• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

xemboihatxixvm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About xemboihatxixvm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 07/02/1990

Contact Methods

 • Website URL
  https://xemvanmenh.net/hat-xi-hoi-hat-xi-hoi-co-y-nghia-gi-nhay-mui-nhieu-lan-diem-bao-gi-A370.html
 1. Cảm nhận tử vi phong thủy nam mạng Mậu Thân 1968 Điều khiến tôi hài lòng nhất trong thời điểm 2021 là việc làm làm ăn có được bước tiến mới. Mặc dù việc Marketing Thương mại nhà hàng gặp nhiều vất vả lượng khách đến quán chưa ổn định; liên tục giãn cách xã hội; đơn ship cũng lẹt đẹt việc nhập nguyên vật liệu cũng trở thành ảnh hưởng nhưng quán vẫn rất có thể tiếp tục kinh doanh thương mại sau thời gian dài tạm nghỉ cũng là một thành công lớn. Tôi tự nhận ra bản thân khá điềm may mắn khi nhận được sự tin tưởng của bạn bè, khách hàng mà rất có khả năng thuận lợi phục sinh hoạt động giải trí sau đại dịch. Ngược lại có khá nhiều người bạn của tôi kinh doanh nhà hàng ăn uống lại không được điềm may mắn như vậy bởi không cáng đáng nổi túi tiền thuê mặt phẳng hay không thuê được nhân viên mà cần phải dừng kinh doanh thương mại thanh lý cửa đồ với giá mềm tuy nhiên ở nhà trong thời gian dài cũng khiến vợ chồng tôi phát sinh nhiều bất hoà, nhất là trên góc nhìn sinh hoạt mỗi ngày. Dù trước đó cảm tình của vợ chồng tôi khá tốt cô ấy luôn là người hiểu và động viên tôi trong việc. Đó cũng là những gì mà phong thủy 2021 tuổi Mậu Thân nam mạng tại trang web xemvanmenh.net dự đoán Càng đọc và ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong thời điểm Tân Sửu tôi lại càng ngấm và thấy đúng. Nó như được sắp xếp sẵn và chắc chắn sẽ ra mắt vậy. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả khi đọc nội dung luận giải phong thủy của trang web là “nội dung dễ nắm bắt chứ không cố ý sử dụng ngôn từ phong thuỷ gây khó hiểu”. trong lúc đó hầu như những nội dung bài viết khác tôi từng đọc thường sử dụng ngôn ngữ khó hiểu, rối ren hoặc thông tin rất chung chung không đúng nhưng cũng không sai. Không dừng lại ở đó, mỗi dự kiến đều được chứng tỏ cụ thể bằng một yếu tố phong thuỷ kèm phân tích và lý giải rõ nét chứ không mơ hồ hay tuỳ tiện kết luận. Đọc bài viết tôi rất có thể cảm nhận được thái độ tráng lệ và tôn trọng người đọc của người viết; điều vô cùng đáng quý tại các trang mạng lúc này. Đặc biệt, nội dung dự kiến phong thủy theo 12 tháng những năm giúp tôi đánh giá và tự mình lên kế hoạch công việc sao cho Gia Công nhất khá chi tiết: tháng nào tốt, tháng nào xấu và xấu trên phương diện gì. Theo tử vi phong thủy 2022 nam mạng tuổi 1968 thì những ai tuổi Mậu Thân phải lưu ý thể chất kiếm, may mắn tài lộc hao tốn, đề phòng chuyện hiểu nhầm rối ren. Bởi năm tới nam tuổi Mậu Thân chịu nhiều nguồn năng lượng xấu từ sao La Hầu; lại thêm xung khắc năm giới với năm. Lại gặp hạn Tam Kheo chủ về tai nạn xây xát tay chân. Web cũng gợi nhắc 1 số giải pháp hoá giải, giảm bớt cái xấu trong năm như: dâng sao giải hạn sử dụng vật phẩm phong thuỷ, màu hợp