• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Devafood

Hội viên
 • Số nội dung

  122
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Devafood

 1. Đau cứng cổ sau khi ngủ dậy kèm theo cảm giác nhức mỏi khó chịu. Dẫn tới việc cử động khó khăn là tình trạng phổ biến xảy ra ở nhiều người. Những biểu hiện này có thể xuất phát từ thói quen: ngủ sai tư thế hoặc căng thẳng quá mức. Nhưng cũng có thể là triệu chứng của căn bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống cổ. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này nhé! 1. Nguyên nhân gây đau cứng cổ sau khi ngủ dậy Đau cứng cổ sau khi ngủ dậy là hiện tượng thường gặp phải của rất nhiều người. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do ngủ sai tư thế. Dẫn đến bị đau cổ hoặc đó có thể là dấu hiệu liên quan đến thoái hóa cột sống ở cổ. Cùng theo dõi các nguyên nhân chính của đau cứng cổ sau khi ngủ dậy dưới đây. Tư thế ngủ: Ngủ sai tư thế (nằm sấp, quay đầu sang một bên..) khiến các mạch máu ở vùng cổ bị chèn ép. Dẫn tới quá trình cung cấp oxy cho các tế bào cơ bị giảm. Axit lactic từ đó được giải phóng nhiều hơn – “thủ phạm” gây đau mỏi cơ. Hơn nữa, các chuyển động cổ diễn ra đột ngột trong khi ngủ cũng có thể gây sức ép khiến các cơ bị căng thẳng, dẫn đến đau. Gối kê đầu: Một số người sử dụng gối quá cao khi ngủ. Về lâu dài việc này có thể dẫn đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Triệu chứng ban đầu là đau cứng vùng cổ, đau tê vùng vai gáy. Tuy nhiên, việc dùng gối quá thấp hoặc không dùng gối lại khiến cổ ngửa ra phía sau. Điều này tạo sức căng lớn cho dây chằng cột sống cổ, gây đau nhiều hơn. Cổ bị chấn thương trước đó: Thông thường, các loại chấn thương như: Chấn thương cổ, chấn thương thể thao, ... Không gây ra cơn đau ngay lập tức. Thay vào đó, bạn cảm nhận tình trạng đau cổ sau một vài ngày. Còn các triệu chứng đau mỏi và cứng cổ thường xuất hiện vào buổi sáng sớm khi ngủ dậy. Chuyển động đột ngột khi ngủ: Các cử động đột ngột như ngồi bật dậy hoặc vung tay chân khi mơ ngủ, có thể gây ra tình trạng đau cứng cơ vùng cổ. Không chỉ vậy, một số tư thế lăn, trở người hoặc cố gắng ngủ, còn tạo ra áp lực nặng nề cho cổ. Tình trạng này nếu kéo dài thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, đồng thời khiến vùng cổ đau mỏi khi ngủ dậy. Thoái hóa các khớp ở cổ: Cột sống cổ của con người có 7 đốt sống (C1 – C7). Theo thời gian các đốt sống C5, C6 và C7 là dễ bị thoái hóa nhất. Quá trình này làm bào mòn, xơ cứng các đốt xương, đĩa đệm và sụn khớp. Bệnh xảy ra phổ biến ở những người trên 50 tuổi. Họ thường cảm thấy đau cứng cổ sau khi ngủ dậy. Về sau cơn đau còn lan ra vai và cánh tay. Gây nên cảm giác tê tay và chân hoặc ngứa ran ở tứ chi. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ: Đĩa đệm nằm giữa hai đốt sống kề cận, cấu tạo gồm bao xơ bên ngoài và nhân nhầy ở trung tâm. Thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy chui qua khe hở của bao xơ bị rách. Nhân nhầy chui vào ống sống và chèn ép dây thần kinh. Dây thần kinh bị chèn ép ở vùng cổ thường gây ra những cơn đau dữ dội. Hoặc đau dai dẳng nhưng tăng dần theo thời gian. Các nguyên nhân khác: Chứng đau xơ cơ (Fibromyalgia) hoặc đau thắt cơ gây nên triệu chứng đau cơ lan rộng, cứng khớp và mệt mỏi. Tình trạng căng cơ và đau cổ có thể diễn ra khi bạn đang gặp stress, căng thẳng. Ngồi trước màn hình máy tính quá lâu hoặc xem tivi trong nhiều giờ liền không thay đổi tư thế Tình trạng viêm màng não khi cột sống và não tủy bị tổn thương. Gây ra tình trạng cứng cổ khi ngủ dậy. 2. Cách khắc phục tình trạng bị đau cứng cổ sau khi ngủ dậy Trong trường hợp ngủ sai tư thế bị đau cổ, bạn có thể tham khảo 5 cách sau đây để giảm thiểu cơn đau nhức: Cho cổ nghỉ ngơi Làm việc quá sức trong thời gian dài có thể khiến cổ bị đau nhức và cứng mỏi. Cách đơn giản để giảm đau cổ khi ngủ dậy là bạn nên cho vùng cổ được nghỉ ngơi trong 15 – 20 phút bằng cách nằm xuống thư giãn với một chiếc gối kê đầu phù hợp. Điều này đảm bảo lưu thông máu hiệu quả và hạn chế tình trạng sai cơ khớp cổ. Massage cổ Massage vừa hỗ trợ giải tỏa căng thẳng, vừa thuyên giảm cơn đau mỏi cổ khi ngủ dậy vào buổi sáng. Theo đó, bạn chỉ cần dùng bàn tay hoặc ngón tay để xoa bóp vùng cổ, vai, gáy theo chuyển động tròn. Chú ý không kéo căng quá mức để tránh tình trạng đau trở nên nghiêm trọng. Khi bị đau nhức hoặc cứng cổ, phần đông mọi người cho rằng mình bị cảm gió. Họ thường xử lý bằng cách xoa bóp với các loại: dầu nóng, thuốc rượu, ... Cạo gió vùng cổ và vai gáy. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời. Nhưng có thể để lại biến chứng xuất huyết trong cơ bắp, gây nên hiện tượng tụ máu, cơn đau dễ quay trở lại với mức độ nặng hơn. Thực hiện bài tập cổ Chứng đau cứng cổ sau khi ngủ dậy có thể được cải thiện qua một số bài tập vận động cổ nhẹ nhàng sau đây: Nghiêng đầu sang bên trái hoặc bên phải để tai được chạm vào vùng vai. Thực hiện 10 lần cho mỗi bên, chú ý đưa cổ trở về vị trí ban đầu trước khi đổi bên. Ngửa cổ để nhìn lên trần nhà càng xa càng tốt. Sau đó đưa cổ về vị trí ban đầu. Tiếp tục gập cổ nhìn dưới sàn nhà. Thực hiện 10 lần cho mỗi lần nhìn lên và xuống. Dùng tay phải đặt ở cằm, sau đó đẩy nhẹ nhàng sang bên phải, giữ nguyên trong 10 giây. Tiếp đến, quay cổ về vị trí ban đầu rồi lặp lại động tác với bên trái. Đây là bài tập hỗ trợ khắc phục chứng đau cứng cổ khi ngủ dậy. Sử dụng cằm của bạn như một con trỏ chuột, nhẹ nhàng phác thảo bảng chữ cái từ A – Z. Chườm nóng/lạnh Thực hiện chườm đá hoặc túi gel lạnh vào vùng cổ bị đau trong 20 phút. Điều này giúp cải thiện triệu chứng viêm sưng ở cơ cổ. Nếu cơn đau không thuyên giảm hoặc kéo dài hơn một ngày, bạn có thể đổi qua liệu pháp chườm nóng bằng cách chườm túi đệm nóng ở nhiệt độ vừa phải trong 20 phút hoặc tắm nước ấm mỗi ngày để thư giãn và thả lỏng các cơ, từ đó khắc phục tình trạng đau cổ khi ngủ dậy. Dùng thuốc giảm đau Sử dụng thuốc giảm đau là một trong những cách chữa đau cứng cổ sau khi ngủ sai tư thế. Điển hình như thuốc Paracetamol hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAID), giúp cải thiện tình trạng cứng mỏi cổ sau khi ngủ dậy. Thế nhưng, quá trình sử dụng cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, không được lạm dụng hoặc thay đổi liều lượng vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới dạ dày, gan và thận. 3. Bị đau cứng cổ có cần gặp bác sĩ để theo dõi không? Tình trạng đau cứng cổ khi ngủ dậy có thể tự khỏi sau vài ngày chăm sóc. Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh nên chủ động đi khám ngay tại cơ sở chuyên khoa Thần kinh cột sống, xương khớp hoặc chấn thương chỉnh hình, nếu như tình trạng đau mỏi tiếp tục kéo dài 3 – 4 ngày, kèm theo bất kỳ triệu chứng nào sau đây: Sốt cao. Đau đầu. Đau ngực và khó thở. Xuất hiện cục u ở vùng cổ. Khó nuốt thức ăn. Cơn đau lan xuống cánh tay hoặc chân. Ngứa hoặc tê bì tay chân. Các vấn đề liên quan tới bàng quang hoặc ruột. Ngoài ra, để phòng tránh các bệnh về sương khớp. Bạn nên kiểm tra và khám sức khỏe cột sống định kỳ tại phòng khám uy tín. Tại đây, bác sĩ sẽ khám lâm sàng, tìm hiểu bệnh sử, kiểm tra cột sống, kiểm tra vận động của cổ, vai và gáy. Đồng thời, kết hợp với chụp X – quang để đánh giá mức độ tổn thương, từ đó đưa ra phác đồ điều trị tận gốc căn bệnh. Trên đây là bài viết về: Nguyên nhân và cách khắc phục khi bị đau cứng cổ sau khi ngủ dậy. Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích về sức khỏe. Bạn đọc có bất kì thắc mắc cần được hỗ trợ về sức khỏe và thiết bị chăm sóc sức khỏe, vui lòng liên hệ hotline: 19006852 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
 2. Tự triệt lông tại nhà luôn là vấn đề được phái đẹp quan tâm cũng như là sự lựa chọn hàng đầu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí làm đẹp. Máy triệt lông tại nhà là một phương pháp hiện đại thường được sử dụng ngày nay. Tuy nhiên, liệu dùng máy triệt lông tại nhà có hiệu quả không và mức độ an toàn như thế nào? 1. Các phương pháp triệt lông tại nhà Có nhiều phương pháp triệt lông tại nhà được phụ nữ sử dụng như cạo như: wax, nhổ hoặc dùng các nguyên liệu tự nhiên. Tất cả các phương pháp này đều có chi phí thấp và cách thức thực hiện đơn giản cụ thể như sau: Phương pháp cạo triệt lông: là phương pháp triệt lông bằng dao cạo với một lượng kem cạo thích hợp giúp làn da sau khi cạo nhẵn mịn hơn khi các sợi lông đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên việc cạo này cần thực hiện thường xuyên vì lông mọc ra rất nhanh. Phương pháp wax: là phương pháp sử dụng các sản phẩm sáp wax bằng nguyên liệu như mật ong, chanh, đường,... cùng với giấy wax chuyên dụng. Sau khi vệ sinh sạch vùng da cần loại bỏ lông và bôi hỗn hợp sáp wax lên da, người dùng sẽ dán miếng dán chuyên dụng trong 15-20 phút rồi giật mạnh miếng wax theo chiều ngược lại để loại bỏ lông khỏi bề mặt. Phương pháp này gây ra cảm giác khá đau đớn và khó chịu nên không thể áp dụng trên các vùng da nhạy cảm như vùng kín hay vùng nách. Phương pháp sử dụng máy triệt lông: sự ra đời của máy triệt lông tại nhà mang lại hiệu quả cao hơn so với các phương pháp triệt lông khác, lại không gây cảm giác đau đớn. 2. Các đặc điểm của máy triệt lông tại nhà Một số ưu điểm của máy triệt lông tại nhà có thể kể đến như: Tính tiện lợi: nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng mà các dòng máy triệt lông có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc công tác giúp triệt lông sạch, hiệu quả lên tới 90%. Tiết kiệm chi phí: thời gian sử dụng lâu dài giúp người sử dụng tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc triệt lông tại spa hoặc các phương pháp công nghệ cao đắt đỏ khác. Tuy nhiên bên cạnh đó, máy triệt lông tại nhà cũng có một số nhược điểm như: Với đặc điểm da có màu sắc và cấu trúc khác nhau nên tần số ánh sáng sử dụng thích hợp cho triệt lông cũng khác biệt dẫn tới những tổn thương hoặc bỏng ngoài ý muốn khi sử dụng máy triệt lông tại nhà Người sử dụng không thành thạo có thể dùng máy với tần suất quá cao hoặc quá thấp gây ra ảnh hưởng đến làn da. Da có thể bị mẩn đỏ sau khi triệt lông, nếu kéo dài hơn 24 giờ mà không thuyên giảm thì người sử dụng nên gặp bác sĩ để được tư vấn 3. Có nên mua máy triệt lông tại nhà? Với những sự tiện lợi mà máy triệt lông tại nhà mang lại thì sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho đối tượng cần một phương pháp triệt lông tiện lợi lại tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên hiện nay trị trường có rất nhiều loại máy triệt lông là hàng nhái kém chất lượng nên việc lựa chọn máy triệt lông chính hãng uy tín cũng là vấn đề cần phải lưu tâm. Bên cạnh đó dù có hiệu quả khả quan trong thời gian ngắn nhưng đây vẫn là một phương pháp triệt lông không đem lại kết quả vĩnh viễn, thậm chí còn có thể khiến lông mọc trở lại nhanh hơn và cứng cáp, khó loại bỏ. Vì vậy nếu có điều kiện chị em có thể tìm đến các công nghệ triệt lông vĩnh viễn trong một liệu trình ngắn với hiệu quả lâu dài, không gây đau rát. Tất nhiên việc này đòi hỏi chi phí khá tốn kém nên người sử dụng có thể cân nhắc về giá thành trước khi tham gia sử dụng. 4. Một số loại máy triệt lông tại nhà được ưa chuộng hiện nay! Máy triệt lông bằng ánh sáng Pure Skin Pro Beurer IPL 5500 [caption id="attachment_2630" align="aligncenter" width="594"]MÁY TRIỆT LÔNG BẰNG ÁNH SÁNG PURE SKIN PRO BEURER IPL 5500[/caption] Máy triệt lông Beurer Pure Skin Pro IPL 5500 là thiết bị triệt lông cá nhân lâu dài bằng ánh sáng IPL. Đây là một phương pháp triệt lông an toàn nhất hiện nay, được nhiều người lựa chọn và tin dùng bởi máy cho hiệu quả nhanh chóng, không đau và tiết kiệm được thời gian, tiền bạc so với việc đến các trung tâm spa. Công nghệ triệt lông IPL được sử dụng trong các viện thẩm mỹ chuyên nghiệp, được các bác sĩ da liễu sử dụng để tẩy lông, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn cho làn da. Máy triệt lông chuyên nghiệp Beurer IPL10000 Máy triệt lông Beurer IPL10000 sử dụng công nghệ triệt lông bằng xung ánh sáng với 250.000 xung ánh sáng được phát ra truyền qua da nhằm vào các sắc tố trên nang lông một cách có chọn lọc. Ánh sáng bị sắc tố tại nang lông hấp thụ sẽ chuyển hoá thành nhiệt và đốt cháy nang lông giúp phá huỷ nang lông. Nhiệt năng này cũng giúp ngăn chặn các tế bào giúp lông phát triển giúp chị em có làn da mịn màng nhẹ nhàng không gây đau rác hay để tỗn thương cho da như các biển pháp tẩy lông thông thường. Với những chia sẻ trên chắc hẳn bạn đã có được cho mình câu trả lời, có nên mua máy triệt lông tại nhà? Vì thế, hãy cân nhắc và dựa trên nhu cầu bản thân để có được lựa chọn phù hợp nhất. Để được tư vấn trực tiếp, Quý Khách vui lòng liên hệ: Hotline: 19006852 Website: Beurer.vn
