• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

duyviettech1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About duyviettech1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Với các dòng sản phẩm camera hành trình ô tô thông thường thì chỉ có tính năng ghi hình. Tuy nhiên với những sản phẩm thế hệ mới còn tích hợp thêm cả các tính năng định vị ô tô trên điện thoại hoặc xem hình ảnh trực tuyến qua điện thoại Với các dòng sản phẩm camera hành trình ô tô thông thường thì chỉ có tính năng ghi hình. Tuy nhiên với những sản phẩm thế hệ mới còn tích hợp thêm cả các tính năng định vị ô tô trên điện thoại hoặc xem hình ảnh trực tuyến qua điện thoại Camera hành trình kiêm định vị ô tô 1. Loại camera hành trình nào có thể định vị ô tô Câu trả lời đó chính là sản phẩm camera hành trình ô tô JC100. Ngoài công dụng là một sản phẩm camera hành trình thông thường, thiết bị này còn được tích hợp thêm hệ thống định vị gps và wifi giúp người sử dụng vừa có thể giám sát ô tô trực tuyến qua điện thoại hoặc xem những video chân thực nhất đang diễn ra một cách rõ nét nhất Đây được xem là sản phẩm hưởng ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang bùng nổ hiện nay. Không những có thể định vị xác định vị trí xe ô tô trực tiếp trên điện thoại, người sử dụng còn có thể xem lại được hành trình, biết được trạng thái hoạt động của xe cũng như biết được vận tốc. Định vị ô tô trên điện thoại Đặc biệt là công nghệ chống trộm hiệu quả nếu như có tác động vật lý tư bên ngoài tác động vào xe. 2. Loại xe nào có thể sử dụng sản phẩm camera kiêm định vị ô tô này Đây là dòng sản phẩm camera hành trình ô tô rất phổ biết và có thể sử dụng được cho tất cả các dòng xe ô tô hiện đang được sử dụng tại Việt Nam Không kén xe, chỉ cần nguồn diện cấp cho thiết bị ổn định. Việc lắp đặt cực kỳ đơn giản và không hề phức tạp như bạn nghĩ. Camera hành trình kiêm định vị ô tô phù hợp với mọi loại xe Đối tượng nên sử dụng dòng sản phẩm này chính là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách như xe bus, xe khách, xe chạy hợp đồng, xe chạy đường dài, xe gia đình 3. Đơn vị nào bán camera hành trình và định vị ô tô uy tín Chắc hẳn các bác sử dụng xe đang cần tìm một đơn vị cung cấp cũng như lắp đặt thiết bị camera hành trình kiêm định vị xe ô tô có uy tín nhằm yên tâm hơn khi sử dụng cũng như quản lý xe. Việt Tech GPS là một trong những đơn vị đó chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị camera hành trình kiêm định vị ô tô với giá rẻ nhất. đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chu đáo chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng CAM KẾT CỦA VIETTECH Cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng Giá dịch vụ hợp lý, rẻ nhất phục vụ tư vấn, lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp Dịch vụ uy tín chất lượng SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY Bạn còn chần trừ gì nữa nhỉ, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí về nhu cầu sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp cũng như thiết bị phù hợp khỏi giá không tốt, yên tâm chất lượng. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐỂ HIỂU HƠN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0975 883 811 Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0902 247 699
 2. Camera hành trình Vietmap C65 là dòng sản phẩm mới trên thị trường hiện nay, chắc chắn C65 sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. 1. Tính năng của camera hành trình Vietmap C65 Camera hành trình Vietmap C65 sở hữu hàng loạt tính năng ưu việt như sau: - Màn hình cảm ứng OLED 3″ Trải nghiệm tối ưu chất lượng hoàn mỹ 2. Ghi hình Trước và sau xe, ghi hình Ngày và Đêm sắc nét. Ghi hình trước và sau xe là lợi thế của C65 - C65 được trang bị camera trước độ phân giải Ultra HD 4K kết hợp cùng camera sau Full HD 1080p. Trang bị cảm biến ảnh Sony Starvis, ghi lại chi tiết toàn bộ hành trình trước sau xe cùng với tốc độ. 3. Ghi hình nhanh bằng cử chỉ - Lưu giữ video quan trọng bằng cảm biến tự động 4. Cảnh báo tốc độ giới hạn với dữ liệu chi tiết toàn quốc. - Cảnh báo bằng giọng nói hỗ trợ lái xe an toàn. 5. Kết nối WiFi xem và tải video trực tiếp trên hệ điều hành Android và IOS. (Lưu ý: VietMap C65 ghi hình với độ phân giải Full HD khi ghi hình cùng lúc trước và phía sau.) - Cảnh Báo Thông Tin Giao Thông Bằng Giọng Nói - Cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ trên từng cung đường. - Cảnh báo vào và ra khỏi khu dân cư. - Cảnh báo biển báo cấm vượt/ hết cấm vượt. - Báo khu vực có camera giao thông. - Cảnh báo khu vực thường xuyên kiểm tra tốc độ. - Hỗ Trợ Thao Tác Nhanh Chóng - Kết Nối WIFI Xem Video Trực Tiếp C65 trang bị công nghệ truyền dữ liệu thông qua kết nối WIFI không dây. Giúp việc xem lại, lưu trữ chia sẻ video lên mạng xã hội dễ dàng trên các thiết bị HĐH Android, IOS. 6. Thiết Kế Hiện Đại Trải Nghiệm Hoàn Mỹ Trang bị màn hình cảm ứng OLED 3″ cùng với giao diện tương tác mới nhất cho phép người sử dụng trải nghiệm thao tác tuyệt vời. 7. Giá Đỡ Nam Châm Tích Hợp GPS Với thiết kế nhỏ gọn, camera hành trình C65 dễ dàng lắp đặt sau gương chiếu hậu, không gây choáng tầm nhìn khi lái xe. 8. Camera Sau Hỗ Trợ Lùi Camera Sau VietMap C65 với thiết kế gắn ngoài, trang bị công nghệ chống nước đồng thời hỗ trợ camera lùi tốt trong mọi điều kiện ánh sáng - Tự động chuyển sang hình camera lùi khi trả về số R. Tính năng chung mà camera hành trình ô tô có được Tham khảo thêm: Camera hành trình C65 Cao Cấp Độ Nét Ultra 4K Màn đặt tablo siêu tiện lợi D22 Camera hành trình siêu nét KC01 Pro Camera hành trình nhỏ gọn, sắc nét C65 9. Mua camera hành trình C65 như thế nào? Với những tính năng mà camera hành trình C65 mang lại chắc hẳn quý vị đã thấy lợi ích khi sử dụng rồi chứ. Nếu quý vị có nhu cầu mua hàng hãy làm theo các cách dưới đây - Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline bên dưới bài viết. Nhân viên tư vấn sẽ gọi điện hỗ trợ trực tiếp - Khách hàng ở gần công ty chúng tôi có thể tới tận nơi để lắp đặt - Khách ở Hà Nội, TP HCM hoặc các tỉnh thành lân cận chúng tôi sẽ tới tận nơi lắp - Với khách ở xa hẳn, có thể mua về tự lắp. Chúng tôi đảm bảo có đủ tài liệu hướng dẫn và sử dụng. Đồng thời gửi video và gọi video call để chỉ cách xài chi tiết Hãy đặt hàng ngay hôm nay để sở hữu camera hành trình Vietmap C65 tốt nhất. Chỉ với giá 3.980.000 VNĐ bạn sẽ có sản phẩm tốt nhất cho chiếc xe của mình Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0975 883 811 Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM Hotline: 0902 247 699 Mời các bạn truy cập theo dõi thêm sản phẩm tại trang Website và ủng hộ thêm Viettech nhé.https://dochoiotohanoi.comhttps://phukiennoithatoto.nethttps://camerahanhtrinhoto.comhttps://Viettechgps.vn
