• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hanhdung@98

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

hanhdung@98 last won the day on Tháng 1 21

hanhdung@98 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About hanhdung@98

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Điện thoại Blackberry Curve 8520 với bàn phím qwerty tiện dụng và các đường bo góc mềm mại đem đến phong cách sang trọng. BlackBerry Germini hay còn được gọi là BlackBerry Curve hay BB8520 là dòng máy phổ thông nhưng vẫn mang nhiều tính năng hấp dẫn của dòng BB huyền thoại. Điện thoại BlackBerry Curve 8520 thiết kế tiện dụng Máy được trang bị bàn phím qwerty với các phím lồi nên thao tác bấm phím của bạn dễ dàng mà không sợ bị nhầm phím. Ở phần trên là nút điều hướng 5 chiều chạy cảm ứng như chuột cảm ứng latop cho thao tác nhanh chóng hơn. Sườn phải cúa máy là nút chụp hình nhanh và nút tăng giảm âm lượng khi đàm thoại cũng như âm lượng đa phương tiện. Ở trên đầu máy là vị trí của loa ngoài, kế đó là vị trí nút chơi nhạc đồng thời là nút khóa bàn phím, khi bạn nhấn giữ nút này thì máy tự động khóa phím. Màn hình thiết kế rất đẹp mắt, màu sắc mềm và mịn, có các icon chọn nhanh vào các danh mục trong màn hình chính. Máy sử dụng nút điều hướng 5 chiều chạy cảm ứng rất tiện dụng BB 8520 với nhiều tính năng hấp dẫn Máy được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn cho một chú dế cơ bản với kết nối mạng bằng wifi tốc độc cao để bạn thoải mái lướt web nghe nhạc, xem video,… Máy còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ mở rộng tối đa 8G để chép nhạc, video, hình ảnh và giải trí mọi lúc mọi nơi với loa nghe nhạc tốt và các nút tắt tiện dụng cho việc chơi nhạc ngay trên đầu máy. Điện thoại Blackberry 8520 có camera chụp hình sáng và rõ để bạn thoải mái chụp hình với chất lượng hình ảnh khá tốt. BB8520 có màn hình hiển thị đẹp và còn có tính năng cảm biến tự động điều chỉnh khi ở các cường độ ánh sáng khác nhau giúp cho bạn không bị lóa mắt khi sử dụng ngoài nắng. Điểm đặc biệt là pin của dòng máy Blackberry 8520 có thời lượng sử dụng lâu dài, bạn tha hồ nghe gọi mà không sợ máy nhanh hết pin. Bàn phím là điểm nhấn Được trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ, tuy khoảng cách các phím đã bị thu hẹp hơn một chút. Tất nhiên, BlackBerry 8520 không thể thiếu một bàn phím QWERTY đầy đủ. Nếu với chiếc BlackBerry Bold, bàn phím của Curve 8520 hơi khó dùng hơn bởi khoảng cách các phím đã bị thu hẹp phục vụ cho việc giảm kích thước nhưng qua trải nghiệm thực tế. Tuy vậy, nó vẫn khiến người dùng hài lòng và không đến nỗi bực mình như khi phải dùng bàn phím QWERTY dạng kép (mỗi phím có 2 ký tự) của những chiếc BlackBerry Pearl.
 2. Bất kì một thiết bị điện tử nào, đặc biệt là máy tính bảng Lenovo Tab M10 khi sử dụng sai cách hoặc quá mức giới hạn của nó đều sẽ làm giảm đi chất lượng cũng như tuổi thọ sản phẩm, và chiếc máy tính bảng cũng không phải là ngoại lệ. Một chiếc máy tính bảng được sử dụng đúng cách, được bảo quản tốt chắc chắn độ bền, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn so với những thiết bị không được giữ gìn tốt, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người dùng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, dẫn đến tình trạng thiết bị xuống cấp một cách nhanh chóng. Không dán cường lực bảo vệ màn hình Không thể phủ nhận được rằng màn hình của chiếc máy tính bảng thật sự đẹp khi không tấm dán cường lực bảo vệ, đồng thời với việc những mẫu sản phẩm gần đây hầu như đã được nhà sản xuất trang bị kính Gorilla Glass - loại kính tổng hợp có khả năng hạn chế vết xước, chịu lực nén cực kì tốt do đó một bộ phận người tiêu dùng đã bỏ qua việc dán kính cường lực này. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhớ rằng lớp kính này có khả năng hạn chế tối đa vết xước chứ không phải là không thể bị xước, đồng thời trong quá trình sử dụng sẽ không thể tránh khỏi những lần va chạm hoặc làm rơi rớt, có thể khiến cho mặt kính bị tổn hại hoặc thậm chí là xuất hiện các vết rạn nứt, gây ảnh hưởng đến chất lượng cảm ứng của màn hình. Sạc pin không hợp lý Việc sạc pin không hợp lý là một trong những sai lầm xuất hiện khá phổ biến, người sử dụng thường ít khi để ý đến vấn đề này. Họ thường có suy nghĩ mua máy tính bảng về để sử dụng, phục vụ nhu cầu hằng ngày, do đó luôn muốn thiết bị ở trạng thái đầy pin, sẵn sàng để sử dụng. Nhưng thực sự việc sạc pin không hợp lý, khi nguồn pin trong máy vẫn còn đủ để sử dụng mà chúng ta vẫn tiếp tục nạp thêm thì Bất kì một thiết bị điện tử nào khi sử dụng sai cách hoặc quá mức giới hạn của nó đều sẽ làm giảm đi chất lượng cũng như tuổi thọ sản phẩm, và chiếc máy tính bảng cũng không phải là ngoại lệ. Một chiếc máy tính bảng được sử dụng đúng cách, được bảo quản tốt chắc chắn độ bền, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn so với những thiết bị không được giữ gìn tốt, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người dùng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, dẫn đến tình trạng thiết bị xuống cấp một cách nhanh chóng. Sử dụng tối đa công suất của máy Tất nhiên việc chúng ta mua một chiếc máy tính bảng về là để sử dụng nhưng không phải là sử dụng một cách vô tội vạ. Với việc người dùng sử dụng tối đa công suất của sản phẩm sẽ dẫn đến tình trạng thiết bị trở nên rất nóng khiến cho lượng pin tiêu thụ giảm nhanh chóng, đồng thời các chi tiết bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều do mức nhiệt độ này. Theo một số thống kê thì mức nhiệt độ khi một chiếc máy tính bảng hoạt đồng hết công suất trong thời gian dài có thể lên đến trên 70 độ C. Tải quá nhiều ứng dụng không cần thiết Việc tải ứng dụng để sử dụng là việc làm hoàn toàn bình thường, tuy nhiên việc tải ứng dụng tràn lan cũng là một nguyên nhân khiến cho thiết bị mau chóng xuống cấp. Việc chiếc máy tính bảng phải chứa quá nhiều ứng dụng chạy nền không cần thiết sẽ khiến cho bộ xử lý thường xuyên gặp tình trạng quá tải dẫn đến treo máy, về lâu dài chắc chắn hiệu năng sử dụng sẽ bị giảm đi rõ rệt. Vậy nên chúng ta chỉ nên tải về những ứng dụng thực sự cần thiết và thường xuyên sử dụng mà thôi. Một số lưu ý khi sử dụng để tăng tuổi thọ pin Máy tính bảng sử dụng màn hình OLED nên được ưu tiên bởi khả năng tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với các màn hình LCD. Việc sạc pin bây giờ không phụ thuộc vào dung lượng pin đang còn, mà chỉ phụ thuộc vào chu kỳ cạn và phục hồi dung lượng. Vì vậy, bạn có thể sạc bất kì lúc nào mà không lo về vấn đề chai pin. Để giữ cho pin có tuổi thọ cao và hoạt động hiệu quả, người dùng nên xả hoàn toàn và sạc pin đầy khoảng một tháng một lần.sẽ dẫn đến tình trạng chai pin, ở những lần sử dụng sau thời gian sẽ bị giảm đi đáng kể và cũng khiến cho hiệu năng của máy bị giảm sút.
