• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Shrirovietnam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Shrirovietnam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday Tháng 8 6

Contact Methods

 • Website URL
  https://shrirophoto.com.vn/
 1. Tất cả các máy ảnh kỹ thuật số hiện nay đều được phân loại theo kích thước cảm biến của chúng và hai kích thước phổ biến nhất là crop và full frame. Hãy cùng BH Asia tìm hiểu sự khác biệt giữa từng loại để bạn có thể chọn máy ảnh tốt nhất cho nhu cầu của mình qua bài viết dưới đây nhé! 1. Tìm hiểu cảm biến máy ảnh là gì? Thông thường, trước khi ra quyết định loại máy ảnh kỹ thuật số mà bạn muốn mua hoặc sử dụng thì một trong những quyết định đầu tiên và quan trọng là nên chọn kích thước cảm biến nào. Hiện nay, trong lĩnh vực nhiếp ảnh kỹ thuật số, có hai loại máy ảnh chính: máy ảnh có cảm biến crop và máy ảnh có cảm biến full-frame. Mỗi loại có những ưu và nhược điểm riêng, do đó tuỳ vào mục tiêu chụp ảnh mà bạn có thể thấy rằng đâu là máy ảnh phù hợp với mình nhất. 2. Giải thích về cảm biến crop và full-frame Cảm biến có dạng hình chữ nhật ở giữa máy ảnh DSLR để đọc hình ảnh từ ống kính. Nhìn chung, cảm biến càng lớn thì bạn càng có thể nhận được nhiều ánh sáng và chi tiết hơn, ngoài ra cũng mang lại chất lượng hình ảnh cao hơn. Cách thức hoạt động của cảm biến crop: Thông thường, một cảm biến crop nhỏ hơn kích thước tiêu chuẩn 35mm. Điều này có nghĩa là các cạnh của ảnh của bạn sẽ được cắt để có trường xem chặt chẽ hơn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng ống kính 50mm trên máy ảnh cảm biến crop có hiệu ứng hệ số nhân là 1,5x, thì độ dài tiêu cự hiệu quả và hợp lý của bạn sẽ tương tự với ống kính 75mm. Cụ thể, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Whitney Whitehouse cho rằng: “Các thân máy ảnh khác nhau có hệ số crop khác nhau. “Canon có cảm biến crop 1,6x, trong khi Nikon, Sony, Sigma và Pentax có hệ số nhân là 1,5x, còn bộ cảm biến Micro Four Thirds ( Panasonic dòng G và Olympus) là 2x” Xem thêm: Lens Sigma chất lượng và chính hãng mà nhiếp ảnh gia rất nên đầu tư. Để bạn có thể tìm góc tương đương cho một ống kính trên thân cảm biến crop, bạn chỉ cần nhân lượng phóng đại với độ dài tiêu cự của ống kính là sẽ ra. Ví dụ hai kích thước cảm biến crop phổ biến nhất là APS-C và Micro Four Thirds, có hệ số crop lần lượt là 1,6x và 1,5x. Đặc điểm của máy ảnh full-frame: Dải động (Dynamic Range) Dải động (Dynamic Range) đề cập đến phạm vi đầy đủ của các giá trị phơi sáng trong một hình ảnh, từ vùng tối nhất đến vùng sáng nhất. Với máy ảnh DSLR full-frame mới hơn sẽ cung cấp cho bạn dải động (dynamic range) cao nhất. Nghĩa là bạn có thể chụp những hình ảnh có độ tương phản cao hơn hoặc nếu bạn vô tình thiếu sáng hoặc phơi sáng quá mức cho hình ảnh của mình, tệp full-frame (đặc biệt nếu bạn chụp ở định dạng RAW) sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin để khôi phục các vùng sáng bị lóa hoặc vùng tối sâu hơn so với khả năng của cảm biến crop. Khả năng chụp thiếu sáng Chụp ảnh thiên văn là một trong những kịch bản ánh sáng yếu nơi cảm biến lớn hơn thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên, rất khó để có được một bức ảnh chụp bầu trời đêm đẹp bằng cảm biến crop vì cảm biến nhỏ hơn, có nghĩa là nó cho phép ít ánh sáng hơn và trời vốn đã tối sẵn. Cảm biến Full Frame với hiệu suất ISO cao đi đôi với khả năng chụp thiếu sáng tốt, bởi vì nhiều ánh sáng chiếu vào cảm biến lớn hơn sẽ không cần phải tăng ISO nhiều để bù cho sự thiếu sáng. Do đó ảnh chụp của bạn sẽ ít bị nhiễu hạt hơn vì không dùng ISO quá cao. Độ sâu trường ảnh Mặc dù độ sâu trường ảnh phần lớn được quyết định bởi ống kính và khẩu độ tối đa nhưng thân máy ảnh cũng có thể giúp bạn đạt được hiệu ứng mờ tuyệt đẹp đó. Cảm biến Fullframe cho cảm giác xóa phông hậu cảnh mượt hơn. Ví dụ chụp chân dung, chụp