• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Devafood

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Devafood

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 31/08/1983

Contact Methods

 • MSN
  Xa Dan, Dong Da
 • Website URL
  https://www.devafood.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Ha Noi
 1. Máy tạo độ ẩm không khí giúp giảm thiểu các vấn đề gây ra bởi không khí khô hanh như viêm xoang, nứt nẻ môi, chảy máu mũi. Ngoài ra, thiết bị tạo độ ẩm Beurer còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm cúm và các bệnh lý đường hô hấp khác. máy tạo độ ẩm không khí Tuy nhiên, mặc dù có nhiều lợi ích, máy tạo độ ẩm có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người sử dụng nếu chúng không được bảo dưỡng hợp lý hoặc mức độ ẩm được duy trì quá cao. Người sử dụng cần lưu ý thường xuyên đo độ ẩm không khí và giữ gìn vệ sinh máy. Một máy tạo độ ẩm bị bẩn có thể sản sinh ra nhiều nấm và vi khuẩn. Những người có tiền sử bệnh lý dị ứng hoặc hen phế quản nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng máy tạo độ ẩm không khí. 1. Thiết bị tạo độ ẩm không khí là gì? Nội dung: 1. Thiết bị tạo độ ẩm không khí là gì? 2. Độ ẩm lý tưởng là bao nhiêu? 3. Cách đo độ ẩm không khí 4. Máy tạo độ ẩm không khí với người bị hen phế quản và dị ứng 5. Xử lý khi không khí quá ẩm 6. Máy tạo độ ẩm không khí bị bẩn gây hại như thế nào? Tham khảo thêm các mẹo sau: 7. Máy tạo độ ẩm không khí Beurer Bài viết liên quan Máy tạo độ ẩm là thiết bị tỏa ra nước hoặc hơi nước để làm tăng độ ẩm trong không khí. Trên thị trường có nhiều loại máy khác nhau như: Máy tạo độ ẩm không khí trung tâm được lắp ráp bên trong hệ thống điều hòa không khí và hệ thống sưởi để điều chỉnh độ ẩm của cả tòa nhà. Máy tạo độ ẩm Beurer dạng sóng âm phun hơi nước mát bằng cơ chế sóng âm. Thiết bị tạo độ ẩm Beurer tạo ra một màn sương mát với rung siêu âm. Máy tạo độ ẩm cánh quạt tạo ra một màn sương mát mẻ với một đĩa quay. Thiết bị bay hơi sử dụng quạt để thổi không khí qua bộ lọc hoặc dây đai ẩm. Máy tạo độ ẩm hơi nước sử dụng điện để tạo ra hơi nước được làm nguội trước khi rời khỏi máy. Tránh lựa chọn loại máy tạo độ ẩm này nếu bạn có con nhỏ; nước nóng bên trong loại máy tạo độ ẩm này có thể gây bỏng nếu bị đổ ra ngoài. 2. Độ ẩm lý tưởng là bao nhiêu? máy tạo độ ẩm Beurer Độ ẩm là lượng nước bên trong không khí. Độ ẩm thay đổi theo mùa, thời tiết và vị trí địa lý. Nhìn chung, độ ẩm trong không khí cao hơn vào mùa hè và thấp hơn vào những tháng mùa đông. Độ ẩm không khí lý tưởng trong nhà nên dao động từ 30% đến 50%. Độ ẩm quá thấp hoặc quá cao đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Độ ẩm không khí thấp có thể gây khô da, kích thích đường hô hấp và họng, gây khô và ngứa mắt. Độ ẩm không khí cao có thể khiến ngôi nhà bị ngột ngạt, và có thể gây ứ đọng trên tường, sàn nhà và các bề mặt khác, tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Những dị nguyên này là tác nhân gây ra nhiều bệnh lý đường hô hấp, tình trạng dị ứng và các đợt hen phế quản cấp. 3. Cách đo độ ẩm không khí Cách tốt nhất để kiểm tra độ ẩm không khí trong nhà là sử dụng máy đo độ ẩm hay ẩm kể (tên tiếng anh là hygrometer). Thiết bị này nhìn tương tự như nhiệt kế, dùng để đo lượng ẩm trong không khí. Khi mua máy tạo độ ẩm không khí, nên lựa chọn loại có tích hợp máy đo độ ẩm bên trong để người dùng có thể nhận biết và điều chỉnh lượng ẩm trong khoảng giới hạn bình thường. 4. Máy tạo độ ẩm không khí với người bị hen phế quản và dị ứng máy tạo độ ẩm Beurer Nếu người sử dụng hoặc các thành viên trong gia đình có bệnh hen phế quản hoặc dị ứng, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng máy tạo độ ẩm không khí. Độ ẩm cao có thể hỗ trợ hô hấp ở người lớn và trẻ em mắc bệnh hen phế quản hoặc dị ứng, đặc biệt trong một đợt nhiễm khuẩn hô hấp như cúm, cảm lạnh. Nhưng bụi bẩn, vi khuẩn và nấm phát triển trong điều kiện độ ẩm cao có thể làm nặng hơn các triệu chứng của bệnh hen phế quản và dị ứng. 5. Xử lý khi không khí quá ẩm Khi độ ẩm không khí quá cao, thường trong những tháng mùa hè, nhiều vấn đề sức khỏe có thể xảy ra. Vì thế cần làm giảm độ ẩm trong không khí bằng các cách sau: Sử dụng máy điều hòa không khí: máy điều hòa không khí làm khô không khí, giữ độ ẩm không khí trong nhà ở mức thích hợp có lợi cho sức khỏe. Sử dụng máy hút ẩm: thiết bị này thu gom lượng nước dư thừa trong không khí, từ đó làm giảm độ ẩm không khí. Máy hút ẩm hoạt động tương tự như máy điều hòa không khí nhưng không có bộ phận làm mát. Máy hút ẩm thường được sử dụng để làm khô các tầng hầm ẩm thấp. 6. Máy tạo độ ẩm không khí bị bẩn gây hại như thế nào? Bể chứa và bộ lọc của máy tạo độ ẩm không khí bị bẩn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi và phát triển. Máy tạo độ ẩm kém vệ sinh là vấn đề nghiêm trọng với những bệnh nhân hen phế quản và dị ứng, tuy nhiên máy tạo độ ẩm cũng có thể là nguy cơ tiềm tàng gây khởi phát các triệu chứng giống cúm hoặc bệnh lý viêm phổi ở những người khỏe mạnh nếu bụi bẩn và các dị nguyên bay vào không khí. Để giảm thiểu các nguy cơ có hại cho sức khỏe người tiêu dùng do máy tạo độ ẩm bị bẩn gây ra, người dùng cần tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Tham khảo thêm các mẹo sau: Sử dụng nước khử khoáng hoặc nước cất: nước khoáng có thể lắng đọng bên trong máy tạo độ ẩm và kích thích sự phát triển của vi khuẩn. Khi giải phóng vào không khí, những chất khoáng này thường có dạng như các hạt bụi trắng trên các vật dụng trong nhà. Người dùng hoàn toàn có thể hít phải các hạt bụi này vào đường hô hấp. Nước khử khoáng và nước cất có lượng chất khoáng ít hơn nên giảm thiểu được nguy cơ có hại cho sức khỏe. Thay nước cho máy tạo độ ẩm thường xuyên: không cho phép các chất lắng đọng và phát triển bên trong máy tạo độ ẩm. Làm trống các bể chứa, rửa sạch và đổ đầy lại với nước sạch mỗi ngày, đặc biệt với loại máy tạo độ ẩm hơi lạnh hoặc sóng âm. Vệ sinh máy tạo độ ẩm mỗi 3 ngày: tháo rời máy trước khi làm vệ sinh. Rửa sạch những cặn lắng từ bồn chứa và các bộ phận khác của máu với