• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

baongoc0811

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  57
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About baongoc0811

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trước những thách thức, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường vật liệu xây dựng Việt trong những năm qua, các nhà sản xuất đã đẩy mạnh sáng tạo kỹ thuật công nghệ, để tạo nên những sản phẩm có chất lượng tiên phong. Gạch đá mờ 60x60 KIS được sản xuất nhờ ứng dụng quy trình công nghệ hiện đại tiên tiến, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, nhờ đó mà từng mẫu sản phẩm của gạch có được nét đẹp tự nhiên, chân thực. Giới thiệu về các sản phẩm gạch KIS Gạch KIS là sản phẩm gạch ốp lát thuộc công ty Cổ phần gạch men Chang Yih được thành lập từ nguồn vốn đầu tư 100% nước ngoài. Nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy, cải tiến dây chuyền công nghệ, mẫu mã nên dòng sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm lĩnh và duy trì ổn định vị thế của mình trong làng gạch men tại Việt Nam. Các sản phẩm gạch KIS thường có nguyên liệu từ đất sét và bột đá nên độ cứng cao, chịu tác động ngoại lực tốt. Cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, máy móc thiết bị được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu, quy trình sản xuất khắt khe nên các sản phẩm gạch KIS đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hiện nay, dòng sản phẩm gạch ốp lát KIS được đánh giá có khả năng sánh ngang với các sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài. Các sản phẩm gạch lát nền, gạch ốp tường KIS thường được xuất khẩu sang các quốc gia có tiêu chuẩn cao như Đức, Đan Mạch, Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan Bên cạnh chất lượng, gạch KIS còn là thương hiệu có những mẫu thiết kế mới lạ về màu sắc và họa tiết trang trí. Các sản phẩm gạch KIS mang vẻ đẹp sang trọng của phong cách Châu Âu đến mọi công trình từ nhà ở, nhà cho thuê, căn hộ đến các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn,... Gạch KIS chia làm 2 loại dựa theo bề mặt: đá bóng kiếng và gạch granite mờ, nhám. Mỗi loại có những ưu, nhược điểm riêng, tuy nhiên tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao, cứng cáp và chịu lực tốt. Với đa dạng các kích thước từ lớn đến nhỏ như gạch ốp lát KIS 30x60, 45x90, gạch Kis 60x60, 80x80, gạch ốp lát 60x120,... Những ưu điểm vượt trội chỉ có ở dòng gạch đá mờ KIS Đột phá về công nghệ Một trong những yếu tố tạo nên điểm nhấn riêng biệt của gạch Kis trên thị trường chính là sự cải tiến không ngừng về công nghệ sản xuất của thương hiệu nhằm mang tới sự yên tâm cao nhất cho khách hàng khi còn phân vân không biết loại gạch này có tốt không. Được sản xuất dựa trên máy phun hoa văn công nghệ 3D, máy ép công nghệ cao cùng công nghệ in kỹ thuật số khiến từng mẫu sản phẩm của hãng có được nét đẹp tự nhiên, chân thực và có chiều sâu nhất định. Tiên phong về chất lượng Với từng bước chuyển mình trong quy trình sản xuất cũng như đi đầu sáng tạo mẫu mã, các mẫu gạch ốp lát Kis đã nhanh chóng vượt qua các thương hiệu gạch lâu năm khác để có mặt rộng rãi trên thị trường. Với tuổi thọ cao, độ chịu lực tốt, chống phai màu hay tỷ lệ rạn nứt thấp mang tới sự hài lòng cao nhất cho người dùng. Hiện nay, dòng sản phẩm gạch KIS được đánh giá có khả năng sánh ngang với các sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài với sức cạnh tranh lớn. Đây cũng vừa là thành quả cũng như là thách thức để hãng cố gắng hơn nữa, tạo nên sự khác biệt trong làng gạch men Việt. Nổi bật về giá trị thẩm mỹ Song song với yếu tố chất lượng thì mẫu mã cũng là một trong các tiêu chí đánh giá gạch Kis có tốt không. Tuy nhiên, câu trả lời mà khách hàng nhận được vẫn là sự hài lòng tuyệt đối. Những mẫu thiết kế mới cả về màu sắc, họa tiết trang trí nên gạch ốp lát Kis mang tới giá thị thẩm mỹ nổi bật cho các công trình sở hữu. Hơn nữa, với mục đích đưa phong cách châu Âu sang trọng, hiện đại vào trong từng sản phẩm đã tạo nên những “hơi thở” mới lạ về mẫu mã từng viên gạch được cung ứng ra thị trường. Giá thành cạnh tranh Nhằm đáp ứng đa dạng hóa mục đích sử dụng của khách hàng nên nhà sản xuất luôn cân nhắc, điều chỉnh mức giá sản phẩm ở mức thấp nhất, cạnh tranh cao, phù hợp với nguồn ngân sách tài chính của đông đảo người tiêu dùng Việt. Do đó, quý khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn được sản phẩm ưng ý, phù hợp nhất cho công trình của mình. Với phân khúc chất lượng cao cấp cùng giá trị thẩm mỹ nổi bật mà sản phẩm mang lại thì đây xứng đáng là sự lựa chọn “vàng” tương thích với số tiền mà khách hàng phải chi trả.
 2. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thì kéo theo đó là sự thay đổi về thẩm mỹ của nhiều người. Thay vì chọn những loại gạch lát nền kích thước nhỏ như trước, thì các công trình, nhà ở thường có xu hướng chọn gạch khổ lớn. Nổi bật là dòng gạch Tây Ban Nha nhập khẩu chính hãng. Đây là sản phẩm được tạo ra từ công nghệ dây chuyền hiện đại, hoa văn sắc nét và tính thẩm mỹ cao. Mang lại giá trị cho ngôi nhà, không gian sống thêm phần sang trọng và đẳng cấp. Những yếu tố làm nên đẳng cấp cho những viên gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha là một loại gạch thuộc dòng gạch nhập khẩu cao cấp. Đang dần phổ biến và được đưa vào sử dụng cho những căn hộ cao cấp. Với chất liệu thuộc dòng cao cấp, bắt đầu từ xương gạch được hình thành là từ một loại đá đồng chất. Cho nên dòng gạch này rất cứng và chắc chắn. Bề mặt gạch được phủ một loại men bóng kiếng hiệu ứng kim cương khó phai màu, tăng khả năng chống trầy xước. Các sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu Tây Ban Nha được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Từng sản phẩm gạch nhập khẩu Tây Ban Nha khi tung ra thị trường đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng. Bởi các sản phẩm gạch Tây Ban Nha đều dựa trên các tiêu chuẩn về hệ số giãn nở, độ mài mòn, kích thước,... Đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Thêm nữa, trước khi được tung ra thị trường và đến tay khách hàng. Các sản phẩm này luôn trải qua một quá trình kiểm định ngiêm ngặt về mặt chất lượng. Lựa chọn gạch Tây Ban Nha sẽ giúp không gian sống nhà bạn thêm sang trọng. Bởi mỗi viên gạch đều đặt cả tâm tư, tình cảm của con người Tây Ban Nha. Nhằm mang đến một không gian sống hoàn hảo nhất cho chủ công trình. Kích thước lớn sáng tạo Kích thước lớn của viên gạch nhập khẩu Tây Ban Nha có thể đáp ứng được các yêu cầu thiết kế về sự sáng tạo, tinh tế mà các kiến trúc sư và nhà thiết kế đưa ra. Xu hướng sử dụng loại gạch này ngày càng phổ biến hơn trong mọi kiến trúc. Tạo không gian rộng mở Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha mang lại cho khách hàng nhiều ưu điểm nhờ kích thước vượt trội của nó. Kích thước lớn giúp tối đa hóa thiết kế bề mặt, loại bỏ số lượng các đường nối gạch. Tạo ra mảng nền/tường ấn tượng, khác biệt và mang tính thẩm mỹ tuyệt đối. Khi bước vào không gian này, bạn sẽ cảm giác như đắm chìm vào sự rộng mở vô tận mà gạch khổ lớn mang lại. Đem lại sự thoáng đãng và thoải mái cho không gian công trình. Giá trị thẩm mỹ cao Nếu như trước đây, gạch khổ lớn chỉ được sử dụng ở những không gian lớn. Thì ngày nay, sản phẩm này vô cùng phổ biến ở khắp mọi không gian. Gạch lát sàn, ốp tường khổ lớn tạo ra mặt sàn với ít đường vữa hơn. Điều này cực kỳ tiện ích với những gia đình thích dùng gạch màu sắc sáng cho không gian của mình. Bởi lẽ với gạch kích thước nhỏ, màu sáng sau thời gian dài sử dụng thì những đường vữa sẽ tối đi. Điều này khiến sàn nhà không còn sáng và đẹp nữa. Họa tiết tinh tế Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha còn được điểm xuyết bằng những họa tiết giả đá marble, đá tự nhiên, vân gỗ,... Càng làm tôn thêm sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian của bạn. Điểm đặc biệt hơn là những họa tiết đó được tạo ra bằng công nghệ in 5D. Mô phỏng chân thật với nhiều đường vân uốn lượn. Màu sắc đa dạng đem lại sự tinh tế hoàn mỹ cho những nơi mà gạch khổ lớn hiện diện. Vì điều này mà gạch Tây Ban Nha kích thước 75x150 với những họa tiết tinh tế, đã trở thành lựa chọn thay thế đá hoa cương từng “làm mưa làm gió” trên thị trường. Tính linh hoạt cao Các tấm gạch khổ lớn với đường vân rộng, tạo nên một không gian hoàn toàn khác biệt và vô cùng ấn tượng. Chúng phá vỡ mọi giới hạn rào cản về không gian. Tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho người thiết kế. Với gạch khổ lớn, chúng ta có thể dễ dàng cắt chúng thành bất kỳ kích cỡ, hình dạng nào. Để có thể phù hợp với bề mặt muốn sử dụng. Vậy nên, các loại gạch kích thước lớn không chỉ được dùng cho bề mặt sàn, tường phẳng mà còn có thể sử dụng cho việc trang trí bồn tắm, bàn, bếp,... Từ một loại vật liệu đơn giản, gạch ốp lát khổ lớn đã phát triển thành một vật liệu thiết kế đa diện, nhiều chức năng và được đánh giá cao về tính linh hoạt của mình. Dễ dàng hơn trong việc vệ sinh và bảo trì Như đã nói, gạch bản lớn sẽ tạo ra mặt sàn với ít đường vữa. Chính vì thế, nó giúp tiết kiệm thời gian bảo trì hay vệ sinh. Ngoài ra, gạch ốp khổ lớn còn có thể sử dụng ở khu vực bếp. Gạch không xốp như đá tự nhiên, lại có bản lớn nên rất dễ vệ sinh bề mặt, khả năng chống nhiệt, chống bám bẩn và chịu lực của gạch cũng rất tốt.
