• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thái Lan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Thái Lan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 11/01/1991

Contact Methods

 • MSN
  Chung cư Hà Đô
 • Website URL
  http://thailanreal.com/
 • Yahoo
  ctyhoanglongtech@gmail.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hồ Chí Minh

Xem hồ sơ gần đây

72 lượt xem hồ sơ
 1. Dầu xoa bóp Counterpain Thái Lan Bảo là dầu xoa bóp chứ thật ra nó dạng kem á. Bạn gặp rắc rối về đau cơ bắp, thấp khớp, viêm khớp (hay theo Đông y gọi là bệnh phong thấp, tê thấp) là căn bệnh làm đau nhức, sưng đỏ các khớp xương, bắp thịt ở tay, chân, lưng, hông và một số cơ quan khác trong cơ thể khiến bạn cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi dai dẳng thì bạn có thể dùng ngay dầu Counterpain để chữa trị kịp thời cũng như giúp cải thiện các vết bầm, các vùng đau nhức trên cơ thể. Xem thêm: dầu xoa thái lan Dầu Counterpain có 3 màu là màu Đỏ, màu Vàng và màu Xanh nhưng hiện tại Thailan.real chỉ bán 2 loại là Counterpain đỏ (nóng) và Counterpain Cool (lạnh) thôi. Tác dụng của dầu xoa bóp Counterpain Thái Lan Dầu xoa bóp Counterpain là loại kem trị đau nhức cho chấn thương thể thao tuyệt vời mà mình đã từng dùng. Nếu bạn thích lạnh có thể dùng dầu lạnh, nếu thích nóng có thể dùng Counterpain nóng. Loại nào cũng giảm đau, trị đau nhức do chấn thương tốt cả. Ngoài ra dầu nóng xoa bóp Counterpain Thái Lan có công thức đặc biệt để làm giảm cơn đau do bệnh thấp khớp, viêm khớp hoặc khuỷu tay quần vợt và để làm giảm các dây chằng, cơ bắp, đau khớp, do độ cứng, bầm tím, bị thương, bong gân, căng thẳng hoặc chấn thương thể thao. Dầu xoa bóp khớp Counterpain Thái Lan như một vật "gối đầu giường" của mọi người từ trẻ em, thanh niên đến người lớn tuổi khi trái gió trở trời gây đau nhức cơ thể, hoặc khi chơi thể thao. Công dụng dầu xoa bóp Counterpain Thái Lan: Giảm đau do viêm khớp, thấp khớp hoặc đau khuỷu tay do chơi thể thao hoặc vận động quá sức Làm giảm các cơn đau cơ bắp, gân và khớp, bầm tím, chấn thương, bong gân hoặc chấn thương thể thao Đặc biệt, độ nóng của Counterpain có tác dụng làm giãn mạch, tăng cung cấp oxy cho các mô, tăng dinh dưỡng cho các mô, tăng tưới máu cho vùng chấn thương, từ đó làm kháng viêm, giảm đau. Chính vì vậy, dầu nóng xoa bóp Counterpain được dùng trong những trường hợp bệnh lý sưng đau mãn tính. Thành phần chính dầu xoa bóp Counterpain Thái Lan: Tinh dầu bạc hà: kích thích tinh thần, giảm đau, chống viêm rất hiệu quả, giúp lưu thông máu, giảm đau, giảm ngạt mũi, giúp tiêu hóa rất tốt. Methyl Salicylate: kích thích dây thần kinh cảm giác, làm tăng tuần hoàn máu, giảm đau, chống viêm vùng cơ khớp bị đau do viêm. Menthol tác động trực tiếp vào các dây thần kinh gây cảm giác mát lạnh và giảm đau nhanh. Menthol dùng kết hợp với methyl salicylat làm tăng hấp thu và giảm thuỷ phân methyl salicylat qua da nên làm tăng tác dụng điều trị đau nhức. Eugenol 1.36%: Là thành phần chính của tinh dầu chiết xuất từ nụ hoa Đinh hương. Đây là thành phần đầu tiên của tinh dầu đã được chứng minh có vai trò là chất sát trùng và giảm đau mà ngày nay vẫn còn dùng. Chính vì được chiết xuất 100% từ các thành phần tự nhiên nên dầu Counterpain Thái Lan không có tác dụng phụ, không màu và không làm hỏng quần áo. Vì thế mà loại dầu này chiếm ưu điểm vượt trội khi được đem ra so sánh với các loại thuốc giảm đau xương khớp khác và ngày càng được phổ biến trên thị trường. Sự khác biệt của dầu xoa bóp Counterpain nóng và lạnh: Counterpain Cool là loại “Gel” xoa bóp ngoài da giúp hỗ trợ điều trị: Nhức mỏi, viêm khớp, thấp khớp… Không chỉ dừng lại ở đó dầu lạnh xoa bóp này còn giúp giảm nhanh các triệu chứng bong gân, đau cơ cho người lớn tuổi hoặc những người chấn thương do chơi thể thao. Nó không nóng như các loại dầu xoa bóp khác. Nó mát, nó lạnh, nó tạo cho bạn cảm giác giảm đau bằng cảm giác lạnh, cảm giác tê tê thoải mái làm bạn quên đi cảm giác đau và giúp các vùng chấn thương mau khỏi hơn. Với nhiều người không thích nóng hoặc không chịu được nóng như trẻ em, người lớn tuổi thì dùng dầu lạnh sẽ an toàn hơn. Dầu nóng Counterpain có công dụng chẳng khác nào với Counterpain Cool cả nhưng nó sẽ gây nóng. Nếu bạn là 1 người hay chơi thể thao hay vận động và thường xuyên bị đau sau mỗi lần chơi thể thao thì bạn chắc chắn sẽ rất quen với dầu nóng. Nhiều người thích cảm giác nóng rần rần ấy và Counterpain mang đến cảm giác rần rần ấy cho bạn. Giúp lỗ chân lông bạn giãn nở ra và các thành phần của dầu sẽ dễ dàng đi vào các vết thương để chữa trị nó. Nhưng nhớ đừng sứt và các vết thương hở là được. Cách sử dụng dầu xoa bóp Counterpain Thái Lan: Lấy một lượng dầu nóng Counterpain vừa đủ vào ngón tay hoặc bàn tay của bạn Massage theo hình tròn, sâu vào da và xung quanh khu vực đau nhức Counterpain nhanh chóng hấp thụ và giảm các cơn đau tức thì. Nên sử dụng Counterpain không quá 3 lần một ngày. Ngoài ra Counterpain Thái Lan còn phân phối sản phẩm dầu lạnh Counterpain với công dụng và cách hoạt động tương tự cho bạn sự lựa chọn đa dạng hơn. Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh ! Trên mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chứng tỏ đây là hàng thật. Nếu các bạn mua về mà không có mã vạch thì chắc chắn là hàng giả rồi đó ạ ! Sản phẩm có mã vạch 899 của Indonesia. Chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ sao lại là mã vạch của Indonesia mà toàn giới thiệu dầu Counterpain Thái Lan ? Thực tế thương hiệu dầu này là TAISHO của Nhật Bản, công nghệ Nhật Bản những công ty mẹ lại ở Indonesia và sản phẩm được nhập về Việt Nam thì lại được sản xuất ở 1 nhà máy ở Thái Lan nên các thông tin bao bì đều là chữ Thái Lan.
 2. Dầu Green Herb Oil có tác dụng gì? Dầu Green Herb Oil tuy được xuất xứ từ Thái Lan nhưng là một trong những chai thuốc mà hầu hết người Việt Nam đều sử dụng. Điều này được tạo bởi công dụng làm ấm đường hô hấp, thông mũi, giảm nhẹ cơn đau đầu, chóng mặt, cảm giác say tàu xe, giảm cơn đau, ngứa do côn trùng đốt, cắn và đặc biệt có hiệu quả trong việc để trị các bệnh như cảm cúm, trúng gió, nhức đầu, lạnh chân tay… Xem thêm: dầu lăn nhân sâm thái lan chính hãng Với một mùi hương dễ chịu, dầu Thái Green Herb Oil còn được nhiều người sử dụng như một loại tinh dầu để xông hơi, thư giãn và khử khuẩn bằng cách hít trực tiếp hoặc nhỏ một ít giọt dầu vào ly nước nóng. Trong những ngày mưa lạnh, cơ thể cần phải giữ ấm thì dầu cũng là một sản phẩm hỗ trợ giúp làm nóng cơ thể, cùng với những động tác xoa bóp, massage nhẹ nhàng sẽ giúp lưu thông máu huyết, cải thiện sức khỏe. Thành phần chính của dầu thảo dược 3 vị Sở hữu những thành phần thiên nhiên chiết xuất từ nhiều cây thảo dược quý: rễ sâm, đinh lăng, hồi, gừng, hạt tiêu, hoa nghệ, đinh hương, vỏ cam Bergamot, cây sả, hạt mắc khén,... Dầu Green Herb Oil là sự kết hợp giữa phương thuốc dân gian và kỹ thuật hiện đại, giúp phát huy hiệu quả tối đa công dụng vừa an toàn với nhiều người sử dụng bất kể người trẻ hay người già. Bạn sẽ thấy trong chai dầu có vài sợi rễ nhân sâm và hoa sâm trong chai dầu. Điều này làm cho hương dầu rất thơm mùi nhân sâm và vàng để lâu dược liệu từ nhân sâm ngày càng tiết ra giúp tăng hiệu quả sử dụng. Cách sử dụng dầu Green Herb Oil Với thiết kế dạng con lăn bạn hoàn toàn dễ dàng bôi dầu lên các vị trí mà không sợ bi dính tay hay dầu đổ ra quá nhiều gây ra những kích ứng da. Dưới đây là một số cách sử dụng: - Bôi trực tiếp lên vùng da bị côn trùng cắn sẽ giúp giảm ngứa và sưng hiệu quả tức thì. - Thoa nhẹ lên các vùng cần giữ ấm như cổ, hai Thái dương, lòng bàn chân khi bị cảm cúm, cảm lạnh hay đau đầu, say xe… - Khi bị nghẹt mũi bạn hoàn toàn có thể hít trực tiếp dầu để giúp thông mũi, thư giãn. Lưu ý khi sử dụng dầu Green Herb Oil Tuy được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên song khi sử dụng bạn cần lưu ý một số điều sau: - Cấm tuyệt đối việc bôi vào vết thương hở. Cách sử dụng đúng là chỉ bôi vào những vị trí sưng đau, nhức mỏi mà không bị rách hở. - Tránh xa tầm tay của trẻ em bên cạnh đó không nên sử dụng cho trẻ dưới 3 tuổi. Với những làn da dễ dàng bị kích ứng như làm da em bé, sức nóng của dầu sẽ gây ra những hiện tượng nóng rát, dị ứng. - Do được rất nhiều người tin dùng nên trên thị trường có rất nhiều nguồn hàng giả chính vì vậy để có thể phân biệt dầu Green Herb Oil thật giả bạn nên mua hàng tại những cửa hàng uy tín và chỉ sử dụng những sản phẩm có đầy đủ tem mác, tránh việc tiền mất tật mang khi mua phải hàng đểu hàng giả.