dung dịch hydrogen peroxide 3% hoặc các dung dịch tẩy khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Luôn luôn súc rửa bể chứa sau khi chùi rửa. Thay đổi bộ lọc của máy tạo độ ẩm thường xuyên: nếu máy tạo độ ẩm có bộ lọc, cần thay mới theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc thay khi bẩn. Thay bộ lọc của máy tạo độ ẩm cùng với bộ lọc của máy điều hòa không khí và hệ thống sưởi trung tâm. Giữ khu vực xung quanh máy tạo độ ẩm khô ráo: nếu khu vực xung quanh máy tạo độ ẩm như cửa sổ, rèm cửa, ngăn kéo trở nên ẩm ướt cần hạ mức độ ẩm của máy xuống thấp hơn mức thường sử dụng. Vệ sinh máy tạo độ ẩm trước khi cất giữ: khi không còn nhu cầu sử dụng, cần vệ sinh máy, loại bỏ các loại nước thừa trong các bể chứa, lau khô trước khi đem cất. Xem xét thay thế các máy tạo độ ẩm đã cũ: theo thời gian, bên trong các máy tạo độ ẩm có thể lắng đọng nhiều cặn lắng khó hoặc không thể làm sạch. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy cần xem xét thay mới máy tạo độ ẩm Beurer nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. 7. Máy tạo độ ẩm không khí Beurer Máy làm sạch không khí và tạo ẩm LW220 Máy làm ẩm không khí và làm thơm bằng tinh dầu Beurer LB37 Máy tạo độ ẩm Beurer LB44 Đèn phun tinh dầu sạch không khí Beurer LA30 Máy tạo độ ẩm mini Beurer LB12 Máy lọc không khí và tạo độ ẩm Beurer LR330 Máy tạo độ ẩm không khí Beurer Máy làm sạch không khí và tạo ẩm LW220 Máy làm ẩm không khí và làm thơm bằng tinh dầu Beurer LB37 Máy tạo độ ẩm Beurer LB44 Đèn phun tinh dầu sạch không khí Beurer LA30 Máy tạo độ ẩm mini Beurer LB12 Máy lọc không khí và tạo độ ẩm Beurer LR330
 2. Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:03 PMSửaXoáBáo vi phạm #2Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:03 PMSửaXoáBáo vi phạm #3Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:04 PMSửaXoáBáo vi phạm #4Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:05 PMSửaXoáBáo vi phạm #5Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:06 PMSửaXoáBáo vi phạm #6Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:07 PMSửaXoáBáo vi phạm #7Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:08 PMSửaXoáBáo vi phạm #8Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:09 PMSửaXoáBáo vi phạm #9Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:10 PMSửaXoáBáo vi phạm #10Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:11 PMSửaXoáBáo vi phạm #11Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:11 PMSửaXoáBáo vi phạm #12Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:12 PMSửaXoáBáo vi phạm #13Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:13 PMSửaXoáBáo vi phạm #14Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:14 PMSửaXoáBáo vi phạm #15Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:15 PMSửaXoáBáo vi phạm #16Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:16 PMSửaXoáBáo vi phạm #17Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:17 PMSửaXoáBáo vi phạm #18Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6 Beurer chuyên Máy massage lưng vai cổ gáy các loại Devafood chuyên máy pha cà phê nhập khẩu Beurer, Hôm nay lúc 12:18 PMSửaXoáBáo vi phạm #19Trả lời BeurerThành viên mới Tham gia: 30/10/2019 Bài viết: 46 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 6
 3. Top 3 đai massage lưng vai cổ gáy loại nào tốt nhất 2021 Đai massage lưng vai cổ gáy là sản phẩm chuyên dụng để massage đem lại cảm giác thoải mái, giảm đau mỏi nhức ở những vùng lưng, vai, cổ và gáy. Đây là sản phẩm hiệu quả, hữu ích với sức khỏe con người, giúp cơ thể được thư giãn và thoải mái hơn sau một ngày lam việc vất vả. Hiện nay có khá nhiều những dòng sản phẩm máy massage lưng vai cổ gáy được bán trên thị trường, phần lớn là dòng trung quốc, chất lượng thấp, giá rẻ, hiệu quả không cao. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn người tiêu dùng có thể lựa chọn được Máy massage lưng vai cổ gáy loại nào tốt nhất để sử dụng và được nhập khẩu từ Đức nhé. Đai massage lưng vai cổ gáy là gì, lợi ích từ việc massage hàng ngày. Nội dung: Đai massage lưng vai cổ gáy là gì, lợi ích từ việc massage hàng ngày. Máy massage lưng vai cổ gáy là gì? Phân loại đai massage lưng vai cổ gáy. Cấu tạo của đai massage lưng vai cổ gáy Những thương hiệu nào đang bán chạy Máy massage lưng vai cổ gáy Những tiêu chí lựa chọn Đai massage lưng vai cổ gáy tốt nhất và hiệu quả Đai massage giá bao nhiêu Xuất xứ sản phẩm Lựa chọn dòng đai massage nào Những kiểu massage của máy Thời gian bảo hành Đèn hồng ngoại Đánh giá Top 3 Đai massage lưng vai cổ gay loại nào tốt nhất hiện nay Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG150 Nhập khẩu Đức Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG148 Nhập khẩu Đức Những điều cần chú ý khi sử dụng Đai massage lưng vai cổ gáy Nên mua Máy massage lưng vai cổ gáy loại nào tốt Bài viết liên quan Máy massage lưng vai cổ gáy là gì? Đai massage lưng vai cổ gáy hay còn gọi là máy massage lưng vai cổ gáy là sản phẩm massage, được thiết kế bởi những bi xoay và nhấn huyệt đạo trên cơ thể hoặc những viên bi sẽ đấm vào các vùng trên cơ thể giống như có người đấm vậy, Đây được gọi là massage Shiatsu nổi tiếng của Nhật bản. Phân loại đai massage lưng vai cổ gáy. Dựa vào tác dụng và thiết kế mà người ta phân máy massae lưng vai cổ gáy thành 2 loại khác nhau bao gồm Máy massage lưng vai cổ gáy dạng bấm huyệt được thiết kế bởi 2-4 viên bi, chúng xoay tròn và nhấn theo dạng bấm huyệt vào các vùng trên cơ thể như lương, vai, cổ gáy, bắp chân, bụng chân để massage. Loại máy này có thiết kế khá giống với Gối massage. Máy massage lưng vai cổ gáy dạng đấm có tác dụng và Phương pháp hoạt động như người đấm cho bạn vậy. chỉ khác có điều chúng dùng 2 viên bi tác động vào cơ thể thay vì 2 bàn tay mà thôi. Phương pháp này tạo hiệu quả cao và tác dụng tốt hơn nhất là với người hay bị mỏi vai và đau lưng. Cấu tạo của đai massage lưng vai cổ gáy Đai massage lưng vai cổ gáy có cấu tạo như sau Động cơ: Máy massage lưng vai cổ gáy có 1 đông cơ cực khỏe bên trong, chạy