 3. Tự triệt lông tại nhà luôn là vấn đề được phái đẹp quan tâm cũng như là sự lựa chọn hàng đầu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí làm đẹp. Máy triệt lông tại nhà là một phương pháp hiện đại thường được sử dụng ngày nay. Tuy nhiên, liệu dùng máy triệt lông tại nhà có hiệu quả không và mức độ an toàn như thế nào? 1. Các phương pháp triệt lông tại nhà Có nhiều phương pháp triệt lông tại nhà được phụ nữ sử dụng như cạo như: wax, nhổ hoặc dùng các nguyên liệu tự nhiên. Tất cả các phương pháp này đều có chi phí thấp và cách thức thực hiện đơn giản cụ thể như sau: Phương pháp cạo triệt lông: là phương pháp triệt lông bằng dao cạo với một lượng kem cạo thích hợp giúp làn da sau khi cạo nhẵn mịn hơn khi các sợi lông đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên việc cạo này cần thực hiện thường xuyên vì lông mọc ra rất nhanh. Phương pháp wax: là phương pháp sử dụng các sản phẩm sáp wax bằng nguyên liệu như mật ong, chanh, đường,... cùng với giấy wax chuyên dụng. Sau khi vệ sinh sạch vùng da cần loại bỏ lông và bôi hỗn hợp sáp wax lên da, người dùng sẽ dán miếng dán chuyên dụng trong 15-20 phút rồi giật mạnh miếng wax theo chiều ngược lại để loại bỏ lông khỏi bề mặt. Phương pháp này gây ra cảm giác khá đau đớn và khó chịu nên không thể áp dụng trên các vùng da nhạy cảm như vùng kín hay vùng nách. Phương pháp sử dụng máy triệt lông: sự ra đời của máy triệt lông tại nhà mang lại hiệu quả cao hơn so với các phương pháp triệt lông khác, lại không gây cảm giác đau đớn. 2. Các đặc điểm của máy triệt lông tại nhà Một số ưu điểm của máy triệt lông tại nhà có thể kể đến như: Tính tiện lợi: nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng mà các dòng máy triệt lông có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc công tác giúp triệt lông sạch, hiệu quả lên tới 90%. Tiết kiệm chi phí: thời gian sử dụng lâu dài giúp người sử dụng tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc triệt lông tại spa hoặc các phương pháp công nghệ cao đắt đỏ khác. Tuy nhiên bên cạnh đó, máy triệt lông tại nhà cũng có một số nhược điểm như: Với đặc điểm da có màu sắc và cấu trúc khác nhau nên tần số ánh sáng sử dụng thích hợp cho triệt lông cũng khác biệt dẫn tới những tổn thương hoặc bỏng ngoài ý muốn khi sử dụng máy triệt lông tại nhà Người sử dụng không thành thạo có thể dùng máy với tần suất quá cao hoặc quá thấp gây ra ảnh hưởng đến làn da. Da có thể bị mẩn đỏ sau khi triệt lông, nếu kéo dài hơn 24 giờ mà không thuyên giảm thì người sử dụng nên gặp bác sĩ để được tư vấn 3. Có nên mua máy triệt lông tại nhà? Với những sự tiện lợi mà máy triệt lông tại nhà mang lại thì sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho đối tượng cần một phương pháp triệt lông tiện lợi lại tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên hiện nay trị trường có rất nhiều loại máy triệt lông là hàng nhái kém chất lượng nên việc lựa chọn máy triệt lông chính hãng uy tín cũng là vấn đề cần phải lưu tâm. Bên cạnh đó dù có hiệu quả khả quan trong thời gian ngắn nhưng đây vẫn là một phương pháp triệt lông không đem lại kết quả vĩnh viễn, thậm chí còn có thể khiến lông mọc trở lại nhanh hơn và cứng cáp, khó loại bỏ. Vì vậy nếu có điều kiện chị em có thể tìm đến các công nghệ triệt lông vĩnh viễn trong một liệu trình ngắn với hiệu quả lâu dài, không gây đau rát. Tất nhiên việc này đòi hỏi chi phí khá tốn kém nên người sử dụng có thể cân nhắc về giá thành trước khi tham gia sử dụng. 4. Một số loại máy triệt lông tại nhà được ưa chuộng hiện nay! Máy triệt lông bằng ánh sáng Pure Skin Pro Beurer IPL 5500 [caption id="attachment_2630" align="aligncenter" width="594"]MÁY TRIỆT LÔNG BẰNG ÁNH SÁNG PURE SKIN PRO BEURER IPL 5500[/caption] Máy triệt lông Beurer Pure Skin Pro IPL 5500 là thiết bị triệt lông cá nhân lâu dài bằng ánh sáng IPL. Đây là một phương pháp triệt lông an toàn nhất hiện nay, được nhiều người lựa chọn và tin dùng bởi máy cho hiệu quả nhanh chóng, không đau và tiết kiệm được thời gian, tiền bạc so với việc đến các trung tâm spa. Công nghệ triệt lông IPL được sử dụng trong các viện thẩm mỹ chuyên nghiệp, được các bác sĩ da liễu sử dụng để tẩy lông, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn cho làn da. Máy triệt lông chuyên nghiệp Beurer IPL10000 Máy triệt lông Beurer IPL10000 sử dụng công nghệ triệt lông bằng xung ánh sáng với 250.000 xung ánh sáng được phát ra truyền qua da nhằm vào các sắc tố trên nang lông một cách có chọn lọc. Ánh sáng bị sắc tố tại nang lông hấp thụ sẽ chuyển hoá thành nhiệt và đốt cháy nang lông giúp phá huỷ nang lông. Nhiệt năng này cũng giúp ngăn chặn các tế bào giúp lông phát triển giúp chị em có làn da mịn màng nhẹ nhàng không gây đau rác hay để tỗn thương cho da như các biển pháp tẩy lông thông thường. Với những chia sẻ trên chắc hẳn bạn đã có được cho mình câu trả lời, có nên mua máy triệt lông tại nhà? Vì thế, hãy cân nhắc và dựa trên nhu cầu bản thân để có được lựa chọn phù hợp nhất. Để được tư vấn trực tiếp, Quý Khách vui lòng liên hệ: Hotline: 19006852 Website: Beurer.vn
 4. Để có một sắc vóc chuẩn đẹp thì bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, các bạn còn cần một chế độ ăn uống hợp lý. Và cacao chính là “thần dược” giúp các nàng làm được điều đó đấy. Cacao có khả năng tăng cường trao đổi chất, biến mỡ thừa thành năng lượng hoạt động cho cơ thể. Không những thế, Cacao còn hạn chế được cảm giác thèm ăn do chứa chất theobromine. Điều này giúp bạn hạn chế được việc nạp nhiều thức ăn, tránh tăng cân. Vậy cách uống cacao giảm cân ngon miệng và hiệu quả nhất là như thế nào? Mời các bạn xem bài viết nhé! 1. Cách uống Cacao giảm cân mà vẫn thơm ngon trọn vị Nguyên liệu: 2 muỗng bột cacao Đường ăn kiêng/mật ong (Tùy thuộc vào khẩu vị từng người) 80ml nước nóng Cách thực hiện: Bước 1: Cho cacao vô ly, sau đó cho nước nóng vào và khuấy đều. Bước 2: Thêm ít đường ăn kiêng/mật ong vào khuấy đều cho đến khi hòa tan hết và thưởng thức. Công thức này có thể thay thế một bữa ăn trong ngày (trưa hoặc tối trước 18 giờ) khoảng 1 ly/ngày. 2. Cách uống Cacao giảm cân với sữa đậu nành ít béo Nguyên liệu: 1,5 chén sữa đậu nành (không đường) 4 muỗng nước lọc 4 – 5 muỗng bột cacao 1/4 muỗng cà phê vani 1 muỗng đường ăn kiêng Cách thực hiện: Bước 1: Dùng cây đánh trứng đánh sữa đậu nành hoặc cho vào máy để sữa sủi bọt. Bước 2: Cho 4 muỗng nước lọc, bột cacao, sirup đường và vani vào trong nồi. Để lửa nhỏ. Bước 3: Khuấy đều liên tục tạo thành hỗn hợp sệt như siro rồi tắt bếp và tiếp tục khuấy cho thật mịn. Bước 4: Khi sữa đậu nành đã lên bọt thì cho vào nồi chứa hỗn hợp cacao. Bước 5: Khuấy thật nhẹ tay rồi rót hỗn hợp ra ly. Dùng mỗi ngày tốt nhất vào buổi sáng. Thay thế bữa ăn hoặc chỉ nên ăn nhẹ sau khi uống. 3. Cách uống cacao giảm cân với sinh tố chuối, cam Nguyên liệu: 1/4 quả chuối 1 muỗng cacao 150ml nước 25g hạnh nhân 5g nước cam tươi Cách thực hiện: Bước 1: Ngâm hạnh nhân vào nước để hạt nở ra (1h – 5h). Sau đó đổ ra rổ, rửa sạch và để ráo. Bước 2: Cho vào máy sinh tố xay nhuyễn, lấy ra cho thêm 100ml nước lọc rồi khuấy đều. Bước 3: Lọc lấy nước hạnh nhân bằng một tấm vải và tô sạch, bỏ phần cặn bên trên. Bước 4: Cho ca cao, nước cam, chuối vào máy sinh tố xay nhuyễn. Sau đó, lấy ra cho vào tô. Bước 5: Trộn hạnh nhân với hỗn hợp mới xay ở trên lại với nhau. Sau đó để vào tủ lạnh, chờ mát và có thể dùng. Lưu ý khi áp dụng các cách uống cacao giảm cân: - Dùng với lượng vừa phải, không quá 2 ly/ngày. - Pha với 1 lượng chất ngọt vừa phải, không quá nhiều. Nên sử dụng đường ăn kiêng hay mật ong, sữa hạnh nhân,... thay cho đường/sữa thông thường. - Tránh uống ca cao vào buổi tối trước khi ngủ. - Tuyệt đối không nhịn đói khi uống ca cao giảm cân. Thông qua bài viết này, các bạn đã có thể bỏ túi thêm những bí kíp làm đẹp để giảm cân rồi. Cacao có lẽ sẽ là lựa chọn vừa đơn giản, vừa an toàn đối với mọi người đó. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu mua và sử dụng các sản phẩm bột Cacao bạn đọc vui lòng liên hệ: Hotline: 974042124 Website: Devafood.vn
 5. Sử dụng thuốc tây để trị ho cho trẻ, đặc biệt là thuốc kháng sinh thường khiến các bé bị rối loạn tiêu hóa và nhiều tác dụng phụ khác. Trước những lo ngại đó, nhiều mẹ tìm đến các phương pháp tự nhiên để chữa ho cho con. Các mẹ có thể tham khảo 9 bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà để áp dụng khi cần thiết! Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với gừng Nhờ vào đặc tính kháng viêm, chống khuẩn tự nhiên mà gừng có mặt trong rất nhiều bài thuốc trị bệnh đường hô hấp như ho khan kéo dài, ho có đờm, viêm họng, viêm thanh quản. Cách thực hiện Cho 1/2 thìa nước cốt gừng vào trong ly sữa ấm cho bé uống. Ngoài ra, mẹ có thể cho con uống trà gừng mật ong. Hoặc nấu nước gừng để bé tắm và ngâm chân vào buổi tối. Cách này giúp trẻ giữ ấm cơ thể, giảm ho vào ban đêm. Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với tỏi Trong tỏi có nhiều thành phần hoạt chất kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt. Tỏi đặc biệt thích hợp với bệnh ho do nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, theo Đông y: tỏi có vị cay, tính ấm. Tỏi là bài thuốc giảm ho khan, ho có đờm tại nhà rất hiệu quả. Ngoài ra, trong tỏi còn một số hoạt chất dinh dưỡng như: Allicin, Diallyl Sulfide,… Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Cách thực hiện Cách 1: Bóc vỏ 4-5 tép tỏi tươi, đập dập. Chưng cách thủy cùng 1-2 viên đường phèn khoảng 15 phút. Chắt lấy nước cốt sử dụng 2-3 lần/ngày. Cách 2: Giã nát 2-3 tép tỏi tươi, thái sợi một ít gừng tươi. Thêm 1-2 thìa đường nâu, đun sôi hỗn hợp cùng một ít nước. Để nguội rồi chắt lấy nước cốt sử dụng 2-3 lần/ngày Cách 3: Rửa sạch, bóc vỏ 1 củ tỏi tươi, 1 củ hành tím. Ngâm trong lọ cùng với mật ong nguyên chất ít nhất 12 tiếng. Bảo quản nơi khô ráo sử dụng dần. Mỗi lần dùng nửa muỗng cà phê pha với một ít nước ấm. Không dùng bài thuốc này cho trẻ dưới 1 tuổi. Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với nghệ tươi Theo nhiều nghiên cứu, trong nghệ tươi có nhiều thành phần như curcumin, cacbua terpenic, tinh dầu,…tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa, kháng viêm tốt. Vì thế, cách trị ho tại nhà với bột nghệ từ lâu cũng được tin dùng, đặc trị trong các trường hợp ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi. Cách thực hiện Cách 1: Cạo vỏ, đập dập 1 củ nghệ tươi. Thêm vào bát cùng với 1-2 viên đường phèn, một ít nước. Chưng cách thủy hỗn hợp trong vòng 15-20 phút. Sử dụng đều đặn 2-3 lần/ngày Cách 2: Pha 1 thìa bột nghệ cùng với 1 cốc sữa nóng. Uống mỗi ngày giúp bệnh nhân giảm các triệu chứng ngứa rát cổ họng rất hiệu quả Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với quả lê Trong Đông y, quả lê có vị ngọt hơi chua, tính mát, có tác dụng bổ phế, tiêu đờm, sinh tân dịch. Với cách trị ho tại nhà bằng lê cho hiệu quả tốt trong các trường hợp ho khan, ho có đờm, ho dai dẳng kéo dài. Cách thực hiện Cách 1: Chuẩn bị 1-2 quả lê. 300g hạt sen bỏ tâm. Thái nhỏ lê, bẻ đôi hạt sen. Thêm vào nồi cùng một ít đường phèn, nước vừa đủ. Đun sôi cho đến khi các nguyên liệu mềm nhuyễn. Khi sử dụng, ăn cả nước và cái để tăng hiệu quả điều trị Cách 2: Chuẩn bị 1 quả lê, 3 quả táo đỏ, kỷ tử, đường phèn vừa đủ. Rửa sạch lê, cắt bỏ phần núm, khoét bỏ phần hạt và một phần lõi bên trong. Cho toàn bộ táo đỏ, kỷ tử đã rửa sạch, đường phèn vào trong quả lê. Chưng cách thủy 15 phút là có thể sử dụng. Cố gắng ăn cả nước và cái để đạt hiệu quả điều trị cao nhất Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với quất Quất (tắc) là loại quả có vị chua với tác dụng trừ đờm, thông phổi. Do đó, các bài thuốc trị ho ho khan, ho có đờm, khản giọng, viêm amidan với quất thường cho hiệu quả tốt và nhiều người áp dụng. Cách thực hiện Cách 1: Chuẩn bị quất tươi, cắt đôi, để nguyên hạt. Thêm vào bát cùng với 1-2 viên đường phèn, đem chưng cách thủy trong vòng 20 phút. Chắt lấy phần nước cốt sử dụng 2-3 lần/ngày Cách 2: Chuẩn bị 1 củ cải trắng, 1-2 quả quất. Rửa sạch củ cải, xay lấy nước, bỏ phần bã. Vắt quất tươi vào, có thể thêm đường để tăng hương vị. Uống trực tiếp hoặc đun sôi liu riu (với trẻ nhỏ). Cách 3: Chuẩn bị khoảng 0,5kg quất tươi. Rửa sạch, châm lỗ trên mỗi quả quất. Cho quất và đường vào một cái bình lớn. Ngâm ít nhất 7 ngày, lấy ra sử dụng khi có biểu hiện ho. Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với chanh Chanh là loại quả chứa nhiều vitamin C – chất dinh dưỡng cần thiết giúp nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó, trong thành phần chanh cũng chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, dùng trong các bài thuốc trị ho dai dẳng kéo dài, ho khan hiệu quả. Cách thực hiện Cách 1: Pha nước cốt chanh với 1-2 thìa mật ong, thêm nước ấm và uống khi còn ấm Cách 2: Chuẩn bị 2-3 thìa nước cốt chanh; 1 -2 thìa mật ong nguyên chất; 2 thìa dầu dừa. Trộn đều hỗn hợp và đun liu riu trên bếp đến khi dầu dừa chảy hoàn toàn. Bảo quản trong lọ kín và sử dụng 2 lần/ngày đều đặn Cách 3: Chuẩn bị 2-3 thìa nước cốt chanh; 2 thìa dầu oliu; 2 thìa mật ong, 1 thìa gừng băm nhuyễn. Ngâm mật ong với gừng trước trong vòng 8 tiếng. Sau đó, thêm dầu oliu và nước cốt chanh vào, khuấy đều. Lọc bỏ bã, bảo quản trong tủ lạnh sử dụng dần. Mỗi ngày dùng 2 lần, làm ấm khi sử dụng Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với lá và hoa khế Chữa ho, viêm họng cấp là một trong những tác dụng của lá khế và hoa khế ít được mọi người biết tới. Nghiên cứu cho thấy chúng chứa một số hoạt chất kháng viêm, chống dị ứng. Do đó dùng lá và hoa khế có thể giúp khắc phục được tình trạng ho do dị ứng hoặc do viêm nhiễm tại các bộ phận trong đường hô hấp. Cách thực hiện Dùng 100g lá khế tươi giã nát cùng vài hạt muối ăn. Lọc nước cốt, cho bé ngậm và nuốt từ từ mỗi ngày 3 lần vào buổi sáng, trưa, tối. Thực hiện vài ngày liên tục sẽ giúp giảm ho gió, ho khan, ho có đờm do viêm họng cấp. Hái 12g hoa khế đen rửa sạch, tẩm với nước gừng đem sao lên cho thơm. Sắc nước cho trẻ uống mỗi ngày 3 lần thay thế cho thuốc tây trong trường hợp bé bị ho khan, ho có đờm nhẹ. Bài thuốc chữa ho cho trẻ với hoa hồng bạch Theo quan niệm của Đông y, hoa hồng bạch có vị ngọt, tính ấm giúp kích thích lưu thông máu, tiêu thũng, kháng viêm, giảm ho. Loại hoa này còn chứa các thành phần như carotene, canxi, kali và các vitamin như B, C, K giúp tăng sức đề kháng và rất cần thiết cho sự phát triển thể chất của trẻ. Cách thực hiện Cách 1: Chuẩn bị 15g hoa hồng bạch và 1 muỗng đường phèn. Cho cả 2 vào chén sứ đem hấp cách thủy 20 phút. Mỗi lần uống 2 thìa x 3 lần/ngày. Cách 2: Dùng 15g cánh hoa hồng bạch hấp chung với 1 quả quýt xanh và 1 thìa mật ong. Chắt nước cho bé uống với liều lượng tương tự như trên. Trẻ lớn hơn có thể khuyến khích bé ăn cả xác để trị ho được hiệu quả hơn. Bài thuốc chữa ho cho trẻ tại nhà với mật ong Mật ong chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào cùng hoạt tính kháng khuẩn sẵn có giúp giảm ho, cải thiện hệ miễn dịch đồng thời cải thiện giấc ngủ và giúp bé ăn uống ngon miệng hơn. Để trị ho, mẹ có thể cho bé ăn trực tiếp mật ong theo liều lượng phụ thuộc vào độ tuổi. Cách thực hiện Trẻ dưới 1 tuổi: Tuyệt đối không dùng mật ong cho lứa tuổi này Trẻ 1- 5 tuổi: Mỗi ngày uống 1/2 thìa cà phê Trẻ 6- 11 tuổi: 1 thìa cà phê mỗi ngày Trẻ trên 12 tuổi: 2 thìa cà phê một ngày. Ngoài ra, có thể kết hợp mật ong hấp với quýt, hoa hồng, gừng hay thêm vào trong trà thảo mộc để bé nhanh hết ho hơn. Với những thông tin được cung cấp trong bài viết mong rằng đã giúp mẹ hiểu rõ hơn về các cách trị ho cho trẻ tại nhà, lựa chọn phương thức chữa trị ho bằng bài thuốc dân gian phù hợp và xử lý bằng phương pháp y học hiện đại đúng lúc, kịp thời. Ngoài ra các mẹ có thể tham khảo 1 số sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bé tại: Website: Beurer.vn Hoặc liện hệ hotline: 19006852 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!
