• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cloudifyvietnam

Hội viên
 • Số nội dung

  286
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About cloudifyvietnam

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Khi phần mềm được phát minh, việc quản lý thư viện trở nên lỗi thời. Phần mềm quản lý ra đời nhằm hỗ trợ các trường tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc xử lý sổ sách. Cloudify có thể giúp bạn chọn phần mềm tốt nhất ngay bây giờ. https://cloudify.vn/phan-mem-quan-ly-thu-vien/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 2. Các giải pháp ERP đã trở nên phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Bởi vì nhiều tổ chức tìm cách xử lý các nguồn lực của họ một cách hiệu quả nhất có thể. Hiện tại có một số nhà cung cấp phần mềm ERP tại Việt Nam. Phần mềm ERP được phân thành ba nhóm dựa trên các yêu cầu về giải pháp. Hãy xem biểu đồ so sánh bên dưới. https://cloudify.vn/so-sanh-3-giai-phap-phan-mem-erp-pho-bien-nhat-tai-viet-nam/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 3. Hiện tại, Affiliate Marketing đang là xu hướng kinh doanh thời thượng của các KOLs và blogger. Chắc hẳn bạn đã từng nghe hoặc thấy từ này được sử dụng trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, bạn có thực sự hiểu những gì tôi đang nói? Tiếp thị liên kết có phải là một sự phá cách? Hãy cùng Cloudify tìm hiểu bài viết dưới đây. https://cloudify.vn/affiliate-marketing/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 4. Doanh nghiệp nên làm gì với người lao động mới để giúp họ hòa nhập với môi trường xung quanh, văn hóa doanh nghiệp và nhanh chóng hiểu được công việc? Giải pháp là giới thiệu. Vì vậy, chỉ giới thiệu là gì? Làm thế nào để giới thiệu nhân viên mới một cách hiệu quả Bạn nên ghi nhớ điều gì trong quá trình giới thiệu? Tìm hiểu thêm về Cloudify trong bài viết dưới đây! https://cloudify.vn/onboarding-la-gi/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 5. Phần mềm ERP đã phát triển thành một trong những công cụ quản lý công ty hiệu quả nhất cho hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chỉ được các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hiểu và sử dụng. Vậy, phần mềm ERP chính xác là gì và các tổ chức có thể nhận được những lợi ích gì khi triển khai nó? ERP có thể được triển khai bởi các SEM. Cloudify sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về ERP và tài liệu của nó trong bài đăng này. https://cloudify.vn/phan-mem-erp-la-gi-cac-loai-erp/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 6. Trong những năm gần đây, chi tiêu cho logistics của Việt Nam chiếm 20-25% GDP, cao gấp 2-3 lần mức trung bình của thế giới, nhưng đóng góp của ngành logistics vào GDP chỉ là 3-4%. Điều này chứng tỏ một phần lớn GDP của cả nước đã được sử dụng chưa đúng mức và chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam chưa theo kịp đà phát triển kinh tế còn lại của thế giới. Cross Docking là một khía cạnh thiết yếu trong việc giải quyết vấn đề chi phí triển khai hậu cần của doanh nghiệp. Nhiều công ty đã và đang sử dụng công nghệ Cross Docking trong quản lý kho hàng, giúp giảm chi phí. Vậy, chính xác thì Cross Docking là gì? Sự khác biệt giữa Cross Docking và các kho thông thường là gì? https://cloudify.vn/cross-docking/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 7. Ở Việt Nam, mô hình bán lẻ là loại hình công ty phổ biến nhất. Hình thức kinh doanh này phù hợp với nhiều tiêu chí đồng thời đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng. Do các doanh nghiệp bán lẻ phải đối mặt với vô số đối thủ nên việc quản lý tốt cửa hàng bán lẻ cũng là một vấn đề cần quan tâm. Cloudify sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn của mình về việc vận hành đúng cách một doanh nghiệp bán lẻ dựa trên người tiêu dùng của chính họ trong bài viết dưới đây. https://cloudify.vn/quan-ly-cua-hang-ban-le/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 8. Để có một hệ thống nguồn nhân lực vững chắc và được chấp nhận như hiện nay, quá trình tuyển dụng (tuyển dụng) phải được thực hiện theo phương pháp tốt nhất có thể. Nguồn nhân lực là tài sản và nguồn lực