 3. Ngày nay, điện thoại thông minh gần như là vật bất ly thân với hầu hết người sử dụng. Trong khi đó, máy tính bảng là vật dụng không phải ngày nào bạn cũng ngó đến. Thực tế, do sở hữu kích thước lớn cùng viên pin với dung lượng cao hơn, máy tính bảng có thể sử dụng trong vài ngày mà không cần sạc. Thế nhưng, để sử dụng máy tính bảng, trong đó có máy tính bảng Lenovo Tab M10 sao cho pin được bền và thời gian sử dụng lâu, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn một số các mẹo hữu ích nhất nhé. Xóa bỏ những ứng dụng không cần thiết Giảm bớt được dung lượng và có thể tiết kiệm pin việc làm cần thiết nhất là mọi người cần phải xóa bỏ những ứng dụng không cần thiết trong máy. Theo đánh giá thì những ứng dụng như Facebook, Email, Zalo,… đều cho người dùng điều chỉnh khoảng thời gian chương trình tự động kết nối và tải những dữ liệu về, bởi vậy việc thiết lập sao cho phù hợp là rất cần thiết. Những game nặng, hay những ứng dụng không cần thiết nếu được xóa đi sẽ giảm bớt áp lực cho bộ nhớ Ram, con chip xử lý của máy hơn. Từ đó máy sẽ ít tiêu hao năng lượng pin hơn. Điều chỉnh chế độ hiện thị màn hình Màn hình hiển thị là một trong những bộ phận là tiêu hao lượng pin nhất là đối với những loại máy tính bảng nào. Đặc biệt là những loại máy tính bảng với màn hình lớn và có độ phân giải cao như Lenovo Tab M10 Mọi người khi sử dụng lưu ý thay vì sử dụng các thiết lập ánh sáng tự động, điều chỉnh ánh sáng màn hình phù hợp với ánh sáng xung quanh, mọi người nên điều chỉnh bằng tay, khi đó sẽ tiết kiệm pin hơn rất nhiều. Nếu ở trong phòng tối như thính phòng, tốt nhất các bạn nên điều chỉnh ánh sáng giảm xuống để kéo dài được thời gian sử dụng pin. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng cần kích hoạt tính năng tự động tắt màn hình khi không sử dụng để tiết kiệm pin hơn. Không nên để pin hết sạch mới sạc máy Máy tính bảng cũng giống như những thiết bị máy tính xách tay hay điện thoại di động bạn không nên sử dụng đến khi pin cạn sạch mới sạc. Bởi khi đó sẽ khiến pin bị chai và khi đó thời gian sử dụng pin sẽ bị giảm dần ở lần sau. Sử dụng Battery Saver của hệ điều hành Android Lollipop Với hệ điều hành Android 5.0 Lollipop, nhà sản xuất đã hỗ trợ thêm tính năng Battery Saver giúp tiệm kiệm pin vô cùng hiệu quả. Tại mục Battery settings, bạn hãy nhấn dấu ba chấm ở góc trên bên phải và chọn “battery saver”. Khi được kích hoạt, Battery Saver sẽ vô hiệu hóa hình ảnh động và các hiệu ứng trong suốt, tắt đồng bộ hóa, và hạn chế độ rung... Bạn cũng có thể thiết lập để khởi động tính năng tiết kiệm pin khi dung lượng pin còn lại 15% hoặc 5%. Khi tính năng này được kích hoạt sẽ đi kèm biểu tượng màu cam một phần thanh phía dưới và trên cùng của màn hình giao diện Android 5.0. Khi bạn sạc thiết bị, vạch báo màu cam này sẽ tự động biến mất. Giữ máy tính bảng ở nơi thoáng mát Theo một số nghiên cứu trước đó, nhiệt độ cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của thiết bị. Thông thường, nếu bạn không sử dụng máy trong một thời gian dài, bạn nên để máy ở những nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp vào máy sẽ giúp tiết kiệm pin vô cùng hiệu quả. Ngược lại, nhiệt độ cao có thể là nguyên nhân khiến pin bị hao hut nhanh hơn rất nhiều. Trên đây là 5 mẹo tiết kiệm pin cho máy tính bảng Android khi bạn ít sử dụng đến thiết bị của mình. Ngoài những lưu ý trên, bạn cần chú ý sạc pin máy tính bảng Android mỗi tháng một lần để duy trì hiệu quả của pin cho dù bạn không sử dụng đến máy. Ngoài ra, bạn hãy sạc pin khi thiết bị còn 10-20% để bảo vệ máy một cách tốt nhất. Sau những thông tin hữu ích dưới đây, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ có những kiến thức riêng cho mình trong việc sử dụng tablet Lenovo Tab M10 một cách tốt nhất.
 4. BlackBerry Curve 9320 là chiếc điện thoại thông minh tầm trung của BlackBerry được ra mắt vào năm 2012. Sau khi được ra mắt sử dụng trên hệ điều hành BlackBerry OS 7 với giá khá phải chăng, điện thoại BlackBerry 9320 nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm và sử dụng của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Và sau đây là một số các thủ thuật và mẹo sử dụng chiếc Curve 9320 này sao cho dễ dàng và thuận tiện. Các mẹo và thủ thuật sử dụng điện thoại BlackBerry Curve 9320 1. Tự động Bật / Tắt Điện thoại di động BlackBerry có một số tính năng thông minh, theo đó chúng sẽ bật hoặc tắt vào những thời điểm cụ thể - bạn có thể muốn bật điện thoại để nó có thể bắt đầu tải xuống tin nhắn 10 phút trước khi bạn thức dậy. Đi tới Tùy chọn - Thiết bị - Tự động Bật / Tắt và sử dụng menu thả xuống để chọn thời gian Bật và Tắt cho các ngày trong tuần và cuối tuần. 2: Tùy chỉnh màn hình chủ Điện thoại di động BlackBerry có thể không cung cấp tính linh hoạt của hệ điều hành Android hoặc iOS, nhưng có một lượng tùy chỉnh đáng ngạc nhiên. Ví dụ, bạn có thể thay đổi kiểu và kích thước phông chữ bằng cách vào Options - Display - Screen Display. Xóa bất kỳ màn hình chính nào trong số năm màn hình chính (Đa phương tiện, Tải xuống, Thường xuyên và Yêu thích) bằng cách chuyển đến: Tùy chọn - Hiển thị - Tùy chọn màn hình chính - Quản lý bảng. 3. Tận dụng phím Convenience Key Theo mặc định, các Phím tiện lợi ở hai bên điện thoại được đặt thành Máy ảnh và BlackBerry Messenger, nhưng chúng hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Nhấp vào Cài đặt - Phím Tiện dụng và sử dụng menu thả xuống để gán các tính năng được sử dụng nhiều nhất của bạn cho một trong hai phím. Các lựa chọn bao gồm: Trình duyệt, Ứng dụng (bao gồm cả Facebook) và Tin nhắn. Cách để tăng thời gian sử dụng pin cho máy của bạn Đóng các ứng dụng khi bạn hoàn tất: Trong một ứng dụng, hãy nhấn phím và nhấp vào Đóng hoặc Thoát. Bật chế độ tiết kiệm pin. Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào Thiết bị> Chế độ tiết kiệm pin. Chọn "Bật" Chế độ tiết kiệm pin khi mức pin yếu hộp kiểm: ⇝ Tắt các kết nối mạng bạn không sử dụng. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở đầu màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Nhấp vào kết nối mạng để bỏ chọn hộp kiểm. Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn hỗ trợ Wi-Fi, hãy sử dụng Wi-Fi khi bạn đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng không dây. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào khu vực kết nối ở trên cùng của màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Chọn hộp kiểm "Wi-Fi". Đặt điện thoại thông minh của bạn tự động bật và tắt. ⇝ Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào "Thiết bị" và bật "Tự động Bật / Tắt". Với những chia sẻ sau đây, hi vọng các bạn sẽ có những thông tin để sử dụng chiếc máy BB Curve 9320 của bạn một cách tốt nhất nhé.