 6. Nhu cầu về thưởng thức cà phê ngày càng tăng cao do đó, rất nhiều những cơ sở kinh doanh cà phê lớn nhỏ đua nhau mọc lên. Với những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn,… thì việc sở hữu chiếc máy pha cà phê chất lượng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ sở mình. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng được cho cơ sở kinh doanh của mình một dòng máy cao cấp, chất lượng nhất. Do đó bạn vẫn có thể lựa chọn những dịch vụ cho thuê máy pha cà phê để được trải nghiệm những dòng máy cao cấp và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Vì sao bạn nên lựa chọn một chiếc máy pha cà phê? Việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác. Tiết kiệm được nguyên liệu khi những chiếc máy pha cà phê này có thể đo lường được số lượng nguyên liệu một cách lý tưởng với những công thức pha chế rõ ràng. Bạn sẽ không cần lo lắng việc lấy thừa hoặc thiếu nguyên liệu sẽ làm giảm chất lượng tách cà phê. Từ đó có thể tiết kiệm được nguyên liệu cho quán của bạn. Thành phẩm những tách cà phê được làm từ máy pha cà phê bao giờ cũng sẽ thơm ngon, đậm đà chuẩn vị và mang tính đồng đều nhau. Tiết kiệm được sức lao động. Nếu bạn mới mở quán kinh doanh cà phê mà chưa có đủ kinh phí để thuê nhân viên thì việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn được rất nhiều đấy. Trường hợp nào bạn nên thuê máy pha cà phê? Cùng tìm hiểu xem nên thuê máy pha cà phê trong những trường hợp nào để phù hợp: Khi bạn mới mở quán kinh doanh cà phê và chưa có kinh nghiệm Khi đầu tư vốn mở quán kinh doanh thì việc đầu tư một máy pha cà phê cũng chiếm một khoản khá lớn trong ngân sách của bạn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm để lựa chọn dòng máy phù hợp hoặc chưa đủ kinh phí thì có thể cân nhắc đến phương án thuê máy pha cà phê. Vì nếu bạn mới mở quán thì vẫn chưa xác định được những yếu tố sau: – Lượng khách quán bạn thu hút được nhiều hay ít – Loại thức uống nào sẽ được thực khách ưa chuộng – Bạn có thể duy trì được việc kinh doanh của mình trong thời gian dài hay không Do đó, việc thuê máy pha cà phê không những giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế được rủi ro trong kinh doanh. Tổ chức sự kiện ngắn hạn tại văn phòng hoặc khách sạn Những văn phòng công ty cũng có thể lựa chọn thuê máy pha cà phê trong những trường hợp sau: – Một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn tại công ty, nói không có sẵn máy pha cà phê để phục vụ. – Công ty sắp tới sẽ đón những vị khách quan trọng đến làm việc tạm thời,… Như vậy việc thuê máy pha cà phê cao cấp trong những trường hợp này sẽ hợp lý hơn là phải đầu tư mua một dòng máy chất lượng nhưng chỉ sử dụng trong một vài dịp ngắn ngủi. Giá thuê máy pha cà phê sẽ phụ thuộc vào chất lượng máy và thời hạn thuê Khi thuê máy pha cà phê, bạn có thể thuê được những dòng máy chuyên nghiệp, sản phẩm mới hoặc cũ, sao cho phù hợp nhu cầu của bạn. Do đó, mức giá thuê sẽ tùy thuộc vào chất lượng, thời hạn mà bạn thuê. – Thời hạn thuê theo ngày: Với thời hạn này mức gia sẽ giao động từ 700.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng mỗi tháng (tùy thuộc vào giá trị của máy). Nếu bạn muốn thuê trong thời hạn dưới 12 tháng thì phí thuê sẽ giao động trong khoảng 1.000.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng mỗi tháng. Bạn cần lưu ý rằng máy cho thuế thường sẽ là sản phẩm cũ. – Thời hạn thuê dài: Nếu thời hạn thuê dài hơn, bạn có thể thỏa thuận thuê máy mới với mức giá “thân thiện” hơn so với thuê ngắn hạn. Nếu cam kết sản lượng cà phê tiêu thụ khi thuê máy pha cà phê thì mang lại lợi ích gì? Nếu khi mua cà phê của công ty mà bạn thuê máy pha và có khả năng cam kết sản lượng thì với những tháng đạt được chỉ tiêu, bạn sẽ được thuê máy miễn phí. Còn nếu bạn không cam kết được thì có thể thương lượng để thuê máy với giá thấp hơn. Về những dịch vụ kèm theo khi thuê máy pha cà phê Khi thuê máy thì dù là sản phẩm mới hay cũ thì vẫn cần phải đảm bảo chất lượng và hoạt động tốt. Đây là vấn đề mà nhiều người sử dụng quan tâm và không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra khi đã bỏ một khoản tiền để thuê máy. Do đó, bạn cần thỏa thuận những điều kiện đi kèm chính đáng khi thuê máy với cơ sở cho thuê máy pha cafe nhé. Một chiếc máy pha cà phê hoạt động tốt hay bị lỗi cũng đều cần được chăm sóc, sửa chữa đúng cách. Do đó, chỉ những cơ sở cho thuê máy pha cà phê mà bạn đã thuê mới biết rõ được tình hình, thông tin về máy để hướng dẫn bạn làm tốt việc pha chế hay vệ sinh máy hằng ngày. Đồng thời họ cũng sẽ là kiểm tra định kỳ cũng như hỗ trợ bạn khi xảy ra sự cố về máy. Với bài viết trên đây hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích khi đang băn khoăn có nên thuê máy pha cà phê hay không để có thể giúp bạn giải quyết được nỗi lo tài chính. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu thuê máy pha cà phê, vui lòng liên hệ: Hotline: 0904 628 278 hoặc truy cập website: Devafood.vn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
 7. Hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng. Thậm chí một số trường hợp phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: 33% -76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19. Các triệu chứng này kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. Trong đó 20% người bệnh phải tái nhập viện. Và có tới 80% người bệnh phải theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Vậy hãy cùng Beurer tìm hiểu sâu hơn về di chứng dậu Covid-19 qua bài viết dưới đây nhé! Di chứng hậu COVID-19 là gì? Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về những di chứng hậu COVID-19 (post COVID-19 condition). Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài. Và có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. Di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và cho xã hội. Các triệu chứng báo hiệu di chứng hậu COVID-19 Di chứng hậu COVID-19 đối với người nhiễm COVID-19 không có bệnh nền: Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19. Đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Người nhiễm COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như: Sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, huyết học bị huyết khối… Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa (ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy…), rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phát ban… Người nhiễm COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như: Sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, huyết học bị huyết khối… Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa (ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy…), rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phát ban… Người bệnh trong giai đoạn hậu COVID-19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung. Thường xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng. Di chứng hậu COVID-19 đối với người nhiễm COVID-19 có bệnh nền: Với người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đặc biệt là hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, viêm phế quản mạn… Khi COVID-19 xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn hormon giáp, giảm độ lọc cầu thận; rối loạn chức năng hô hấp (giảm độ khuếch tán phổi, hạn chế dung tích phổi; bất thường hình ảnh học, xơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực) rối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim... Khỏi bệnh nhưng vẫn cần chăm sóc sức khỏe! Khỏi COVID-19 người bệnh cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần, giấc ngủ. ▪ Tập thở: Hít vào, thở ra chậm, hít sâu dần dần và thở ra nhẹ nhàng không vội vã và nhịp độ tăng lên từng ngày. ▪ Tập thể dục: Hàng ngày vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, tập thể dục nhẹ, đạp xe đạp rất chậm, tập dưỡng sinh. Tập theo các chương trình thể dục trên đài truyền hình mỗi sáng lúc 5 giờ, nếu tự tập phải đảm bảo 30 phút hàng ngày. ▪ Đi bộ: Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy người trưởng thành khỏe mạnh có thể đi bộ khoảng từ 4.000 đến 18.000 bước/ngày tùy theo yêu cầu. Tuy nhiên mục tiêu 10.000 bước/ngày là khá phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh. ▪ Dinh dưỡng đúng: Nên chia bữa ăn thành 3-5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn, nên ăn nhiều rau, trái cây, uống đủ nước, uống thêm nước ép trái cây, uống sữa, ăn chuối chín để bổ sung Kali. Bổ sung các loại vi chất do tác hại của bệnh COVID-19 nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như cá, tôm, cua, hào, nghêu sò… ▪ Chăm sóc sức khỏe tinh thần: Ngủ đủ giấc, nghe nhạc, thư giãn và trao đổi thông tin với mọi người xung quanh để cuộc sống trở lại bình thường. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phát hiện sớm tình trạng mắc di chứng hậu COVID-19, bệnh nhân sau khi xuất viện cần quay lại cơ sở y tế để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần nhất là người bệnh nặng, nằm viện lâu ngày.
 8. Các hạt cafe giúp giảm các vết thâm quầng mắt, nhờ vào đặc tính chống viêm. Làn da dưới mắt của bạn sẽ không bị thâm quầng, nhờ kích thích tuần hoàn máu. Cafe cung cấp chất chống oxy hóa cho làn da tươi sáng hơn. Cùng thực hiện ngay công thức trị quầng thâm mắt với cafe hiệu quả tại nhà nhé! 1. Trị quầng thâm mắt bằng cách sử dụng nước cafe Dùng trực tiếp nước của cafe để thoa lên mắt là một cách trị quầng thâm quanh mắt hiệu quả. Bạn chỉ cần pha cafe, để cho chúng nguội một chút rồi dùng bông thấm vào nước cà phê. Thoa đều lên vùng da quang mắt. Nhắm mắt thư giãn trong 10 phút, có thể kèm theo massage mắt bằng đầu ngón tay trỏ và giữa để giúp bọng mắt nhanh tan, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da trắng hồng. 2. Sử dụng bã cafe trị quầng thâm mắt Tận dụng ngay phần bã cà phê để đáng bay quầng thâm mắt nào. Dùng bã cafe đắp lên phần da mắt bị thâm, giữ trong 15 phút rồi rửa lại nước sạch. Để tránh bã cafe rơi vãi lung tung bạn hãy dùng một miếng vải mỏng quấn chúng lại và đắp lên mắt nhé. Đây còn là 1 trong những cách làm trắng da bằng cafe cực tốt đó nhé. 3. Sử dụng bã cafe và trứng gà trị quầng thâm mắt và làm sáng da mặt! Kết hợp thêm trứng gà vào bã cafe để tăng tốc độ giảm thâm cho mắt, giúp da mịn màng đều màu. Dùng lòng trắng trứng gà đánh tan trộn đều với bã cà phê. Đắp hỗn hợp này lên quầng thâm mắt, kết hợp massage rồi thư giãn trong 10 phút, cuối cùng rửa lại với nước sạch. Hỗn hợp này có thể áp dụng cho cả gương mặt để dưỡng da hiệu quả. 4. Bã cafe và dầu dừa Dùng dầu dừa trộn với bã cafe cho thật đều. Thoa hỗn hợp này lên vùng da mắt bị thâm và giữ trong 10 phút. Cuối cùng rửa lại với nước sạch. Thực hiện ngay hỗn hợp trị quầng thâm mắt bằng cà phê cực hiệu quả nào! Trên đây là 4 cách trị quầng thâm mắt với cafe hiệu quả tại nhà mà chúng tôi đã tổng hợp lại! Hi vọng qua bài viết này bạn đọc đã có cho mình những kinh nghiệm làm đẹp bổ ích! Bạn đọc có nhu cầu đặt mua và sửa dụng sản phẩm cafe có thể liên hệ: Devafood.vn Hoặc gọi tới hotline: 0904 628 278 để được hỗ trợ và tư vấn trự tiếp!