 3. Camera hành trình Xiaomi 70mai A800 4K Dash Cam. Ghi hình 4K, 2 camera trước và sau, hỗ trợ ADAS thông minh, kết nối APP qua Wifi. Ghi hình trước và sau siêu nét cả ngày lẫn đêm, xem và chia sẻ video trực tiếp ngay trên điện thoại di động. Video giới thiệu sản phẩm camera hành trình Xiaomi 70mai A800 Tính năng của camera hành trình Xiaomi 70 Mai A800 Xiaomi A800 độ phân cao với tầm nhìn kép cực sắc nét Camera hành trình Xiaomi 70mai A800 độ phân giải lên đến 4K (3840 × 2160 pixel) với camera trước và 1920×1080 pixel với camera phía sau, ghi lại từng chi tiết trong quá trình lái xe. Ghi lại các video chất lượng hình ảnh với tầm nhìn kép. DNR 3D (Giảm nhiễu động) tự động tối ưu hóa chất lượng hình ảnh để nhìn rõ hơn. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Nâng cấp ADAS: Tăng sự an toàn khi lái xe Hệ thống hỗ trợ ADAS tăng tính an toàn ngay khi bạn khởi hành, giám sát môi trường theo thời gian thực kèm theo cảnh báo bằng âm thanh để giúp giảm nguy cơ tai nạn khi lái xe. Hệ thống Cảnh báo chệch làn đường (LDW), camera A800 để giám sát các vạch kẻ làn đường để đảm bảo chiếc xe vẫn an toàn trên làn đường di chuyển. Trong trường hợp bạn bị phân tâm và bắt đầu trôi dạt, hệ thống LDW sẽ sử dụng và cảnh báo bằng âm thanh để cảnh báo. Giúp bạn lái xe an toàn mỗi ngày! Camera Xiaomi 70 mai A800 quay 2 mắt trước sau Đây là chiếc camera hành trình thứ 2 của Xioami có thể ghi hình đồng thời 2 camera trước và sau, phiên bản 70mai A800 này có ưu điểm lớn hơn đó chính là sự nhỏ gọn và ghi hình sắc nét. Ghi hình phía trước góc rộng 140°, Tầm nhìn rộng, dễ dàng bao quát ba làn đường. Ghi hình phía sau góc rộng 130°, cả phía trước và phía sau. Cảm biến hình ảnh nhìn ban đêm mới của Sony A800 có một trong những cảm biến hình ảnh IMX415 CMOS tiên tiến nhất của Sony. Hình ảnh ghi lại tiến và lùi có sẵn, cảm biến nhìn ban đêm và áp dụng công nghệ chiếu sáng sau Sony STARVIS, nhạy sáng và tối ưu hóa hiệu ứng ghi hình. Điều này cho phép A800 có hiệu suất ánh sáng yếu vượt trội, mang đến cho bạn hình ảnh rõ nét nhất. Thấu kính thủy tinh 7 lớp Thấu kính thủy tinh 7 lớp cho phép mọi chùm ánh sáng đi qua thấu kính trực tiếp đến cảm biến mà không bị cản trở, và chi tiết hình ảnh hơn. Lớp phủ hồng ngoại giúp giảm nhiễu, nâng cao chất lượng hình ảnh và phóng to rõ nét. Khẩu độ lớn F1.8, loại bỏ hình ảnh tối. Xiaomi 70mai A800 Tích Hợp GPS Sẵn Bên Trong A800 70mai là sản phẩm có tích hợp sẵn modum GPS bên trong thiết bị. Như các bạn đã biết sản phẩm cũ như 70mai pro và 70mai lite đều phải mua thêm cụm modum GPS. Trên màn hình A800 sẽ hiển thị cho bạn chính xác: Vị trí xe đang di chuyển bao gồm kinh độ, vĩ độ ở thời gian xác thực, vận tốc xe đang di chuyển. Tính năng này sẽ đưa ra cho bạn những cảnh báo đường di chuyển chính xác. Giúp bạn lái xe an toàn trên từng cung đường. Xem thêm Camera hành trình Xiaomi A500S Camera hành trình Xiaomi 70 Mai A800S Kết nối trực tiếp với điện thoại qua Wifi – Ghi hình vòng lặp 70mai A800 4K còn có thể chia sẻ kết nối mạng với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tính năng này rất đơn giản. Bạn chỉ cần vào cài đặt của thiết bị và bật Wifi cho lần đầu tiên sử dụng. Việc kết nối WIFI ở A800 sẽ giúp người dùng có thể dễ dàng truyền tải dữ liệu hình ảnh, video hành trình từ camera hành trình về thiết bị điện thoại thông minh của mình. Hay chia sẻ trực tiếp lên Facebook, Youtube, Zalo… một cách nhanh chóng. Đặc biệt, 70mai A800 4K ghi lại video trong một vòng lặp và lưu nó cục bộ trong khi lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, video được ghi lại và bảo mật an toàn chống ghi đè. Ưu đãi khi mua camera hành trình gương Xiaomi A800 – Tiết kiệm ngay 700.000đ khi mua Xiaomi 70mai A500 với giá khuyến mại chỉ còn: 3.190.000 VNĐ – Miễn phí 1 thẻ nhớ 32GB – Miễn phí lắp đặt nếu bạn