bằng điện trực tiếp qua một bộ chuyển đổi nguồn. Trên động cơ có nhiều chương trình massage khác nhau cùng các cường độ rung, massage mạnh yếu khác hau. Bi massage: Tùy thuộc vào từng máy mà chúng có số bi từ 2-4 bi, chúng được dùng để tác động vào các vùng cần massage để đem lại cảm giác thư giãn, thoải mái, giảm trừ căng thẳng và mệt mỏi. Những thương hiệu nào đang bán chạy Máy massage lưng vai cổ gáy Máy massage cổ vai gáy Beurer MG151 Máy massage trị đau vai gáy, lưng Beurer MG150 Máy massage lưng, vai, cổ Beurer MG148 Những tiêu chí lựa chọn Đai massage lưng vai cổ gáy tốt nhất và hiệu quả Để giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được những đai massage lưng vai cổ gáy phù hợp. chúng tôi sẽ nếu bật nhưng tiêu chí để lựa chọn được Máy massage lưn vai cổ gáy loại nào tốt nhất hiện nay nhé. Từ đó bạn sẽ lựa chọn dễ dàng hơn. Đai massage giá bao nhiêu Hiện nay trên thị trường có khá nhiều dòng đai massage lưng vai cổ gáy khác nhau, đến từ nhiều thị trường khác nhau như của Trung quốc thường có giá rẻ từ 500,000 VNĐ tới 1,000,000 VNĐ, những dòng nhập khẩu của Đức như Beurer thường có mức giá tầm 2,000,000 VNĐ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyên khách hàng nên lựa chọn những dòng đến từ Đức để có thể sử dụng những sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn. Xuất xứ sản phẩm Trên thực tế những sản phẩm ở Châu âu, Mỹ luôn phải đảm bảo về kĩ thuật và khắt khe hơn các thị trường còn lại, do vậy mà những sản phẩm được sản xuất từ Châu âu luôn đạt độ an toàn cao, chất lượng tốt. Hãy lựa chọn và ưu tiên những sản phẩm từ thị trường này nếu bạn có nhu cầu nhé. Lựa chọn dòng đai massage nào Hiện nay có 2 dòng máy massage lưng vai cổ gáy với 1 kiểu theo massage shiatsu, 1 loại theo dạng đấm lưng, có lẽ phần nào chúng ta cũng hình dung ra được và lựa chọn. Tuy nhiên để cẩn thận hơn có lẽ chúng ta nên tới tân cửa hàng để thử trực tiếp 1 trong 2 loại này để mua hàng cho chính xác. Những kiểu massage của máy Mỗi một loại máy massage lưng vai cổ gáy đều có những chương trình massage khác nhau, để tốt nhất bạn nên chọn những máy có nhiều chương trình massage và cường độ massage nhất có thể. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn. Thời gian bảo hành Hiện nay những sản phẩm có xuất xứ từ Châu âu như Beurer, Medisana thường có thời gian bảo hành 24 tháng. Những loại có xuất xứ từ Trung quốc có thời gian bảo hành 12 tháng, Một số dòng giá rẻ có phân da bao quanh rất nhanh bị hư và bong da phần này. Hãy lựa chọn và ưu tiên sản phẩm có thời gian bảo hành lâu nhất có thể nhé. Để tiết kiệm chi phí bảo trì sản phẩm trong tương lai. Đèn hồng ngoại Đèn hồng ngoại giúp trị liệu, giảm trừ xưng phù nề…hay các bệnh về xương khớp, Chúng còn giúp máu lưu thông tốt hơn. Vì vậy đây là tính năng quan trọng cho dòng Máy massage lưng vai cổ gáy mà bạn cần lựa chọn. Đánh giá Top 3 Đai massage lưng vai cổ gay loại nào tốt nhất hiện nay Có rất nhiều model về máy massage lưng vai cổ gáy có xuất xứ từ nhiều thị trường mà chủ yếu là từ Trung quốc, chúng tôi sẽ không đề cập ở đây mà hướng người tiêu dùng tới những sản phẩm tốt nhất như Beurer, Medisana để từ đó người tiêu dùng có thể lựa chọn được Máy massage loại nào tốt. Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG150 Nhập khẩu Đức Beurer là thương hiệu nổi tiếng của Đức, chuyên phát triển các dòng sản phẩm thiết bị y tế và thiết bị massage. Nổi bật phải kẻ tới như Bồn ngâm chân, Máy massage chân, máy massage cầm tay…Những sản phẩm Beurer có xuất xứ từ Đức. Do vậy mà được người tiêu dùng đánh giá cao. Đai massage Beurer MG150 được sản xuất và nhập khẩu từ Đức. Máy sử dụng phương pháp đấm như phương pháp truyền thống nhằm giảm trừ mệt mỏi, đau thắt các vùng lưng, vai, cổ…Máy có 2 tay cầm có thể di chuyển và sử dụng ở nhiều vị trí. Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG150 có 3 chế độ massage khác nhau, mỗi một chế độ lại có nhiều cường độ mát xa mạnh yếu khác nhau. Tùy từng nhu cầu mà chúng ta sử dụng. Máy có chế độ tự ngắt khi hết thời gian sử dụng 20 phút. Để sử dụng tiếp bạn cần bật lại. Với Máy massage lưng vai cổ gáy Beurer MG150 bạn sẽ không cần làm phiền ai đám lưng, đám vai cho bạn nữa, chỉ cần một chiếc máy này sẽ giúp bạn và mang lại cho bạn một sức khỏe tốt hơn. Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG148 Nhập khẩu Đức Đai massage Beurer MG148 được sản xuất và nhập khẩu từ Đức, với một thương hiệu có tuổi đời trên 100 năm chắc chắc sẽ biết cách làm hài lòng khách hàng. Và đúng như vậy Beurer MG148 giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, loại bỏ căng thẳng, tinh thần thoải mái hơn. Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG148 sử dụng phương pháp mát xa và ấn huyệt Shiatsu nhật bản. Đây là phương pháp truyền thống của nhật bản, đem lại hiệu quả cao giúp loại bỏ nhanh chóng mẹt mỏi, đau nhức các vùng. Máy có sự kết hợp của đèn hồng ngoại giúp tăng thêm hiệu quả lên 20%. Máy massage lưng, vai, cổ Beurer MG148 sử dụng 2 bi vừa xoay vừa ấn vào những vùng trên cơ thể theo 2 chiều mà chúng ta có thể lựa chọn, thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Máy có 2 tay cầm giúp bạn di chuyển qua nhiều vùng dễ dàng hơn. Những điều cần chú ý khi sử dụng Đai massage lưng vai cổ gáy Máy sẽ tự tắt sau 20 phút sử dụng, mỗi lần mát xa cho 1 vị trí nên theo 1 chu trình 20 phút. Sử dụng quá lâu có thể sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu sử dụng trên nhiều vùng khác nhau có thể sử dụng thêm nhiều chu trình. Tuy nhiên không nên quá 3 chu trình hoạt động vì lúc này máy sẽ nóng và tự ngắt để đảm bảo an toàn cho máy. Một số dòng đai massage lưng vai cổ gáy sử dụng các lớp da bao gọc bên ngoài. Do vậy không nên để máy bị ngấm nước hay trong môi trường ẩm. Điều này có thể làm hư hại và bong lớp da nhanh chóng. Nếu bạn muốn đấm trên vùng rộng ở lưng, có thể nằm sấp trên giường và đặp máy massage trên lưng, từ từ di chuyển qua các vị trí trên lưng để đạt được hiệu quả cao nhất. Nên mua Máy massage lưng vai cổ gáy loại nào tốt Tới đây người tiêu dùng có lẽ đã chọn cho mình một sản phẩm phù hợp rồi phải không, hiện nay dòng Đai massage lưng, vai, cổ Beurer MG150 Nhập khẩu Đức vẫn là sản phẩm bán chạy nhất và mang lại hiệu quả nhất hiện nay. Một sản phẩm mà chúng tôi luôn khuyên người tiêu dùng sử dụng. Để tìm hiểu thêm các sản phẩm massage đặc biệt là dòng Máy massage lưng vai cổ gáy
