• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

baongoc0811

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About baongoc0811

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đông trùng hạ thảo Mỹ là những sản phẩm được bào chế từ đông trùng hạ thảo nuôi cấy cao cấp, dựa theo quy chuẩn nghiêm ngặt và chế biến bằng công nghệ hiện đại. Các sản phẩm này có thể lưu giữ được tối đa dưỡng chất. Thực tế, đông trùng hạ thảo không chỉ khác biệt trong nguồn gốc, mà còn rất đặc biệt trong những công dụng quý mà nó mang lại. Khi sử dụng đúng cách thì đông trùng hạ thảo sẽ phát huy những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe con người. Nguồn gốc của đông trùng hạ thảo cao cấp Nếu giải thích đông trùng hạ thảo theo cách hiểu dân dã sẽ là: Đây là một vị thuốc “nửa con, nửa cây” bắt nguồn từ một loại sâu có tập tính chui xuống đất ngủ đông mỗi khi mùa đông đến. Trong quá trình ngủ đông, cá thể sâu này thì bị một loại ký sinh trùng thâm nhập vào bụng sống ký sinh. Chúng hút hết chất dinh dưỡng làm cho nó chết đi. Đến mùa hạ, từ phần đầu của xác con sâu này sẽ mọc lên một cây nấm. Người ta thu hoạch đông trùng hạ thảo bằng cách đào lấy toàn bộ phần thân xác con sâu và phần đầu có cây nấm mọc lên. Họ dùng tươi hoặc sấy khô để làm vị thuốc. Từ nguồn gốc mùa đông là một con sâu. Sang mùa hạ mọc thành cây cỏ nên có tên gọi là “đông trùng hạ thảo”. Đông trùng hạ thảo thường chỉ xuất hiện ở vùng núi cao thuộc các tỉnh Tây Tạng, Vân Nam (Trung Quốc)… Hàng năm, vào mùa hạ người dân ở những nơi này lại lên núi đi tìm đông trùng hạ thảo. Đây là một vị thuốc đặc biệt quý hiếm và có giá trị kinh tế rất cao. Chính vì vậy, được người ta gọi ví von là “biệt dược tiền tỷ”… Dược chất chính trong đông trùng hạ thảo là những chất nào? Cordycepin Là dược chất có giá trị rất cao trong y học, là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá sự quý hiếm của Đông Trùng Hạ Thảo. Nó có thể ức chế sự phân hạch của các tế bào ung thư, trì hoãn sự lây lan của các tế bào ung thư, phục hồi tuyến tụy, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và các bệnh về gan, phổi. Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, ích phế, bổ thận. Adenosine Là một loại đường tham gia cấu thành nên DNA, ATP tạo ra các hoạt chất khác như Cordycepin, D- mannitol. Tác dụng của Adenosine: - Giúp ổn định huyết áp, chống rối loạn nhịp tim cho các bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp và tai biến mạch máu não. Tăng cường tác dụng an thần, trấn tĩnh thần kinh. - Làm giảm cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch. - Tăng cường oxy trong máu và tác dụng lưu thông máu trong cơ thể, cải thiện năng lực cơ bắp. - Tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng, thúc đẩy phát triển đối với trẻ chậm lớn. - Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, trẻ hóa tế bào, làm đẹp da và hạn chế bệnh tật của người già. - Giúp điều hòa nội tiết tố (Hormone), hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam lẫn nữ. Tầm quan trọng của đông trùng hạ thảo mang lại cho người dùng Hỗ trợ trị ung thư Các nghiên cứu lâm sàng được tiến hành tại Nhật Bản và Trung Quốc đã cho thấy những người bị các chứng ung thư khác nhau được tiêm 6 gram đông trùng hạ thảo mỗi ngày kết hợp với hoá trị trong vòng 2 tháng đã làm giảm đáng kể kích thước khối u, trong khi đó, các bệnh nhân được chữa trị bằng phương pháp bức xạ hay hoá trị liệu thì bệnh trạng không chuyển biến đáng kể. Hỗ trợ chữa các bệnh liên quan đến thận Nhờ khả năng làm tăng nồng độ17-hydroxy-corticosteroid và 17-ketosteroid trong cơ thể nên Đông Trùng Hạ Thảo có thể giúp hỗ trợ điều trị và phục hồi chứng năng hầu hết các bệnh và triệu chứng liên quan tới thận như suy thận mạn tính, suy giảm chức năng thận, tổn thương thận, v.v… Tác động đến hệ miễn dịch Giúp bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh xâm nhập và loại bỏ các chất gây hại trong cơ thể) cũng có khả năng ức chế hệ miễn dịch (vốn rất quan trọng trong phẫu thuật cấy ghép nội tạng – giữ cho nội tạng mới ghép không bị tổn thương). Hỗ trợ trị các bệnh liên quan đến phổi Đông trùng hạ thảo có khả năng tăng cường hiệu năng sử dụng oxy trong cơ thể, cùng với các chiết xuất từ nó đã được chứng minh có thể giúp hỗ trọ điều trị nhiều bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả các bệnh nghiêm trọng như hen suyễn, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính), viêm phế quản, giúp ức chế cơn co khí quản,v.v… Chống mệt mỏi Đông trùng hạ thảo làm gia tăng ATP (Ađênôzin triphôtphat — nguồn năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào) và oxy trong cơ thể giúp cho người sử dụng luôn khoẻ mạnh và không bị các triệu chứng mệt mỏi. Ứng dụng trong điều trị HIV/AIDS Một công dụng tuyệt vời khác nữa của đông trùng hạ thảo đó là dùng để hỗ trợ điều trị HIV/ AIDS, trong đông trùng hạ thảo có nhóm hoạt chất HEAA (Hydroxy-Etyl-Adenosin- Analogs) có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus cực mạnh. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo thường được dùng làm thuốc bổ dùng cho người gầy yếu, người mới khỏi bệnh hiểm nghèo.v.v. Những tác dụng khác của đông trùng hạ thảo vẫn đang được nghiên cứu và phát hiện thêm từng ngày.
 2. Cuộc sống phát triển nhanh cùng với đó là nhu cầu ở ngày được tăng cao, những người làm việc văn phòng thay vì chọn những nơi nhà trọ ẩm thấp thì hiện đang có xu hướng di chuyển lên các căn hộ chung cư. Để đảm bảo không gian sống và làm việc thông thoáng, sạch sẽ, rộng rãi với đầy đủ các tiện nghi trong khu mà chi phí lại vừa phải với thu nhập. Dịch vụ thi công trang trí nội thất trọn gói giúp tôn tạo không gian sống và làm việc là một nhu cầu tất yếu hiện nay. Đặc biệt đối với những không gian cần thay đổi thường xuyên hoặc có nhu cầu sử dụng trong một thời gian ngắn như văn phòng, căn hộ dịch vụ, nhà cho thuê, nhà hàng, quán cafe, sự kiện,... Tìm hiểu đặc trưng của phong cách thiết kế nội thất hiện đại Thiết kế nội thất căn hộ cao cấp hiện đại là việc lên ý tưởng về bố trí, sắp xếp, lựa chọn những món đồ nội thất cao cấp và hiện đại nhất phù hợp trong căn hộ chung cư, giúp cho căn hộ của bạn trở nên đẹp và tiện nghi hơn. Để tiến hành thiết kế nội thất nhà chung cư, nhà thiết kế sẽ tham khảo ý muốn của khách hàng, dựa trên đó để thiết kế bản vẽ bố trí mặt bằng công năng, bản vẽ 3D, bản vẽ 2D triển khai kỹ thuật. Một căn hộ chung cư có thể được do chủ nhà tự thiết kế hoặc thuê một đơn vị chuyên nghiệp thực hiện thiết kế , mỗi lựa chọn sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Đặc điểm của phong cách nội thất hiện đại là được dùng trong thiết kế với những đường nét, sắc sảo, bảng màu đơn giản và sử dụng các vật liệu có thể bao gồm kim loại, thủy tinh và thép,... tạo nên không gian sang trọng, không có nhiều chi tiết. Màu sắc thiết kế trong phong cách hiện đại So với các phong cách thiết kế nội thất khác thì đồ nội thất hiện đại mang đến sự đơn giản trong màu sắc. Những gam màu trung tính thường sẽ được ưu tiên chọn lựa cho phong cách này như: màu nâu, màu be, màu trắng, màu đen. Và trong phong cách hiện đại, các kiến trúc sư sẽ chú ý đến màu sắc nội thất là chủ yếu, nhấn mạnh những hình khối, đường nét của nội thất bên trong căn hộ. Vật liệu sử dụng trong phong cách nội thất Khi chọn vật liệu sử dụng cho phong cách nội thất hiện đại, bạn nên cân nhắc đến các vật liệu như: kính, bê tông, gỗ,... Các vật liệu này được tạo từ các công nghệ hiện đại sẽ phù hợp với phong cách bạn đang lựa chọn, mang lại cho bạn không gian đầy sang trọng, cao cấp. Sử dụng đồ nội thất hiện đại Đồ nội thất hiện đại có thể là một sản phẩm được thiết kế tinh xảo và được coi là một hình thức trang trí nghệ thuật nhằm tôn vinh lên vẻ đẹp, sự sang trọng, giàu có của ngôi nhà, sự hài hòa giữa các phòng, phản ánh gu thẩm mỹ, phong cách sống của chủ nhà. Ánh sáng trong thiết kế hiện đại Ánh sáng được xem là yếu tố trọng yếu trong các phong cách thiết kế nội thất hiện đại, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên. Để tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng này, các kiến trúc sư thường sẽ thiết kế cửa sổ nhiều hơn và bố trí các rèm cửa để ánh sáng có thể chiếu qua và làm sáng căn phòng. Ánh sáng có tác dụng tạo nên cảm giác mạnh mẽ và hoàn thiện thẩm mỹ cho căn nhà của bạn. Cùng điểm qua một số ý tưởng cho thiết kế nội thất chung cư đẹp nhất Dù căn hộ chung cư mà bạn lựa chọn có diện tích lớn hay nhỏ thì khi thiết kế nội thất cũng cần đảm bảo được những ý tưởng và tiêu chí cơ bản dưới đây. Lựa chọn kích thước nội thất phù hợp với diện tích nhà Một căn chung cư nhỏ không thể cố gắng nhồi nhét những món đồ nội thất cồng kềnh, cầu kỳ, cũng như một căn nhà rộng nếu chỉ đặt vài vật dụng nhỏ và đơn giản thì sẽ để lại rất nhiều không gian chết. Vì vậy, tùy vào diện tích chung cư mà bạn nên lựa chọn kích cỡ và loại nội thất phù hợp. Kết hợp màu sắc và ánh sáng Một thiết kế nội thất cho nhà chung cư phù hợp là khi bạn lựa chọn được những món đồ có màu sắc tương xứng với phong cách và không thể thiếu ánh sáng làm điểm nhấn. Tùy vào sở thích cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được màu sắc để làm tôn lên vẻ đẹp của căn hộ. Ngoài nguồn ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, cửa chính, hãy đem lại sự ấm áp, tươi mới cho căn hộ bằng hệ thống đèn điện chiếu sáng hợp lý. Mang sắc xanh thiên nhiên vào căn hộ Ý tưởng thiết kế nội thất với một chút sắc xanh sẽ đem lại trạng thái cân bằng cho căn hộ của bạn. Một vài chậu cây xanh, cây hoa lọc khí đặt ở cửa sổ hay góc nhà vừa tạo điểm nhấn cho căn nhà lại khiến cho không khí lúc nào cũng trong lành, dễ chịu.