tới tận công ty – Miễn phí giao hàng – Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất – Bảo trì trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng CAM KẾT CỦA VIETTECH Cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng Giá dịch vụ hợp lý, rẻ nhất phục vụ tư vấn, lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp Dịch vụ uy tín chất lượng SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY Bạn còn chần trừ gì nữa nhỉ, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí về nhu cầu sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp cũng như thiết bị phù hợp khỏi giá không tốt, yên tâm chất lượng. Để biết thêm thông tin chi tiết về camera hành trình Xiaomi 70 mai A800 quý vị hãy liên hệ với chúng tôi. Việt Tech sẽ mang tới cho bạn sản phẩm tốt nhất Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech Miền Nam: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM: – Hotline: 0902 247 699 Miền Bắc: Số 9, Ngõ 92, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội: – Hotline: 0975 883 811 => Ngoài ra, Viettech còn có dịch vụ lắp đặt tại các tỉnh thành khác như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vũng Tàu, Dĩ An (Bình Dương), Bắc Ninh. Website: https://viettechauto.vn/ Email: viettechgps@gmail.com Mời các bạn truy cập theo dõi thêm sản phẩm tại trang Website và ủng hộ thêm Viettech nhé. https://dochoiotohanoi.com https://phukiennoithatoto.net https://camerahanhtrinhoto.com https://Viettechgps.vn
 4. Giá trị của phương tiện luôn tăng và giảm theo thời gian. Giờ đây với những chiếc xe hơi nói riêng. Đây không còn được đơn thuần coi là phương tiện mà. Còn là một khối tài sản của cá nhân và gia đình. Do vậy bạn cần có giải pháp. Cách nào đó để bảo vệ chính chiếc xe của mình. Để có một giải pháp quản lí, giám sát, định vị 24h và bảo vệ xe tốt nhất. Bạn hãy cân nhắc về việc trang bị định vị gps vào xe. Đây được coi là giải pháp an toàn nhất, hữu hiệu và giảm thấp chi phí nhất. Từ đó Viettech Gps luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Trong nhiều năm nghiên cứu và hoạt động về lĩnh vực định vị gps và công nghệ ô tô. Viettech đã đưa ra những thiết vị tối ưu và chất lượng nhất gửi tới quý khách hàng. Sau khi đọc hết bài viết này, chắc chắn bạn sẽ chọn được cho mình một thiết bị giám sát phương tiện thông minh và hiệu quả nhất. Cách quản lý định vị 24h/24 xe ô tô bằng thiết bị định vị GPS. – Theo dõi chi tiết vị trí (số nhà, đường, ngõ, hẻm,…), lộ trình, trạng thái, hướng duy chuyển, tốc độ xe, – Lưu trữ lại lộ trình xe của bạn lên tới 90 ngày gần nhất. Hoặc 1 năm theo yêu cầu cá nhân của khách hàng. Bạn được cung cấp phần mềm riêng để truy xuất và quản lí tới từ Viettech Gps. – Bạn được thông báo tình trang bình nhiên liệu của xe bất cứ khi nào bạn muốn – Luôn nắm rõ được lộ trình, tình trạng cả xe, điểm dừng, đõ và lịch sử hoạt động của xe – Kiêm kiểm soát dòng điện của xe, sẽ trực tiếp báo khi phát hiện ra lỗi về nguồn điện của xe – Cảnh báo tốc độ khi lưu thông trên cung đường có biển hạn chế. Những phẩm tốt nhất tại Viettech Phần mềm quản lí, giám sát định vị hành trình xe ô tô. Như đã nói ở trên thì các bạn sẽ được cung cấp một phần mềm riêng khi sử dụng thiết bị tại Viettech . Phần giúp bạn kết nối trực tiếp với thiết bị định vị qua mạng internet (Bạn được tặng sim miến phí). Từ những thông tin về vị trí của phương tiện hay những thông số hoạt động của xe ở thời gian thực. Thiết bị có lưu trữ và được bảo mật trong phần mềm của bạn. Từ đó đem tới hình thức, giải pháp cho