• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranjessica

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tranjessica

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://vaobo.com/
 1. đấu trường chân lý là loại thể game chiến thuật kinh điển, với lượng người chơi hầu hết nhất ngày nay. Sau thành công với phiên bản pc, thì Riot Games đã chính thức cho ra mắt phiên bản game đấu trường chân lý mobile trên cả hệ quản lý iOS và Android. Hãy cùng sòng bạc w88 xem cách thức vận chuyển tải trường đấu chân lý mobile về máy qua bài viết này nhé. cách vận chuyển đấu trường chân lý mobile ios đấu trường chân lý mobile tuy đã có mặt trên app store nhưng chỉ đối sở hữu các nước là Úc và Mỹ thì mới mang thể vận tải game trực tiếp. Còn ở Việt Nam thì chúng ta cần phải tiến hành chuyển vùng. Phương pháp chuyển vận đấu trường chân lý miễn phí cụ thể như sau: Bước 1: Chuyển vùng điện thoại Vào Cài Đặt > chọn iTunes & App Store > ID Apple > Xem ID Apple > nhập mật mã trên máy hoặc Touch ID. Tiếp theo chọn Quốc Gia/ Vùng > chọn quốc gia Úc Xem thêm: hướng dẫn lập tài khoản w88 trên máy tính, điện thoại nhanh nhất hai. Bước 2: Nhập những thông báo dưới đây Thanh toán: None Tên của bạn:… Street: Chọn liên hệ bất kỳ, mang thể search Google Post code: 2000 City/Suburb: Sydney State: New South Wales Điện thoại: Ghi số bất kỳ 3. Bước 3: chuyên chở game về máy Vào App Store và tìm kiếm từ khóa TFT: Teamfight Tactics sau đó chuyển vận về như thường nhật. Chờ vài phút là bạn mang thể thả sức chơi rồi. phương pháp chuyên chở trường đấu chân lý mobile android vận chuyển trường đấu chân lý mobile về điện thoại Android thuần tuý hơn nhiều so sở hữu IOS. Chúng ta sẽ không phải rối rắm chuyển vùng nhưng sẽ phải ưng chuẩn những phần mềm giả thiết. Các bước tải cụ thể như sau: cách thức 1: chuyển vận ứng dụng Tap Bước 1: tải vận dụng Tap Để vận tải ứng dụng bạn mang thể sử dụng trục đường link dưới đây Sau lúc vận chuyển về bạn sẽ mở file vừa chuyên chở lên rồi tiến hành cài đặt như thường nhật Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền w88 thành công 100% nhanh nhất 2. Bước 2: Cài đặt game Mở phần mềm tap vừa cài đặt rồi kiếm tìm “TFT: Teamfight Tactics” rồi chọn cài đặt. Sau rốt chỉ cần ngồi đợi game được vận chuyển về máy là với thể tha hồ trải nghiệm. cách 2: chuyển vận qua APK Combo trên Messenger Bước 1: trước tiên bạn cần mở Messenger lên và gõ tìm kiếm từ khóa “APK Combo” Bước 2: Tiếp theo hãy chọn APK Combo và click “Bắt đầu”. Hệ thống sẽ hiển thị “Set Store Country”. Bạn hãy nhấn chọn vào đây. 3. Bước 3: Tiếp theo tại giao diện khu vực bạn hãy chọn Australia (Úc) 4. Bước 4: sau cùng lại tiếp tục gõ từ khóa “TFT” để APK sau ấy download về máy. 5. Bước 5: Mở đấu trường Chân Lý Mobile vừa chuyên chở về để tiến hành cài đặt. Thế là bạn đã hoàn tất bước chuyên chở qua messenger rồi. Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền w88 từ tài khoản với 3 bước an toàn và nhanh chóng Kết luận Trên đây W88club đã hướng dẫn chi tiết về cách thức chuyên chở đấu trường chân lý mobile mong rằng với thể giúp Cả nhà chuyển vận game thành công về máy. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp like và share bài viết này nhé. Chúc bạn thành công!