 4. SPECIALTY COFFEE LÀ GÌ Specialty Coffee hay được hiểu nôm na là Cà phê đặc sản, thuật ngữ này nhằm nói đến những loại cà phê với chất lượng tuyệt vời, thơm ngon nhất. Được trồng ở những khu vực có khí hậu đặc biệt, quy trình chăm sóc đặc biệt. Cũng như các công đoạn về thu hoạch, chế biến, pha chế đều theo những cách đặc biệt. Ở mỗi công đoạn đều có sự tỉ mỉ, chăm chút nhất nhằm cho ra những hạt cà phê ngon nhất của Hương Việt Coffee. Coffee được nhắc đến ở những năm 1970 và vẫn được phát triển cho đến tận ngày nay. Không chỉ nói đến một sản phẩm cà phê mà khái niệm này còn hàm chứa cả một quy trình để tạo ra cà phê. Chú trọng vào các công đoạn trong quy trình để cho ra một ly cà phê với chất lượng ngon nhất, đậm đà và nguyên chất nhất. Cà phê đặc sản để có thể được gọi là Specialty Coffee thì phải trải qua các điều kiện khắt khe như sau : + Giống cà phê Arabica tốt, được trồng ở những khu vực có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tốt, được chăm sóc trong những trang trại tiềm năng. + Các công đoạn từ thu hoạch, phân loại, chế biến và bảo quản phải đúng phương pháp và tuân theo những tiêu chuẩn kĩ thuật nhất định. + Các quy trình về pha chế, chiết suất phải giữ được hương vị thơm ngon và nguyên chất nhất của cà phê. + Điểm Cupping phải đặt trên 80, đây là điểm số được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng của SCA (Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới). QUY TRÌNH SẢN XUẤT SPECIALTY COFFEE Quy trình để đánh giá Specialty Coffee sẽ được Mr.Ric Rhinehart của SCAA (Hiệp hội Cà phê hảo hạng Hoa Kỳ) mô tả tổng quan như sau: NÔNG TRẠI TIỀM NĂNG (POTENTIAL) Điểm xuất phát của Specialty Coffee sẽ đi từ những nông trại, nơi trồng trọt, nơi gieo trồng và chăm sóc những cây cafe đặc sản. Những điều kiện nghiêm ngặt về thổ nhưỡng, khí hậu, giống cà phê cùng các quy trình kĩ thuật về chăm bón, thu hoạch, xử lý… Sẽ là những yếu tố quyết định đầu tiên đến độ ngon của cà phê đặc sản. Qua đây ta cũng có thể thấy được rằng để cho ra được những sản phẩm cà phê đạt chuẩn Specialty Coffee thì không chỉ là sự đầu tư lớn về các quy trình chăm sóc và giám sát kĩ lưỡng, nghiêm ngặt. Nó còn phụ thuộc vào sự “ưu đãi may mắn” của tự nhiên, bởi rất ít những vùng đất hay khu vực có các điều kiện để có thể trồng được Specialty Coffee. Theo nguyên lý cơ bản đó chính là một quả cà phê chín, cà phê chuẩn Specialty Coffee sẽ trên một cây khỏe mạnh, được gieo trồng từ một giống cà phê tốt. Nó được canh tác chăm sóc theo những tiêu chuẩn khắt khe, được trồng ở khu vực có khí hậu thích hợp, thổ nhưỡng tốt. Và cuối cùng phải được thu hoạch một cách cẩn thận, kĩ lưỡng chỉ những trái cà phê đã chín muồi. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN (PRESERVATION) Kể từ khi trái cà phê được thu hoạch từ nông trại, sẽ bắt đầu chuỗi các rủi ro gồm cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến hương vị của hạt cà phê thành phẩm. Trái cà phê sau khi được thu hoạch sẽ trải qua các công đoạn sơ chế ngay bởi nếu để càng lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến hương vị của trái cà phê. Đối với Specialty Coffee, trong công đoạn sơ chế từ quá trình xát bỏ vỏ, lên men đến sấy khô đều được tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để không tổn hại đến trái cà phê. Đặc biệt là quá trình lên men phải được giám sát chặt chẽ về thời gian lẫn nhiệt độ. Quá trình sấy khô phải đảm bảo tốc độ sấy không được quá nhanh lẫn quá chậm, phải đồng đều để không bị tái ẩm…Sau đó, nhân cà phê thô sẽ được bảo quản ổn định trước khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn chế biến. Khi đến giai đoạn bảo quản, các Specialty Coffee sẽ phải tuân thủ một cách kĩ lưỡng và chặt chẽ các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu bảo quản… Tổng kết, đây là một trong những công đoạn rất quan trọng bởi chỉ cần một sai sót trong bất kì công đoạn nào, dù là nhỏ nhất như phân loại, tách vỏ trấu hay lựa chọn bao bì bảo quản…đều tác động xấu và giảm chất lượng đến toàn bộ lô sản phẩm Specialty Coffee. SỰ KHAI THÁC (REVELATION) Đây là công đoạn cuối cùng, chuyển từ nhân cà phê thô sang cà phê rang. Người chế biến ở đây phải xác định đúng tiềm năng của cà phê, từ đó phát triển lên đúng hương vị và đóng gói một cách kĩ lưỡng. Chỉ một mắt xích trong quá trình rang như sự thiếu kinh nghiệm của người chế biến, trang thiết bị vận hành không đúng, vật liệu đóng gói kém…đều hủy hoại đi chất lượng của sản phẩm Specialty Coffee. Tiếp đến là quá trình xay cà phê để pha chế. Việc xay này phải tuân thủ thời gian từ lúc xay đến lúc pha chế thưởng thức không được quá lâu, bởi sau khi xay, bột cà phê sẽ nhanh chóng bị mất đi hương vị và độ thơm ngon. Ngoài ra, trong công đoạn xay, người pha chế phải quan tâm đến độ mịn của cà phê, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc pha chế sau này. Nếu bột quá mịn sẽ làm cho việc chiết xuất dẫn đến quá mức, trong khi đó quá thô sẽ không có được sự đậm đà, thơm ngon của Specialty Coffee. Công đoạn pha chế. Ở công đoạn pha chế này cũng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn nhất định về lượng nước, nhiệt độ, tỷ lệ cà phê/nước…nhằm khai thác được trọn vẹn độ ngon, đậm đà cùng sự nguyên chất nhất của mỗi loại Specialty Coffee. ở đây chúng ta dùng máy pha cà phê Ascaso để đạt được kết quả tốt nhất. Khi tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà chúng tôi đã liệt kê ở trên, cà phê vẫn chưa được công nhận là Specialty Coffee bởi nó cần phải trải qua sự đánh giá cuối cùng của SCA (Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới). Theo đó, cà phê chỉ được gọi là Specialty Coffee khi nó đạt điểm chất lượng từ 80 trở lên theo các mức thang đánh giá đã được tổ chức này đề ra.