tuổi và chọn tuổi hợp để kết giao làm ăn rất chi tiết và đơn cử dựa trên đó tôi có thể dễ dàng thực thi và áp dụng vào trong thực tế. Vì thế năm 2022 tôi sẽ tiếp tục gửi gắm ý thức và xem tử vi tuổi Mậu Thân nam mạng tại Xem Vận Mệnh và rủ thêm một vài người bạn cùng đọc và chiêm nghiệm lại. Tôi tin rằng những dự kiến của website sẽ lại một đợt nữa như “in” lên cuộc sống tôi bởi qua khai phá mà tôi biết được nội dung trên website là do thầy phong thuỷ Duy Tâm Phúc viết - ông đã có hơn 10 năm điều tra nghiên cứu về phong thủy vận số; cũng chính là người dân có danh tiếng nếu như khách hàng còn đang phân vân không biết xem tử vi 2021 ở chỗ nào thì rất có thể tìm hiểu thêm tại xemvanmenh.net và đừng quên chia sẻ những trải nghiệm của mình với mọi người. Tham khảo thêm tại: https://www.thechinesezodiac.org/chinese-horoscope-2022/monkey/
 2. Năm 2022 tiết lộ điều gì về tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng Mỗi năm, con người lại gặp phải những biến cố thăng trầm khác nhau. Nam Kỷ Mùi năm 2022 hung hay cát và vận mệnh thế nào? Cùng xem tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2022 nam mạng để biết rõ hơn về những biến cố trong tương lai. 1 - Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2022 nam mạng giúp bạn dự đoán trước đực tương lai? a. Sự nghiệp Không những gặp phải những vất vả, kìm hãm, tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2022 nam mạng còn cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong con đường công việc khi gặp phải sao Kình Dương và Đà La chiếu mệnh. Tuy vậy, chòm sao Thái Dương chiếu mệnh lại cứu vãn lại tình thế giúp cho tiền bạc hanh thông, con đường nhiều sóng gió có quý nhân phù hộ. Đặc biệt vào tháng 2 và tháng 10 âm lịch, đường công danh của nam Mùi 1979 sẽ may mắn hơn các thời điểm khác trong năm. b. Tình duyên Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng năm 2022 con đường tình duyên lại không được khởi sắc. Bởi sự bận rộn với công việc khiến nam mệnh tuổi mùi không có thời gian bên người thương. Để có thể tránh được những chia cắt của hai bên, nam Kỷ Mùi nên có những suy nghĩ tích cực, quan tâm hơn tới các mối quan hệ thân thiết và hạn chế tạo ra những xích mích không đáng có. c. Tài chính Tiền bạc khá khởi sắc, thu hồi được nhiều tuy nhiên hao hụt cũng nhiều. Những sự vụ cần giải quyết rắc rối trong buôn bán và công việc đã làm tổn thất đi phần của cải của nam Kỷ Mùi năm 2022. Bên cạnh đó, xem tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Mùi nam mạng thì đây lại là năm phù hợp để làm và xây nhà nên vật chất cũng hao đi bởi lý do này. Muốn tránh những tổn thất nhiều hơn, nam 1979 nên tránh ra việc đi tới những cuộc kiện tụng hay đầu tư quá lớn vào các phi vụ làm ăn. d. Sức khỏe Những lo lắng dẫn đến các bệnh về tâm bệnh khiến cho sức khỏe của nam Mùi bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, do tính chất công việc bận rộn đòi hỏi các đấng nam nhi phải di chuyển nhiều dẫn đến những tai nạn về đi lại. Nên tránh thức khuya và tập luyện thể thao thường xuyên để có đủ năng lượng cho các hoạt động diễn ra hằng ngày. 2 – Xem tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2022 nam mạng hung hay cát? Không phải ngẫu nhiên mà những luận giải về cuộc đời của nam Kỷ Mùi lại được diễn giải như vậy. Các luận giải để dự đoán dựa trên sự chiếu mệnh của các chòm sao tác động đến vận mệnh của nam Mùi. a) Sao chiếu mệnh Như đã luận giải, Thái dương là chòm sao chiếu mạng nam Kỷ Mùi năm 2022. Chòm sao này giống như phúc tinh đối với nam giới. Nam giới Gặp sao này, chắc chắn có sự thăng hoa trong công việc và nhất trong làm ăn, việc buôn bán luôn suôn sẻ và dồi dào lộc lá. b) Vận hạn Kỷ Mùi năm 2022 ứng với hạn Toán Tận. Gặp hạn này, nam Mùi nên cẩn thận bởi sẽ dễ bị hao tiền tốn của. Vì vậy, nên cân nhắc trước các quyết định trước khi mở hầu bao để đầu tư hay mua sắm một món đồ nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2022 nam mạng muốn có sự chi tiết cần có thông tin cụ thể của nam nhân. Tuy vậy, những thông tin tổng quan trên cũng phần nào làm sáng tỏ những dấu ấn quan trọng trong cuộc sống của nam Kỷ Mùi 2022. Tham khảo thêm tại: https://www.thechinesezodiac.org/chinese-horoscope-2022/goat/
 3. Cảm nhận phong thủy nam mạng Kỷ Dậu 1969 Xem tử vi đoán vận mệnh là thói quen mỗi dịp đầu năm mới của tôi. Trước đây tôi thường thích tự mình mày mò trong sách, lật từng trang và ghi chép lại để thấy được bức họa tổng quan về vận số trong những năm mới. tuy vậy thời gian mới đây cảm thấy thể chất đôi mắt đã không còn như trước; không có khả năng ngồi đọc sách và ghi chép hàng tá giờ liền nên tôi quyết định hành động tìm cho bản thân một địa chỉ xem tử vi phong thủy online uy tín sau lúc lượn qua thật nhiều hội nhóm trên facebook thì xemvanmenh.net là website nhận được tương đối nhiều lời khen, đánh giá tốt về nội dung. Cụ thể luận giải tử vi phong thủy 2021 nam mạng tuổi Kỷ Dậu tập trung chuyên sâu vào tổng kết 4 phương diện quan trọng của cuộc sống gồm: Ngoại giao: rất khó có thể có thời cơ giải phóng và mở rộng quan hệ hay chiếm hữu được quyền lợi từ kết giao bạn hữu không chỉ có thế quan hệ hợp tác ký kết kinh doanh hay bằng hữu cũng gặp nhiều bất lợi. Tiền bạc: Ngân sách nhiều vào cuộc sống và công việc; nguồn thu cũng không được không thay đổi do việc làm gặp bất lợi. Cảm tình gia đình: Có sự sự không tương đồng nho nhỏ nhưng đều được giải quyết ổn thoả, không đáng lo lắng Sức khoẻ: chú ý bệnh tuổi già hay huyết áp. Nghiệm lại những event đã diễn ra trong thời gian Tân Sửu thì các Dự kiến vận số của Xem Vận Mệnh với độ tuổi của tôi là kha khá đúng mực. Do tiêu giảm đi lại mà công việc ngoại giao của tôi bị ách tắc, nhiều mối quan hệ lợi ích tuy nhiên phương bởi vậy cũng trở thành tác động ảnh hưởng thậm chí còn là mất đi. thế cho nên mà công việc của mình cũng không ít bị thu hẹp; nguồn thu cũng giảm đi đáng kể. Vốn là người quen với lối chi tiêu thoải mái nhưng nay lại phải điều chỉnh giá cả dè sẻn khiến cả 2 vợ chồng tôi đều cảm thấy bí quẩn mối quan hệ vợ chồng cũng vì chuyện củ hành vại dưa mà quá nhiều lần giận hờn cãi cọ. Phương diện