 3. Gạch lát nền nhập khẩu là sản phẩm gạch lát nền được người tiêu dùng quan tâm trên thị trường hiện nay. Thị trường có nhiều loại gạch nhập khẩu khác nhau, như gạch lát nền Italy, gạch lát nền Tây Ban Nha, gạch lát nền Trung Quốc,... Đây đều là những mẫu gạch nhập khẩu cao cấp, sang trọng, mỗi loại gạch sẽ có những đặc thù riêng và khác biệt. Tuy nhiên, khi lựa chọn gạch lát nền, bạn cần dựa trên nhu cầu sử dụng của từng không gian, ngân sách đầu tư, cũng như chọn được đại lý gạch Tây Ninh đáng tin cậy, để sở hữu được những mẫu gạch ưng ý nhất. Những mẫu gạch lát nền nhà giá rẻ, đẹp và sang trọng đang được ưa chuộng Khi bạn bước chân vào một căn biệt thự lộng lẫy hay một ngôi nhà nhỏ xinh, chắc chắn đều thấy sự có mặt của gạch lát nền giá rẻ. Điều đó cho thấy tính phổ biến cũng như tính ưu việt của sản phẩm này, có thể nói đây là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng. Đặc biệt là thiết kế nội thất của mỗi gia đình. Hiện nay, có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng khi sử dụng chất liệu làm đẹp nền nhà. Bạn có thể dùng gạch, sàn gỗ công nghiệp hay gỗ tự nhiên để thay đổi không gian sống. Tuy nhiên, gạch lát nền vẫn là chất liệu thông dụng và phổ biến nhất từ trước đến nay. Gạch lát nền có nhiều loại khác nhau, bạn có thể tham khảo một số loại phổ biến và thông dụng nhất dưới đây. Gạch men Gạch men là loại gạch được làm từ đất sét, cao lanh, thạch cao và một số nguyên liệu cần thiết khác. Gạch thành phẩm được phủ một lớp men mỏng nên có độ sáng bóng, ít hút nước, khả năng chịu lực và tính thẩm mỹ cao. Gạch bóng kiếng Gạch bóng kiếng có thành phần chính là bột đá. Sau khi trải qua khâu ép, sấy và nung ở nhiệt độ 1200 độ C, gạch thành phẩm có độ cứng cao nên thường được sử dụng để lát nền cho các công trình lớn như văn phòng, trung tâm thương mại,... Gạch bông Gạch bông được làm từ xi măng, cát, bột đá và phụ gia cần thiết. Gạch bông có độ cứng tương đối cao, ít thấm nước nên được sử dụng phổ biến tại các công trình nông thôn. Ngày nay, gạch bông được ứng dụng nhiều vào trang trí công trình theo kiểu hiện đại, tạo ra những điểm nhấn thẩm mỹ cực kỳ bắt mắt. Gạch bông được dùng nhiều tại các quán cafe, studio, nhà hàng,... Gạch Granite Gạch Granite có thành phần chủ yếu là đất sét và tràng thạch anh nên có độ cứng lớn, sáng bóng, chịu được áp suất lớn và dễ dàng vệ sinh. Chính vì thế, gạch Granite được sử dụng lát nền nhà ở, biệt thự, khách sạn sang trọng. Gạch Ceramic Gạch Ceramic được làm từ đất sét, cát và phụ gia. Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ 1000 độ C, gạch có độ cứng và khả năng chịu lực lớn. Gạch Ceramic được dùng để lát công trình nhà ở, cửa hàng, trung tâm thương mại,... Cùng điểm qua một vài nét nổi bật chỉ có ở gạch lát nền nhập khẩu Gạch lát nền nhập khẩu là sản phẩm gạch được nhiều người lựa chọn khi thiết kế nhà ở. Những sản phẩm gạch nhập khẩu cao cấp sẽ mang đến cho không gian không chỉ là tính thẩm mỹ, mà còn là độ bền cho sản phẩm một cách tốt nhất. Gạch nhập khẩu Italy, gạch nhập khẩu Tây Ban Nha, gạch nhập khẩu Trung Quốc là những sản phẩm gạch chiếm phần lớn trên thị trường hiện nay. Các dòng gạch nhập khẩu được khẳng định với chất lượng vượt trội, phong cách thiết kế độc đáo. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các dòng gạch nhập khẩu được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa, với độ chính xác cao, tiết kiệm công sức lao động. Chính vì phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng khắt khe trước khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Cho nên hiện nay, trên thị trường gạch ốp lát tại Việt nam, gạch nhập khẩu có giá thành cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, trên thị trường gạch lát nền Việt Nam, thì gạch nhập khẩu luôn chiếm ưu thế. Được nhiều khách hàng tin dùng, lựa chọn để ốp lát trang trí cho ngôi nhà của mình. Chất lượng gạch cao Những nước dẫn đầu trên thế giới trong thị trường xuất khẩu nguyên vật liệu, đều áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất. Chính vì vậy, sản phẩm được tạo ra có tình đồng chất cao, dẫn đến các tính chất vật lý như: chịu được áp lực lớn, chống trầy xước, gạch bền màu, không thấm nước. Mẫu mã đa dạng và màu sắc phong phú Gạch nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia khác nhau cả Châu Á và Châu u. Nên khi sử dụng, gạch sẽ có thể thiết kế được theo nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra, chính nhờ thiết kế của gạch như gạch thẻ trang trí, gạch mosaic, gạch lục giác. Giúp đa dạng hóa thêm sự lựa chọn, để thích hợp với phong cách mà bạn theo đuổi. Với một không gian theo đuổi phong cách hiện đại, bạn có thể sử dụng gạch ốp tường vân đá bóng kiếng hoặc vân đá mờ. Còn với không gian theo đuổi phong cách cổ điển, thì bạn cũng có thể sử dụng gạch giả cổ, gạch giả gỗ. Những thiết kế tinh tế và đa dạng của gạch lát nền nhập khẩu sẽ tạo ra một không gian không ngừng nghỉ, tạo ra những nét độc đáo trong xu hướng thẩm mỹ ấn tượng nhất. Mức giá thành cạnh tranh Giá thành vẫn chưa bao giờ là vấn đề của gạch nhập khẩu. Với chất lượng đáng đồng tiền bát gạo song hành. Giá cả chính là yếu tố để khẳng định chất lượng. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại làm giảm sức lao động của con người. Giá thành của các sản phẩm gạch nhập khẩu cao cấp đã được tối ưu đáng kể.
 4. Hiện nay, việc thiết kế nhà biệt thự đẹp ở Long Thành trước giờ chưa từng hết hot trên thị trường nội thất. Một biệt thự tiện nghi thì cần hoàn hảo về cấu trúc lẫn cách bày trí các đồ nội thất với nhau. Để giúp cho không gian thêm sang trọng. Bởi vì sở hữu một biệt thự là sự mơ ước của rất nhiều người. Có những lợi ích nào khiến cho khách hàng muốn thiết kế và thi công biệt thự? Biệt thự là không gian sống đẳng cấp. Là sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Nên có rất nhiều loại hình biệt thự được gọi theo công năng, đặc điểm, kiểu thiết kế, kiến trúc,... Cùng chúng tôi tìm hiểu những lợi ích khi thi công biệt thự dưới đây nhé. Các trách nhiệm về thi công, bảo trì, thiết kế Đối với thi công biệt thự, thì sự đồng bộ, thống nhất là nhân tố được ưu tiên hàng đầu. Việc đảm nhận các khâu không giống nhau của mỗi đơn vị khác biệt nên đôi lúc việc thống nhất ý nghĩ đó trong xây cất là rất khó. Và khiến cho ngôi nhà không hợp nhất về cục bộ. Chủ đầu tư không cần lo lắng về vấn đề nhân công ở những khâu khác nhau. Đơn vị thi công biệt thự sẽ nhận hết toàn bộ công việc từ khâu thiết lập dự án đến khảo sát, thiết kế, xây dựng… Công việc của chủ nhà chỉ là chọn được thời gian phù hợp để về nhà mới ở thôi. Tiết kiệm thời gian việc áp dụng dịch vụ thi công biệt thự trọn gói. Chủ đầu tư sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như phung phí cho vấn đề quản lí. Và công sức cho việc tìm kiếm đơn vị cho mỗi khâu khác nhau. Ngoài ra, việc tiến hành theo các bước, công đoạn của chủ đơn vị thi công uy tín sẽ giúp bạn tổ chức công việc, hoàn thành công trình đúng tiến độ. Bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung vào công việc, cuộc sống chứ không phải bỏ phí quá nhiều thời gian chăm lo việc xây nhà, công trình. Tiết kiệm chi phí Thi công biệt thự tại các công ty uy tín sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền bạc. Và tránh được các tiêu dùng phát sinh trong quá trình thi công. Thêm vào đó, đơn vị xây dựng nhà chuyên nghiệp sẽ am hiểu giá vật liệu xây dựng trên thị trường. Họ sẽ tìm được nơi uy tín mua hàng giá tốt, hợp lý. Đặc biệt, các chuyên gia sẽ biết cách kiểm soát vật tư cả về khối lượng, chất lượng để hỗ trợ tiết kiệm chi phí vật tư. Có thể nói, bạn sẽ không phải mua vật tư giá cao, bị chặt chém giá mà còn được chọn lựa vật tư chất lượng, đúng và đủ số lượng khi hợp tác. Đây là một lợi ích thật sự thiết thực mà chủ nhà, chủ công ty nào cũng muốn khi cải tạo không gian của mình. Các hỗ trợ về pháp lý khi thi công biệt thự Khi thi công công trình, việc xin giấy phép, đăng ký với cơ quan nhà nước cũng làm nhiều người đau đầu. Chính vì thế, người ta thường chọn dịch vụ thi công biệt thự trọn gói và uy tín. Ở dịch vụ này, đơn vị xây dựng uy tín sẽ hỗ trợ xin giấy phép xây dựng. Đại diện cho chủ nhà làm việc với cơ quan chính quyền, thanh tra xây dựng,... giải quyết các vấn đề khác nhau. Điều này tạo thuận lợi vô cùng lớn cho chủ nhân khi xây dựng nhà, cải tạo công trình. Còn rất nhiều ưu thế khác khi hợp tác với đơn vị thi công xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng chắc hẳn những lợi ích trên đã quá đủ hấp dẫn để bạn tìm kiếm nơi hợp tác uy tín cho mình. Liên hệ với đơn vị thi công xây dựng uy tín để tận hưởng những lợi ích thiết thực này khi xây dựng, cải tạo công trình cho mình. Những phong cách thiết kế biệt thự đẹp được ưa chuộng hiện nay Hiện nay, có rất nhiều kiểu thiết kế biệt thự đẹp đang rất thịnh hành. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số phong cách đang được ưa chuộng nhất. Trong quá trình thiết kế, tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích của gia chủ mà kiến trúc sư sẽ có những điều chỉnh để cho ra một công trình phù hợp nhất. Thiết kế biệt thự hiện đại Thiết kế biệt thự hiện đại là phong cách đang được ưa chuộng nhất hiện nay bởi chi phí đầu tư không cao mà kiến trúc cũng không bị bó buộc như những thiết kế cổ điển. Kiến trúc sư có thể thoải mái phát huy óc sáng tạo không giới hạn, cho ra những công trình độc đáo, thông minh, tiện nghi cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Thiết kế biệt thự cổ điển Phong cách biệt thự cổ điển hiện nay hầu hết mang bóng dáng của kiến trúc phương Tây, sử dụng các mảng bê tông chạm khắc nhiều hoa văn cầu kỳ với mái ngói tông màu lạnh. Bên cạnh đó cũng có không ít gia chủ lựa chọn phong cách cổ điển truyền thống với vật liệu xây dựng chính là gỗ. Thiết kế biệt thự tân cổ điển Biệt thự tân cổ điển là phong cách thiết kế pha trộn hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Những căn biệt thự tân cổ điển mang vẻ đẹp tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng, tồn tại trường tồn với thời gian mà không sợ bị lỗi thời.