 3. Chất lượng của các thành phần chính trong dầu cù là Dầu cù là nói chung, dầu cù là Green herb balm thái lan nói riêng sở hữu những thành phần chính, cơ bản mang tác dụng hữu ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Mỗi thành phần có những công dụng riêng, góp phần giúp chúng ta có thể chăm sóc tốt hơn cho chính bản thân mình. Thành phần long não trong dầu cù là Quan trọng, cơ bản và có công dụng hữu ích nhất có trong dầu cù là, được các cơ quan y tế uy tín công nhận về dược tính. Xem thêm: dầu cù là thái lan có tác dụng gì Thành phần nong lão có trong sản phẩm dầu cù là Green herb đem lại công hiệu hữu ích trong việc giảm đau, phân tán và giúp não bộ của con người mất đi sự tập trung, từ đó không quá quan tâm tới cảm giác đau mà mình đang gặp phải. Thành phần long não có tác dụng cơ bản là tạo nên sự kích thích, từ đó có thể cảm biến tốt nhiệt độ trên da con người, và tạo nên cảm giác dễ chịu, mát mẻ. Khi có thể hướng sự tập trung của não bộ tới một vấn đề khác, một yếu tố khác thì việc có thể giảm đau, bớt đi cảm giác đau đớn cũng trở nên dễ dàng hơn. Thành phần Menthol trong dầu cù là Chiết xuất chính từ dầu bạc hạ nên có những công dụng tương tự với long não, có thể kích thích da hiệu quả. Việc làm lạnh da, giảm lượng máu lưu thông, đảm bảo hỗ trợ cho việc giảm sưng, tấy tại vùng da bị tổn thương hiệu quả nhất. Được đánh giá có công dụng như việc chúng ta sử dụng đá lạnh chườm lên khu vực bị tổn thương, sưng tấy vậy. Ngoài ra, việc có thể tương tác tốt với những thụ thể opioid giúp hỗ trợ giảm đau, giảm viêm tốt hơn khá nhiều, đảm bảo vết thương của con người sớm được giải quyết. Và thành phần này xuất hiện đầy đủ, chất lượng trong sản phẩm tốt như dầu cù là xanh Thái lan. Thành phần tinh dầu bạc hà trong dầu cù là Được biết tới ở dạng menthol 26% nên công dụng chính là hỗ trợ giúp các thành phần khác có trong dầu cù là dễ dàng thẩm thấu, thấm vào bên trong da và đem lại công dụng cao hơn. Đây là phụ phẩm được hình thành trong quá trình trích xuất menthol – thành phần quan trọng không thể thiếu của dầu cù là. Thành phần tinh dầu quế, tràm và đinh hương Khả năng giúp đánh lừa thần kinh của con người hiệu quả, kích thích giúp giảm đau dễ dàng, tạo cảm giác nóng giúp cơn đau của mỗi người được giảm xuống đáng kể. Điều này đảm bảo cho chúng ta có thể giải quyết những vấn đề, những tổn thương bên ngoài mà bản thân mình không may gặp phải. Ngoài ra, còn có nhiều thành phần tự nhiên khác được sử dụng tạo nên sản phẩm dầu cù là chất lượng, Đặc biệt, với dầu cù là Green herb balm thái lan càng được sử dụng nhiều thành phần, nhiều thảo dược thiên nhiên hơn nữa để làm nên công hiệu cao, đa dạng để mỗi người có thể chăm sóc tốt hơn cho chính mình, giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe mà mình gặp phải. Nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Dầu cù là Green herb balm là sản phẩm chính hãng được sản xuất, cung cấp từ Thái Lan. Với một sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, là các loại thảo dược, tinh dầu thiên nhiên. Bởi thế, sử dụng luôn đánh giá đem lại an toàn cao, bảo vệ tốt cho hiệu quả trong giải quyết nhiều vấn đề mà người dùng có thể gặp phải. Chọn mua một sản phẩm chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, tem chống hàng giả đầy đủ. Khi có thể đặt mua tại đơn vị uy tín, đem tới sản phẩm chất lượng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho chính lợi ích, hiệu quả sử dụng sản phẩm cho bản thân, cho người thân dễ dàng hơn. Công dụng chính của dầu cù là xanh Thái Lan Hỗ trợ trong quá trình chăm sóc, cải thiện sức khỏe, những vấn đề mà con người gặp phải hiệu quả. Với các thành phần tự nhiên 100%, là sản phẩm hỗ trợ cho việc giải quyết các cơn đau nhức nhanh chóng, dễ dàng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những người bị đau nhức cơ thể do thấp khớp, hay thường xuyên bị đau cơ, đau khắp mọi nơi trên cơ thể. Những cơn đau đầu, chóng mặt, hay cảm giác khó chịu khi bị say tàu xe cũng được giải quyết triệt để và nhanh chóng. Một vài biểu hiện ở ngực như bị tức ngực, đau ngực,… sử dụng dầu cù là Green herb balm thái lan đúng cách cũng đem tới công hiệu cao. Giải quyết hiệu quả những cơn đau bụng, khó chịu bụng. Hỗ trợ phòng tránh bị cảm lạnh, làm ấm người khi thời tiết lạnh giá. Sử dụng thoa vết cắn do côn trùng đốt, hay sử dụng khi bị nghẹt mũi, viêm mũi,… công hiệu cao. Khả năng giúp điều hòa khí huyết, hỗ trợ cho máu lưu thông tốt giúp những cơn đau của chúng ta sớm được đẩy lùi, cho mọi hoạt động, mọi công việc có thể diễn ra thuận lợi, suôn sẻ như ý. Có thể sử dụng đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng sẽ giúp dầu cù là xuất xứ từ Thái Lan đem lại lợi ích thiết thực cho nhu cầu thực tế của mỗi người. Vì sao nên chọn dầu cù là Green herb? Giữa nhiều dòng sản phẩm khác nhau thì việc tính toán, quyết định nên sử dụng loại dầu cù là nào, xuất xứ từ đâu luôn là vấn đề cần đặc biệt chú ý. Khi có được quyết định chuẩn xác luôn có khả năng đem lại lợi ích lớn, bảo vệ cho những nhu cầu, đòi hỏi thực tế từ phía người dùng. Trong đó, với dầu cù là xanh Thái Lan nổi bật là: Sản phẩm có công thức gia truyền, xuất xứ từ Thái Lan là đất nước nổi tiếng với các sản phẩm dầu cù là chính hiệu, chất lượng tuyệt vời. Sản phẩm chính hãng đảm bảo sử dụng hoàn toàn thành phần thảo dược từ thiên nhiên. Vì thế, luôn được đánh giá cao ở độ an toàn tuyệt đối với sức khỏe của con người. Đem tới nhiều công dụng, nhiều lợi ích cho việc chăm sóc cơ thể, giảm đau nhức,… hiệu quả với nhiều biểu hiện khác nhau của từng người. Sử dụng dầu cù là Green herb balm thái lan có thể lựa chọn cho mọi đối tượng người dùng từ trẻ nhỏ, người già, người trưởng thành,… nếu dùng đúng cách sẽ mang tới công hiệu như ý. Nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng, có thể mang theo cả bên mình khi cần thiết để việc giải quyết vấn đề của bản thân mỗi người trở nên dễ dàng hơn. Sở hữu mùi hương dịu nhẹ, thơm nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người dùng mỗi khi sử dụng, tránh cảm giác khó chịu, hay phiền toái vì mùi hương mà loại dầu cù là này mang lại. Sản phẩm công hiệu nên có thể đặt mua về sử dụng cho gia đình mình, hay để làm quà tặng vô cùng ý nghĩa và thiết thực cho người được tặng. Nguyên tắc khi sử dụng dầu cù là Green herb Đối với dòng sản phẩm tự nhiên như dầu cù là xanh Thái Lan nếu có thể tìm hiểu và sử dụng đúng cách sẽ đem lại công hiệu cao, thiết thực nhất. Trong đó có một vài lưu ý cơ bản và quan trọng là: Không nên sử dụng sản phẩm cho trẻ em dưới 1 tuổi để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không thoa dầu cù là lên vùng da có vết thương hở có thể khiến vỡ mạch máu, từ đó vết thương khó lành hơn rất nhiều. Không thoa dầu cù là Green herb balm thái lan lên mắt để tránh cảm giác cay nóng mắt, ảnh hưởng không tốt tới đôi mắt. Mỗi lần sử dụng chỉ dùng một lượng nhỏ, vừa đủ, không nên quá lạm dụng dùng quá nhiều trong một lần có thể khiến chúng ta bị nóng rát, khó chịu. Bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, nơi thoáng mát và chỉ sử dụng khi sản phẩm còn trong thời gian hạn sử dụng.
 4. Sữa nestle gấu Sữa Nestle gấu high calcium nhập khẩu Thái Lan là dòng sữa bổ sung hàm lượng canxi cao dành cho mọi lứa tuổi, trẻ e từ 1 tuổi trở lên, giúp bé tăng trưởng chiều cao tối đa, chống loãng xương ở phụ nữ và người lớn tuổi, bổ sung canxi cho mẹ bầu trong thời gian thai kỳ để cơ thể ko đau mỏi. Những thành phần độc đáo, chiết xuất từ mạch nha trắng và trà , với antioxidant của sữa gấu nestle thái lan tăng chiều cao giúp ngăn ngừa sự lão hóa, bệnh tim và các loại ung thư. Xem thêm: sữa gấu nestle thái lan tăng chiều cao Hương vị tuyệt vời của kem và aroma từ mạch nha trắng và trà Sữa bò: giúp tăng cường sức khỏe và ” nuôi dưỡng da “. Sữa gấu nestle thái lan tăng chiều cao đặc biệt dành cho các chị em. Sữa gấu nestle có mấy loại Sữa gấu Nestle Thái Lan có 4 loại màu gồm vàng, xanh, trắng, hồng. mỗi màu có những công dụng cho từng đối tượng khác nhau. MÀU VÀNG – Công thức ban đầu được làm từ sữa bò chất lượng cao 100%.: Thích hợp cho mọi người trong gia đình thuộc mọi lứa tuổi và những người yêu thích hương vị phong phú, truyền thống. MÀU XANH DƯƠNG – Bơ béo (béo) thấp được làm từ sữa bò nguyên chất 100%, giàu canxi: Chất béo thấp phù hợp cho tất cả các gia đình thuộc mọi giới. Mọi lứa tuổi đều chú ý đến chăm sóc sức khỏe. MÀU TRẮNG – Không có chất béo (thiếu bơ). Được làm từ sữa bò nguyên chất 100%, giàu canxi: Không có chất béo phù hợp cho tất cả mọi người trong gia đình ở mọi lứa tuổi chăm sóc sức khỏe đặc biệt. MÀU HỒNG – Công thức Folate cao mới được làm từ sữa bò chính hãng, giàu canxi.: Các tế bào máu đỏ. Thích hợp cho phụ nữ hiện đại Để tự chăm sóc bản thân mỗi ngày. Sữa Gấu Nestle Tiệt Trùng – Với người bạn yêu và bản thân bạn. – Kể từ khi ra mắt vào năm 1940, thương hiệu Nestle Thái đã được tín nhiệm và tin tưởng hơn 70 năm qua, ngon, độc đáo, thuận tiện để uống ngay lập tức. Và có thể lưu trữ lâu hơn trong môi trường không làm lạnh. Sữa Nestle gấu Thái Lan được nhiều người tin dùng cũng như sử dụng từ trước tới nay. – Sữa gấu nestle thích hợp cho uống mỗi ngày cho sức khỏe. Hoặc tặng nó như một món quà. Hãy để mọi người thân của bạn cảm nhận được sự quan tâm nhau. – Hoặc lễ hội đặc biệt đối với người bạn yêu mến Hướng dẫn sử dụng sữa gấu thái lan Dùng sữa gấu Thái Lan uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Tốt nhất ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 8 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp. Sữa gấu Thái Lan sau khi mở nắp, nên sử dụng hết hoặc bảo quản trong tủ lạnh tối da 12h là tốt nhất. Sữa gấu Nestle thái lan tăng chiều cao cho bé 140ml Pack 12 có tốt không Sữa gấu nestle thái lan có tốt không? Sữa Gấu Nestle Thái Lan là dạng sữa tươi không đường được tiệt trùng kĩ càng được đóng gói dạng lon hộp thiếc có nắp giật tiện dụng. Đặc biệt thiết kế dạng lon này có khả năng bảo quản tốt các vi sinh trong sữa mà ít có sản phẩm sữa nào có khả năng tương tự. Được sản xuất và nhập khẩu từ Nesle Thái Lan với toàn bộ quy trình từ sản xuất đến chế biến, bảo quản nằm trong sự quản lí chặt chẽ, khắt khe của tập đoàn Nestle. Sữa Gấu Nestle Thái Lan ở dạng nguyên kem uống cực kì bổ dưỡng và ngon hơn hẳn các loại sữa không đường thông thường khác, bởi nhiều dòng sữa nay đã tách kem ra nên thành phần bổ không còn nữa. Đối tượng sử dụng sữa nestle Thái lan Sữa Nestle Thái Lan phù hợp cho mọi đối tượng. Với trẻ em: là dòng sữa hiện đại bật nhất hiện nay khi tốt cho sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Với người cao tuổi: giúp tăng cường sức đề kháng, bổ sung canxi, cung cấp vitamin, khoáng chất, dinh dưỡng… Với các chị em phụ nữ giúp làn da trở nên mịn màng, sáng bóng…
