• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

baotran

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About baotran

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Theo mình là mệnh Hỏa. Canh Dần = (4+2-3):5 = 0 dư 3 = Hỏa
 2. Thậm xúc động. Cám ơn bác
 3. Sorry Moon nhe. Láu táu tưởng nhầm cô Wildlavender post (vì mình 7x đời đầu mà :) )
 4. Hay quá cô ơi. Cho phép cháu lưu lại nhé. Cám ơn cô
 5. Một người bạn có thêm đoạn này nữa: ................." Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó". Sau đó tất cả các học sinh đều cố gắng tận hưởng hết tất cả những cảm giác mà cafe mang lại. Ngay ngụm đầu tiên, mọi người đều nhìn nhau : " hình như là hơi đắng ". Song vì nể vị giáo sư nên không ai có ý kiến gì. Mọi người vẫn tiếp tục uống với một cảm giác " thôi kệ!!!! ". Có người muốn vào bếp xin thêm ít đường, nhưng lại nghĩ : " Tại sao phải là mình ? Sẽ có người khác làm chuyện này ". Ai cũng cố chịu và .....chờ...và thầm trách lẫn nhau. Khi mọi ly cafe đều cạn thì hỡi ơi... đường vẫn còn đang nằm lắng dưới đáy ly. Thế mà không ai chịu khuấy nó lên để làm tăng thêm hương vị của cafe, mà chỉ biết than trách lẫn nhau.....Cuộc sống như cách ta uống cafe vậy.
 6. A tòng theo anh Thien Dong cái nhe: 49. Vợ mà chửi chồng là ... bất trị 51. Vợ mà say xỉn mà "nựng" chồng là ... bất khả chiến bại 53. Anh ThienDong "chua" thêm là ... bất luận 54. Sư Phụ có ý kiến là ... bất di bất dịch 55. Thread này bị treo là ... bất khả kháng
 7. Cái này kêu bằng: Bất hợp tác :lol: . Đôi khi dẫn đến ... bất tỉnh đó bác.
 8. Chủ đề 45 chữ " BẤT" trong đời sống Gia Đình !!! 1. Cưới vợ xấu là bất tài 2. Cưới vợ đẹp là bất hạnh 3. Ko cưới được vợ (bị ế) là bất trí 4 + 5. Cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng lại là chuyện bất khả kháng ! 6. Ý kiến của vợ là bất di bất dịch 7. Áo vợ mặc là bất luận 8. Cơm vợ nấu là bất kiến 9. Đồ đạc của vợ là bất động sản 10. Em gái của vợ là bất khả xâm phạm 11. Vì vợ mà thi rớt là bất đạt 12. Vì vợ mà bỏ cha mẹ là bất hiếu 13. Vì cha mẹ mà phụ vợ là bất nghĩa 14. Vì tiền mà xem thường cha mẹ vợ là bất kính 15. Chồng thường xuyên cãi lời vợ là bất thành 16. Vợ chồng cãi nhau là bất hòa 17. Nhậu say về đánh vợ, mắng con là bất nhân 18. Vợ giận nhưng ko nói là bất hợp tác 19. Vợ chồng giận nhau là án binh bất động 20. Vợ chồng đánh nhau là bất phân thắng bại 21. Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn ko sợ là bất khuất 22. Vợ là "Sư tử Hà Đông" - chồng làm trái ý - gặp vợ, chồng sẽ ở trạng thái hồn bất phụ thể 23. Khen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện 24. Quyến rũ vợ bạn là bất nhẫn 25. Léng phéng mà được vợ bỏ qua chỉ bất quá tam 26. Bị vợ bắt quả tang (với bồ nhí) là thiên bất dung tha 27. Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp 28. Vợ biết chồng có bồ nhí mà vẫn tỉnh bơ là bất cần 29. Vợ ko cho lại gần là bất thường 30. Vợ ko cho ngủ chung là bất mãn 31. Vợ được người ta khen nhiều là bất ổn 32. Gửi vợ cho bạn trông giúp là bất cẩn 33. Biết bị vợ cắm sừng mà ko có cách phòng tránh là bất lực 34. Ông ăn chả mà bà ko ăn nem là bất công 35. Ly dỵ vợ là bất lợi 36. Vợ kiểm tra túi của chồng là thể hiện sự bất tín 37. Lương tháng về đưa hết cho vợ là luật bất thành văn 38. Vợ bảo đưa tiền mà ko đưa là bất tuân thượng lệnh 39. Tiền đưa cho vợ so với tiền vợ chi luôn là bất đẳng thức 40. Chồng làm việc mà vợ ko thích, cần tiền trả công nợ, vợ ko chi chồng sẽ ở trạng thái lực bất tòng tâm 41. Xin tiền vợ để đi uống bia ôm là bất khả thi 42. Trộm tiền của vợ để đi đánh bạc là bất lương 43. Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hủ 44. Vợ chồng cùng rủ nhau đi chơi cuối tuần là bất diệt 45. Vợ chồng yêu nhau và bên nhau mãi mãi là bất tử... (siu tầm)
 9. Sư Phụ Các bạn học viên: Gacon up hình lên tiếp nhe
 10. Lần off này nhiều anh chị bận việc nên ko đến được. Tuy nhiên, không khí buổi offline này rất là vui vẻ, mọi người sau lần bỡ ngỡ offline 1 đã cởi mở và thân thiện với nhau hơn. Sau hội thảo ở Hanoi, có lẽ đề xuất off lần 3 để chia sẽ với quý thầy. Mình xin đưa vài tấm hình chia sẽ nhé (chất lượng hình qua picasa giảm nhiều, người chụp cũng bèo nhèo luôn) Cám ơn huynh VoThuong đã trau đổi nhiệt tình với anh chị em Huynh VoThuong Trời "nóng" nên một mình sư huynh xử lí hết có bi nhiêu: :lol: Thành phầm tham dự: Off ly chưa đủ, tranh thủ off chai: Sau khi nhờ Huynh Vothuong độn quẻ, kq "Ko răng mô" mới dám đưa lên: Chúc các bác lớp mình ngày đầu tuần làm việc hiệu quả và "nuốt trôi" bài giảng ngày mai Ui ùi. sao bị đỏ lè vậy ta. Mấy dòng đầu lại nhảy xuống cuối. Mod thông cảm, ko biết bị lỗi gì đây
 11. Gặp người ôm xác vợ gần 7 năm liền Một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành Gặp người ôm xác vợ ngủ gần 7 năm nay Người đàn ông 55 tuổi có những việc làm khác người này có tên họ đầy đủ là Lê Vân, sinh năm 1954. Trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình-Quảng Nam. Trong căn nhà cấp 4, nằm nép mình bên quốc lộ 14 E, cách ngã ba Cây Cốc quốc lộ 1A khoảng chừng 200m. Ông Vân sống cùng 3 đứa con nhỏ và xác người vợ được đặt trong bức tượng nặn bằng đất sét và thạch cao. Kế bên nhà ông là cơ ngơi của 2 người con đã trưởng thành, có gia đình riêng. Gần 7 năm nay, hàng đêm ông Vân ôm xác vợ để ngủ Trong buổi chiều đầu đông ngày 24/11, ông Vân đồng ý tiếp và kể cho P.V VietNamNet nghe câu chuyện ly kỳ của mình và còn vui vẻ mở cửa buồng ngủ cho chụp ảnh lúc ông đang chăm sóc xác vợ. Thật khó mà tin nổi vào mắt mình khi bức màn treo nơi cửa buồng ngủ được vén lên, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều đầu đông, hình một người đàn bà bận quần áo nằm ngay đơ trên chiếc giường kê sát bức tường. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình nhưng cố giữ máy ảnh khỏi rung để chụp những bức ảnh kinh dị trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn 1,5 W treo nơi góc tường. Căn phòng ngủ nhuốm đầy vẻ kỳ bí đến rợn người. Ông Vân kể chuyện ông đào xác vợ đưa về nhà... Ông Vân bảo với tôi rằng: “Đó, vợi tui đó. Gần 7 năm ni, đêm mô tui cũng ôm bả để ngủ…” Vừa nói ông Vân vừa vén tấm mùng treo lòng thòng và ôm xác vợ đưa ra ngoài để chăm sóc và tâm sự. Ông hỏi tôi có muốn xem xác vợ ông không? Ông Vân vẫn điềm nhiên như không có điều gì xảy ra, ngồi lên giường, bên xác vợ, ông thong thả cởi từng chiếc khuy chiếc áo lạnh bên ngoài để lộ chiếc áo trắng tinh tươm. Ông bảo: “Nếu chú muốn xem, tui mở bức tượng ra cho xem xác vợ tui trong đó. Bả vẫn bên tui mấy năm ni. Bả chỉ chết phần xác thôi. Chứ phần hồn thì vẫn sống…” Đúng như ông nói, bên trong bức tượng hình nhân kia là hài cốt người vợ yêu dấu của ông, được ông đưa về để trong phòng ngủ. Đêm đêm, ông ôm xác vợ ngủ gần 7 năm nay. Đứa con trai út đang học lớp 6, tên Lê Quốc Hoàng Tuấn (sinh năm 1997) cũng thường xuyên ôm xác mẹ để ngủ. Hỏi Tuấn có sợ không, Tuấn trả lời tỉnh khô: “Có chi mô mà sợ, đêm mô em với ba cũng ôm mẹ ngủ. Mẹ em đâu có chết. mẹ đầu thai sang kiếp khác mà…” Câu chuyện kỳ dị đến kinh hoàng Trong bóng chiều nhập nhoạng, câu chuyện ông kể về cái chết của người vợ cũng như quãng thời gian 7 năm ôm xác vợ nghe quá chuyện hoang đường. Ông Vân cởi bỏ chiếc áo lạnh bên ngoài của xác vợ Ông Vân kể bằng giọng đặc Quảng: "Nhà tui đông con nên cuộc sống khó khăn. Tui đến với bả cũng tại cái duyên, cái số thôi. Người cùng làng mà. Sống với nhau có 7 đứa con. Tui thường đi làm ăn xa… Ngày 3/2/2003, khi đang làm ăn ở Tây Nguyên, tui nhận được tin vợ mất. Tui tức tốc về để lo chôn cất vợ. Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa. Dù mấy đứa con tui cấm, nhưng giữa khuya là tui lên mộ của bả để ngủ, sáng ra tui về sớm. Thấy sống với bả như vậy khổ quá, vào khuya ngày 16/11/2004, một mình tui lên mộ và quyết định đào mộ để đưa xác bả đưa về nhà cho tiện, cho ấm cúng". Hai cha con ông Vân hồn nhiên kể chuyện sống khác người Tôi hỏi ông, xác người chôn chỉ mới 20 tháng, đào lên ông không sợ sao? Ông thản nhiên bảo: “Tui đào từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cuối cùng tui cũng đưa được quan tài lên ngang mặt đất. Tôi phủ đất lấp lại để chờ có điều kiện là đưa xác bả về nhà. Vợ mình thì có gì mà sợ?…Tôi bị mấy đứa con phát hiện, chúng phản đối không cho tui đưa bả về nhà và báo công an, chính quyền địa phương đến ngăn cản, bảo tui vi phạm pháp luật…”. Chính quyền thị trấn Hà Lam tại thời điểm đó cũng đã cử lực lượng canh gác không cho ông đào xác vợ lên. Hàng ngày, ông Vân chăm sóc và trò chuyện với vợ trong phòng ngũ Hơn 4 tháng sau kể từ ngày ông đưa được quan tài của vợ lên. Ông Vân đã tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà. Ông bảo: "Tui nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành. Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành...Đã gần 7 năm trôi qua rồi". Địa phương không biết chuyện này Ông Vân kể: “Hồi mới đưa xác vợ về nhà cho nhập vào bức tượng để trong buồng ngũ, bà con hàng xóm biết chuyện ai cũng sợ không dám đến nhà. Tui cũng không đến nhà ai, vì bà con sợ…Tui sống như vậy cũng hơn 2 năm. Đến năm 2006 thì bà con quanh xóm thấy cũng bình thường, họ còn mời tui đi ăn đám giổ, cưới hỏi....Thực ra, mọi chuyện có sao đâu?…” Hỏi chuyện cuộc sống, ông Vân bảo ông vẫn làm nghề chẻ đá thuê sống qua ngày. Mấy đứa lớn có gia đình ở riêng, chỉ còn ông với 3 đứa con còn nhỏ. Hai đứa đã nghỉ học, chỉ còn thằng cu út đang học lớp 6. Hai cha con ông Vân trước căn nhà cấp 4. Nơi ông để xác vợ trong nhà gần 7 năm nay Khi nghe tôi hỏi chuyện người đàn ông gần 7 năm ôm xác vợ ngủ trong nhà, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam Trần Trọng Sanh tỏ ra bất ngờ: "Hồi năm 2004, khi phát hiện ông Vân đào xác vợ lên, chính quyền địa phương đã đến nhà vận động và cấm ông không được đào mộ gây ô nhiễm môi trường và ông ấy đã chấp hành.Từ đó đến nay, không có thông tin nào về vụ việc này. Chính quyền địa phương không biết việc ông đưa hài cốt vợ về để trong nhà". Nhiều người dân sống cùng xóm với ông Vân nói họ ngại tiếp xúc với ông vì sợ. Trước khi chào từ biệt ông ra về, ông Vân nắm chặt tay tôi bảo:”Tui là người có những việc làm khác người. Tui không giống như người bình thường…” và ông vẫn tự hào ông là người đàn ông chung tình. Suốt trong buổi trò chuyện, ông Vân hoàn toàn tỉnh táo và còn hẹn tôi nếu có thời gian rảnh đến ông chơi, ông sẽ kể cho nghe nhiều chuyển bí hiểm mà chỉ có ông mới hiểu được. Vâng! Có thể ông là người đàn ông chung tình nhất thế gian, là người đàn ông khác người, kỳ dị. Theo VietNamNet
 12. (Nguồn: Báo Saigon Tiếp Thị) Bài học kiểm soát giao thương miền biên viễn SGTT - Trong 63 tham luận tại hội thảo khoa học “1.000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long” (Hà Nội, ngày 21.11), tham luận của ThS Phạm Lê Huy (đại học KHXH&NV Hà Nội) gây nhiều chú ý vì những phát hiện độc đáo về một bài học phát triển giao thương vùng biên. ThS Phạm Lê Huy Hoạt động buôn bán ngựa ở vùng miền núi Tây Bắc đã có từ đầu thế kỷ 8, mang tính liên vùng, có sự tham gia của nhiều sắc dân, nhiều tộc người đến từ những khu vực rất xa xôi như Chân Lạp, Chiêm Thành.Theo Phàn Xước, một viên quan nhà Đường làm việc tại An Nam vào đầu thế kỷ 9, hoạt động mua bán trâu ngựa giữa người Hán và một bộ lạc miền núi là Sùng Ma Man diễn ra tại Lâm Tây Nguyên. Theo Tư trị thông giám, Lâm Tây Nguyên là vùng phía tây của Phong Châu, là một khu vực rất rộng lớn, bao gồm tỉnh Lào Cai và ít nhất một phần của tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Nó nằm trên con đường giao thông huyết mạch nối liền vùng đồng bằng sông Hồng với Vân Nam. Tham gia hoạt động buôn bán