 5. Thiết kế nhà phố 1 trệt 1 lầu tại Vũng Tàu trọn gói đang là dịch vụ rất được người dân lựa chọn hiện nay. Bởi vì có nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp và bận rộn, không có nhiều thời gian để lên ý tưởng, giám sát công trình thi công và hoàn thiện ngôi nhà. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến dịch vụ này, thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé! Ưu điểm nổi bật khi lựa chọn thiết kế nhà phố đẹp Diện tích khi xây dựng các mẫu nhà phố có sự linh hoạt rất lớn. Bên cạnh đó, ngôi nhà này còn có nhiều cách thiết kế độc đáo và đa dạng. Các căn hộ chung cư được thiết kế vị trí căn phòng san sát nhau. Rất dễ tạo cảm giác bí bách cho người sử dụng. Nhưng với cách xây nhà phố thì không, người sử dụng vẫn có cảm giác riêng tư, nhưng thoải mái. Bởi cách thiết kế không gian linh hoạt và tối ưu. Ngoài ra, nhà phố còn mang lại tính thương mại rất cao. Đặc điểm của các loại hình nhà này là được xây dựng ở phần mặt tiền, nên sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Chủ nhà nếu chọn xây dựng nhà phố có thể tận dụng mặt tiền để mở các đại lý kinh doanh. Hoặc tận dụng không gian nhà ở tầng dưới trang trí lại để mở shop buôn bán. So với các ngôi nhà ở trong hẻm, bạn có nhiều lợi thế hơn khi sở hữu nhà phố. Những ưu điểm nổi bật mà dịch vụ xây dựng nhà phố trọn gói mang lại Một ngôi nhà không được thiết kế bài bản sẽ trở nên vô cùng rối mắt. Ngay việc nhỏ như dùng màu nào để giúp căn nhà nổi bật đã khiến bạn phải suy nghĩ. Chưa kể đến hàng tá điều cần phải lưu ý khác như ánh sáng, phong cách, chất liệu, công năng sử dụng… Vậy nên việc thiết kế nhà phố trọn gói sẽ đem lại nhiều lợi ích mà bạn không thể ngờ được. Xây dựng được ngôi nhà như ý Hiển nhiên ai cũng có một ngôi nhà trong mơ của riêng mình. Bạn sẽ hạnh phúc hơn, thoải mái hơn khi được sống trong ngôi nhà mơ ước ấy. Việc thi công nhà phố ở Vũng Tàu sẽ giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng một cách nhanh chóng và chính xác. Toàn bộ ý tưởng của bạn được thể hiện trên giấy, trên những bản vẽ một cách chi tiết nhất. Bạn dễ dàng hình dung được ngôi nhà của mình sau khi hoàn thiện sẽ như thế nào, chúng đã thực sự khiến bạn hài lòng hay chưa. Lúc này, bạn có thể thay đổi tùy ý. Khi chốt lại phương án cuối cùng và bắt tay vào việc thi công sẽ rất nhanh chóng. Tiết kiệm thời gian Với dịch vụ xây nhà trọn gói chủ đầu tư không tốn thời gian để lên ý tưởng, thiết kế và giám sát công trình. Chủ đầu tư có thể dành quỹ thời gian đó cho các công việc khác của mình và gia đình. Tiết kiệm chi phí xây dựng Thoạt đầu nghe có vẻ như phương pháp xây nhà trọn gói sẽ tốn nhiều chi phí hơn so với gia chủ chỉ thuê đơn vị thi công một phần công việc xây nhà của mình. Tuy nhiên, thực tế loại hình xây nhà trọn gói không chỉ giúp gia chủ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm chi phí bởi tất cả các chi phí đã được đơn vị thầu xây dựng tính toán tỉ mỉ và đưa ra phương án thi công tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ không phải tốn thêm phần chi phát phát sinh không đáng có trong quá trình thi công xây dựng. Thời gian thi công nhanh chóng Sau khi ký kết hợp đồng với nhà thầu thì công trình sẽ được triển khai xây dựng. Mọi thủ tục sẽ được phía nhà thầu xin phép và tính toán, lên kế hoach chi tiết. Hơn nữa, nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện qua nhiều dự án vì vậy họ hiểu rõ các thủ tục và quy trình làm việc để tiến độ xây dựng được nhanh chóng và thuận lợi. Sở hữu không gian sống đẹp mắt Đến khi thi công hoàn thiện, ngôi nhà của bạn sẽ sở hữu một không gian sống đẹp mắt. Không những vậy, việc sắp xếp nội thất khoa học cũng góp phần làm cho ngôi nhà trở nên gọn gàng, tiện nghi hơn hẳn. Quy trình thiết kế kiến trúc nhà phố chuyên nghiệp từ A đến Z • Bước 1: Tiếp nhận thông tin đất đai nhu cầu thiết kế nhà. • Bước 2: Chuẩn bị mẫu và sắp xếp đặt lịch hẹn khảo sát đất. • Bước 3: Trao đổi tư vấn và lắng nghe yêu cầu sở thích của khách hàng. • Bước 4: KTS sẽ phác thảo bản vẽ 2D mặt bằng vật dụng. • Bước 5: Tiến hành báo giá sơ bộ chi phí dự trù để anh chị chuẩn bị. • Bước 6: Kí kết hợp đồng thiết kế kiến trúc nhà đã thống nhất. • Bước 7: Duyệt bản vẽ 3D, chuẩn bị phương án và tiến độ. • Bước 8: Lên ý tưởng, phối cảnh ngôi nhà xinh màu sắc tỷ lệ khối nhà. • Bước 9: Hoàn thiện bản vẽ kiến trúc, nội thất và bàn giao hồ sơ dự toán.
 6. Hiện nay, trong lĩnh vực làm đẹp, yêu cầu về thẩm mỹ là vô cùng cao. Đây cũng là ngành đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ với vô vàn đối thủ trên thị trường. Chai lọ đựng mỹ phẩm là bao bì quan trọng để tạo sự sang trọng cho thương hiệu mỹ phẩm. Đồng thời, có tác dụng bảo vệ nguyên vẹn chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển và tiêu thụ. Không ngừng lại đó, các thiết kế mới lạ, độc đáo cũng giúp sản phẩm tạo ấn tượng và thu hút ánh nhìn từ người tiêu dùng. Đầu tư vào dịch vụ gia công chai lọ mỹ phẩm là việc hết sức quan trọng với người kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm. Tại sao cần mua chai lọ mỹ phẩm? Mỹ phẩm là sản phẩm sử dụng của đa số phụ nữ. Và như chúng ta biết rằng phụ nữ khá kén chọn và kén chọn trong việc mua sắm bất cứ thứ gì. Các dòng mỹ phẩm cao cấp được đóng gói hấp dẫn có thể thu hút rất nhiều sự chú ý của họ. Những doanh nghiệp mỹ phẩm thành công luôn dành nhiều nguồn lực, thời gian và tiền bạc để làm bao bì sản phẩm. Hơn là chi cho chất lượng sản phẩm được lưu giữ bên trong nó. Bởi vì mẫu mã bên ngoài là cái mà những người tiêu dùng nhìn đầu tiên. Sau đó, mới là sản phẩm bên trong. Một mẫu chai lọ, hũ đựng mỹ phẩm tốt đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ấn tượng với người mua. Bên cạnh đó, các mẫu chai lọ có rất nhiều lợi ích. Nó cung cấp tất cả thông tin chi tiết về sản phẩm, thành phần và cách sử dụng cho khách hàng. Mỗi khách hàng lại có sự lựa chọn và hình thành sở thích riêng về mẫu bao bì mỹ phẩm. Ví dụ, có người thích bao bì mỹ phẩm sang trọng. Nhưng một số lại cần những mẫu chai lọ tiện dụng và mang đi mọi nơi khi cần. Đó là lý do tại sao các công ty nên mua các mẫu chai lọ, bao bì mỹ phẩm nổi bật để gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Hiệu quả trong việc sử dụng chai nhựa đựng mỹ phẩm Chai đựng mỹ phẩm là nơi chứa đựng trực tiếp sản phẩm. Nơi thể hiện thương hiệu đó một cách trọn vẹn nhất. Và có tác dụng giúp ngăn ngừa bảo vệ nguyên vẹn chất lượng sản phẩm bên trong. Nếu thiết kế mới lạ, sáng tạo ấn tượng sẽ giúp thu hút sự chú ý đến người tiêu dùng. Và nơi để cung cấp những thông tin như xuất xứ, thành phần cũng như công dụng. Bên cạnh đó, chai lọ đựng mỹ phẩm cũng chính là nơi khẳng định thương hiệu cho sản phẩm. Giúp người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm gây từ lúc ban đầu. Việc đầu tư vào bao bì, chai lọ đựng mỹ phẩm là đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp hay các chủ nhà kinh doanh. Nếu mẫu mã chai lọ không được đẹp mắt, sơ sài sẽ khiến cho người dùng lại không có hứng thú, nghi ngờ về chất lượng sản phẩm Ưu điểm của việc sử dụng chai nhựa đựng mỹ phẩm ✔ Chất liệu nhựa nhiệt dẻo có khả năng chịu nhiệt tốt và đặc biệt dễ dàng gia công với mẫu mã đa dạng. Đồng thời có độ bền cao và đặc biệt phù hợp sử dụng trong việc chứa đựng các loại mỹ phẩm. ✔ Có độ bền cơ học rất tốt nên rất thuận tiện cho việc đóng gói hàng hóa vận chuyển và phân phối ra thị trường. ✔ Bên cạnh đó giá thành rẻ so với nhiều loại bao bì khác. Giúp tiết kiệm được chi phí để nâng cao lợi nhuận thu được. ✔ Sản phẩm cũng có thể dễ dàng in ấn với màu sắc bắt mắt, thuận tiện cho các đơn vị chứa đựng mỹ phẩm phù hợp. Vậy chai thủy tinh đựng mỹ phẩm có những ưu điểm gì? Đựng mỹ phẩm với chai lọ thủy tinh thì nó có những ưu điểm gì? Tại sao nhiều người vẫn luôn chọn thủy tinh làm chất liệu chai lọ. Hãy cùng khám phá những tác dụng sau đây. Tăng thêm giá trị cho mỹ phẩm Có được các sản phẩm có vỏ làm bằng thủy tinh sẽ làm cho sản phẩm trở nên sang trọng. Vật liệu được làm bằng thủy tinh có bề mặt nhã nhặn, trong suốt,... Ấn tượng để lại cho khách hàng khi tiếp xúc lần đầu với mỹ phẩm. Chính là bề ngoài, chưa kể đến chất lượng bên trong như thế nào. Đặc biệt là hình ảnh thiết kế, màu sắc sản phẩm in trên chai lọ. Dễ vệ sinh lau chùi đối với chai lọ thủy tinh mỹ phẩm Với những chai lọ bằng thủy tinh luôn tạo sự thuận lợi cho người sử dụng. Đây là vật liệu có thể tái chế tốt, không gây ô nhiễm môi trường. Sau khi sử dụng, chúng ta có thể tái sử dụng chúng. Bằng cách lau chùi, và vệ sinh sạch sẽ chúng. Khả năng chịu nhiệt tốt Hầu hết những chai lọ làm từ thủy tinh cao cấp chịu nhiệt tốt. Đồng thời, chống sốc nhiệt cực kì tốt. Cũng chính vì thế, bảo quản mỹ phẩm tốt tránh sự va đập và nhiệt độ cao. Bảo quản mỹ phẩm một cách tốt hơn Thủy tinh là một trong những chất liệu được thẩm định an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình sử dụng mỹ phẩm, hạn chế sản sinh ra những chất có hại. Từ đó, mỹ phẩm sẽ an toàn và tốt hơn cho người sử dụng.