 2. Muốn ăn được tiền từ nhà dòng thì tự bản thân người chơi phải trang bị tri thức, cách soi kèo nhà chiếc để tự bắt kèo cho chuẩn. Trong bài viết này trang cá độ bóng đá online Como1907 sẽ giới thiệu cho anh em cách soi kèo nhà cái chuẩn ko cần chỉnh, đặc biệt hữu ích cho người mới chơi và các ai đang xa bờ. Kèo nhà mẫu là gì? Kèo nhà mẫu là các tỷ lệ cược được nhà loại tính toán đưa ra cho người chơi vào tiền. Đối mang bộ môn bóng đá thì thường với những kèo căn bản sau: kèo Handicap; kèo cược chấp; kèo tài xỉu; kèo 1×2; kèo phạt góc; kèo tỷ số, kèo hiệp một,… Mỗi mẫu kèo sẽ với bí quyết chơi và phương pháp soi khác nhau. các nhà chiếc to trên toàn cầu sẽ có một đội ngũ chuyên về phân tách tỷ lệ kèo cược và tính toán Thống kê hợp lý cho người chơi chọn đặt cược và phải có lợi nhất cho nhà mẫu. Ấy là lí do cho dù với như thế nào thì nhà cái luôn thắng. Đối mang các nhà chiếc nhỏ hơn giả dụ không đủ tiềm lực nguồn vốn để xây dựng hàng ngũ nghiên cứu tỷ lệ kèo của riêng mình thì sẽ tìm lại các tỷ lệ kèo được tính toán tỷ mỉ trong khoảng các nhà dòng khác. Đã gọi là kèo nhà mẫu thì trong cuộc chơi này nhà loại nắm đằng chuôi. Nếu không biết cách thức soi kèo mà đánh bừa thì trước sau gì cũng mất tiền, đặc trưng là lúc ăn phải kèo dụ. bí quyết soi kèo nhà dòng khi đánh kèo dưới nếu như chỉ đánh kèo trên thì tiền ăn được ít, tiền mất thì nhiều. Những cược thủ lâu năm thường nhắc rằng giả dụ ko biết đánh kèo dưới thì chứng tỏ vẫn còn chưa biết chơi cá độ. Sau đây mình sẽ chỉ cho anh em bí quyết soi kèo nhà mẫu lúc đánh kèo dưới. Soi kèo nhà cái lúc đội khách được chấp 1/4 Trường hợp đội nhà chấp 1/4 hay còn gọi là -0.25, bạn mang hiểu tỷ lệ này với nghĩa là gì không? Đội nhà và Đội khách sở hữu thực lực ngang nhau Đội nhà chấp 1/4 vì có yếu tố sân nhà Tỷ lệ ăn của Đội nhà là -0.94 (khá cao), nhà mẫu muốn dụ anh em bơi vào kèo này Tỷ lệ ăn của Đội khách là 0.87 (khá thấp), bỏ đa dạng thì ăn được sở hữu 87% tiền cược nên muốn người chơi chê kèo này Tài xỉu hai trái ăn 0.90 là cao (cứ 90% trở lên là cao). Kèo 1×2 cược Hoà (X) ăn 1.94 là khá hợp lý, khả năng về hoà là cao. Dựa vào những dữ liệu trên thì anh em mang thể đi đến kết luận sau đây: Đội khách thực lực rẻ, với thể đá ngang cơ Đội nhà (tỷ lệ ăn là 0,87 < 0,94) hai đội đá chậm, ít với bàn thắng (kèo Tài chỉ có hai quả) Đội nhà giả dụ làm bàn thì Đội khách băng lên đánh đôi cao (vì khả năng Hòa là cao) Nhìn chung thì cách chơi kèo này là như sau: Nằm dưới Đội khách +0.25. ví như Đội khách làm bàn trước thì giữ nguyên kèo. Nếu như Đội nhà làm bàn trước thì canh Tài hai quả hoặc Tài 1,75 thì khiêu vũ vào, khả năng đội khách sẽ gỡ hòa. giả dụ tới phút 70 mà đội khách dẫn 0-1 thì vào kèo rung 1.5 nửa số tiền ăn được. 20 Phút cuối có khả năng Đội