 5. Khi điện thoại BlackBerry của chúng ta bị hư hỏng thì cần phải mang đi sửa chữa. Tuy nhiên khi bạn đi sửa chữa BlackBerry thì cần phải chú ý điều gì, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau. Chọn trung tâm bảo hành uy tín Bạn nên chọn một địa chỉ uy tín để sửa chữa điện thoại BlackBerry của mình vì hiện nay có rất nhiều cửa hàng sửa chữa điện thoại uy tín được đánh giá cao của người dùng hay thậm chí bạn có thể đem ra trung tâm sửa chữa điện thoại lớn để nhận được những dịch vụ tốt và ưu đãi hơn. Tốt nhất không nên ham rẻ nếu bạn chưa nắm rõ cũng như không có kinh nghiệm đối với thị trường linh kiện điện thoại hiện nay. Bên cạnh đó, những cửa hàng và trung tâm uy tín sẽ có chế độ bảo hành tốt hơn cho các linh kiện thay thế bởi họ tin tưởng vào chính những thứ đã thay cho bạn. Hàng tốt thì không sợ điều gì đúng không. Ngoài ra, các quy trình sửa chữa và tiếp nhận bảo hành cũng bài bản trình tự như ký ghi nhận trực tiếp lên linh kiện, biên lai nhận, biên lai thanh toán chuẩn mực để tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng. Tránh trường hợp thợ sửa luộc đồ để bán linh kiện kiếm lời. Những vấn đề cần lưu ý khi đi sửa chữa điện thoại BlackBerry Đầu tiên thì các bạn cần cẩn thận sao lưu lại dữ liệu quan trọng của điện thoại bao gồm danh bạ, email, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và hình ảnh video quan trọng vì trong lúc kiểm tra thiết bị cũng có thể khiến cho điện thoại của bạn có thể bị chết nguồn bất cứ lúc nào. Đối với những dữ liệu nhạy cảm như hình ảnh, video riêng tư thì các bạn cần phải xóa ngay ra khỏi điện thoại vì hiện nay có rất nhiều vụ việc lộ hình ảnh clip nhạy cảm khi mang điện thoại đi sửa chữa. Đặc biệt thông tin đăng nhập tài khoản gmail, internet banking hoặc ví điện tử cần được xóa sạch khỏi điện thoại để tránh thông tin này rơi vào kẻ gian sẽ thực hiện những việc xấu đối với BlackBerry của bạn. Trước khi giao máy cho trung tâm sửa chữa điện thoại các bạn cần lưu lại số seri của máy, ime để đối chiếu sau khi sửa chữa số này có trùng khớp hay không nhé. Nếu có thể hãy dùng bút lông ngòi nhỏ ký tên trên từng linh kiện để phòng tránh việc bị luộc đồ trong quá trình kiểm tra sửa chữa của cửa hàng. Mô ra kỹ tình trạng của máy cho nhân viên kỹ thuật kèm biên bản bàn giao thiết bị để tránh trường hợp cửa hàng không sửa chữa được sẽ tiến hành luộc đồ làm cho chiếc BlackBerry của bạn hư hỏng nặng hơn. Khi nhận lại điện thoại sau khi sửa chữa cần chú ý điều gì? Bạn phải test sản phẩm thật kỹ điện thoại tại cửa hàng xem lỗi mà bạn cần sửa chữa đã được khắc phục hay chưa. Nếu lỗi này cần thời gian mới khắc phục được thì tốt nhất hãy dành một ít thời gian để ngồi lại cửa hàng kiểm tra bởi vì khi bạn mang máy về nhà thì có nhiều cửa hàng sẽ chối bỏ trách nhiệm. Kiểm tra thông tin nhận dạng máy như số seri ime có trùng khớp như ban đầu hay không. Quan sát thật kỹ một số linh kiện, áp lưng hay màn hình có dấu hiệu bất thường gì không, máy có bị nóng trong quá trình sử dụng hay không. Bạn kiểm tra càng kỹ sẽ càng an tâm về sau này. Lưu ý các bạn cần phải yêu cầu cửa hàng thông báo rõ thời gian bảo hành cho vị trí đã sửa chữa để tránh trường hợp sửa được vài hôm lại bị lại. Một số kinh nghiệm khác trong lúc mang điện thoại đi sửa chữa Nếu bạn không rành về điện thoại có thể hỏi người thân trước khi mang đi sửa, vì có thể điện thoại bị lỗi do bạn cài đặt chưa đúng nên mang ra cửa hàng sửa chữa cũng phải tốn tiền. Vì vậy phải xác định rõ điện thoại bị lỗi gì trước khi mang đi sửa. Trước khi đi sửa chữa các bạn cần phải xem lại thử máy còn trong thời gian bảo hành hay không, nếu còn thì có khả năng máy bạn sẽ được sửa chữa miễn phí. Đối với điện thoại mua cũ sang tay thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng bán ra để kiểm tra thông tin bảo hành của điện thoại. Tuyệt đối tránh những cửa hàng trung gian nhận máy của bạn xong mang sang nơi khác sửa chữa bởi vì như vậy khi xảy ra vấn đề gì rất khó giải quyết và làm mất thời gian của bạn.
 6. Thương hiệu máy tính bảng Lenovo được xem là một trong những thương hiệu nổi tiếng về thiết bị công nghệ tại Việt Nam. Các thiết bị của hãng bao gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, và một số các phụ kiện công nghệ khác như tai nghe, cục sạc, sạc không dây,.... Trong đó, máy tính bảng Lenovo Tab M10 là một trong những thiết bị công nghệ được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay. Khái quát về thương hiệu Lenovo và chiếc máy tính bảng Lenovo Tab M10 Lenovo là một hãng công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc, hãng có trụ sở đặt tại Bắc Kinh và Bắc Carolina của Mỹ. Lenovo sản xuất và kinh doanh laptop, máy tính bảng, điện thoại thiết bị lưu trữ điện tử, phần mềm quản trị IT… Hiện nay, Lenovo đã có mặt hơn 160 quốc gia trên thế giới Máy tính bảng Tab M10 FHD Máy tính bảng Lenovo Tab FHD là một trong những chiếc máy tính bảng giải trí và học online ấn tượng vì vừa sở hữu màn hình FHD và loa kép phía trước mang đến giải trí đắm chìm và tất cả được gói gọn trong một cấu hình cực kỳ mỏng và nhẹ. Thị trường máy tính bảng hiện nay gần như chiếm trọn bởi iPad, tuy nhiên Lenovo là một trong những nhà sản xuất hiếm hoi vẫn giới thiệu những sản phẩm mới rất đáng quan tâm. Từ năm 2020, dịch Covid bùng phát nên nhu cầu máy tính bảng đã tăng trở lại, một số tên tuổi lớn cũng bắt đầu làm lại máy tính bảng, Lenovo cũng không nằm ngoài guồng quay đó với mẫu máy tính bảng Lenovo M10, đây thực sự là một mẫu máy tính bảng phù hợp và hiệu quả để học tập từ xa. Hiện Lenovo đã cho ra mắt thị trường khá nhiều các dòng máy tính bảng khác nhau như: Lenovo Think dành cho doanh nhân, Lenovo Yoga, Lenovo Tab 3.8… Ngoài ra, các dòng máy tính bảng Lenovo Phab 2, Lenovo Tab 4 8’’ 16GB (TB-8504X), Lenovo Tab 7 Essential 16 GB (TB-730X) cũng thu hút khá đông người dùng. Đặc biệt, máy tính bảng của Lenovo có ưu điểm giá cả thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại của các hãng