quý giá nhất của tổ chức; công ty không chỉ cố gắng thu hút người lao động để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực của mình mà còn tìm cách giữ chân những nhân viên xuất sắc. https://cloudify.vn/recruitment-nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-tuyen-dung-nhan-su/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 9. Khi trọng tâm là trải nghiệm của khách hàng, các công việc liên quan đến quy trình chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng ngày càng được coi trọng. Tuy nhiên, biến mọi người tiêu dùng thành khách hàng trung thành là một nhiệm vụ khó khăn cần phải thực hiện hiệu quả và đủ để giữ chân khách hàng. Hãy cộng tác với Cloudify để tạo ra một sơ đồ chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với nhu cầu của công ty bạn! https://cloudify.vn/so-do-quy-trinh-cham-soc-khach-hang/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 10. Trợ cấp thai sản là khoản chi trả cho nhân viên nữ trong thời gian họ mang thai và sinh con. Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, họ phải tuân theo một bộ quy tắc riêng. Tuy nhiên, cách tính lương thai sản là một bài toán khó mà không phải ai cũng hiểu rõ. https://cloudify.vn/cach-tinh-tien-thai-san/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 11. Bởi vì các hoạt động kế toán gắn liền trực tiếp với việc quản lý tài chính của công ty, chúng phải liên tục chính xác nhất có thể. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể dễ dàng hiểu được những thay đổi và trạng thái của các nguồn tài chính của công ty bằng cách sử dụng bảng kế toán. Hiểu biết về hệ thống kế toán là cần thiết cho việc này. Vậy, hệ thống này là gì? Trong bài viết ngày hôm nay của Cloudify, chúng ta sẽ cùng khám phá. https://cloudify.vn/nhung-thong-tin-co-ban-ve-he-thong-tai-khoan-ke-toan/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 12. Chiến lược 4P, thường được gọi là hỗn hợp tiếp thị, là một ý tưởng cơ bản và nổi tiếng trong thế giới kinh doanh nói chung và tiếp thị nói riêng. Ngày càng có nhiều sản phẩm mới được giới thiệu trong những ngày này, làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể tạo ra một chiến lược 4P để đạt được hiệu quả truyền thông và tiếp thị sản phẩm tối đa? Cloudify sẽ hỗ trợ bạn xây dựng chiến lược marketing 4P cho một sản phẩm mới trong bài viết hôm nay. https://cloudify.vn/4p-la-gi-xay-dung-chien-luoc-marketing-mix-dinh-nhat-cho-san-pham-moi/?utm_source=seeding&utm_medium=social&utm_campaign=Chien_blog
 13. Khi một công ty phát triển về quy mô, số lượng nhân viên và khách hàng tăng lên đáng kể, điều này bắt buộc phải sử dụng phần mềm ERP. Tuy nhiên, không phải tất cả các hệ thống ERP đều được tạo ra như nhau. Vì tính kết nối cao và mang lại nhiều lợi ích, hệ thống ERP đám mây đã “thổi bay” giải pháp ERP truyền thống. Qua bài luận dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn giải pháp này với tư cách là một nhóm. https://cloudify.vn/cloud-erp-phan-mem-quan-ly-hieu-qua-danh-cho-doanh-nghiep/?utm_source=seeding&utm_medium=facebook&utm_campaign=Chien_blog
 14. Khi công ty tăng lên, số lượng công việc mà nhân viên phải làm cũng sẽ tăng theo. Do đó, nhiều doanh nghiệp tìm cách cài đặt ERP để cải thiện hoạt động hàng ngày của họ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu để áp dụng thành công phương pháp này rất khó. Theo thống kê, gần 30% doanh nghiệp cài đặt ERP không thành công. Vì vậy, làm thế nào để bạn triển khai thành công ERP? Bài luận dưới đây có tám phương pháp cơ bản sẽ hỗ trợ người đọc trả lời câu hỏi trên https://cloudify.vn/8-buoc-trien-khai-phan-mem-erp-thanh-cong-cho-doanh-nghiep/?utm_source=seeding&utm_medium=facebook&utm_campaign=Chien_blog
 15. Giải pháp ERP ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây. Bởi vì nhiều doanh nghiệp luôn nỗ lực để sử dụng tốt nhất các nguồn lực của mình. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm ERP. Phần mềm ERP được phân loại thành ba loại dựa trên các tiêu chí về giải pháp. Hãy nhìn vào bảng dưới đây để so sánh. https://cloudify.vn/cac-phuong-thuc-tim-hang-trong-kho/?utm_source=seeding&utm_medium=facebook&utm_campaign=Chien_blog