nhà sẽ dâng đội hình lên kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Soi kèo nhà loại lúc đội nhà được chấp một.5 trở lên Trong các giải đấu vô địch châu Âu to thì kèo như này thường hay xảy ra, những đội ở đầu bảng xếp hạng đá với những đội top dưới nên số lượng bàn thắng là phổ quát. Tỉ dụ như Newcastle đá có Manchester City, Spezia đá mang Juventus,… Đa phần đội khách quá mạnh nên luôn phải chấp cao, đôi khi là cao đến mức vô lý so có tư thế thực tế của các cầu thủ trong đội. Tuy nhiên thì yếu tố thời tiết, mặt sân, sức khỏe cầu thủ trước khi diễn ra trận chiến thì chưa thể nắm được hết nhưng nhà mẫu vẫn bắt chấp cho kèo rất sâu. Muốn thắng được những kèo này ngoài việc soi kèo nhà cái uy tín lô đề thật kĩ thì phải siêng đọc tin tức thể thao, theo dõi Báo cáo, họp báo của của cả 2 đội bóng trước khi ra sân. phương pháp soi kèo nhà mẫu lúc đánh kèo trên Để soi kèo bóng đá thấp thì bạn nên phân tích trước khi cuộc chiến diễn ra khoảng một tiếng, nhà cái lúc này đông đảo đã ổn định tỷ lệ kèo và không còn biến động mạnh như trong ngày. Kèo trên nâng cao – chấp cao hơn – tỷ lệ Odds giảm xuống nếu kèo trên tăng lên, phải chấp cao hơn hoặc tỷ lệ Odds giảm so sở hữu kèo hôm trước thì thường là bởi những lý do sau: Đối có đội kèo dưới: đang có biến động trong đội hình, cầu thủ quan yếu gặp chấn thương, sa thải đào tạo viên, tranh chấp, án phạt nguội Đội có đội kèo trên: ra sân mang đội hình mạnh nhất, phong độ khi này đang là cao nhất Thời tiết tiện lợi, hợp với các khai triển bóng và thi đấu của đội cửa trên. khi này thì kinh nghiệm soi kèo dành cho anh em sẽ là: Đặt tiền vào đội cửa trên, chờ cuộc chiến trôi qua khoảng 10 phút. Sau 10 phút, tỷ lệ cược kèo trên sẽ giảm, khi này rất hợp để vào tiền cửa trên. Tỷ lệ kèo trên trong hiệp 1 giả dụ giảm ít hay ko giảm thì chú ý đánh thêm kèo rung ở hiệp một Sang Hiệp 2 nếu tỷ số chưa rõ ràng cho kèo trên thì tiếp diễn đánh kèo rung hiệp 2 Kèo trên giảm – chấp giảm đi – tỷ lệ Odds nâng cao lên khi này đội cửa trên đã bị Đánh giá phải chăng đi hoặc đội cửa dưới được Nhận định cao lên so với kèo ra ngày hôm trước. Làm kèo trên giảm, tỷ lệ ăn tăng lên cho cửa trên, lúc này: Đội kèo dưới: đang với tư thế tốt; đội hình phần lớn, chất lượng nhất;… Đội kèo trên: cầu thủ bị chấn thương; ra sân đội hình sứt mẻ; HLV bị sa thải; nội bộ mâu thuẫn; cầu thủ quan trọng bị thẻ đỏ;… Thời tiết xấu, ko tiện lợi cho lối chơi bóng của kèo trên. bí quyết vào kèo trong trường hợp này là như sau: không vào cược sớm mà hãy chờ đội hình ra sân chính thức, lúc này cần Tìm hiểu tương quan lực lượng so mang ban sơ + xem điều kiện thời tiết. không nên cược hiệp một, sang hiệp hai thì cược và xem tỷ số khi đó: + Tỷ số hoà: bỏ handicap, đợi kèo tài xỉu xuống còn 1 trái thì