 5. Bồn ngâm chân là thiết bị dùng để ngâm và massage chân bằng công nghệ hiện đại. Bồn ngâm chân hồng ngoại Beurer FB50 có chức năng giữ ấm nước kết hợp hệ thống massage rung, thủy lực và một số bồn có tích hợp đèn hồng ngoại. Sử dụng bồn ngâm chân massage Beurer FB50 là một biện pháp thư giãn, nâng cao sức khỏe rất hiệu quả. Cùng Beurer tìm hiểu về bồn ngâm chân là gì, lợi ích của bồn ngâm chân và lưu ý khi sử dụng trong bài viết dưới đây nhé! 1. Bồn ngâm chân là gì? Gồm những loại nào? Bồn ngâm chân là thiết bị dùng để ngâm và massage chân bằng công nghệ hiện đại. Bồn có chức năng giữ ấm nước kết hợp hệ thống massage rung, thủy lực và một số bồn có tích hợp đèn hồng ngoại. Có hai loại bồn ngâm chân Bồn ngâm chân massage: Đây là loại bồn ngâm, giữ ấm nước kết hợp các chương trình massage rung và massage thủy lực. Bồn ngâm chân massage hồng ngoại: Tương tự như bồn ngâm massage thường nhưng có tích hợp đèn hồng ngoại giúp lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất. Các bộ phận chính của bồn ngâm chân Quả massage Đèn hồng ngoại Đầu massage Đá mài gót chân Lỗ phun khí Vòi phun nước lên mu bàn chân Hộp đựng phụ kiện Hình minh họa sản phẩm Bồn massage ngâm chân hồng ngoại Beurer FB50 Nguyên lý hoạt động của bồn ngâm chân Bồn ngâm chân hoạt động bằng lực của con lăn, áp lực nước khi sủi bọt hoặc tạo sóng, nhiệt độ của nước, nhiệt độ của đèn hồng ngoại để tác động lên bàn chân. Người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ nước, các chế độ massage, cài đặt thời gian, bặt hoặc tắt đèn hồng ngoại,... bằng bảng điều khiển nút bấm trên bồn. 2. Lợi ích của bồn ngâm chân Các chương trình massage của bồn ngâm chân tác động lên huyệt đạo trên bàn chân, các huyệt đạo này liên kết bằng dây thần kinh đến các cơ quan trên cơ thể, từ đó đem lại các lợi ích về sức khỏe to lớn. Trong thời gian ngâm chân, cơ thể được thả lỏng, thư giãn từ đó giảm căng thẳng, mệt mỏi, tinh thần thoải mái, đem đến giấc ngủ ngon sâu giấc hơn. Ngâm và massage chân trong nước ấm giúp loại bỏ da chết, các vết chai sần, bàn chân cũng không còn mùi hôi khó chịu. Bên cạnh đó, bồn ngâm chân còn giúp lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất, điều hòa nhịp tim, đồng thời hỗ trợ giảm sưng đau nếu bạn bị viêm khớp dạng thấp. [caption id="attachment_20406" align="aligncenter" width="525"]Hướng dẫn sử dụng bồn ngâm chân Beurer FB50[/caption] 3. Ai nên sử dụng bồn ngâm chân? Nhờ vào lợi ích to lớn mà phương pháp ngâm massage chân đem lại, những người bình thường đều có thể sử dụng bồn ngâm chân trừ một trong số các trường hợp sau có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh: Người bị xơ cứng, tắc nghẽn động mạch Người bị tiểu đường. Người bị suy giãn tĩnh mạch. Người chân bị phù nề, lở loét. Phụ nữ có thai và trẻ em nếu muốn ngâm chân phải có sự tư vấn của bác sĩ. 4. Những lưu ý khi sử dụng bồn ngâm chân là gì Khi sử dụng bồn ngâm chân bạn nên lưu ý những điều sau để ngâm chân hiệu quả nhất và giữ bồn hoạt động bền bỉ qua thời gian dài sử dụng: Sử dụng bồn sau khi ăn tối, sau 9 giờ tối là tốt nhất và không nên sử dụng bồn quá 2 lần 1 ngày. Lau khô chân sau khi sử dụng, dùng tay xoa bóp giữ ấm cho chân rồi mới đi ngủ. Có thể thêm vào bồn vài giọt tinh dầu, một ít muối hoặc vài lát gừng để tăng hiệu quả. Trước khi sử dụng đổ khoảng 2 - 3 lít nước vào bồn rồi khởi động máy, tránh việc thêm nước trong lúc ngâm chân. Không để bất kỳ vật gì lên thân máy. Trước khi nhấn nút khởi động bạn kiểm tra lại kiểm tra công suất nguồn điện vào và điều chỉnh các thông số phù hợp trên máy. Sử dụng máy ở nơi khô ráo, bằng phẳng. Sau khi sử dụng cất máy tránh nơi ẩm thấp, gần nguồn nhiệt gần xe máy, bình xăng dầu,... Bồn ngâm chân hồng ngoại Beurer FB50 Bồn ngâm chân hồng ngoại hương thơm Beurer FB35
 6. Bình pha cà phê AeroPress được biết đến là dụng cụ pha được ưa chuộng nhất ở trên thế giới. Bởi nó mang lại hương vị cà phê nguyên chất nổi bật mà lại dễ dàng sử dụng. Bạn đang tìm hiểu về bộ dụng cụ này? Vậy ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết về dụng vụ này. Bạn đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây của Devafood! Giới thiệu đôi nét về Bình pha cà phê AeroPress Bình pha cà phê được ra đời vào năm 2015, do sự nghiên cứu và sáng tạo của kỹ sư Alan Ader sáng lập nên. Khi nói về cách pha, ông đã chia sẻ rằng, mục đích của việc sáng tạo ra bình AeroPress để có độ cân bằng giữa bột cà phê nguyên chất với nước. Pha cà phê bằng bình AeroPress đã được sử dụng từ lâu Để 2 hỗn hợp này không được trộn lẫn vào với nhau sau khi pha xong. Có thể nói đây là phát minh vĩ đại của nhân loại. Bởi nó mang đến cho bạn hương vị cà phê nguyên chất khác biệt, không giống như cách pha thông thường. AeroPress được sử dụng khá phổ biến ở Mỹ, vào những năm gần đây thì bộ pha cà phê đã được người Việt Nam ưa chuộng và sử dụng nhiều. Một điều đặc biệt và thú vị nữa của bình AeroPress đó là bạn có thể tự điều chỉnh hương vị cà phê nguyên chất theo sở thích của mình. Có thể nói đây là điểm khác biệt mà ít bộ dụng cụ pha cà phê nào có được. Tuy nhiên để có hương vị cà phê như ý muốn, đòi hỏi bạn phải cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo trong từng tách cà phê. Pha cà phê bằng bình AeroPress rất tiện lợi cho người sử dụng. Bởi bạn có thể pha cà phê bất nơi đi đâu và dùng khi bạn muốn. Chắc chắn đây sẽ là vận dụng siêu tiện ích dành cho những người “nghiền” cà phê. Pha cà phê bằng Bình pha cà phê AeroPress như thế nào mới chuẩn Pha cà phê bằng bình AeroPress có phức tạp như bạn