việc quản lí, bảo vệ xe an toàn nhất cho mỗi cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp. Phần mềm định vị gps được Viettech cung cấp. Hoàn toàn độc lập và có tính bảo mật cực kì cao. Bạn luôn linh hoạt được thiệt bị mọi lúc mọi nơi, chủ động tìm kiếm kiểm soát xe. Tuy nhiên không hẳn là độc lập, khi được cung cấp phần mềm 1 hay nhiều cá nhân cụ thể là tổ chức đề có thể truy cập được. Người quản lí chỉ cần dùng thiết bị di động hoặc máy tính kết nói internet là có thể định vị 24h/24 xe đang ở đâu và đi đâu. Chạy hay dừng và các ứng dụng quản lí khác,… Phần mềm định vị Liên hệ đặt mua định vị GPS chính hãng – giá tốt tại Viettech Trên đây, Viettech GPS đã chia sẻ tới các bạn cách giám sát phương tiện ô tô hiện đại nhất hiện nay. Thông qua thiết bị định vị GPS. Ngoài thiết bị định vị Viettech đã nghiên cứu và phát triển mảng công nghệ cũng như phụ kiện ô tô như: Cảm biến sáp suất lộp, camera hành trình, …. tát cả đều có mặt tại: VIETTECHAUTO Nếu như Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc đặt mua định vị cho ô tô. Thì hãy liên hệ ngay tới Viettech GPS tại địa chỉ sau: Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech Hotline Miền Bắc: 0975 883 811 Hotline Miền Nam:0989 158 822 Website: dinhvitoancau.net Để biết thêm chi tiết về sản phẩm dịch vụ của Viettech quý khách vui lòng truy cập vào trang Website tham khảo thêm ạ.https://viettechgps.comhttps://viettechauto.vnhttps://camerahanhtrinhoto.comhttps://noithatotoviettech.com
 5. Tràn lan, hàng giả, hàng nhái, là những từ để nói về mặt hàng công nghệ. Và tất nhiên những thiết bị gián sát hành trình xe hay còn gọi là thiết bị định vị cũng không nằm ngoài số đó. Dưới đây Viettech sẽ giúp bạn phân biệt được những loại, mặt hàng khác nhau trong phân khúc định vị giám sát hành trình xe. Có bao nhiêu loại giám sát hành trình xe ? Phân loại định vị Chúng ta sẽ phân loại theo 3 dạng cơ bản và dễ hình dung nhất: Thiết bị định vị xe máy Thiết bị định vị ô tô Thiết bị định vị không dây Dưới đây ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về 3 thể loại định vị giám sát sát hành trình xe này. Thiết bị định vị xe máy Đối với thiết bị định vị dành cho xe máy, đồng thời cũng sẽ có những tiêu chí riêng ví dụ như: Nhỏ gọn Bền Chống nước Chính xác (Vì là môt phương tiên dạng nhỏ) …. Thiết bị định vị xe máy Sản phẩm được gắn vào xe máy để định vị, giám sát vị trí và hoạt động xe máy của bạn. Thiết bị định vị xe máy hoạt động dựa trên 2 vùng sóng là sóng GPS(internet) và sóng điện thoại. Thiết bị định vị ô tô Khác với định vị xe máy thì định vị ô tô được chia làm 2 loại: Định vị thường (có công dụng giống như định vị cho xe máy) Định vị hợp chuẩn: Thiết bị định vị hợp chuẩn là loại thiết bị dành cho chủ xe, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt để cho xe đi đăng kiểm và xin phù hiệu vào hợp tác xã, Taxi, Grap, Be..Xe tải thiết bị định vị ô tôThiết bị định vị không dây Thiết bị định vị không dây Cuối cùng là một dạng sản phẩm cực kì đa dạng và chất lượng. Định vị không dây gần như được sử dụng vô cùng rộng dãi và nhiều mục đích và như cầu sử dụng khác nhau. Được sinh ra với mục đích để đáp ứng tất cả những nhu cầu về định vị. Khác với những thiết bị dây dợ, và phức tapj thì thiết bị định vị giám sát hành trình xe không dây. Được thiết kế để ai cũng thể sử dụng được, từ ngôn ngữ kiểu dáng và cách lắp đặt. Được trang bị mặt nam châm cực chắc và mặt dính 3M nên việc lắp đặt chỉ là vấn đề vị trí. Liên hệ đặt mua định vị GPS chính hãng – giá tốt tại