 3. Nâng tầm phong cách sống đó là thông điệp mà mỗi chúng ta luôn hướng tới trong mọi mặt của cuộc sống. Minh chứng rõ ràng nhất cho xu hướng này chính là ở không gian sống. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một xưởng nội thất gỗ Thủ Đức cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất uy tín, chuyên nghiệp luôn khiến các gia chủ đau đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn đơn vị thi công và thiết kế nội thất uy tín nhất hiện nay. Cùng điểm qua một số loại hình nổi bật trong thiết kế nội thất Thiết kế nội thất là việc phân chia các phòng chức năng, sắp xếp phương tiện sinh hoạt. Đồng thời phối hợp hài hòa các yếu tố về màu sắc, ánh sáng, kiến trúc và các vật dụng trang trí (đảm bảo yếu tố phong thủy, thẩm mỹ). Để tạo nên không gian sống đẹp, thoải mái và tiện nghi cho gia chủ. Thiết kế nội thất được ứng dụng cho các công trình xây dựng kiến trúc nhà ở, tòa nhà văn phòng, nhà hàng, quán ăn, quán cafe,... Thiết kế nhà ở Đây là loại hình góp phần mang đến một không gian sống đẹp, tiện nghi và thoải mái. Tùy thuộc vào nhu cầu gia chủ về mục đích sử dụng, sở thích riêng, kết cấu. Mà kiến trúc sư sẽ tư vấn phong cách nội thất phù hợp nhất. Các loại hình bố trí nội thất nhà ở bao gồm: • Nội thất chung cư: Gồm 2 loại hình theo diện tích và số phòng ngủ. Theo diện tích, thiết kế chung cư dao động từ 25m2 – 100m2, còn theo số phòng ngủ thì từ 1- 4 phòng ngủ. • Nội thất biệt thự: Gồm thiết kế biệt thự nhà phố, liền kề, song lập, đơn lập, biệt thự nghỉ dưỡng,… • Nội thất nhà phố, nhà ống, nhà liền kề: Những kiểu nhà này sở hữu chiều ngang hẹp nhưng lại có chiều sâu lớn. Đây là những kiểu nhà thông dụng tại Việt Nam hiện nay. Bố trí các không gian riêng lẻ Loại hình thiết kế này được áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu cải tạo. Hoặc thiết kế cho một số không gian nhất định. • Thiết kế phòng khách: Nội thất phòng khách phải đáp ứng được yêu cầu về tính hiện đại, sang trọng và tiện nghi. • Thiết kế phòng bếp: Phòng bếp được thiết kế tùy thuộc vào diện tích và loại hình nhà ở. • Thiết kế phòng ngủ: Thiết kế phòng ngủ cần mang đến sự thoải mái và thư giãn cho gia chủ. Ngoài ra, nên lưu ý kết hợp hài hòa giữa các yếu tố. • Thiết kế phòng sinh hoạt chung: Với những ngôi nhà có diện tích rộng rãi, thì có thể bố trí một phòng sinh hoạt chung tách rời hẳn với không gian phòng khách. • Thiết kế phòng thờ: Với nhà phố hay biệt thự, phòng thờ thường sẽ được bố trí riêng. Với căn hộ chung cư, phòng thờ được đặt trong phòng khách. Hoặc sử dụng bàn thờ với thiết kế treo tường. • Thiết kế phòng karaoke: Đảm bảo cách âm tốt. Bên cạnh đó, kiến trúc sư phải phát huy hết được yếu tố về âm thanh và ánh sáng. • Thiết kế phòng ban công, lô gia: Nhà phố hay biệt thự thường có thiết kế ban công. Còn lô gia thường thấy ở những căn hộ chung cư, nhà phố. Hoặc biệt thự tùy theo yêu cầu của gia chủ. • Thiết kế nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh thường được bố trí nằm bên trong nhà tắm. Không gian nội thất kinh doanh • Nội thất cho cửa hàng, quán ăn, quán cafe: Dựa vào từng không gian cụ thể để lên ý tưởng. Lựa chọn phong cách, bố trí ánh sáng, màu sắc sao cho phù hợp. • Nội thất văn phòng làm việc: Giúp tăng sự hứng thú của nhân viên, nâng cao hiệu suất. • Nội thất cho khách sạn: Cần đảm bảo được sự thoải mái và tính tiện nghi trong không gian. • Nội thất cho cửa hàng kinh doanh bán lẻ: Cần lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp với đối tượng khách hàng hướng tới. • Thiết kế nội thất trường học: Đây là yếu tố quan trọng tạo dựng nên một môi trường giáo dục tốt nhất. • Thiết kế nội thất hệ thống spa, thẩm mỹ viện: Đảm bảo mang đến sự thoải mái cho khách hàng. Việc tìm đến cửa hàng nội thất uy tín mang lại lợi ích gì cho gia chủ? Giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức Bạn không mất nhiều thời gian vào việc phải lựa chọn từng phong cách thiết kế. Hay phải lựa chọn từng cái bàn, cái ghế hay màu sơn cho ngôi nhà. Hãy để các chuyên gia trong lĩnh vực này giúp đỡ bạn. Để được tư vấn thiết kế trọn gói từ phong cách, chất liệu, màu sơn, phong thủy,… Bên cạnh đó, bạn cũng chẳng phải bị làm phiền bởi các nhà thầu phụ. Hay mất thời gian để quyết định mọi vấn đề liên quan, mọi việc hãy để các đơn vị chuyên nghiệp giúp đỡ bạn. Tiết kiệm chi phí Đối với các nhà thầu thiếu chuyên nghiệp, các cam kết thực hiện của họ chỉ chủ yếu thông qua lời nói hoặc giấy tờ không rõ ràng. Hậu quả là bạn sẽ phải chịu thêm chi phí từ những hạng mục công trình phát sinh. Mà ngay từ đầu các đơn vị này đã không biết trước để tư vấn cho bạn. Khi lựa chọn đơn vị thiết kế và thi công chuyên nghiệp, bạn sẽ nhận được một bản vẽ thi công cụ thể với phối cảnh hoàn chỉnh. Về phong cách thiết kế, màu sắc cũng như chất liệu được sử dụng. Kèm theo đó là một bản báo giá chi phí cụ thể đến từng hạng mục, khối lượng thực tế. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bạn còn có thể giám sát công việc thực hiện thông qua các biên bản nghiệm thu, vật tư đầu vào, sổ nhật ký chung,… Lên kế hoạch chi tiết và dự trù ngân sách Việc xây dựng một ngôi nhà mới chưa bao giờ là đơn giản. Quá trình xây nhà mới thường có rất nhiều công việc phức tạp cần phải giải quyết. Bạn đã từng quay cuồng trong việc xin các loại giấy phép xây dựng, băn khoăn khi muốn loại bỏ cái này. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cái kia, thời gian nào thích hợp để sơn tường, lát sàn, lắp các hệ thống điện… Cho dù bạn đã sắp xếp mọi công việc ngay từ đầu. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện rất có thể sẽ quên cái này, quên cái kia. Bạn sẽ cuống cuồng lên khi chợt nhớ ra là mình đã quên mất điều gì đó. Khi bạn thuê đội ngũ thiết kế, họ sẽ lên kế hoạch chi tiết và thực hiện bài bản các công việc cần thiết. Một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm hiểu điều bạn muốn và làm theo ý của bạn. Có sự kết nối với các đơn vị gia công, sản xuất, lắp đặt Hầu hết, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp là đối tác với các đơn vị sản xuất đồ nội thất, lắp đặt cửa, vận chuyển đồ nội thất, thi công hệ thống điện, nước,… Vì vậy, khi thuê đơn vị thiết kế, bạn không phải tìm kiếm đơn vị thi công từng hạng mục. Cửa hàng nội thất tại quận 9 giúp bạn hạn chế rủi ro Trong quá trình xây nhà, việc đưa một quyết định đúng đắn không hề đơn giản. Bởi đôi khi bạn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, vấn đề của của bạn hoàn toàn có thể khắc phục. Họ giúp bạn hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời lên các phương án đề phòng, tránh phải trả giá cho những sai lầm. Bảo đảm thẩm mỹ về không gian cũng như công năng sử dụng Khi được thiết kế và thi công bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, thì các bạn dễ dàng lựa chọn, yêu cầu. Cũng như được tư vấn cụ thể về tính thẩm mỹ, công năng sử dụng của tổng thể căn nhà. Mọi thiết kế đều mang đến sự hoàn hảo nhất tránh tình trạng “giật gấu vá vai”, không thống nhất giữa các thành phần trong ngôi nhà. Dễ dàng hơn trong việc bảo trì và bảo hành Lựa chọn một đơn vị chuyên nghiệp và uy tín về nội thất. Sẽ luôn hỗ trợ khách hàng của họ mọi lúc, mọi nơi khi có yêu cầu. Giúp khách hàng an tâm về mọi vấn đề trên với phương châm “NHANH CHÓNG - KỊP THỜI - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ”. Hiện nay có rất nhiều công ty, thương hiệu nội thất quảng bá về chất lượng, sản phẩm dịch vụ của họ. Do đó, khi lựa chọn đơn vi thiết kế thi công nội thất cho mình. Bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị đó, tham quan công trình mà họ đã thực hiện. Để tin chắc rằng mình đã chọn được “mặt” để gửi “vàng”.
 4. Xe nâng hàng ngày nay được sử dụng phổ biến rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường xe nâng, thì xu hướng sử dụng dịch vụ cho thuê xe nâng giá rẻ đang được nhiều công ty lựa chọn. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp tự tin vận chuyển các khối lượng hàng hoá lớn, cồng kềnh. Đồng thời, giúp giảm thiểu được chi phí nhân sự và tiết kiệm được chi phí tối ưu đáng kể. Dịch vụ thuê xe nâng hàng bao gồm những gì? Ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự hỗ trợ của các dịch vụ cho thuê xe nâng. Bởi sự tiện lợi và độ an toàn cao. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian, công sức và tiền bạc dành cho các hoạt động kinh doanh khác để tạo ra lợi nhuận cao hơn. Kinh doanh dịch vụ nâng hạ hàng hóa Dịch vụ nâng, nâng hạ hàng, thuê dài hạn, cho thuê các dòng xe nâng điện, nâng dầu, nâng tay giá thành hấp dẫn từ 1 tấn, 2 tấn đến 15 tấn đảm bảo xe luôn trong tình trạng chất lượng tốt nhất. Phục vụ tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng, các tập đoàn nước ngoài rất quan tâm chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực như thế nào. Dịch vụ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất Là địa chỉ tin cậy cho mọi khách hàng trong và ngoài nước, các tỉnh trên toàn quốc, các thành phố, khu chế xuất khu công nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đặt niềm tin cao vào dịch vụ của công ty. Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mọi đơn hàng mà quý vị thuê từ đơn vị cho thuê xe nâng. Phục vụ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuê dài hạn Các dịch vụ nâng máy, nâng đồ trong công ty là: Di chuyển máy móc, vận chuyền hàng hóa, tự hành. Xe nâng chuyên dùng các loại được nhập khẩu, nhận nâng lắp dựng nhà xưởng kho bãi, nâng kèo cột nhà xưởng đang xây dựng. Các nhu cầu thường gặp của khách hàng đối với việc thuê xe nâng • Nâng hàng hóa, nguyên vật liệu di chuyển trong dây chuyền sản xuất. • Hạ nguyên vật liệu từ xe vận chuyển về kho. • Nâng hàng đi bán lên xe vận chuyển. • Sắp xếp hàng hóa trong kho. Những ưu điểm vượt trội mà dịch vụ thuê xe nâng mang lại cho người tiêu dùng Xe nâng hàng được biết đến là một trong những phương tiện vận chuyển và sắp xếp hàng hóa vô cùng hữu dụng trong các nhà xưởng, nhà kho của các xí nghiệp doanh nghiệp và công ty. Không chỉ có xe nâng tay, xe nâng điện và xe nâng động cơ cũng ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn nhờ vào những ưu điểm tuyệt vời mà chúng mang lại đặc biệt là giảm thiểu sức lao động và nâng cao giá trị năng suất lao động. Với việc nhu cầu sử dụng hàng ngày và thường xuyên thì việc đầu tư mua một chiếc xe nâng mới là việc cần thiết của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu như việc sử dụng xe nâng có theo thời hạn thì sự lựa chọn khôn khéo trong lúc này lại chính là nên sử dụng dịch vụ cho thuê xe nâng. Vừa có được hiệu quả công việc lại vừa tiết kiệm được kinh tế đây chính là một trong những dịch vụ của công ty được rất nhiều các doanh nghiệp hưởng ứng và đánh giá cao. Những ưu điểm mà dịch vụ thuê xe nâng mang lại cho người tiêu dùng ✔ Chi phí vô cùng rẻ: Không cần phải mua một chiếc xe nâng mới khiến tốn kém rất nhiều chi phí. Với dịch vụ cho thuê xe nâng, số tiền mà khách hàng phải bỏ ra là rẻ hơn rất nhiều so với chi phí mua xe. Đây chính là ưu điểm hàng đầu được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá rất cao. ✔ Khi mua xe nâng thì người dùng cần phải bảo dưỡng và bảo trì xe nâng và các phụ tùng xe nâng thường xuyên để đảm bảo nâng cao tuổi thọ xe nâng. Tuy nhiên, khi sử dụng xe nâng cho thuê thì việc đó đã có đơn vị cho thuê lo cho bạn. ✔ Kiểm soát được hiệu quả kinh tế doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất qua từng giai đoạn. ✔ Có rất nhiều các lựa chọn khác nhau cho từng giai đoạn hoạt động và làm việc khác nhau. Để đảm bảo có được những chiếc xe nâng chất lượng chính hãng cùng với một mức giá thuê rẻ, quý khách hàng cần phải lựa chọn cho mình những đơn vị uy tín chất lượng cao trên thị trường. Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe nâng hàng uy tín? Việc lựa chọn địa chỉ cung cấp dịch vụ thuê xe nâng hàng uy tín và giá rẻ cần phải tìm hiểu những tiêu chí nhất định. Cụ thể các yếu tố dưới đây: • Đơn vị cho thuê khi hoạt động phải có giấy phép kinh doanh với hệ thống đại lý, chi nhánh được niêm yết thông tin rõ ràng. • Cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, chính hãng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. • Dịch vụ chất lượng thường đi kèm với nhiều ưu đãi và có mức chi phí cạnh tranh, giá rẻ so với những đơn vị khác. • Hợp đồng cho thuê phải minh bạch với những điều khoản thỏa thuận rõ ràng được sự đồng ý của hai bên. • Địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao. Đồng thời, đảm bảo cho sự thuận tiện về việc bốc xếp hàng hóa tại kho bãi, xưởng,...