 9. Việc bổ sung thực phẩm hàng ngày nhằm đảm bảo nhu cầu tất yếu của cơ thể. Tuy nhiên bạn có biết rằng, khi cung cấp cho cơ thể một số loại thực phẩm tăng cường miễn dịch. Sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh trong lúc giao mùa. Đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành…Cùng Deva tìm hiểu top 15 thực phẩm tăng cường miễn dịch giúp phòng ngừa bệnh dưới đây bạn nhé! 1. Trái cây có múi chứa nhiều vitamin C là thực phẩm tăng cường miễn dịch Trái cây có múi rất giàu vitamin C. Vitamin C được cho là làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng miễn dịch. Đây là chìa khóa để chống lại nhiễm trùng. Hầu như tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều chứa nhiều vitamin C. Các loại trái cây có múi phổ biến bao gồm: Bưởi, cam, quýt, chanh… Do cơ thể không sản xuất hoặc lưu trữ vitamin C, nhưng lại cần vitamin C hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, bổ sung các loại thực phẩm này để cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Khuyến nghị đối với hầu hết người lớn là: 75 mg cho phụ nữ. 90 mg cho nam giới. Nếu chọn chất bổ sung, hãy tránh dùng nhiều hơn 2.000 miligam (mg) mỗi ngày. Cũng nên nhớ rằng mặc dù vitamin C có thể giúp cơ thể phục hồi sau cơn cảm lạnh nhanh hơn, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy nó có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 2. Top thực phẩm tăng cường miễn dịch không thể thiếu: Ớt chuông đỏ Ớt chuông đỏ cũng là loại thực phẩm giàu vitamin C, thậm chí còn nhiều hơn cả các loại trái cây có múi. Chúng cũng là một nguồn cung cấp beta-caroten phong phú. Bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch, vitamin C có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Beta carotene sẽ được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp giữ cho đôi mắt sáng và tốt cho làn da. 3. Bông cải xanh cũng là thực phẩm tăng cường miễn dịch Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể để xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đó là nguồn cung cấp nhiều vitamin A, C và E, cũng như chất xơ và nhiều chất chống ô xy hóa khác. Bông cải xanh là một trong những loại rau lành mạnh nhất mà bạn có thể cho vào bàn ăn của mình. Khi chế biến cần giữ được nhiều nhất nguồn vitamin và khoáng chất này. Hấp là cách tốt nhất để giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong thực phẩm. 4. Tỏi Tỏi được tìm thấy trong hầu hết các nền ẩm thực trên thế giới. Các nền văn minh ban đầu đã nhận ra giá trị của nó trong việc chống lại nhiễm trùng. Tỏi cũng có thể làm chậm quá trình xơ cứng của các động mạch và nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có tác dụng làm giảm huyết áp. Allicin, một hợp chất có trong tỏi giúp tăng cường miễn dịch. 5. Gừng Gừng là thực phẩm tăng cường miễn dịch không thể bỏ qua. Chính vì vậy nhiều người thường sử dụng gừng sau khi ốm dậy. Gừng có thể giúp giảm viêm, giúp giảm đau họng, giảm viêm, giảm cảm giác buồn nôn,... Gừng cũng có thể giúp giảm đau mãn tính và thậm chí còn làm giảm cholesterol. 6. Cải bó xôi Cải bó xôi (hay rau bina) không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene. Các chất này đều có thể làm tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Chính vì vậy cải bó xôi cũng là thực phẩm tăng cường miễn dịch cực kì hiệu quả! Tương tự như bông cải xanh, cải bó xôi tốt nhất khi nấu càng ít càng tốt để giữ lại chất dinh dưỡng có trong rau. 7. Sữa chua Sữa chua cung cấp lợi khuẩn, làm tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Sữa chua cũng là một nguồn cung cấp vitamin D phong phú. Vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và được cho là tăng cường khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể trước tác nhân gây hại. Cố gắng ăn sữa chua không đường sẽ tốt hơn loại có hương vị và chứa nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể tự làm ngọt sữa chua bằng các loại trái cây tốt cho sức khỏe và một chút mật ong. 8. Hạnh nhân Khi nói đến việc ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh, vitamin E có xu hướng thay thế vitamin C. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa mạnh mẽ này còn là chìa khóa cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin E tan trong chất béo. Điều này có nghĩa là phải có sự hiện diện của chất béo để vitamin E hấp thu đúng cách. Các loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân, chứa nhiều vitamin E cũng như chất béo lành mạnh. Người lớn chỉ cần khoảng 15 mg vitamin E mỗi ngày. Một khẩu phần nửa cốc hạnh nhân, khoảng 46 hạt hạnh nhân nguyên vỏ, cung cấp gần như 100% lượng khuyến nghị hàng ngày. 9. Hạt hướng dương Hạt hướng dương có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm phốt pho, magie, vitamin B6 và vitamin E. Vitamin E rất quan trọng trong việc điều chỉnh và duy trì chức năng hệ thống miễn dịch. Các loại thực phẩm khác có lượng vitamin E cao bao gồm bơ, rau lá xanh đậm… Hạt hướng dương cũng rất giàu selen. Chỉ cần khoảng 30 gam hạt hướng dương có thể cung cấp đủ gần một nửa số khuyến nghị selen mà người lớn trung bình cần hàng ngày. Các nghiên cứu trên động vật đã xem xét tiềm năng của selen trong việc chống lại các bệnh nhiễm virus như H1N1… 10. Nghệ Bạn có thể biết nghệ như một thành phần chính trong nhiều món cà ri. Loại gia vị có màu vàng tươi, vị đắng này cũng đã được sử dụng trong nhiều năm như một chất chống viêm, trong điều trị cả viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Các nghiên cứu cho thấy rằng, nồng độ cao của chất curcumin, mang lại màu sắc đặc biệt của nghệ, có thể giúp giảm tổn thương cơ do tập thể dục. Curcumin hứa hẹn như một chất tăng cường miễn dịch (dựa trên những phát hiện từ các nghiên cứu trên động vật) và một chất kháng virus. 11. Trà xanh từ lâu đã được cho là thực phẩm tăng cường miễn dịch hữu hiệu nhất! Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều flavonoid, đáng chú ý là epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. EGCG đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Trà xanh nhiều EGCG hơn trà đen do quá trình lên men của trà đen sẽ phá hủy rất nhiều EGCG. Trà xanh cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào T của cơ thể. 12. Đu đủ Đu đủ là một loại trái cây khác chứa nhiều vitamin C. Đu đủ cũng có một loại enzym tiêu hóa gọi là papain có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đu đủ còn có một lượng lớn kali, magiê và folate… Tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. 13. Kiwi Giống như đu đủ, kiwi tự nhiên chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm folate, kali, vitamin K và vitamin C. Các chất dinh dưỡng này giúp cho hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. 14. Thịt gia cầm chính là thực phẩm tăng cường miễn dịch! Khi bạn bị ốm và ăn súp gà, nó không chỉ là tác dụng giả dược giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Súp có thể giúp giảm viêm, cải thiện các triệu chứng của cảm lạnh. Thịt gia cầm, chẳng hạn như thịt gà và gà tây có nhiều vitamin B6. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể. Nó cũng rất quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào hồng cầu mới và khỏe mạnh . Nước cốt gà hoặc nước hầm xương gà có chứa gelatin, chondroitin và các chất dinh dưỡng khác giúp chữa lành đường ruột và miễn dịch. 15. Động vật có vỏ Động vật có vỏ như hàu chứa rất nhiều kẽm. Kẽm không được chú ý nhiều như các loại vitamin và khoáng chất khác, nhưng cơ thể chúng ta cần nó để các tế bào miễn dịch hoạt động tốt. Vậy nên việc bổ sung các thực phẩm tăng cường miễn dịch không thể bỏ qua việc ăn hải sản có vỏ cứng. Các loại động vật có vỏ chứa nhiều kẽm bao gồm: Hàu, cua, tôm, trai… Khuyến nghị hàng ngày về kẽm trong chế độ ăn uống là: 11mg cho nam giới trưởng thành và 8mg cho hầu hết phụ nữ trưởng thành. Quá nhiều kẽm cũng sẽ gây hại, như ức chế chức năng hệ thống miễn dịch. Sự đa dạng là chìa khóa của chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chỉ ăn một trong những loại thực phẩm này sẽ không đủ để giúp chống lại bệnh cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác, ngay cả khi bạn ăn nó liên tục. Cần chú ý đến khẩu phần và lượng khuyến nghị hàng ngày để bạn không nhận được quá nhiều một loại vitamin này và quá ít những loại khác... .
 10. Bệnh gout hay còn gọi là bệnh hoặc thống phong. Là một loại bệnh viêm khớp thường gặp, do rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể. Bệnh gout xảy ra do tăng sản xuất acid uric nội sinh, giảm đào thải acid uric ở thận. Hoặc do ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin như các loại thịt đỏ và hải sản. Vì vậy câu hỏi: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn gì để tránh sưng đau khớp? Luôn thường trực và được quan tâm hàng đầu đối với các thành viên gia đình có bệnh nhân bị gút. Câu trả lời là: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn những thực phẩm giàu purin và fructose, để kiểm soát được nồng độ axit uric ở mức độ ổn định. Cụ thể các thực phẩm thường gặp dưới đây nên tránh như: 1. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn các loại thịt đỏ Thịt đỏ (bò, heo, dê…) chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao gồm chất chất đạm (protein), vitamin E, B6, B12, chính hàm lượng protein rất cao, sẽ dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu, là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Chưa kể các món ăn chế biến từ thịt đỏ sẽ trải qua quá trình tiêu hóa dưới xúc tác của enzym, khiến các nhân purin trong thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric. Dù vậy, cũng không nên kiêng khem tuyệt đối thịt đỏ, bởi cơ thể cũng cần nguồn năng lượng rất nhiều từ thịt. Bạn nên duy trì sử dụng thịt đỏ ở một lượng vừa phải, chỉ nên ăn tối đa 2 lần/tuần, không quá 100gr/ngày. Bạn nên chế biến thịt đỏ chín kỹ, chế biến ở dạng luộc, kho hay hấp sẽ tốt hơn ăn nướng, chiên xào, hạn chế được lượng mỡ tối đa nạp vào cơ thể. 2. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn nội tạng động vật Nội tạng động vật (gan, thận, tim, bao tử, óc…) chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B (B2, B6, folate và B12), CoQ10, cholesterol, các chất khoáng: sắt, kẽm, selen. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng người bị bệnh gout không nên ăn bởi nội tạng chứa nhiều purin, chính là chất gây tăng nồng độ acid uric trong máu, khiến bệnh trở nên trầm trọng: sưng, đau nhiều hơn. 3. Thịt gà tây, thịt ngỗng,... Thịt gà, thịt ngỗng có chứa nhiều chất dinh dưỡng như: vitamin B, các khoáng chất, axit amin, sắt, photpho… Thịt gà còn chứa purin nên người bệnh gout nên ăn thịt gà ở mức vừa phải, khoảng 110 – 175 mg, với hàm lượng vừa đủ này sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thế và tránh được sự gia tăng purin trong máu. 4. Hải sản Hải sản (như cá trích, cá ngừ, động vật có vỏ nghêu, sò, ốc,…) chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm cả chất purin. Trong hải sản cũng chứa nhiều chất đạm người mắc bệnh gout nên tránh ăn. 5. Rượu, bia, đồ uống có đường Hạn chế tối đa rượu, bia cũng như các chất kích thích. Đồ uống có đường như nước ngọt, nước trái cây, nước có gas… nếu không muốn tình trạng của bạn trở nên trầm trọng hơn. Và giúp hạn chết những cơn sưng đau khớp do bệnh gout gây ra! 6. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn các loại thịt chế biến sẵn Thực phẩm đóng hộp: nem chua, thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng,… hoàn toàn không tốt cho người bệnh gout. Bạn nên sử dụng thực phẩm tươi, tự chế biến để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Và giúp hạn chết những cơn sưng đau khớp do bệnh gout gây ra! 7. Các loại rau có hàm lượng purin cao Người bệnh nên cung cấp nhiều vitamin, rau xanh cho cơ thể. Nhưng cũng cần lưu ý: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn những loại rau củ có hàm lượng purin cao như: Đậu lăng, đậu đen, đậu phộng, đậu hà lan, đậu trắng, đậu xanh, cải xoăn, su hào…. Trên đây là bài viết: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn gì để tránh sưng đau khớp? Hy vọng bài viết trên đã cung cấp một số kiến thức bổ ích cho bạn đọc về căn bênh này! Cùng đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi tại Beurer.vn bạn đọc nhé!
 11. Các hạt cafe giúp giảm các vết thâm quầng mắt, nhờ vào đặc tính chống viêm. Làn da dưới mắt của bạn sẽ không bị thâm quầng, nhờ kích thích tuần hoàn máu. Cafe cung cấp chất chống oxy hóa cho làn da tươi sáng hơn. Cùng thực hiện ngay công thức trị quầng thâm mắt với cafe hiệu quả tại nhà nhé! 1. Trị quầng thâm mắt bằng cách sử dụng nước cafe Dùng trực tiếp nước của cafe để thoa lên mắt là một cách trị quầng thâm quanh mắt hiệu quả. Bạn chỉ cần pha cafe, để cho chúng nguội một chút rồi dùng bông thấm vào nước cà phê. Thoa đều lên vùng da quang mắt. Nhắm mắt thư giãn trong 10 phút, có thể kèm theo massage mắt bằng đầu ngón tay trỏ và giữa để giúp bọng mắt nhanh tan, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da trắng hồng. 2. Sử dụng bã cafe trị quầng thâm mắt Tận dụng ngay phần bã cà phê để đáng bay quầng thâm mắt nào. Dùng bã cafe đắp lên phần da mắt bị thâm, giữ trong 15 phút rồi rửa lại nước sạch. Để tránh bã cafe rơi vãi lung tung bạn hãy dùng một miếng vải mỏng quấn chúng lại và đắp lên mắt nhé. Đây còn là 1 trong những cách làm trắng da bằng cafe cực tốt đó nhé. 3. Sử dụng bã cafe và trứng gà trị quầng thâm mắt và làm sáng da mặt! Kết hợp thêm trứng gà vào bã cafe để tăng tốc độ giảm thâm cho mắt, giúp da mịn màng đều màu. Dùng lòng trắng trứng gà đánh tan trộn đều với bã cà phê. Đắp hỗn hợp này lên quầng thâm mắt, kết hợp massage rồi thư giãn trong 10 phút, cuối cùng rửa lại với nước sạch. Hỗn hợp này có thể áp dụng cho cả gương mặt để dưỡng da hiệu quả. 4. Bã cafe và dầu dừa Dùng dầu dừa trộn với bã cafe cho thật đều. Thoa hỗn hợp này lên vùng da mắt bị thâm và giữ trong 10 phút. Cuối cùng rửa lại với nước sạch. Thực hiện ngay hỗn hợp trị quầng thâm mắt bằng cà phê cực hiệu quả nào! Trên đây là 4 cách trị quầng thâm mắt với cafe hiệu quả tại nhà mà chúng tôi đã tổng hợp lại! Hi vọng qua bài viết này bạn đọc đã có cho mình những kinh nghiệm làm đẹp bổ ích! Bạn đọc có nhu cầu đặt mua và sửa dụng sản phẩm cafe có thể liên hệ: Devafood.vn Hoặc gọi tới hotline: 0904 628 278 để được hỗ trợ và tư vấn trự tiếp!
 12. Nhiều bạn trẻ rất thích ăn Nama chocolate nhưng lại chưa biết cách bảo quản như thế nào để được lâu. Vì Nama chocolate được khuyên không nên bảo quản trong tủ lạnh. Tại sao lại như thế và làm thế nào để nâng cao thời gian sử dụng Nama chocolate? Để trả lời câu hỏi này hãy tham khảo bài viết sau đây để biết cách bảo quản Nama chocolate giữ trọn hương vị. Tại sao không nên bảo quản Nama chocolate trong ngăn đông tủ lạnh? Không ít người cho rằng Nama chocolate có đặc tính dễ chảy khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy để có thể giữ được độ cứng của Nama chocolate mọi người thường chọn cách bảo quản trong tủ lạnh, một số chọn cho vào ngăn đông. Tuy nhiên có một điều mà ít người biết được, Nama chocolate chỉ thực sự chảy nước nếu như bạn không bảo quản nó trong giấy gói và nhiệt độ cao trên 20 độ thôi. Còn trong các trường hợp khác vẫn đảm bảo được vị ngon mà không cần phải cho vào tủ lạnh. Đặc biệt là với Nama chocolate, nếu bạn cho vào ngăn đông tủ lạnh thì sẽ làm mất đi vị mềm mịn vốn có. Trong trường hợp bạn ăn hộp Nama chocolate nhưng không hết. Bạn chỉ cần đặt nó vào một chiếc túi và đặt trong ngăn mát tủ lạnh là được. Bằng cách này các loại vi khuẩn có hại sẽ không thể phát sinh và gây bệnh cho bạn khi muốn ăn tiếp phần socola còn lại. Hơn nữa mùi vị và độ mềm mịn vẫn được giữ nguyên. Đâu là nhiệt độ hợp lý để bảo quản Nama chocolate? Nama chocolate là loại thực phẩm không thích hợp để bảo quản ở nhiệt độ cao. Có lẽ vấn đề này ai cũng biết. Tuy nhiên nên bảo quản socola ở mức nhiệt bao nhiêu cho phù hợp thì lại là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Nếu là loại Nama chocolate không nhân, các bạn có thể bảo quản nó ở nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Khoảng thời gian lâu nhất để bảo quản loại socola này là 10 ngày. Còn đối với loại có nhân thì thời gian cũng như điều kiện bảo quản sẽ còn tùy thuộc vào loại nhân bên trong. Đối với các loại Nama chocolate có nhân là trái cây thì thời gian sử dụng của nó 3 ngày sau khi bạn bóc bao bì. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì khoảng thời gian này có thể kéo ngày kéo dài từ 5-7 ngày. Lưu ý bảo quản nama chocolate đúng cách Bảo quản Nama chocolate đó chính là bảo quản trong khoảng nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Độ ẩm thích hợp là 40 - 60% Lưu ý phải gói kín Nama chocolate trong khi bảo quản nhé. Không để socola tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bài viết trên đây đã giúp bạn tìm hiểu một số cách bảo quản Nama chocolate đơn giản, hiệu quả. Hy vọng với những thông tin từ bài viết đã mang đến những kiến thức bổ ích và thú vị để bạn áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nhé.