ảnh đồ ăn và các loại nhiếp ảnh khác có nền mờ sẽ rất phù hợp với cảm biến full-frame. Xem thêm: Các loại ống kính máy ảnh full-frame đến từ sigma việt nam Chi tiết và độ phân giải Cảm biến full-frame sẽ giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ phân giải và chi tiết bởi vì nó cung cấp nhiều megapixel hơn cũng có nghĩa là bạn có thể cắt hình ảnh một cách đáng kể mà vẫn giữ được khung hình tối ưu. Góc nhìn rộng hơn Vì không có hệ số crop trên cảm biến full-frame nên bạn có thể có được trường nhìn rộng hơn với ống kính của mình. Đặc biệt, nếu bạn chụp ảnh phong cảnh hoặc bất cứ thứ gì cần khung hình rộng, chẳng hạn như chụp ảnh bất động sản hoặc kiến trúc, bạn có thể sẽ muốn có một khung hình đầy đủ khi dùng cảm biến full-frame đó. Đặc điểm của máy ảnh cảm biến crop Kích thước linh hoạt hơn Nếu bạn chưa sẵn sàng chi tiền cho một khung hình full-frame vì cảm biến này có chi phí tương đối cao thì với cảm biến crop có thể là lựa chọn. Ngoài ra, nó cũng rất nhỏ gọn tiện lợi mang đi nhiều nơi bạn muốn. Yếu tố nhân tiêu cự Mặc dù yếu tố crop được xem là điểm yếu của các máy ảnh này, bạn cũng có thể biến độ phóng đại của nó thành lợi thế của mình trong các tình huống mà bạn cần đến gần. Ví dụ, cảm biến nhỏ hơn của cảm biến crop có thể giúp ống kính của bạn có thêm phạm vi tiếp cận. Ngoài ra, nếu bạn chụp ảnh động vật hoang dã hoặc chụp ảnh thể thao , bạn có thể chụp rất tốt với máy ảnh cảm biến crop. Tuy nhiên, cảm biến crop thường có chất lượng hình ảnh thấp hơn so với cảm biến full-frame vì do diện tích bề mặt nó nhỏ hơn nên khung hình không đầy đủ. Xem thêm: Chân máy ảnh Manfrotto giúp nhiếp ảnh gia trang bị đầy đủ phụ kiện cho những bức ảnh hoàn hảo. 3. Làm thế nào để tận dụng tối đa bất kỳ máy ảnh crop hay full-frame? Bất kể bạn chọn loại máy ảnh nào, sau đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng để có được bức ảnh đẹp nhất có thể với máy ảnh của mình: Nên đầu tư vào ống kính full-frame Nhiếp ảnh gia Silva từng nói: “Nếu bạn định sử dụng cảm biến crop, điều tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào một ống kính full-frame” bởi vì những đặc điểm lợi thế bạn có thể thấy ở trên. Ngoài ra, nếu bạn muốn tiết kiệm tiền mua cảm biến crop nhưng nghĩ rằng bạn có thể nâng cấp lên full frame sau này, thì về lâu dài, bạn sẽ ít tốn kém hơn khi đầu tư vào kính chất lượng ngay bây giờ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô bộ dụng cụ của mình mà không cần phải bán và thay thế các mặt hàng tốn kém. Chụp ở định dạng RAW Các tệp RAW không nén thu được nhiều thông tin hơn so với JPG nén, nhưng thật tuyệt là cả máy ảnh cảm biến crop và full-frame đều có thể chụp RAW. Để tối đa hóa chất lượng hình ảnh của bạn, hãy chụp ở định dạng RAW bất cứ khi nào có thể. Hy vọng qua bài viết trên, bạn có thể sẵn sàng để chọn máy ảnh phù hợp nhất với phong cách của mình. Hãy nhớ rằng thông số kỹ thuật rất quan trọng, nhưng chúng không phải là tất cả. Chúc bạn chọn được máy ảnh ưng ý nhất! Bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Khuyến mãi giá sốc 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 2. Đối với các nhiếp ảnh gia, những chiếc túi đựng máy ảnh để bảo vệ phụ kiện quan trọng cũng như thể hiện phong cách riêng là việc rất cần thiết. Đặc biệt, túi đựng máy ảnh bằng da được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi vì vẻ ngoài cá tính, tinh tế và hiện đại. Hãy cùng BH Asia tham khảo ngay top 5 mẫu túi đựng máy ảnh vintage chất lượng dưới đây nhé! 1. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC LARGE SHOULDER BAG Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag là phụ kiện hữu ích và tiện dụng để các nhiếp ảnh gia bảo vệ tối ưu cho những chiếc máy ảnh, ngay cả khi phải di chuyển thường xuyên. Ngoài ra, với vẻ ngoài tinh tế và phong cách, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn yêu thích phong cách vintage nhưng vẫn muốn pha chút hiện đại, cá tính. Chi tiết sản phẩm: - Khả năng chứa : 1 máy Mirrorless hoặc DSLR, 1 Ống kính - Dây đeo vai của túi dễ dàng điều chỉnh, thích hợp với nhiều phong cách khác nhau tùy sở thích của bạn. - Ngăn nhỏ đặt phụ kiện để đựng các phụ kiện cơ bản ở ngoài để tiện lợi khi lấy ra - Chất liệu bằng vải dày dặn - Kích thước: 31 x 42.5 x 18cm Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag có thể đựng được 1 máy ảnh DSLR với ống kính như Lens Sigma hoặc một máy quay phim mini DV và 1 ống kính. Ngoài ra, túi này có thêm nhiều ngăn phụ bên mặt trước để chứa các phụ kiện đi kèm dễ dàng. Do đó, đây được xem là chiếc túi đựng máy ảnh vintage rất đáng sở hữu. 2. TÚI NATIONAL GEOGRAPHIC AFRICA MEDIUM HOLSTER NG A2210 National Geographic Africa Medium Holster là một túi vai nhỏ gọn với nhiều tiện ích để các nhiếp ảnh có thể dễ dàng đặt vừa máy ảnh DSLR, kèm theo đó là 1 ống kính ví dụ của hãng sigma việt nam. Ngoài ra túi đựng máy ảnh này còn đủ để bạn đặt vừa máy tính bảng mini và các vật dụng nhỏ khác. Với lớp bảo vệ bên trong chắc chắn được làm từ đệm bông dày dặn và cứng cáp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với khả năng chống sốc hay va đập của túi máy ảnh National Geographic này. Tất cả hệ thống được đóng khép bằng dây kéo và đảm bảo mọi dụng vật được cất giữ cẩn thận bên trong mà không bị rơi ra ngoài. Về thiết kế của túi, nhằm mang lại tính tiện lợi cho người sử dụng, túi máy ảnh National Geographic đã thiết kế dây kéo mở túi ở trên đỉnh túi xách. Vì thế, nó rất dễ cho bạn thao tác đóng mở, lấy hoặc cất thiết bị ghi hình, đặc biệt trong trường hợp cần ghi hình nhanh thì tính năng này rất tiện dụng. 3. TÚI MÁY ẢNH Chiếc túi đựng máy ảnh vintage được săn đón nhiều nhất trong Bộ sưu tập túi của hãng National Geographic khi liên tục “cháy hàng” lúc vừa về Việt Nam, với thiết kế hiện đại và tinh tế để bạn có thể đặt vừa máy ảnh DSLR cùng ống kính kèm theo. Ngoài ra, bạn có thể mang thêm laptop 15", chân máy và các phụ kiện khác. Nhằm mang lại tiện lợi cho bạn trong những lúc thao tác nhiếp ảnh, túi máy ảnh National Geographic Africa Satchel S có thêm ngăn phía trước để bạn có thể lấy máy ảnh, ống kính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên hông túi với các giá treo chân máy, điểm này mang lại nhiều lợi ích cho việc mang theo chân máy. Tiện ích này giúp bạn có thể tự do hoạt động hai tay làm nhiều thao tác khác nhau mà không gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, ở bên trong túi được trang bị với các miếng lót mềm mại, bảo vệ các sản phẩm của bạn an toàn trên mọi chuyến đi và ngăn chứa laptop cũng được bao bọc khá kỹ lưỡng. Xem thêm: Chân máy ảnh Manfrotto chất lượng giúp nhiếp ảnh gia chụp ảnh, quay phim chất lượng và hoàn hảo. Túi, balo máy ảnh National Geographic chính hãng xả kho giảm giá hơn 50% đợt sale cuối năm 4. TÚI MÁY ẢNH MANFROTTO LIFESTYLE WINDSOR MESSENGER S Túi máy ảnh Manfrotto Lifestyle Windsor Messenger S là một túi máy ảnh với phong cách vintage nhẹ nhàng và vô cùng sang trọng, tinh tế. Không chỉ dừng lại ở chiếc túi máy ảnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng túi với chức năng như 1 túi đeo hàng ngày. Túi có thiết kế với các miếng ngăn dễ tháo rời, do đó, nó rất thuận tiện cho việc phân chia các ống kính và phụ kiện bên trong. Dây đeo của túi có phần đệm dày dặn, mang đến cảm giác êm ái khi đeo và hạn chế tối đa việc để lại vết hằn trên vai. Ngoài ra, dây đeo có thể điều chỉnh độ dài để phù hợp với vóc dáng của người dùng. Thiết kế túi tiện dụng có sử dụng khóa zipper dễ dàng đóng mở, giúp bạn thực hiện các thao tác lấy/cất ống kính như ống kính Lens Sigma,... 5. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC AUSTRALIA HOLSTER NG AU 2250 Túi đựng máy ảnh National Geographic Australia Vintage được thiết kế màu đỏ và xanh chủ đạo lấy cảm hứng từ vùng biển tại đất nước Australia tạo sự chú ý đặc biệt cho người sở hữu. Với chất liệu cao cấp: màu đỏ đất cùng da thật của Ý, vải không thấm nước đã gợi lên phong cảnh và màu sắc của Úc vừa tinh tế, phong cách vừa có chút gì đó nhẹ nhàng. Ở bên trong túi có lớp lót in hình lá bạch đàn nhiều màu sắc gợi nhớ đến phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của nước Úc. Ngoài ra, chiếc túi này có thể đồng hành cùng nhiếp ảnh gia ở mọi lúc mọi nơi. Nó phù hợp với máy ảnh nhỏ gọn như Olympus Pen Series, Fujifilm XE / M / a Series và Sony alpha 5000/6000 series với ống kính kit và ống kính zoom tiêu chuẩn bổ sung. Tuy nhiên, khi bạn tháo tấm ngăn bên trong ra, nó cũng có thể vừa với một chiếc máy ảnh DSLR hạng trung. Hơn nữa, túi còn có thêm một túi zip phía trước cung cấp thêm chỗ cho đồ đạc của bạn. Bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Sale to cuối năm xả kho giảm hơn 50% túi, balo máy ảnh Manfrotto, NatGeo 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 3. Quay phim cũng như nghề vlogger đang trở thành một xu hướng được nhiều người quan tâm. Vì thế, để có thể “tác nghiệp” trọn vẹn và như ý muốn, mỗi người cần trang bị cho mình các phụ kiện quay phim. Trong bài viết dưới đây, BH Asia sẽ tổng hợp cho các bạn một số các phụ kiện cơ bản để quay phim cho bất kỳ ai muốn gia nhập vào nghề! 1. Máy ảnh Bạn không thể sản xuất video mà không có máy quay phim và có rất nhiều lựa chọn cho bạn. Hiện nay, có 3 loại máy ảnh bạn nên lấy nét phổ biến với chất lượng cao: Máy quay phim DSLR và máy ảnh không gương lật Máy ảnh nhỏ gọn Một trong những chiếc máy ảnh đình đám được giới quay phim săn đón đó là máy ảnh Sigma hoặc máy ảnh Lumix G100. Ngoài ra, máy ảnh DSLR và máy ảnh không gương lật chỉ được thiết kế để chụp ảnh, không đi kèm với micrô hoặc ánh sáng tốt trên máy ảnh. Vì vậy, bạn cần bổ sung thêm các phụ kiện cần thiết như mic ngoài, đèn LED, giá ba chân. Hơn nữa, bạn cũng nên sắm cho mình chiếc túi đựng để gói gọn các phụ kiện. 2. Chân máy ảnh Chân máy ảnh là một trong những thiết bị không thể thiếu mà bạn cần trang bị, cho dù bạn là người mới bắt đầu quay phim hay nhà làm phim chuyên nghiệp đều nên sắm cho mình chân máy ảnh. Một trong những thương hiệu chân máy ảnh nổi tiếng phải kể đến là chân máy ảnh Manfrotto. Chân máy ảnh có giá đỡ nhẹ với ba chân. Chúng thường được làm từ kim loại như nhôm hoặc sợi carbon, và có thể điều chỉnh độ cao. Thiết bị này sẽ đảm bảo rằng cảnh quay video của bạn mượt mà và ổn định. Vì thế, khi “tác nghiệp” bạn không cần lúc nào cũng cần phải cầm máy ảnh trên tay và quay liên tục trong vài giờ. 3. Ống kính máy ảnh Bên cạnh máy ảnh thì ống kính là thiết bị quan trọng nhất khi quay video hoặc chụp ảnh. Bạn có thể sử dụng ống kính góc rộng hoặc đa dụng khi muốn quay góc rộng bao quát toàn cảnh hoặc ống kính có tiêu cự dài để quay các góc chi tiết đặc tả. Hiện có rất nhiều ống kính nhiếp ảnh phục vụ tốt cho cả làm phim và nhiếp ảnh phải kế đến như Lens Sigma: 18-50/2.8 DC DN dành cho máy Crop mirrorless hay bộ lens Sigma I series từ thương hiệu sigma viet nam dành cho mirrorless full frame. Không chỉ có chất lượng quang học tốt, mà thiết kế ngoại hình lens cũng được nâng cấp khả năng lấy nét mượt mà, nhanh chóng sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhà làm phim hay Vlogger. 