sức khoẻ thì năm 2021 cũng là năm mà tôi khởi đầu cảm nhận được sự đổi thay tác động ảnh hưởng của tuổi tác tới cơ thể: mắt mờ đi, thường xuyên mất ngủ và ăn không ngon miệng. Bản thân tôi đã và đang quá nhiều lần ra mắt trang web xemvanmenh.net tới bạn bè của mình hay trên những hội nhóm. Kỳ vọng bằng những động thái nhỏ của mình có thể tỏa khắp đến cộng đồng những nội dung hữu ích nếu như bạn biết địa chỉ xem phong thủy nào hay, đúng mực cũng đừng ngần ngại mà hãy san sẻ với mỗi cá nhân để cùng nhau bàn luận. Và tất nhiên năm 2022 tôi sẽ vẫn liên tiếp theo dõi nội dung luận tử vi tuổi Kỷ Dậu tại Xem Vận Mệnh so sánh với thực tiễn và tìm thêm những website có nội dung tốt khác. Từ đó dự kiến vận số năm tuổi 1969 năm Nhâm Dần rằng: năm tới mọi sự đều được thuận tiện tươi tốt nhờ có phúc tinh Mộc Đức chiếu mệnh, người tuổi này nên nắm bắt thời cơ để triển khai xong những việc quan trọng trong năm đúng với mong ước và rút ngắn thời điểm xúc tiến tuy nhiên cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe thể chất bản thân, đề phòng dao kéo hay vết mổ. Công danh sự nghiệp phải do mình tự phấn đấu nỗ lực cố gắng mà có được. Để chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho năm 2022 ngay từ giờ đây mình đã buổi đầu lên kế hoạch; phác thảo lộ trình phát triển; sẵn sàng nguồn lực nhân sự, máy móc cho hai Dự Án BĐS mới. Đồng thời dành thời điểm theo dõi, thúc đẩy công việc hiện tại không thay đổi quỹ đạo hoạt động giải trí. Chúc bạn sớm tìm kiếm ra một địa chỉ xem phong thủy ưng ý từ những lưu ý và san sẻ của cá nhân tôi. Tham khảo thêm tại: https://www.thechinesezodiac.org/chinese-horoscope-2022/rooster/
 4. Chiêm nghiệm tử vi nam mạng 1973 Quý Sửu Có thể nói năm nay là một năm đầy trở ngại với nam tuổi Quý Sửu, nhất là trên khía cạnh công việc, kéo theo đó là tài chính thua thiệt và sức khỏe không tốt. Bản thân tôi cũng đã có một năm đầy biến động và khó khăn trong năm Tân Sửu chỉ bởi trót tin lời bạn bè tham gia đầu tư tiền ảo để rồi lời chưa thấy đâu chỉ thấy kinh tế gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng và ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt, dưới tác động nặng nề của đại dịch covid-19 toàn thành phố Hồ Chí Minh cách ly xã hội 03 tháng, không thể vận hành taxi - không có thu nhập - chút tiền ít ỏi cũng đầu tư theo bạn bè nên vấn đề tài chính với gia đình tôi lại càng trở lên nặng nề hơn. Dù cho được nhận khoản hỗ trợ xã hội 2 triệu đồng nhưng thực sự không thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt của bốn thành viên trong nhà. Diễn biến cuộc sống của tôi trong năm 2021 đúng tới 80% so với những lời dự báo tử vi năm 2021 tuổi 1973 của website xemvanhmenh.net. Thật vậy, website cho rằng năm Tân Sửu nam mạng Quý Sửu gặp hạn Thái Tuế; lại có sao Thái Bạch chiếu nên mọi sự gặp nhiều trở ngại, nhất là phương diện tiền nong. Bởi người xưa có câu “Thái Bạch quét sạch cửa nhà” là vậy. Ngoài ra, sự nghiệp của tôi cũng được tiên liệu là không mấy khởi sắc, công việc hiện tại cũng gặp nhiều cản trở; dù có đầu tư mới cũng