• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phuonghongg

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phuonghongg

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Những ngày hết năm hình như ai cũng bận tối mắt tối mũi xô bồ với công việc; nhanh nhanh, chóng chóng để hoàn thành xong những công việc còn lại của năm cũ. tái ngộ anh sau 7 năm mất gọi điện liên lạc cảm xúc ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng. Anh tìm tới tôi để ôn lại kỷ niệm thời sinh viên và cũng để nhờ tôi xem bói việc làm năm 2022 cho anh. Cơ hội luôn luôn có, nếu không còn hãy tự tạo nên thời cơ Duyên đưa đẩy mà khiến tôi và anh hội ngộ nhau. không biết bằng phương pháp nào mà anh lại sở hữu số điện thoại thông minh của tôi, vì mình đã thay số mới. Tôi và anh quen nhau từ hồi học ĐH Tôi còn nhớ như in, hôm đó đang xếp hàng để nộp giấy báo nhập học thì từ sau lưng tôi có tiếng hỏi lí nhí: “Bạn ơi, bạn học khoa nào vậy?”. quay đầu lại, hiện trước mắt tôi là chàng giới trẻ gầy, làn da sạm đen, đi đôi dép tổ ong cũ. Tôi mỉm cười và trả lời: “Mình học khoa kết cấu hạ tầng còn bạn”. “Mình khoa xây dựng cầu đường bạn ạ”. Sau buổi gặp hôm đó, chúng tôi có nhiều thời cơ tiếp xúc và trò chuyện với nhau hơn, bởi tôi và anh ở cùng dãy ký túc xá. Anh hơn tôi 1 tuổi, cái vất vả của cuộc sống mưu sinh nơi mảnh đất miền trung đầy nắng gió khiến anh trông già hơn tuổi. Anh là con út, trong GĐ có ba chị em. Anh là kẻ duy nhất trong hạnh phúc gia đình được ăn học tử tế và thi đậu được đại học - Đó có lẽ là cả một sự nỗ lực lớn của bản thân anh và gia đình thế nên anh đã tâm sự với tôi rằng: Anh sẽ cố gắng nỗ lực là vấn đề tựa cho cả GĐ Một giới trẻ nghèo học đại học ở chốn đắt đỏ như thủ đô TP.HN thật sự không phải là điều thuận tiện Mỗi bữa ăn của anh ở dưới căng tin, tôi thấy anh chỉ ăn toàn rau và đậu phụ, có lần tôi bảo anh: “Anh ăn như vậy làm thế nào đủ sức học tập và làm việc”, anh chỉ cười xòa và bảo” “ăn thế này là tốt lắm rồi, ở quê anh còn ăn cơm mà không còn thức ăn nữa cơ”. Những khi ấy tôi thấy cảm thương anh rất chi là tại sao có những người dân thì được vui mắt từ trong trứng nước, có một số người thì khốn khổ trăm bề như vậy không ít lần tôi cố tình gắp phần thịt, trứng của họ sang phần cơm của anh nhưng anh đều khước từ từ chối. Anh bảo, như thế này đối với anh đã là hạnh phúc lắm rồi, anh không khổ sở như mỗi người nghĩ đâu. Ngoài giờ học chính khóa, hình như anh không tham gia bất kể một hoạt động giải trí ngoại khóa hay câu lạc bộ nào của khoa, của trường. chính vì tất cả thời hạn còn lại của anh là để dành cho việc làm làm thêm. Anh làm tổng thể toàn bộ mọi nghề chân chính miễn là có thêm nguồn thu trang trải cho sự học hành và gửi tiền về cho phụ huynh ở quê. Có hôm, tôi bắt gặp anh đang lấy áo lau đi những giọt các giọt mồ hôi trên trán khi đang làm phụ bàn ở một quán ăn có hôm lại thấy