 5. Clobetamil G chắc hẳn là danh từ quen thuộc đối với cô nàng đã từng bị mụn, da sạm đen, tàn nhang hay nám da. Tuy nhiên, clobetamil G có tác dụng gì chưa chắc các chị em đã nắm rõ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo thêm. Clobetamil G là tên một loại thuốc của Thái Lan. Thuốc này có dạng kem đặc, chỉ dùng để thoa ngoài da. Tác dụng chính của thuốc Clobetamil G này là kháng khuẩn. Thuốc Clobetamil G thường được bác sĩ kê đơn để trị vẩy nến, á sừng. Với hiệu quả trị nám đáng ngạc nhiên mà Clobetamil G mang lại, càng ngày càng nhiều phụ nữ Thái và Việt tin dùng sản phẩm này. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả chăm sóc da với Clobetamil G; chị em thường sử dụng thuốc này cùng các loại kem và xà phòng đặc trị; cũng có nguồn gốc từ Thái Lan. Xem thêm: kem trị nám chính hãng Do vậy, trên thị trường hiện nay gọi chung Clobetamil G để chỉ bộ sản phẩm trị nám gồm 5 sản phẩm: 2 gói kem Garnier dưỡng da – chống nắng, 1 hũ kem nhân sâm, 1 bánh xà phòng chiết xuất vỏ quýt và 1 tuýp thuốc thoa ngoài da Clobetamil G. Thành phần có trong kem trị nám Clobetamil Tuýp kem Clobetamil G trong bộ kem trị nám cùng tên này có thành phần cơ bản là an toàn và lành tính cho làn da của chị em. Ngoài các chất có khả năng kháng khuẩn như kháng sinh, tuýp kem này có chứa chủ yếu là Vitamin C. Thành phần này giúp làm trắng, mờ thâm vô cùng hiệu quả. Đồng thời kích thích da sản sinh Collagen tự nhiên, giúp da thêm phần căng bóng hơn. Bánh xà phòng màu cam trong bộ sản phẩm trị nám Clobetamil G thì có thành phần hoàn toàn tự nhiên. Bánh xà phòng này được nấu từ bơ tự nhiên; sáp ong và tinh chất vỏ quýt. Các thành phần này đều có khả năng làm sạch, kháng khuẩn và tẩy tế bào chết. Từ đó đem lại làn da sạch đến từng lỗ chân lông cho chị em. Hộp kem sâm màu trắng trong bộ dưỡng da cũng chứa các thành phần tự nhiên; chủ yếu là các loại tinh dầu từ hạt thực vật. Các loại dầu này giúp da được phục hồi và cung cấp độ ẩm một cách toàn diện. Tuy các sản phẩm khác nhau, nhưng phần lớn đều có thành phần thiên nhiên; mỗi thành phần đem lại một hiệu quả dưỡng da khác nhau; nên khi kết hợp sẽ đem lại hiệu quả toàn diện cho chị em. Cuối cùng, trong bộ kem trị nám Clobetamil G còn hai gói kem chống nắng và dưỡng da thương hiệu Garnier của Thái. Hai gói kem này cũng có thành phần rất lành tính; chứa chất dưỡng ẩm; chống nắng bảo vệ da và chứa collagen giúp nuôi dưỡng da thêm phần căng bóng, tươi trẻ. Clobetamil G có tác dụng gì? Với những sản phẩm riêng lẻ có thành phần hiệu quả; tự nhiên và lành tính; bộ trị nám Clobetamil G mang lại rất nhiều công dụng khác nhau cho chị em: Trị nám, làm mờ vết nám, thâm và tàn nhang. Làm mờ cả các vết sẹo trên da do tổn thương, làm mờ các vết thâm mụn gây ra Làm sạch, kháng khuẩn, loại bỏ các loại vi khuẩn có hại trên da Ngăn ngừa nám, vết thâm và các loại mụn trên da Dưỡng ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da căng bóng hơn. Trong đó, tác dụng trị nám, làm mờ vết thâm nám là tác dụng nổi bật nhất của Clobetamil G. Theo nhiều chị em đã sử dụng và phản hồi, chỉ sau 3 – 4 tuần là đã thấy da cải thiện hơn hẳn so với trước khi sử dụng. Đối tượng sử dụng clobetamil g Clobetamil G là bộ kem trị nám có tác động cực mạnh và nhanh chóng; vì nó chứa Clobetamil G là một loại thuốc dùng trong da liễu. Không những thế, vì tập trung vào công dụng dưỡng trắng; trị nám; làm sạch da nên bộ sản phẩm có thể gây khô; căng da với những chị em có làn da khô do cơ địa. Do đó, bộ sản phẩm này phù hợp nhất với những chị em có làn da bóng dầu; bị đổ nhiều dầu; thừa dầu hoặc tăng tiết bã nhờn trên da. Các sản phẩm, đặc biệt là xà bông chiết xuất tinh dầu quýt sẽ làm giảm bã nhờn; giảm dầu tối da. Giúp da bạn sạch đến từng lỗ chân lông và tăng độ sáng của da vì các loại mụn đầu đen cũng đã bị xà phòng vỏ quýt quét sạch. Cách dùng clobetamil g Bộ sản phẩm trị nám Clobetamil G hiện nay gồm có 5 sản phẩm. Để sử dụng 5 sản phẩm này đem lại hiệu quả rõ rệt nhất, chị em cần tuân theo hướng dẫn như sau: Mỗi buổi sáng và buổi tối, sử dụng bánh xà phòng tinh chất vỏ quýt để làm sạch bụi bẩn và dầu thừa trên da. Đồng thời làm sạch lỗ chân lông để da có thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất từ kem dưỡng ở các bước sau. Sau khi rửa mặt và lau khô, dùng tuýp kem Clobetamil G chấm lên các đốm nám; các mảng và các vùng da sẫm màu. Sau đó thoa đều và vỗ nhẹ để kem thẩm thấu hoàn toàn vào da. Tương tự như xà phòng vỏ quýt; tuýp kem Clobetamil G cũng nên được sử dụng 2 lần/ngày. Tiếp theo, nếu là bước dưỡng da ban ngày thì sử dụng gói kem chống nắng Garnier để thoa đều lên da. Cách thoa kem hiệu quả nhất là chấm kem lên 5 điểm: giữa trán; sống mũi; cằm và hai bên gò má. Sau đó tán đều và vỗ nhẹ để kem thẩm thấu hoàn toàn. Nên sử dụng kem dưỡng da chống nắng Garnier từ 30 – 45 phút trước khi ra khỏi nhà. Nếu là bước dưỡng da ban đêm, sau khi sử dụng tuýp kem Clobetamil G chấm lên các đốm nâu thì dùng tiếp hũ kem sâm thoa lên toàn bộ khuôn mặt; để từ 3 – 5 phút cho kem thẩm thấu hoàn toàn rồi mới thoa tiếp lớp kem dưỡng Garnier ban đêm tiếp theo lên da. Sau khi thoa kem, cần vỗ nhẹ và massage đều từ 1 – 3 phút toàn bộ vùng da mặt; đặc biệt là các vùng da có các đốm nám và tập trung nhiều nếp nhăn. Clobetamil g có tác dụng phụ không? Clobetamil G là bộ sản phẩm đặc trị nám, có nguồn gốc rõ ràng với thành phần lành tính nên tác dụng phụ hầu như là không có. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng da và cơ địa da mà làn da mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau khi sử dụng kem. Với một số cơ địa đặc biệt nhạy cảm, khi lần đầu sử dụng kem trị nám Clobetamil G sẽ có cảm giác kích ứng như rát nhẹ, châm chích. Đây là hiện tượng rất bình thường khi da mới sử dụng một loại mỹ phẩm mới. Khi da có dấu hiệu châm chích, chứng tỏ các thành phần đang có tác động lên da và bắt đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, do da chưa quen với sự tác động này nên sẽ có cảm giác kích ứng nhẹ không đáng kể. Clobetamil g có chứa corticoid không? Corticoid được nhiều chị em ví như “chất gây nghiện” cho da. Đây là thành phần có trong hầu hết các sản phẩm thuốc da liễu. Chất này có tác dụng kháng khuẩn trên da cực mạnh. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó là làm mòn da, vì vậy đem lại cảm giác da trắng hơn nên thường bị nhiều người lạm dụng để dưỡng trắng da. Hiện nay, theo nhiều nguồn tin khác nhau, kem trị nám Clobetamil G chứa corticoid nên mới có khả năng dưỡng trắng; làm mờ thâm nám nhanh như vậy. Nhưng trên thực tế, bộ kem trị nám Clobetamil G không hề chứa corticoid. Hiệu quả của kem đến từ các thành phần tự nhiên; vitamin C và sự bảo vệ; chống nắng cho da. Nhờ vậy, da lên tone và mờ thâm nám trong thời gian khá nhanh mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Như vậy, qua nội dung bài viết trên đây tất cả chúng ta đã giải đáp được thắc mắc clobetamil g có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào để tham khảo trong cuộc sống rồi nhé. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho các nàng trong công cuộc làm đẹp.
 6. Dầu gió thảo dược Thái Lan (dầu gió sâm Thái Lan) và thành phần Dầu gió thảo dược Thái Lan (dầu sâm Thái Lan) được chiết xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên dưới dạng tinh dầu. Những loại thảo dược này bao gồm: Sâm, bạc hà, đinh hương, hạt tiêu và nhiều loại thảo dược quý khác… Một điểm đặc biệt khiến dầu sâm được mọi người ưa chuộng là do mùi hương của dầu. Theo nhiều cảm nhận, dầu sâm có mùi thơm dễ chịu, không quá nồng. Quan trọng nhất, loại dầu này để lâu sẽ không bị mất tác dụng do càng lâu thì tinh chất càng được ngấm kiệt. Dầu sâm sẽ thích hợp cho người ở vùng cao, có không khí lạnh. Xem thêm: dầu lăn thái lan Tác dụng của dầu gió lăn thảo dược Thái Lan là gì? Phòng ngừa cảm mạo, trúng gió do dầu có hương thơm dễ chịu lại vừa có tính chất sát khuẩn. Thích hợp cho những người bị viêm xoang, làm giảm triệu chứng đau đầu. Giảm các cơn đau ở vị trí khớp tay, chân. Thường được xoa vào chỗ nhức mỏi, thích hợp cho người già thường xuyên bị nhức mỏi, khó chịu ở tay chân khi thời tiết thay đổi. Giảm ngứa ngáy tại nơi côn trùng cắn, giảm sưng da và ngứa.. Bạn cũng có thể sử dụng dầu sâm thay dầu xanh hay dầu nóng. Liều dùng dầu gió thảo dược Thái Lan cho người lớn và trẻ em Dầu gió sâm thường được sử dụng với liều lượng tùy theo diện tích của vị trí cần thoa dầu. Không có quy định cụ thể về liều dùng của dầu sâm đối với người lớn và trẻ em. Thường sẽ thoa một lớp dầu mỏng lên vị trí cần. Dầu gió sâm có thể dùng để giảm đau nhức Nên dùng dầu gió thảo dược Thái Lan như thế nào? Có rất nhiều cách sử dụng dầu gió sâm Thái Lan, có thể dùng các cách dưới đây: Thoa dầu sâm vào vùng da bị ngứa, khó chịu, đau nhức. Bạn cũng có thể sử dụng dầu sâm theo dạng xông trong phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ… Xông, hít nhẹ, ngửi dầu vào vùng mũi họng. Tắm nước ấm có pha thêm một ít dầu sâm. Tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng dầu gió thảo dược Thái Lan Dầu gió sâm được chiết xuất từ các thành phần từ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Ít các trường hợp được ghi nhận lại có xảy ra tác dụng ngoại ý khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, đối với những người có cơ địa nhạy cảm, khi sử dụng dầu sâm cũng có thể gây ra một số phản ứng dị ứng trên da như nóng rát, nổi mẩn đỏ… Trong trường hợp sau khi sử dụng dầu gió sâm xảy ra bất kỳ triệu chứng nào bất thường bạn nên ngưng sử dụng. Tiếp đến, nên nhanh chóng liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn xử lý và điều trị để bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Cần lưu ý khi dùng dầu gió thảo dược Thái Lan trong các trường hợp đặc biệt Mặc dù dầu gió sâm được chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên, lành tính, nhưng cũng có một số lưu ý khi sử dụng như sau: Không thoa dầu trực tiếp lên chỗ vết thương đang bị viêm, loét. Sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em, không nên sử dụng nhiều dầu gió do trẻ có làn da nhạy cảm, khi thoa nhiều sẽ dễ dẫn đến kích ứng. Cần thận trọng khi dùng dầu sâm cho trẻ nhỏ Tương tác thuốc Dầu gió thảo dược Thái Lan hầu như chỉ có tác dụng tại chỗ, không có tác dụng toàn thân. Vì vậy, việc tương tác thuốc với những thuốc dùng đường toàn thân như tiêm hay uống là hiếm xảy ra. Đồng thời, dầu sâm được sản xuất từ việc chiết xuất các nguyên liệu tự nhiên, tương đối lành tính. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng đồng thời dầu sâm với các thuốc bôi ngoài da khác. Tốt nhất là không sử dụng chung 2 sản phẩm này với nhau để tránh việc các thuốc bôi không đạt hiệu quả như mong đợi. Bảo quản thuốc Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ bảo quản không quá 30oC, tránh ánh sáng trực tiếp. Để thuốc xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Qua bài viết này, hy vọng YouCam đã giúp bạn trả lời cho câu hỏi dầu gió thảo dược Thái lan là gì. Công dụng, cách dùng và những điều cần chú ý khi sử dụng. Theo đó, trong quá trình sử dụng, nếu có xảy ra bất cứ vấn đề về sức khỏe nào hãy liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn hướng giải quyết tốt nhất!