 5. Máy uốn sắt 3D là một dòng máy giúp tạo hình dây thép theo các biên dạng uốn với số lượng lớn, đồng đều về kích thước cũng như độ chính xác của dây thép. Máy giúp sản xuất số lượng sản phẩm bằng dây thép cực lớn, với độ chính xác đồng đều. Đặc điểm nổi bật của máy uốn dây thép, tạo hình dây thép Máy uốn thép dây 3D CNC là một trong những sản phẩm máy uốn dây CNC hàng đầu. Máy uốn dây CNC của chúng tôi có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, chạy với tốc độ cực cao và quá trình uốn hoàn thành trong vòng vài giây. Một máy uốn dây cao cấp là cần thiết cho hầu hết các ngành công nghiệp vì nó có khả năng uốn dây và tạo thành hình dạng cụ thể, nó vẫn có thể đảm bảo độ bền hoặc độ bền kéo cao. Với sự trợ giúp của máy móc này, có thể tạo ra các sản phẩm được sản xuất chất lượng cao và mạnh mẽ hơn. Máy uốn dây CNC phổ biến hơn bao giờ hết vì chúng đòi hỏi ít thời gian thiết lập hơn và có tính linh hoạt. Quy trình gia công kết hợp Máy uốn tạo hình dây/dải được điều khiển bởi động cơ Servo CNC, với cổng I/O để kết nối với các thiết bị bên ngoài, chẳng hạn như máy cạo mủ, máy hàn, máy dập,... Điều đó cho phép người dùng máy uốn tạo hình dây thép chỉnh sửa chương trình để khởi chạy thiết bị bên ngoài hoạt động với các thiết bị khác. Ngày nay, khách hàng không chỉ cần một chiếc máy đơn lẻ mà còn cần một dây chuyền sản xuất tự động. Để tiết kiệm sức lao động hoặc các yêu cầu trong tương lai, máy uốn tạo hình dây thép là thứ bạn thực sự cần. Liên kết sau là một trong những dây chuyền sản xuất đã từng thiết kế. Tiết kiệm nguyên liệu Máy ép yêu cầu một chuỗi nguyên liệu để đưa vào liên tục. Nếu không, cử một nhân viên vận hành để vận chuyển nguyên liệu cho từng phần sẽ là một lựa chọn kém hơn. May mắn thay, máy uốn tạo hình dây thép có thể chạy mà không cần dây chuyền nguyên liệu. Do đó, máy sử dụng vật liệu hẹp hơn so với máy ép. Với cùng một linh kiện, người dùng sẽ tốn ít nguyên liệu hơn nhiều so với máy ép. Đó là lý do tại sao khách hàng đã tiết kiệm được rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác! Dễ dàng bảo trì và lắp đặt Vị trí khuôn và dụng cụ cũng như hành trình của máy ép gần như cố định. Nhưng những điều đó của máy uốn tạo hình dây thép và hành trình có thể được thiết lập dễ dàng, đặc biệt là để điều chỉnh một số khuôn và dụng cụ cụ thể. Có sẵn dây chuyền sản xuất tự động hóa Các tính năng của máy Amax cho phép máy có thể là một phần của dây chuyền sản xuất tự động hóa. Hoặc có thể xây dựng một dây chuyền sản xuất tự động hóa cho mục đích cụ thể của bạn (Giải pháp Chìa khóa trao tay). Sự khác biệt của máy uốn tạo hình dây thép so với các dòng máy khác • Máy uốn lò xo: thích hợp hơn để tạo thành dây tròn, không thể thực hiện các hoạt động đục lỗ, tốc độ sản xuất tương đối chậm. • Máy ép: di chuyển đơn lẻ, điều chỉnh độc lập một chiều không thuận tiện, phải thay đổi cả bộ dao, không phù hợp để kết nối thiết bị bên ngoài, lượng lớn chất thải, rủi ro cao cho người vận hành. Hướng dẫn bạn cách bảo trì máy uốn ống Dưới đây chúng tôi liệt kê một số bước cơ bản để bảo trì máy uốn ống của bạn. Nhìn chung, các bước này không khó để thực hiện, chỉ cần một chút chăm chỉ và cẩn thận là có thể hoàn thành bảo trì một cách nhanh chóng. Lau chùi Sau mỗi lần sử dụng, việc lau chùi cho sạch dầu là bụi là vô cùng cần thiết đối với máy uốn ống. Vệ sinh thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn các bụi bẩn, tạp chất xâm nhập vào máy. Qua đó, giúp máy hoạt động ổn định và không bị cản trở bởi những tác nhân này. Bôi trơn Sau một thời gian sử dụng, chắc chắn máy sẽ cần được tra dầu, mỡ để tiến hành bôi trơn. Các thành phần chuyển động cơ học sẽ cần bôi trơn thường xuyên để hoạt động được mượt mà, trơn tru. Lưu trữ Bên cạnh việc lau chùi và bôi trơn thì lưu trữ cũng đóng một vai trò quan trọng. Hầu hết các máy uốn ống trên thị trường đều được làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc nhôm. Những chất liệu này có khả năng chống ăn mòn, mài mòn và độ bền cơ học cao. Tuy nhiên, máy uốn ống cần được lưu trữ ở nơi khô ráo, tránh hóa chất trong nhà để đảm bảo chắc chắn dụng cụ an toàn. Nếu bạn là một người không cẩn thận, hãy trang bị một hộp đựng cho máy uốn ống của bạn. Những hộp này ngoài bảo vệ dụng cụ còn giữ các phụ kiện đính kèm với máy. Điều này giúp tránh khỏi tình trạng thất lạc phụ kiện.
 6. Bên cạnh khách sạn cao cấp, resort nghỉ dưỡng được bê tông hóa là những loại hình du lịch phổ biến tại thị trường Việt Nam. Thì hiện nay, xuất hiện một loại hình du lịch đang dần chiếm lĩnh thị trường, đó chính là homestay. Một điều không thể chối bỏ, đó là tầm quan trọng của việc setup trọn bộ nội thất gỗ cho homestay. Điều này sẽ giúp các homestay thu hút và giữ chân khách hàng, bởi có nhiều không gian check-in sang chảnh và độc đáo. Lý do bạn nên thiết kế nội thất homestay là gì? Một homestay được thiết kế nội thất đẹp, có nhiều góc sống ảo bắt mắt. Chính là tiêu chí hàng đầu để giới trẻ quyết định lựa chọn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngày càng nhiều homestay được mở ra hiện nay. Bạn cần tạo được nét đặc sắc riêng cho mình. Đảm bảo rằng homestay của bạn không bị hòa lẫn giữa “rừng” homestay hiện có. Để làm được điều này, bạn cần phải có cho mình ý tưởng thiết kế hoàn toàn mới lạ. Cũng như một đơn vị thiết kế nội thất homestay chuyên nghiệp, để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Homestay được thiết kế bài bản, sẽ tạo nên thương hiệu của riêng bạn và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Nhằm mang lại cho du khách sự thoải mái trong suốt quá trình lưu trú tại homestay. Những lợi ích khi bạn chọn mua trọn bộ nội thất cho homestay Khác với khu nghỉ dưỡng, những khách sạn lớn với sự trang bị nội thất hiện đại mang phong cách Châu Âu,… Không gian nội thất homestay lại hướng đến sự đơn giản nhất, mộc mạc nhất. Từ bàn ghế đến các đồ dùng sinh hoạt,... đều được làm bằng gỗ. Có lẽ vì thế, mà homestay có khả năng mang lại cho người ở cảm giác an nhiên, thoải mái, tĩnh tại trong tâm hồn. Mua trọn bộ nội thất cho homestay là chọn đầy đủ những món đồ cần thiết cho không gian của mình với thiết kế theo bộ, cùng một phong cách và xu hướng thiết kế. Sau đây, chúng tôi sẽ mách bạn những ích lợi đáng kể khi mua trọn bộ nội thất nhé. Tiết kiệm đáng kể tiền bạc cho bạn Đây chính là điều mà bạn có được khi mua đồ dùng nội thất trọn bộ. Việc mua lẻ cái bàn, cái ghế sẽ khiến bạn chi trả nhiều tiền hơn so với mua nguyên bộ nội thất. Vì khi mua trọn bộ nội thất, bạn sẽ dễ dàng thỏa thuận giá cả hơn so với khi mua từng món hàng lẻ vì nội thất rõ ràng là một trong những sản phẩm có giá thành khá cao. Đặc biệt, khi mua nội thất theo bộ thì bạn sẽ luôn có cơ hội nhận được những chương trình hấp dẫn. Tiết kiệm thời gian mua sắm cho bạn Bạn thích thú và cảm thấy tuyệt vời với công việc lên ý tưởng để làm đẹp cho ngôi nhà. Nhưng nó thật không mấy dễ dàng vì khi đi vào thực tế, bạn sẽ phải giải quyết những điều phát sinh phức tạp về độ hòa hợp của từng món nội thất. Bạn sẽ phải xử lí vô số thông tin như: phong cách, chất liệu, thiết kế, màu sắc có phù hợp với căn phòng hay không? Chính vì vậy, việc mua trọn bộ nội thất cho homestay giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian lựa chọn và tìm kiếm. Không những vậy, thời gian hoàn tất nội thất cũng được tiết kiệm đáng kể khi bạn chỉ cần chờ lắp ráp trong cùng một lúc. Mua nội thất trọn bộ sẽ phù hợp khi các bạn có nhu cầu ở ngay, đầu tư vào các căn hộ cho thuê hoặc đầu tư để bán. Tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng và thẩm mỹ khi mua nội thất trọn bộ Với mỗi bộ nội thất, các nhà thiết kế sẽ luôn chú trọng vào trải nghiệm sử dụng và nhu cầu thẩm mỹ của người dùng. Từ đó đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Một bộ nội thất đầy đủ sẽ luôn phải đảm bảo 3 yếu tố là: Công dụng, thiết kế và sự gắn kết của nội thất đó với toàn bộ nội thất còn lại của căn nhà. Chính vì những điều đó, việc chọn mua sản phẩm nội thất trọn bộ sẽ mang đến cho bạn vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo, chắc chắn đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho bạn. Đặc biệt hơn nữa là mua trọn bộ nội thất sẽ gia tăng được giá trị căn nhà, có tính thanh khoản nhanh chóng (khi bạn là người kinh doanh BĐS). Ưu đã thời gian bảo hành và bảo trì dài hơn Với các đồ nội thất trọn bộ, bạn sẽ được ưu đã riêng cho mình thời gian bảo hành và bảo trì cao hơn. Nếu giá trị các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, bạn có thể sẽ nhận được ưu đãi bảo trì trọn đời của sản phẩm. Vận chuyển cũng như lắp ráp dễ dàng hơn Khi mua trọn bộ đồ nội thất tại Đà Lạt thì việc vận chuyển sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đồ dùng sẽ được lắp đặt và sắp xếp cùng một lúc, đảm bảo không lỡ kế hoạch sắp xếp và sử dụng của bạn. Và đương nhiên, chi phí vận chuyển cũng sẽ được giảm đi rất nhiều.