anh đang tất tưởi chạy qua chạy lại để mang những tờ rơi cho người qua đường ... Cứ như thế 5 năm học ĐH của anh cũng qua đi, chúng tôi ra trường với tấm bằng đại học trên tay. Và hôm nay hội ngộ chàng giới trẻ năm xưa, tôi vô cùng ngỡ ngàng. Anh đã biến thành giám đốc của 1 công ty bất động sản ở giữa lòng thủ đô. Anh kể cho tôi nghe, trong thời hạn tháng khởi nghiệp đầy khó khăn vất vả và vất vả. Trời già không cho bản thân nhiều thời cơ thì mình phải tự tạo ra thời cơ em ạ. Ra trường, anh xác định mục tiêu rõ nét không thể bỏ phí 5 năm học ĐH phải thao tác để phát huy trình độ chuyên môn và xác định đây chính là con phố kiếm cơm của mình. Đầu tiên, anh làm thuê cho 1 công ty kiến thiết xây dựng nhỏ để tích lũy kinh nghiệm khoảng chừng 3 năm sau anh gặp được 1 người bạn có cùng chí hướng đi vào hoạt động doanh nghiệp bất động sản, vậy là anh quyết định hành động thôi việc để có thể tạo lập cơ ngơi riêng cho bản thân. Nhưng ông trời đâu có dễ dàng với anh, do thiếu quyết đoán, tay nghề cùng theo với kiến thức và kỹ năng về bất động sản chưa đủ nên doanh nghiệp của anh bị phá sản, vậy là mọi vốn liếng anh tích lũy sau 3 năm đi làm việc đều tiêu tan. tưởng chừng như gục ngã thì anh lại nhớ đến GĐ nhớ đến cha mẹ đã kỳ vọng đặt ý thức vào anh như thế nào? Đứng dậy sau cú ngã đau đớn, anh suy nghĩ và tìm kiếm được những lỗ hổng trong Marketing thương mại của mình Anh xin vào thao tác làm việc tại doanh nghiệp bất động sản để liên tục học hỏi và chia sẻ thêm kinh nghiệm tay nghề tương tự như thu thập vốn để nuôi dưỡng kế hoạch cho mai sau May thay, anh gặp được một người sếp rất tốt Người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều cả về tiền bạc lẫn chuyên môn có lẽ rằng vì thấy anh là 1 người dân có chí hướng và khả năng lại ngay thật cần mẫn nên người ta mới giúp sức anh như vậy. Chỉ sau hơn hai năm anh đã có thể vươn mình trỗi dậy can đảm và mạnh mẽ và doanh nghiệp bất động sản mà anh làm chủ lúc này chính là trái ngọt mà anh nhận được sau bao năm tháng vất vả ngược xuôi. Anh làm được nhà cho cha mẹ ở quê và còn tậu được cho mình 1 căn hộ ở thủ đô TP.HN Quả thật, quá tuyệt đối riêng với một giới trẻ có xuất phát điểm bằng 0 như anh. kết quả này ngày thời điểm ngày hôm nay mà anh nhận được vô cùng xứng danh với các gì mà anh đã nỗ lực và phấn đấu. Xem bói công việc năm 2022. Mải miết theo đuổi câu chuyện lập nghiệp của anh mà suýt chút nữa anh quên luôn mục đích chính anh gặp tôi là muốn tôi xem bói công việc năm 2022 cho anh. Anh đang ý định mở rộng ngành Marketing thương mại muốn lấn sân sang các dự án ở ngoại ô Thành Phố nên muốn xem bói công việc năm 2022 xem có thuận tiện hay không? Xem tử vi năm 2022 nam mạng cho biết đối với Canh Ngọ (1990) mà nói thì 2022 là cung thời gian vô cùng đặc sắc với anh trên toàn bộ tổng thể những phương diện của cuộc sống Đây là thời điểm vàng - ngày xuân trong