 7. Dầu gió thảo dược Thái Lan (dầu gió sâm Thái Lan) và thành phần Dầu gió thảo dược Thái Lan (dầu sâm Thái Lan) được chiết xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên dưới dạng tinh dầu. Những loại thảo dược này bao gồm: Sâm, bạc hà, đinh hương, hạt tiêu và nhiều loại thảo dược quý khác… Một điểm đặc biệt khiến dầu sâm được mọi người ưa chuộng là do mùi hương của dầu. Theo nhiều cảm nhận, dầu sâm có mùi thơm dễ chịu, không quá nồng. Quan trọng nhất, loại dầu này để lâu sẽ không bị mất tác dụng do càng lâu thì tinh chất càng được ngấm kiệt. Dầu sâm sẽ thích hợp cho người ở vùng cao, có không khí lạnh. Xem thêm: dầu lăn nhân sâm thái lan Tác dụng của dầu gió lăn thảo dược Thái Lan là gì? Phòng ngừa cảm mạo, trúng gió do dầu có hương thơm dễ chịu lại vừa có tính chất sát khuẩn. Thích hợp cho những người bị viêm xoang, làm giảm triệu chứng đau đầu. Giảm các cơn đau ở vị trí khớp tay, chân. Thường được xoa vào chỗ nhức mỏi, thích hợp cho người già thường xuyên bị nhức mỏi, khó chịu ở tay chân khi thời tiết thay đổi. Giảm ngứa ngáy tại nơi côn trùng cắn, giảm sưng da và ngứa.. Bạn cũng có thể sử dụng dầu sâm thay dầu xanh hay dầu nóng. Liều dùng dầu gió thảo dược Thái Lan cho người lớn và trẻ em Dầu gió sâm thường được sử dụng với liều lượng tùy theo diện tích của vị trí cần thoa dầu. Không có quy định cụ thể về liều dùng của dầu sâm đối với người lớn và trẻ em. Thường sẽ thoa một lớp dầu mỏng lên vị trí cần. Dầu gió sâm có thể dùng để giảm đau nhức Nên dùng dầu gió thảo dược Thái Lan như thế nào? Có rất nhiều cách sử dụng dầu gió sâm Thái Lan, có thể dùng các cách dưới đây: Thoa dầu sâm vào vùng da bị ngứa, khó chịu, đau nhức. Bạn cũng có thể sử dụng dầu sâm theo dạng xông trong phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ… Xông, hít nhẹ, ngửi dầu vào vùng mũi họng. Tắm nước ấm có pha thêm một ít dầu sâm. Tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng dầu gió thảo dược Thái Lan Dầu gió sâm được chiết xuất từ các thành phần từ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Ít các trường hợp được ghi nhận lại có xảy ra tác dụng ngoại ý khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, đối với những người có cơ địa nhạy cảm, khi sử dụng dầu sâm cũng có thể gây ra một số phản ứng dị ứng trên da như nóng rát, nổi mẩn đỏ… Trong trường hợp sau khi sử dụng dầu gió sâm xảy ra bất kỳ triệu chứng nào bất thường bạn nên ngưng sử dụng. Tiếp đến, nên nhanh chóng liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn xử lý và điều trị để bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Cần lưu ý khi dùng dầu gió thảo dược Thái Lan trong các trường hợp đặc biệt Mặc dù dầu gió sâm được chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên, lành tính, nhưng cũng có một số lưu ý khi sử dụng như sau: Không thoa dầu trực tiếp lên chỗ vết thương đang bị viêm, loét. Sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em, không nên sử dụng nhiều dầu gió do trẻ có làn da nhạy cảm, khi thoa nhiều sẽ dễ dẫn đến kích ứng. Cần thận trọng khi dùng dầu sâm cho trẻ nhỏ Tương tác thuốc Dầu gió thảo dược Thái Lan hầu như chỉ có tác dụng tại chỗ, không có tác dụng toàn thân. Vì vậy, việc tương tác thuốc với những thuốc dùng đường toàn thân như tiêm hay uống là hiếm xảy ra. Đồng thời, dầu sâm được sản xuất từ việc chiết xuất các nguyên liệu tự nhiên, tương đối lành tính. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng đồng thời dầu sâm với các thuốc bôi ngoài da khác. Tốt nhất là không sử dụng chung 2 sản phẩm này với nhau để tránh việc các thuốc bôi không đạt hiệu quả như mong đợi. Bảo quản thuốc Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ bảo quản không quá 30oC, tránh ánh sáng trực tiếp. Để thuốc xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Qua bài viết này, hy vọng YouCam đã giúp bạn trả lời cho câu hỏi dầu gió thảo dược Thái lan là gì. Công dụng, cách dùng và những điều cần chú ý khi sử dụng. Theo đó, trong quá trình sử dụng, nếu có xảy ra bất cứ vấn đề về sức khỏe nào hãy liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn hướng giải quyết tốt nhất!
 8. Muối tắm một cái tên có lẽ sẽ có chút xa lạ, có lẽ có nhiều người chưa biết tới về nó là gì, tác dụng của nó như thế nào hay dùng như thế nào. Những muối tắm lại là một cái tên phổ biến và thân thuộc với những bạn thích làm đẹp, có nhu cầu giúp da mình luôn mịn màng, trắng sáng. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về muối tắm, cũng như những loại muối tắm tốt nhất cho da và được mọi người ưa chuộng, bạn hãy cùng Y tế 24h theo dõi phần sau. Xem thêm: tẩy da chết mặt hãng nào tốt Muối tắm là gì? Muối tắm là một sản phẩm chăm sóc da rất hiệu quả, giúp tăng cường sức khỏe của làn da, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và tế bào chết trên da. Muối tắm đang dần dần trở thành sản phẩm đầu tay của phái đẹp để có một làn da sáng bóng, mịn màng. Muối tắm có nhiều loại khác nhau, nhưng điểm chung của chúng thì thành phần chính đều là NaCl. Sự khác nhau của các loại muối tắm phụ thuộc vào các thành phần đi kèm, và vì thế tác dụng và mức giá của chúng cũng có sự khác nhau. Lượng NaCl trong muối tắm sẽ có tỷ lệ phù hợp với làn da, có kích thước hạt muối to – nhỏ tùy từng loại, và với sự khác nhau này của hạt muối cũng mang lại hiệu quả khác nhau giữa các sản phẩm muối tắm. Công dụng của muối tắm Muối tắm đã được phát hiện ra và được phụ nữ sử dụng từ rất rất lâu về trước rồi. Đã có rất nhiều tác dụng tích cực cho da của muối tắm được người ta tìm hiểu thấy, và kể từ đấy muối tắm dần được phổ biến hơn. Muối tắm giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, tế bào chết cho da một cách nhanh chóng, hiệu quả,… đem lại làn da sáng bóng hơn. Trong muối tắm còn chứa một lượng chất dưỡng, muối khoáng cao, khi dùng để tắm sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho da luôn khỏe mạnh. Không những thế muối tắm còn có công dụng giúp thư giãn cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức. Trong một số loại muối tắm có tinh dầu khi dùng không chỉ giúp cơ thể thoải mái mà còn giúp đầu óc bớt căng thẳng, giảm stress sau một ngày làm việc. Và đặc biệt hơn là tác dụng trị mụn viêm của muối tắm được rất nhiều người biết đến và sử dụng. Cách sử dụng muối tắm Muối tắm tốt như vậy, nhưng bạn nên dùng như thế nào là đúng cách và hiệu quả để thu lại được kết quả tốt nhất cho da của bạn? Thường thì mỗi loại muối tắm riêng sẽ có một vài điểm riêng đặc thù trong cách dùng của nó để đạt được tối đa công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên cách dùng chung nhất của muối tắm sẽ gồm 3 bước: Bước 1: Dùng khi đi tắm, làm ướt cơ thể. Bước 2: Cho một lượng vừa phải muối tắm ra tay và xoa đều lên da, hoặc cho 1 lượng muối tắm ra bồn tắm rồi hòa tan sau đấy ngâm mình trong nước. Trong khi xoa muối tắm trên da, hay ngâm mình trong nước cùng muối tắm hãy massage nhẹ nhàng cho da. Điều này giúp da được thư giãn và để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết trên da. Muối tắm giúp điều trị viêm lỗ chân lông rất hiệu quả bời vì nhờ vào khả năng loại bỏ bụi bẩn, loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da. Điều này giúp cho lỗ chân lông được thông thoáng, vì thế mà lông nang sẽ được mọc bình thường, cải thiện tình trạng viêm. Muối tắm diệt trừ vi khuẩn gây hại trên bề mặt da và tấn công lỗ chân lông nên có thể tham gia điều trị viêm lỗ chân lông rất tốt. Bước 3: Sau một khoảng thời gian tùy thuộc vào từng sản phẩm, bạn cần tắm lại bằng nước sạch như tắm thông thường. Cách trị viêm lỗ chân lông bằng muối tắm Cách sử dụng muối tắm để điều trị viêm lỗ chân lông đơn giản mà hiệu quả tại nhà như sau: Bước 1: Khi tắm bạn sẽ sử dụng muối tắm, tắm bằng nước ấm. Làm ướt cơ thể hoàn toàn bằng nước ấm để giúp lỗ chân lông được giãn ra hơn so với bình thường. Khi lỗ chân lông giãn ra sẽ giúp tăng hiệu quả loại bỏ bụi bẩn trong lỗ chân lông cũng như tế bào chết trên bề mặt. Bước 2: Lấy một lượng muối tắm ra tay và bắt đầu thoa đều lên da, đặc biệt những vùng da đang bị viêm lỗ chân lông. Tiếp tục massage da một cách nhẹ nhàng, đều đặn để tác động giúp làm sạch da. Bước 3: Sau khi massage tầm khoảng 10 phút, bạn tắm lại cơ thể với nước ấm để làm sạch muối tắm trên da. Tiến hành tắm với muối tắm khoản 2 đến 3 lần trên tuần vấn đề viêm lỗ chân lông của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, và được điều trị khỏi hoàn toàn. Các loại muối tắm tốt Muối tắm tẩy tế bào chết Yoko Muối tắm Yoko là sản phẩm muối tắm có chứa sữa tươi nguyên chất, cung cấp chất dinh dưỡng, dưỡng ẩm cho da hiệu quả. Với thành phần có chứa sữa tươi nên sản phẩm có tác dụng dưỡng trắng da rất hiệu quả. Khi dùng bất kỳ sản phẩm nào thì có lẽ đây sẽ là câu hỏi mà các bạn sẽ đặt ra đầu tiên cho sản phẩm đấy. Yoko trong thành phần có chứa Glycerin giúp dưỡng ẩm cho da, làn da của bạn sẽ luôn được giữ căng mọng mà không bị khô rát. Với thành phần khác là tinh dầu giúp Yoko có khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe của da, giúp cơ thể được thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái. Lượng vitamin cùng các khoáng chất trong Yoko, đặc biệt là vitamin E sẽ giúp da bạn được dưỡng trắng hiệu quả, làn da nâng tone trông thấy sau một thời gian sử dụng Cách sử dụng Yoko Khi dùng muối tắm Yoko, về cơ bản chúng ta cũng sẽ có những bước dùng như những muối tắm khác đã được nói chung ở trên. Tuy nhiên khi thoa muối tắm lên cơ thể bạn chỉ cần massage nhẹ nhàng khoảng 4 phút là có thể đi tắm lại bằng nước sạch thường. Chỉ cần kiên trì tắm muối tắm một tuần khoảng 3 lần, sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy sự thay đổi của da so với ban đầu. Yoko cũng có thể được dùng cho chỉ cho chân thôi, để cải thiện tình trạng da khô nứt nẻ, hay nấm mốc tại chân. Bạn chỉ cần làm ướt chân sau đấy thoa muối tắm lên chân, xoa mạnh và kỹ hơn ở những vùng như gót chân, kẽ ngón chân để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, tế bào chết ở vùng da này và giúp chúng mềm mại hơn. Muối tắm Linh nhâm Muối tắm Linh nhâm nổi tiếng với khả năng diệt khuẩn cao, loại bỏ độc tố trên da tốt. Linh nhâm là sản phẩm muối tắm với thành phần chính gồm tinh chất muối biển được hòa trộn cùng vitamin E và tinh dầu Jojoba. Sự kết hợp này không chỉ giúp muối tắm linh nhâm hiệu quả về công dụng chăm sóc da mà còn an toàn tuyệt đối cho làn da khi được sử dụng. Muối tắm Linh nhâm rất hiệu quả trong việc điều trị viêm lỗ chân lông, mụn lưng hay loại bỏ các mùi khó chịu của cơ thể bạn tại các vùng như nách, chân,… Sản phẩm giúp tăng độ ẩm cho da, ngay cả những vùng da khô cằn như gót chân, khuỷu tay giúp chúng mềm mại hơn. Với thành phần chứa vitamin E, muối tắm giúp làn da chống lại sự tác động xấu của không khí ô nhiễm bên ngoài, đồng thời giảm thiểu vết nhăn, tăng cường sự trắng sáng, mềm mịn cho da.Vitamin E còn giúp da khỏe mạnh và sớm bình phục các tổn thương, thâm sạm. Dầu jojoba nổi tiếng về sự giàu dưỡng chất, và các dưỡng chất của jojoba có thể thấm sâu và tế bào da để bổ sung, tăng cường sự phát triển khỏe mạnh của tế bào da. dầu jojoba giúp da được dưỡng ẩm tự nhiên từ sâu bên trong mà làn da không phải chịu tác dụng phụ gì. Tinh dầu có mùi thơm dịu nhẹ giúp đầu óc, cơ thể được đắm chìm trong thư giãn khi tắm. Lưu ý khi dùng muối tắm Linh nhâm Với khả năng diệt khuẩn tuyệt vời nhưng bạn cũng không được lạm dụng muối tắm Linh nhâm trong việc điều trị các vấn đề viêm của da quá mức vì có thể bị phản tác dụng nếu bạn dùng quá liều. Khi tắm bằng muối tắm Linh nhâm, bạn chỉ nên ngâm mình trong muối tắm khoảng 5 phút là ổn rồi, và một tuần thì chỉ cần tắm muối tắm tối đa 3 lần để tránh tác động xấu cho da. Muối tắm tuy an toàn, không gây kích ứng cho da khi dùng, nhưng nếu bạn dùng quá mức, dùng không khoa học thì nó có thể bào mòn da bạn và gây tổn thương đến bề mặt da Muối tắm Himalaya Muối tắm Himalaya là sự tổng hòa của tinh chất muối biển với các khoáng chất cần thiết cho da như calci, sắt, kẽm, kali, magie, vitamin. Muối tắm Himalaya là nguồn