4. Ánh sáng Ánh sáng thích hợp tạo nên sự khác biệt giữa cảnh quay video nghiệp dư và cảnh quay video chuyên nghiệp. Có rất nhiều phụ kiện chiếu sáng bạn có thể lựa chọn. Nếu bạn sử dụng máy ảnh DSLR, bạn có thể sử dụng đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng đơn giản có thể được gắn trên đầu thiết bị của bạn. Đèn LED tương thích với nhiều máy ảnh, có thể được cung cấp năng lượng bằng pin và chúng có thể được gắn và tháo rời dễ dàng. Còn nếu bạn thực sự nghiêm túc về quay phim, bạn nên mua một bộ đèn chiếu sáng 3 điểm. Ánh sáng ba điểm thường được sử dụng trong quay phim và chụp ảnh. Nó bao gồm đèn chính, đèn lấp đầy và đèn nền. Bộ đèn chiếu sáng 3 điểm cũng có thể bao gồm các bóng đèn khác nhau, giá ba chân, giá đỡ đèn, hộp mềm, gương phản xạ, túi đựng và các phụ kiện khác. Trang bị thiết bị ánh sáng này sẽ giúp bạn quay video chất lượng cao về đối tượng cả trong nhà và ngoài trời. Xem thêm: Túi máy ảnh national geographic giúp bạn đựng các phụ kiện quay phim gọn nhẹ. 5. Micro bên ngoài Micrô bên ngoài giúp thu âm thanh từ chủ thể người nói hoặc các khu vực xung quanh. Nó là một phụ kiện quan trọng, ngay cả khi bạn mua một chiếc máy ảnh cao cấp đã có micrô. Micrô bên ngoài được thiết kế đặc biệt để nhạy hơn và có thể ghi lại nhiều âm thanh. Đặc biệt, nếu bạn định quay video bài học, phỏng vấn, phiêu lưu ngoài trời với bạn bè hoặc bất cứ điều gì khác có âm thanh, bạn cần có micro bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng micro của máy ảnh. Cũng giống như đèn LED gắn vào máy ảnh DSLR của bạn, bạn cũng có thể sử dụng micro, có thể được gắn trên đầu thiết bị DSLR. Đây là những mic tương đối nhỏ gọn và kết nối với máy ảnh của bạn bằng một sợi dây nhỏ. Chúng ghi lại âm thanh chất lượng cao và rất lý tưởng nếu bạn muốn quay các sự kiện, cuộc phỏng vấn hay mọi người đang nói chuyện,...Chúng cũng giảm thiểu tiếng ồn xung quanh, thu âm thanh trực tiếp từ chủ thể phía trước. Tuy nhiên, nếu chỉ mới bắt đầu với công việc Vlogger, bạn có thể cân nhắc đến máy ảnh Lumix G100. Đây là máy ảnh được tích hợp sẵn micro trên thân máy có khả năng thu âm theo nhận diện khuôn mặt nhờ công nghệ OZO của Nokia lừng danh, chắc chắn sẽ giúp bạn thu âm chất lượng và không cần phải gắn Micro rời. Xem thêm: Microphone Deity - “Trợ thủ” thu âm của Vlogger 6. Màn hình Atomos Một thiết bị cần thiết không kém đối với nhà làm phim chuyên nghiệp phải kể đến màn hình. Với những shoot quay quan trọng, bạn cần một màn hình đủ rộng, lên chi tiết rõ ràng để có thể trải nghiệm cảnh quay thực tế, mang đến một cái nhìn hoàn hảo hơn, đặc biệt nhiều màn hình ngày nay còn được tích hợp nhiều tính năng mới như ghi lên đến 4Kp60, hiển thị HDR hay sử dụng LUT tùy chỉnh,...cho nhà làm phim hay Vlogger thoải mái sáng tạo những tác phẩm của mình. Tham khảo thêm: Màn hình Atomos giúp bạn tiến gần với giấc mơ làm phim chuyên nghiệp. Trên đây là những phụ kiện quan trọng đối với bất cứ ai muốn quay phim khi mới bắt đầu. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với bạn. Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hay quay phim của bạn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn đừng quên khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Khuyến mãi giá sốc 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 4. Hiện nay, máy ảnh không còn là người bạn đồng hành hầu hết ở các bạn nam nữa mà đã trở thành thiết bị không thể thiếu với cô nàng yêu chụp ảnh. Máy ảnh dành cho nữ có yêu cầu đặc biệt hơn, các bạn nữ thường thích máy có thiết kế nhỏ gọn, vừa tay nhưng vẫn đảm bảo bề ngoài xinh xắn và phong cách. Cùng BH Asia tìm hiểu top 5 máy ảnh dành cho nữ đáng sở hữu ngay sau đây! 1. LUMIX LX100 MARK II (DC-LX100M2GA) Máy ảnh Lumix LX100 Mark II là chiếc máy ảnh nhỏ gọn, thời trang cùng các tính năng hiện đại rất phù hợp dành cho các bạn nữ. Với cảm biến 4/3 inch lớn và ống kính F1.7-2.8 LEICA DC, máy cho chất lượng hình ảnh đẹp ấn tượng. Bộ điều khiển "analog" trực quan dễ sử dụng. Công nghệ 4K mới nhất chụp ảnh và quay video tuyệt đẹp. Cảm biến MOS 4/3 inch của LUMIX LX100 Il lớn gấp 1,6 lần so với cảm biến 1 inch* cung cấp dải tương phản động mở rộng và độ nhiễu thấp cho kết quả vượt trội khi chụp ở chế độ ISO cao. Máy ảnh sở hữu ống kính cùng cảm biến hình ảnh lớn mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội. Thân máy thiết kế nhỏ gọn, LUMIX LX100 II dễ dàng mang theo và sử dụng. Xem thêm: Ống kính Lens Sigma giúp bạn chinh phục những tấm hình ấn tượng. 