cuộc đời của anh để nâng tầm phát triển công việc nhanh và mạnh. Ngày xuân cây cỏ đâm chồi nảy lộc, công việc của anh trong năm 2022 cũng tiếp tục không ngừng phát triển nếu anh động thái chuẩn chỉnh đi đúng đường và quyết định sáng suốt. Năm Nhâm Dần, trời già đặc biệt ưu ái cho anh, khi mà có đủ cả thiên thời, địa lợi còn nhân hòa hay không là phụ thuộc vào anh. Ngoài ra, khi Xem tử vi năm 2022 tuổi Canh Ngọ nam mạng tôi nhận thấy rằng điểm yếu của Canh Ngọ cũng như của anh là rất kém trong những công việc chọn lựa. Có khi, chọn biện pháp A nhưng tâm tư nguyện vọng lại lại hướng đến biện pháp B, rồi khi chọn được B thì lại nghĩ đến C,... cứ như vậy rất dễ dàng bị sao nhãng, việc làm dễ bị loãng mà hoàn toàn không tập trung chuyên sâu được. Do thế khuyến cáo cho anh trong năm 2022 là nỗ lực cố gắng tâm trí kỹ để đưa ra quyết định tương thích nhất và nên tập trung mọi trí tuệ và may mắn tài lộc vào một trong những dự án bất động sản tránh việc lấy lớn quên nhỏ vì có tích tiểu mới thành đại được, ban đầu từ những dự án BĐS nhỏ sau đó mới làm lớn. Xem bói việc làm năm 2022 của anh, tôi thấy tuyến phố công danh và sự nghiệp sau đây của anh rất rộng lớn mở. Tuy rằng, phía đằng trước chắc rằng sẽ có nhiều chông gai nhưng tôi tin rằng với nghị lực và ý chí, con Con Ngựa như anh sẽ phi nước đại mà tiến thẳng về đích.
 2. Bằng việc xem quẻ đầu năm 2022 qua mạng, chúng tôi đã nhận được bình luận rất tốt từ phía người tiêu dùng còn có những người mua đã để lại comment hoặc gửi thư, inbox trực tiếp cho chúng tôi, họ đã kể lại câu chuyện thành công của mình như thế nào và cũng luôn luôn nhớ gửi lời cảm ơn tới chúng tôi. Có không ít rất nhiều câu chuyện mà mỗi ngày chúng tôi đã nhận được, nhưng câu chuyện mà chúng tôi cho là ấn tượng nhất và thành công nhất về sau chắc như đinh sẽ giúp cho bạn đọc học hỏi và chia sẻ được nhiều điều. Một năm 2021 đầy sóng gió đã qua đi Anh là Nguyễn Văn Tình, sinh vào năm 1986, năm Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Anh đã lập gia đình và đã có 2 đứa con một trai một gái. Bé trai 2016 đã 5 tuổi và bé gái 2016 2 tuổi. Vợ anh sinh năm 1990, thuộc tuổi Canh Ngọ. Anh kể lại rằng năm 2021 chính xác là một năm đầy vất vả sóng gió đến với anh. trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện tạo nên anh và vợ con anh cũng biến thành trớ trêu Mọi việc trong nhà cứ rối ren mà anh thiếu hiểu biết nguyên nhân lại như vậy, mặc dầu bản thân anh đã rất nỗ lực trong tổng thể toàn bộ mọi chuyện. Anh cho biết thêm trong thời hạn 2021, anh có góp vốn làm ăn chung với 1 người bạn anh rất tin tưởng số chi phí 300 triệu để đầu tư cho việc mở quầy thuốc vào tháng 6/2021. Tuy với những người khác có khả năng số chi phí đó không nhiều nếu không muốn nói là rất ít tuy nhiên với hạnh phúc gia đình anh thì đây chính là cả số lượng vốn góp được của cả vợ chồng anh trong quãng 6 năm