 7. Bên cạnh công tác quản lý và xử lý các loại chất thải, thì nhiều doanh nghiệp cũng đang đi đầu trong việc thực hiện xử lý các loại rác thải công nghiệp. Ngoài lợi ích kinh tế có thể tính toán được, việc tìm đến đơn vị chuyên nhận chế tạo máy xử lý rác tại HCM còn mang lại nhiều lợi ích đối với môi trường. Vì sao xử lý rác thải triệt để là mối quan tâm hàng đầu của mọi người hiện nay? Không thể phủ nhận được tầm nguy hiểm của các loại rác thải công nghiệp này. Sự phát triển quá nhiều của rác thải công nghiệp có thể dẫn đến sự ô nhiễm môi trường xung quanh mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy như: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, sự thay đổi khí hậu trong thiên nhiên, một số loại bệnh mới phát sinh,… Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất không thực hiện biện pháp xử lý rác thải đúng cách hoặc không muốn xử lý hiện tượng này. Một vài doanh nghiệp trực tiếp thả các loại rác thải vào trong sông hoặc trong không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khi sống trong những khu vực này. Do đó, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tăng cường các biện pháp quản lý rác thải nhựa. Có khá nhiều phương pháp có thể áp dụng để xử lý rác thải nhựa như chôn lấp, thiêu đốt hay tái chế. Chôn lấp hay thiêu đốt được áp dụng phổ biến nhưng những phương pháp này thường gây nhiều tác động tiêu cực với môi trường, vậy nên chúng ta cần ưu tiên xử lý rác thải nhựa bằng phương pháp tái chế, tái sử dụng. Việc thu gom và tái chế rác thải nhựa sẽ góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của loại rác thải đồng thời giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên. Máy xử lý rác thải có những tính năng ưu việt như thế nào? Máy xử lý rác thải công suất cao, tiết kiệm năng lượng. Hiện nay, máy cơ khí hiện đại này sử dụng động cơ thủy lực nên có hệ số nén cao. Sản phẩm rác sau quá trình ép nhỏ gọn, dễ vận chuyển, bốc xếp và tiết kiệm không gian. Tất cả các hệ thống điện, thủy lực và các chi tiết máy đều được thiết kế theo tiêu chuẩn. Ngày nay, máy sử dụng để thực hiện công đoạn ép rác, phế liệu thành kiện để tiện cho việc vận chuyển đi tiêu hủy hoặc tái sử dụng và đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. Xử lý rác thải nhanh chóng - Với công suất lớn, hoạt động liên tục, khả năng xử lý tối ưu, hệ thống máy xử lý rác thải có thể tái chế hàng ngàn tấn rác thải ở các đô thị, công ty, khu công nghiệp hiện nay mỗi ngày. Nhờ thế, nó giảm thiểu đáng kể tình trạng ùn ứ, ô nhiễm môi trường sống hiệu quả. - Đặc biệt, giờ đây việc phải đào hố chôn rác, mất diện tích cho những bãi chôn lấp rác thải công nghiệp, sinh hoạt như trước kia không còn là vấn đề lớn. Trong tương lai, những phần này sẽ được tái sử dụng để xây dựng, tránh ô nhiễm môi trường đất và nước đáng kể vì rác đã được xử lý trực tiếp bằng hệ thống ưu việt kể trên. Ổn định, liên tục - Với hệ thống các dòng máy xử lý rác thải có công suất, quy mô đa dạng, bạn có thể tận dụng dòng thiết bị này để xử lý rác thải ổn định, liên tục mà không lo ngại vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. - Có thể thấy, nhờ công suất lớn, quy trình hoạt động chuyên nghiệp, việc xử lý rác thông qua hệ thống máy móc này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần đầu tư một lần là có thể sử dụng mãi mãi. Chi phí vận hành của dòng này rất phải chăng, ít khi phải bảo dưỡng hay sửa chữa cũng là điểm cộng lớn khiến nhiều người đang muốn biết mua máy xử lý rác thải ở đâu tốt nhất nhằm trải nghiệm thực tế và ứng dụng vào công việc hiện tại của bản thân. Tái chế rác thải hiệu quả - Thực tế cho thấy, giờ đây rác thải còn được “tái sinh”, tiếp tục vòng đời của mình sau khi thông qua quá trình xử lý hiệu quả. - Do đó, từ những phế phẩm tưởng chừng chỉ có thể vứt đi, làm chật đất, giờ đây chúng có thể trở thành: > Phân bón tốt cho hoa màu > Tạo ra các sản phẩm từ nhựa có ứng dụng rộng rãi trong đời sống. > Tái chế thành giấy vệ sinh, bìa Carton và trở thành chất liệu phục vụ cho ngành in ấn hiệu quả. > Tạo ra các sản phẩm ưu việt từ kim loại vụn như sắt, nhôm, đồng, chì,… Tiết kiệm chi phí đáng kể - Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy, nhờ máy xử lý rác thải công nghiệp, các nhà máy tái chế đã giảm bớt đáng kể chi phí nhân lực. Với mức khoảng 400 tấn nhựa, giấy mỗi ngày được thu gom từ rác thải, một nhà máy giờ đây chỉ cần khoảng 30-40 công nhân vận hành là đủ. - So với trước đây, con số này đã giảm hơn một nửa. Mặt khác, hiệu suất công việc còn ổn định và tăng lên đáng kể nhờ hệ thống máy móc có công suất lớn và làm việc tự động hóa. Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường - Việc xử lý rác thải thành công, hiệu quả với dòng thiết bị kể trên còn góp phần đáng kể trong chiến dịch bảo vệ quả địa cầu. Nhờ thế, nhiều chuyên gia cho rằng đây là cách hay để hạn chế nguy cơ trái đất ngày càng nóng lên. - Mặt khác, tình trạng ô nhiễm môi trường đất và nước từ các bãi rác chôn lấp dưới lòng đất khiến hoa màu và con người gặp nhiều hệ lụy đáng sợ cũng được kiểm soát hiệu quả. Đây chính là lý do máy xử lý rác thải ngày càng được đánh giá cao và trở thành xu hướng nhiều gia đình, tổ chức cho tới các doanh nghiệp lớn ưu tiên lựa chọn. Xử lý rác thải sinh hoạt bằng máy xử lý rác thải sẽ mang đến một môi trường sạch sẽ Khi cần phải lưu trữ một khối lượng lớn hàng hóa cồng kềnh không sử dụng, bạn cần phải có một khu vực thật rộng lớn để chứa nó. Ngoài ra bạn cũng cần phải đảm bảo được vấn đề vệ sinh, cũng như phòng cháy nổ tại đây. Dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để vừa đảm bảo được tiết kiệm được tối đa không gian lưu trữ, vừa phòng tránh được cháy nổ và giữ vệ sinh môi trường thì bạn nên sử dụng máy xử lý rác. Máy xử lý rác hữu cơ sẽ giúp bạn vừa giữ được vệ sinh môi trường vừa giúp bạn có thể tiết kiệm được diện tích kho bãi. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý ép các vật liệu bằng ben thủy lực, nó có thể ép các loại giấy văn phòng, thùng carton, bao bì giấy các loại thành khối, sau đó dùng dây đai kiện cố định, giúp kích thước của chúng gọn gàng, nhỏ đi rất nhiều.
 8. Máy nghiền nhựa phế liệu được thiết kế để nghiền các nguyên liệu nhựa PVC,PE, LDPE, LLDPE, HDPE,PP, ABS, PS, PA, PC và tái chế nhựa dạng viên hoặc hạt. Nguyên liệu nhựa được nghiền có thể được chuyển tới máy ép đùn nhựa để sản xuất màng nhựa một lần nữa. Trong đó, máy nghiền nhựa PVC là dòng thiết bị dùng để nghiền nát các sản phẩm từ chất liệu PVC hay còn có tên gọi đầy đủ là Polyvinyl Clorua. Thành phần này không có mùi, ở thể rắn, phổ biến nhất ở dạng màu trắng, không màu hoặc hổ phách. Máy băm nhựa có các bộ phận nào? Về cơ bản, máy băm nhựa bao gồm các bộ phận sau đây để thực hiện vai trò của mình trong dây chuyền sản xuất: • Cấu tạo trục băm có 9 lưỡi dao thép sắc đã được nhiệt luyện kỹ càng. 9 lưỡi dao này được phân bố so le quanh trục để nghiền nát nhựa trong khoảng thời gian ngắn. Từ đó, hạn chế tình trạng quá tải và các viên nhựa có chất lượng đồng đều. • Cửa máy có diện tích rộng, máy có dạng phễu, có nắp chắn chống bắn ngược giúp đảm bảo an toàn cho người dùng. • Máy hoạt động với năng suất cao, có khả năng xử lý tốt hầu hết các loại nhựa phổ biến như PVC, PE, LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ABS, PS, PA, PC,... • Máy có thiết kế dạng hộp nhỏ gọn, chân máy được gắn bánh xe hỗ trợ cho việc di chuyển. • Buồng băm nghiền được hạ thấp hết mức. Những công dụng của máy nghiền nhựa phế liệu Trong quá trình sản xuất nhựa, có những loại sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế. Nhưng trước khi đưa vào máy đùn thì cần nghiền các nguyên liệu tái chế đó ra trước thậm chí có một số cần phải rửa trước khi băm. ✧ Máy nghiền nhựa phế liệu thích hợp cho việc nghiền các loại nhựa PVC,PE, LDPE, LLDPE, HDPE,PP, ABS, PS, PA, PC và tái chế nhựa dạng viên hoặc hạt ✧ Có nhiều tính năng vượt trội hơn so với máy nghiền nhựa thông thường. Toàn bộ máy bao gồm máy chính,hệ thống xả tự động và máy sàng giúp máy hoạt động bền bỉ,đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất. ✧ Diện tích lắp đặt nhỏ sẽ giúp máy dễ dàng phát huy được công dụng trong điều kiện chật hẹp nhất. ✧ Dao nghiền được chế tạo bằng hợp kim có độ cứng cao. ✧ Dễ dàng tháo lắp và bảo dưỡng. ✧ Máy vận hành dễ dàng, cân chỉnh khoảng cách dao dơn giản,kết cấu dễ dàng bảo trì và bảo dưỡng. ✧ Đặc biệt có thiết bị bảo vệ vòng bi trục khỏi bụi chánh tình trạng hỏng hóc khi vận hành. ✧ Độ ồn thấp ✧ Công dụng của máy nghiền nhựa với những tính năng tuyệt vời như thế sẽ là sự chọn lựa tốt nhất dành cho bạn. Đây là thiết bị không thể thiếu trong tái chế những vật liệu, phục vụ đời sống con người hay khi sử dụng tại những cửa hàng tái chế. Vì sao nói máy nghiền nhựa là thiết bị không thể thiếu trong ngành tái chế vật liệu? Mang lại hiệu suất Tính năng đầu tiên là mang lại hiệu suất cao. Những thông số kỹ thuật của máy đã đủ cho khách hàng thấy được những hiệu suất mà máy có thể mang lại. Với tốc độ quay trục chính 3400-3900 rpm và công suất động cơ điện lên đến 30KW thì quả là một chiếc máy ấn tượng. Vận hành êm ái Với thiết kế hợp lý đi kèm với động cơ điện êm ái thì khả năng vận hành của máy đã được đánh giá rất cao. Có thể rằng, cấu tạo và thiết kế ăn khớp từng điểm. Nên trong quá trình làm việc không hề có sự cổ và tiếng ồn từ động cơ, hay các chi tiết cũng không gây khó chịu cho người dùng. Dễ dàng sử dụng Máy nghiền bột nhựa đã được đầu tư về cấu tạo cũng như thiết kế, nên bất cứ người dùng nào cũng có thể được sử dụng sau khi được hướng dẫn và đào tạo từ nhà cung cấp. Ngoài thiết kế gọn nhẹ, thì quá trình vận hành của máy bạn chỉ cần thao tác trên các nút nhấn và việc còn lại máy sẽ tự làm việc. Tính ổn định cao Không chỉ riêng chiếc máy nghiền nhựa này. Tất cả các loại máy nghiền nhựa có tính ổn định cực kỳ cao. Máy khi hoạt động sẽ ít khi bị lỗi. Đồng thời những sự cố, trục trặc hay hỏng hóc cũng sẽ hiếm khi xuất hiện. Lựa chọn máy băm nhựa (máy nghiền nhựa) sao cho phù hợp? Dựa vào công dụng, đặc điểm của từng loại máy mà doanh nghiệp lựa chọn loại máy phù hợp với hoạt động sản xuất. Ngoài ra một số lưu ý khi chọn máy bằm nhựa mà bạn cần lưu ý: • Bộ dao tốt, lưỡi làm từ vật liệu bền: SKD • Máy có guồng vòng và màn chắn trong suốt: đảm bảo an toàn cho người dùng và tránh vật liệu văng ra ngoài. • Lựa chọn máy tháo lắp dễ dàng: dễ dàng bảo hành, vệ sinh và sửa chữa khi cần. • Máy có 2 bánh đà cân và đều nhau: Giảm rung lắc khi vận hành • Máy ít ồn • Máy băm nhanh, sản phẩm đều.