Viettech Trên đây, Viettech GPS đã chia sẻ tới các bạn cách giám sát phương tiện ô tô hiện đại nhất hiện nay. Thông qua thiết bị định vị GPS. Ngoài thiết bị định vị Viettech đã nghiên cứu và phát triển mảng công nghệ cũng như phụ kiện ô tô như: Cảm biến sáp suất lộp, camera hành trình, …. tát cả đều có mặt tại: VIETTECHAUTO Nếu như Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc đặt mua định vị cho ô tô. Thì hãy liên hệ ngay tới Viettech GPS tại địa chỉ sau: Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech Hotline Miền Bắc: 0975 883 811 Hotline Miền Nam:0989 158 822 Website: dinhvitoancau.net Để biết thêm chi tiết về sản phẩm dịch vụ của Viettech quý khách vui lòng truy cập vào trang Website tham khảo thêm ạ. https://viettechgps.com https://viettechauto.vn https://camerahanhtrinhoto.com https://noithatotoviettech.com
 6. Lợi ích to lớn khi bạn sử dụng thiết bị định vị gps hành trình xe là gì? Bạn vẫn đang thắc mắc ngoài việc định vị xe thì nó còn giúp chúng ta được những gì nữa. Và tất nhiên nhà sản xuất luôn muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng của mình nhất. Họ thêm những tính năng thiết yếu cho người dùng, tạo thêm tính an toàn. Hơn nữa là niềm tin đối với sản phẩm. Trước khi bạn muốn hiểu rõ 100% lợi ích của thiết bị định vị gps hành trình xe là gì. Thì điều đầu tiên bạn cần hiểu rõ rằng bản chất của định vị gps là gì ? Thiết bị định vị gps hành trình xe là gì ? Nếu như bạn chưa biết thì định vị GPS không còn xa lạ với chúng ta, công nghệ này đã có từ rất lâu và dần được áp dụng vào đời sống. Và nhiều mặt ứng dụng khác nhau, nhu cầu khác nhau. Chúng ta có thể định vị và xem được vị trí chủ thế ở bất kì đâu trên bản đồ phủ sóng của tần số định vị (có thể là cả thể giới hay trong nước). Thiết bị định bị gps hành trình xe Cơ chế vận hành Thiết bị định vị chủ động thu nhận thông tin từ các vệ tinh GPS. Bằng các phép tính lượng giác để tính chính xác được vị trí của bạn. Thiết bị định vị gps hành trình xe Tính năng – Xác hoạch định di chuyển của chủ thể, vị trí trạng thái, vận tốc của xe tải, xe ô tô hoặc xe máy trong thời gian thực. – Lưu lại lịch sử lộ trình đã di chuyển của xe chạy lên tới 90 ngày gần nhất từ việc lưu trữ sẽ giúp bạn truy xuất hành trình mói lúc và với nhiều mục đích khác nhau – Báo cáo đầy đủ thời gian đi, số kilomet đã đi được trong thời gian truy xuất, cũng như tốc độ vị trí,… Thiết bị định vị gps hành trình xe – Báo cáo cho nhà bạn mức tiêu hao nhiên liệu và số lượng nhiên liệu được đổ trong ngày. Top 4 lợi ích của thiết bị định vị gps hành trình xe. Trước những mối nguy hại hiện nay như trộm cắp xe. Bạn nên cẩn thận và cảnh giác hơn rất nhiều để có thể bảo vệ tài sản cảu mình. Nhưng hiện tay trên thị trường đã được đưa ra những thiết bị giúp chúng ta rất nhiều trong việc bảo vệ tài sản, xe cộ… Giúp đẩy lui những tệ nan xã hội mà bạn đang e ngại. Sau khi ra mắt thì sản phẩm đã được tin dùng và lựa chọn để phục vụ cho việc bảo vệ tài sản của mình. Bảo vệ xe của bạn an toàn nhất Thiết bị định vị giám sát hành trình Mỗi thiết bị định vị được trang bị cảnh báo tình trạng cảu xe 24/24h. Giúp bạn an tâm hơn trong việc gửi xe, cất xe khi đi bất cứ đâu. Đối với tình hình an ninh phức tạp như ngày nay, thì một thiết bị định vị là một thứ cực kì thiết yếu. Đây là phương án an toàn nhất hiện tại, tránh cướp bóc, ăn cắp tài sản trên xe của mình. Lưu lại toàn bộ lộ trình xe Thiết bị định vị gps giám sát hành trình Nếu như bạn đang là một người quán lí xe, người cho thuê, hay cụ thể hơn là quản lsi xe trong gia đình. Thì việc lưu lại lộ trình xe du chuyển alf một việc vô cùng quan trọng. Giúp bạn nắm rõ lộ trình của xe để có thể biết xem phương tiện có đi đúng thời gian, đúng con đường hay không. Và có thể quan trọng hơn nữa đó chính là truy vết kẻ trộm phục vụ điều tra. Dẫn đường chính xác, tiện lợi Bằng cách chủ động sử dụng sóng GPS hiệu quả từ vệ tinh. Thiết bị cho phép bạn truy cập 24/24 mọi lúc mọi nơi trên toàn bản đồ một cách chính xác nhất. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng như một tấm bản đồ điện tử giúp việc đi đến nơi bạn muốn nhanh nhất và chính xác nhất. Bạn có thể ghi địa điểm cụ thể và thiết bị sẽ đưa bạn tới con đường gần nhất. Trên đây là những thông tin bạn nên biết về thiết bị về thiết bị định vị gps giám sát hành trình. Bạn có thể tham khảo những sản phẩm nổi bật của chúng tôi. Giới thiệu một vài định vị xe máy chống trộm Hot hiện nay Định vị xe máy có dây S102 đa chức năng. Định vị xe máy có dây X7S gắn cho nhiều loại xe. Định vị xe máy không dây VT03D tiện ích. Định vị xe máy không dây AT4 pin siêu khủng. Mọi thắc hay yêu cầu giúp đỡ vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech Hotline Miền Bắc: 0975 883 811 Hotline Miền Nam:0989 158 822 Website: dinhvitoancau.net
 7. Cảm biến áp suất lốp cho xe Kia Cerato thiết kế xem trên bảng màn hìn ODO công tơ mét zin xe rất tiện lợi Cảm biến áp suất lốp cho xe Kia Cerato zin theo xe Tính năng áp suất lốp - Áp suất lốp zin Kia Cerato sử dụng van trong, thay thế van zin theo lốp Thông tin tổng quan về sản phẩm: Cảm biến áp suất lốp theo xe Kia Cerato ( cắm vào dây chia cổng OBD của xe) Hiển thị thông số lốp căng hơi hay non hơi, đủ hơi Đồng bộ lên màn hình đồng hồ theo xe Có phần nút đảo lốp thông minh Tuổi thọ Pin: lên tới 5 năm Nhiệt độ làm việc: – 20 độ đến -80 độ Sai lệch nhiệt độ: (+- ) 3 độ Sai lệch áp suất: ( + , – ) 0,1Bar công suất : < 10 Dbm Tần số sản phẩm: 433.92 Mhz Trọng lượng cảm biến: 10g Giá bộ cảm biến áp suất lốp zin theo xe giao động từ 2.350k đến 3,2 Triệu. Tùy vào hàng chính hãng hay hàng OEM - Bảo hành sản phẩm từ 12 đến 18 tháng. - Thời gian sử dụng từ 2 năm đến 5 năm mới cần thay pin. Xem thêm. Cảm Biến Áp Suất Lốp Theo Xe i3 ICAR ELLISAFE Xem Trên Màn ODO, Điện Thoại Cảm biến áp suất lốp ICAR ADI4 Có 4 Van Xem Qua DVD Android Thông tin chi tiết xin liên hệ Viettech auto để được lắp đặt tư vấn Hãy chát hoặc gọi số hotline anh chị nhé. Hotline. 0902 247 699 Website: viettechauto.vn
 8. Viettech cung cấp những dòng thiết bị chíp định vị xe máy không dây siêu nhỏ cao cấp. Với chỉ số chính xác cực cao và ổn định. Khi sử dụng thiết bị định bạn được cung cấp ứng dụng (App) cá nhân. Để có thể xem và theo dõi được vị trí của phương tiện (rõ ràng tới từng số nhà, tên đường, phố, ngõ và hẻm). Nhờ đặc điểm này mà chíp định vị tại Viettech khác xa những loại định vị giả. Nhái chỉ xem được trên tin nhắn và sai số rất nhiều. Tìm hiểu kĩ hơn về chíp định vị xe máy không dây. Các thiết bị chíp định vị xe máy không dâyđược ưu tiên với thiết kế kích thước siêu nhỏ, tính năng làm việc thì vô cùng hiệu quả. Nhưng khi mới tiếp xúc và mới sử dụng bạn sẽ băn khoăn về tính năng và cách thức hoạt động của những thiết bị này. Nxếu như bạn muốn được nhìn nhận kĩ hơn về dạng sản phẩm này, bạn cũng thể tham khảo thêm những nội dung cụ thể dưới đây. Cùng tìm hiểu kĩ hơn để có thể đưa ra quyết định tót nhất cho lựa chọn thiết bị định vị cho mình. Khi tìm hiểu xong chắc chắn bạn sẽ tìm được thiết bị phù hợp với mình. Thiết bị định