khác, giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn khi sử dụng. Thiết kế sang trọng – màn hình hiển tốt Các sản phẩm máy tính bảng của Lenovo có thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang trọng, rất gọn nhẹ dễ dàng để mang đi bất kỳ đâu. Hãng trang bị màn hình IPS LCD mang đến chất lượng hiển thị ấn tượng. Hình ảnh hiển thị khá sắc nét, màu sắc trung thực. Hiệu năng ổn định Cấu hình tốt, cùng con chip xử lý Qualcomm Snapdragon mang đến cho máy tính bảng của Lenovo hiệu năng sử dụng ổn định, xử lý tác vụ nhanh và mượt mà. Ngoài ra, còn hỗ trợ thẻ nhớ giúp bạn gia tăng lưu trữ. Dòng máy tính bảng này của hãng có thể đáp ứng mọi nhu cầu như học tập, làm việc, xem phim, chơi game… Âm thanh chất lượng – Thời lượng pin lớn Hệ thống âm thanh vòm trong máy tính bảng của hãng giúp cho âm thanh phát ra có chiều sâu, làm sôi động cả một khu vực khán phòng nhỏ. Thời lượng pin lớn cho thời gian lướt web có thể trên 10h. Một số cách hay để sử dụng máy tính bảng Lenovo đặc biệt Khung ảnh kỹ thuật số Tạo ra không gian thú vị trong căn phòng bạn khi có một khung ảnh được lướt qua lướt hình ảnh khác nhau tùy vào tâm trạng lại như những khung ảnh được đặt trong phòng. Điều này giúp bạn giảm mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc. Để chuẩn bị thực hiện khung ảnh, chúng ta cần sạc pin liên tục và thiết kế riêng một giá đỡ và đặt máy tính bảng Lenovo ở đó, cài đặt lại trạng thái màn hình và chọn những bức ảnh mà bạn ưng ý để chúng xuất hiện, chắc chắn sẽ bắt mắt hơn rất nhiều đấy. Dùng làm điều khiển thông minh Bạn có thể biến chiếc máy tính bảng Lenovo của bạn thành một chiếc điều khiển máy chiếu, điều hòa hay bóng đèn thông minh… chỉ cần bạn biết cài đặt ứng dụng liên quan. Như vậy, những chiếc máy tính bảng Lenovo sẽ được tận dụng triệt để công năng khi bạn biết những cách tái sử dụng hữu ích như trên. Đồng thời, những cách tái sử dụng này góp phần giảm rác thải công nghệ, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
 7. Điện thoại BlackBerry khi sử dụng lâu hoặc sử dụng không đúng cách sẽ có hiện tượng chai pin, gây ra pin phồng, pin ảo, và thời gian sử dụng pin không đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công việc và giải trí. Lúc này chúng ta cần phải thay linh kiện BlackBerry ngay để tránh tình trạng càng làm pin hỏng hơn hoặc nổ pin. Nhưng trước và sau khi thay pin BlackBerry thì cần chú ý những gì, hay cùng chúng tôi tìm hiểu. Trước khi thay linh kiện pin BlackBerry bạn cần chú ý những điều gì? Điện thoại BlackBerry sử dụng pin Li-on hay còn gọi là pin Lithium-ion. Đây là loại pin hiện đại nhất hiện nay và có nhiều đặc điểm nổi bật như sau: ☄ Sạc nhanh hơn. ☄ Tuổi thọ pin cao. ☄ Kích thước nhỏ gọn. ☄ Năng lượng cao hơn. ☄ Ít khi gây ra các vấn đề về bộ nhớ. ☄ Sử dụng mạch điện tử thông minh và hệ thống an toàn giúp sử dụng pin an toàn và bạn có thể thoải mái sạc pin qua đêm. Khi nào thì cần thay pin điện thoại BlackBerry ngay? Nếu bạn đang gặp những tình trạng như sau thì chứng minh rằng chiếc điện thoại BlackBerry của bạn cần điện thay pin mới ngay. Sạc pin nhanh đầy: Nếu bạn sạc pin thì phải mất từ 2 - 3 tiếng, còn khoảng thời gian rút ngắn 15 - 30 phút chứng tỏ pin đã chai. Sử dụng pin nhanh hết: Thông thường, lượng pin của điện thoại BlackBerry chỉ cho chúng ta sử dụng trong một ngày với các thao tác đơn giản như nghe gọi, lướt web, giải trí nhẹ. Nếu bạn sử dụng để chơi những tựa game nặng như liên quân, PUBG thì có thể rất nhanh hết pin. Pin tự tụt rất nhanh: Nếu bạn đã sạc 100% nhưng không sử dụng mà pin vẫn tụt xuống còn 80%, 60%,... sau đó máy tự sập nguồn báo là cần sạc pin. Hoặc có thể pin tự nhảy linh tình từ 100% xuống chỉ còn 50%. Một số lưu ý trước khi tìm địa chỉ thay pin BlackBerry - Lựa chọn cửa hàng uy tín chuyên BlackBerry: Điện thoại BlackBerry khác hoàn toàn với những dòng điện thoại iPhone hay Samsung, chính vì vậy, chúng ta không nên chọn những cửa hàng sửa chữa iPhone để sửa BlackBerry được. Việc đó rất rủi ro và làm cho máy bị lỗi. - Kiểm tra chế độ bảo hành: Đối với những cửa hàng uy tín thì sẽ có chế độ bảo hành pin từ 3 tháng trở lên. Hãy tìm những cửa hàng sửa chữa BlackBerry uy tín và có chế độ bảo hành rõ ràng. Những điều cần biết sau khi thay pin BlackBerry Sử dụng bộ sạc chính hãng Bất kể bạn sử dụng điện thoại nào cũng vậy, bạn nên sử dụng bộ sạc chính hãng để bảo vệ chiếc điện thoại của mình. Đối với BlackBerry thì càng phải sử dụng bộ sạc chính hãng vì thương hiệu này rất kén sạc. Nếu không đúng sạc của hãng thì viên pin rất dễ bị lỗi trong quá trình sử dụng. Ngược lại, nếu sử dụng sạc chính hãng thì pin của bạn sẽ được kéo dài tuổi thọ hơn. Tránh để điện thoại bị sập nguồn Nhiều bạn có thói quen sử dụng điện thoại để pin cạn sạch và sập nguồn thì bạn nên thay đổi ngay cách sử dụng này. Theo các nhà nghiên cứu, việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tuổi thọ của pin. Vì thế, sau khi thay pin BlackBerry, nếu pin báo yếu thì bạn hãy đem sạc pin ngay. Hạn chế tối đa việc vừa sử dụng vừa sạc Chúng ta nên hạn chế hết sức tối đa việc vừa sử dụng và vừa sạc, kể cả khi đang cắm sạc dự phòng. Vì việc này sẽ làm pin nhanh chai hơn, máy dễ bị nóng và gây cháy nổ, nguy hiểm đến cả người dùng và cả người xung quanh. Vậy nên, không chỉ trước mà sau khi thay pin của BlackBerry, bạn cũng không nên vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Nếu trong tình trạng cấp bách có người gọi đến nhưng máy trong quá trình sạc thì có thể miễn cưỡng để nghe. Cách tốt nhất khi sạc là hãy tắt hết các kết nối trên điện thoại hoặc tắt nguồn hay để chế độ máy bay. Nếu bạn là người dùng cần sử dụng nhiều trên điện thoại, thì BlackBerry vẫn có thể đáp ứng vừa xài vừa sử dụng cho bạn vì nguồn của BlackBerry vẫn tốt, ít bị nóng máy. Sau bài viết trên, hi vọng bạn sẽ có những thông tin hữu ích khi đi thay pin cho điện thoại BlackBerry. Lời cuối cùng của bài viết này, tôi xin chúc các bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất trên chiếc BlackBerry của mình.