đời sống hôn nhân. Cứ tin tưởng bạn mình 100% nên số đông khi chúng ta anh góp ý tưởng để sở hữu thêm loại thuốc gì đó hoặc bạn anh có ngỏ ý vay mượn tiền, anh đều chấp thuận ngay. Tuy nhiên đời không thể ngờ và không thể tín nhiệm một ai mà. Anh bị chính người bạn của mình đâm một nhát dao sau sống lưng. Mở quầy được 3 tháng thì anh buộc phải đóng quầy và bị đóng phạt một số tiền rất cao khi phát hiện bán phải thuốc giả. Mọi lô hàng nhập về đều do bạn anh gọi nhưng anh lại là kẻ ký sách vở và giấy tờ nên đánh giá về mặt pháp luật anh là người chịu tội. Bị cảnh sát tìm hiểu lại bị bè bạn phản bội, khi đó anh rất bế tắc và rất lo ngại bán phải thuốc giả, liên quan tính mạng con người chứ có phải chuyện nhỏ đâu. Mãi sau này khi công an điều tra thì mọi việc sáng tỏ, thì ra bạn của anh có biết 1 số mặt hàng nhái nhưng vì lợi nhuận làm mờ con mắt nên anh ta làm liều. Khổ nỗi anh ta lại không tự mình đứng ra chịu trận và lại bắt anh Tình đứng ra ký hết. May sau cùng thì cảnh sát cũng đã có sự tìm hiểu phân minh và may cho anh là số lượng nhập hàng nhái chưa đủ nhiều để truy tố hình sự, chỉ mới dừng chân lại tại phạt hành chính. Anh phải tạm dừng hoạt động bị tịch thu sản phẩm & hàng hóa Anh và hạnh phúc gia đình anh phải đi vay mượn khắp nơi mới có khả năng lo đủ số tiền nộp phạt. Hết cửa làm ăn lại tăng thêm nợ nần và cũng lại mất đi một người bạn. Khi ấy anh cảm thấy như mình hiện nay đang bị ai bỏ bùa gì vậy và không có khả năng ngờ rằng cuộc sống anh lại có lúc bế tắc như vậy. Chưa hết, một vài tháng sau lúc xảy ra chuyện thì vợ chồng anh cũng buổi đầu lục đục, bắt nguồn từ chuyện tiền nong mà ra. Vì không còn tiền, lại thêm nợ nần, công việc làm ăn không ra, con cái học tập bỉm sữa,... đủ thứ giá thành trong GĐ nên khó tránh khỏi chuyện vợ chồng anh xích mích. khoảng cách giữa hai vợ chồng càng ngày càng lớn. Anh còn bảo may mà vợ chồng mình đã có với nhau 2 người con vì trách nhiệm với con cái nên đôi tôi đã vượt mặt được chứ không 2021 có lẽ rằng là cung thời gian ở đầu cuối chúng tôi là vợ chồng rồi. Vì có lúc vợ anh đã đòi ly hôn để dứt khỏi đống nợ mà hai vợ chồng anh đang phải gánh. khó khăn chồng chất khó khăn khiến như anh hết động lực phấn đấu trong đời sống này. Xem quẻ đầu năm 2022 giúp đổi thay vận mệnh Anh cho biết thêm anh chưa hẳn là người mê tín dị đoan không hay đi xem bói ở những thầy bói, thiếu tín nhiệm vào chuyện tâm linh nên trước giờ anh chưa một lần đi bói hay coi bói qua đâu cả. Mặc dù thế sang năm 2022 này lại khác. Anh bắt đầu khám phá sâu hơn về tử vi, xem bói qua mạng. Anh cho rằng việc coi quẻ đầu năm 2022 qua mạng sẽ có khả năng giúp anh tránh khỏi những điều không điềm may mắn trong thời điểm này. Bởi anh nghĩ, việc xem bói qua mạng trọn vẹn có khoa học được những chuyên viên tử vi & phong thủy tổ hợp về tử vi, ngũ hành bản mệnh rõ nét chứ chưa hẳn vô địa thế căn cứ như việc