 9. Môi trường làm việc, có thể nói là một nơi mà mọi thứ ở đó đều phải có 1 quy chuẩn nhất định. Không chỉ người làm việc, mà ngay cả nội thất trong đó cũng phải mang 1 sắc thái nhã nhặn. Đặc biệt là công năng sử dụng phải thật tiện ích. Trong trang trí và thiết kế nội thất văn phòng HCM, thì gỗ là loại chất liệu được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Nói đến gỗ, người ta cảm nhận được sự giản dị, mộc mạc. Nhưng không kém phần trang trọng và thanh cao của nó trong mỗi ngôi nhà. Gỗ hòa mình với nội thất văn phòng, nâng giá trị cũng như sự tiện dụng của các công ty. Tại sao bạn nên sử dụng đồ gỗ trong thiết kế nội thất văn phòng? Nhắc đến gỗ là ta cảm nhận ngay được sự mộc mạc, giản dị nhưng thanh cao, sang trọng. Gỗ hòa mình với nội thất văn phòng nâng cao giá trị thương hiệu và sự tiện dụng của các doanh nghiệp. Xu hướng chọn nội thất văn phòng bằng gỗ hiện đang là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp. Cũng dễ hiểu là vì đặc tính và những ưu điểm vượt trội của gỗ luôn hơn hẳn những vật liệu khác. Chính vì vậy mà rất nhiều công ty doanh nghiệp đã lựa chọn gỗ làm thiết kế nội thất cho văn phòng công ty mình. Lựa chọn đồ nội thất bằng gỗ trong không gian là xu hướng phổ biến trong những năm gần đây. Bởi sản phẩm mang những ưu điểm vượt trội, mà không phải chất liệu nào cũng có từ độ bền, tính thẩm mỹ đến sự sang trọng. Cụ thể các ưu điểm trở thành lý do khiến người dùng quyết định lựa chọn nội thất gỗ có thể kể đến như sau: Bền theo thời gian Ưu điểm nổi bật của nội thất gỗ và được xem là đặc trưng của những món đồ nội thất gỗ so với những nội thất vật liệu khác. Đó chính là sự bền theo thời gian. Không những thế, một số loại gỗ như giáng hương, tràm hương, đinh hương,... thì giá trị của nó còn tăng lên theo thời gian sử dụng. Mẫu mã đa dạng và phong phú Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu nội thất gỗ trong văn phòng khác nhau. Bạn có thể bắt gặp các loại nội thất gỗ với nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. Do đó, đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng tại nhiều không gian khác nhau. Bàn gỗ làm việc mang tính thẩm mỹ cao Các sản phẩm bằng gỗ được thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau. Bao gồm màu xám, màu vàng, màu nâu, màu đen, màu trắng,... Mỗi màu sắc sẽ mang lại cho không gian một phong cách khác nhau, nên giúp người sử dụng có nhiều sự lựa chọn hơn. Điều quan trọng nhất đó là người sử dụng có thể lựa chọn được màu phù hợp với phong thủy của mình. Từ đó, giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn. Bạn nên nghiên cứu xem bản mệnh của mình hợp màu gì để có được sự lựa chọn tốt nhất. Trên bề mặt của các sản phẩm, được thiết kế các đường vân gỗ tinh tế, nên giúp cho không gian trở nên đẳng cấp hơn. Đối với các sản phẩm bằng gỗ công nghiệp, thường tạo hình dáng uốn lượn kết hợp với các họa tiết trên bề mặt gỗ. Nên đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của cả những khách hàng khó tính nhất. Mang tính hài hòa Sản phẩm bằng gỗ thường có sự tương đồng và hài hòa hơn với các vật dụng làm việc trong phòng làm việc. Do đó, lựa chọn đồ nội thất gỗ trong văn phòng làm việc mang tính đồng bộ và hài hòa hơn. Phong cách Nội thất gỗ có thể được dùng trong nhiều phong cách khác nhau, nhưng thật sự hoàn hảo nếu chúng được dùng trong phong cách cổ điển. Với gam màu trầm tĩnh, những thiết kế nội thất gỗ luôn mang lại phong cảnh bình yên và tĩnh lặng phù hợp với phong cách cổ điển. Khi sử dụng nội thất gỗ, chúng ta có cảm giác những không gian trở nên ấm cúng và thân thiện hơn. Giá thành phải chăng Bàn làm việc bằng gỗ được sản xuất từ chất liệu gỗ tự nhiên và các loại gỗ công nghiệp. Đây là những vật liệu có sẵn trong tự nhiên nên thường rẻ hơn các vật liệu khác. Chính vì vậy, các loại ghế bằng gỗ thường có mức giá rẻ hơn trên thị trường. Tùy theo sở thích, phong cách và nhu cầu của bản thân, bạn có thể lựa chọn loại gỗ với chất liệu phù hợp nhất. Một tâm trạng hứng khởi, thoải mái chắc chắn sẽ tạo nên một hiệu suất làm việc cao. Từ đó, đưa bạn tới thành công hơn trong công việc. Lắp đặt và di chuyển một cách dễ dàng Bàn làm việc bằng gỗ thường có trọng lượng nhẹ hơn các loại bàn bằng sắt, nên tạo sự di chuyển dễ dàng hơn. Hơn nữa, các loại bàn làm từ vật liệu gỗ có thể tháo rời từng bộ phận. Điều này giúp các bạn có thể di chuyển tới bất kỳ nơi đâu một cách thuận lợi, nhất là khi văn phòng cần chuyển địa điểm.
 10. Gạch 30x60 đang trở thành xu hướng mới hoàn hảo trong việc trang trí nhà cửa, công trình. Đây là một trong những vật liệu quan trọng giúp không gian gia đình bạn trở sang trọng hơn. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại, nhiều mức giá và việc sử dụng gạch ốp tường cũng có nhiều lưu ý. Vì vậy, bạn cần biết cách phân loại cũng như kinh nghiệm chọn mua loại gạch phù hợp để ốp tường. Top các dòng gạch dùng để ốp tường phổ biến trên thị trường hiện nay Để hoàn thiện nội thất cho gia đình, gạch ốp lát tường đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, lựa chọn gạch ốp lát như thế nào luôn là vấn đề được đông đảo khách hàng quan tâm. Gạch men Gạch men là một trong các loại gạch ốp tường phổ biến nhất hiện nay. Nó được làm từ các thành phần như thạch cao, đất sét, cao lanh cùng các nguyên liệu khác. Sau khi nung, gạch được phủ lớp men mòng có độ sáng bóng và khả năng chịu lực tốt, không thấm hút nước. Gạch bóng kiếng Gạch ốp lát tường này có thành phần chính là bột đá đã qua khâu ép, sấy và nung ở nhiệt độ rất cao, khoảng 1200 độ C. Gạch này cũng có độ cứng cực kỳ cao nên dễ dàng lựa chọn để lát cho các công trình lớn. Chẳng hạn như trung tâm thương mại, khu văn phòng, tòa nhà plaza…Mạch ghép giữa những viên đá nhỏ nên, hạn chế khe hở từ đó tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Gạch bông Gạch bông cũng là một trong những loại gạch ốp lát tường được ưa chuộng hiện nay. Nó được làm từ bột đá, xi măng, cát cùng các loại phụ gia. Ưu điểm của loại gạch này là ít thấm nước, độ cứng tốt, được nhiều người dân khu vực nông thôn lựa chọn. Hiện nay dễ dàng nhận ra các công trình như quán cà phê, nhà phố,…đều được lát gạch bông bởi nó mang tính hoài cổ, thân quen, tạo điểm nhấn cho không gian. Gạch Granite Gạch ốp lát tường Granite có thành phần tràng thạch anh, đất và một số các nguyên liệu khác. Vì vậy gạch này có khả năng chịu được mức áp suất cao, độ cứng lớn. Vẻ bề ngoài sáng bóng và dễ dàng vệ sinh. Do đó, chúng cũng được sử dụng phổ biến ở biệt thự, khách sạn và nhà phố. Loại gạch này là không có sự đa dạng về màu sắc, kích thích và mẫu mã. Vì vậy sẽ thu hẹp phân khúc người dùng mua loại gạch này. Gạch Ceramic Thành phần chủ yếu của gạch này là đất sét, cát cùng một số nguyên liệu khác. Gạch Ceramic được nung ở nhiệt độ cao do đó có độ cứng lớn, được sử dụng để lát nền tại các cửa hàng, nhà phố, showroom,… Gạch ốp tường giả gỗ Loại gạch có màu sắc và đường vân tạo ra hệt với thân gỗ có trong tự nhiên. Gạch này có khả năng chịu được sự va đập khá tốt, ít bị trầy xước và thấm nước cực kỳ ít. Vì vậy, loại gạch này được khá nhiều người sử dụng. Mách bạn cách nhận biết chất lượng gạch dùng để ốp tường Hình thức bên ngoài Bạn nên kiểm tra kỹ phần vỏ thùng có nguyên vẹn hay đã bị xé rách một phần. Dấu niêm phong có được đóng trên vỏ thùng của vật liệu hay không. Cũng như hình thức phân loại sản phẩm như thế nào. Phương pháp thủ công Với cách kiểm tra này bạn có thể lấy viên gạch ra, đổ nước vào mặt sau. Nếu nước thoát ra ngoài bình thường thì gạch đã già. Và bạn có thể dùng gạch này cho công trình của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm gạch ốp tường vào nước. Nếu viên gạch bị sủi tăm ít, cho thấy chúng là những viên gạch đặt. Bạn có thể đảm bảo đây là những viên gạch chất lượng. Bạn cũng nên kiểm tra phần mặt được ốp vào tường hay nền nhà cần có nhiều gân. Điều này sẽ giúp cho gạch có độ bám dính tốt, không bị cong hay vênh so với ban đầu. Cách làm sạch gạch ốp tường như thế nào? Đối với vết bẩn bám trên kẽ gạch Kẽ gạch là nơi dễ tiếp xúc với vết bẩn và rất dễ nhìn thấy. Bạn hãy sử dụng vôi ăn trầu hoặc nước oxy già để thoa lên các đường khe của gạch ốp tường. Hoặc cũng có thể thay thế bằng một ít khoai tây giã nhuyễn gói trong khăn mềm rồi lau mạnh lên kẽ gạch men. Vết ố vàng do nước ứ đọng trên gạch Đối với nhà tắm thường xuyên tiếp xúc với nước, nên gạch ốp tường dễ có những vết ố vàng. Bên cạnh việc sử dụng hóa chất tẩy rửa, bạn có thể sử dụng tro bếp để làm sạch những vết ố này. Bạn rắc một ít tro bếp lên vị trí ố, sau 5 phút dùng bàn chải chà thật mạnh cho đến khi vết ố mờ dần và biến mất thì dùng vòi nước xịt mạnh vào. Đối với các vết trầy xước trên gạch ốp tường Quá trình sử dụng sẽ gặp tình trạng trầy xước này và đó chính là nơi lý tưởng để các vết bẩn bám vào gây nên những vệt đen làm mất thẩm mỹ. Để khắc phục bạn nên dùng nước tẩy chuyên dụng để làm sạch, sau đó dùng nến chà nhẹ vào chỗ trầy xước để nó mờ hẳn đi mà mắt thường rất khó phát hiện được. Vết bẩn từ sơn, nhớt, kẹo cao su… dính trên gạch Với vết sơn, nhớt bạn dùng một ít xăng hoặc dầu hỏa thấm vào khăn mềm rồi lau, khi thấy được tình trạng đã cải thiện thì lau lại bằng nước lau sàn. Đối với kẹo cao su dính lên gạch ốp tường thì cách đơn giản nhất là dùng băng dính. Đối với khu vực nhà bếp với những vết dầu mỡ bám lên gạch Bạn có thể sử dụng những loại nước tẩy rửa đa năng hoặc dùng bột mì, bột gạo sẽ hút lớp dầu mỡ dính trên bề mặt gạch ốp tường, sau đó bạn chỉ cần dùng bàn chải làm sạch lớp bột này và dùng nước lau sàn lau lại lần nữa là xong.