vào Tài, canh rung hiệp 2 + Tỷ số kèo trên ăn một trái: bỏ handicap, đợi tài ngất xuống khoảng phút 70 vào rung hiệp 2 + Tỷ số kèo trên thua 1 trái: vào kèo handicap, kèo trên chấp trong khoảng 0.5 đến 0.75 thì chơi. Nhớ canh kèo rung phút 70. Kèo trên bị chấp trái lại Trong trường hợp này thì nhà dòng ra kèo khi đầu thì đội này đang nằm trên, hôm sau bị chấp ngược lại thành nằm dưới. Thường thì kèo này thường đổi thay trước giờ bóng lăn 30 phút. Nhìn chung thì mang những kèo đấu như này mạnh bạo bỏ, nhắc luôn là đánh may rủi ăn thì ăn ko ăn thì thôi chứ ko với hạ tầng nào để soi kèo. Trên đây là hồ hết những gì anh em cần biết về phương pháp soi kèo nhà mẫu chuẩn để vào tiền 1 phương pháp thông minh nhất. Chúc anh em áp dụng thành công và thắng tiền trong khoảng nhà mẫu nhé.
 3. Live casino sở hữu phần lớn trò chơi quyến rũ và thú vị. Để thắng lợi anh em nên Tìm hiểu kĩ lề luật và chiến lược của từng trò chơi, trong khoảng ấy tìm ra trò chơi là ưu thế của mình. Dưới đây là một số trò chơi hot nhất tại nhà cái uy tín nhất live casino mà anh em mang thể tham khảo: Game bài Baccarat Trò chơi này rất nóng ở các casino lớn trên toàn cầu và được dân Châu Á mê say. Bí quyết chơi của nó tương tự như bài cào của Việt Nam. với 3 cửa mà anh em sở hữu thể đặt tiền vào, đó là: nhà con thắng, nhà mẫu thắng, hòa. Mỗi bên sẽ được chia tối đa 3 lá bài, bên nào với tổng số điểm gần có 9 nhất sẽ thắng. Anh em nên lưu ý điều này để đặt cho đúng cửa. Baccarat được dân chơi cá cược cực kì mê say khi tham gia live casino vì khá dễ ăn. Giả dụ anh em đặt tiền ở cửa nhà con hoặc nhà chiếc thì tỷ lệ đoán trúng 50%, kết quả hòa sẽ được trả lại nguyên tiền. Còn ví như anh em thẳng cánh đặt tiền vào cửa hòa thì khi đoán đúng thì sẽ thắng và nhận tiền x7. Game Roulette – Trò chơi thịnh hành tại live casino Thêm một trò chơi hấp dẫn nữa cho anh em tuyển lựa. Casino to nào trên toàn cầu cũng có trò này. Luật chơi thuần tuý, dễ nhớ, không làm khó các người mới tham gia. Nhà dòng sẽ chuẩn bị một bàn quay sở hữu những Con số khác nhau, được chia làm 2 màu đỏ đen xen kẽ. Sau lúc người chơi đặt cược, nhà dòng sẽ cho quay cò quay, chỉ cần dự đoán đúng nơi trái banh rơi vào là anh em sẽ trúng giải. Anh em có thể đặt cược cho Con số chính xác, màu sắc của ô hay chẵn lẻ. Anh em cũng có thể đặt cược vào nhiều số trong 1 ván đấu, không những thế, hãy tính toán tỷ mỉ kẻo số tiền đặt cược nhiều hơn số tiền thu về. Game Sicbo bản tính của Sicbo là trò chơi lắc xí ngầu. Độ đa dạng của nó tại các live casino là chẳng thể tranh luận. Dân chơi cờ bạc tại Châu Á, nhất là Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Philippine cực mê trò này. Người chia bài sẽ dùng một loại hộp nhỏ mang 3 viên xúc sắc để lắc đều. Kết quả được tính chung