không được như mong muốn; sức khỏe cẩn trọng xây xát tay chân. Tuy nhiên, tình cảm gia đình tương đối thuận hòa những chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt trước kia cũng có cơ hội được tháo gỡ. Qua những chuyện đã từng diễn ra trong năm 2021 tôi lại càng cảm thấy tin tưởng hơn vào nội dung dự đoán tử vi của website Xem Vận Mệnh. Đặc biệt, sau khi tìm hiểu và được biết thầy phong thủy Duy Tâm Phúc là người chịu trách nhiệm bài đăng của trang; xem qua facebook bằng những nhận xét và bài viết của thầy thì tôi lại càng cảm thấy an tâm hơn bởi thầy là người có tâm với nghề và giàu chuyên môn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tiếp tục xem tử vi 2022 tuổi 1973 nam mạng ở đây; đồng thời giới thiệu tới bạn bè mong những người xung quanh cũng có được một năm mới bình an. Theo dự báo của thầy thì cuộc sống của nam tuổi Quý Sửu trong năm Nhâm Dần sẽ có phần suôn sẻ hơn bởi được hưởng may mắn từ sao Thái Dương chiếu mệnh; lại gặp được Thiên Lợi - Địa Lợi trong tứ trụ. Do vậy, năm tới tôi và những bạn tuổi 1973 năm mạng sẽ có thêm nhiều mối quan hệ tốt trong công việc hoặc có thêm thời cơ tốt trong sự nghiệp; nếu biết tận dụng ắt có thể đảo ngược được kinh tế gia đình. Đặc biệt, chuyện tình cảm gia đình có nhiều chuyện vui đưa đến, chủ về thêm người thêm của hay chuyện cưới xin; trong làm ăn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nếu có thể tìm đúng thời điểm phù hợp để tiến hành và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì ắt có được kết quả tích cực. Trên đây là những trải nghiệm của tôi về việc xem tử vi đầu năm 2022 nam mạng tuổi Quý Sửu 1973, nếu bạn biết địa chỉ xem tử vi nào hay và chính xác hãy bình luận và giới thiệu với tôi ở dưới bài đăng này. Còn nếu bạn là người yêu thích và có chút kiến thức về phong thủy hãy cùng tôi tham khảo, nghiên cứu và bàn luận thêm nội dung của website Xem Vận Mệnh. Cuối cùng chúc mọi người một năm mới thuận lợi; sớm khôi phục lại được cuộc sống bình thường mới và thoát ra khỏi những tác động tiêu cực của dịch bệnh. Tham khảo thêm tại: https://www.thechinesezodiac.org/chinese-horoscope-2022/ox/
 5. Cảm nhận tử vi nam mạng Tân Hợi 1971 Tôi là nam mạng sinh vào mùa hè năm 1971. Trước đây tôi không tin tưởng nhiều vào tử vi, mẹ tôi hàng năm có thói quen đi xin lá số tử vi từ các thầy phong thủy nhưng tôi không quá quan tâm. Nhưng kể từ khi xem tuổi làm nhà thì tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Tôi sẽ chia sẻ một chút về tử vi nam mạng tuổi Tân Hợi của bản thân. Với đặc thù công việc bận rộn nên tôi thường không tìm trực tiếp các chuyên gia phong thủy mà tìm kiếm một số trang web uy tín như xemvanmenh.net để xem tử vi nam mạng 1971. Tôi thấy xem tử vi trực tuyến khá dễ dàng, vừa không tốn thời gian đi lại vừa không tiêu tốn nhiều tiền bạc xem mà thông tin luận giải lại khá chính xác. Vào cuối năm ngoái tôi có xem tử vi 2021 nam mạng tuổi 1971 trên xemvanmenh.net và được dự đoán như sau: Vận trình năm 2021 nam mạng tuổi Tân Hợi gặp nhiều cản trở. Việc làm ăn không có nhiều