2. BODY LUMIX G100 Panasonic Lumix G100 là dòng máy ảnh Mirrorless Micro Four Thirds 20MP được thiết kế dành riêng cho các Vlogger, Youtuber và người sáng tạo nội dung. Đặc biệt, nó là phụ kiện rất phù hợp cho các bạn nữ. Chúng có hệ thống âm thanh theo dõi hoạt động cùng với hệ thống mặc định nhận diện khuôn mặt của máy ảnh màn hình lật cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng. Đặc biệt, máy ảnh có thể quay Vlog này, Panasonic đã cố gắng để biến chúng trở thành một chiếc máy ảnh nhỏ gọn nhất có thể. Các tính năng nổi bật của Lumix DC-G100: Ghi hình trong khi tham gia nhiều hoạt động: đi bộ, đạp xe,... ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tích hợp 5 trục chống rung giúp ổn định hình ảnh, quay video mượt mà. Màn hình cảm ứng LCD 3 inch với 1.84 triệu điểm ảnh có thể sử dụng trực quan. Các góc thiết kế tự do có lợi khi làm việc với ở nhiều góc độ khác nhau. Giao diện cập nhật báo khung hình đang ghi sẽ hiển thị đường viền đỏ xung quanh khung hình ảnh. Hỗ trợ quay video dọc, chế độ chụp ảnh tự sướng bắt đầu khi xoay màn về phía trước. OZO Audio được tích hợp cho phép ghi âm thanh qua ba micro để mang lại âm thanh phong phú. Thiết kế nút bấm ở phía trên báng cầm để chuyển ảnh thông qua kết nối không dây. Xem thêm: Chân máy ảnh Manfrotto giúp các nàng quay Vlog dễ dàng và phong cách. 3. LUMIX G95 BODY Panasonic Lumix G95 là một chiếc máy ảnh không gương với khả năng lật đa năng phù hợp với mọi loại nhiếp ảnh gia và người quay video. Chiếc máy ảnh này rất hợp dành cho bạn gái cá tính và thích sự mạnh mẽ. Cho dù bạn đang tìm kiếm một chiếc máy ảnh mạnh với công thái học thông minh, chất lượng hình ảnh tốt hay khả năng quay video ấn tượng, Panasonic G95 đều trang bị cả. Máy ảnh Panasonic G95 này được xây dựng dựa trên cảm biến Digital Live MOS 20,3 megapixel không có bộ lọc thông thấp và nó có phạm vi độ nhạy gốc từ ISO 200 đến 25.600. Hình ảnh do G95 tạo ra sẽ sắc nét và không bị mất chi tiết. Ngoài ra, máy ảnh còn cung cấp tính năng ổn định hình ảnh kép 5 trục sẽ giảm rung khi chụp cầm tay và tăng chất lượng hình ảnh và video bạn thực hiện. Xem thêm: balo máy ảnh national geographic giúp bạn bảo quản máy ảnh của mình an toàn tuyệt đối, đồng hành trong mọi chuyến đi. 4. Fujifilm XF 10 Fujifilm là máy ảnh dành cho nữ được nhiều người lựa chọn sử dụng. Cảm biến CMOS APS-C 24.2MP sẽ rất thuận lợi cho để chỉnh sửa những bức hình sau khi chụp. Máy có tiêu cự duy nhất f/2.8, ống kính 18,5mm và màn hình có độ phân giải 1040k giúp người dùng có thể xem xét bức hình chi tiết. Tuy nhiên ống kính không có khả năng Zoom cận bắt buộc phải lại gần khi muốn chụp rõ vật thể. Dải ánh sáng ISO 100-12800 giúp các bức hình chụp thiếu sáng được cân bằng khá tốt. Máy ảnh có khả năng quay video 4K, đây chính là điểm cộng của chiếc máy ảnh này khi đem so sánh với những chiếc máy cùng tầm giá. 5. LUMIX DMC-TS30R Panasonic Máy ảnh dành cho nữ này có vẻ ngoài nhìn giống như một máy chơi game cầm tay, thiết kế này cũng sẽ rất phù hợp với các bạn nữ muốn có một chiếc máy ảnh ấn tượng và phong cách. Lumix DMS – TS30R có kết cấu vô cũng chắc chắn. Bạn có thể sử dụng trong mọi địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau, dù ở dưới nước hay những nơi có nhiệt độ thấp, rất phù hợp để mang đi du lịch. Ngoài ra, máy ảnh này có khả năng Zoom quang học 4x, bộ nhớ 220MB, tuy về điểm này chưa được tối ưu nhưng chúng cũng thuộc loại xuất sắc trong tầm giá. Máy ảnh có chế độ điều khiển sáng tạo và chụp hình toàn cảnh hoặc chụp chồng nhiều ảnh liên tiếp. Hy vọng qua bài viết trên đây sẽ giúp các nàng chọn cho mình được chiếc máy ảnh ưng ý nhất nhé! Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của bạn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Khuyến mãi giá sốc 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 5. Khi sử dụng máy ảnh, bạn có thể gặp phải một số lỗi sau: lỗi màn trập, lỗi máy tính, lỗi pin,... Những lỗi này không lớn tuy nhiên chúng có thể cản trở công việc của bạn nếu không được sửa chữa kịp thời. Do vậy, để tránh những tình huống không nên có đó, bạn đừng bỏ lỡ 6 cách khắc phục máy ảnh bị lỗi này nhé. 1. Lỗi màn trập: Màn trập hay còn gọi là cửa trập, là lớp màn bằng kim loại được đặt trước cảm biến, là một bộ phận quan trọng trong việc chụp ảnh để bắt được hình ảnh một cách chuẩn xác nhất. Trong trường hợp ảnh bạn bị lóa sáng hoặc đen ngòm thì có thể máy ảnh của bạn đã bị lỗi màn trập, có thể là ấn chụp mà màn trập vẫn mở hoặc màn trập bị dính không mở. Lỗi màn trập xảy ra do tuổi thọ của máy, do bị rơi vỡ, va đập hoặc do các vết bẩn bám vào khiến màn trập bị dính. Cách khắc phục máy ảnh bị lỗi màn trập: Mở màn trập để kiểm tra xem có phải lỗi màn trập không. Cách mở màn trập: Tháo lens, bấm nút chụp, bạn sẽ thấy 1 tấm kim loại xuất hiện che cảm biến lại. Nên đảm bảo rằng màn trập của máy ảnh bạn luôn sạch sẽ và không có gì bám vào để màn trập kéo dài tuổi thọ và hoạt động một cách tốt nhất. 2. Lỗi ống kính/lens: Lỗi ống kính thường rất phổ biến và nguyên nhân chủ yếu là do bụi bẩn, cát bị lọt vào bên trong ống lens mà không được vệ sinh thường xuyên. Cách khắc phục máy ảnh bị lỗi ống kính: Thường xuyên làm sạch khu vực ống kính và loại bỏ các bụi bẩn bám trên bề mặt. Bạn có thể sử dụng bóng thổi hoặc máy sấy (đối với những máy chịu được nhiệt độ cao) để hỗ trợ vệ sinh máy máy ảnh. Trong trường hợp có xảy ra va đập thì bạn nên đem máy đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp. Ngoài ra, tuổi thọ cũng có thể là một trong những vấn đề bạn cần xem xét khi có vấn đề về ống kính. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại ống kính phù hợp cho mình thì có thể tham khảo thêm Lens sigma, không chỉ nhỏ gọn, chất lượng nâng cấp mà nó còn có độ mở khẩu rất lớn, giúp bạn có nhiều bức ảnh đạt hiệu quả cao. 3. Lỗi pin: Nếu bạn lo ngại về vấn đề lỗi pin, bạn có thể thực hiện cách khắc phục dưới đây trước khi đến cửa hàng để tránh tốn thời gian và tiền bạc. Nên sử dụng đúng sạc, dây cắm đúng của nhà sản xuất Kiểm tra ổ sạc có điện không và luôn đảm bảo pin được sạc đầy trước khi rút sạc và sử dụng Đảm bảo nhiệt độ máy ảnh theo đúng mức nhiệt của nó khi sạc và khi sử dụng Đặt pin đúng hướng và vệ sinh khu vực đặt pin sạch sẽ 4. Lỗi phần mềm máy ảnh: Nếu phần cứng máy ảnh tốt nhưng không thể chụp ảnh được thì có thể vấn đề nằm ở phần mềm máy. Cách khắc phục lỗi phần mềm máy ảnh: Một trong những giải pháp đầu tiên đó là kiểm tra bản cập nhật của máy, bạn có thể tra cứu trên google, hoặc website của hãng sản xuất để xem phiên bản mới nhất và thực hiện theo hướng dẫn để tải bản mới nhất cho máy của mình. Trong trường hợp lỗi không phải do nguyên nhân trên thì bạn nên đem đến cửa hàng sửa chữa chuyên nghiệp để xử lý. 5. Máy ảnh bị ẩm ướt: Không chỉ việc làm rơi máy ảnh vào nước có thể làm máy ảnh ẩm ướt mà việc bạn để lâu ngày không sử dụng hay bảo quản không đúng cách cũng có thể khiến máy bị ẩm. Cách khắc phục máy ảnh bị lỗi do ẩm: Điều quan trọng mà bạn nhất định phải ghi nhớ đó là không bật máy khi máy bị ẩm hoặc chưa xác định được máy có bị ẩm hay không. Bạn nên chờ máy khô hoàn toàn rồi mới sử dụng. Để kiểm tra bên trong, bạn có thể tháo một vài bộ phận như pin, ống kính, … sau đó để khô hoặc sấy theo mức nhiệt cụ thể mà từng loại máy quy định. Nếu không thể xác định được bên trong đã chắc chắn khô chưa thì bạn nên đem đến cửa hàng để tránh hư hại các bộ phận của máy cũng như toàn bộ máy ảnh. Để tránh bị ướt và bảo vệ máy an toàn thì bạn cần có những dụng cụ, thiết bị hợp lý và tiện lợi, bạn có thể tham khảo thêm túi máy ảnh national geographic, không chỉ chống nước tốt, độ bền cao mà còn cực kỳ phong cách, hợp với nhiều lứa tuổi.