 8. Chiếc máy tính bảng Lenovo Tab 4 8 có màn hình 8", độ phân giải 800 x 1280 pixels cùng mật độ điểm ảnh 189ppi. Thiết bị này được trang bị RAM và bộ nhớ trong đủ lớn để đồng hành cùng cuộc sống thường nhật của bạn. Camera sau của chiếc máy tính bảng được trang bị độ phân giải 5MP cho phép bạn thoải mái ghi lại những hình ảnh đáng nhớ với người thân, bạn bè. Máy tính bảng Lenovo Tab 4 8 inch xuất sắc Thiết kế sang trọng Tựa như người tiền nhiệm, máy tính bảng Lenovo Tab 4 sở hữu thiết kế khá đơn giản với thân máy được hoàn thiện từ chất liệu nhựa polycarbonate nên mang đến cho người dùng cảm giác cầm nắm khá chắc chắn và cứng cáp. Ưu điểm nổi bật là vỏ ngoài của máy được phủ một lớp nhung mịn không bám bẩn, tăng nét sang trọng cho máy và đặc biệt là tránh sự trơn trượt khi cầm ngay cả với những người hay có mồ hôi ở tay. Sản phẩm có trọng lượng khá nhẹ chỉ 317 gam và dày 7.62 mm nên người dùng sẽ ít bị mỏi khi cầm sử dụng máy lâu để đọc sách hay lướt web. Máy được trang bị camera cả trước và sau. Máy có camera 5Mp được dùng và đánh giá là có chất lượng hình ảnh tốt cùng màu sắc nét so với những sản phẩm trong cùng phân khúc. Giao diện phần mềm và camera Máy có nền tảng là HĐH Android 7.1 có Google Apps được cài sẵn, người dùng có thể vừa check mail hay lướt web và xem phim. Máy có pin lên tới 10h7p do dung lượng pin là 4850mAh. Chú ý những sai lầm ảnh hưởng tới tuổi thọ của Lenovo Tab 4 8 inch Bất kì một thiết bị điện tử nào khi sử dụng sai cách hoặc quá mức giới hạn của nó đều sẽ làm giảm đi chất lượng cũng như tuổi thọ sản phẩm, và chiếc máy tính bảng cũng không phải là ngoại lệ. Vậy những sai lầm mà người dùng thường hay mắc phải nhất trong quá trình sử dụng đó là gì? Một chiếc máy tính bảng được sử dụng đúng cách, được bảo quản tốt chắc chắn độ bền, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn so với những thiết bị không được giữ gìn tốt, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người dùng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, dẫn đến tình trạng thiết bị xuống cấp một cách nhanh chóng. Sạc pin không hợp lý Việc sạc pin không hợp lý là một trong những sai lầm xuất hiện khá phổ biến, người sử dụng thường ít khi để ý đến vấn đề này. Họ thường có suy nghĩ mua máy tính bảng về để sử dụng, phục vụ nhu cầu hằng ngày, do đó luôn muốn thiết bị ở trạng thái đầy pin, sẵn sàng để sử dụng. Sử dụng tối đa công suất của máy Tất nhiên việc chúng ta mua một chiếc máy tính bảng về là để sử dụng nhưng không phải là sử dụng một cách vô tội vạ. Với việc người dùng sử dụng tối đa công suất của sản phẩm sẽ dẫn đến tình trạng thiết bị trở nên rất nóng khiến cho lượng pin tiêu thụ giảm nhanh chóng. Đồng thời các chi tiết bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều do mức nhiệt độ này. Theo một số thống kê thì mức nhiệt độ khi một chiếc máy tính bảng hoạt đồng hết công suất trong thời gian dài có thể lên đến trên 70 độ C. Tải quá nhiều ứng dụng không cần thiết Việc tải ứng dụng để sử dụng là việc làm hoàn toàn bình thường, tuy nhiên việc tải ứng dụng tràn lan cũng là một nguyên nhân khiến cho thiết bị mau chóng xuống cấp. Việc chiếc máy tính bảng phải chứa quá nhiều ứng dụng chạy nền không cần thiết sẽ khiến cho bộ xử lý thường xuyên gặp tình trạng quá tải dẫn đến treo máy, về lâu dài chắc chắn hiệu năng sử dụng sẽ bị giảm đi rõ rệt. Vậy nên chúng ta chỉ nên tải về những ứng dụng thực sự cần thiết và thường xuyên sử dụng mà thôi. Với những chia sẻ trên, hi vọng các bạn sẽ có được những thông tin thật hữu ích cho riêng mình nhé.
 9. Thưởng thức rượu cần Y Miên là thưởng thức thứ đặc sản thơm ngon quen thuộc của những vùng miền núi. Nơi đây vừa mang những nét văn hóa đặc biệt của dân tộc, sự đa văn hóa, cũng như những hương vị món đặc sản thơm ngon. Nếu ai đã từng đến đây thì chắc chắn không thể nào bỏ qua thứ thức uống truyền thống, thứ thức uống làm nên tên tuổi của vùng đất này, đó là rượu cần. Đằng sau sự đậm đà hấp dẫn của rượu cần Y Miên là cả một bầu trời văn hóa Thức uống không thể thiếu ở bất kỳ một buổi hội họp nào Đối với dân tộc ở Tây Nguyên, rượu cần không chỉ là vật để dâng hiến cho các thần (Yàng) mà đó còn là nhu cầu của con người. Tất cả các lễ hội ở Tây Nguyên không bao giờ thiếu vắng được rượu cần. Ngoài giá trị vật chất, rượu cần còn biểu hiện cho văn hóa giao tiếp của họ. Bởi uống rượu cần vào con người mới thăng hoa, âm nhạc mới bốc đến độ cao trào, mọi khả năng nghệ thuật mới được biểu hiện đến mức tuôn chảy tự nhiên. Song điều ý nghĩa nhất ở rượu cần là đây chính là sợi dây gắn kết từng cá nhân với cộng đồng.Thông qua đó mà mọi người hiểu biết nhau hơn, xích lại gần nhau, gắn kết thêm tình thân cũng như đoàn kết vượt qua mọi thử thách. Mỗi khi gia đình có việc, không cần mời mọc mà chỉ cần một tín hiệu như tiếng tù và hoặc hồi chiêng, trống thì cả làng đều có mặt, cùng góp rượu và vật chất để chia sẻ niềm vui những khó khăn, mất mát, đau thương. Rượu cần đã gắn bó với các dân tộc Tây Nguyên qua bao thăng trầm của lịch sử của tộc người. Rượu cần là lời chào mời thân thiết khi gặp bạn bè, là điều nhắc nhở đôi trai gái phải tuân thủ những phong tục của cha ông trong lễ cưới, là một phần quyết định mang tính chất hành chính trong lễ "thổi tai" công nhận đứa trẻ vào cộng đồng. Văn hóa uống rượu của vùng đất Tây Nguyên Trong hàng chục, hàng trăm loại rượu, có lẽ rượu của Tây Nguyên là loại duy nhất không uống bằng ly, bằng chén mà uống bằng một dụng cụ đặc biệt được gọi là ống hút cần. Bởi thế, việc sử dụng đặc sản Tây Nguyên này còn có thêm công đoạn hút cần. Tuy nhiên, ở các dân tộc Tây Nguyên, cách hút rượu cần cũng rất đặc biệt và đầy lễ nghi. Hơn nữa, đối với rượu uống bằng cần này, người ta không uống một mình với mục đích giải sầu như uống rượu truyền thống của ông cha ta mà sẽ uống tập thể vào những dịp lễ Tết, hội hè, tiệc vui mừng, khi tiếp đãi bạn bè và khách quý phương xa. Vào những ngày trọng đại đó, một ché rượu sẽ được đặt trang trọng giữa nhà, bên bếp lửa ấm cúng với sự họp mặt của đầy đủ thành viên trong làng. Vì rượu cần chủ yếu được uống trong những dịp lễ hội nên thường sẽ có thầy cúng để cầu các vị thần linh mang lại nhiều may mắn. Khi thầy cúng cúng xong, mọi người sẽ vít cần uống rượu theo thứ tự nữ uống trước, nam uống sau. Vì người dân ở đây theo chủ nghĩa Mẫu hệ, nên người phụ nữ chính là chủ nhà. Nếu có khách quý thì chủ nhà uống xong cầm cần mời khách. Khi đó khách và chủ nhà sẽ cùng quây quần xung quanh, ngất ngây trong tiếng cồng chiêng trầm bổng của những cô gái và chàng trai. Mọi người ngồi xếp chân vòng tròn, vít cong cây cần làm bằng ống trúc và hút say sưa. Nguyên liệu làm nên rượu cần Mỗi vùng như Tây Nguyên hay Tây Bắc sẽ có nguyên liệu cũng như cách pha chế rượu cần khác nhau. Tại vùng đất Tây Nguyên, phương pháp làm rượu cần khá đơn giản. Đầu tiên là gạo nấu thành cơm rồi trộn với trấu, dàn mỏng rồi đem phơi. Men rượu được những người dân ở đây chế từ vỏ cây Hiam lấy trong rừng trộn với bột ớt, bột gừng, riềng, bột gạo, một số thứ lá và rễ cây khác, trộn với nước và vắt thành từng bánh nhỏ và phơi cho thật khô. Sau đó để từ 10–15 ngày giã nhỏ rồi rắc lên trên nia cơm, sau đó trộn thêm một lần trấu nữa rồi đổ vào ché trấu lấy lá chuối khô ủ kín thời gian từ 1-2 ngày. Sau khi ủ thời gian 30 ngày thì có thể lấy lên để uống được. Khi uống lót lá chuối tươi ở trên, đổ nước lã đầy ché, dùng cần cắm xuyên qua các tầng lá xuống đấy ché, uống cạn đến đâu lại chế thêm nước lã đến đấy. Nếu để càng lâu thì men càng ngấm, uống càng say và càng ngon ngọt đậm vị hơn. Lưu ý khi uống rượu Tây Nguyên Đều hết sức đặc biệt chú ý khi có dịp uống rượu ở Tây Nguyên là cần rượu duy nhất đó không bao giờ rời khỏi bàn tay bất cứ ai. Nếu ai đó thả cần rượu ra khỏi tay là thất lễ với chủ nhà. Sau những thông tin trên, chúng ta đã biết được ý nghĩa của rượu cần trong đời sống của người dân Tây Nguyên, cũng như biết được văn hóa uống cần đặc sắc của họ
 10. Rượu Cần Y Miên Tây Nguyên là loại rượu đặc sản của một số dân tộc tại Việt Nam ở các vùng núi như Tây Nguyên, Tây Bắc. Rượu cần thường được ủ men trong hũ/bình/ché/chóe/ghè và không qua chưng cất. Để uống được rượu cần thì phải dùng các cần làm bằng tre/trúc hoặc nhựa đục thông lỗ để hút rượu. Rượu cần của dân tộc Việt Nam là thứ đồ uống quý thường chỉ dùng trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội làng và dành đãi khách. Với những hương vị thơm ngon đặc sắc của mình, rượu cần đã được phổ biến hơn ở nhiều tỉnh thành trên đất nước. Rượu Cần Y Miên Tây Nguyên hương vị mê say của đại ngàn Ý nghĩa của rượu Tây Nguyên - Đậm đà bản sắc dân tộc Đối với người dân Tây Nguyên, rượu cần không chỉ là vật để dâng hiến cho các thần (Yàng) mà đó còn là nhu cầu của con người. Tất cả các lễ hội ở Tây Nguyên không bao giờ thiếu vắng được rượu cần. Ngoài giá trị vật chất, rượu cần còn biểu hiện cho văn hóa giao tiếp của họ. Bởi uống rượu cần vào con người mới thăng hoa, âm nhạc mới bốc đến độ cao trào, mọi khả năng nghệ thuật mới được biểu hiện đến mức tuôn chảy tự nhiên. Song điều ý nghĩa nhất ở rượu cần là đây chính là sợi dây gắn kết từng cá nhân với cộng đồng.Thông qua đó mà mọi người hiểu biết nhau hơn, xích lại gần nhau, gắn kết thêm tình thân cũng như đoàn kết vượt qua mọi thử thách. Mỗi khi gia đình có việc, không cần mời mọc mà chỉ cần một tín hiệu như tiếng tù và hoặc hồi chiêng, trống thì cả làng đều có mặt, cùng góp rượu và vật chất để chia sẻ niềm vui những khó khăn, mất mát, đau thương. Rượu cần đã gắn bó với các dân tộc Tây Nguyên qua bao thăng trầm của lịch sử của tộc người. Rượu cần là lời chào mời thân thiết khi gặp bạn bè, là điều nhắc nhở đôi trai gái phải tuân thủ những phong tục của cha ông trong lễ cưới, là một phần quyết định mang tính chất hành chính trong lễ "thổi tai" công nhận đứa trẻ vào cộng đồng. Nguyên liệu làm nên rượu cần Tại vùng đất Tây Nguyên, phương pháp làm rượu cần khá đơn giản, gạo nấu thành cơm rồi trộn với trấu, dàn mỏng rồi đem phơi. Men rượu được những người dân ở đây chế từ vỏ cây Hiam lấy trong rừng trộn với bột ớt, bột gừng, riềng, bột gạo, một số thứ lá và rễ cây khác, trộn với nước và vắt thành từng bánh nhỏ và phơi cho thật khô. Sau đó để từ 10–15 ngày giã nhỏ rồi rắc lên trên nia cơm, sau đó trộn thêm một lần trấu nữa rồi đổ vào ché trấu lấy lá chuối khô ủ kín thời gian từ 1-2 ngày. Sau khi ủ thời gian 30 ngày thì có thể lấy rượu cần lên để uống được. Khi uống lót lá chuối tươi ở trên, đổ nước lã đầy ché, dùng cần cắm xuyên qua các tầng lá xuống đấy ché, uống cạn đến đâu lại chế thêm nước lã đến đấy. Nếu để càng lâu thì men càng ngấm, uống càng say và càng ngon ngọt đậm vị hơn. Văn hóa uống rượu Tây Nguyên Rượu cần là một nét sinh hoạt văn hóa đẹp – văn hoá rượu cần của dân tộc Tây Nguyên. Trong hàng chục, hàng trăm loại rượu, có lẽ đây là loại duy nhất không uống bằng ly, bằng chén mà uống bằng một dụng cụ đặc biệt được gọi là ống hút cần rượu. Bởi thế, việc sử dụng đặc sản rượu cần này có thêm công đoạn hút cần. Tuy nhiên, ở các dân tộc Tây Nguyên, cách hút rượu cần cũng rất đặc biệt và đầy lễ nghi. Hơn nữa, đối với rượu cần, người ta không uống một mình với mục đích giải sầu như uống rượu truyền thống mà sẽ uống tập thể vào những dịp lễ Tết, hội hè, tiệc vui mừng, khi tiếp đãi bạn bè và khách quý phương xa. Vào những ngày trọng đại đó, ché rượu sẽ được đặt trang trọng giữa nhà, bên bếp lửa ấm cúng. Khi thầy cúng cúng xong, mọi người sẽ vít cần uống rượu theo thứ tự nữ uống trước, nam uống sau. Vì người dân ở đây theo chủ nghĩa Mẫu hệ, nên người phụ nữ chính là chủ nhà. Nếu có khách quý thì chủ nhà uống xong cầm cần mời khách. Khi đó khách và chủ nhà sẽ cùng quây quần xung quanh, ngất ngây trong tiếng cồng chiêng trầm bổng của những cô gái và chàng trai. Mọi người ngồi xếp chân vòng tròn, vít cong cây cần làm bằng ống trúc và hút say sưa. Lưu ý khi uống rượu Tây Nguyên Đều hết sức đặc biệt chú ý khi có dịp uống rượu ở Tây Nguyên là cần rượu duy nhất đó không bao giờ rời khỏi bàn tay bất cứ ai. Nếu ai đó thả cần rượu ra khỏi tay là thất lễ với chủ nhà. Sau những thông tin trên, chúng ta đã biết được ý nghĩa của rượu cần trong đời sống của người dân Tây Nguyên, cũng như biết được văn hóa uống rượu cần đặc sắc của họ.