cung cấp dưỡng chất cho da hiệu quả, giúp da trắng sáng mịn màng một cách tự nhiên mà không để lại tác dụng không mong muốn nào. Himalaya giúp bổ sung khoáng chất, vitamin cho da, đồng thời loại bỏ các yếu tố bất lợi, độc tố ra khỏi cơ thể. Đặc biệt Himalaya loại bỏ các tác động xấu còn tồn đọng trên bề mặt da ngăn cản sự phát triển của da. Himalaya còn được mệnh danh là khắc tinh của các vấn đề viêm nhiễm, mụn nhọt trên da. Do có khả năng loại bỏ yếu tố bất lợi trên da nhờ tinh chất muối biển, sau đấy lại cung cấp các nguyên tố cần thiết cho sự tái tạo da giúp quá trình bình phục da diễn ra thuận lợi hơn. Với tác dụng giúp khí huyết lưu thông, đả thông kinh mạch, làm mềm mại da ngay cả vùng gót chân hay khuỷu tay, mắt cá chân khó chịu sẽ giúp bạn được thoải mái trong và sau khi sử dụng Himalaya. Khi dùng Himalaya, bạn có thể hòa tan muối tắm vào bồn tắm cùng với nước hoa hồng hay những mùi hoa yêu thích để tăng thêm sự thư giãn cho cơ thể. Khi massage toàn thân cùng muối tắm, bạn có thể duy trì trong khoảng 15 đến 20 phút, một tuần thực hiện 2 đến 3 lần thì Himalaya sẽ phát huy được hiệu quả tối đa với làn da của bạn. Muối tắm thảo dược Mother & Care Muối tắm Mother & Care một loại muois tắm dược liệu được các chuyên gia da liễu hàng đầu nghiên cứu và tạo ra. Mother & Care là giải pháp để loại bỏ hoàn toàn các tổn thương do viêm lỗ chân lông, mụn trên da rất hiệu quả và an toàn. Với thành phần là tinh chất muối biển tự nhiên kết hợp với 100% thảo dược thiên nhiên nguyên chất giúp Mother & Care trở thành sản phẩm đầu tay cho chăm sóc da của phái đẹp. Muối tắm dược liệu Mother & Care được tạo ra từ tinh chất muối biển kết hợp với tinh dầu Oliu, vitamin E, tinh dầu tràm gió, tinh chất từ trà xanh, tinh chất từ hương thảo cùng với một số nguyên liệu phụ khác. Nguyên liệu an toàn, thân thiện với thiên nhiên giúp Mother & Care trở nên an toàn hơn với làn da của bạn. Muối tắm Mother & Care giúp làn da bạn loại bỏ được hoàn toàn lớp sừng cứng, tế bào chết trên da hiệu quả, giúp lỗ chân lông được thông thoáng sạch sẽ. Mother & Care giúp làm sạch bã nhờn trên da hạn chế điều kiện khiến vi khuẩn tấn công da của bạn. Không những vậy còn tăng sức khỏe cho da, kéo dài tuổi xuân của da, bạn sẽ có một làn da sáng hồng mịn màng lâu dài. Với thành phần dược liệu an toàn nên Mother & Care sẽ không gây bất kỳ tác dụng không mong muốn khó chịu nào đối với làn da của bạn. Hướng dẫn sử dụng Mother & Care Để sử dụng muối tắm Mother & Care đúng cách và hiệu quả nhất về cơ bản bạn cũng sử dụng qua 3 bước như sử dụng muối tắm nói chung. Tuy nhiên Mother & Care sẽ cho hiệu quả cao hơn khi bạn tắm bằng nước ấm, massage da nhẹ nhàng khoảng 6 phút khi đang xoa Mother & Care trên cơ thể. Không nên quá lạm dụng vào Mother & Care, lượng dùng tốt nhất là khoảng 3 lần trên tuần sẽ đáp ứng tốt cho da.
 9. Mật gấu được sử dụng là thành phần chính của dầu cù là mật gấu thái lan. Bởi thế, những tác dụng mà mật gấu mang tới cho con người đem tới cho chúng ta cách chăm sóc cho bản thân mình hiệu quả và đúng cách. Theo đó, mật gấu được biết với có tính hàn, vị đắng. Được coi là một loại thuốc quý, được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn bởi những công dụng mà nó mang lại. Khả năng giúp bảo vệ gan hiệu quả, tốt cho mật, tốt cho điều trị những bệnh như viêm xơ gan, hay làm tan sỏi mật dễ dàng hơn. Công dụng lớn trong việc chống lại tình trạng xơ cứng động mạnh, hay có khả năng giúp chống mỡ bọc gan hiệu quả, đồng thời có thể giúp hạ cholesterol trong máu công hiệu cao. Giải quyết tốt tình trạng bị hạ đường huyết ở con người, chống lại tình trạng mệt mỏi hiệu quả. Xem thêm: dầu lan thảo Hỗ trợ cho việc giảm đau, tiêu viêm hữu ích cho con người, hay việc giúp điều trị hiệu quả hơn những vết thương do ngã, vận động gây ra,... Nhiều công dụng hữu ích, có lợi cho sức khỏe giúp việc sử dụng mật gấu trở thành sự lựa chọn lý tưởng, được nhiều người tin tưởng sử dụng. Việc sử dụng mật gấu hợp lý, hay thông qua những sản phẩm được đánh giá cao như cù là mật gấu việc bảo vệ cho chính mình, hay những người thân cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Công dụng hữu ích của dầu cù là mật gấu thái lan Chọn mua chất lượng, sử dụng đúng cách, đúng công dụng giúp sản phẩm dầu cù là này mang lại lợi ích, giá trị sử dụng cao cho con người. Với cù là mật gấu khi sử dụng mang tới nhiều công hiệu, khả năng hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề bệnh tình mà con người gặp phải. Một sản phẩm có xuất xứ chính hãng từ Thái Lan đem tới cho chúng ta quá trình sử dụng thuận lợi, hiệu quả như ý. Sản phẩm có khả năng giúp hỗ trợ thúc đẩy quá trình điều trị cảm, ho hay tình trạng nghẹt mũi ở con người dễ dàng, nhanh chóng hơn. Con người khi xuất hiện tình trạng bị nặng ngực, đau ngực, hay nhức đầu, đau nhức cơ thể do thay đổi thời tiết,… đều có thể chọn dùng sản phẩm dầu cù là mật gấu để có thể giải quyết tình trạng này tốt hơn. Đối với người thường xuyên bị say tàu xe, hay chóng mặt thì dùng loại dầu cù là chất lượng này cũng có công hiệu hữu ích, giảm thiểu những tác động tới chính sức khỏe, các hoạt động thường ngày của mỗi người. Đối với tình trạng đau nhức xương khớp, hay việc bị bầm tím, đau nhức do vận động, hay do tác động ngoại lực gây ra cũng có thể dùng cù là mật gấu thoa lên nhằm giúp vấn đề sớm được giải quyết. Những vết thương, vết sưng tấy do côn trùng như kiến, muỗi, ong,… cắn sử dụng dòng sản phẩm này hỗ trợ giảm sưng, giảm tấy đỏ và đau nhanh chóng hơn. Lý do nên tin dùng cù là mật gấu chăm sóc sức khỏe Mỗi loại dầu cù là của Thái được cung cấp trên thị trường sở hữu những công dụng khác nhau, giúp con người có thể chăm sóc bản thân mình theo những cách khác nhau. Đối với dầu cù là mật gấu thái lan khi sử dụng trở thành sự lựa chọn đáng cân nhắc, mang tới nhiều lợi ích thiết thực và nên được tin dùng bởi: Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ Thái Lan đảm bảo có chiết xuất, được tạo nên từ các nguyên liệu, thành phần tự nhiên. Điều này giúp quá trình sử dụng của mỗi người có được mức độ an toàn cao hơn rất nhiều. Sản phẩm khi sử dụng đúng cách, đúng mục đích mang tới nhiều công dụng hữu ích, giúp việc chăm sóc sức khỏe, điều trị một số bệnh trở nên dễ dàng, công hiệu và nhanh chóng hơn. Hoàn thiện sức khỏe, bảo vệ bản thân toàn diện hơn là những gì mà loại dầu cù là này mang lại. Sản phẩm có công thức gia truyền được người dân Thái Lan tin tưởng nhiều năm, được kiểm chứng về hiệu quả nên người dùng có thể yên tâm khi chọn mua sử dụng cho nhu cầu của chính mình. Cách sử dụng đơn giản, không yêu cầu quá nhiều nên có khả năng phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Một vài lưu ý cần nhớ khi dùng cù là mật gấu Sử dụng đúng cách luôn là vấn đề quan trọng mà bất kỳ ai cũng cần ghi nhớ. Chọn mua phù hợp, sở hữu sản phẩm chính hãng, đồng thời dùng đúng cách, có những lưu ý cần thiết sẽ giúp dầu cù là mật gấu khi ứng dụng an toàn cho người dùng, có khả năng đem lại lợi ích tới mức tối đa. Khi sử dụng chúng ta thoa trực tiếp cù là mật gấu lên vùng da bị đau, cần điều trị với một lượng vừa đủ, thoa đều khắp lên da. Dầu có khả năng lưu giữ độ nóng trong khoảng 5 giờ, vì vậy mỗi lần thoa dầu nên cách nhau từ 5-6 giờ. Khi sử dụng muốn tăng công hiệu của dầu cù là mật gấu thái lan người dùng nên kết hợp massage nhẹ nhàng, theo hình tròn để có được khả năng thẩm thấu các dưỡng chất cần thiết tốt hơn. Khi sử dụng không nên thoa lên vết thương hở, không để dính vào mắt. Không sử dụng cho trẻ dưới 10 tuổi, và phụ nữ có thai để đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Nên tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể tham khảo tư vấn của đơn vị cung cấp, hoặc qua những nguồn thông tin khác để có cách sử dụng đúng đắn, từ đó tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Làm sao để mua cù là mật gấu chính hãng chất lượng cao Một sản phẩm chính hãng luôn đảm bảo được chất lượng, công hiệu và an toàn cho người dùng. Bởi vậy mà việc làm sao để mua được sản phẩm tốt sẽ giúp việc sử dụng yên tâm hơn, mang lại những tác dụng thiết thực hơn cho mỗi người. Và nếu quan tâm tới vấn đề này có một vài lưu ý nhỏ mà người tiêu dùng cần chú ý để việc đặt mua, sử dụng dầu cù là mật gấu được hiệu quả lý tưởng như mong muốn. Tìm hiểu kỹ những thông tin liên quan tới sản phẩm. Đây là vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm. Khi có thể hiểu về sản phẩm chúng ta có thể xác định nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không, từ đó mới đưa ra quyết định đặt mua thực sự hiệu quả theo nhu cầu. Tìm hiểu thị trường, tham khảo một vài địa chỉ uy tín, đáng tin cậy để việc đặt mua cù là mật gấu trở nên dễ dàng, chất lượng cao hơn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những shop, cửa hàng cung cấp sản phẩm dầu cù là mật gấu. Vì thế, hãy tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng, qua mọi nguồn thông tin để có thể đưa ra cho mình quyết định chuẩn xác nhất. Trước khi chính thức đặt mua hãy tìm hiểu thông qua nhân viên bán hàng, nhờ tư vấn để chủ động và chuẩn xác hơn khi mua dầu cù là về sử dụng cho bản thân, hay cho gia đình mình. Đặt hàng theo bất kỳ hình thức nào thì khi nhận sản phẩm việc mà bạn cần làm chính là kiểm tra sản phẩm kỹ lưỡng, chắc chắn có tem chống hàng giả đầy đủ,… Hãy kiểm tra thật kỹ, chắc chắn đó là sản phẩm chính hãng mới tránh nguy cơ sử dụng dầu cù là kém chất lượng cho nhu cầu của bản thân mình. Cẩn trọng khi đặt mua và sử dụng sản phẩm có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe là điều mà mỗi chúng ta đều cần quan tâm đúng mức. Khi có thể tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, sở hữu sản phẩm tốt, xuất xứ chính hãng Thái Lan, đồng thời luôn sử dụng đúng cách sẽ giúp sức khỏe được bảo vệ tốt, cuộc sống không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cũng không có những tác dụng phụ không mong muốn. Mua dầu cù là mật gấu thái lan tại Thái Lan Real Khi tìm kiếm địa chỉ bán cù là mật gấu thông qua mạng internet chúng ta sẽ thu về rất nhiều shop khác nhau. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng uy tín, chuyên nghiệp và hướng tới lợi ích của khách hàng, vì thế tuyệt đối không được tùy tiện truy cập vào một website mà mình không cảm thấy tin tưởng. Khi cần mua loại dầu cù là này thì Thái Lan Real chính là gợi ý, là lựa chọn đáng tin cậy, tin dùng của mọi người tiêu dùng. Chúng tôi là shop chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như dầu gió tới từ Thái Lan, bởi thế sản phẩm dầu cù là mật gấu thái lan mà chúng tôi cung cấm luôn cam kết chính hãng, chất lượng cao cho mọi khách hàng. Chuyên cung cấp dầu gió của Thái Lan vì thế đáp ứng tốt nhu cầu về số lượng cho mọi nhu cầu của khách hàng khi đặt hàng. Chúng tôi có đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức để cung cấp đầy đủ những thông tin theo yêu cầu, thắc mắc của khách hàng. Tư vấn tận tình chu đáo, hướng dẫn sử dụng chi tiết khi mua hàng tại Thái Lan Real. Chúng tôi cung cấp tới khách hàng hai hình thức mua hàng chủ yếu là mua trực tiếp tại cửa hàng, hoặc đặt hàng online thông qua website của chúng tôi. Cam kết hỗ trợ vận chuyển tận nhà theo yêu cầu, có hỗ trợ miễn phí vận chuyển với đơn hàng giá trị lớn. Dầu cù là từ Thái Lan hiện cung cấp trên thị trường đa dạng với nhiều sự lựa chọn khác nhau. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu và đưa ra cho mình quyết định sử dụng hợp lý theo nhu cầu, đòi hỏi thực tế của bản thân. Trong số nhiều dòng sản phẩm dầu cù là được ưa chuộng thì cù là mật gấu trở thành một trong những lựa chọn đáng tin cậy. Thành phần tự nhiên an toàn, nhiều công dụng hữu ích, sử dụng đơn giản mang tới cho người dùng những lợi ích lớn nhất. Tìm hiểu thông tin, đặt mua tại một cơ sở uy tín như Thái Lan Real để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất. Đặc biệt là khi sản phẩm có công dụng, hiệu quả khác biệt cho từng người, với cơ địa khác nhau thì quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình và chuyên nghiệp!