đi xem bói ở các thầy bói hay lên đồng,... Khi đọc được nội dung bài viết xem quẻ đầu xuân 2022 cho tuổi Bính Dần, anh đã lấy bút khắc ghi những tháng nào điềm may mắn tháng nào gặp hạn. Nhờ bài viết mà anh đã biết vì sao 2021 anh lại trớ trêu như vậy. Do tại đây là năm tuổi anh phải gánh hạn Tam Tai cuối cùng. Vợ anh Canh Ngọ cũng trở nên hạn Tam Tai. Anh còn nói vợ chồng anh phúc lớn chứ không cả hai vợ chồng tam tai như vậy không ly hôn, không xảy ra ốm đau bệnh tật, chỉ hao tài tốn của là may lắm rồi. Vậy nên, nếu bạn mong muốn xem ngay quẻ đầu Xuân tuổi Canh ngọ nữ mạng diễn ra như thế nào có thể tham khảo thêm Tại Đây, để biết vận hạn tử vi năm 2022 là Hung hay Cát! Anh kể lại, qua việc coi quẻ 2022, anh biết đây được xem là năm cực kỳ thuận tiện cho tuổi của anh. Anh còn kể lúc xem tử vi, anh biết tuổi Bính Dần của anh sẽ bắt gặp chiến thắng lớn trong thời điểm tháng 1, 3, 5, 12 và bất lợi, gặp hạn vào các tháng 2, 4, 9. Theo khuyến nghị của rất nhiều chuyên viên anh đã mạnh dạn đầu tư làm ăn vào những tháng thuận lợi cho độ tuổi của anh và cẩn trọng hoặc có những lúc anh cũng quyết định hành động không đầu tư vào những tháng bất lợi cho tuổi Bính Dần của anh. bây giờ khi mọi việc đã tạm ổn, tài chính hạnh phúc gia đình anh cũng tương đối giả hơn. Anh dần trả được nợ cũng ban đầu kinh doanh thêm loại sản phẩm bỉm sữa trẻ em kiếm ăn cũng đã được dần dần hai vợ chồng cũng hiểu nhau hơn, qua bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời hạn 2021, vợ anh cũng biết thông cảm, đồng cam chịu khổ cùng anh, vượt mặt mọi chuyện để quan tâm cho con cháu. Anh tâm sự rằng, chưa chắc chắn do điềm may mắn hay do không ít vấn đề khác mà vợ chồng anh lại được như ngày thời điểm hôm nay rất có khả năng có nhiều vấn đề nhưng bản thân anh nhận định rằng cũng nhờ việc Xem quẻ đầu năm 2022 tuổi Bính Dần năm 2022 nam mạng” và cũng vì bản thân đã rút ra được nhiều bài học đắt giá trước đây nữa. Anh có gửi lời cảm ơn đến chúng tôi vì đã cung ứng cho anh ấy những khuyến nghị danh giá dự báo đúng chuẩn tháng làm ăn thuận lợi của anh ấy và không chỉ từ năm 2022 mà lâu năm sau nữa, chắc như đinh đóng cột anh ấy vẫn sẽ liên tiếp xem quẻ đầu xuân để nhìn năm mới mình sẽ như thế nào nên hay không nên làm những gì để dành được công dụng tốt nhất Đọc được tâm sự của anh, chúng mình cũng xin được chúc mừng và gửi lời cảm ơn anh đã luôn theo dõi những bài viết của chúng tôi. Qua câu chuyện của anh hẳn các bạn đã biết xem quẻ đầu xuân 2022 quan trọng như vậy nào? Tuy với từng người có số mệnh không giống nhau nhưng chúng tôi tin việc xem quẻ sẽ đúng một phần gì đó và sẽ giúp ích cho bạn đọc áp chế vào cuộc sống để sở hữu sự sẵn sàng hay cách hành xử trong những tháng chuẩn chỉnh hơn. Vậy nên bạn có thể tham khảo “ Tử vi năm 2022 nam mạng” để xem quẻ đầu Xuân về vận hạn nên tránh dành cho nam giới trong năm Nhâm Dần 2022