thường nghĩ. Để có câu trả lời rõ nhất bạn hãy theo dõi và đừng bỏ lỡ các bước sau đây nhé! Bộ dụng cụ pha cà phê AeroPress Bước 1: Đầu tiên bạn rang hạt cà phê ở mức độ bình thường Bước 2: Sau đó bạn xay và rang cà phê ở mức độ vừa phải. Bước 3: Vệ sinh dụng cụ pha cà phê bằng nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Sau đó để giấy lọc vào màng lọc và tráng đều một lớp nước sôi. Bước 4: Tiếp theo bạn lắp Piston vào ống pha rồi cho cà phê đã xay vào Bước 5: Sử dụng nước nóng ở mức nhiệt 90 độ C vào ống pha. Đổ đầy nước, sao cho đủ để ngập cà phê. Sau đó bạn ngâm khoảng 30 giây để cà phê có thể nở đều hơn. Bước 6: Khi cà phê đã nở đều, bạn tiếp tục cho nước vào ống pha, với tỷ lệ nước là 1:10 Bước 7: Sử dụng dụng cụ khuấy đều cà phê khoảng 10 giây Bước 8: Tiếp theo, bạn lắp bộ lọc và đặt cốc thủy tinh lên đỉnh của bình pha cà phê AeroPress. Rồi sau đó lật ngược bình pha cà phê 180 độ, để hòa tan và thấm đều tất cả. Bước 9: Cuối cùng, bạn ép Piston theo chiều thẳng đứng từ trên xuống. Sử dụng lực mạnh của tay để đẩy phần nước cà phê chảy qua màng lọc. Khi nước cà phê đã chảy xuống hết ly thủy tinh, bạn đã có thưởng thức hương vị pha cà phê bằng bình AeroPress rồi đấy. Ưu điểm của bộ pha cà phê AeroPress AeroPress là một dụng cụ pha được biết đến trên toàn thế giới bởi hương vị cà phê nguyên chất nổi bật và sự đơn giản trong sử dụng. Bạn có thể sử dụng AeroPress để pha cà phê ở bất cứ nơi đâu bạn thích: Ở nhà, ở văn phòng, picnic hay thậm chí rừng sâu núi thẳm. AeroPress tạo ra những ly cà phê có vị đậm đà và ngọt ngào. Bộ pha cà phê bằng bình AeroPress có những ưu điểm vượt trội Với trọng lượng siêu nhẹ từ nhựa ABS, thiết kế cực kỳ dễ dàng làm sạch, mục đích mà AeroPress hướng đến chính là cùng bạn đi du lịch khắp nơi. Nhớ mang theo cho mình 1 chiếc cốc yêu thích. Dù cắm trại, chèo thuyền, leo núi…Aeropress vẫn luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào tại bất kỳ đâu. Với dụng cụ pha AeroPress, bạn sẽ nhanh chóng có được một tách cà phê đậm đà, 1 chút caramen như Espresso. Khó có một dụng cụ pha chế nào có thể nhanh hơn và tiện lợi hơn AeroPress. Pha cà phê bằng bình AeroPress mang đến cho bạn hương vị hảo hạng khó quên. Bạn sẽ cảm nhận vị đắng vốn có của cà phê, vị thơm của cà phê xay và độ sánh mịn khi sử dụng bình AeroPress. Bạn là tín đồ của cà phê? Devacoffee giúp bạn tìm hiểu cách pha cà phê bằng bình AeroPress đúng chuẩn. Hy vọng, với những thông tin trên bạn đã có cách pha cà phê nguyên chất chuẩn vị cho riêng mình. Làm cách nào pha chế cafe latte ngon đúng chuẩn vị Italia nhỉ? Tìm hiểu cách pha cà phê V60 bằng các dụng cụ chuyên nghiệp Máy Pha Cà Phê Ascaso Basic B11 Máy Pha Cà Phê Ascaso UNO 12 Máy pha cà phê HandyAge HK 035 Máy Pha Cà Phê Ascaso Dream DR 14
 7. Hạt cà phê có mấy loại? có mấy loại hạt cà phê câu trả lời là có 6 loại hạt cà phê phổ biến hiện nay · Cafe Arabica · Cafe Robusta · Cafe Culi · Cafe Moka · Cafe Cherry · Cafe Catimor. Hai giống quan trọng nhất về kinh tế của cây cà phê là hạt cà phê Arabica và Robusta, chiếm 65-70% lượng cà phê được sản xuất trên toàn thế giới là Arabica và 30% là cà phê Robusta, hạt Arabica gồm 0,8-1,4% caffeine và hạt Robusta bao gồm 1,7-4% caffeine. Hạt cà phê có mấy loại và cách nhận biết Đối với mỗi loại hạt cà phê, có những đặc điểm về kích thước, màu sắc, mùi vị, hương thơm… khác nhau tạo nên sự đặc trưng riêng. Vì vậy mà việc phân biệt từng loại hạt cà phê sẽ là nền tảng đầu tiên giúp bạn có thể đi sâu hơn về thế giới cà phê phong phú và đa dạng này. HẠT CÀ PHÊ ROBUSTA Đây là loại hạt cà phê phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng ở những khu vực thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam với đất đỏ bazan như Gia lai, Đắc Lắc. Chiếm tỷ trọng lớn lên đến 80 – 90% tổng sản lượng cà phê hạt rang. Hạt cà phê Robusta khi rang xay sẽ cho ra sản phẩm với hương thơm nhẹ nhàng, vị đắng là chủ yếu, không chua, hàm lượng caffein cao, phù hợp với đại đa số gu thưởng thức của người Việt nhưng lại ít được ưa chuộng với phương Tây. Kích thước hạt Cà phê Robusta nhỏ hơn hạt cà phê Arabica, và trong công đoạn chế biến được sấy trực tiếp, không phải qua công đoạn lên men. Đây là loại hạt cà phê có năng suất cao, dễ canh tác, giá thành thấp vì vậy sẽ thấy xuất hiện khá nhiều trên thị trường cà phê Việt Nam. Hạt cà phê Robusta có đặc điểm: hình dạng elip tròn, 1 trái gồm 2 hạt, mùi thơm dịu, nhẹ nhàng, vị đắng không chua, nước sánh nâu, chứa hàm lượng caffein nhiều, hợp với phần lớn thị hiếu người tiêu dùng Việt. HẠT CÀ PHÊ ARABICA Hạt cà phê Arabica còn được gọi là cà phê chè, khu vực trồng còn ít do điều kiện độ cao phải trên 800m so với mực nước biển. Đây là loại cà phê có giá bán trên thị trường cao, hạt hình elip có rãnh ở giữa uốn lượn, trong quá trình chế biến phải thêm công đoạn lên men vì vậy mà vị cà phê Arabica có vị chua thanh. Đây là một trong những hạt cà phê được Nhà nước khuyến khích trồng bởi chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thị hiếu của thị trường châu Âu, châu Mỹ. Hạt cà phê Arabica có đặc điểm khi rang xay sẽ cho ra sản phẩm với màu nước nâu nhạt, mùi vị chua thanh và hậu vị đắng rất đặc trưng, hương thơm nồng nàn, quyến rũ, là sản phẩm ưa chuộng của người châu Âu, Mỹ. HẠT CÀ PHÊ MOKA Được đánh giá là nữ hoàng trong vương quốc cà phê, hạt cà phê Moka với hương thơm sang trọng, lịch lãm cùng mùi vị nhẹ nhàng, quyến rũ. Đây là loại cà phê có sản lượng hàng năm rất thấp, điều kiện về môi trường và kĩ thuật trồng khó khăn hơn các loại cà phê khác