 11. Gạch 60x120 bóng kiếng hiện đang rất ưa chuộng, vì là gạch ốp lát khổ lớn, sẽ tạo nên những không gian rộng mở và thẩm mỹ cao. Chính vì vậy, chúng được sử dụng cho các công trình công cộng như: trung tâm thương mại, sảnh sân bay, khách sạn,... Những năm gần đây, mẫu gạch kích thước lớn này cũng được áp dụng thi công khá nhiều trong nhà ở dân dụng. Tìm hiểu đặc điểm chung của mẫu gạch bóng kiếng khổ lớn 60x120 Mẫu gạch bóng kiếng 60x120 mang nét đặc trưng là màu trắng sứ, cùng kết hợp với những đường vẫn vàng phớt nhẹ trên bề mặt gạch. Tạo nên một vẻ đẹp sang trọng cho không gian sống. Đặc biệt, mẫu gạch ốp lát 60x120 bóng kiếng trắng sứ vân vàng này rất dễ dàng thi công ở mọi vị trí. Cơ bản là tông bóng kiếng trắng sứ vân vàng không có sự nhàm chán, thích hợp với mọi loại không gian khác nhau. Sản phẩm gạch bóng kiếng 60x120 được cấu tạo làm 2 lớp (lớp xương gạch và lớp phủ men bóng trên bề mặt sản phẩm). • Lớp thứ nhất là lớp xương gạch được làm từ nguyên liệu cao cấp đá nhân tạo granite và phụ gia. Giúp cho sản phẩm có độ cứng và chắc chắn. • Lớp thứ 2 là lớp phủ men bóng kiếng họa tiết hoa văn màu sắc khác nhau. Ưu điểm của gạch ốp lát cao cấp 60x120 chống thấm tốt, chống trầy xước, chịu được sự mài mòn. Mẫu gạch ốp lát cao cấp 60x120 luôn đa dạng về màu sắc và thiết kế mang phong cách hài hòa. Mẫu mã họa tiết hoa văn sống động, chân thực, tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp 60x120 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất, và được làm từ nguồn nguyên liệu đảm bảo, không gây độc hại với con người, thân thiện với môi trường xung quanh. Những dòng gạch bóng kiếng 60x120 được ưa chuộng trên thị trường Với chất lượng gạch tốt, không rạn nứt, có độ bền và độ cứng vượt trội hơn so với các dòng gạch men khác. Nên gạch bóng kiến 60x10 hiện là sản phẩm được sử dụng nhiều tại những vị trí trung tâm có diện tích lớn, nhiều người qua lại. Dựa vào đặc điểm và công năng của các loại gạch bóng kiếng, mà sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm chính: gạch bóng kiếng toàn phần, gạch bóng kiếng 1 da và gạch bóng kiếng 2 da. Loại gạch ốp tường bóng kiếng 1 da Gạch bóng kiếng 1 da là loại gạch chỉ có một lớp bóng trên bề mặt, với những đường vân nhẹ nhàng. Đây là loại gạch có giá cả thấp nhất trong 3 loại gạch bóng kiếng thông dụng hiện nay, thích hợp với phân khúc khách hàng bình dân sử dụng. Thông thường, loại gạch lát nền đá bóng kiếng 60x120 1 da thường bán chạy hàng nhất vì phù hợp với nhiều diện tích nhà ở hiện nay. Loại gạch này cũng thường được sử dụng cho nhà trọ bình dân hoặc các công trình đòi hỏi độ thẩm mỹ không cao. Bởi mẫu gạch này vừa mang lại vẻ đẹp cho nơi sử dụng, vừa giúp những chủ đầu tư nhanh lấy lại vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ đi kèm với chất lượng nên bạn không thể đòi hỏi quá cao về chất lượng gạch được. So với 2 mẫu còn lại, mẫu gạch bóng kiếng này có độ cứng kém hơn và chất lượng thấp hơn một chút. Loại gạch ốp tường bóng kiếng 2 da Những mẫu gạch bóng kiếng 2 da 60x120 nhận được sự quan tâm của nhiều người trên thị trường hiện nay. Mẫu gạch này được thiết kế bao gồm một lớp lõi và một lớp men phủ sâu bên dưới. So với mẫu một da phía trên, thì mẫu gạch này có chất lượng cao hơn. Hiện nay loại gạch bóng kiếng 2 da này được sử dụng ở nhiều nơi sang trọng như nhà hàng, quán ăn cao cấp,... Bạn sẽ cảm thấy không gian sử dụng gạch được nâng tầm lên nhiều lần hơn, nhờ sự sang trọng mà gạch mang lại. Loại gạch ốp tường bóng kiếng toàn phần Là loại cao cấp nhất trong 3 loại gạch bóng kiếng được bày bán trên thị trường hiện nay. Loại gạch này được sản xuất với nguyên liệu chủ yếu là bột đá và được nung ở nhiệt độ cao, nên có chất lượng rất tốt. Những mẫu đá bóng kiếng toàn phần 60x120 được người dùng đánh giá cao, vì chống thấm nước rất tốt. Bên cạnh đó khả năng cách nhiệt, cách âm, chịu mài mòn của gạch cũng rất cao, tạo thêm sự hoàn hảo cho không gian sử dụng. Mẫu gạch này tạo cảm giác tự nhiên khi nhìn vào nhờ vào hiệu ứng 3D trên gạch. Những đường vân trên gạch cùng thiết kế gạch mang tính thẩm mỹ cao. Đây là dòng gạch cao cấp nhất trong các loại gạch bóng kiếng xuất hiện trên thị trường. Khi bàn về chất lượng, thì đây chính là loại có chất lượng cao nhất trong các loại với độ cứng tối đa, chịu uốn ép rất tốt. Ngoài ra, từng viên gạch bóng kiếng toàn phần rất nặng, biểu thị chất lượng cao qua trọng lượng của gạch.