 13. Trầm cảm sau sinh thường khởi phát trong vòng 30 ngày sau khi sinh. Cần nhận biết sớm để có cách ứng phó hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ thầy thuốc. Trầm cảm có thể khỏi hoàn toàn, nhanh chóng. Nhưng nó sẽ tái phát khi bệnh nhân sinh con lần sau. Các bà mẹ hay người thân có thể nhận ra qua dấu hiệu trầm cảm sau sinh thường gặp sau: Dấu hiệu trầm cảm sau sinh đầu tiên: Trầm uất Bạn cảm thấy: mệt mỏi, buồn bã,... hay muốn khóc phần lớn thời gian trong ngày. Ở một vài thời điểm nhất định trong ngày như: buổi sáng hoặc buổi tối bạn có thể cảm thấy tệ hơn nhiều. Người thân có thể dễ dàng nhận ra dấu hiệu này thông qua: vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ,... của bệnh nhân. Cáu gắt - là dấu hiệu trầm cảm sau sinh thường gặp: Bạn cảm thấy mình dễ nổi giận. Bạn hay gắt gỏng với chồng, con bạn hay những người khác? Một số bà mẹ không kiềm chế được cảm xúc, đánh con sau đó lại cảm thấy mình vô dụng. Mệt mỏi: Trầm cảm có thể khiến bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và thiếu năng lượng. Thậm chí việc: chăm sóc con, chăm sóc bản thân,... cũng trở nên quá sức. Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều: Mất ngủ thường gặp ở người mới sinh con. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng bạn không thể ngủ được. Bạn nằm đó thao thức và lo lắng đủ thứ. Bạn ngủ không sâu giấc, hay giật mình tỉnh giấc hoặc dậy rất sớm. Một số trường hợp có thể ngủ rất nhiều. Bồn chồn: Bạn vẫn thấy bồn chồn không yên, không thể ngồi yên một chỗ mà phải đi lại, tuy vậy chỉ một vài cử động nhỏ cũng khiến bạn cảm thấy mất nhiều sức lực. Thay đổi khẩu vị: Bạn không muốn ăn uống hoặc mất khẩu vị, quên ăn. Một số người ăn để xả stress nhưng lại lo lắng nhiều việc mình có thể tăng cân. Không thích thú bất kỳ thứ gì: Bạn cảm thấy không thích thú hay tận hưởng bất kỳ điều gì. Bạn có thể không cảm thấy vui sướng khi ở chung với con của mình. Mất hứng thú với tình dục: Trầm cảm sau sinh có thể lấy đi bất kỳ sự ham muốn nào. Có thể là vì quá đau hay bạn quá mệt mỏi. Người bạn đời có thể không hiểu điều này nếu bạn không chia sẻ cảm xúc thực của mình và cảm thấy bị bỏ rơi. Suy nghĩ tiêu cực và hay cảm thấy tội lỗi: Trầm cảm có thể tác động đến cách suy nghĩ của bạn theo chiều hướng tiêu cực, chẳng hạn: - Bạn có thể muốn gây tổn thương bản thân mình hoặc con hoặc cả hai. - Bạn có thể có những suy nghĩ như "mình không phải là người mẹ tốt" hay "con mình không thương mình" - Bạn có thể cảm thấy có lỗi vì nghĩ như vậy hoặc cho rằng mọi vấn đề đều do lỗi của bạn - Bạn có thể mất tự tin - Bạn có thể cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa Lo âu quá mức – Dấu hiệu trầm cảm sau sinh thường gặp: Cảm giác lo lắng mọi thứ khi mới làm mẹ là điều bình thường. Tuy nhiên nếu bạn mắc trầm cảm sau sinh, nỗi lo sợ này có thể trở nên quá mức chịu đựng. Bạn có thể lo lắng: - Con mình quá yếu - Cân nặng của con không đủ - Con khóc quá nhiều và bạn không thể làm con nín khóc - Con quá im ắng và có thể ngừng thở - Bạn có thể tổn thương con - Bạn gặp vấn đề về sức khỏe - Bạn lo chứng trầm cảm sau khi sinh của mình sẽ không bao giờ khá lên được - Bạn lo lắng sợ hãi khi ở một mình với con và cần sự trấn an liên tục từ chồng, người thân trong gia đình. - Khi cảm thấy lo âu, bạn có thể có một vài triệu chứng sau: Tim đập mạnh, mạch đập nhanh, không thở được, đổ mồ hôi, sợ rằng mình sẽ ngất xỉu hoặc bị trụy tim. - Bạn tránh những nơi đông đúc hoặc các tình huống tương tự. Vì bạn lo rằng mình sẽ có triệu chứng hoảng sợ. Tránh né những người khác: Bạn lựa chọn tránh gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc cảm thấy khó khăn khi phải đi gặp những nhóm hỗ trợ giúp trầm cảm sau khi sinh. Tuyệt vọng cũng là 1 dấu hiệu trầm cảm sau sinh: Mọi chuyện bế tắc với bạn và sẽ chẳng bao giờ khá hơn. Bạn cũng có thể cảm thấy cuộc sống này chẳng đáng nữa, thâm chí bạn có suy nghĩ về gia đình sẽ tốt hơn khi bạn không còn. Suy nghĩ tự tử: Ở trầm cảm sau sinh thường có những ý định và hành vi tự sát, cùng hành vi giết đứa con, điều này rất nguy hiểm. Nếu bạn bắt đầu có những suy nghĩ muốn tổn thương bản thân hoặc người khác thì bạn nên đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Bởi đó chính là dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Trên đây là 13 Dấu hiệu trầm cảm sau sinh thường gặp! Mà chúng tôi đã tổng hợp lại. Qua bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức để nhận biết và phòng tránh cho bản thân cũng như già đình bạn nhé!
 14. Phương pháp tránh thai tự nhiên là tránh thai dựa trên thời điểm quan hệ tình dục theo chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Đây không phải là một phương pháp đơn lẻ mà gồm nhiều phương pháp khác nhau. Sự thành công hay thất bại của những phương pháp tránh thai tự nhiên phụ thuộc vào khả năng của bạn trong việc: Nhận biết những dấu hiệu của sự rụng trứng sắp xảy ra. Không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian dễ thụ thai, hoặc sử dụng những phương pháp khác trong khoảng thời gian này, ví dụ như dùng bao cao su,… Cùng tìm hiểu về phương pháp tránh thai tự nhiên qua bài viết dưới đây! Hiệu quả của phương pháp tránh thai tự nhiên Phương pháp tránh thai tự nhiên không hiệu quả như những phương pháp tránh thai khác. Cứ 4 phụ nữ sử dụng phương pháp này thì có 1 phụ nữ mang thai. Do đó, phương pháp này không thích hợp đối với: Phụ nữ không nên mang thai do tình trạng sức khỏe. Phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt không đều (do khó biết được khi nào là giai đoạn dễ thụ thai). Phụ nữ có chảy máu bất thường: Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung,... (những tình trạng này làm cho phương pháp theo dõi dịch nhầy không đáng tin cậy). Phụ nữ đang được điều trị một số thuốc nhất định như: thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tuyến giáp, thuốc kháng histamin,... Do những thuốc này có thể làm thay đổi sự tiết dịch tự nhiên của âm đạo. Làm khó nhận biết những dấu hiệu dịch nhầy lúc sắp rụng trứng. Phụ nữ mắc một số vấn đề sức khỏe nhất định mà không liên quan đến khả năng sinh sản. Ví dụ như bị sốt sẽ làm thay đổi nhiệt độ nền cơ thể. Sự rụng trứng xảy ra khi nào? Đa số phụ nữ, sự rụng trứng xảy ra khoảng 2 tuần trước ngày hành kinh dự kiến. Trứng sau khi rụng, vẫn có khả năng thụ thai trong vòng 24 giờ. Tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ 3 ngày hoặc hơn. Phương pháp tránh thai tự nhiên có những loại nào? Tránh thai tự nhiên có 5 phương pháp: Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể. Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng). Phương pháp nhiệt-chứng (symptothermal method). Phương pháp theo dõi lịch. Mất kinh do tạo sữa (khi cho con bú). Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể là gì? Phương pháp tránh thai tự nhiên theo dõi nhiệt độ cơ thể dựa trên việc: Hầu hết phụ nữ sẽ có sự tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể ngay sau khi rụng trứng. Áp dụng phương pháp này bạn phải theo dõi nhiệt độ cơ thể mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi giường. Bằng cách này, có thể phát hiện thời điểm nhiệt độ cơ thể tăng. Đó là dấu hiệu của sự rụng trứng vừa xảy ra. Nhiệt độ cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi: sốt, ngủ không ngon giấc, hoặc lịch làm việc thay đổi,... Cặp vợ chồng sử dụng phương pháp này không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian: Từ lúc kết thúc hành kinh cho đến sau thời điểm tăng nhiệt độ 3 ngày (sau rụng trứng 3 ngày). Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng) là gì? Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung là: Phương pháp theo dõi những thay đổi về tính chất và số lượng dịch nhầy được tiết ra ở cổ tử cung. Đa số phụ nữ, âm đạo sẽ có giai đoạn khô ráo ngắn ngay sau kết thúc kỳ kinh nguyệt. Sau đó sẽ xuất hiện dịch nhầy dính. Ngay trước khi rụng trứng dịch nhầy sẽ trở nên ướt và trơn. Ngày cuối cùng tiết dịch ướt này gọi là ngày đỉnh điểm, và thường trùng với thời điểm rụng trứng. Sau ngày này, dịch nhầy có thể trở nên dày dính trở lại hoặc mất đi, và cảm giác khô ráo trở lại. Giai đoạn an toàn là 10 đến 11 ngày cuối chu kỳ. Những ngày khô ráo (nếu có) ngay sau khi kết thúc hành kinh. Giai đoạn dễ thụ thai (Là giai đoạn tránh quan hệ nếu muốn tránh thai) bắt đầu với những dấu hiệu đầu tiên của dịch nhầy và kéo dài đến 4 ngày sau ngày đỉnh điểm. Phương pháp tránh thai tự nhiên nhiệt - chứng là gì? Phương pháp nhiệt chứng là sự kết hợp giữa phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể và phương pháp theo dõi sự rụng trứng. Bên cạnh việc theo dõi nhiệt độ cơ thể. Cần theo dõi tính chất, số lượng dịch nhầy cổ tử cung hàng ngày. Áp dụng phương pháp này cần phải kiểm tra những dấu hiệu khác của rụng trứng như: Đau hoặc co thắt vùng bụng. Nổi mụn. Thay đổi vị trí và độ cứng của cổ tử cung. Phương pháp này đòi hỏi bạn không được có quan hệ tình dục từ ngày bạn chú ý thấy những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai: ra dịch nhầy hoặc ướt. Cho đến 3 ngày sau thời điểm cơ thể tăng nhiệt độ, hoặc 4 ngày sau ngày đỉnh điểm tiết dịch ướt và trơn. Phương pháp theo dõi lịch là gì? Phương pháp theo dõi lịch còn được gọi là phương pháp theo dõi nhịp chu kỳ kinh nguyệt. Phương pháp này, cần ghi chép lại chu kỳ kinh nguyệt của mình trong vòng 6 tháng theo lịch. Sau đó, dựa vào lịch này, có thể tính toán giai đoạn dễ thụ thai. Một chu kỳ kinh nguyệt được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên hành kinh (ra máu). Đến ngày đầu tiên hành kinh của chu kỳ tiếp theo. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 28 ngày. Nhưng có thể dao động trong khoảng từ 23 đến 35 ngày. Ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: Lấy chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất trừ đi 18 Ví dụ chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất là 25 ngày, lấy 25 – 18 = 7. Thì ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai là ngày thứ 7 của chu kỳ kinh nguyệt. Tương tự ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: lấy chu kỳ kinh nguyệt dài nhất trừ đi 11. Để tránh có thai, thì cặp vợ chồng không quan hệ tình dục từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai. Phương pháp tránh thai tự nhiên mất kinh do tạo sữa là gì? Mất kinh do tạo sữa nghĩa là: người phụ nữ sẽ không có kinh nguyệt do những thay đổi về hóc-môn. Mất kinh xảy ra trong thời gian cho con bú. Sự rụng trứng và kinh nguyệt thường bị trì hoãn ở những phụ nữ đang cho con bú. Xảy ra do sự gia tăng prolactin, là một loại hóc-môn giúp tạo sữa. Nếu một người phụ nữ không rụng trứng, thì không thể có thai. Để áp dụng hiệu quả phương pháp này: Phụ nữ phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khoảng cách giữa các lần cho bú không được quá 4 tiếng vào ban ngày, và 6 tiếng vào ban đêm. Đứa trẻ nên luôn luôn được cho bú theo nhu cầu. Nếu đứa trẻ càng được cho bú nhiều lần, mỗi lần bú càng lâu, thì khả năng mẹ xảy ra rụng trứng càng thấp. Phương pháp này đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu khi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trên đây là 5 phương pháp tránh thai tự nhiên an toàn mà Beurer đã tổng hợp lại và gửi tới bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có cho mình những phương pháp tránh thai hiệu quả và phù hợp nhất. Mọi thắc mắc cũng như nhu cầu về các sản phẩm của Beurer bạn đọc có thể liên hệ: Hotline: 19006852 Website: Beurer.vn
 15. Phương pháp tránh thai tự nhiên là tránh thai dựa trên thời điểm quan hệ tình dục theo chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Đây không phải là một phương pháp đơn lẻ mà gồm nhiều phương pháp khác nhau. Sự thành công hay thất bại của những phương pháp tránh thai tự nhiên phụ thuộc vào khả năng của bạn trong việc: Nhận biết những dấu hiệu của sự rụng trứng sắp xảy ra. Không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian dễ thụ thai, hoặc sử dụng những phương pháp khác trong khoảng thời gian này, ví dụ như dùng bao cao su,… Cùng tìm hiểu về phương pháp tránh thai tự nhiên qua bài viết dưới đây! Hiệu quả của phương pháp tránh thai tự nhiên Phương pháp tránh thai tự nhiên không hiệu quả như những phương pháp tránh thai khác. Cứ 4 phụ nữ sử dụng phương pháp này thì có 1 phụ nữ mang thai. Do đó, phương pháp này không thích hợp đối với: Phụ nữ không nên mang thai do tình trạng sức khỏe. Phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt không đều (do khó biết được khi nào là giai đoạn dễ thụ thai). Phụ nữ có chảy máu bất thường: Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung,... (những tình trạng này làm cho phương pháp theo dõi dịch nhầy không đáng tin cậy). Phụ nữ đang được điều trị một số thuốc nhất định như: thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tuyến giáp, thuốc kháng histamin,... Do những thuốc này có thể làm thay đổi sự tiết dịch tự nhiên của âm đạo. Làm khó nhận biết những dấu hiệu dịch nhầy lúc sắp rụng trứng. Phụ nữ mắc một số vấn đề sức khỏe nhất định mà không liên quan đến khả năng sinh sản. Ví dụ như bị sốt sẽ làm thay đổi nhiệt độ nền cơ thể. Sự rụng trứng xảy ra khi nào? Đa số phụ nữ, sự rụng trứng xảy ra khoảng 2 tuần trước ngày hành kinh dự kiến. Trứng sau khi rụng, vẫn có khả năng thụ thai trong vòng 24 giờ. Tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ 3 ngày hoặc hơn. Phương pháp tránh thai tự nhiên có những loại nào? Tránh thai tự nhiên có 5 phương pháp: Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể. Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng). Phương pháp nhiệt-chứng (symptothermal method). Phương pháp theo dõi lịch. Mất kinh do tạo sữa (khi cho con bú). Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể là gì? Phương pháp tránh thai tự nhiên theo dõi nhiệt độ cơ thể dựa trên việc: Hầu hết phụ nữ sẽ có sự tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể ngay sau khi rụng trứng. Áp dụng phương pháp này bạn phải theo dõi nhiệt độ cơ thể mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi giường. Bằng cách này, có thể phát hiện thời điểm nhiệt độ cơ thể tăng. Đó là dấu hiệu của sự rụng trứng vừa xảy ra. Nhiệt độ cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi: sốt, ngủ không ngon giấc, hoặc lịch làm việc thay đổi,... Cặp vợ chồng sử dụng phương pháp này không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian: Từ lúc kết thúc hành kinh cho đến sau thời điểm tăng nhiệt độ 3 ngày (sau rụng trứng 3 ngày). Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng) là gì? Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung là: Phương pháp theo dõi những thay đổi về tính chất và số lượng dịch nhầy được tiết ra ở cổ tử cung. Đa số phụ nữ, âm đạo sẽ có giai đoạn khô ráo ngắn ngay sau kết thúc kỳ kinh nguyệt. Sau đó sẽ xuất hiện dịch nhầy dính. Ngay trước khi rụng trứng dịch nhầy sẽ trở nên ướt và trơn. Ngày cuối cùng tiết dịch ướt này gọi là ngày đỉnh điểm, và thường trùng với thời điểm rụng trứng. Sau ngày này, dịch nhầy có thể trở nên dày dính trở lại hoặc mất đi, và cảm giác khô ráo trở lại. Giai đoạn an toàn là 10 đến 11 ngày cuối chu kỳ. Những ngày khô ráo (nếu có) ngay sau khi kết thúc hành kinh. Giai đoạn dễ thụ thai (Là giai đoạn tránh quan hệ nếu muốn tránh thai) bắt đầu với những dấu hiệu đầu tiên của dịch nhầy và kéo dài đến 4 ngày sau ngày đỉnh điểm. Phương pháp tránh thai tự nhiên nhiệt - chứng là gì? Phương pháp nhiệt chứng là sự kết hợp giữa phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể và phương pháp theo dõi sự rụng trứng. Bên cạnh việc theo dõi nhiệt độ cơ thể. Cần theo dõi tính chất, số lượng dịch nhầy cổ tử cung hàng ngày. Áp dụng phương pháp này cần phải kiểm tra những dấu hiệu khác của rụng trứng như: Đau hoặc co thắt vùng bụng. Nổi mụn. Thay đổi vị trí và độ cứng của cổ tử cung. Phương pháp này đòi hỏi bạn không được có quan hệ tình dục từ ngày bạn chú ý thấy những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai: ra dịch nhầy hoặc ướt. Cho đến 3 ngày sau thời điểm cơ thể tăng nhiệt độ, hoặc 4 ngày sau ngày đỉnh điểm tiết dịch ướt và trơn. Phương pháp theo dõi lịch là gì? Phương pháp theo dõi lịch còn được gọi là phương pháp theo dõi nhịp chu kỳ kinh nguyệt. Phương pháp này, cần ghi chép lại chu kỳ kinh nguyệt của mình trong vòng 6 tháng theo lịch. Sau đó, dựa vào lịch này, có thể tính toán giai đoạn dễ thụ thai. Một chu kỳ kinh nguyệt được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên hành kinh (ra máu). Đến ngày đầu tiên hành kinh của chu kỳ tiếp theo. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 28 ngày. Nhưng có thể dao động trong khoảng từ 23 đến 35 ngày. Ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: Lấy chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất trừ đi 18 Ví dụ chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất là 25 ngày, lấy 25 – 18 = 7. Thì ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai là ngày thứ 7 của chu kỳ kinh nguyệt. Tương tự ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: lấy chu kỳ kinh nguyệt dài nhất trừ đi 11. Để tránh có thai, thì cặp vợ chồng không quan hệ tình dục từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai. Phương pháp tránh thai tự nhiên mất kinh do tạo sữa là gì? Mất kinh do tạo sữa nghĩa là: người phụ nữ sẽ không có kinh nguyệt do những thay đổi về hóc-môn. Mất kinh xảy ra trong thời gian cho con bú. Sự rụng trứng và kinh nguyệt thường bị trì hoãn ở những phụ nữ đang cho con bú. Xảy ra do sự gia tăng prolactin, là một loại hóc-môn giúp tạo sữa. Nếu một người phụ nữ không rụng trứng, thì không thể có thai. Để áp dụng hiệu quả phương pháp này: Phụ nữ phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khoảng cách giữa các lần cho bú không được quá 4 tiếng vào ban ngày, và 6 tiếng vào ban đêm. Đứa trẻ nên luôn luôn được cho bú theo nhu cầu. Nếu đứa trẻ càng được cho bú nhiều lần, mỗi lần bú càng lâu, thì khả năng mẹ xảy ra rụng trứng càng thấp. Phương pháp này đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu khi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trên đây là 5 phương pháp tránh thai tự nhiên an toàn mà Beurer đã tổng hợp lại và gửi tới bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có cho mình những phương pháp tránh thai hiệu quả và phù hợp nhất. Mọi thắc mắc cũng như nhu cầu về các sản phẩm của Beurer bạn đọc có thể liên hệ: Hotline: 19006852 Website: Beurer.vn
 16. Nhu cầu về thưởng thức cà phê ngày càng tăng cao do đó, rất nhiều những cơ sở kinh doanh cà phê lớn nhỏ đua nhau mọc lên. Với những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn,… thì việc sở hữu chiếc máy pha cà phê chất lượng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ sở mình. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng được cho cơ sở kinh doanh của mình một dòng máy cao cấp, chất lượng nhất. Do đó bạn vẫn có thể lựa chọn những dịch vụ cho thuê máy pha cà phê để được trải nghiệm những dòng máy cao cấp và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Vì sao bạn nên lựa chọn một chiếc máy pha cà phê? Việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác. Tiết kiệm được nguyên liệu khi những chiếc máy pha cà phê này có thể đo lường được số lượng nguyên liệu một cách lý tưởng với những công thức pha chế rõ ràng. Bạn sẽ không cần lo lắng việc lấy thừa hoặc thiếu nguyên liệu sẽ làm giảm chất lượng tách cà phê. Từ đó có thể tiết kiệm được nguyên liệu cho quán của bạn. Thành phẩm những tách cà phê được làm từ máy pha cà phê bao giờ cũng sẽ thơm ngon, đậm đà chuẩn vị và mang tính đồng đều nhau. Tiết kiệm được sức lao động. Nếu bạn mới mở quán kinh doanh cà phê mà chưa có đủ kinh phí để thuê nhân viên thì việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn được rất nhiều đấy. Trường hợp nào bạn nên thuê máy pha cà phê? Cùng tìm hiểu xem nên thuê máy pha cà phê trong những trường hợp nào để phù hợp: Khi bạn mới mở quán kinh doanh cà phê và chưa có kinh nghiệm Khi đầu tư vốn mở quán kinh doanh thì việc đầu tư một máy pha cà phê cũng chiếm một khoản khá lớn trong ngân sách của bạn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm để lựa chọn dòng máy phù hợp hoặc chưa đủ kinh phí thì có thể cân nhắc đến phương án thuê máy pha cà phê. Vì nếu bạn mới mở quán thì vẫn chưa xác định được những yếu tố sau: – Lượng khách quán bạn thu hút được nhiều hay ít – Loại thức uống nào sẽ được thực khách ưa chuộng – Bạn có thể duy trì được việc kinh doanh của mình trong thời gian dài hay không Do đó, việc thuê máy pha cà phê không những giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế được rủi ro trong kinh doanh. Tổ chức sự kiện ngắn hạn tại văn phòng hoặc khách sạn Những văn phòng công ty cũng có thể lựa chọn thuê máy pha cà phê trong những trường hợp sau: – Một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn tại công ty, nói không có sẵn máy pha cà phê để phục vụ. – Công ty sắp tới sẽ đón những vị khách quan trọng đến làm việc tạm thời,… Như vậy việc thuê máy pha cà phê cao cấp trong những trường hợp này sẽ hợp lý hơn là phải đầu tư mua một dòng máy chất lượng nhưng chỉ sử dụng trong một vài dịp ngắn ngủi. Giá thuê máy pha cà phê sẽ phụ thuộc vào chất lượng máy và thời hạn thuê Khi thuê máy pha cà phê, bạn có thể thuê được những dòng máy chuyên nghiệp, sản phẩm mới hoặc cũ, sao cho phù hợp nhu cầu của bạn. Do đó, mức giá thuê sẽ tùy thuộc vào chất lượng, thời hạn mà bạn thuê. – Thời hạn thuê theo ngày: Với thời hạn này mức gia sẽ giao động từ 700.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng mỗi tháng (tùy thuộc vào giá trị của máy). Nếu bạn muốn thuê trong thời hạn dưới 12 tháng thì phí thuê sẽ giao động trong khoảng 1.000.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng mỗi tháng. Bạn cần lưu ý rằng máy cho thuế thường sẽ là sản phẩm cũ. – Thời hạn thuê dài: Nếu thời hạn thuê dài hơn, bạn có thể thỏa thuận thuê máy mới với mức giá “thân thiện” hơn so với thuê ngắn hạn. Nếu cam kết sản lượng cà phê tiêu thụ khi thuê máy pha cà phê thì mang lại lợi ích gì? Nếu khi mua cà phê của công ty mà bạn thuê máy pha và có khả năng cam kết sản lượng thì với những tháng đạt được chỉ tiêu, bạn sẽ được thuê máy miễn phí. Còn nếu bạn không cam kết được thì có thể thương lượng để thuê máy với giá thấp hơn. Về những dịch vụ kèm theo khi thuê máy pha cà phê Khi thuê máy thì dù là sản phẩm mới hay cũ thì vẫn cần phải đảm bảo chất lượng và hoạt động tốt. Đây là vấn đề mà nhiều người sử dụng quan tâm và không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra khi đã bỏ một khoản tiền để thuê máy. Do đó, bạn cần thỏa thuận những điều kiện đi kèm chính đáng khi thuê máy với cơ sở cho thuê máy pha cafe nhé. Một chiếc máy pha cà phê hoạt động tốt hay bị lỗi cũng đều cần được chăm sóc, sửa chữa đúng cách. Do đó, chỉ những cơ sở cho thuê máy pha cà phê mà bạn đã thuê mới biết rõ được tình hình, thông tin về máy để hướng dẫn bạn làm tốt việc pha chế hay vệ sinh máy hằng ngày. Đồng thời họ cũng sẽ là kiểm tra định kỳ cũng như hỗ trợ bạn khi xảy ra sự cố về máy. Với bài viết trên đây hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích khi đang băn khoăn có nên thuê máy pha cà phê hay không để có thể giúp bạn giải quyết được nỗi lo tài chính. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu thuê máy pha cà phê, vui lòng liên hệ: Hotline: 0904 628 278 hoặc truy cập website: Devafood.vn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
 17. Hạt Macca là loại hạt đắt tiền, có vị ngọt bùi và rất giàu dinh dưỡng. Nếu người dùng mua về gặp phải tình trạng hạt Macca bị lên dầu, có mùi lạ sẽ bị mất vị ngon và rất phí tiền. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho hạt Macca bị lên dầu và có mùi lạ? Cùng theo dõi bài viết dưới dây để biết cách bảo quản hạt Macca đúng cách nhé! 1. Vì sao hạt Macca bị lên dầu và có mùi lạ? Hạt Macca bị lên dầu và có mùi lạ là do quá trình oxy hóa chất béo. Trong hạt Macca có chứa hàm lượng chất béo chưa bão hòa đơn cao nhất trong số các loại hạt đã biết, cụ thể là 22% acid béo omega - 7. Khi mở bao bì sản phẩm mà không ăn được hết ngay thì oxy trong không khí, độ ẩm và nhiệt độ bảo quản cao sẽ tác động trực tiếp, dẫn tới quá trình oxy hóa và thủy phân chất béo tạo thành peoxit gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Peoxit khi bị thủy phân sẽ khiến cho hạt Macca có mùi khó chịu, đó là mùi hôi dầu. 2. Cách bảo quản hạt Macca đúng cách Chính vì những ảnh hưởng của việc bảo quản hạt Macca không đúng cách gây ra, do vậy chúng ta cần phải biết cách bảo quản hạt Macca đúng cách như sau: Bảo quản hạt Macca ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh có ánh sáng hoặc ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong hạt Macca. Sau khi đã xé bao bì thì bạn lưu ý rằng thời gian sử dụng nó tốt nhất là từ 3 - 5 ngày. Hoặc có thể bảo quản bên trong lọ kín rồi sau đó bỏ vào trong tủ lạnh khoảng 2 tháng. Độ ẩm tốt nhất để chúng ta bảo quản hạt Macca đó là dưới 55%. Đây chính là cách bảo quả hạt Macca hiệu quả. Bạn cũng có thể rang hạt Macca lại với lò vi sóng hoặc là lò nướng ở điều kiện nhiệt độ từ 150 - 170℃. Nên kiểm tra một cách liên tục và nhớ đảo đều để tránh tình trạng bị cháy. Với những loại hạt Macca còn nguyên vỏ thì chúng ta bảo quản tại nơi thoáng mát, khô ráo và lưu ý tránh ánh nắng trực tiếp. Loại hạt này thì thời hạn sử dụng tốt nhất cũng sẽ nằm trong khoảng từ 5 - 7 ngày. Vậy ăn hạt Macca lên dầu có bị sao không? Theo một số nghiên cứu khoa học, ăn hạt Macca bị lên dầu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cụ thể là những hạt Macca bị lên dầu hay bảo quản không tốt thì các thành phần dinh dưỡng vốn có sẽ bị biến đổi. Ví dụ như Omega - 3 có tác dụng chống lão hóa, giúp người dùng trẻ trung hơn thì khi bị bị biến đổi nó sẽ làm họ bị lão hóa nhanh hơn. Những loại vitamin vốn có cũng bị mất đi. Bên cạnh đó, những chất độc đó khi ăn vào cơ thể, tích tụ lâu ngày sẽ khiến cho các độc tố sản sinh trong hạt trong quá trình phân hủy biến chất có thể gây ung thư. 3. Làm sao để chọn mua được hạt Macca không bị hôi dầu? Để tránh không mua phải hạt Macca chất lượng xấu, để lâu, chế biến không tốt, bị hôi dầu gây hại cho sức khỏe. Vì vậy để mua hạt Macca không bị hôi dầu, chất lượng cao, người tiêu dùng nên biết những điều sau: Quan sát bên ngoài hạt xem còn nguyên hình dạng hay màu sắc hay không. Lấy 1 hạt và thử tách đôi xem có bị nấm mốc hoặc biến màu không. Nếu có nghĩa là hạt đã bị nhiễm nấm mốc hoặc các loại vi khuẩn. Ăn thử xem hạt có bị mùi dầu hăng hơn bình thường hay không. Nếu có thì hạt Macca đã bị để quá lâu ngày. Xem sản phẩm có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng hay không. Tránh không được mua sản phẩm không có nhãn mác, không ghi rõ hạn sử dụng hoặc nơi sản xuất. Tốt nhất mua hạt Macca còn nguyên vỏ để tránh mua phải loại đã qua quá trình rang ở nhiệt độ cao, khiến dầu trong hạt bị biến chất. Mua sản phẩm đóng gói trong bao ni lông được hút chân không hoặc loại bao phồng có thổi khí nitơ để làm chậm quá trình oxy hóa. Sau khi chọn được hạt Macca chất lượng để mua thì người dùng cũng phải biết cách bảo quản hạt macca như: để hạt ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, hay nhiệt độ cao. Không ăn hết thì bỏ vào bao ni lông, đẩy hết hơi, buộc kín rồi cho vào tủ lạnh. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn biết cách bảo quản hạt Macca tốt hơn. Trân trọng những bữa ăn thường ngày là trân trọng sức khỏe của chính bản thân mình, và sức khỏe của cả gia đình. Địa chỉ mua Macca uy tín bạn có thể truy cập website: Devafood.vn Hoặc gọi đến hotline: 0904 628 278 để được hỗ trợ trực tiếp.
 18. Bệnh gout hay còn gọi là bệnh hoặc thống phong. Là một loại bệnh viêm khớp thường gặp, do rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể. Bệnh gout xảy ra do tăng sản xuất acid uric nội sinh, giảm đào thải acid uric ở thận. Hoặc do ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin như các loại thịt đỏ và hải sản. Vì vậy câu hỏi: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn gì để tránh sưng đau khớp? Luôn thường trực và được quan tâm hàng đầu đối với các thành viên gia đình có bệnh nhân bị gút. Câu trả lời là: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn những thực phẩm giàu purin và fructose, để kiểm soát được nồng độ axit uric ở mức độ ổn định. Cụ thể các thực phẩm thường gặp dưới đây nên tránh như: 1. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn các loại thịt đỏ Thịt đỏ (bò, heo, dê…) chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao gồm chất chất đạm (protein), vitamin E, B6, B12, chính hàm lượng protein rất cao, sẽ dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu, là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Chưa kể các món ăn chế biến từ thịt đỏ sẽ trải qua quá trình tiêu hóa dưới xúc tác của enzym, khiến các nhân purin trong thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric. Dù vậy, cũng không nên kiêng khem tuyệt đối thịt đỏ, bởi cơ thể cũng cần nguồn năng lượng rất nhiều từ thịt. Bạn nên duy trì sử dụng thịt đỏ ở một lượng vừa phải, chỉ nên ăn tối đa 2 lần/tuần, không quá 100gr/ngày. Bạn nên chế biến thịt đỏ chín kỹ, chế biến ở dạng luộc, kho hay hấp sẽ tốt hơn ăn nướng, chiên xào, hạn chế được lượng mỡ tối đa nạp vào cơ thể. 2. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn nội tạng động vật Nội tạng động vật (gan, thận, tim, bao tử, óc…) chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B (B2, B6, folate và B12), CoQ10, cholesterol, các chất khoáng: sắt, kẽm, selen. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng người bị bệnh gout không nên ăn bởi nội tạng chứa nhiều purin, chính là chất gây tăng nồng độ acid uric trong máu, khiến bệnh trở nên trầm trọng: sưng, đau nhiều hơn. 3. Thịt gà tây, thịt ngỗng,... Thịt gà, thịt ngỗng có chứa nhiều chất dinh dưỡng như: vitamin B, các khoáng chất, axit amin, sắt, photpho… Thịt gà còn chứa purin nên người bệnh gout nên ăn thịt gà ở mức vừa phải, khoảng 110 – 175 mg, với hàm lượng vừa đủ này sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thế và tránh được sự gia tăng purin trong máu. 4. Hải sản Hải sản (như cá trích, cá ngừ, động vật có vỏ nghêu, sò, ốc,…) chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm cả chất purin. Trong hải sản cũng chứa nhiều chất đạm người mắc bệnh gout nên tránh ăn. 5. Rượu, bia, đồ uống có đường Hạn chế tối đa rượu, bia cũng như các chất kích thích. Đồ uống có đường như nước ngọt, nước trái cây, nước có gas… nếu không muốn tình trạng của bạn trở nên trầm trọng hơn. Và giúp hạn chết những cơn sưng đau khớp do bệnh gout gây ra! 6. Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn các loại thịt chế biến sẵn Thực phẩm đóng hộp: nem chua, thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng,… hoàn toàn không tốt cho người bệnh gout. Bạn nên sử dụng thực phẩm tươi, tự chế biến để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Và giúp hạn chết những cơn sưng đau khớp do bệnh gout gây ra! 7. Các loại rau có hàm lượng purin cao Người bệnh nên cung cấp nhiều vitamin, rau xanh cho cơ thể. Nhưng cũng cần lưu ý: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn những loại rau củ có hàm lượng purin cao như: Đậu lăng, đậu đen, đậu phộng, đậu hà lan, đậu trắng, đậu xanh, cải xoăn, su hào…. Trên đây là bài viết: Người mắc bệnh gout nên kiêng ăn gì để tránh sưng đau khớp? Hy vọng bài viết trên đã cung cấp một số kiến thức bổ ích cho bạn đọc về căn bênh này! Cùng đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi tại Beurer.vn bạn đọc nhé!