 11. Các cơ sở quảng cáo thường sản xuất nhiều loại bảng hiệu giá rẻ khác nhau. Vậy bảng hiệu là gì ? Nên chọn loại nào cho phù hợp. Những điều đó sẽ được chia sẻ trong bài viết sau đây. Bảng hiệu là gì? Bảng hiệu hay còn được gọi là biển hiệu là những tấm bảng được đặt trên đường hoặc trên cửa hàng, trước cổng công ty… Với mục đích quảng bá tên cửa hàng hoặc công ty cho người đi đường dễ dàng nhìn thấy và nhận biết được ngành nghề và thông tin của cửa hàng, công ty. Vật liệu cấu thành bảng hiệu quảng cáo Ở nước ta hiện nay, gia công bảng hiệu có thể từ nhiều vật liệu khác nhau như sắt, nhôm, inox, mica, aluminium hoặc bạt… Tùy theo nhu cầu và thiết kế đơn vị thi công bảng hiệu quảng cáo sẽ tư vấn vật liệu phù hợp. Cùng với đó, chi phí thi công sẽ thay đổi theo giá thành từng vật liệu khác nhau. Lợi ích của bảng hiệu là gì? Bảng hiệu giúp nổi bật cửa hàng so với các cửa hàng bên cạnh Giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu Giúp doanh nghiệp thể hiện sự uy tín của mình với khách hàng tiềm năng Tạo hình ảnh đẹp trong lòng khách hàng. Các loại bảng hiệu quảng cáo được khách hàng ưa chuộng Qua quá trình thực hiện thi công hàng nghìn bảng hiệu trong suốt thời gian hoạt động. Chúng tôi xin giới thiệu 1 số loại biển hiệu mà khách hàng rất ưa thích và hay đặt hàng. Bảng hiệu led Thường làm bằng tấm nền mica hoặc alu. Đây là những chất liệu bền và đảm bảo thẩm mỹ theo thời gian. Mặt mica và alu thường sử dụng máy cắt laser hoặc CNC để cắt. Sau khi cắt xong có độ sắc nét cao, không bị răng cưa. Bảng hiệu alu chữ nổi mica Bảng hiệu alu chữ nổi mica là loại bảng hiệu sử dụng tấm alu ốp làm bảng hiệu, gắn các loại chữ nổi mica lên trên. Bảng hiệu alu chữ nổi mica thường được sử dụng phổ biến cho các loại bảng hiệu công ty, bảng hiệu cửa hàng, shop thời trang. Ưu điểm của loại bảng hiệu này là giá thành rẻ, độ bền cao. Bảng hiệu logo mica Bảng hiệu logo chữ mica là loại bảng hiệu được cắt uốn nổi, tạo hình từ nhựa mica. Bảng hiệu mica có thể gắn đèn led trên mặt chữ hoặc trong chữ hoặc có thể gắn đèn led chiếu sáng chân chữ. Ưu điểm của loại bảng hiệu này là có thể gắn trên mọi vật liệu. Sử dụng được ngoài trời lẫn trong nhà. Bảng hiệu chữ nổi Inox Inox là kim loại, có bề mặt láng bóng (có thể được gọi với tên khác là thép không gỉ) có các màu trắng, xước bạc và vàng đồng. Inox được dùng phổ biến nhất ở các loại hình: biển hiệu chữ nổi, biển số nhà, biển hiệu background, biển ăn mòn, biển chỉ dẫn… Biển quảng cáo Neon sign Neon signs được làm bằng các ống có thể uốn theo các hình khác nhau. Đường kính ống thường là 8-11 mm và 12-13 mm. Neon sign có nhiều màu được uốn theo chữ viết hoặc hình ảnh thường dùng để trang trí, quảng cáo và biển hiệu các quán rượu, nhà hàng, sòng bạc, khách sạn, và những nơi vui chơi giải trí. Bằng cách thiết kế các bộ phận chuyển mạch, có thể tạo ra vô số hình ảnh sống động và rực rỡ. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy neon sign vào ban đêm nhờ sự sáng chói, và ngay cả vào ban ngày. Đồ họa máy tính sáng tạo và kỹ thuật làm đèn kết hợp giúp tạo ra những sản phẩm độc đáo. Chi phí thường dựa trên kích thước và số lượng chữ, hình ảnh. Mỗi đèn chứa các loại khí khác nhau giúp chúng có nhiều màu sắc Biển quảng cáo ngoài trời tấm lớn (billboard) Biển quảng cáo ngoài trời tấm lớn có kích thước từ khoảng 50m2 đến 250m2. Chất liệu quảng cáo phổ biến nhất cho loại hình này là hiflex in phun. Biển quảng cáo ngoài trời tấm lớn là một trong những hình thức biển hiệu được quản lý chặt chẽ và có quy hoạch chính thức của các cơ quan chức năng. Hãy nhớ chọn bảng hiệu đúng nhu cầu Tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế, hãy chọn những loại bảng hiệu quảng cáo phù hợp với nhu cầu và túi tiền mình nhất. Nếu chưa có ý tưởng về thiết kế và cần tư vấn, hãy liên hệ với đội thi công của Sắc Kim ngay. Đội ngũ chăm sóc sẽ luôn tư vấn để đem lại cho bản sản phẩm tốt nhất. Bảng hiệu thi công hoàn toàn phù hợp với những gì bạn chọn. Giúp công việc quảng bá thương hiệu, dịch vụ tốt hơn.
 12. 6 lưu ý khi mua các loại van công nghiệp Khi mua van công nghiệp, bạn cần nắm rõ các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Để từ đó giúp bạn có thể lựa những loại van công nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Sau đây, xin liệt kê ra 5 lưu ý giúp bạn có thể lựa chọn loại van công nghiệp đúng nhu cầu sử dụng của bạn. Chức năng của từng loại van công nghiệp. Rất quan trọng nhé bạn, tôi phải để lên đầu tiên bởi tính quan trọng của nó. Nên nhớ rằng, các loại van công nghiệp được sử dụng để phục vụ cho từng mục đích là khác nhau. Vậy nên việc hiểu đúng và mua đúng rất quan trọng nhé. Chắc chắn rằng, việc hiểu đúng ứng dụng của loại van sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí rất nhiều trong việc lựa chọn sản phẩm. Nhiệt độ và áp suất Hãy luôn đảm bảo rằng, van công nghiệp bạn lựa chọn không vượt quá nhiệt độ và áp suất cho phép của sản phẩm. Điều đó đồng nghĩa rằng, các loại công nghiệp bao giờ cũng lớn hơn so với nhiệt độ và áp suất của môi chất sử dụng. Có như vậy, thì các loại van công nghiệp mới được sử dụng an toàn và hiệu quả. Các tiêu chuẩn cơ bản trên thị trường. Đừng bỏ qua các yếu tố cơ bản như size, tiêu chuẩn kết nối, độ dài tâm lỗ…Thực tế thì mỗi tiêu chuẩn sẽ có các thông số kỹ thuật khác nhau (độ dài, tâm lỗ, số lố). Vậy nên khách hàng cần lưu ý để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cần sử dụng. Thương hiệu và xuất xứ van công nghiệp Do thị trường có nhiều thương hiệu khác nhau, có xuất xứ từ các nền công nghiêp khác nhau, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Mỗi nhà sản xuất đều có các sản phẩm hướng tới các phân khúc khách hàng khác nhau, do đó chúng có giá thành và chất lượng ở các mức khác nhau. Chúng ta cần biết về thương hiệu sản phẩm hoặc xuất xứ để có được nguồn gốc rõ ràng của van, đặc biệt một số dự án lớn sẽ chỉ định xuất xứ của van hoặc thương hiệu van rõ ràng. Khi đó người mua hàng, sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm sản phẩm hơn. Chủ đầu tư, và các nhà thầu thường đánh giá chất lượng qua xuất xứ và thương hiệu, bới với các quốc gia có nền sản xuất công nghiệp được thế giới công nhận thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Giá cả cạnh tranh nhờ hệ thống phân phối chính hãng Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chất lượng kém, hoặc bị in giả thông tin trên bao bì và sản phẩm, với giá rẻ bất ngờ. Bạn có thể vừa mất tiền vừa bị sếp trách phạt. Bạn nên khảo giá từ vài đơn vị, với những đơn vị uy tín, giá nhập tận gốc cũng chỉ chênh nhau chút ít, bạn nên cẩn thận với đơn vị nào báo giá quá rẻ. Hãy tìm hiểu những thông tin trên thật kỹ, để có thể lựa chọn cho mình những loại van tốt nhất.
 13. Máy may công nghiệp là một trong những công cụ sản xuất trong ngành may mặc trên thế giới chuyên sản xuất các loại quần cáo, giày da, balo túi xách. Hôm nay trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến anh chị một số vấn đề cơ bản của mua máy may công nghiệp cũ. Đâu là ưu điểm của máy may cũ và máy may mới? Máy may cũ - Ưu điểm máy may cũ Điểm tuyệt vời nhất khi quyết định mua máy may cũ chính là giá rẻ. Thông thường, những sản phẩm này sẽ giảm còn một nữa so với hàng mới. Đừng vội kết luận rằng những máy may cũ không có chất lượng tốt. Thật chất, bạn vẫn có thể sử hữu được sản phẩm tốt nếu biết cách lựa chọn. Máy may cũ có thể là những sản phẩm đã qua sử dụng, đổi trả hay tồn kho quá lâu. Do đó khi chọn mua sản phẩm, bạn hãy để ý kỹ các bộ phận bên trong. Để mua được một chiếc máy may cũ mà vẫn sử dụng tốt là hãy đến MÁY MAY QUỐC CƯỜNG. Tại đây, bạn không chỉ sở hữu được sản phẩm tốt mà giá cũng phải chăng hơn. - Nhược điểm của máy may cũ So với máy may công nghiệp mới thì máy may cũ tiêu tốn nhiều điện năng hơn, đặc biệt là những sản phẩm đã qua sử dụng. Nguyên nhân là sau một thời gian dài sử dụng, động cơ của chúng đã bị yếu. Vì thế, máy may sẽ cần tiêu tốn điện năng hơn để tăng cường khả năng may. Bạn không nên mua máy may cũ đã có thâm niên sử dụng hơn 5 năm bởi những sản phẩm này tiêu tốn cực kỳ nhiều điện nay. Bên cạnh đó, những chiếc máy may cũ thường có rất ít liên kiện đi kèm cũng như khó tìm được linh kiện thay thế khi máy bị hư một bộ phận nào đó. Chưa hết máy may cũ còn hạn chế về công nghệ như chỉ may được một số loại vải và đường chỉ nhất định,.. Mua máy may mới - Ưu điểm máy may mới Ngày nay, để cạnh tranh lẫn nhau, các thương hiệu máy may đã tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại vào chiếc máy may như cắt chỉ tự động, điều khiển đường may bằng bảng điện tử, may nhiều đường chỉ, loại vải khác nhau,... vào trong các sản phẩm của mình. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà người tiêu dùng có thể tha hồ lựa chọn sản phẩm có những tính năng mà mình cần. Ưu điểm nổi trội nhất của các sản phẩm máy may ngày nay chính là công nghệ tiết kiệm điện. Hầu hết các máy may chính hãng thế hệ mới đều sử dụng motor liền trục tiết kiệm điện, giúp tiết kiệm được 30 đến 50% điện năng tiêu thụ. Không những thế, lợi thế lớn nhất của máy may mới sơ với máy may cũ chính là chế độ và thời gian bảo hành. Trong khoảng thời gian này, nếu có gì không hài lòng hoặc lỗi từ phía nhà sản xuất thì người dùng có thể đổi trả hoặc được sửa chữa miễn phí. Đặc biệt với những chiếc máy may điện tử thì thời gian bảo hành sẽ cao hơn. - Nhược điểm máy may mới Mặc dù được trang bị rất nhiều lợi ích cho người dùng nhưng những sản phẩm này lại ó giá cả khá cao. Những sản phẩm càng tích hợp nhiều công nghệ càng có mức giá cao. Do đó mua máy may mới không phải là sự lựa chọn tối ưu dành cho những gia đình có tài chính thấp. Vậy nên mua máy may cũ hay máy may mới? Đối với doanh nghiệp may thì việc tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu suất làm việc hiệu quả là một điều rất quan trọng. vì vậy, việc lựa chọn máy may cũ chất lượng hay mua thanh lý máy may công nghiệp được ưu tiên hơn.