ngựa ở Lâm Tây Nguyên, ngoài người Hán và người Sùng Ma Man, còn có người Chân Lạp. Nhà Đường đã từng lệnh cho An Nam đô hộ và quan lại ở Phong Châu không được cho người Chân Lạp vào địa hạt mua ngựa và vũ khí. Đời Tống, ngự sử đài hạch tội An Nam đô hộ đã để người Chân Lạp đến Phong Châu mua ngựa. Ngoài ra còn thấy người Chiêm Thành. Tống sử, phần viết về Chiêm Thành có chép: “Người Chiêm Thành hay cưỡi voi, hoặc đi kiệu bằng vải mềm, hoặc mua ngựa của Giao Châu”. Trong sách Đông Tây Dương khảo đời Minh, soạn giả Trương Tiếp, về các sản vật của Giao Chỉ có viết: “Thời Tống, Chiêm Thành hay mua ngựa từ Giao Chỉ, nên biết xứ ấy có sản vật là ngựa” Để đến Phong Châu mua ngựa, các lái buôn phương Nam sử dụng con đường giao thông cổ qua Hoan Châu. Từ Hoan Châu họ ngược lên Cửu Chân, Ái Châu (Thanh Hoá), đi đường thuỷ qua Tạc khẩu (Yên Mô, Ninh Bình – lúc đó còn giáp ranh với biển) rồi theo sông Đáy, sông Hồng ngược lên phủ thành đô hộ. Bên cạnh con đường thuỷ đó, vào thời Đường còn một con đường bộ khác. Từ Hoan Châu, để mua ngựa ở Phong Châu, người Chân Lạp đã qua Ái Châu, rồi không theo đường thuỷ qua Tạc Khẩu vì sóng to gió lớn nhiều nguy hiểm, mà theo con đường thượng đạo cổ (qua tỉnh Hoà Bình hiện nay) trực tiếp vào Phong Châu. Hoạt động mua bán ngựa tại khu vực Tây Bắc dần dần phục hồi và trở lại hưng thịnh vào đầu thế kỷ 11. Năm Thuận Thiên nguyên niên (1010) đời Lý Thái Tổ, “người Man sang quá cột đồng, đến bến Kim Hoa và châu Vị Long để buôn bán. Vua (Lý Công Uẩn) sai người bắt được người Man và hơn một vạn con ngựa” (Đại việt sử ký toàn thư). Cột đồng ở đây là cột đồng phân định ranh giới An Nam Đô hộ phủ với Nam Chiếu. Cột đồng này cách Giao Chỉ 48 ngày đường. Con số “một vạn con ngựa” cho thấy đã hình thành những thương đoàn có quy mô lớn buôn ngựa từ Côn Minh, Trung Quốc sang vùng Tây Bắc Việt Nam ngày nay. Có thể thấy rằng dù có những ngăn trở, cấm đoán trong các thời kỳ khác nhau song các hoạt động buôn bán đó chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt. Có thể coi đó như một “ngành kinh doanh” siêu lợi nhuận – theo cách nói ngày nay. Nhìn từ Đại Việt, sau giai đoạn Bắc thuộc, nhà Lý đã từng bước kiểm soát được miền biên viễn. Việc sớm ổn định khu vực miền núi phía Bắc, kiểm soát các hoạt động giao thương ở đây là một trong những cơ sở để nhà Lý tập trung lực lượng phát triển đất nước và đối phó với áp lực từ phương Bắc.
 13. Cám ơn bác Laido. Mai em sẽ liên lạc với bác Vothuong. Tuy nhiên, em chưa biết cách sử dụng. Có lẽ phải nhờ bác Vothuong chỉ giúp vài chiêu. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
 14. Ăn uống cầu kỳ quá. Chỉ sợ ăn xong rồi bị "Tào đại nhân" dí tè le. Sư phụ siu tầm clip độc đáo quá. Nhân đây kính chúc Sư Phụ và các Thầy Cô ngày 20/11 vui tươi và hạnh phúc
 15. Xin chào bác Laido Em muốn thỉnh một cái Lakinh này thì liên hệ ở đâu được ạ? Em ở SG. Cám ơn bác nhiều