 19. Phương pháp tránh thai tự nhiên là tránh thai dựa trên thời điểm quan hệ tình dục theo chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Đây không phải là một phương pháp đơn lẻ mà gồm nhiều phương pháp khác nhau. Sự thành công hay thất bại của những phương pháp tránh thai tự nhiên phụ thuộc vào khả năng của bạn trong việc: Nhận biết những dấu hiệu của sự rụng trứng sắp xảy ra. Không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian dễ thụ thai, hoặc sử dụng những phương pháp khác trong khoảng thời gian này, ví dụ như dùng bao cao su,… Cùng tìm hiểu về phương pháp tránh thai tự nhiên qua bài viết dưới đây! Hiệu quả của phương pháp tránh thai tự nhiên Phương pháp tránh thai tự nhiên không hiệu quả như những phương pháp tránh thai khác. Cứ 4 phụ nữ sử dụng phương pháp này thì có 1 phụ nữ mang thai. Do đó, phương pháp này không thích hợp đối với: Phụ nữ không nên mang thai do tình trạng sức khỏe. Phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt không đều (do khó biết được khi nào là giai đoạn dễ thụ thai). Phụ nữ có chảy máu bất thường: Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung,... (những tình trạng này làm cho phương pháp theo dõi dịch nhầy không đáng tin cậy). Phụ nữ đang được điều trị một số thuốc nhất định như: thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tuyến giáp, thuốc kháng histamin,... Do những thuốc này có thể làm thay đổi sự tiết dịch tự nhiên của âm đạo. Làm khó nhận biết những dấu hiệu dịch nhầy lúc sắp rụng trứng. Phụ nữ mắc một số vấn đề sức khỏe nhất định mà không liên quan đến khả năng sinh sản. Ví dụ như bị sốt sẽ làm thay đổi nhiệt độ nền cơ thể. Sự rụng trứng xảy ra khi nào? Đa số phụ nữ, sự rụng trứng xảy ra khoảng 2 tuần trước ngày hành kinh dự kiến. Trứng sau khi rụng, vẫn có khả năng thụ thai trong vòng 24 giờ. Tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ 3 ngày hoặc hơn. Phương pháp tránh thai tự nhiên có những loại nào? Tránh thai tự nhiên có 5 phương pháp: Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể. Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng). Phương pháp nhiệt-chứng (symptothermal method). Phương pháp theo dõi lịch. Mất kinh do tạo sữa (khi cho con bú). Phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể là gì? Phương pháp tránh thai tự nhiên theo dõi nhiệt độ cơ thể dựa trên việc: Hầu hết phụ nữ sẽ có sự tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể ngay sau khi rụng trứng. Áp dụng phương pháp này bạn phải theo dõi nhiệt độ cơ thể mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi giường. Bằng cách này, có thể phát hiện thời điểm nhiệt độ cơ thể tăng. Đó là dấu hiệu của sự rụng trứng vừa xảy ra. Nhiệt độ cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi: sốt, ngủ không ngon giấc, hoặc lịch làm việc thay đổi,... Cặp vợ chồng sử dụng phương pháp này không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian: Từ lúc kết thúc hành kinh cho đến sau thời điểm tăng nhiệt độ 3 ngày (sau rụng trứng 3 ngày). Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung (dịch nhầy rụng trứng) là gì? Phương pháp theo dõi dịch nhầy cổ tử cung là: Phương pháp theo dõi những thay đổi về tính chất và số lượng dịch nhầy được tiết ra ở cổ tử cung. Đa số phụ nữ, âm đạo sẽ có giai đoạn khô ráo ngắn ngay sau kết thúc kỳ kinh nguyệt. Sau đó sẽ xuất hiện dịch nhầy dính. Ngay trước khi rụng trứng dịch nhầy sẽ trở nên ướt và trơn. Ngày cuối cùng tiết dịch ướt này gọi là ngày đỉnh điểm, và thường trùng với thời điểm rụng trứng. Sau ngày này, dịch nhầy có thể trở nên dày dính trở lại hoặc mất đi, và cảm giác khô ráo trở lại. Giai đoạn an toàn là 10 đến 11 ngày cuối chu kỳ. Những ngày khô ráo (nếu có) ngay sau khi kết thúc hành kinh. Giai đoạn dễ thụ thai (Là giai đoạn tránh quan hệ nếu muốn tránh thai) bắt đầu với những dấu hiệu đầu tiên của dịch nhầy và kéo dài đến 4 ngày sau ngày đỉnh điểm. Phương pháp tránh thai tự nhiên nhiệt - chứng là gì? Phương pháp nhiệt chứng là sự kết hợp giữa phương pháp theo dõi nhiệt độ cơ thể và phương pháp theo dõi sự rụng trứng. Bên cạnh việc theo dõi nhiệt độ cơ thể. Cần theo dõi tính chất, số lượng dịch nhầy cổ tử cung hàng ngày. Áp dụng phương pháp này cần phải kiểm tra những dấu hiệu khác của rụng trứng như: Đau hoặc co thắt vùng bụng. Nổi mụn. Thay đổi vị trí và độ cứng của cổ tử cung. Phương pháp này đòi hỏi bạn không được có quan hệ tình dục từ ngày bạn chú ý thấy những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai: ra dịch nhầy hoặc ướt. Cho đến 3 ngày sau thời điểm cơ thể tăng nhiệt độ, hoặc 4 ngày sau ngày đỉnh điểm tiết dịch ướt và trơn. Phương pháp theo dõi lịch là gì? Phương pháp theo dõi lịch còn được gọi là phương pháp theo dõi nhịp chu kỳ kinh nguyệt. Phương pháp này, cần ghi chép lại chu kỳ kinh nguyệt của mình trong vòng 6 tháng theo lịch. Sau đó, dựa vào lịch này, có thể tính toán giai đoạn dễ thụ thai. Một chu kỳ kinh nguyệt được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên hành kinh (ra máu). Đến ngày đầu tiên hành kinh của chu kỳ tiếp theo. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 28 ngày. Nhưng có thể dao động trong khoảng từ 23 đến 35 ngày. Ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: Lấy chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất trừ đi 18 Ví dụ chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất là 25 ngày, lấy 25 – 18 = 7. Thì ngày đầu tiên của giai đoạn dễ thụ thai là ngày thứ 7 của chu kỳ kinh nguyệt. Tương tự ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai được tính bằng cách: lấy chu kỳ kinh nguyệt dài nhất trừ đi 11. Để tránh có thai, thì cặp vợ chồng không quan hệ tình dục từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của giai đoạn dễ thụ thai. Phương pháp tránh thai tự nhiên mất kinh do tạo sữa là gì? Mất kinh do tạo sữa nghĩa là: người phụ nữ sẽ không có kinh nguyệt do những thay đổi về hóc-môn. Mất kinh xảy ra trong thời gian cho con bú. Sự rụng trứng và kinh nguyệt thường bị trì hoãn ở những phụ nữ đang cho con bú. Xảy ra do sự gia tăng prolactin, là một loại hóc-môn giúp tạo sữa. Nếu một người phụ nữ không rụng trứng, thì không thể có thai. Để áp dụng hiệu quả phương pháp này: Phụ nữ phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khoảng cách giữa các lần cho bú không được quá 4 tiếng vào ban ngày, và 6 tiếng vào ban đêm. Đứa trẻ nên luôn luôn được cho bú theo nhu cầu. Nếu đứa trẻ càng được cho bú nhiều lần, mỗi lần bú càng lâu, thì khả năng mẹ xảy ra rụng trứng càng thấp. Phương pháp này đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu khi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trên đây là 5 phương pháp tránh thai tự nhiên an toàn mà Beurer đã tổng hợp lại và gửi tới bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có cho mình những phương pháp tránh thai hiệu quả và phù hợp nhất. Mọi thắc mắc cũng như nhu cầu về các sản phẩm của Beurer bạn đọc có thể liên hệ: Hotline: 19006852 Website: Beurer.vn
 20. Nhu cầu về thưởng thức cà phê ngày càng tăng cao do đó, rất nhiều những cơ sở kinh doanh cà phê lớn nhỏ đua nhau mọc lên. Với những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn,… thì việc sở hữu chiếc máy pha cà phê chất lượng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ sở mình. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng được cho cơ sở kinh doanh của mình một dòng máy cao cấp, chất lượng nhất. Do đó bạn vẫn có thể lựa chọn những dịch vụ cho thuê máy pha cà phê để được trải nghiệm những dòng máy cao cấp và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Vì sao bạn nên lựa chọn một chiếc máy pha cà phê? Việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác. Tiết kiệm được nguyên liệu khi những chiếc máy pha cà phê này có thể đo lường được số lượng nguyên liệu một cách lý tưởng với những công thức pha chế rõ ràng. Bạn sẽ không cần lo lắng việc lấy thừa hoặc thiếu nguyên liệu sẽ làm giảm chất lượng tách cà phê. Từ đó có thể tiết kiệm được nguyên liệu cho quán của bạn. Thành phẩm những tách cà phê được làm từ máy pha cà phê bao giờ cũng sẽ thơm ngon, đậm đà chuẩn vị và mang tính đồng đều nhau. Tiết kiệm được sức lao động. Nếu bạn mới mở quán kinh doanh cà phê mà chưa có đủ kinh phí để thuê nhân viên thì việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn được rất nhiều đấy. Trường hợp nào bạn nên thuê máy pha cà phê? Cùng tìm hiểu xem nên thuê máy pha cà phê trong những trường hợp nào để phù hợp: Khi bạn mới mở quán kinh doanh cà phê và chưa có kinh nghiệm Khi đầu tư vốn mở quán kinh doanh thì việc đầu tư một máy pha cà phê cũng chiếm một khoản khá lớn trong ngân sách của bạn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm để lựa chọn dòng máy phù hợp hoặc chưa đủ kinh phí thì có thể cân nhắc đến phương án thuê máy pha cà phê. Vì nếu bạn mới mở quán thì vẫn chưa xác định được những yếu tố sau: – Lượng khách quán bạn thu hút được nhiều hay ít – Loại thức uống nào sẽ được thực khách ưa chuộng – Bạn có thể duy trì được việc kinh doanh của mình trong thời gian dài hay không Do đó, việc thuê máy pha cà phê không những giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế được rủi ro trong kinh doanh. Tổ chức sự kiện ngắn hạn tại văn phòng hoặc khách sạn Những văn phòng công ty cũng có thể lựa chọn thuê máy pha cà phê trong những trường hợp sau: – Một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn tại công ty, nói không có sẵn máy pha cà phê để phục vụ. – Công ty sắp tới sẽ đón những vị khách quan trọng đến làm việc tạm thời,… Như vậy việc thuê máy pha cà phê cao cấp trong những trường hợp này sẽ hợp lý hơn là phải đầu tư mua một dòng máy chất lượng nhưng chỉ sử dụng trong một vài dịp ngắn ngủi. Giá thuê máy pha cà phê sẽ phụ thuộc vào chất lượng máy và thời hạn thuê Khi thuê máy pha cà phê, bạn có thể thuê được những dòng máy chuyên nghiệp, sản phẩm mới hoặc cũ, sao cho phù hợp nhu cầu của bạn. Do đó, mức giá thuê sẽ tùy thuộc vào chất lượng, thời hạn mà bạn thuê. – Thời hạn thuê theo ngày: Với thời hạn này mức gia sẽ giao động từ 700.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng mỗi tháng (tùy thuộc vào giá trị của máy). Nếu bạn muốn thuê trong thời hạn dưới 12 tháng thì phí thuê sẽ giao động trong khoảng 1.000.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng mỗi tháng. Bạn cần lưu ý rằng máy cho thuế thường sẽ là sản phẩm cũ. – Thời hạn thuê dài: Nếu thời hạn thuê dài hơn, bạn có thể thỏa thuận thuê máy mới với mức giá “thân thiện” hơn so với thuê ngắn hạn. Nếu cam kết sản lượng cà phê tiêu thụ khi thuê máy pha cà phê thì mang lại lợi ích gì? Nếu khi mua cà phê của công ty mà bạn thuê máy pha và có khả năng cam kết sản lượng thì với những tháng đạt được chỉ tiêu, bạn sẽ được thuê máy miễn phí. Còn nếu bạn không cam kết được thì có thể thương lượng để thuê máy với giá thấp hơn. Về những dịch vụ kèm theo khi thuê máy pha cà phê Khi thuê máy thì dù là sản phẩm mới hay cũ thì vẫn cần phải đảm bảo chất lượng và hoạt động tốt. Đây là vấn đề mà nhiều người sử dụng quan tâm và không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra khi đã bỏ một khoản tiền để thuê máy. Do đó, bạn cần thỏa thuận những điều kiện đi kèm chính đáng khi thuê máy với cơ sở cho thuê máy pha cafe nhé. Một chiếc máy pha cà phê hoạt động tốt hay bị lỗi cũng đều cần được chăm sóc, sửa chữa đúng cách. Do đó, chỉ những cơ sở cho thuê máy pha cà phê mà bạn đã thuê mới biết rõ được tình hình, thông tin về máy để hướng dẫn bạn làm tốt việc pha chế hay vệ sinh máy hằng ngày. Đồng thời họ cũng sẽ là kiểm tra định kỳ cũng như hỗ trợ bạn khi xảy ra sự cố về máy. Với bài viết trên đây hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích khi đang băn khoăn có nên thuê máy pha cà phê hay không để có thể giúp bạn giải quyết được nỗi lo tài chính. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu thuê máy pha cà phê, vui lòng liên hệ: Hotline: 0904 628 278 hoặc truy cập website: Devafood.vn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
 21. Nấm mốc xuất hiện khi độ ẩm trong nhà quá cao. Điều này làm cho các vật dụng trong gia đình bạn biến dạng và hư hỏng. Và điều đáng lưu tâm hơn là vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Theo các chuyên gia khuyến cáo: Khi độ ẩm tăng cao tạo điều kiện cho sự hình thành vi khuẩn gây bệnh và nấm mốc xuât hiện. Đây được xem là môi trường lý tưởng để vi khuẩn gây các bệnh về đường hô hấp. Đối tượng đặc biệt đáng lưu tâm là trẻ nhỏ và người già. Bởi vậy việc sử dụng máy hút ẩm là hoàn toàn cần thiết trong cuộc sông. Cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây: Khi nào nên sử dụng máy hút ẩm? để thấy rõ được sự cần thiết này. Mùa mưa tại miền Nam Mùa mưa tại miền Nam thường kéo dài vào những tháng cuối năm. Khi mùa mưa đến, độ ẩm không khí tăng cao đột ngột. Lượng hơi ẩm trong không khí cao khiến nhà luôn bị ẩm ướt. Thời điểm này sử dụng máy hút ẩm rất phù hợp. Vì máy hút ẩm sẽ giúp loại bỏ hơi nước trong không khí. Từ đó làm giảm tình trạng sàn nhà bị ướt. Với những khu vực thường xuyên có mưa nhiều. Có những thời gian mưa kéo dài cả tuần thì dùng máy hút ẩm càng cần thiết. Nếu không sử dụng máy hút ẩm, chúng ta cũng có thể dùng quạt để làm khô sàn. Hoặc sử dụng các biện pháp lau sàn truyền thống. Điều này sẽ tốn thời gian của bạn và hiệu quả không cao. Mùa xuân tại miền Bắc Cuối mùa đông, đầu mùa xuân là thời điểm miền Bắc có mưa phùn nhiều ngày liền. Đặc biệt là trong dịp Tết, độ ẩm không khí thường rất cao. Có nhiều tuần độ ẩm không khí còn lên tới 70-80% vô cùng ẩm thấp. Trong không khí này, chúng ta cần làm khô sàn nhà của mình để tránh trơn trượt. Cần sấy khô thực phẩm để tránh mốc, cũng như cần bảo quản sách báo một cách phù hợp nếu không muốn sách báo bị mối mọt, ẩm làm hư hỏng. Một chiếc máy hút ẩm có thể giải quyết tất cả các tình trạng trên. Khi bước sang mùa hè tại miền Bắc thì bạn có thể cất máy hút ẩm đi, nhưng mùa xuân tại miền Bắc thì máy hút ẩm đặc biệt quan trọng đấy. Thời điểm nồm ẩm đầu mùa hè Mùa nồm ẩm là một nỗi ác mộng với rất nhiều người. Mùa nồm cũng giống như mùa mưa. Có các đặc trưng như độ ẩm không khí kéo dài, thường có mưa ẩm thấp, đồ vật trong nhà luôn có cảm giác ẩm, quần áo phơi lâu khô,… Tại miền Nam chúng ta sẽ ít gặp thời gian có nồm ẩm hơn, còn miền Bắc thời gian nồm ẩm thường kéo dài ở mùa xuân, đầu mùa hè. Để nhận biết mùa nồm ẩm rất đơn giản: bạn chỉ cần để ý khi nào thời tiết có gió nồm về, hoặc khi dự báo thời tiết thông báo độ ẩm không khí tăng cao trên mức 75% liên tục trong nhiều ngày. Dùng máy hút ẩm đúng cách, đúng thời điểm sẽ cho hiệu quả sử dụng máy hút ẩm cao nhất. Đừng quên điều này nhé! Gợi ý 1 số mẫu máy hút ẩm được sử dụng tại đây
 22. Nhiều bạn trẻ rất thích ăn Nama chocolate nhưng lại chưa biết cách bảo quản như thế nào để được lâu. Vì Nama chocolate được khuyên không nên bảo quản trong tủ lạnh. Tại sao lại như thế và làm thế nào để nâng cao thời gian sử dụng Nama chocolate? Để trả lời câu hỏi này hãy tham khảo bài viết sau đây để biết cách bảo quản Nama chocolate giữ trọn hương vị. Tại sao không nên bảo quản Nama chocolate trong ngăn đông tủ lạnh? Không ít người cho rằng Nama chocolate có đặc tính dễ chảy khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy để có thể giữ được độ cứng của Nama chocolate mọi người thường chọn cách bảo quản trong tủ lạnh, một số chọn cho vào ngăn đông. Tuy nhiên có một điều mà ít người biết được, Nama chocolate chỉ thực sự chảy nước nếu như bạn không bảo quản nó trong giấy gói và nhiệt độ cao trên 20 độ thôi. Còn trong các trường hợp khác vẫn đảm bảo được vị ngon mà không cần phải cho vào tủ lạnh. Đặc biệt là với Nama chocolate, nếu bạn cho vào ngăn đông tủ lạnh thì sẽ làm mất đi vị mềm mịn vốn có. Trong trường hợp bạn ăn hộp Nama chocolate nhưng không hết. Bạn chỉ cần đặt nó vào một chiếc túi và đặt trong ngăn mát tủ lạnh là được. Bằng cách này các loại vi khuẩn có hại sẽ không thể phát sinh và gây bệnh cho bạn khi muốn ăn tiếp phần socola còn lại. Hơn nữa mùi vị và độ mềm mịn vẫn được giữ nguyên. Đâu là nhiệt độ hợp lý để bảo quản Nama chocolate? Nama chocolate là loại thực phẩm không thích hợp để bảo quản ở nhiệt độ cao. Có lẽ vấn đề này ai cũng biết. Tuy nhiên nên bảo quản socola ở mức nhiệt bao nhiêu cho phù hợp thì lại là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Nếu là loại Nama chocolate không nhân, các bạn có thể bảo quản nó ở nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Khoảng thời gian lâu nhất để bảo quản loại socola này là 10 ngày. Còn đối với loại có nhân thì thời gian cũng như điều kiện bảo quản sẽ còn tùy thuộc vào loại nhân bên trong. Đối với các loại Nama chocolate có nhân là trái cây thì thời gian sử dụng của nó 3 ngày sau khi bạn bóc bao bì. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì khoảng thời gian này có thể kéo ngày kéo dài từ 5-7 ngày. Lưu ý bảo quản nama chocolate đúng cách Bảo quản Nama chocolate đó chính là bảo quản trong khoảng nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Độ ẩm thích hợp là 40 - 60% Lưu ý phải gói kín Nama chocolate trong khi bảo quản nhé. Không để socola tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bài viết trên đây đã giúp bạn tìm hiểu một số cách bảo quản Nama chocolate đơn giản, hiệu quả. Hy vọng với những thông tin từ bài viết đã mang đến những kiến thức bổ ích và thú vị để bạn áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nhé.