vị là gì? Đây là một câu hỏi chắc các bạn luôn tự cho mình đã biết câu trả lời rằng ” Đó là định vị để theo dõi phương tiện, muốn theo ai thì mình sẽ gắn cái đó vô”. Đây là câu trả lời không sai nhưng để trả lời một cách đúng nhất chúng ta phải nhìn về mục đích sử dụng và nhu cầu khi lựa chọn sản phẩm. Lí do là từ tính chất, tính năng của thiết bị định vị được chia ra làm nhiều mảng và phương tiện đi kèm. Chip định vị là gì Các thiết bị định vị xe máy đều giống nhau? Hiện nay có nhiều loại và dòng sản phẩm chip định vị gps đang được sử dụng. Dựa theo những dòng mới và cũ sẽ có những sai số nhất định trong tầm từ vài đến 100m. Vậy nên việc chọn lựa những thết bị định bị định vị cho xe máy, chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ để đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn và đúng với nhu cầu của mình. Yếu tố này quan trọng không chỉ ở việc bảo quản tài sản, xe cộ mà còn là một then chốt trong việc tìm kiếm xe bị mất trộm. Và tất nhiên sai số vị trí chính là mấu quan trọng. Cần chọn lựa thiết bị theo các yếu tố nào? Bạn nên tìm hiểu thật kĩ nguồn gốc của sản phẩm, chất lượng ra sao, đã được chứng nhận, có hoạt động dễ dàng tại giao thông Việt Nam, nhận xét từ khách hàng đã sử dụng,… và còn nhiều yếu tố dựa trên nhu cầu khác. Lựa chọn thiết bị định vị Như nói ở trên, bạn nên tìm những sản phẩm có sai số nhỏ nhất từ trong 10-20 đổ lại. Đồng thời, bạn cũng cần tìm hiểu về chi phí sử dụng và vận hành thiết bị, chế độ lưu trữ và độ nhạy khi hoạt động. Những sản phẩm dòng mới hiện nay có thể truy cập từ bất kì phương tiện internet nào, có thể gửi thông tin cho bạn 24/24 trên ngay chiếc smart phone. Như các bạn có thể biết rằng, hiện nay có khá nhiều những thiết bị được thiết kế trang bị định vị “kép”. Tại sao được gọi là định vị kép, thì đây là thiết bị được tích hợp giữa định vị và chống trộm từ không dây tới có dây. Bạn cũng có thể tham khảo những sản phẩm như vậy tại đây: Tổng hợp chíp định vị xe máy không dây. Đến đâu để được tư vấn và mua chíp định vị xe máy không dây tốt nhất ? Trên thị trường thì vô số những nhãn hàng những nguồn gốc về thiết bị định vị nói riêng và công nghệ phương tiện giao thông nói chung. Có không ít những địa chỉ phân phối và lắp đặt những thiết bị định vị dành riêng cho xe máy và ô tô. Có điều bạn không thể quên được thương hiệu Viettech GPS. Chăm sóc khách hàng chu đáo Bởi lẽ rằng có thể coi Viettech như những người đi đầu trong ngành công nghệ này. Đã nhiều năm kinh nghiệm và có đội ngũ nhân viên vô cùng chất lượng. Đảm bảo vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Luôn hỗ trơ khách hàng dù bất cứ nơi đâu. Ngoài thiết bị định vị Viettech còn nổi tiếng với những mặt hàng công nghệ dành riêng cho ô tô như: Camera hành trình Cảm biến áp xuất lốp Bơm điện Ô Tô … Luôn mang lại sự hài lòng đến với khách hàng Giới thiệu một vài định vị xe máy chống trộm Hot hiện nay Định vị xe máy có dây S102 đa chức năng. Định vị xe máy có dây X7S gắn cho nhiều loại xe. Định vị xe máy không dây VT03D tiện ích. Định vị xe máy không dây AT4 pin siêu khủng. ⇔ Bạn có thể tham khảo thêm hai sản phẩm về định vị xe máy của Việt Tech: Định vị có dây S09A lắp đặt dấu kín. Định vị không dây A9 mini thông minh. CAM KẾT CỦA VIETTECH Cam kết 100% thiết bị định vị là hàng chính hãng nói không với hàng kém chất lượng. Giá dịch vụ hợp lý, rẻ nhất phục vụ tư vấn. Lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech Hotline Miền Bắc: 0975 883 811 Hotline Miền Nam:0989 158 822 Website: dinhvitoancau.net