vì vậy ít được nông dân quan tâm trồng, tuy nhiên giá bán trên thị trường hiện khá cao, gấp từ 2 đến 3 lần giá bán của cà phê Robusta. Với điều kiện trồng khó khăn đặc biệt là khu vực trồng phải trên 800m so với mực nước biển, càng lên cao cà phê Moka lại càng ngon, vì vậy mà một khu vực ở Cầu Đất, Đà lạt có độ cao lý tưởng trên 1400m cho ra một sản phẩm cà phê rất nổi tiếng đó là hạt cà phê Moka Cầu Đất. Với vị chua thanh hậu vị đắng, hương thơm nồng nàng, sang trọng, lịch lãm tạo nên một sản phẩm làm say đắm biết bao người đã lỡ thưởng thức loại cà phê đặc biệt này. Lưu ý: giống Moka hiện hay không còn nhiều vì vậy sản lượng ít nên giá bán rất cao. Tìm hiểu thêm bài viết: Cà phê Moka để hiểu hơn và tránh mua các sản phẩm kém chất lượng. HẠT CÀ PHÊ CULI Hạt cà phê Culi với hình dáng no tròn bởi đặc điểm sinh học mỗi trái chỉ chứa mỗi hạt cà phê, đây chính là sự tích tụ tinh túy cho ra những sản phẩm mang đậm vị đắng của cà phê. Được trồng ở những khu vực có đất đỏ bazan, vị cà phê mạnh, chứa hàm lượng caffein cao, là sản phẩm được ưa chuộng của những quý ông mạnh mẽ, cá tính. Đặc điểm hạt cà phê Culi cho ra hương thơm say đắm, vị đắng gắt không chua, màu nước khi pha nâu đậm đến đen sánh mang đến những trải nghiệm mạnh mẽ, tỉnh táo cho người thưởng thức. GIÁ HẠT CÀ PHÊ RA SAO, BAO NHIÊU 1 KG Hiện tại giá hạt cà phê luôn có sự biến động từng ngày phụ thuộc vào từng giai đoạn và từng khu vực, chúng tôi sẽ tổng hợp giá bán chung để khách hàng có thể tham khảo + Giá hạt cà phê Robusta sàn 16-18 là 150-180 nghìn/kg + Giá hạt cà phê Arabica sàn 16-18 là 200-280 nghìn/kg + Giá hạt cà phê Culi nhỉnh hơn hạt thường khoảng 20-30 nghìn/kg + Giá hạt cà phê Moka là 400-800 nghìn/kg BẢO QUẢN HẠT CÀ PHÊ RA SAO Hạt Cà phê sau khi vừa rang xong không nên uống ngay vì lúc này hạt cần thời gian để trao đổi khí tạo ra Carbon Dioxide, trong trường hợp bạn uống ngay sẽ cảm thấy được vị cà phê nhạt, ít đậm đà. Vì vậy sau khi rang hạt cà phê xong thời gian tốt nhất để xay và thưởng thức là từ 12h đến 24h sau đó. Tuy nhiên nếu để quá lâu cũng mất đi chất lượng, sau 14 ngày cà phê sẽ bắt đầu cũ đi và không còn được tươi mới. Đối với việc bảo quản hạt cà phê cần lưu ý đến 4 yếu tố: không khí, hơi ẩm, nhiệt độ và ánh sáng. Cách bảo quản phổ biến nhất chính là cho vào những chiếc lọ và nắp đậy kín hơi, kính hơi mờ đục nhằm giảm ánh sáng trực tiếp, đặt những lọ cà phê này tránh xa những nơi có nhiệt độ hay độ ẩm cao. Ngoài ra, bạn có thể bảo quản hạt cà phê bằng những bao Zipper tiện lợi hơn, dễ dàng di chuyển mà vẫn đảm bảo độ tươi và chất lượng của những hạt cà phê. Trường hợp bạn cần bảo quản khối lượng cà phê lớn và chưa thể sử dụng hết trong 14 ngày từ khi rang để đảm bảo độ tươi. Bạn có thể chia nhỏ và cho vào các túi Zipper, gói bằng giấy bạc, các túi giữ đông lạnh hoặc các hũ đựng thủy tinh kín vào cho các tủ đông, việc này sẽ giúp bảo quản những hạt cà phê lâu hơn 1 tháng. Lưu ý sau khi lấy cà phê ra khỏi tủ đông thì không nên cho vào lại lần hai.
 8. Xơ vữa động mạch là gì và tình trạng này liên quan đến huyết áp cao như thế nào? Một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất liên quan đến huyết áp cao không được điều trị là xơ vữa động mạch, hoặc tích tụ mảng bám trong động mạch. Khi những tắc nghẽn xảy ra trong các động mạch cung cấp máu cho cơ tim, theo thời gian chúng gây ra bệnh động mạch vành. Thông thường những người bị huyết áp cao có nhiều khả năng phát triển bệnh động mạch vành, bởi vì huyết áp cao sẽ tạo thêm lực chống lại các thành động mạch. Theo thời gian, những áp lực này có thể làm hỏng các động mạch, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn đối với sự tích tụ và mảng bám liên quan đến xơ vữa động mạch. Các động mạch bị hẹp hoặc ngăn chặn dòng chảy của máu đến cơ tim, làm mất oxy của tim. Khi quá trình tiến triển, bệnh nhân có thể bị đau thắt ngực, hoặc đau ngực, khi họ tự gắng sức. Mặt khác bề mặt cứng của động mạch cũng có thể khuyến khích sự hình thành các cục máu nhỏ, điều này có khả năng dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Các triệu chứng của xơ vữa động mạch là gì? Xơ vữa động mạch thường không có triệu chứng cho đến khi các động mạch vành bị hẹp và làm hạn chế nghiêm trọng lưu lượng máu đến tim. Tại thời điểm này, người bệnh có thể cảm thấy đau ngực vì không đủ máu chảy vào tim, đặc biệt là trong khi họ đang gắng sức hoặc đang bị căng thẳng. Một cơn đau tim là gì? Một cơn đau tim là tổn thương vĩnh viễn cho cơ tim do mất lưu lượng máu đến cơ tim đột ngột. Thông thường một cơn đau tim xảy ra khi một cục máu đông ngăn chặn một động mạch vành (đã bị thu hẹp) để lưu lượng máu bị giảm nghiêm trọng hoặc bị gián đoạn hoàn toàn. Không có oxy, phần cơ tim được phục vụ bởi động mạch bị chặn lại và dẫn đến tổn thương. Xơ vữa động mạch được chẩn đoán như thế nào? Xơ vữa động mạch thường không được chẩn đoán cho đến khi một ai đó than phiền về chứng đau ngực của họ. Tại thời điểm này, bác sĩ có thể tiến hành các xét nghiệm để đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim. Những xét nghiệm này bao gồm: - Điện tâm đồ (EKG hoặc ECG): Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95 đo hoạt động điện, tốc độ và nhịp tim thông qua các điện cực được gắn vào cánh tay, chân, ngực của người bệnh. Ngoài ra, điện tâm đồ có thể cho thấy người bệnh đã từng bị đau tim trong quá khứ hoặc nếu họ hiện đang bị đau tim, căng thẳng hoặc cơ tim bị dày lên. Khác với những kiểm tra khác, EKG chỉ có thể gián tiếp phát hiện ra các vấn đề về tim khác, nhưng