 10. Kem trị nám tàn nhang Yanhee được nghiên cứu và sản xuất tại Bệnh viện thẩm mỹ Yanhee – Thái Lan. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm chăm sóc và làm đẹp da, trong đó có nám da. Các sản phẩm được sản xuất tại đây đều được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm đến từ nhiều nước trên thế giới. Kem trị nám Yanhee là sản phẩm nổi tiếng tại thị trường Việt Nam hiện nay Theo công bố của nhà sản xuất, kem trị nám Yanhee Thái Lan có thành phần chiết xuất từ tự nhiên, không chứa các loại hóa chất độc hại nên an toàn với mọi loại da, ngay cả những người có làn da nhạy cảm. Cũng chính vì lý do này mà các chị em luôn tin tưởng vào nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm. Xem thêm: my pham han vy co phai kem tron khong Khác với những sản phẩm trị nám hiện có trên thị trường, kem trị nám Yanhee Thái Lan được bán theo set. Nếu dùng thường xuyên theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất thì chỉ sau khoảng 2 – 3 tuần sử dụng thì tình trạng thâm nám sẽ được cải thiện rõ rệt. Với mỗi set kem trị nám Yanhee sẽ gồm: 1 bánh xà phòng rửa mặt 1 chai serum dưỡng ẩm 1 lọ kem dưỡng ban ngày 2 lọ kem dưỡng ban đêm. Kem trị nám Yanhee gồm những thành phần gì? Như Vietmec đã chia sẻ ở trên, kem trị nám Yanhee có thành phần chiết xuất từ tự nhiên, tất cả được kết hợp với nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất trong chữa nám, tàn nhang. Dưới đây là những thành phần có trong công thức bào chế của sản phẩm được nhà sản xuất công bố: Vitamin B3: Cải thiện cấu trúc da, giúp nuôi dưỡng làn da trở nên trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Kẽm nguyên tố: Giúp kháng khuẩn, giảm tình trạng viêm nhiễm hoặc mụn trên da. Vitamin C: Tăng cường quá trình tổng hợp collagen, cải thiện hệ miễn dịch và giảm gốc tự do, làm giảm tình trạng da bị lão hóa, tăng tính đàn hồi cho làn da. Arbutin: Có tác dụng cản trở quá trình hình thành sắc tố melanin, đồng thời làm giảm các yếu tố gây nám và sạm da. Collagen tự nhiên: Giúp da tăng tính đàn hồi và hạn chế quá trình hình thành nếp nhăn trên da mặt. Papaya: Hoạt chất này có khả năng tẩy tế bào chết, giúp làn da trở nên trắng sáng hơn. Chiết xuất từ cây cải xoong: Có tác dụng cấp ẩm cho làn da, giúp da luôn căng mọng và khỏe mạnh. Chiết xuất trứng cá tầm: Hoạt chất này được đánh giá là thành phần rất đắt tiền và chỉ có mặt trong những loại mỹ phẩm cao cấp. Thành phần này có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động từ môi trường, đặc biệt là tia UV và khói bụi trong môi trường. Sự kết hợp của những thành phần kể trên, trải qua quá trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn nên khi chị em chọn lựa sản phẩm này để chăm sóc da không cần phải lo lắng đến vấn đề kem trị nám Yanhee có phải kem trộn không? Nếu trong trường hợp chị em muốn biết chắc chắn loại kem này có phải kem trộn không thì có thể check mã vạch có trên bao bì sản phẩm. Với những sản phẩm chính hãng trên bao bì sản phẩm sẽ ghi đầy đủ thành phần, đơn vị sản xuất, hàm lượng, thông tin chi tiết sản phẩm… còn những dòng kem trộn thì sẽ không có những thông tin trên. Kem trị nám Thái Lan Yanhee có tốt không? Hiệu quả của kem trị nám Yanhee Thái Lan đã được đông đảo chị em kiểm chứng sau khi trực tiếp sử dụng. Không chỉ đảm bảo về nguồn gốc, thành phần mà từ công nghệ sản xuất cho đến quá trình bảo quản tất cả đều được đảm bảo nghiêm ngặt để không ảnh hưởng đến hiệu quả trị nám của sản phẩm. Dưới đây là một số công dụng mà sản phẩm kem trị nám Yanhee Thái Lan mang lại cho người dùng: Kem trị nám Thái Lan Yanhee giúp làm mờ vết nám, sạm, tàn nhang Làm giảm các vết nám sạm, tàn nhang, ức chế quá trình hình thành và phát triển của sắc tố da melanin dưới da. Chăm sóc da từ sâu bên trong, rút ngắn quá trình se khít lỗ chân lông, cải thiện tính đàn hồi và tăng cường sức khỏe làn da. Ngăn ngừa viêm nhiễm và hạn chế quá trình hình thành mụn trên da, đồng thời giúp dưỡng ẩm, tăng cường sức khỏe làn da. Loại bỏ tế bào da chết, giúp hỗ trợ tái tạo và sản sinh các tế bào mới, ngăn cản quá trình lão hóa da và hình thành nếp nhăn ở phụ nữ ngoài 30 tuổi. Đặc biệt, sản phẩm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đã có rất nhiều review kem trị nám Yanhee Thái Lan được các chị em lan truyền trên mạng xã hội. Điều này đã phần nào chứng minh sản phẩm này hiệu quả với những người bị nám, tàn nhang. Cách sử dụng kem Yanhee Hiện tại sản phẩm được bán theo set, mỗi bộ kem trị nám Yanhee có 5 món khác nhau, kết hợp sử dụng các món đồ sẽ mang đến hiệu quả trị nám vượt trội. Các chuyên gia tại bệnh viện thẩm mỹ Yanhee – Thái Lan đã nghiên cứu và tách set kem riêng và chỉ định sử dụng vào 2 buổi sáng và tối mỗi ngày. Việc sử dụng chuyên biệt từng sản phẩm ở từng khoảng thời gian cố định sẽ hợp với sinh lý da, đồng thời giúp phục hồi nhanh chóng các tổn thương trên da một cách nhanh nhất. Theo đó để sử dụng bộ sản phẩm kem trị nám Yanhee mang lại hiệu quả tốt nhất, chị em thực hiện như sau: Ban ngày: Sử dụng bánh xà phòng để rửa mặt, trong quá trình rửa mặt thao tác cần phải nhẹ nhàng và đủ lâu để loại bỏ bụi bẩn/vết nhờn trên da. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch và dùng khăn bông mềm thấm khô. Dùng 2-3 giọt serum thoa đều trên phần da mặt và tiến hành massage. Lưu ý massage theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Đợi khoảng 3-5 phút để serum thấm vào trong da thì dùng đến kem dưỡng ẩm buổi sáng. Lấy một lượng vừa đủ kem dưỡng ẩm buổi sáng thoa lên mặt, tiến hành vỗ nhẹ vào da để các dưỡng chất thấm sau vào mô bên trong. Trong trường hợp chị em phải đi ra ngoài thì chị em nên sử dụng cả kem chống nắng để bảo vệ da. Ban đêm: Rửa sạch mặt sạch với xà bông, sau đó dùng khăn bông để lau khô. Nếu da quá thô ráp thì chị em có thể thực hiện tẩy da chết trước khi rửa mặt như vậy sẽ giúp dưỡng chất được hấp thu tốt hơn. Dùng từ 2-3 giọt serum thoa lên mặt, thực hiện massage nhẹ nhàng. Thoa kem dưỡng ẩm đều trên mặt và đi ngủ. Mua kem điều trị nám Yanhee ở đâu? Giá bao nhiêu? Kem trị nám Yanhee hiện được phân phối và bán tại khá nhiều cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc. Tuy nhiên để tránh việc bị mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín có tên tuổi trên thị trường. Tốt nhất nên đến những quầy thuốc hoặc nhà thuốc gần nơi ở để mua sản phẩm, lý do là bởi đây là địa điểm cung cấp dược mỹ phẩm an toàn và uy tín hơn cả. Chị em cũng nên cẩn thận, không nên quá ham rẻ mà mua hàng tại những website không rõ nguồn gốc. Hiện tại sản phẩm được bán với nhiều mức giá khác nhau và dao động từ 245.000 – 300.000 VNĐ/bộ. Với hiệu quả mà kem mang lại sau khi sử dụng thì mức giá tiền này hoàn toàn phù hợp. Mặc dù sản phẩm được đánh giá mang lại hiệu quả tích cực nhưng chỉ nên dùng trong trường hợp nám nhẹ, chưa bị lan rộng. Với những trường hợp bị nặng, cần hỏi ý kiến bác sĩ da liễu và điều trị kết hợp để nhanh được cải thiện hơn. Trên đây là những thông tin liên quan đến sản phẩm kem trị nám Yanhee của Thái Lan. Hy vọng qua những chia sẻ trên đây các chị em đã tự trả lời được câu hỏi: Kem trị nám Yanhee có tốt không? Mặc dù sản phẩm nhận được nhiều sự phản hồi tích cực và được đánh giá là an toàn với mọi loại da, nhưng để đảm bảo hiệu quả như mong muốn thì bạn cũng nên thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng bạn nên kiên trì thực hiện đúng theo chỉ dẫn để loại bỏ các vết nám một cách nhanh nhất. Đẩy lùi nám với giải pháp từ thảo dược tự nhiên được hơn 10.000 nữ giới tin dùng Hiện nay, cùng với các sản phẩm kem trị nám nhập ngoại được ưa thích tại thị trường Việt Nam, người dùng có xu hướng tìm về giải pháp từ thiên nhiên như sử dụng thảo dược Y học cổ truyền. Bởi, cách này được đánh giá cao về tính an toàn, mang lại tác dụng toàn diện hơn, hiệu quả bền vững, ngăn ngừa tái phát.