 12. Động cơ điện hạ thế Siemens là dòng động cơ mà hãng Siemens mang đến chất lượng và sự sáng tạo từ những ngày đầu xuất hiện trên thị trường. Đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy cao, phù hợp cho tất cả các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau. Đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, các quy định Quốc tế và nước sở tại. Động cơ hạ thế Siemens có nguồn gốc xuất xứ từ đâu? Siemens là đơn vị cung ứng động cơ điện và thiết bị điện lớn bậc nhất của Đức và châu Âu. Công ty có trụ sở ở Berlin và München. Hiện nay, động cơ điện đến từ tập đoàn Siemens được nhiều người sử dụng. Đặc biệt ngày càng phổ biến hơn trong làng thiết bị điện. Về tập đoàn Siemens Siemens cung cấp các sản phẩm liên quan đến thiết bị điện tự động, điện tử và động cơ. Công ty có khoảng 343 000 viên chức từ 200 quốc gia. Doanh thu mỗi năm hơn 100 tỉ USD. Riêng lĩnh vực động cơ điện, bộ sưu tập Siemens có hàng trăm loại động cơ điện từ đơn giản đến phức tạp. Nhiều sản phẩm còn chưa được phân phối vào thị trường Việt Nam. Tập đoàn Siemens được ví như một gã đồ sộ của ngành sản xuất và cung ứng động cơ điện. Công ty sở hữu những tính năng hiện đại, ưu việt, kinh tế nhất, đặc biệt giá trị thương hiệu không thể quy đổi thành tiền. Tuy nhiên, động cơ điện nhãn hiệu Siemens còn một số hạn chế khi phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong đó, chi phí đắt và cao hơn hẳn các thiết bị đồng loại của thương hiệu khác. Điều này khiến nhiều khách hàng cân nhắc khi tiêu dùng sản phẩm của công ty. Đặc điểm chung các loại động cơ hạ thế Siemens – Động cơ hạ thế Siemens còn gọi là motor điện trung thế Siemens, hay motor Siemens thương hiệu Đức, chất lượng Quốc tế – Tuổi thọ vòng đời của động cơ hạ thế Siemens cao. – Đặc biệt, đối với động cơ được dẫn động bởi bộ truyền động tốc độ thay đổi. Việc tối ưu hóa cho bộ chuyển đổi điện áp và cho bộ truyền động hoàn chỉnh sẽ tiết kiệm chi phí tối ưu trong toàn bộ vòng đời và có giá trị hiệu suất tốt nhất. – Động cơ hạ thế Siemens tiết kiệm năng lượng, ít bảo trì và vận hành đáng tin cậy trong thời gian rất dài. Điều này được bổ sung bởi độ cứng cơ học cao và thiết kế giảm tiếng ồn và tối ưu hóa trọng lượng. Động cơ hạ thế Siemens có tiêu chuẩn hiệu suất mới nhất và giữ chất lượng cao nhất, tin cậy nhất và nhỏ gọn nhất. Các động cơ này được tích hợp tối ưu vào giải pháp truyền động. Chúng hoàn hảo khi sử dụng với các bộ khởi động động cơ SIRIUS và biến tần SINAMICS. Động cơ hạ thế Siemens đã được thử nghiệm và quá trình kiểm tra đạt chuẩn, có sẵn bằng nhôm hoặc với vỏ bọc bằng gang - cả phiên bản tiêu chuẩn cũng như phiên bản dành cho các những nơi có điều kiện khắc nghiệt. Động cơ Siemens hạ thế tiêu chuẩn đã được thiết kế và vượt qua các kì kiểm tra nghiêm ngặt cho các ứng dụng dưới boong. Ví dụ như các bộ truyền động phụ trong quạt, máy bơm và bộ truyền động máy nén - cũng như cho ngành công nghiệp trên biển. Đặc biệt như trên giàn khoan. Phân loại các dãy sản phẩm động cơ hạ thế Siemens Động cơ điện hạ thế bao gồm cả hai loại động cơ vỏ nhôm và vỏ gang đối với ứng dụng phổ thông. Chúng phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất mới nhất và bao gồm cho cả hai cấp hiệu suất IE1 và IE2. Mặc dù động cơ hạ thế Siemens cũng đồng thời có dải hiệu suất IE3 và đặc biệt là IE4, nhưng chúng vẫn được xem như đặc biệt và không được nêu trong tài liệu này. Bổ sung vào dãy động cơ hiệu suất IE1và IE2 này, động cơ hạ thế Siemens có thể cung cấp các điều chỉnh cho một số thị trường đặc biệt như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc,... Động cơ cung cấp cho thị trường phân phối đã bao gồm các tính năng chung nhất được yêu cầu theo địa phương. Ví dụ như lỗ thoát nước, nhiệt điện trở bảo vệ và nhiều tính năng khác. Động cơ vỏ nhôm IE1 (1LE10 & 1LA7) • Cỡ vỏ: 63 – 160 • Công suất: 0.12 - 18.5 kW • Số cực: 2, 4 và 6 • Điện áp và tần số: 400 V± 5%, 50 Hz và điện áp/tần số khác • Kiểu lắp đặt: IM B3 và các loại khác Động cơ vỏ nhôm IE2 (1LE10) • Cỡ vỏ: 80 - 160 • Công suất: 0.55 – 18.5 kW • Số cực: 2, 4 và 6 • Điện áp và tần số: 400 V ± 5%, 50 Hz và điện áp/tần số khác • Kiểu lắp đặt: IM B3 và các loại khác Động cơ vỏ gang IE1 (1LEO) • Cỡ vỏ: 80 – 355 • Công suất: 0.55 - 315 kW • Số cực: 2, 4 và 6 • Điện áp và tần số: 400 V± 5%, 50 Hz và điện áp/tần số khác • Kiểu lắp đặt: IM B3 và các loại khác Động cơ vỏ gang IE2 (1LEO) • Cỡ vỏ: 80 - 355 • Công suất: 0.55 – 315 kW • Số cực: 2, 4 và 6 • Điện áp và tần số: 400 V ± 5%, 50 Hz và điện áp/tần số khác • Kiểu lắp đặt: IM B3 và các loại khác Có thể bạn chưa biết Động cơ có thể cung cấp với cuộn sấy chống đọng sương như một lựa chọn bổ sung. Hoán cải động cơ nhỏ không thật dễ dàng. Một phương án khác để chuyển đổi qua lại giữa dây quấn kiểu tam giác hoặc 2 kết nối dây quấn kiểu sao với lưới hạ thế. Động cơ không quay sẽ bị đốt nóng. Điện áp nên lựa chọn xấp xỉ >10% định mức.
 13. Hiện nay, công nghệ cắt sắt laser TPHCM tiên tiến và được xem là phương pháp cắt kim loại tốt nhất hiện nay. Phương pháp cắt sắt bằng laser với ưu điểm tốc độ cắt nhanh, đáp ứng được nhu cầu cần gấp và kịp tiến độ hoàn thành sản phẩm. Tìm hiểu sơ lược về công nghệ gia công cắt laser kim loại Năm 1960, nhà vật lý Theodore Maiman (Mỹ) đã phát hiện ra tia Laser. Từ đó, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu và phát hiện được những lợi ích thiết thực của laser đối với con người. Đến thời điểm hiện tại, chùm tia laser đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là gia công cơ khí. Vài năm gần đây, kỹ thuật cắt khắc và gia công kim loại bằng tia laser đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng thấy các sản phẩm được gia công bằng công nghệ cắt laser ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày. Nguyên lý hoạt động của công nghệ cắt laser Chùm tia laser năng lượng cao truyền ra ngoài theo đầu cắt và đốt cháy bề mặt vật liệu. Dưới sự hỗ trợ của dòng khí áp suất cao, phần vật liệu nóng chảy sẽ bị thổi bay ra khỏi vùng cắt. Nhờ đó, công nghệ cắt laser có thể mang đến năng suất làm việc cao, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí. Công nghệ cắt laser kim loại có những ưu điểm vượt trội nào? So với các công nghệ cắt kim loại tấm thông dụng hiện nay như: cắt bằng khí ga & O2, cắt kim loại bằng máy CNC mũi, cắt kim loại bằng Plasma, cắt kim loại bằng tia nước, thì cắt kim loại bằng máy laser có một số ưu điểm như sau: ✔ Cắt kim loại bằng máy laser đảm bảo độ chính xác cao hơn nhiều so với các công nghệ còn lại. ✔ Nét cắt mịn đẹp, khe cắt cực hẹp giúp cho vật phẩm hoàn thiện. ✔ Đảm bảo chất lượng sai số cực thấp, vết cắt vuông góc gọn mịn đẹp nên sau khi cắt bằng máy laser trên các chất liệu như sắt, thép, inox, đồng, nhôm thường không phải gia công lại. ✔ Cắt kim loại bằng máy laser giúp cho việc cắt chính xác kể cả những chi tiết nhỏ, các chi tiết hoa văn tinh xảo phức tạp đều có thể cắt được hết mà các công nghệ cắt còn lại đành bó tay. ✔ Tốc độ cắt kim loại bằng máy laser cực nhanh cũng là một lợi thế, giúp cho việc cắt trên kim loại tiết kiệm thời gian. Lựa chọn việc cắt kim loại, inox, đồng, nhôm, sắt, thép tấm bằng máy laser vẫn là sự lựa chọn kinh tết nhất, hiệu quả nhất. Phương pháp cắt laser kim loại đáp ứng được yêu cầu cắt nhanh lấy liền, chất lượng thành phẩm cắt đảm bảo cao. Giới thiệu các phương pháp cắt sắt phổ biến Sắt là vật liệu kim loại có độ cứng và độ bền cao. Thế nên, gia công cắt khắc sắt là công đoạn khó khăn nhất trong quy trình hoàn thiện sản phẩm. Trước khi công nghệ cắt laser sắt ra đời, con người đã sử dụng rất nhiều cách khác nhau để gia công sắt tùy vào độ dày của bề mặt vật liệu. Cắt thủ công Với phương pháp cắt thủ công, máy cưa lọng sẽ được sử dụng để gia công sắt. Thông thường, người thợ sẽ vẽ phác thảo hình dáng sản phẩm với kích thước tương ứng lên giấy trắng, sau đó đặt lên bề mặt vật liệu và bắt đầu cắt. Tuy có chi phí đầu tư thấp, nhưng cách cắt sắt này có năng suất không cao, chất lượng sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của người thợ. Bên cạnh đó, phương pháp này chỉ cắt được sản phẩm với hình dáng đơn giản, đường cắt thô sơ, còn vết răng cưa, cần gia công xử lý lại. Ăn mòn điện hóa Cắt sắt bằng phương pháp ăn mòn điện hóa nghĩa là sử dụng hóa chất, để loại bỏ những phần vật liệu không cần thiết và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Cách thực hiện: Trước tiên, người thợ sẽ cắt decal bảo vệ theo hình dáng mong muốn và dán lên bề mặt vật liệu. Tiếp đó, đổ hóa chất ăn mòn kim loại lên toàn bộ bề mặt, những vị trí không được dán decal bảo vệ sẽ bị hóa chất ăn mòn. Phương pháp cắt sắt này cho chất lượng sản phẩm không ổn định, độ sắc nét của vết cắt không cao, tốc độ cắt tùy thuộc vào loại hóa chất ăn mòn được sử dụng. Thế nên, cắt sắt bằng hóa chất ăn mòn chỉ phù hợp với những sản phẩm có kích thước nhỏ và mỏng. Cắt sắt bằng tia nước Phương pháp này sử dụng tia nước (hỗn hợp giữa nước và hạt đá mài) có áp suất lớn và tốc độ cao để cắt kim loại sắt. Ngoài kim loại, máy cắt bằng tia nước có thể cắt được những loại vật liệu khác như đá, bê tông hoặc những vật cứng khác. Cắt sắt bằng máy Plasma CNC Nguyên lý: Sử dụng tia Plasma với nhiệt độ cao, truyền tới đầu cắt và luồng khí áp suất lớn trong buồng khí để đốt cháy và thổi bay kim loại, sắt ra khỏi rãnh cắt. Sản phẩm được tạo ra từ công nghệ cắt sắt bằng tia Plasma sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như: cường độ dòng điện, luồng khí sử dụng, khoảng cách từ đầu cắt đến bề mặt vật liệu và tốc độ cắt. Tuy nhiên, những loại máy cắt Plasma thường có tốc độ lớn. Tất khó để người sử dụng điều chỉnh khoảng cách cắt chính xác. Thế nên, dù máy cắt Plasma có thể cắt được tấm sắt với độ dày lên đến 40mm, nhưng lại tạo ra sản phẩm với độ chính xác không cao, vết cắt không có đủ độ mượt. Bên cạnh đó, chùm tia Plasma có kích thước lớn, đường cắt sẽ bị cháy nám, sản phẩm cần phải gia công xử lý lại trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Công nghệ cắt laser sắt Cắt laser là công nghệ gia công tiên tiến nhất hiện nay. Phương pháp này có nhiều ưu điểm nổi bật như: tốc độ cắt nhanh, cắt được hầu hết các vật liệu kim loại và phi kim (kể cả những kim loại có tính phản quang như đồng, nhôm…). Vết cắt sắc nét và độ chính xác cao. Đặc biệt, công nghệ cắt sắt bằng tia laser có thể gia công được những sản phẩm với kích thước rất nhỏ (10mm) hoặc sản phẩm có hình dáng phức tạp, nhiều chi tiết. Bên cạnh đó, máy cắt laser còn có khả năng cắt kim loại ống với độ dày lên đến 14mm và đường kính 250mm.