 23. Nhiều bạn trẻ rất thích ăn Nama chocolate nhưng lại chưa biết cách bảo quản như thế nào để được lâu. Vì Nama chocolate được khuyên không nên bảo quản trong tủ lạnh. Tại sao lại như thế và làm thế nào để nâng cao thời gian sử dụng Nama chocolate? Để trả lời câu hỏi này hãy tham khảo bài viết sau đây để biết cách bảo quản Nama chocolate giữ trọn hương vị. Tại sao không nên bảo quản Nama chocolate trong ngăn đông tủ lạnh? Không ít người cho rằng Nama chocolate có đặc tính dễ chảy khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy để có thể giữ được độ cứng của Nama chocolate mọi người thường chọn cách bảo quản trong tủ lạnh, một số chọn cho vào ngăn đông. Tuy nhiên có một điều mà ít người biết được, Nama chocolate chỉ thực sự chảy nước nếu như bạn không bảo quản nó trong giấy gói và nhiệt độ cao trên 20 độ thôi. Còn trong các trường hợp khác vẫn đảm bảo được vị ngon mà không cần phải cho vào tủ lạnh. Đặc biệt là với Nama chocolate, nếu bạn cho vào ngăn đông tủ lạnh thì sẽ làm mất đi vị mềm mịn vốn có. Trong trường hợp bạn ăn hộp Nama chocolate nhưng không hết. Bạn chỉ cần đặt nó vào một chiếc túi và đặt trong ngăn mát tủ lạnh là được. Bằng cách này các loại vi khuẩn có hại sẽ không thể phát sinh và gây bệnh cho bạn khi muốn ăn tiếp phần socola còn lại. Hơn nữa mùi vị và độ mềm mịn vẫn được giữ nguyên. Đâu là nhiệt độ hợp lý để bảo quản Nama chocolate? Nama chocolate là loại thực phẩm không thích hợp để bảo quản ở nhiệt độ cao. Có lẽ vấn đề này ai cũng biết. Tuy nhiên nên bảo quản socola ở mức nhiệt bao nhiêu cho phù hợp thì lại là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Nếu là loại Nama chocolate không nhân, các bạn có thể bảo quản nó ở nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Khoảng thời gian lâu nhất để bảo quản loại socola này là 10 ngày. Còn đối với loại có nhân thì thời gian cũng như điều kiện bảo quản sẽ còn tùy thuộc vào loại nhân bên trong. Đối với các loại Nama chocolate có nhân là trái cây thì thời gian sử dụng của nó 3 ngày sau khi bạn bóc bao bì. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì khoảng thời gian này có thể kéo ngày kéo dài từ 5-7 ngày. Lưu ý bảo quản nama chocolate đúng cách Bảo quản Nama chocolate đó chính là bảo quản trong khoảng nhiệt độ từ 10 - 15 độ C. Độ ẩm thích hợp là 40 - 60% Lưu ý phải gói kín Nama chocolate trong khi bảo quản nhé. Không để socola tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bài viết trên đây đã giúp bạn tìm hiểu một số cách bảo quản Nama chocolate đơn giản, hiệu quả. Hy vọng với những thông tin từ bài viết đã mang đến những kiến thức bổ ích và thú vị để bạn áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nhé.
 24. Nấm mốc xuất hiện khi độ ẩm trong nhà quá cao. Điều này làm cho các vật dụng trong gia đình bạn biến dạng và hư hỏng. Và điều đáng lưu tâm hơn là vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Theo các chuyên gia khuyến cáo: Khi độ ẩm tăng cao tạo điều kiện cho sự hình thành vi khuẩn gây bệnh và nấm mốc xuât hiện. Đây được xem là môi trường lý tưởng để vi khuẩn gây các bệnh về đường hô hấp. Đối tượng đặc biệt đáng lưu tâm là trẻ nhỏ và người già. Bởi vậy việc sử dụng máy hút ẩm là hoàn toàn cần thiết trong cuộc sông. Cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây: Khi nào nên sử dụng máy hút ẩm? để thấy rõ được sự cần thiết này. Mùa mưa tại miền Nam Mùa mưa tại miền Nam thường kéo dài vào những tháng cuối năm. Khi mùa mưa đến, độ ẩm không khí tăng cao đột ngột. Lượng hơi ẩm trong không khí cao khiến nhà luôn bị ẩm ướt. Thời điểm này sử dụng máy hút ẩm rất phù hợp. Vì máy hút ẩm sẽ giúp loại bỏ hơi nước trong không khí. Từ đó làm giảm tình trạng sàn nhà bị ướt. Với những khu vực thường xuyên có mưa nhiều. Có những thời gian mưa kéo dài cả tuần thì dùng máy hút ẩm càng cần thiết. Nếu không sử dụng máy hút ẩm, chúng ta cũng có thể dùng quạt để làm khô sàn. Hoặc sử dụng các biện pháp lau sàn truyền thống. Điều này sẽ tốn thời gian của bạn và hiệu quả không cao. Mùa xuân tại miền Bắc Cuối mùa đông, đầu mùa xuân là thời điểm miền Bắc có mưa phùn nhiều ngày liền. Đặc biệt là trong dịp Tết, độ ẩm không khí thường rất cao. Có nhiều tuần độ ẩm không khí còn lên tới 70-80% vô cùng ẩm thấp. Trong không khí này, chúng ta cần làm khô sàn nhà của mình để tránh trơn trượt. Cần sấy khô thực phẩm để tránh mốc, cũng như cần bảo quản sách báo một cách phù hợp nếu không muốn sách báo bị mối mọt, ẩm làm hư hỏng. Một chiếc máy hút ẩm có thể giải quyết tất cả các tình trạng trên. Khi bước sang mùa hè tại miền Bắc thì bạn có thể cất máy hút ẩm đi, nhưng mùa xuân tại miền Bắc thì máy hút ẩm đặc biệt quan trọng đấy. Thời điểm nồm ẩm đầu mùa hè Mùa nồm ẩm là một nỗi ác mộng với rất nhiều người. Mùa nồm cũng giống như mùa mưa. Có các đặc trưng như độ ẩm không khí kéo dài, thường có mưa ẩm thấp, đồ vật trong nhà luôn có cảm giác ẩm, quần áo phơi lâu khô,… Tại miền Nam chúng ta sẽ ít gặp thời gian có nồm ẩm hơn, còn miền Bắc thời gian nồm ẩm thường kéo dài ở mùa xuân, đầu mùa hè. Để nhận biết mùa nồm ẩm rất đơn giản: bạn chỉ cần để ý khi nào thời tiết có gió nồm về, hoặc khi dự báo thời tiết thông báo độ ẩm không khí tăng cao trên mức 75% liên tục trong nhiều ngày. Dùng máy hút ẩm đúng cách, đúng thời điểm sẽ cho hiệu quả sử dụng máy hút ẩm cao nhất. Đừng quên điều này nhé! Gợi ý 1 số mẫu máy hút ẩm được sử dụng tại đây
 25. Nhắc đến socola đen người ta sẽ nghĩ ngay đến những món tráng miệng thơm ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên ngoại trừ tác dụng phổ biến để làm nguyên liệu nấu ăn, socola đen còn chứa nhiều thanh phần tốt cho sức khỏe. Tìm hiểu ngay các Công dụng của socola đen có thể bạn chưa biết qua bài viết dưới đây. Socola đen là gì? Nguồn gốc của Socola đen Vào khoảng 2000 năm trước Công Nguyên, socola đen được coi là thực phẩm vô cùng quý giá. Loại socola này được phát hiện và sử dụng đầu tiên bởi người Maya đến từ vùng Trung Mỹ. Họ thường dùng socola đen như chất lên men có vị đắng để pha thành đồ uống với rượu, hoặc các loại gia vị khác. Để hình thành nên một thanh socola đen ngon lành như ngày nay cần trải qua khá nhiều công đoạn. Hình dạng ban đầu của socola chính là một quả cacao có kích thước chỉ lớn bằng bàn tay người. Sau khi hái quả xuống, người ta sẽ tách lớp vỏ cứng bên ngoài ra và lấy hạt bên trong. Trải qua nhiều quy trình chế biến mới thu được phần rượu socola và dầu bơ cacao. Hỗn hợp này phải được tinh chế qua rồi thêm vào đó chất rắn cacao. Từ đó mới tạo nên được socola đen nguyên chất chúng ta thường ăn. Thành phần socola đen Socola đen nguyên chất chứa từ 50% – 90% hàm lượng chất rắn cacao, bơ cacao và đường. Người ta vẫn thường gọi loại socola này là “socola đen không đường”. Nhưng thực chất sản phẩm này vẫn có một lượng đường rất nhỏ bên trong để làm cho thành phẩm không bị đắng gắt. Bên cạnh đó, hàm lượng cacao sẽ được thêm vào nhiều nhất để tăng thêm phần bổ dưỡng cho loại socola này. Do chứa phần lớn cacao nguyên chất, socola đen cũng có một lượng lớn chất Flavonoid chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả. Không chỉ vậy, loại socola này cũng chứa tỷ lệ các khoáng chất và chất xơ hòa tan cao tương tự như hạt hạnh nhân. Ngoài ra, trong Socola đen cũng tồn tại rất đa dạng các Acid béo cung cấp dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời, chất rắn cacao trong socola cũng chứa một lượng không nhỏ Caffeine và Theobromine, giúp kích thích năng lượng của bạn khi làm việc. Thông thường cứ mỗi 100g chocolate đen với hàm lượng chất rắn cacao là 70% thường sẽ chứa khá nhiều thành phần dinh dưỡng. Tiêu biểu có thể kể đến gồm 98% Mangan, 89% đồng, 67% sắt, 58% Magie cùng với 11g chất xơ. Ngoài ra còn có một số khoáng chất khác như kẽm, phốt pho, Kali và Selen. Công dụng socola đen với sức khỏe Ngoài hương vị thơm ngon của mình, Socola đen còn được rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng chứng nhận về các công dụng với sức khỏe người dùng. Một số lợi ích đã được nghiên cứu chứng minh có thể kể đến như sau: Công dụng của Socola đen: Giúp cải thiện sức khỏe trí não Lần gần đây nhất vào năm 2018, các nhà khoa học thuộc Đại học Sức khỏe Loma Linda đã thực hiện nghiên cứu về tác dụng của socola đen lên trí não. Họ tin rằng chocolate đen có thể kích thích các sóng não hoạt động và tác động lên khả năng nhớ lại của người dùng. Và quả thật vậy, các nhà khoa học này đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa Flavonoid trong socola có thể thay đổi tần số Gamma trong não. Tần số này chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề nhận thức và ghi nhớ của não. Và sau khi người tham gia nghiên cứu ăn chocolate đen, chỉ số Gamma của họ đã tăng cao nhanh chóng, giúp họ ghi nhớ tốt hơn. Nghiên cứu này cực kỳ hữu ích đối với người cao tuổi. Khi chúng ta già đi, não bộ cũng sẽ lão hóa dần và các chức năng ghi nhớ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới hiện tượng hay quên. Dựa trên kết quả của nghiên cứu trên, bạn hoàn toàn có thể để người cao tuổi sử dụng chocolate đen. Nhằm tăng cường tần số Gamma cho não họ và duy trì được trí nhớ. Tăng cường thị lực là công dụng của Socola đen Tạp chí Physiology & Behavior đã công bố rằng ngoài cà rốt hay súp lơ xanh, chocolate đen cũng là một thực phẩm tăng cường thị lực tốt. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách cho người tham gia tiêu thụ một lượng socola đen chứa khoảng 7.2g Flavonoid. Kết quả cho thấy tầm nhìn thị giác của những người này đã được cải thiện đáng kể. Đồng thời khả năng phát hiện chuyển động hay nhận biết các chữ cái cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Socola đen giảm căng thẳng Một công dụng đặc biệt ở socola đen phải kể đến đó làm giảm cảm giác căng thẳng ở người dùng. Do trong chocolate có chứa nhiều hợp chất có ngăn ngừa tình trạng Stress oxy hóa như Flavonoid, Polyphenol và Catechin. Quá trình Stress oxy hóa sẽ gây thiệt hại lên các tế bào thần kinh, khiến cơ thể người lúc nào cũng có cảm giác căng thẳng, khó chịu. Từ đó sản sinh ra nhiều hormone gây căng thẳng Cortisol và Catecholamine. Giờ đây bạn có thể yên tâm sử dụng chocolate đen như một phương thuốc giảm Stress nhanh chóng. Do các hợp chất có trong loại socola này hoàn toàn ức chế và giảm thiểu được các hormone gây hại trên. Socola đen giảm viêm Chocolate đen được đánh giá là một trong những thực phẩm chống viêm tốt hơn cả thuốc được các chuyên gia khuyên dùng. Trong socola chứa một lượng lớn các chất Flavonoid và Polyphenol ngăn chặn các triệu chứng viêm. Hiện tượng viêm thường xuất hiện khi cơ thể bị tổn thương bên ngoài hoặc bên trong. Tình trạng viêm ngoại có thể dễ dàng xử lý được bằng thuốc. Tuy nhiên viêm nội lại khá khó phát hiện và điều trị. Trong trường hợp này, socola đen chứa 70% cacao sẽ là biện pháp cực kỳ hữu dụng. Giúp bạn ngăn ngừa và phòng chống được tác nhân từ tình trạng viêm trong cơ thể ngay từ bây giờ. Socola đen ngăn ngừa các bệnh về tim mạch Socola đen thường chứa hàm lượng hợp chất thực vật Flavonoid giúp chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch hiệu quả nhưtrà hoa vàng. Hợp chất này có khả năng thúc đẩy sản sinh ra Oxit Nitric (NO) ở màng tế bào trong mạch máu Endothelium. Giúp mạch máu được giãn nở ra, cải thiện dòng chảy lưu thông máu và hạ huyết áp. Từ đó có thể giảm được áp lực cho tim và giúp hệ tuần hoàn hoạt động ổn định hơn. Socola đen bảo vệ da khỏi tia UV từ mặt trời Một công dụng bất ngờ của socola đen đó là khả năng ngăn chặn sự tác động từ tia cực tím từ ánh mặt trời chiếu lên da. Các nhà khoa học đã đo lường hiệu quả của loại socola này thông qua chỉ số Minimal Erythema Dose (MED). Đây là chỉ số phản ánh lại tình trạng da bị tổn thương khi tiếp xúc với tia UV. Chỉ số này càng cao thì khả năng bị tia cực tím gây hại cho da sẽ càng thấp. Và kết quả của nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ chocolate đen có hàm lượng cacao từ 85% trở lên sở hữu chỉ số MED rất cao. Socola đen hạn chế tình trạng huyết áp cao Huyết áp cao là tình trạng thường thấy ở cơ thể người. Tuy nhiên khi huyết áp vượt quá mức cho phép sẽ tạo nên nhiều áp lực lên mạch máu tạo ra tổn thương. Do đó các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu tác dụng của chocolate đen hỗ trợ hạ huyết áp. Kết quả cho thấy các chất Polyphenol có trong chất rắn cacao của socola này có thể giảm tỷ lệ tăng huyết áp từ 86% xuống mức 68%. Socola đen giúp điều chỉnh hàm lượng Cholesterol Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ công bố rằng chất chống oxy hóa Polyphenol có trong socola đen giúp điều chỉnh hàm lượng cholesterol. Tiêu biểu như nâng cao khả năng ngăn ngừa oxy hóa cho cholesterol tốt (HDL). Đồng thời còn có thể giảm thiểu đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể. Địa chỉ mua Socola đen uy tín chất lượng Devafood tự hào là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm socola Deva của người Việt! Với những chọn lọc tinh túy từ nguồn nguyên liệu hảo hạng. Qua bàn tay chế biến của những người thợ lành nghề. Đã cho ra đời những thanh Socola mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Để tìm mua loại socola đen chất lượng bạn có thể đặt mua tại: Devafood.vn, hoặc gọi tới đường dây nóng: 0243 577 3153 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!