 7. Giống như một phòng tập thể thao thông thường, khu vực tập thể thao ngoài trời sẽ có một loạt các dụng cụ thể thao ngoài trời, cho phép mọi người thử các hoạt động tập luyện khác nhau trong không khí trong lành và thoải mái được giao lưu tiếp xúc thân thiện với mọi người xung quanh. Vì vậy, một số dụng cụ thể thao ngoài trời đang tạo động lực thu hút mọi người dành sự quan tâm hơn đến tập thể thao và lan rộng ở các thành phố trên khắp thế giới, giúp mọi người tập luyện dễ dàng: các máy tập thể thao ngoài trời được đặt tại cố định 1 vị trí tập thể thao ngoài trời. Tại sao các thành phố hiện đại đang đầu tư vào các dụng cụ thể thao ở ngoài trời? Việc tập luyện để cải thiện sức khỏe và vóc dáng khi nhu cầu ngoại hình đang là nhu cầu phổ biến trong những năm qua, thì sự thành công của những khu vực tập thể thao ngoài trời là một minh chứng cho việc dụng cụ thể thao ngoài trời luôn là yếu tố trọng tâm. Giao lưu để mọi người sống cuộc sống năng động Khu vực tập thể thao ngoài trời thường được gọi là sân chơi dành cho người lớn và cả trẻ em điều có thể tập luyện năng động mỗi ngày. Các phòng tập thể thao ngoài trời bây giờ là một hiện tượng trên toàn thế giới. Tập thể thao ngoài trời trở nên đặc biệt phổ biến đất nước của chúng ta đã phát động chiến dịch thể thao để có một cuộc sống khỏe tốt hơn. Khu vực dành cho người lớn và trẻ nhỏ điều tập luyện trong ngoài trời ban đầu để tiếp cận dân số già. Một số các nước khác sớm nhận ra lợi ích của việc cung cấp miễn phí các cơ sở đào tạo như vậy, vì khả năng tiếp cận và giá cả là rào cản chính cho những người muốn tập thể thao. Hiện nay, chúng ta luôn nhắc nhở và khuyến khích mọi người tập luyện có một sức khỏe tốt, vì lợi ích của bản thân chính mình, mà không thực sự cho rằng đó là một mệnh lệnh trực tiếp để làm như vậy. Sự thúc đẩy các cá nhân tích cực hơn trong cải thiện sức khỏe cần được coi coi trọng và đánh giá cao. Mọi người có thể tập luyện các dụng cụ: dụng cụ đi bộ lắc tay, dụng cụ xoay eo, dụng cụ đi bộ lắc tay, dụng cụ tập lưng bụng,... Các dụng cụ thể thao ngoài trời giá rẻ thường được đặt cố định tại vị trí nơi ngoài trời, khuôn viên khu du lịch, nghỉ dưỡng,… Cả hội gia đình thể tập thể thao trong khi trẻ chơi. Đặt phòng tập thể thao ngoài trời có khả năng thu hút người mới, tạo người dùng thường xuyên và thu hút nhiều nhóm mục tiêu khác nhau để tập thể thao. Đây là mục tiêu của các dụng cụ thể thao ngoài trời trong ngoài trời, khu vực ngoài trời ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ của người dân địa phương, mà cả các trường học và hiệp hội thể thao địa phương. Các tác nhân chính có thể giúp các sinh viên sử dụng dụng cụ ngoài trời. Chọn đúng vị trí khu vực tập thể thao ngoài trời là một điều lý tưởng quá tuyệt vời cho sự thành công của một ai đó tạo sức sống lành mạnh. Tạo môi trường tập luyện như một sân chơi dành cho người lớn và trẻ Hầu hết tập thể thao ngoài trời trong không gian công cộng và nhằm mục đích có được mọi lứa tuổi và khả năng tập thể thao cùng tập với dụng cụ thể thao ngoài trời. Mong muốn kết quả là, mọi người được xây dựng để phù hợp với bất kỳ ai từ những người chạy bộ thường xuyên đến những người không có hình dạng, thanh thiếu niên hoặc người cao niên. Luôn tạo cơ hội có thể được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mọi người. Khu vực tập thể thao ngoài trời đầu tiên chủ yếu cung cấp dụng cụ gần đây nhất hiện nay cũng tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt, cân bằng hoặc tăng cường sức khỏe tim mạch, điều cải thiện thể lực, kết hợp vẫn có tác dụng phụ là đưa mọi người từ các nhóm khác nhau lại với nhau. Khía cạnh này của khu vực tập thể thao có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các phân khúc dân số có nguy cơ bị cô lập, chẳng hạn như người cao tuổi. Ở đất nước Đài Loan, một nghiên cứu với 55 người cao niên cho thấy việc sử dụng dụng cụ thể thao ngoài trời khiến người lớn tuổi hình thành mối quan hệ cộng đồng xã hội. Những người tham gia nghiên cứu cũng bày tỏ sự cải thiện trong tâm trạng của họ và một số trong số họ thậm chí đã phát triển tình bạn mới thông qua việc tập thể thao. Để kết nối mọi người lại với nhau, các giải pháp sáng tạo nhất không chỉ tập trung vào việc bổ sung các ngoài trời khác nhiều dụng cụ ngoài trời phục vụ nhu cầu của các tất cả mọi lứa tuổi khác nhau mà họ muốn giao lưu nhiều hơn. Không phải tốn bất kì chi phí nào khi tập Khu vực tập thể thao ngoài trời là miễn phí, được đặt ở nơi mọi người cần chúng và hầu hết đều có thể tập luyện 24/24. Hoạt động bên ngoài cũng có lợi ích sức khỏe lớn hơn hoạt động trong nhà. Nghiên cứu đã cho thấy rằng hoạt động bên ngoài giúp cải thiện lòng nhiệt huyết, năng lượng và niềm vui của bạn, và giảm trầm cảm, căng thẳng và mệt mỏi hơn nhiều so với hoạt động nhẹ trong nhà. Những người tham gia nghiên cứu cũng có nhiều khả năng rèn luyện hoạt động ngoài trời hơn những người trong nhà. Một lợi ích đáng ngạc nhiên khác của việc tập thể thao bên ngoài là tiếp xúc với thực vật và cây cối bên ngoài có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của mọi người. Với số lượng người tập thể thao ngoài trời nhiều hơn, sự chuyên nghiệp hóa rõ ràng về tập luyện thể thao và sự phát triển của nền kinh tế phát triển, khu vực tập thể thao ngoài trời mang nhiều đặc sắc phong phú hơn. Dụng cụ thể dục thể thao không chỉ có thể đóng góp cho lối sống tích cực hơn mà, thực hiện chu đáo hoàn mỹ, nó cũng có thể đóng một vai trò trong việc cũng cố các cộng đồng địa phương.
 8. Tìm kiếm công ty thiết kế thi công nội thất uy tín tại Bình Dương là chủ đề nhận được sự quan tâm của các chủ đầu tư công trình xây dựng. Các căn nhà phố với nhiều phong cách khác nhau, giúp làm nổi bật lên không gian đẹp và sang trọng. Trang trí nội thất nhà phố hướng đến một không gian có sự phối hợp hài hòa về màu sắc. Tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người ở. Ngoài ra, phong thủy cũng là trong những yếu tố được nhiều người quan tâm nhất. Bởi nó là yếu tố mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ và gia đình. Vai trò của thiết kế nội thất nhà phố trong cuộc sống Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, nhu cầu sống của mỗi người cũng dần được cải thiện và nâng cao. Dần dần, nhà không chỉ đơn giản là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi tạo sự thoải mái, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Một căn nhà đẹp khi nó tạo được không gian ấm cúng, thoải mái cho mọi người. Do vậy, việc thiết kế nội thất nhà ở đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó là lực đẩy khiến không gian sống của bạn và gia đình trở nên ấn tượng hơn. Đây là tiền đề mang đến một cuộc sống tốt hơn dành cho mỗi cá nhân. Lựa chọn tổng thể kiến trúc phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình, cũng mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hơn. Top 5 xu hướng thiết kế nội thất chủ đạo năm 2022 Nghệ thuật “đường cong” Các thiết kế dạng đường cong đang dần được ưa chuộng trở lại, dù chúng ta nói đến nội thất bọc hay điêu khắc. Chúng ta đã từng thấy qua những chiếc ghế sofa dáng cong hay những chiếc ghế trường kỷ được bao bọc bởi những lớp vải đầy tao nhã và thanh lịch, mang lại một cảm giác hào nhoáng có thể biến mọi không gian đơn giản thành một thiết kế quyến rũ hơn. Các đường cong đã tạo nên những món đồ nội thất được định hình theo một cách hiện đại hơn, bằng cách sáng tạo lại những thiết kế uốn lượn lấy cảm hứng từ sự rung cảm cổ điển của những năm 60. Năm 2021 vẫn tiếp tục là một năm của nghệ thuật “ đường cong”. Gạch đá mài Terrazzo Gạch Terrazzo vẫn còn là xu hướng vào năm 2022. Thường được sử dụng trên sàn và tường hoặc trong các đồ nội thất và phụ kiện gia đình,. Terrazzo hiện là một trong những xu hướng nổi bật nhất, bởi tính linh hoạt, độ bền và trên hết là vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của nó. Được kết hợp từ nhiều hạt đá khác nhau như thạch anh, đá granit, hoặc thậm chí là thủy tinh, với nhiều màu sắc, Terrazzo hứa hẹn là một xu hướng mang lại sự cá tính hơn cho không gian ngôi nhà của bạn. Đá hoa cương nhiều màu Đá hoa cương là một sự lựa chọn kinh điển trong thiết kế nội thất, và hiện tại nó đang tiếp thu một sự ảnh hưởng mới vượt xa so với hai màu tiêu chuẩn trắng và đen. Chất liệu này không bao giờ lỗi thời và được cải tiến lại để tránh sự sáo rỗng trong thiết kế, nhằm tạo nên một không gian cá tính hơn bởi đá hoa cương màu mà vẫn giữ được cảm giác sang trọng thông qua chất lượng. Bất kể màu nào, đá hoa cương đa sắc tuyên bố sẽ tạo ra một căn phòng đầy táo bạo và hấp dẫn trong từng thiết kế. Vải nhung Thiết kế bằng vải nhung sẽ tiếp tục đứng top vào năm 2022. Bởi cảm giác và trông sang trọng hơn rất nhiều so với các loại vải dệt khác. Nhung là một loại vải mịn và thanh lịch, kết hợp sự sang trọng và thoải mái một cách hoàn hảo. Từ nội thất đến các phụ kiện gia đình, xu hướng này mang đến khả năng vô tận cho thiết kế nội thất, ví nó như là một trò chơi quy mô lớn-thay đổi khi tạo kiểu một ngôi nhà. Sức mạnh quyến rũ của vải nhung khi kết hợp với màu sắc rực rỡ chắc chắn sẽ biến bất kỳ thiết kế nào trở nên hiện đại và hợp thời trang. Gam màu đất Những tông này là tất cả về màu hồng, màu nâu chocolate đậm và nhạt, vàng đất, xanh olive, đang là màu sắc chiếm lĩnh trong các ngôi nhà. Chúng có màu ấm, chủ yếu lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đang thay thế cho màu trung tính cổ điển. Bằng cách đón nhận tự nhiên và gợi cảm giác gần gũi với hành tinh xanh của chúng ta hơn, tông màu đất sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ vào năm 2022, mang đến cho các thiết kế một nét thanh lịch cá tính. Gợi ý những cách trang trí nhà cấp 4 đơn giản bạn không thể bỏ qua Treo tranh ảnh Tranh ảnh, tranh treo tường luôn là món đồ trang trí được rất nhiều người ưa thích. Những bức tranh với đa dạng chủ đề từ thiên nhiên, phong thủy hữu tình,… Sẽ khiến không gian ngôi nhà trở nên thoáng mát, thân thuộc hơn rất nhiều. Ngoài ra bạn cũng có thể treo tranh, ảnh của các thành viên trong gia đình. Treo một tấm ảnh đóng khung đại gia đình ở chính giữa phòng khách và những tấm ảnh nhỏ khác xung quanh nhà. Những tấm ảnh của con từ nhỏ hay ảnh cưới hai vợ chồng bạn bè để ghi nhớ những kỉ niệm tuyệt vời. Lắp các tủ kệ sách tại các gian phòng Kệ sách bằng vật dụng quen thuộc nhằm để thể hiện tầm hiểu biết của con người gia chủ. Bất cứ ai bước chân vào một ngôi nhà thấy những kệ sách treo tường hay tủ sách được sắp xếp cẩn thận. Cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vời và thân quen hơn rất nhiều so với một ngôi nhà trống rỗng với những món đồ xa xỉ. Trang trí chiếc kệ sách đặt những quyển sách nổi tiếng trên toàn thế giới còn là cách để tạo thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ. Bên cạnh những ngăn để sách bạn có thể trang trí một vài loại vật dụng trang trí khác như: cây đàn, ảnh đóng khung, bằng, giấy khen, huy chương của thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bạn còn thể đặt những chậu hoa, cây cảnh thủy sinh để thanh lọc không khí trong gia đình cũng rất tốt. Sử dụng các loại rèm cửa Để trang trí nhà hài hòa đơn giản mà đẹp thì cách dùng rèm cửa là vật dụng bạn không nên bỏ qua. Rèm cửa có rất nhiều màu sắc, họa tiết và hình dáng khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn nên chọn những loại có chất liệu tốt một chút cùng màu sắc phù hợp với màu tường và các món đồ nội thất khác. Hơn nữa, rèm cửa không chỉ có tác dụng tránh ánh nắng mặt trời mà còn để tôn lên không gian sang trọng, hiện đại của ngôi nhà. Trang trí nhà bằng bộ ghế sofa Một vật dụng trang trí mà bạn không thể bỏ qua chính là bàn ghế sofa cho phòng khách. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau về chất liệu như nỉ, gỗ, bông,…. Hiện nay ngoài thị trường có rất nhiều kiểu dáng khác nhau với nhiều mức giá từ đắt tới rẻ. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn một bộ bàn ghế sofa phù hợp cho ngôi nhà cấp 4 của mình. Một lưu ý là bạn nên quan sát diện tích ngôi nhà rộng hay nhỏ để lựa chọn bộ bàn ghế cho phù hợp về kích thước, tránh việc không gian nhỏ mà bộ sofa quá lớn hay ngược lại.