 11. "Dầu cù là" hay "dầu cao" là một loại cao bôi ngoài da dạng sệt có tác dụng làm nóng, chữa cảm cúm và phòng một số bệnh nhẹ thông thường và thường được đóng trong các hộp nhỏ bằng kim loại hoặc thủy tinh. Tại Việt Nam, dầu cù là phổ biến lúc đầu từ miền tây Nam Bộ Theo tác giả An Chi trong Sách Chuyện Đông Chuyện Tây thì: Cù là tên mà người xưa ở miệt dưới (Miền tây Nam bộ) dùng để gọi nước Miến Điện. Trước đây có một loại dầu cao mang nhãn hiệu Mac Phsu, sản xuất tại Miến Điện, được ưa chuộng khắp Nam bộ, nên mới được gọi là dầu cù là (dầu được sản xuất từ nước Cù là). Sau này danh từ dầu cù là được dùng rộng rãi để chỉ tất cả các loại dầu cao. Dầu cù là với các thành phần chủ yếu từ: long não, menthol, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm, quế, đinh hương, sáp, mỡ và một số thành phần khác tùy loại dầu. Dầu cù là tạo cảm giác nóng nhẹ trên da, kích thích giảm đau và tạo cảm giác thoải mái hơn trong cơn đau. Dầu cù là có công dụng làm giảm nhanh các triệu chứng: cảm, ho, nghẹt mũi, nặng ngực, lạnh ngực, nhức đầu, đau cứng cơ, đau cơ do cảm hoặc ho, đau lưng, đau do phong thấp, chóng mặt, say tàu xe và trị các chứng ngứa da, nổi mẩn, vết bầm, da khô và nứt nẻ, các vết côn trùng cắn,... Dầu cù là được sử dụng xoa trực tiếp lên da hoặc xông bằng cách pha vào nước nóng, nếu trùm khăn kín thì hiệu quả sẽ cao hơn. Xem thêm: Dầu Thái Lan bạc hà banna Vậy vì sao dầu cù là Thái Lan lại nổi tiếng đến vậy ? Cũng giống như các loại sản phẩm dầu cù là ở Việt Nam và nước khác, tác dụng của dầu cù là Thái Lan là giảm đau đầu, đau bụng, đau hoặc nhói các cơ, vết côn trùng đốt. Những điều đặc biệt tạo nên thương hiệu chính của dầu cù là Thái Lan là có mùi rất lạ và tác dụng của nó tốt đem tới cho người sử dụng sự hài lòng nhất định. Tùy vào những loại dầu khác nhau, mỗi loại đều có công dụng hiệu quả và mùi thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện quá nhiều loại dầu cù là Thái Lan khác nhau với chất lượng và giá của khác nhau. Bên cạnh đó còn xuất hiện rất nhiều các sản phẩm hàng nhái hàng giả làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Chính vì vậy, biết được loại dầu này chất lượng và mua ở đâu là một trong những vấn đề nan giải đối với nhiều người yêu thích dầu Thái Lan. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những loại dầu cù là Thái Lan nổi tiếng mà bạn mua về dùng thử, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những đồng tiền mà bạn đã bỏ ra. Những loại dầu cù là Thái Lan nổi tiếng Dầu Thái Lan cũng như bao nhiêu loại dầu khác, tùy vào mục đích sử dụng mà mỗi người sẽ chọn cho mình một loại dầu cù là phù hợp. Dầu cù là có nhiều tác dụng khác nhau như xoa bóp, trị cảm, trị côn trùng đốt, giảm đau đầu, dầu dùng cho trẻ em và dầu không thể dùng cho trẻ em. ✅Dầu Cù Là Lá Bồ Đề Massage Balm Dầu cù là lá bồ đề massage balm có 2 loại, loại 50g và loại 15g cho các bạn có nhiều sự lựa chọn. Dầu cù là lá bồ đề massage balm với tính chất làm lạnh nhanh rất hữu hiệu trong việc xoa bóp thư giãn, giúp tinh thần thoải mái và dễ chịu ngay sau khi sử dụng. ✅Dầu Cù Là Mentholatum Thái Lan 85g Dầu cù là Mentholatum thái lan là dạng cao bôi ngoài da giữ ấm cho bé và rất tiện lợi cho mọi gia đình. Giảm nhanh các triệu chứng cảm, ho, nghẹt mũi, nặng ngực, lạnh ngực, nhức đầu, đau bụng, đau cứng cơ, đau cơ do cảm hoặc ho, đau lưng, đau do phong thấp, chóng mặt, buồn nôn khi đi tàu xe... ✅Dầu Cù Là Trị Muỗi Đốt MOSQUITO BALM Thái Lan Yanhee Mosquito Brand Thai Green Balm có tên gọi đầy đủ là Mosquito Brand Thai Green Balm for Relief of Itchy Skin and Muscle Pain. Đây là sản phẩm thoa ngoài da chuyên trị cảm giác ngứa ngáy, sưng đỏ do côn trùng cắn, đặc biệt là muỗi. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan và thuộc hãng Yanhee. Đây là sản phẩm mà các mẹ nên mua cho các bé. ✅Dầu Cù Là Đen Mật Gấu Thái Lan 60g Với mùi thơm dễ chịu làm giảm nhanh các triệu chứng nhức đầu, đau bụng, đau nhức chân tay, làm tan vết bầm tím, các vết trầy xước, côn trùng cắn, say nắng trúng gió... Đây là sản phẩm nên dùng. ✅Dầu Cù Là Hổ - Cao Xoa Bóp Tiger Thai Balm Thái Lan Dầu Cù Là Hổ Tiger Thai Balm Thái Lan [50g] Sản phẩm có thể dùng cho cả người lớn lẫn trẻ em. Giảm sưng tấy, ngứa rát tức thời tại các vết côn trùng cắn. Với hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp tinh thần sảng khoái, chấm dứt ngay những mệt mỏi hàng ngày. Đây là 1 sản phẩm rất nổi tiếng ở Thái Lan và được rất nhiều người tin dùng. Nhưng đặc biệt, sản phẩm này chỉ dùng để xoa ngoài da, không dùng để uống. ✅Dầu Cù Là Rắn - Cao Rắn Hổ Xoa Bóp Snake Thai Balm Dầu thảo dược rắn có chứa rất nhiều các thành phần thảo dược tự nhiên, đặc biệt có chứa nọc, da và và xương rắn (ở liều lượng rất nhỏ được cấp phép) giúp nâng cao hiệu quả điều trị các cơn đau nhức. Đâu là loại dầu cù là xoa bóp đặc biệt hiệu quả nhưng do tác dụng mạnh mẽ của nó, người dùng nên để xa tầm tay trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú. ✅Dầu Cù Là Bọ Cạp Scorpion Thai Balm 50gr Dầu cù là bọ cạp Scorpion Thai Balm là loại cao thoa đặc biệt với công dụng hiệu quả bất ngờ. Nhiều người dùng cho biết, dầu cù là bọ cạp Scorpion Thai Balm trị côn trùng đốt, dị ứng và đau nhức rất nhiều quả nhưng giá lại hơi cao so với các sản phẩm cùng loại. ✅Dầu Cù Là Siang Pure hay gọi là Dầu Cù Là Ông Già Dầu ông già Siang Pure được sản xuất bởi công ty Bertram Chemical với nguồn gốc là người Thái gốc Hoa. Dầu gió ông già Thái Lan (Siang Pure Oil) được xem là sản phẩm dầu bán chạy bậc nhất tại xứ chùa vàng cũng như trong khu vực. Những công dụng hiệu quả mà loại dầu cù là này mang lại phải kể đến như: Hỗ trợ điều trị nhanh chóng các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, đau đầu, đau bụng,… Giữ ấm thân thể khi bị nhiễm cảm lạnh. Giảm sưng tấy, ngứa rát tức thời tại các vết côn trùng cắn. Và đặc biệt hơn, với hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu từ các loại thảo dược thiên nhiên, sản phẩm giúp tinh thần sảng khoái, chấm dứt ngay những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Giải pháp hiệu quả cho người bị say xe Giảm đau, nhức do vận động Ngoài ra, dầu cù là Thái Lan còn là một trong những món quà thiết thực cho người thân, bạn bè mà đặc biệt là dành cho người lớn tuổi. Với những thông tin về dầu cù là Thái Lan ở trên, Thái lan Real rất mong sẽ mang lại những giá trị đến cho các bạn. Cuối cùng, Chúc các bạn có một ngày thật tốt và luôn ủng hộ Thái Lan Real các bạn nhé !!!
 12. Counterpain là loại dầu nóng xoa bóp nổi tiếng của Thái Lan giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả. Dầu lạnh với cơ chế làm mát lạnh giúp người sử dụng dễ dàng cảm nhận, xoa dịu mọi cơn đau mà các chấn thương, bong gân hay các bệnh xương khớp gây ra. Dầu nóng Counterpain Thái Lan là giải pháp tạm thời và nhanh chóng mà bạn có thể sử dụng mà không cần phải lo lắng về các tác dụng phụ như việc sử dụng thuốc giảm đau khác. Xem thêm: dầu đỏ thái lan Dầu nóng Counterpain có tốt không? Công dụng của dầu xoa bóp Counterpain là gì? Dầu xoa bóp Counterpain Cool mang lại sự khỏe mạnh và linh hoạt cho người sử dụng Dầu xoa bóp Counterpain mang lại sự khỏe mạnh và linh hoạt cho người sử dụng Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả ngay sau khi sử dụng dầu nóng Counterpain. Giảm đau nhức, sưng tấy do các chấn thương gây ra, giảm các cơn đau do các bệnh về xương khớp, cải thiện các vết thâm, bầm tím. Có thể liệt kê ra một số công dụng của dầu xoa bóp Counterpain như sau: - Dầu nóng Counterpain xoa dịu đau nhức, mát lạnh sảng khoái. - Giúp giảm đau nhức cơ, bong gân, thương tích bầm nhỏ, hoặc chấn thương thể thao. - Nhanh chóng giảm các cơn đau do bệnh xương khớp gây ra. - Giảm các cơn đau nhức ở các khớp lưng, đốt cột sống, các khớp tay, chân, giảm các cơn đau mỏi đầu, vai gáy. Thành phần có trong Counterpain Dầu xoa bóp, dầu lạnh Counterpain Cool Thái Lan Dầu xoa bóp, dầu nóng Counterpain Thái Lan - Methyl Salicylate: Thành phần giúp kích thích dây thần kinh cảm giác, làm tăng tuần hoàn máu, giảm đau, chống viêm vùng cơ khớp bị đau do viêm. (Menthol dùng kết hợp với Methyl Salicylat làm tăng hấp thu và giảm thuỷ phân Methyl Salicylat qua da nên làm tăng tác dụng điều trị đau nhức.) - Eugenol 1.36%: Tinh dầu chiết xuất từ nụ hoa Đinh Hương. Thành phần tinh dầu đã được chứng minh có vai trò là chất sát trùng và giảm đau hiệu quả. Đối tượng sử dụng dầu xoa bóp Counterpain - Người thường xuyên bị đau nhức xương khớp. - Người bị chấn thương thể thao, bong gân, chuột rút. - Người bị đau mỏi đầu, đau vai gáy. Hướng dẫn sử dụng dầu lạnh Counterpain - Lấy một lượng Counterpain vừa đủ vào ngón tay hoặc bàn tay của bạn - Massage theo hình tròn, sâu vào da và xung quanh khu vực đau nhức - Counterpain nhanh chóng hấp thụ và giảm các cơn đau tức thì. - Nên sử dụng Counterpain không quá 3 lần một ngày.