khởi sắc, đầu tư cẩn trọng bởi tiềm ẩn nhiều điềm xấu, dễ mất mát, khó thu hồi vốn. Tài chính không ổn định, tiền của làm ra không giữ được. Sức khỏe suy giảm, dễ ốm đau bệnh tật, cẩn thận các bệnh về hô hấp, phổi, họng. Gia đình tuy đón nhiều tin vui nhưng tình cảm vợ chồng không tốt, dễ tranh cãi, bất đồng. Năm 2021 sắp hết và tôi nghĩ rằng các luận giải trên hợp lý với bản thân đến 85%. Được điểm báo sức khỏe trong năm Tân Sửu không tốt nên tôi cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi và đi khám định kỳ nên cũng không có bệnh gì nặng nề. Tuy nhiên trong tháng 5/2021, tôi có đi công tác tại TP. HCM và chẳng may nhiễm Covid, sau đó tôi được đưa đến bệnh viện dã chiến để điều trị. Dù bị nhiễm bệnh và sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng tôi luôn nghĩ và động viên bản thân sẽ vượt qua. May mà có sự tận tình giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ và tinh thần lạc quan mà sau 2 tháng tôi đã hồi phục và được xuất viện. Qua những việc đã trải qua trong cuộc sống năm 2021, xemvanmenh.net gần như đã luận giải khá chuẩn xác những nét cơ bản của vận mệnh nam mạng Tân Hợi trong năm. Tôi cảm thấy năm 2021 vẫn còn nhiều điều tôi cần rút kinh nghiệm, nhất là phải cẩn trọng hơn nữa về sức khỏe của bản thân. Năm mới sắp tới nên tôi tiếp tục xem tử vi năm 2022 nam mạng tuổi Tân Hợi 1971 trên xemvanmenh.net và thấy một số dự đoán sau đây: - Công danh sự nghiệp: Mọi sự làm chỉ ở mức ổn định, không nên mưu cầu sự nghiệp lớn bởi dễ đạt kết quả không như nguyện vọng. - Tiền bạc: Không ổn định, tiền bạc làm ra chỉ đủ chi tiêu, không có tiết kiệm. - Sức khỏe: Dễ đau ốm lâu ngày chưa khỏi, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi,cẩn trọng các bệnh về huyết áp, xương khớp. - Tình duyên - gia đạo: Xây dựng mối quan hệ với nhiều người, gia đạo có thể đón tin vui thêm người thêm của hoặc tin tức của người từ phương xa. Tuy nhiên chú ý tình cảm vợ chồng hay xảy ra tranh cãi, cẩn thận gia đình có đám tang. Vận mệnh năm 2022 của tôi cũng không tốt hơn năm 2021 là mấy. Thay vì buồn về vận trình của mình trong năm tới không như ý muốn, thì tôi lên kế hoạch để hóa giải các bất lợi và giải quyết tranh cãi trong gia đạo. Hy vọng với bài chia sẻ cảm nhận này của tôi có thể đem đến những thông tin hữu ích cho các bạn đọc. Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn về tử vi năm 2022 tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng thì hãy tìm đọc trên xemvanmenh.net hoặc chia sẻ website xem tử vi đáng tin cậy khác mà bạn biết nhé. Tham khảo thêm tại: https://www.thechinesezodiac.org/chinese-horoscope-2022/pig/