 9. Nhà là nơi là nơi che nắng che mưa, là nơi trở về sau ngày dài vất vả. Nhà là nơi tận hưởng khoảnh khắc bình yên, để lấy lại cân bằng thân tâm. Nhà cũng là nơi sẻ chia buồn vui của mình với thành viên trong gia đình nhỏ. Do đó, nhà ở là một phần gắn liền không thể tách rời trong mỗi con người. Tuy nhiên, việc xây dựng nên một ngôi nhà lại rất phức tạp. Đòi hỏi kì công với vô vàn công đoạn, kĩ thuật phức tạp trong một thời gian dài. Vì lẽ đó mà trong những năm trở lại đây, rất nhiều khách hàng thông thái đã chọn dịch vụ xây nhà trọn gói Bến Cát. Nhằm giúp cho quá trình thiết kế và xây dựng trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Tầm quan trọng của các dịch vụ thiết kế nhà ở Trước đây, người ta chưa có điều kiện xây dựng được những ngôi nhà hay những công trình đồ sộ. Thì dịch vụ thiết kế nhà cũng không quan trọng lắm. Bởi vì nếu không xây theo kiểu truyền thống thông thường, thì nhà cũng vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, trong thời hiện đại ngày nay, thì ngoài việc có được cơ hội xây dựng những công trình cao và đồ sộ hơn, thì việc xây dựng những công trình có được kết cấu phức tạp hơn cũng không phải điều gì quá khó khăn. Bởi vì quá trình thiết kế và thi công nhà ở đều nhận được nhiều hỗ trợ từ những trang thiết bị, máy móc hiện đại. Có thể mọi người chưa nhìn thấy được tầm quan trọng của một bản thiết kế nhà ở. Nhưng nếu bước vào giai đoạn thực hiện xây dựng thì mới có thể thấy rõ được. Có được một bản thiết kế cấu trúc nhà mang tính chi tiết. Sẽ mang tới những lợi ích gì cho người xây dựng. Dịch vụ xây nhà trọn gói – Giải pháp thông minh cho ngôi nhà hiện đại Xây nhà là việc rất quan trọng, xây như thế nào và lựa chọn cách xây ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt không phải ai cũng có thể làm và quản lý được vấn đề này. Chính vì vậy, giải pháp được nhiều người lựa chọn đó là dịch vụ xây nhà trọn gói. Dịch vụ xây nhà trọn gói đang ngày càng được ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Có thể nói, đây là giải pháp thông minh, giúp chủ đầu tư tối ưu được chi phí, thời gian và nắm được tiến độ thi công. Không phải tự nhiên mà xây nhà trọn gói ngày càng được đánh giá cao. Được lựa chọn là xu hướng thông minh của nền xây dựng 2022. Bởi lẽ, việc lựa chọn một công ty xây dựng nhà trọn gói sẽ giúp bạn có bảng dự toán chi phí xây dựng. Căn cứ vào đó để đưa ra tất cả các chi phí trực tiếp cho công trình. Đảm bảo mọi thứ đều được rõ ràng về mặt con số. Do đó, chủ đầu tư hoàn toàn có thể an tâm khi dùng dịch vụ này. Vì sao lại cần chọn những dịch vụ xây dựng trọn gói này? Đối với cuộc sống hiện nay của tất cả chúng ta, thì nhà ở chính là một phần quan trọng thiết yếu và quan trọng. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được một ngôi nhà cho riêng mình thì mất rất nhiều thời gian và công đoạn. Chính vì thế, dịch vụ thi công nhà phố trọn gói được ra đời. Để hỗ trợ cho gia chủ về thiết kế và xây dựng từ nhà thầu, giúp cho quá trình xây dựng diễn ra nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó bạn còn nhận được những lợi ích sau ✔ Tiết kiệm được thời gian xây dựng. ✔ Tiết kiệm được công sức. ✔ Đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng xây dựng, cũng như tính thẩm mỹ của ngôi nhà. ✔ Không cần lo lắng tới vấn đề công trình bị lạm phát hoặc đội thêm giá. Các tiêu chí chọn xây dựng nhà trọn gói chất lượng Đơn vị uy tín và chuyên nghiệp Một công ty xây dựng nhà trọn gói uy tín cùng với việc họ đã thi công nhiều công trình trong xây dựng, chứng tỏ họ đã có kinh nghiệm thi công những công trình trước đó. Tất cả mọi vấn đề trong thi công họ đã đều gặp phải và họ đã từng giải quyết, nên bạn có thể yên tâm giao phó công trình của mình cho họ xử lý. Được đánh giá cao bởi những chủ công trình trước Để biết được những thông tin này, bạn có thể vào website của đơn vị đó để tìm hiểu và tham khảo những công trình mà họ từng thi công. Bạn đừng coi thường việc này, nó sẽ giúp bạn biết được những thông tin quý báu. Báo giá xây nhà rõ ràng và hợp lý Bạn có thể tham khảo giá của nhiều bên và tìm ra đơn vị có báo giá hợp lý nhất. Nếu đơn vị thi công báo giá quá rẻ, hãy cân nhắc và xem xét lại chất lượng công trình của họ, đặc biệt với vấn đề vật liệu xây dựng, cần được kiểm chứng rõ ràng. Ngoài ra, việc báo giá cần phải cụ thể và sáng tỏ từ ban đầu, tránh trường hợp có những chi phí phát sinh về sau khiến gia chủ bức xúc.