 13. Dầu cù là Mentholatum Thái Lan Dầu cù là Mentholatum 85gr Nhật Bản là sản phẩm hữu dụng có thể dùng cho cả trẻ em và gia đình. Sản phẩm được khuyên dùng cho nhiều đối tượng. Đặc biệt tại Nhật Bản trong mỗi gia đình đều có sẵn sản phẩm này để trị muỗi đốt, côn trùng cắn,….Đây là sản phẩm được đánh giá rất cao về độ an toàn với làn da, không gây nóng rát, khó chịu. Thời tiết đã thay đổi điều không thể tránh khỏi là cái lạnh từ không khí và hay khả năņg lây nhiễm ƅệnh từ bạn bè ở trường khiến các bà mẹ phải chăm sóc và làm dịu các trıệu chứng cảm lạnh cho trẻ khỏi các trıệu chứng cảm, ngạt mũi. Dầu cù là Mentholatumġiảm bớt các trıệu chứng của cảm lạnh và nghẹt mũı. Đây là một loại ṫhuốc hữu ích nên có trong tủ ṫhuốc của các gia đình cho gia đình. Nhiều người có lẽ đã quen thuộc với thương hiệu Mentholatum nó là một thương hiệu đã được sử dụng liên tục cho nhiều mô hình và sản phẩm có chấţ lượng tốt. Có thể tham khảo: mentholatum là gì Thành phần của dầu cù là Mentholatum Thái Lan Dầu cù là Mentholatum chủ yếu là tınh dầu bạc hà, long não, metyl salicylat.Và dầu bạch đàn Kết cấu của ṫhuốc là dạng sáp mềm. Theo các thuộc tính trên hộp sản phẩm có thể dùng để chữā nghẹt mũı do lạnh,ġiảm buồn ngủ, chóņg mặt, phát ban, côn trùng cắn, ƌau nhứç và bong ǥâņ, nó khá linh hoạt. Nếu bé đột nhiên bị nghẹt mũı sử dụng 1 muỗng cà phê Mentholatum và hòa tan trong nước ấm khuấy đều cho đến khi ṫhuốc tan hoàn toàn cho và cho bé ngửi Có vẻ như nó hoạt động rất tốt. Và trước khi đi ngủ bôi thêm Mentholatum vào mũi và họng.Nếu bị ho, nên bôi tınh dầu bạc hà vào lòng bàn châŋ và đi tất, cũng sẽ giúp ġiảm các trıệu chứng Dầu cù là Mentholatum cũng rất hıệu quả nếu bị côn trùng cắn,tương tự như vậy, hãy sử dụng tınh dầu bạc hà lên vết phồng rộp do côn trùng cắn. Ngoài việc ġiảm nghẹt mũı, phát ban bạn cũng có thể dùng để ġiảm hoa mắt, chóņg mặt. Hoặc khi phải đi bộ nhiều giờ gây nhứç mỏi châŋcũng có thể dùng để xoa bóp giúp thư giãn cơ. Công dụng của dầu cù là Mentholatum Thái Lan Không phải ngẫu nhiên mà sản phẩm được thị trường Việt và Nhật đón nhận nhiều như vậy. Công dụng của dầu cù là sẽ khiến bạn phải sắm ngay một sản phẩm để sẵn trong gia đình mình. Cụ thể như sau: Sản phẩm dạng bôi tiện lợi, có thể linh động sử dụng trong nhiều trường hợp. Không gây nóng rát, khó chịu vì vậy bạn có thể sử dụng dầu cù là Mentholatum cho cả trẻ em, hiệu quả ngay tức thì. Hỗ trợ điều trị các chứng bệnh ngoài da như: ngứa da, nổi mẩn, da khô, vết bầm tím, côn trùng cắn,… Giúp bạn giảm tình trạng nghẹt mũi, lạnh ngực, nhức đầu, ho hoặc buồn nôn khi đi tàu xe Giảm đau cứng cơ, đau nhức tay chân, vai gáy. Dầu cù là Mentholatum là sản phẩm dạng bôi tiện lợi, có thể mang đi trong túi của bạn bất cứ lúc nào Với độ nóng nhẹ nhưng công dụng mà sản phẩm dầu cù là Mentholatum 85gr Nhật Bản mang đến quả thực rất hiệu quả. Sản phẩm được khuyên dùng dành cho trẻ trên 6 tuổi và các thành viên trong gia đình. Chất lượng, nhỏ gọn nhưng giá thành rất vừa túi tiền. Vì vậy khách hàng đừng bỏ qua sản phẩm mà không sắm ngay cho gia đình mình nhé. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản dầu cù là Mentholatum Thái Lan Là sản phẩm cao bôi tiện lợi, việc sử dụng dầu cù là cũng không quá khó khăn. Mà ngược lại rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng dầu cù là Mentholatum lên vùng da cần điều trị. Sau đó chờ đợi kết quả tích cực mà sản phẩm mang lại là được. Về bảo quản, người dùng nên ưu tiên bảo quản tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Đồng thời không nên để sản phẩm tại các vị trí ẩm thấp để hạn chế các vi khuẩn có hại xâm nhập. Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh vị trí ẩm thấp Bên cạnh các bảo quản thì việc xem xét thời hạn sử dụng sản phẩm đúng cách cũng rất quan trọng. Vì vậy nếu dầu cù là của gia đình đã hết hạn thì bạn nên thay mới ngay nhé. Lưu ý Sử dụng cho trẻ trên 2 tuổi, bảo quản nhiệt độ phòng < 30oC Giá thành của dầu cù là Mentholatum Thái Lan hiện nay? Chắc chắn vấn đề giá cả luôn là yếu tố được khách hàng quan tâm. Đặc biệt với những sản phẩm thông dụng thì mức giá hợp lý với giá thành thị trường là rất quan trọng. Thực tế cho thấy hiện nay có khá nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm dầu cù là Mentholatum 85gr Nhật Bản. Thế nhưng không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo về nguồn gốc sản phẩm. Hoặc có giá thành hợp lý. Một số địa chỉ vì lợi nhuận mà thổi giá sản phẩm lên cao, chặt chém khách hàng. Vì vậy khi tìm mua dầu cù là chính hãng, bạn nên lựa chọn địa chỉ uy tín.
 14. Counterpain là loại dầu nóng xoa bóp nổi tiếng của Thái Lan giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả. Dầu lạnh với cơ chế làm mát lạnh giúp người sử dụng dễ dàng cảm nhận, xoa dịu mọi cơn đau mà các chấn thương, bong gân hay các bệnh xương khớp gây ra. Dầu nóng Counterpain Thái Lan là giải pháp tạm thời và nhanh chóng mà bạn có thể sử dụng mà không cần phải lo lắng về các tác dụng phụ như việc sử dụng thuốc giảm đau khác. Xem thêm: Dầu cù là canh buom xanh Dầu nóng Counterpain có tốt không? Công dụng của dầu xoa bóp Counterpain là gì? Dầu xoa bóp Counterpain Cool mang lại sự khỏe mạnh và linh hoạt cho người sử dụng Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả ngay sau khi sử dụng dầu nóng Counterpain. Giảm đau nhức, sưng tấy do các chấn thương gây ra, giảm các cơn đau do các bệnh về xương khớp, cải thiện các vết thâm, bầm tím. Có thể liệt kê ra một số công dụng của dầu xoa bóp Counterpain như sau: - Dầu nóng Counterpain xoa dịu đau nhức, mát lạnh sảng khoái. - Giúp giảm đau nhức cơ, bong gân, thương tích bầm nhỏ, hoặc chấn thương thể thao. - Nhanh chóng giảm các cơn đau do bệnh xương khớp gây ra. - Giảm các cơn đau nhức ở các khớp lưng, đốt cột sống, các khớp tay, chân, giảm các cơn đau mỏi đầu, vai gáy. Thành phần có trong Counterpain Dầu xoa bóp, dầu lạnh Counterpain Cool Thái Lan Dầu xoa bóp, dầu nóng Counterpain Thái Lan - Methyl Salicylate: Thành phần giúp kích thích dây thần kinh cảm giác, làm tăng tuần hoàn máu, giảm đau, chống viêm vùng cơ khớp bị đau do viêm. (Menthol dùng kết hợp với Methyl Salicylat làm tăng hấp thu và giảm thuỷ phân Methyl Salicylat qua da nên làm tăng tác dụng điều trị đau nhức.) - Eugenol 1.36%: Tinh dầu chiết xuất từ nụ hoa Đinh Hương. Thành phần tinh dầu đã được chứng minh có vai trò là chất sát trùng và giảm đau hiệu quả Đối tượng sử dụng dầu xoa bóp Counterpain - Người thường xuyên bị đau nhức xương khớp. - Người bị chấn thương thể thao, bong gân, chuột rút. - Người bị đau mỏi đầu, đau vai gáy. Hướng dẫn sử dụng dầu lạnh Counterpain - Lấy một lượng Counterpain vừa đủ vào ngón tay hoặc bàn tay của bạn - Massage theo hình tròn, sâu vào da và xung quanh khu vực đau nhức - Counterpain nhanh chóng hấp thụ và giảm các cơn đau tức thì. - Nên sử dụng Counterpain không quá 3 lần một ngày.
 15. Cao xoa, dầu xoa là một dạng thuốc bào chế, dùng ngoài, tại chỗ, có tác dụng giảm đau, gây tê, giảm viêm, khu phong, trừ thấp tại chỗ, do tính chất nồng nóng, thấm sâu và gây tê tại chỗ. Trên thị trường ta thường gặp Cao Sao vàng, Dầu Cù là Rồng vàng, Dầu Cù là Mentholatum, Eagle Balm, salonpas gel, Dầu gió Kim, Dầu Trường sơn, Dầu Phật tích, Deep Heat, Rub Plus... Thành phần cấu tạo của cao xoa gồm có các chất cay nóng, thơm nồng của các tinh dầu thơm như tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu hồi, tinh dầu quế... chất thơm như long não... Đặc biệt còn có ở hầu hết các chế phẩm cao xoa cũng như dầu xoa chứa Methyl Salicylat nôm na gọi là dầu nóng và chất Menthol, dẫn xuất chiết xuất từ tinh dầu bạc hà. Hai chất này đặc biệt rất cay nóng, đã làm cho các chế phẩm nổi trội tính chất cay nóng. Các thành phần trên được trộn đều, luyện nhuyễn với tá dược thường là Vaselin, Lanolin, sáp ong, Paraffin... hoặc một loại gel. Sau đó chế phẩm được đóng gói, bảo quản trong những hộp sắt dập. Xem thêm: dầu đỏ thái lan Còn dầu xoa, thành phần cấu tạo cũng như cao xoa, chủ yếu là các tinh dầu, trong đó tinh dầu khuynh diệp giữ vai trò chính, rồi tới Menthol, Methyl Salicylate... Tất cả được hòa tan trong tá dược lỏng (tinh dầu, cồn...) và trộn đều. Sau đó thành phẩm được đựng trong các lọ nhỏ, có miệng rất nhỏ, để bảo quản được tốt, tránh bay hơi và ọc dầu khi sử dụng. Cẩn thận khi dùng Hai chế phẩm cao xoa, dầu xoa đều có thành phần là Menthol, là dẫn xuất chiết xuất từ tinh dầu bạc hà, có mùi thơm đặc biệt, xoa vào da thấy nóng, sau đó thấy mát lạnh. Đặc biệt chất này còn có tính kích ứng, không nên dùng nhiều và tuyệt đối không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Menthol và tinh dầu bạc hà bốc hơi rất nhanh khi xoa vào da, gây cảm giác mát lạnh, và gây tê tại chỗ nên được dùng trong một số trường hợp giảm đau, gây tê tại chỗ, trị ngứa... Tuy vậy trong khi sử dụng có thể gây hiện tượng ức chế tuần hoàn, hô hấp dẫn đến ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, nhất là đối với trẻ em dưới 2 tuổi, nhũ nhi, sơ sinh. Người ta đã thấy trong rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chết do nhỏ mũi bằng dung dịch Menthol 1%. Do đó phải hết sức cẩn trọng khi dùng dầu xoa, cao xoa cho trẻ nhỏ. Menthol và bạc hà còn có thể gây hưng phấn, xúc tiến bài tiết mồ hôi, làm nhiệt cơ thể có thể hạ thấp hơn bình thường. Còn chất thứ hai là chất Methyl Salicylate mà nôm na thường gọi là dầu nóng là một chất có mùi mạnh và bền, tan trong dung môi, trong dầu, trong chất béo, trong vaseline,... Chất này dễ thấm qua da, giảm đau tại chỗ, chống tê thấp, đau cơ bắp, bong gân, thâm tím, tụ huyết... Những chất này có nhược điểm là xóa nhiều sẽ bị rộp da và gặp nước càng nóng ran mạnh, nếu xóa bôi ở diện rộng khắp mình, toàn thân thì mức độ nóng ran quá mức, cơ thể điều tiết toán nhiệt quá sức, không kịp thời, gây rối loạn thân nhiệt. Dầu xoa, cao xoa được chỉ định dùng trong: - Đau khớp, đau gân, đau cơ bắp, tụ máu, thâm tím, chấn thương. - Chống lạnh đường hô hấp, tức ngực, ngạt mũi, ho. - Cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. - Đau bụng, đầy hơi, chậm tiêu, khó tiêu. - Say tàu xe... Cách dùng: - Chỉ sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi. - Xoa, bôi không quá 3-4 lần/ngày. - Dùng đầu ngón tay trỏ lấy một lượng thích hợp dầu hoặc cao, thoa lên chỗ đau nhức (như ngực, chân tay, cổ, lưng...), vào vết cắn, đốt (của muỗi, côn trùng...) vào vùng quanh rốn (khi bị đau bụng, khó tiêu...), vào thái dương (nếu nhức đầu...). Sau đó miết mạnh tay, dây tròn, ấn mạnh bằng ngón tay trỏ. Chú ý: - Tuyệt đối không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, nhũ nhi, sơ sinh, để dẫn đến ức chế tuần hoàn, hô hấp, ngừng tim, ngừng thở. - Chỉ dùng ngoài da, không ǎn, uống vì thuốc sẽ hủy hoại niêm mạc đường tiêu hóa. - Không xoa quá 3-4 lần/ngày. - Không xoa trên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở. - Không dùng cho người dị ứng với Salicylate, Menthol. - Không thoa trên diện rộng, toàn thân, chỉ thoa ở điểm đau. - Để xa tầm tay của trẻ nhỏ.