 14. Máy tính bảng Alldocube kPad có cấu hình cao, thao tác 2 sim nghe gọi và sử dụng 4G thoải mái. Được ra mắt vào năm 2021, máy tính bảng Alldocube kPad được trang bị Android 11 mới nhất mượt mà và đầy đủ ứng dụng, thuận tiện cho việc sử dụng làm việc và giải trí cho người dùng. Với giá cả phải chẳng, máy tính bảng Alldocube kPad hứa hẹn sẽ làm hài lòng bất kỳ ai. Máy tính bảng Alldocube kPad cấu hình cao – Chìa khóa của bạn vào thế giới kỹ thuật số Màn hình rộng 10.4 inch Alldocube kPad có màn hình FullView 10,4 inch 2000 × 1200 với bảng điều khiển nhiều lớp hoàn toàn cao cấp giúp bạn đắm chìm trong thế giới của màu sắc và độ rõ nét đáng kinh ngạc. Thiết kế viền siêu nhỏ 7,8mm của màn hình kPad mang đến cho bạn một góc nhìn gần như không viền. Bảng điều khiển In-Cell cũng mang lại phản hồi màn hình cảm ứng nhanh và hiệu suất hành động mượt mà. Đặc biệt, máy tính bảng Alldocube kPad có 10 điểm cảm ứng cùng lúc cho các thao tác chơi game được trọn vẹn. Trang bị chip mạnh mẽ Máy tính bảng Alldocube kPad được trang bị chip xử lý tám nhân mạnh mẽ UNISOC Tiger T610, sử dụng quy trình 12nm, với hai nhân A75 hiệu năng cao và sáu nhân kiến trúc A55 hiệu quả cao. Hỗ trợ tăng tốc thông minh trí tuệ nhân tạo AI thuật toán màn hình hiển thị tuyệt vời hơn. Chipset không chỉ tuyệt vời về hiệu suất mà còn siêu tiết kiệm điện, bạn có thể tiếp tục học tập, giải trí hoặc làm việc cả ngày dài. T610: Chipset xử lý tốc độ tám lõi UNISOC A75 / 12nm: Lõi kiến trúc hiệu suất cao & quy trình tiêu thụ điện năng thấp ANN: Tăng tốc trí tuệ nhân tạo thông minh AI Nhanh và mượt hơn với RAM 4 GB + bộ nhớ 64 GB Alldocube kPad được trang bị bộ nhớ LPDDR4 4 GB cho trải nghiệm hoạt động nhanh chóng và mượt mà; Bộ nhớ 64 GB chứa nhạc, ảnh, phim, mọi thứ bạn yêu thích. KPad cũng hỗ trợ micro SD lên đến 2 TB để mở rộng không gian lưu trữ thú vị hơn. 4GB: Bộ nhớ LPDDR4 64GB: Lưu trữ nội bộ 2TB: Hỗ trợ MicroSD Chip đồ họa chơi game Mali G52 – Trải nghiệm chơi game mượt mà Đồ họa đẳng cấp chơi game Bifrost Mali G52 3EE với thiết kế đa nhân và tần số lên đến 614MHz, hỗ trợ các công nghệ đồ họa tiên tiến như Vulkan và OpenGL ES 3.0, mang đến khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ hơn, hiệu suất giải mã video mượt mà hơn, trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Nó có thể dễ dàng chạy các trò chơi di động chính thống và cả những game đồ họa cao. Mali G52: Đồ họa cấp độ chơi game Vulkan: Giải mã video mượt mà OpenGL ES3.0: Trải nghiệm chơi game mượt mà Âm thanh 2 loa cực lớn của máy tính bảng Alldocube kPad Để có trải nghiệm nghe nhạc bên ngoài tốt hơn, Alldocube kPad được trang bị loa kép khoang âm thanh BOX với chip khuếch đại SMART. Cảm nhận âm thanh nổi xung quanh có thể giúp nghe âm thanh với trải nghiệm đắm chìm. Máy tính bảng Alldocube kPad được trang bị bộ khuếch đại thông minh, loa kép BOX cho cảm nhận âm thanh 3D cực chất. Pin lớn 6000 mAh Với đủ năng lượng để vượt qua mọi cuộc phiêu lưu, pin 6000 mAh của máy tính bảng Alldocube kPad có khả năng đạt 7 giờ để phát lại video trực tuyến và 10 giờ cho video cục bộ. KPad được thiết kế với mặt lưng bằng kim loại cao cấp, trọng lượng thân máy 475g, độ dày 8,6 mm. Mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Sử dụng Android 11 mới nhất cực mượt mà Tận hưởng các bản cập nhật Android 11 và các tính năng mới trên kPad như bong bóng trò chuyện, tính năng thông báo mới, ghi màn hình, điều khiển thiết bị thông minh, điều khiển phương tiện, cài đặt quyền riêng tư mới và nhiều tính năng khác. Chức năng bảo vệ quyền riêng tư mới của hệ điều hành Android 11 AI ngăn APP lấy thông tin người dùng quá mức và tránh rò rỉ quyền riêng tư cá nhân, giúp máy tính bảng an toàn hơn khi sử dụng. GUI: Giao diện người dùng được nhân bản hóa Android 11: Nhanh chóng và an toàn AI: Tối ưu hóa và tăng tốc Hai camera 5MP Hai camera 5 MP cho phép bạn ghi lại những hình ảnh đẹp, tận hưởng cuộc gọi video với bạn bè và gia đình cũng như tham gia các hội nghị trực tuyến cho cơ quan hoặc trường học. Camera sau có cấu hình 5.0MP / AF, phía sau với tự động lấy nét. Trong khi camera trước là 5MP. Chính sách BẢO HÀNH và BÁN HÀNG Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Kiểm tra hàng đúng thông tin mô tả rồi mới thanh toán. Bảo hành phần cứng 12 tháng/ Phần mềm 24 tháng. Giảm 30% khi mua phụ kiện (Cường lực, bao da, dán da, dock sạc, pin rời,…). Cam kết chính hãng 100%. IBUYONLINE cung cấp máy tính bảng Alldocube kPad chưa qua sử dụng và cam kết chính hãng 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng qua các hotline: 092.179.6789 – 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888. TRẢI NGIỆM SẢN PHẨM & MUA HÀNG: iBUYONLINE.VN CHI NHÁNH 1 Địa chỉ: 164 Bắc Hải - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 092 179 6789 - 0942 687 565 iBUYONLINE.VN CHI NHÁNH 2 Địa chỉ: 431 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM Điện thoại: 0935 039 599 - 02862 787 888 ĐẶT HÀNG ONLINE – GIAO HÀNG TẬN NƠI Điện thoại: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 0965.479.108 NHẬN HÀNG >> KIỂM TRA >> THANH TOÁN SAU