 10. Giống như một phòng tập thể thao thông thường, khu vực tập thể thao ngoài trời sẽ có một loạt các dụng cụ thể thao ngoài trời, cho phép mọi người thử các hoạt động tập luyện khác nhau trong không khí trong lành và thoải mái được giao lưu tiếp xúc thân thiện với mọi người xung quanh. Vì vậy, một số dụng cụ tập thể dục ngoài trời đang tạo động lực thu hút mọi người dành sự quan tâm hơn đến tập thể thao và lan rộng ở các thành phố trên khắp thế giới, giúp mọi người tập luyện dễ dàng: các máy tập thể thao ngoài trời được đặt tại cố định 1 vị trí tập thể thao ngoài trời. Tại sao các thành phố hiện đại đang đầu tư vào các dụng cụ thể thao ở ngoài trời? Việc tập luyện để cải thiện sức khỏe và vóc dáng khi nhu cầu ngoại hình đang là nhu cầu phổ biến trong những năm qua, thì sự thành công của những khu vực tập thể thao ngoài trời là một minh chứng cho việc dụng cụ thể thao ngoài trời luôn là yếu tố trọng tâm. Giao lưu để mọi người sống cuộc sống năng động Khu vực tập thể thao ngoài trời thường được gọi là sân chơi dành cho người lớn và cả trẻ em điều có thể tập luyện năng động mỗi ngày. Các phòng tập thể thao ngoài trời bây giờ là một hiện tượng trên toàn thế giới. Tập thể thao ngoài trời trở nên đặc biệt phổ biến đất nước của chúng ta đã phát động chiến dịch thể thao để có một cuộc sống khỏe tốt hơn. Khu vực dành cho người lớn và trẻ nhỏ điều tập luyện trong ngoài trời ban đầu để tiếp cận dân số già. Một số các nước khác sớm nhận ra lợi ích của việc cung cấp miễn phí các cơ sở đào tạo như vậy, vì khả năng tiếp cận và giá cả là rào cản chính cho những người muốn tập thể thao. Hiện nay, chúng ta luôn nhắc nhở và khuyến khích mọi người tập luyện có một sức khỏe tốt, vì lợi ích của bản thân chính mình, mà không thực sự cho rằng đó là một mệnh lệnh trực tiếp để làm như vậy. Sự thúc đẩy các cá nhân tích cực hơn trong cải thiện sức khỏe cần được coi coi trọng và đánh giá cao. Mọi người có thể tập luyện các dụng cụ: dụng cụ đi bộ lắc tay, dụng cụ xoay eo, dụng cụ đi bộ lắc tay, dụng cụ tập lưng bụng,... Các dụng cụ thể thao ngoài trời giá rẻ thường được đặt cố định tại vị trí nơi ngoài trời, khuôn viên khu du lịch, nghỉ dưỡng,… Cả hội gia đình thể tập thể thao trong khi trẻ chơi. Đặt phòng tập thể thao ngoài trời có khả năng thu hút người mới, tạo người dùng thường xuyên và thu hút nhiều nhóm mục tiêu khác nhau để tập thể thao. Đây là mục tiêu của các dụng cụ thể thao ngoài trời trong ngoài trời, khu vực ngoài trời ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ của người dân địa phương, mà cả các trường học và hiệp hội thể thao địa phương. Các tác nhân chính có thể giúp các sinh viên sử dụng dụng cụ ngoài trời. Chọn đúng vị trí khu vực tập thể thao ngoài trời là một điều lý tưởng quá tuyệt vời cho sự thành công của một ai đó tạo sức sống lành mạnh. Tạo môi trường tập luyện như một sân chơi dành cho người lớn và trẻ Hầu hết tập thể thao ngoài trời trong không gian công cộng và nhằm mục đích có được mọi lứa tuổi và khả năng tập thể thao cùng tập với dụng cụ thể thao ngoài trời. Mong muốn kết quả là, mọi người được xây dựng để phù hợp với bất kỳ ai từ những người chạy bộ thường xuyên đến những người không có hình dạng, thanh thiếu niên hoặc người cao niên. Luôn tạo cơ hội có thể được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mọi người. Khu vực tập thể thao ngoài trời đầu tiên chủ yếu cung cấp dụng cụ gần đây nhất hiện nay cũng tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt, cân bằng hoặc tăng cường sức khỏe tim mạch, điều cải thiện thể lực, kết hợp vẫn có tác dụng phụ là đưa mọi người từ các nhóm khác nhau lại với nhau. Khía cạnh này của khu vực tập thể thao có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các phân khúc dân số có nguy cơ bị cô lập, chẳng hạn như người cao tuổi. Ở đất nước Đài Loan, một nghiên cứu với 55 người cao niên cho thấy việc sử dụng dụng cụ thể thao ngoài trời khiến người lớn tuổi hình thành mối quan hệ cộng đồng xã hội. Những người tham gia nghiên cứu cũng bày tỏ sự cải thiện trong tâm trạng của họ và một số trong số họ thậm chí đã phát triển tình bạn mới thông qua việc tập thể thao. Để kết nối mọi người lại với nhau, các giải pháp sáng tạo nhất không chỉ tập trung vào việc bổ sung các ngoài trời khác nhiều dụng cụ ngoài trời phục vụ nhu cầu của các tất cả mọi lứa tuổi khác nhau mà họ muốn giao lưu nhiều hơn. Không phải tốn bất kì chi phí nào khi tập Khu vực tập thể thao ngoài trời là miễn phí, được đặt ở nơi mọi người cần chúng và hầu hết đều có thể tập luyện 24/24. Hoạt động bên ngoài cũng có lợi ích sức khỏe lớn hơn hoạt động trong nhà. Nghiên cứu đã cho thấy rằng hoạt động bên ngoài giúp cải thiện lòng nhiệt huyết, năng lượng và niềm vui của bạn, và giảm trầm cảm, căng thẳng và mệt mỏi hơn nhiều so với hoạt động nhẹ trong nhà. Những người tham gia nghiên cứu cũng có nhiều khả năng rèn luyện hoạt động ngoài trời hơn những người trong nhà. Một lợi ích đáng ngạc nhiên khác của việc tập thể thao bên ngoài là tiếp xúc với thực vật và cây cối bên ngoài có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của mọi người. Với số lượng người tập thể thao ngoài trời nhiều hơn, sự chuyên nghiệp hóa rõ ràng về tập luyện thể thao và sự phát triển của nền kinh tế phát triển, khu vực tập thể thao ngoài trời mang nhiều đặc sắc phong phú hơn. Dụng cụ thể dục thể thao không chỉ có thể đóng góp cho lối sống tích cực hơn mà, thực hiện chu đáo hoàn mỹ, nó cũng có thể đóng một vai trò trong việc cũng cố các cộng đồng địa phương.
 11. Hiện nay, do nhu cầu sinh hoạt của con người tăng cao sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của con người. Để đảm bảo nguồn nước luôn an toàn và tinh khiết tốt cho sức khỏe người sử dụng, hãng AO Smith đã cho ra đời dòng máy lọc nước Aosmith S600 được trang bị công nghệ lọc tiên tiến, giữ nguyên được vị ngọt của nước cung cấp đầy đủ khoáng chất cho cơ thể. → Vậy có nên lựa chọn dòng máy lọc này cho gia đình không? Cùng tôi theo dõi bài viết dưới để đưa ra lựa chọn đúng cho gia đình nhé! Máy lọc nước hãng AO Smith S600 nâng cao từng trải nghiệm của người sử dụng Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí Máy lọc nước R.O 5 lõi A.O.Smith S600 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn 310x185x430mm. Máy lọc nước sở hữu sắc trắng thanh lịch tăng thêm phần tinh tế cho không gian căn bếp của gia đình bạn. Thiết kế nhỏ gọn nhưng được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến và thông minh giúp người dùng thưởng thức các giọt nước tinh khiết nhất, đảm bảo an toàn cho người dùng. Công nghệ RO - Side Stream 2.0 mang đến tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết cao nhất RO – Side Stream là công nghệ lọc nước nhờ cơ chế thẩm thấu ngược vô cùng hiệu quả, đây là một phát minh sáng chế độc quyền của AO Smith tại Mỹ với tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết so với những công nghệ RO thông thường cao hơn gấp 3 lần, tăng tỷ lệ nước sạch lên 66% và giảm tỷ lệ nước thải xuống 56%. Ở công nghệ RO – Side Stream đời cũ thì tỷ lệ nước tinh khiết được thu hồi chỉ được 1:1 nhưng với những cải tiến trong nghiên cứu và sản xuất, phát minh sáng chế độc quyền của AO Smith về công nghệ RO – Side Stream thế hệ mới 2.0 thì tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết đang chiếm giữ vị trí số 1 trên thị trường (2 nước tinh khiết : 1 nước thải). Như vậy, RO – Side Stream 2.0 so với công nghệ RO thường có thể nói cách nhau rất nhiều thế hệ với tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết cao hơn gấp 6 lần. Đồng thời, tuổi thọ các lõi lọc RO – Side Stream 2.0 vẫn duy trì tốt như công nghệ RO – Side Stream cũ với con số 3 năm, vừa là một kỷ lục vừa là một đột phá mới mà AO Smith mang lại cho thị trường lọc nước toàn cầu. 5 cấp lọc tiêu chuẩn cho nguồn nước tinh khiết tới từng giọt Trải qua hệ thống lọc hiệu suất cao với 5 bước lọc tiêu chuẩn của máy lọc nước AO Smith S600, các tập chất, tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho sức khỏe sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. 5 cấp lọc bao gồm: • Cấp lọc lưới tích hợp: Loại bỏ bùn đất, cặn bẩn kích thước lớn hơn 150 micron • Lõi Composite tích hợp 2-in-1: Loại bỏ cặn lơ lửng, chất rắn, các chất hữu cơ, hóa chất, … • Lõi RO – Side Stream 2.0: Ở lõi lọc nước kích thước các mắt lọc được cấu tạo siêu nhỏ chỉ khoảng 0,0001 micron giúp loại bỏ những chất rắn hòa tan, kim loại nặng và cả vi khuẩn, virus,... • Lõi PAC: Có chức năng khử mùi và điều chỉnh vị cho nước Công suất lọc lớn nhất lên tới 1.500 ml/ phút Với thiết kế không bình chứa chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng sẽ mất rất lâu để chờ đợi và lấy đầy một cốc nước? Điều này không thể xảy ra với máy lọc nước AO Smith S600 bởi tuy không có bình chứa nhưng công suất lọc nước của máy rất lớn có thể lấy đầy một chai nước 1,5L chỉ sau 1 phút. Thiết kế không bình chứa cũng là một thiết kế tân tiến và an toàn cho người sử dụng bởi khi lấy nước ra từ vòi, nguồn nước tinh khiết sau khi lọc sẽ trực tiếp theo vòi dẫn đến vật chứa nước bạn cần như cốc, chậu, … mà không trải qua bình chứa – nơi có nguy cơ ô nhiễm thứ cấp cao (thường nước được trữ trong bình chứa sẽ dễ bị tái nhiễm bụi bẩn và vi sinh vật). Lõi lọc nguyên khối In-line thế hệ mới Nhờ hệ thống lõi lọc nguyên khối In–line, các cút nối, mối nối giữa lõi lọc và các bộ phận khác trên máy được giảm thiểu tối đa, giúp giảm nguy cơ rò rỉ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng ở mức độ cao. Ngoài ra, ứng dụng lõi lọc nguyên khối In-line cũng giúp người dùng có thể tháo lắp và thay thế lõi lọc tại nhà một cách đơn giản, dễ dàng bằng cách xoáy vặn các lõi lọc vào các vị trí tương ứng của nó mà không cần chuyên môn kỹ thuật cao. Hệ thống cảnh báo thay thế lõi lọc tự động Hệ thống cảnh báo thay thế lõi lọc tự động ngay trên thân máy hoặc tại vòi nước giúp dễ dàng theo dõi tình trạng lõi lọc và đảm bảo nguồn nước luôn tinh khiết. Lý do bạn nên sử dụng máy lọc nước hãng AO Smith S600 cho gia đình Mang thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian Máy lọc nước AO Smith giá rẻ được thiết kế với kích thước nhỏ gọn 310x185x430mm. Máy lọc nước sở hữu sắc trắng thanh lịch tăng thêm phần tinh tế cho không gian căn bếp của gia đình bạn. Thiết kế nhỏ gọn nhưng được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến và thông minh giúp người dùng thưởng thức các giọt nước tinh khiết nhất, đảm bảo an toàn cho người dùng. Trang bị hệ thống lọc mạnh mẽ Để đảm bảo nguồn nước luôn được tinh khiết và an toàn cho sức khỏe không thể thiếu được hệ thống lọc nước. Máy lọc nước 5 lõi lọc trang bị 5 cấp lọc dạt chuẩn của bộ y tế. Kết hợp giữa các cấp lọc tích hợp, cấp lọc Composite tích hợp 2 in 1, lõi RO- Side Stream 2.0, lõi PAC giúp loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây ra nguồn nước ô nhiễm nhiễm, gây hại đến sức khỏe con người. Hệ thông lõi lọc nguyên khối IN-Line đảm bảo an toàn Bên cạnh 5 cấp lọc an toàn máy lọc nước AO Smith RO còn được thiết kế hệ thông lõi lọc nguyên khối IN-Line kết hợp với các cút nối, mối nối giữa lõi lọc và các bộ phận khác ỏ trên máy giảm thiểu nguy cơ bị rò rỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Bên cạnh đó, lõi lọc In-line giúp người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế một cách đơn giản nhất. Tự động sục rửa màng lọc Điểm đặc biệt ở chiếc máy lọc nước RO AO Smith giá rẻ là chế độ tự sục rửa màng lọc. Với chức năng nay giúp máy đảm nguồn nước đầu ra luôn được an tòa, mà không mất đi vị ngọt của nước. Hệ thống cánh báo thay thế lõi lọc giúp bạn có khả năng biết được chính xác thời gian thay thế lõi lọc để bạn có thể chủ động hơn trong quá trình sử dụng. Chính sách bảo hành tuyệt đối không làm bạn thất vọng Là một trong những hãng đứng đầu về máy lọc nước nên chính sách bảo hành của hãng luôn được ưu tiên hàng đầu. Khi mua máy lọc nước AO Smith giá rẻ bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành 12 tháng toàn bộ máy.
 12. Trong vài năm trở lại đây, bếp từ dần lên ngôi. Nó được nhiều gia đình quan tâm vì sản phẩm sở hữu nhiều tính năng vượt trội. Điển hình như an toàn, hiện đại, và tiết kiệm nhiên liệu. Bếp từ Malloca Đà Nẵng cũng nằm trong top sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Malloca được biết đến như một thương hiệu đồ dùng nhà bếp cao cấp. Thương hiệu này luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm được thiết kế sáng tạo tinh xảo và tính năng vượt trội. Dòng bếp từ thương hiệu Malloca có những tính năng đặc biệt gì? Malloca được biết là thương hiệu chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp. Malloca luôn không ngường nỗ lực và đổi mới để đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Bằng những sản phẩm được trang bị công nghệ hiện đại cùng thiết kế sáng tạo, tinh tế. Góp phần làm nên căn bếp hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Luôn đề cao tính an toàn lên đầu tiên để đảo bảo cho người tiêu dùng khi mua bếp từ. Bếp từ Malloca sở hữu đầy đủ tính năng an toàn giống như bếp từ của các thương hiệu Châu Âu khác. Bếp từ Malloca sử dụng công nghệ cảm ứng từ (không ngọn lửa), không gây cháy nổ. Ngoài ra, Malloca còn tích hợp một số tính năng an toàn cho người sử dụng như: Cảnh báo dư nhiệt Chức năng này giúp việc sử dụng bếp an toàn hơn. Trên bảng điều khiển sẽ hiện chữ “H” báo mặt bếp còn nóng sau khi sử dụng. Cảnh báo chống tràn Nếu bếp phát hiện có hiện tượng tràn thức ăn trong khu vực điều khiển, bếp sẽ tự động ngắt và có âm thanh cảnh báo. Sau đó, bạn có thể để bếp nguội khoảng 10 phút rồi tiến hành vệ sinh bếp sạch dễ dàng và không lo bị bỏng. Khóa an toàn trẻ em Khi bạn sử dụng bếp từ Malloca bạn không phải lo sợ con nhỏ nghịch ngợm với chức năng khóa này. Khi khóa trẻ em được kích hoạt, toàn bộ hệ thống điều khiển sẽ được ẩn đi. Do đó trẻ em sẽ không thể can thiệp vào các chương trình đang hoạt động. Bằng cách đó, giúp bạn bảo vệ bọn tre trong quá trình nấu nướng. Không nóng và không khói Bếp từ Malloca nhờ cơ chế hoạt động cảm ứng điện từ. Vì vậy sẽ tác dụng nhiệt với các vật dụng hữu cơ như thịt, cá, tay người nấu.... và các chất vô cơ không có chất sắt hoặc không khí xung quanh. Như vậy sẽ không làm nóng môi trường xung quanh. Nó làm không gian luôn mát mẻ hơn so với các phương pháp nấu khác. Ngoài ra nhờ công nghệ không ngọn lửa vì vậy sẽ không sản sinh ra khói và bụi bẩn đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Ngoài bếp từ thì Malloca còn kinh doanh sản phẩm gì trên thị trường? Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Tây Ban Nha, nổi bật với những sản phẩm cao cấp mang phong cách châu Âu. Malloca có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn của châu Âu một cách nghiêm ngặt nhất, trước khi xuất xưởng cung cấp cho người tiêu dùng. Gần 15 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, Malloca luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm được thiết kế sáng tạo, tinh xảo và tính năng vượt trội. Malloca cũng không ngừng cải tiến, cập nhật các công nghệ mới, những xu hướng trên thế giới để các sản phẩm luôn hoàn mỹ nhất. Thương hiệu Malloca cung ứng chủ yếu thiết bị nhà bếp bao gồm: Máy hút khói – khử mùi, bếp từ, bếp điện hồng ngoại, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy rửa chén,... Máy hút khói khử mùi Malloca Máy hút mùi Malloca tiên phong sử dụng chất liệu Gốm (Ceramic) trên các dòng máy hút khói, thay cho các chất lệu truyền thống như kính và inox. Thiết kế mộc mạc, tinh tế nhưng có nhiều tính năng vượt trội như: Chịu nhiệt tốt, Khó trầy xước, nứt vỡ và dễ lau chùi. Máy hút mùi được chia thành nhiều loại: Âm trần, đảo, áp tường giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn và đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Bếp điện hồng ngoại – bếp ga Malloca Các sản phẩm bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp từ kết hợp hồng ngoại của Malloca đều được thiết kế âm nhằm tạo sự sang trọng, tiết kiệm không gian cho gian bếp nhà bạn. • Chất liệu mặt bếp được làm bằng kính cường lực, kính Eurokera cao cấp, chịu nhiệt, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh. • Bếp điện với nhiều mức lựa chọn nhiệt độ, công suất cao giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. • Chức năng khoá an toàn khi sử dụng trong nhà có trẻ em, bếp điện tự ngắt khi quá tải. Lò nướng – Lò vi sóng Malloca Với lò nướng – lò vi sóng Malloca công việc chế biến các món ăn trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Sản phẩm được trang bị nhiều công thức nướng tự động dành cho các món ăn thường ngày giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng cho người sử dụng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình bạn. Tủ lạnh Malloca Tủ lạnh Malloca chất lượng Châu Âu, luôn được nhà sản xuất cải tiến không ngừng về chất lượng cũng như ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Được người tiêu dùng đánh giá cao bởi khả năng tiết kiệm điện vượt trội cùng với thiết kế đẹp mắt. Kèm theo đó là những chức năng đi kịp thời đại.
 13. Trong vài năm trở lại đây, bếp từ dần lên ngôi. Nó được nhiều gia đình quan tâm vì sản phẩm sở hữu nhiều tính năng vượt trội. Điển hình như an toàn, hiện đại, và tiết kiệm nhiên liệu. Bếp từ Malloca Đà Nẵng cũng nằm trong top sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Malloca được biết đến như một thương hiệu đồ dùng nhà bếp cao cấp. Thương hiệu này luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm được thiết kế sáng tạo tinh xảo và tính năng vượt trội. Dòng bếp từ thương hiệu Malloca có những tính năng đặc biệt gì? Malloca được biết là thương hiệu chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp. Malloca luôn không ngường nỗ lực và đổi mới để đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Bằng những sản phẩm được trang bị công nghệ hiện đại cùng thiết kế sáng tạo, tinh tế. Góp phần làm nên căn bếp hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Luôn đề cao tính an toàn lên đầu tiên để đảo bảo cho người tiêu dùng khi mua bếp từ. Bếp từ Malloca sở hữu đầy đủ tính năng an toàn giống như bếp từ của các thương hiệu Châu Âu khác. Bếp từ Malloca sử dụng công nghệ cảm ứng từ (không ngọn lửa), không gây cháy nổ. Ngoài ra, Malloca còn tích hợp một số tính năng an toàn cho người sử dụng như: Cảnh báo dư nhiệt Chức năng này giúp việc sử dụng bếp an toàn hơn. Trên bảng điều khiển sẽ hiện chữ “H” báo mặt bếp còn nóng sau khi sử dụng. Cảnh báo chống tràn Nếu bếp phát hiện có hiện tượng tràn thức ăn trong khu vực điều khiển, bếp sẽ tự động ngắt và có âm thanh cảnh báo. Sau đó, bạn có thể để bếp nguội khoảng 10 phút rồi tiến hành vệ sinh bếp sạch dễ dàng và không lo bị bỏng. Khóa an toàn trẻ em Khi bạn sử dụng bếp từ Malloca bạn không phải lo sợ con nhỏ nghịch ngợm với chức năng khóa này. Khi khóa trẻ em được kích hoạt, toàn bộ hệ thống điều khiển sẽ được ẩn đi. Do đó trẻ em sẽ không thể can thiệp vào các chương trình đang hoạt động. Bằng cách đó, giúp bạn bảo vệ bọn tre trong quá trình nấu nướng. Không nóng và không khói Bếp từ Malloca nhờ cơ chế hoạt động cảm ứng điện từ. Vì vậy sẽ tác dụng nhiệt với các vật dụng hữu cơ như thịt, cá, tay người nấu.... và các chất vô cơ không có chất sắt hoặc không khí xung quanh. Như vậy sẽ không làm nóng môi trường xung quanh. Nó làm không gian luôn mát mẻ hơn so với các phương pháp nấu khác. Ngoài ra nhờ công nghệ không ngọn lửa vì vậy sẽ không sản sinh ra khói và bụi bẩn đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Ngoài bếp từ thì Malloca còn kinh doanh sản phẩm gì trên thị trường? Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Tây Ban Nha, nổi bật với những sản phẩm cao cấp mang phong cách châu Âu. Malloca có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn của châu Âu một cách nghiêm ngặt nhất, trước khi xuất xưởng cung cấp cho người tiêu dùng. Gần 15 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, Malloca luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm được thiết kế sáng tạo, tinh xảo và tính năng vượt trội. Malloca cũng không ngừng cải tiến, cập nhật các công nghệ mới, những xu hướng trên thế giới để các sản phẩm luôn hoàn mỹ nhất. Thương hiệu Malloca cung ứng chủ yếu thiết bị nhà bếp bao gồm: Máy hút khói – khử mùi, bếp từ, bếp điện hồng ngoại, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy rửa chén,... Máy hút khói khử mùi Malloca Máy hút mùi Malloca tiên phong sử dụng chất liệu Gốm (Ceramic) trên các dòng máy hút khói, thay cho các chất lệu truyền thống như kính và inox. Thiết kế mộc mạc, tinh tế nhưng có nhiều tính năng vượt trội như: Chịu nhiệt tốt, Khó trầy xước, nứt vỡ và dễ lau chùi. Máy hút mùi được chia thành nhiều loại: Âm trần, đảo, áp tường giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn và đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Bếp điện hồng ngoại – bếp ga Malloca Các sản phẩm bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp từ kết hợp hồng ngoại của Malloca đều được thiết kế âm nhằm tạo sự sang trọng, tiết kiệm không gian cho gian bếp nhà bạn. • Chất liệu mặt bếp được làm bằng kính cường lực, kính Eurokera cao cấp, chịu nhiệt, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh. • Bếp điện với nhiều mức lựa chọn nhiệt độ, công suất cao giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. • Chức năng khoá an toàn khi sử dụng trong nhà có trẻ em, bếp điện tự ngắt khi quá tải. Lò nướng – Lò vi sóng Malloca Với lò nướng – lò vi sóng Malloca công việc chế biến các món ăn trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Sản phẩm được trang bị nhiều công thức nướng tự động dành cho các món ăn thường ngày giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng cho người sử dụng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình bạn. Tủ lạnh Malloca Tủ lạnh Malloca chất lượng Châu Âu, luôn được nhà sản xuất cải tiến không ngừng về chất lượng cũng như ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Được người tiêu dùng đánh giá cao bởi khả năng tiết kiệm điện vượt trội cùng với thiết kế đẹp mắt. Kèm theo đó là những chức năng đi kịp thời đại.