 6. Suy ngẫm về tử vi nam mạng Nhâm Tý 1972 Mỗi người khác nhau về giới tính, tuổi tác vào mỗi năm sẽ có lá số tử vi không giống nhau. Theo cá nhân tôi, việc tham khảo tử vi giống như là có được một phần tiên liệu ở một thời điểm nhất định trong vận trình cuộc đời của bản thân. Ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ cảm nhận về tử vi nam mạng Nhâm Tý 1972. Hy vọng những chiêm nghiệm của tôi phần nào sẽ hữu ích với mọi người. Vào tháng 12 hàng năm của mấy năm trước, tôi thường xuyên cùng mẹ đi xin lá số tử vi tại chỗ các thầy phong thủy nổi tiếng. Tuy nhiên dạo gần đây tôi đã tìm thấy được địa chỉ tham khảo tử vi online uy tín, đó là website xemvanmenh.net. Điểm mạnh của xem tử vi online đó là không mất thời gian di chuyển và tiền trả cho các thầy phong thủy. Tính đến giờ, tôi cho rằng thông tin luận giải tử vi tại website xemvanmenh.net là khá chính xác. Tôi có thể lấy ví dụ là những điềm lành, thách thức mà tôi được dự đoán trước khi xem tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng tại chuyên trang như sau: 2021 là một năm mọi việc ở mức bình thường, không nên đặt mục tiêu quá cao vì dễ đạt kết quả không như mong đợi. Dù làm ăn được quý nhân giúp đỡ nhưng chi tiền đầu tư kinh doanh dễ gặp khó khăn, không dễ lấy lại vốn. Gia đạo tuy có nhiều tin vui đưa tới nhưng vợ chồng bất hòa, nảy sinh mâu thuẫn. Tôi chiêm nghiệm những thông tin luận giải tử vi trên khá hợp lý với chính bản thân mình. Điển hình là về công việc, vào tháng 3/2021, tôi với vợ có mở cửa hàng bán đồ ăn healthy tại tầng 1 của gia đình. Tuy nhiên, càng đổ tiền vào lại thấy công cuộc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Lúc này nhà tôi sinh ra nhiều mâu thuẫn về mọi quyết định đưa ra, những tưởng việc làm ăn đang ở mức phá sản cận kề. May mắn lúc này, có sự giúp đỡ của em họ cho đầu ra của sản phẩm nhưng công việc cũng chỉ ở mức trung bình và không đạt được thành quả như kỳ vọng ban đầu đề ra. Chính những điều mà bản thân đã trải qua trong năm Tân Sửu mà tôi càng thêm tin vào vào luận giải tử vi tại xemvanmenh.net. Tôi đã giới thiệu địa chỉ này tới người quen và họ thấy khá đúng với vận trình cuộc sống của họ trong những năm đã trải qua. Năm Nhâm Dần sắp đến và tôi tiếp tục xem tử vi năm 2022 nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972 trên xemvanmenh.net và được chuyên trang luận giải như sau: - Việc kinh doanh: Có sự biến chuyển theo chiều hướng tích cực, nam mạng tuổi này nên bỏ vốn đầu tư kinh doanh để thu nhiều lợi nhuận do có quý nhân giúp đỡ. Trong năm nên tránh thay đổi nghề nghiệp vì có thể khó đạt được kết quả như kỳ vọng. - Tài chính: Tiền bạc tuy dồi dào nhưng không có tiết kiệm bởi hao tốn tài sản nhiều vào chi tiêu sinh hoạt và đầu tư làm ăn. - Sức khỏe: Sức khỏe không tốt, cẩn thận các bệnh liên quan đến mắt. Nam mạng tuổi này đi đứng cẩn trọng, đề phòng tai nạn sông nước. - Tình duyên - gia đạo: Cẩn thận lời lẽ, cẩn thận lời ra tiếng vào gặp chuyện không hay. Gia đạo đón tin vui về thêm người thêm của hoặc chuyện hỷ. Tôi thấy việc xem tử vi là rất cần thiết, mọi người dựa vào những dự đoán để lập cho mình kế hoạch nhằm khắc phục vận hạn và tận dụng tốt các cơ hội đưa tới trong năm. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về vận trình năm 2022 nam mạng Nhâm Tý 1972 thì hãy xem trên xemvanmenh.net hoặc cùng nhau chia sẻ cảm nhận tử vi nam mạng tuổi này nhé. Tham khảo thêm tại: http://www.gotohoroscope.com/2022-horoscope/chinese-horoscope-2022-rat.html