cuộc là tổng số điểm của 3 mặt hướng lên trên của 3 viên xúc sắc. hai hình thức cá cược được vận dụng phổ quát nhất lúc chơi Sicbo tại live casino chính là cược tài bất tỉnh nhân sự hoặc chẵn lẻ. Nếu như mạnh dạn hơn anh em với thể cược chính xác Báo cáo xúc sắc đổ về, tỷ lệ ăn cược cho hình thức này cực cao vì tương đối khó để đoán trúng. Ngoài trông mong vào may mắn anh em mang thể xem bảng Con số chi tiết các lần đổ số để dự đoán số về tiếp theo. Game Blackjack Tại live casino anh em có thể tự tin thử sức với Blackjack vì trò này mang luật chơi tương đối thuần tuý. Chỉ cần chơi vài lượt là anh em sẽ rành rẽ cách chơi. Điểm cốt lõi của Blackjack là số điểm giữa người chơi có nhà dòng. Bên nào với số điểm gần mang 21 nhất (không được phép to hơn) thì sẽ giành thắng lợi. Game Poker Đây là 1 trò chơi cường thịnh hành tại Châu Âu và các nước khu vực châu Mỹ. Anh em tham gia live casino cũng với thể thử sức sở hữu trò chơi này. Có thể giảng giải ngắn gọn bí quyết chơi của Poker như sau: Dealer chia bài cho người chơi, mỗi người 2 lá Người chơi số một đặt cược một số tiền nhất định. Người chơi thứ hai sẽ theo bằng bí quyết đặt cược số tiền bằng hoặc hơn người thứ nhất hoặc ko theo thì chọn Fold (chấp nhận thua ván này vì bài quá xấu). Các người chơi tiếp theo làm như vậy như số 2 cho tới hết vòng. Dealer chia thêm lá bài thứ 3. Người chơi số một chọn 1 trong 3 phương án: Raise, Check hoặc Fold, những người còn lại cũng tương tự. Nếu như với một người chơi chọn Raise thì người sau ko được chọn Check mà phải chọn 1 trong 3 phương án Call – Raise – Fold. Dealer chia thêm lá bài thứ 4, mọi người cũng có quyền như vậy Dealer chia lá bài thứ 5, số đông người chơi phải show toàn bộ bài, ai có nước to hơn thì sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Xem thêm: hướng dẫn làm thầu đá banh đơn giản hiệu quả nhất Dragon Tiger – Long Hổ Thêm một trò live casino được dân Châu Á ưa chuộng cho anh em thoải mái trổ tài. Trò chơi này tiêu dùng bộ bài Tây 52 lá truyền thống, cái bỏ 2 quân bài Joker. Nhà mẫu sẽ phát hai lá bài vào hai vị trí rồng và hổ. Nhiệm vụ của an hem là đặt tiền vào 1 trong 3 cửa: Rồng, Hổ, Hòa. Bài của bên nào to hơn bên đó sẽ thắng. Để dự báo đúng anh em nên xem bảng Báo cáo lượt thắng của hai bên rồng hổ, tính xác suất số về. Trên đây là những trò chơi cực kì nhiều trên live casino. Chơi trực tuyến có một điểm lợi là anh em có thể theo dõi bảng Thống kê chi tiết kết quả của các lượt chơi trước đấy, nhờ vậy tỷ lệ đoán trúng sẽ cao hơn. Ví như anh em chưa biết chọn trò nào để đặt cược vận may thì hãy thử thăm dò bằng bí quyết chơi mỗi trò trong khoảng 2 tới 3 lượt để mua ra điểm cộng thật sự của mình. Khi chưa quen anh em nên đặt ít tiền đến khi quen tay hãy tăng tiền dần lên.