 14. Nhiều gia chủ quan niệm rằng không cần phải ốp gạch cho tường phòng khách. Tuy nhiên có thể bạn sẽ nghĩ khác sau khi biết được những lợi ích bất ngờ mà gạch ốp tường phòng khách đem lại. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật những công dụng tuyệt vời cũng như cách chọn mẫu gạch ốp tường nhà đẹp qua bài viết dưới đây.Có nên ốp gạch tường, chân tường phòng khách? “Có nên ốp gạch phòng khách không?” là câu hỏi được rất nhiều gia chủ quan tâm. Khi thiết kế nội thất căn hộ, đặc biệt là khu vực phòng khách, mọi người thường quan ngại việc ốp gạch trên những bức tường sẽ đem lại cảm giác lạnh lẽo cho không gian, không tốt về mặt phong thủy. Thế nhưng trên thực tế ốp gạch phòng khách lại đem tới những lợi ích bất ngờ cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng.Lợi ích khi sử dụng gạch ốp tường phòng kháchHạn chế việc bám bụi, dính bẩn, giữ không gian sạch sẽ Tường, chân tường là chỗ dễ bị bám bụi bẩn nhất. Vậy nên, ốp gạch tường phòng khách giúp tường tránh bị dính bẩn, giúp không gian phòng khách luôn đẹp và sạch sẽ.Thuận tiện cho việc lau chùi, tẩy rửa Tường phòng khách được ốp gạch cũng rất thuận tiện cho việc lau chùi, tẩy rửa. Bề mặt gạch ốp tường thường trơn và chịu lực tốt nên gia chủ không cần lo lắng tốn thời gian cho những vết bẩn cứng đầu.Bảo vệ những bức tường thô Khu vực phòng khách là khu vực dành cho sinh hoạt, do đó những bức tường thô rất dễ bị bong tróc, trầy xước do va chạm với máy hút bụi, bàn ghế, kệ tủ... gây ảnh hưởng không nhỏ tới thẩm mỹ của ngôi nhà và tốn kém chi phí sửa chữa. Ốp gạch tường phòng khách sẽ hạn chế những hư hại không đáng có này. Che đi khuyết điểm căn hộ Ở một số căn hộ cũ thường có tình trạng những bức tường thô bị ẩm mốc, mai một theo thời gian nhưng không thể xây mới hoặc bị khuyết điểm do quá trình thi công xây dựng để lại thì có thể sử dụng gạch ốp tường như một giải pháp thay áo mới cho không gian phòng khách.Tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian Bạn có thể sử dụng gạch ốp tường phòng khách như một vật liệu trang trí nhằm tạo điểm nhấn cho không gian này, đặc biệt là những loại gạch ốp có hoa văn trùng lặp sẽ tạo ấn tượng cho người nhìn. Thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của gia chủ Mỗi một chi tiết trong một phòng khách đẹp đều thể hiện cá tính riêng và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Gạch ốp tường phòng khách nếu được kết hợp hài hòa với các nội thất khác chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn tinh tế cho căn hộ.Khả năng chống thấm, chống mối mọt Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên dễ gây ra hiện tượng ẩm mốc ở bề mặt tường sơn, tường dán giấy. Những căn hộ chung cư có quy trình chống thấm không đạt yêu cầu cũng dễ xuất hiện tình trạng ngấm nước và gây ẩm mốc ở chân tường. Những vi khuẩn hay bào tử nấm mốc từ bề mặt tường có thể là mối nguy gây bệnh về hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Sử dụng gạch ốp tường phòng khách giúp nhà bạn hạn chế được tình trạng này, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.Giảm chi phí sửa chữa nhờ độ bền cùng tuổi thọ cao Nhờ những đặc tính và lợi ích trên của gạch ốp tường phòng khách mà gia chủ có thể tiết kiệm chi phí dành cho việc sửa chữa và vệ sinh tường. Ngoài ra, gạch ốp tường có tuổi thọ cao hơn so với một số vật liệu trang trí tường như gỗ, giấy dán tường, sơn nước,.. điều này giúp gia chủ tiết kiệm chi phí thường xuyên sửa sang, thay mới.
 15. Chúng ta ai cũng biết rằng, phòng khách được xem là linh hồn của mỗi ngôi nhà. Phòng khách là không gian trung tâm, nơi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, trò chuyện và vui đùa sau một ngày làm việc mệt nhọc. Phòng khách còn là không gian dừng chân của các vị khách khi đến với gia đình bạn. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người quan tâm đến việc lựa chọn gạch ốp tường đối với phòng khách nội thất đẹp đến như vậy. Có 4 yếu tố cơ bản mà bạn cần lưu ý khi lựa chọn gạch ốp tường cho phòng khách đó là: Màu sắc, kích thước, đặc tính của không gian, họa tiết và vân gạch. Từng yếu tố sẽ được làm rõ trong phần dưới đây.Chọn gạch ốp tường cho phòng khách đẹp dựa trên màu sắc Nếu bạn mong muốn lựa chọn gạch ốp tường đẹp cho căn phòng khách, bạn nên căn cứ vào màu sắc chủ đạo. Màu sắc ở đây đó là màu sắc của phòng khách, màu sắc của đồ dùng nội thất. Ngoài ra, nhiều gia đình còn quan tâm đến yếu tố phong thủy, tương sinh – tương khắc trong việc lựa chọn màu sắc. Nếu bạn căn cứ trên màu sắc chủ đạo thì căn cứ đầu tiên đó là gạch lát nền, mà sơn và màu của đồ nội thất. Nếu bạn không muốn quá nhiều màu sắc trong cùng một không gian, bạn có thể lựa chọn gạch ốp tương đồng với màu của nội thất. Hoặc nếu bạn muốn phòng khách có ấn tượng mạnh mẽ thì nên chọn gạch ốp có màu tương phản với màu của đồ dùng nội thất. Như vậy bạn sẽ có 2 hướng lựa chọn cơ bản và dễ dàng áp dụng cho mọi không gian mà không lo đến việc lệch tông khi phối màu nhé. Nếu chọn màu sắc trên đồ dùng nội thất, bạn nên căn cứ vào ghế sofa, kệ tủ, bàn trà… Bởi đây là những đồ dùng cơ bản có trong phòng khách. Ví dụ bộ ghế sofa và tủ màu trung tính, bạn có thể chọn tông màu gạch tương đồng. Hoặc lựa chọn tông màu sáng hơn để làm nổi bật đồ dùng nội thất bên trong của phòng khách. Hoặc dựa trên yếu tố tương sinh và tương khắc trong phong thủy cũng giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc lựa chọn gạch ốp tường đó. Ví dụ bạn là người mệnh Kim, bạn có thể chọn gạch màu trắng hoặc vàng bởi đây là hai gam màu được xem là màu bản mệnh của người mệnh Kim. Hoặc lựa chọn màu nâu đất của mệnh Thổ cũng giúp tương sinh cho mệnh Kim rất tốt. Nếu bạn là người mệnh Mộc thì màu xanh lá cây không thể thiếu trong không gian phòng khách đâu nhé. Bạn có thể chọn gạch màu xanh lá cây nhẹ hoặc những màu xanh nhẹ nhàng cũng tôn lên vẻ đẹp năng động và trẻ trung cho căn phòng đó. Nếu bạn là người mệnh Thủy, màu xanh dương của gạch sẽ rất phù hợp với phòng khách đó. Nếu bạn không thích màu sắc này quá nhiều, bạn có thể lựa chọn các họa tiết màu xanh dương trên gạch cũng được nhé. Nếu bạn là người mệnh Hỏa thì màu đỏ hoặc hồng, tím sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên đây là những gam màu nóng, vì vậy bạn nên cân nhắc và kết hợp hài hòa với đồ dùng nội thất bên trong nhé. Người mệnh Thổ không thể bỏ qua tông màu nâu của đất bởi đây là màu bản mệnh. Những màu đỏ hoặc hồng cũng rất thích hợp với người mệnh Thổ. Nếu bạn quan tâm đến phong thủy, bạn có thể dựa trên mệnh của bạn và màu sắc tương ứng để lựa chọn nhé. Kích thước ảnh hưởng đến việc chọn gạch ốp tường Bên cạnh màu sắc, kích thước cũng là yếu tố mà bạn nên quan tâm. Bạn thử tưởng tượng xem, phòng khách nhỏ sử dụng gạch ốp tường có kích thước lớn sẽ như thế nào. Và nếu gạch quá nhỏ trong căn phòng khách rộng lớn sẽ ra sao. Vì vậy cần có sự tương xứng về kích thước khi lựa chọn. Với phòng khách có diện tích nhỏ, thường là dưới 18m2, gạch ốp tường nên chọn kích thước: 20×40, 25×40, 30×30. Với kích thước này sẽ giúp phòng khách có sự tương xứng, không gây mất thẩm mỹ cho căn phòng.Với phòng khách có diện tích rộng từ 18 – 36m2, bạn có thể chọn gạch kích thước 40×40 để ốp tường. Kích thước này không quá lớn cũng không quá hẹp với văn phòng khách có diện tích này.Chất liệu khi lựa chọn gạch ốp tường cho phòng khách Yếu tố thứ ba đó là chất liệu của gạch ốp tường. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại gạch ốp tường với các chất liệu khác nhau. Gạch ceramic hay còn gọi là gạch men. Đây là gạch ốp tường có giá rẻ, có kết cấu gồm đất sét, tràng thạch với bề mặt tráng men và được trang trí bởi các họa tiết, hoa văn thích hợp. Gạch này thường sử dụng cho các công trình không cần yêu cầu chất lượng cao trong thiết kế, giá thành bình dân. Gạch Pocelain hay còn gọi là gạch xương bán sứ. Cácthành phần chính để tạo nên gạch đó là bộ đá tự nhiên. Với gạch này có màu sắc và hoa văn trên cả thân và mặt gạch. Ưu điểm của gạch này đó là nhờ vân gạch nên nếu bị trầy xước cũng khó. Độ thấm hút nước thấp nên gạch này phù hợp với mọi khu vực và không gian, kể cả phòng khách. Đó cũng là lý do tại sao những căn phòng khách có tường bị thấm thì gạch này là một giải pháp hợp lý đó. Chọn gạch ốp tường phòng khách bằng bê tông đang là một xu thế thịnh hành trong những năm gần đây. Bê tông là sự lựa chọn đơn giản lại mang tính hiện đại mà không hề tốn kém chi phí. Hơn nữa, tuổi thọ của vật liệu cũng kéo dài khá lâu. Bên cạnh đó, việc thiết kế không gian phòng khách bằng bê tông tạo nên vẻ đẹp hơi thô ráp với những thiết kế độc, lạ khiến thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, một vấn đề trong quá trình sử dụng gạch ốp tường bằng bê tông là vật liệu này có hiện tượng rãnh nứt nhỏ do những tác động của môi trường. Tùy từng loại gạch sẽ mang lại vẻ đẹp khác nhau cho ngôi nhà. Vì vậy tùy theo sở thích cũng như mệnh của gia chủ để có sự lựa chọn phù hợp với từng sản phẩm nhé.Chọn gạch ốp tường theo đặc tính của phòng khách Đặc tính ở đây đó là ánh sáng của căn phòng khách. Nếu phòng khách thiếu ánh sáng nên chọn gạch như thế nào. Và phòng khách đầy đủ ánh sáng thì chọn gạch như thế nào sẽ phù hợp. Đối với những căn phòng khách thiếu ánh sáng và phòng khách có diện tích nhỏ hẹp, gạch ốp tường nên chọn những gam màu sáng với bề mặt bóng để phản chiếu ánh sáng tốt, mang lại không gian sáng cho căn phòng, giúp phòng khách rộng rãi và thông thoáng hơn. Với phòng khách nhiều ánh sáng, ngoài việc phối kết hợp đèn trang trí để tạo hiệu ứng ánh sáng, bạn có thể lựa chọn kết hợp gạch ốp tường với màu sắc trung tính và đơn giản đều được.