nó không thể dự đoán rủi ro trong tương lai của người bệnh. - Xét nghiệm căng thẳng tim (còn gọi là xét nghiệm chẩn đoán tim, kiểm tra tập thể dục tim phổi, hoặc kiểm tra CPX): Trong kiểm tra này, người bệnh sẽ tập thể dục trên một chiếc xe đạp đứng yên hoặc máy chạy bộ để tăng nhịp tim và huyết áp trong khi chỉ số EKG được thực hiện. Mặt khác kiểm tra này thường được thực hiện với các kỹ thuật hình ảnh, chẳng hạn như siêu âm tim hoặc quét y học hạt nhân, để giúp phát hiện bệnh tim tốt hơn. Nhưng nếu tắc nghẽn động mạch xảy ra, những kiểm tra như EKG, siêu âm tim và quét y học hạt nhân sẽ cho thấy những bất thường đặc trưng, từ đó cho phép bác sĩ đưa ra chẩn đoán về bệnh động mạch vành. Tuy nhiên tất cả các xét nghiệm này chỉ là gián tiếp, các động mạch thường không được nhận ra trong những đánh giá này. Bởi vì chỉ có động mạch bị thu hẹp dẫn đến những bất thường trong kiểm tra căng thẳng, do đó kết quả có thể bình thường, mặc dù chúng đem lại sự an tâm và liên quan đến tiên lượng thuận lợi trong thời gian gần, nhưng không có nghĩa là người bệnh không có bất kỳ mảng bám nào. Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95 quan trọng để kiểm soát bất kỳ yếu tố nguy cơ bệnh tim mà người bệnh có thể có. - Đặt ống thông tim: Trong quá trình này, một ống thông là một ống mềm nhỏ được đưa vào động mạch và di chuyển lên các động mạch vành, tại vị trí này thuốc nhuộm được tiêm qua ống và quan sát khi nó chảy vào bên trong các động mạch. Điều này cho phép bác sĩ có cơ hội xác định trực tiếp và đo bất kỳ tắc nghẽn nào trong động mạch vành. Ngoài ra trong quá trình thông tim, bác sĩ (tim mạch) cũng có thể mở ra bất kỳ động mạch bị tắc nào được phát hiện với một phương pháp được gọi là nong mạch vành. Điều này cũng có thể liên quan đến việc mở rộng một ống nhỏ, được gọi là stent, bên trong mạch máu để giúp động mạch mở tốt hơn. - Siêu âm tim: Xét nghiệm này sử dụng sóng siêu âm để cung cấp hình ảnh về van và buồng tim (bao gồm kích thước buồng, độ dày thành và cách máu chảy trong buồng). Vì đây là một đánh giá an toàn, toàn diện và hiện có sẵn, nên siêu âm tim thường được sử dụng làm kiểm tra đầu tiên (sau khi đo điện tâm đồ) để tìm kiếm bằng chứng về các vấn đề cơ bản về tim. Đối với động mạch vành không được nhìn thấy trong siêu âm tim, trừ khi cơn đau tim đã ảnh hưởng đến tim, thì sự hiện diện của tắc nghẽn không thể được nhận ra hoặc loại trừ chỉ dựa vào xét nghiệm này. - Siêu âm động mạch cảnh: Xét nghiệm này sử dụng sóng siêu âm để cung cấp hình ảnh về lưu lượng máu trong các động mạch của cổ. Bởi vì xơ vữa động mạch ảnh hưởng đến các động mạch nói chung, do đó việc phát hiện ra tắc nghẽn trong động mạch cổ cho thấy rất có khả năng tắc nghẽn xuất hiện trong các phần khác của hệ thống tuần hoàn (bao gồm cả các động mạch vành). - Chụp cắt lớp vi tính (CT - Computed tomography): Chụp X-quang và máy tính được sử dụng để xây dựng hình ảnh cắt ngang của tim. Điều này có thể cung cấp thông tin về sự hiện diện của canxi trong động mạch tim (một dấu hiệu của xơ vữa động mạch tiềm ẩn). Ngoài ra một số thiết bị CT cũng có thể cung cấp hình ảnh chi tiết hơn về các động mạch tim, mang lại thông tin tương tự như thông tin thu được từ chụp động mạch vành. - Chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRA - Magnetic resonance arteriography): Xét nghiệm này cung cấp hình ảnh của các mạch máu tại vị trí chúng có thể bị chặn. Nói chung, kiểm tra này được sử dụng để xem xét các động mạch lớn hơn (những phần ở cổ hoặc các bộ phận khác của cơ thể) chứ không phải là các động mạch nhỏ cung cấp máu cho tim. Điều trị xơ vữa động mạch là gì? Nói chung, việc điều trị xơ vữa động mạch bao gồm thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường tập thể dục và sử dụng thường xuyên các loại thuốc để giảm mức cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị khác có thể bao gồm nong mạch vành và đặt stent cho tắc nghẽn nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, phẫu thuật tim hở (tim nhân tạo) thậm chí có thể được yêu cầu. Mặt khác bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giảm huyết áp và nguy cơ xơ vữa động mạch. Các loại thuốc cao huyết áp bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn beta, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, và thuốc chẹn alpha. Các Sản Phẩm Kiểm Tra: Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95 Máy đo điện tâm đồ Beurer ME90 Máy đo huyết áp Beurer
 9. Cho thuê máy pha cafe văn phòng tự động 100%, máy pha cafe espresso chuyên nghiệp 1 2 group bền đẹp dễ sử dụng. máy pha cà phê cho thuê sử dụng cho cho quán, khách sạn giá hợp lý Deva Coffee chuyên cho thuê máy pha cà phê với chi phí hợp lý, đi kèm với dịch vụ hậu đãi hấp dẫn. Các dòng máy pha cafe tại Deva Coffee có xuất xứ rõ ràng; hoạt động ổn định hiệu quả; mẫu mã bắt mắt đa dạng. Deva luôn cam kết cam kết tư vấn đúng nhu cầu sử dụng máy cà phê; giúp khách hàng không tốn quá nhiều tiền đầu tư ban đầu. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của Deva còn tranining miễn phí về sử dụng máy pha cà phê và cách làm một số đồ uống cà phê máy như Espresso, Americano, Capuccino, Latte,… Giá thành thuê hợp lý, trọn bộ và các phụ kiện đi kèm chỉ từ 1.100.000 đ/ 1 tháng khi có sử dụng cà phê.
 10. Cho thuê máy pha cà phê Văn Phòng, Gia Đình, Nhà Hàng với thủ tục nhanh gọn, giá cả hợp lý. Máy pha cà phê espresso nhập khẩu Devafood là nhà phân phối máy pha cafe và thiết bị gia dụng và cà phê nguyên chất cùng máy pha cà phê espresso mang đến hương vị cuộc sống