 14. Xây nhà ở là một trong những công việc quan trọng cả đời người. Ngoài việc chuẩn bị ngân sách đầy đủ, thì việc xây dựng thi công nhà ở đều cần đến đơn vị thi công trọn gói nhà phố uy tín. → Tuy nhiên, nếu bạn không lựa chọn được đơn vị uy tín sẽ gặp những rủi ro gì? Đơn giá xây dụng trọn gói phụ thuộc những yếu tố nào? Hãy cùng chúng tôi giải đáp từng thắc mắc thông qua bài viết sau đây nhé! Rủi ro khi gia chủ giao khoán cho nhà thầu xây dựng không uy tín là gì? Năng lực nhà thầu yếu kém Nhà thầu không có năng lực xây dựng thì chắc chắn họ sẽ không đủ khả năng tư vấn pháp lý, công năng sử dụng, tính thẩm mỹ, kết cấu của ngôi nhà. Cũng như thi công sẽ không đảm bảo được an toàn cho người lao động. Ngoài ra, họ cũng sẽ không có kinh nghiệm để tư vấn cho gia chủ về lựa chọn và sử dụng vật liệu, sao cho tiết kiệm tối đa nhất chi phí xây dựng nhà cửa. Về chất lượng công trình Có rất nhiều nhà thầu lợi dụng lòng tin của bạn trong quá trình thi công, họ sẽ dễ dàng bớt xén vật tư khiến cho công trình kém chất lượng, không đảm bảo an toàn. Trong hợp đồng, cần phải có bảng quy định chủng loại vật tư, xuất xứ, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật cụ thể rõ ràng. Bạn cũng nên xem xét kỹ lưỡng về quy định bảo hành, thời gian bảo hành, chi phí bảo hành trong hợp đồng. Về tiến độ xây dựng nhà Đối với nhà thầu xây dựng không đủ nhân sự, cũng như không trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc phục vụ công tác thi công. Chắc chắn sẽ làm cho công trình bị kéo dài, không hoàn thành đúng tiến độ thi công, sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Về vấn đề tài chính Bạn nên ràng buộc thật chặt chẽ về các điều khoản thanh toán, nên để nhà thầu kết thúc hạng mục mới tạm ứng tiền. Đã có rất nhiều trường hợp sau khi nhà thầu tạm ứng vượt số tiền. Có thể họ sẽ bỏ dở công trình hoặc thi công theo kiểu chống đối, để chủ đầu tư đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng. Trong bảng quy định vật tư kèm theo hợp đồng, bạn cần phải chắc chắn về phần mô tả chi tiết tính năng, chủng loại xuất xứ kèm theo mức giá từng thời điểm. Về bán thầu công trình cho đơn vị thứ 3 Có rất nhiều nhà thầu sau khi ký kết hợp đồng nhưng không trực tiếp thi công, điều phối cung cấp vật tư, giám sát thi công mà khoán lại cho một nhà thầu khác thực hiện những công việc này. Sẽ có rất nhiều công ty làm quảng cáo khá rầm rộ, tự hào làm hàng trăm công trình một năm. Tuy nhiên, bạn hãy nên tìm hiểu kỹ trước khi giao công trình của mình cho một nhà thầu nào đó. Nhà thầu xây dựng lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng chính là tâm huyết nghề nghiệp của họ với công trình. Bạn nên chọn nhà thầu nào có mong muốn xây dựng thương hiệu uy tín, bài bản, toàn tâm toàn ý, chung tay xây dựng tổ ấm cho mình. Giá xây dựng nhà ở trọn gói phụ thuộc vào những yếu tố nào? Mục đích sử dụng công trình Tùy thuộc vào mục đích gia chủ sử dụng công trình để làm nhà ở, nhà trọ, văn phòng cho thuê hay dùng để kinh doanh,… mà các mức giá sẽ khác nhau. Bởi mỗi loại công trình sẽ có cách thiết kế và vật tư sử dụng thi công khác nhau. Điều kiện và mặt bằng thi công Điều kiện và mặt bằng thi công chính là yếu tố đầu tiên đến đơn giá xây dựng nhà ở. Cụ thể là bạn cần xác định diện tích xây dựng và diện tích sàn xây dựng. Hầu hết nhà thầu thi công thường yêu cầu đường vận chuyển vật tư vào công trình rộng trên 5m. Bởi diện tích đường càng lớn thì sẽ dễ dàng cho các xe chở vật tư lớn di chuyển thuận tiện. Tại các thành phố lớn, đơn giá vận chuyển vật tư vào hẻm nhỏ sẽ cao hơn. Vì phải tiêu tốn thiết bị vận chuyển cũng như chi phí thuê nhân công. Chất lượng vật tư Nguồn vật tư khác nhau sẽ có nhiều đơn giá khác nhau, bạn cần tham khảo giá vật tư trên thị trường để so sánh với mức giá mà nhà thầu xây dựng cung cấp. Đặc biệt, bạn cần kiểm tra đơn giá mà nhà thầu đưa ra, phải xác định được đó là phần vật tư thô hay vật tư hoàn thiện. Chất lượng thi công của nhà thầu Yếu tố quan trọng để đánh giá độ an toàn và tuổi thọ của công trình, đó chính là chất lượng thi công của đơn vị nhận thầu. Do đó, đơn giá xây dựng nhà trọn gói cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm của đơn vị thi công. Theo đó, bạn có thể đánh giá chất lượng thi công của nhà thầu dựa vào các tiêu chí sau: ➤ Đội ngũ thi công lành nghề, tỉ mỉ, đúng kỹ thuật sẽ có chi phí cao hơn so với đội ngũ thi công tay nghề thấp, cẩu thả. ➤ Trộn vữa bằng máy, đo lường cát bằng thùng sẽ có hiệu quả hơn so với việc trộn vữa bằng tay. ➤ Chuyên môn và kinh nghiệm của kỹ sư cũng là yếu tố quyết định đến tiến độ thi công và chất lượng của công trình. Phương án thi công của nhà thầu Tùy vào đơn vị nhận thầu mà quy trình và phương án thi công cũng có sự khác nhau. Thông thường, những nhà thầu có kinh nghiệm thì quy trình thi công đã được vận hành mượt mà và thành thạo. Bên cạnh đó, thời gian thi công sẽ nhanh hơn so với các nhà thầu không chuyên. Những đơn vị nhận thầu chuyên nghiệp luôn sử dụng hệ giàn giáo, cây chống, ván khuôn và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động
 15. Việc mua riêng lẻ từng món đồ nội thất trong nhà vừa mất thời gian, vừa khó tiết kiệm chi phí. Đó là chưa kể, gia chủ sẽ gặp khó khăn trong cách phối từng món nội thất với nhau. Nhất là khi bạn có một ngôi nhà diện tích khiêm tốn và yêu thích phong cách hiện đại. Chính vì vậy, việc mua trọn bộ nội thất homestay tại Bảo Lộc chính là giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn. Vậy trọn bộ nội thất homestay theo từng phòng bao gồm những gì? Mua sắm đồ nội thất trọn bộ cho ngôi nhà đang là xu hướng trang trí không gian sống hiện đại ngày nay. Đây cũng là cách mua sắm đồ nội thất thông minh, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí đầu tư. Một ngôi nhà thông thường sẽ bao gồm những phòng chính như: phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Trọn bộ nội thất sẽ là hệ thống nội thất trọn gọi đi từ phòng khách đến phòng ngủ. Định hình ngôi nhà theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Tất nhiên, vẫn đảm bảo chi phí trong mức cho phép. Nội thất phòng khách Những món nội thất chính để có một phòng khách hoàn chỉnh là: Bộ ghế sofa phòng khách, bàn trà, kệ tivi, tủ giày. Kết hợp với những đồ nội thất phụ như kệ sách, thảm, rèm,… Sẽ giúp không gian phòng khách trở nên hiện đại, tiện dụng. Nếu bạn có kinh phí hạn chế nhưng vẫn muốn có một phòng khách chuẩn đẹp, thì nên tham khảo những món nội thất phòng giá rẻ dưới 10 triệu. Nội thất phòng bếp – bàn ăn giá rẻ Nếu sofa là món nội thất chính của phòng khách, thì bàn ăn sẽ là điểm nhấn của gian bếp. Bàn ăn cũng rất đa dạng từ màu sắc, kiểu dáng cho đến chất liệu. Nếu đi chọn một bộ bàn ăn riêng lẻ, bạn sẽ phân vân giữa bàn ăn 4 ghế với bàn ăn 6, 8 ghế. Giữa bàn ăn bằng gỗ với bàn ăn bằng kim loại, mặt đá, mặt gỗ,… Hơn nữa bàn ăn bán lẻ sẽ có giá vài triệu đồng. Đối với sản phẩm bàn ăn giá rẻ, khi ngôi nhà đã nhất quán với phong cách hiện đại, số thành viên trong gia đình đã có thì việc còn lại chỉ là chọn chất liệu mà bạn muốn. Nội thất phòng ngủ – combo giường tủ phòng ngủ giá rẻ Đến với không gian phòng ngủ, để không mất nhiều thời gian lựa chọn từng món nội thất rời rạc. Bạn có thể tham khảo những mẫu trọn bộ nội thất phòng ngủ giá rẻ. Thông thường một combo cũng sẽ bao gồm đầy đủ: Giường ngủ, tủ quần áo, bàn phấn hoặc bàn học cùng 2 táp đầu giường. Tất cả sẽ đi theo một màu, một phong cách. Giúp ngôi nhà có một không gian nhất quán. Việc mua sắm trọn bộ nội thất cho ngôi nhà sẽ mang đến lợi ích như thế nào? Ngày nay, việc mua sắm đồ nội thất cho không gian nhà ở là vô cùng cần thiết. Bởi mua nội thất không chỉ làm tăng giá trị cho ngôi nhà, mà còn thể hiện được phong cách sống của chủ nhân. Tuy nhiên, việc chọn những đồ nội thất một cách rời rạc, không thống nhất ngôn ngữ thiết kế sẽ làm xấu đi mọi thứ. Thậm chí làm giảm giá trị căn nhà. Dưới đây là top các lý do bạn nên quan tâm khi mua sản phẩm nội thất trọn bộ cho gia đình nhà mình. Mang đến giá trị thẩm mỹ cao nhất cho ngôi nhà Ai cũng mong muốn mình được sống trong căn hộ đẹp và hiện đại và tiện nghi hơn. Mua đồ nội thất thiết kế trọn bộ là GIẢI PHÁP tối ưu cho những ai đang mong muốn tận hưởng trong không gian sống lý tưởng. Không một sự kết hợp nào hoàn hảo hơn việc các món đồ nội thất (ghế sofa đẹp - bàn trà - kệ tivi) được thiết kế theo bộ. Các kiến trúc sư đã có sự tính toán mang đến sự tương đồng về: chất liệu, màu sắc, kiểu dáng thiết kế cũng như kích thước của các món đồ nội thất. Do vậy, lựa chọn mua đồ nội thất theo combo mang đến giá trị thẩm mỹ cao nhất cho ngôi nhà. Tiết kiệm thời gian mua sắm Thay vì bạn phải chạy đến địa chỉ này để mua ghế sofa, lại chạy đến địa chỉ khác để mua bàn trà hay thảm trải sàn, kệ tivi cho phòng khách. Hãy lựa chọn đồ nội thất thiết kế theo bộ, để tiết kiệm thời gian đi chọn mua đồ và thời gian di chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau. Trọn bộ sử dụng Mua một combo, bạn có được đầy đủ đồ dùng cơ bản sử dụng cho không gian, sẽ không phải mất thêm thời gian chọn lựa kết hợp đồ dùng hay đau đầu lo lắng về sự hài hòa, sắp xếp. Bởi mỗi thiết kế combo đều đã được nghiên cứu kỹ càng theo xu hướng mới, phù hợp với từng không gian riêng và có thể thay đổi kích thước theo diện tích khác nhau của nhà bạn. Trọn bộ đồ dùng giá rẻ ưu đãi Giống như hình thức mua đồ bên ngoài sỉ và lẻ, việc mua combo nội thất trọn bộ sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều. Những chiếc ghế sofa phòng khách + bàn trà + kệ tivi hay đến những thiết bị điện gia dụng vừa đẹp, hiện đại, phong cách mới lại có giá rẻ hơn nhiều khi mua trọn bộ so với việc chọn mua riêng lẻ. Bảo hành, bảo trì dễ dàng, yên tâm hơn Những chế độ hậu mãi đi kèm với sản phẩm là vô cùng cần thiết. Đây là những chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Nếu mua đồ nội thất trọn bộ tại cùng 1 địa chỉ, bạn sẽ dễ dàng bảo hành sản phẩm hơn so với việc tìm địa chỉ bảo hành cho mỗi 1 sản phẩm khi có vấn đề gì đó xảy ra trong quá trình sử dụng. → Tất cả các món đồ nội thất trong bộ sản phẩm luôn phải đảm bảo 3 yếu tố là: Công dụng - Thiết kế - Gắn kết với toàn bộ nội thất còn lại của căn nhà. Chính vì những điều đó, việc chọn mua sản phẩm nội thất trọn bộ sẽ luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho bạn.