 6. Nếu bạn muốn trải nghiệm với chế độ có thể tùy chỉnh bằng tay thì tam giác phơi sáng - Exposure Triangle hay ba yếu tố ảnh hưởng đến ánh sáng của ảnh là bước tìm hiểu quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu tam giác phơi sáng là gì và vai trò của nó qua bài viết sau đây. 1. Tam giác phơi sáng là gì? Trong nhiếp ảnh, tam giác phơi sáng giải thích mối quan hệ giữa tốc độ màn trập, ISO và khẩu độ. Cho dù bạn đang quay phim trường cũ hay bằng máy không gương lật, cả ba yếu tố này đều là trung tâm của mọi độ phơi sáng. Hiểu được tam giác phơi sáng sẽ giúp bạn xác định hình ảnh sẽ trông như thế nào trước khi chụp. Biết khẩu độ, tốc độ màn trập và ISO phối hợp với nhau như thế nào để lập bố cục hình ảnh sẽ giúp bạn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hơn. Có thể bạn quan tâm: Chân máy ảnh manfrotto mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn khi chụp ảnh. Sau khi tìm hiểu các thông số này, bạn cũng sẽ nhận ra, ít nhất là về mặt nghệ thuật, không có một cách phơi sáng “chính xác” nào cho một cảnh. Dưới đây là từng giá trị cụ thể trong ba giá trị trong tam giác phơi sáng: 2. Tìm hiểu 3 thành phần của tam giác phơi sáng 2.1 Khẩu độ Giống như mống mắt của mắt bạn, khẩu độ trên ống kính của máy ảnh kiểm soát lượng ánh sáng truyền vào ống kính máy ảnh. Lượng ánh sáng đi đến cảm biến hình ảnh của máy ảnh sẽ xác định độ phơi sáng trông như thế nào. Mỗi cài đặt khẩu độ trên ống kính được gọi là f-stop. Một phần nhỏ cho biết độ mở ống kính. Ngoài ra khẩu độ cũng quyết định độ sâu trường ảnh và độ sắc nét. Mỗi ống kính đều có “tiêu điểm quan trọng”, thường nằm trong khoảng từ f/4 đến f/11. 2. Tốc độ màn trập Trong khi khẩu độ xác định độ mở của ống kính thì tốc độ màn trập xác định thời gian ống kính mở được bao lâu. Lúc này, lượng ánh sáng cụ thể vào cảm biến sẽ được xác định bởi khẩu độ. Tốc độ cửa trập nhanh khoảng 1/1000 giây, có tác dụng đóng băng chuyển động. Còn tốc độ cửa trập chậm hơn khoảng 1/160 sẽ làm mờ chuyển động trong một cảnh. Xem thêm: Ống kính Lens Sigma chất lượng mà nhiếp ảnh gia nên đầu tư. Khám phá ưu đãi ngay! Hơn nữa tam giác phơi sáng cũng có thể được sử dụng khi quay phim. Để duy trì tính liên tục trong phim và làm cho chuyển động tự nhiên, tốc độ cửa trập nên được đặt để tăng gấp đôi tốc độ khung hình của bạn. Hầu hết các video điện ảnh được quay ở tốc độ 24 khung hình/giây. Còn khi tăng tốc độ màn trập lên, bạn đang chụp 30 khung hình/giây, bạn sẽ phải thay đổi tốc độ cửa trập thành 1/60 hoặc 50 khung hình/giây để tốc độ cửa trập của bạn sẽ là 1/100. Điều này tạo ra hiệu ứng nhòe chuyển động thích hợp. 3. ISO ISO là tiêu chuẩn đo lường quốc tế xác định mức độ nhạy cảm của cảm biến kỹ thuật số đối với ánh sáng. Khi tăng ISO sẽ cho phép bạn làm việc với ít ánh sáng hơn. Nếu tăng ISO thường xuyên thì sẽ có nhiều nhiễu hơn và ít chi tiết hơn trong video của bạn. Nói cách khác, khi tăng ISO, nó sẽ mang lại ánh sáng tốt cho ảnh tối, nhưng có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp. Ở ISO thấp hơn, mức độ tín hiệu máy ảnh của bạn lớn hơn, nhiễu thường không dễ nhận thấy. Khi chụp trên thiết bị của bạn, tốt nhất là để ISO thấp để tránh nhiễu. Tuy nhiên, mức ISO xác định của bạn cuối cùng phụ thuộc vào môi trường xung quanh và điều kiện ánh sáng. Ví dụ, nếu bạn chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn sẽ cần ISO cao hơn để phơi sáng đúng ảnh và làm sáng phim. Tuy nhiên, khi bạn ở trong một bối cảnh quá sáng, ISO thấp hơn sẽ thích hợp để tránh nhiễu vào ảnh hoặc video của bạn. Xem thêm: Các sản phẩm ống kính máy ảnh uy tín đến từ thương hiệu sigma vietnam không khiến bạn thất vọng! Kết hợp cả ba yếu tố để tạo nên bức ảnh đẹp Để tạo ra một bức ảnh hoặc video hoàn hảo, bạn phải sử dụng tam giác phơi sáng để cân bằng khẩu độ, tốc độ màn trập và ISO. Do đó, bạn cần kiểm soát thời gian và lượng ánh sáng đi vào cảm biến máy ảnh. Để tạo ra một tác phẩm “nghệ thuật” , bạn cần sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực kỹ thuật (tức là biết về tam giác phơi sáng) và trí tưởng tượng tự do. Hy vọng bài viết ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học về nhiếp ảnh và quá trình tác nghiệp của mình nhé. Để phục vụ chuyến đi của bạn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn đừng quên khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: —Xem thêm Khuyến mãi giá sốc —-Sản phẩm nhiếp ảnh mới nổi bật —-Top ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 7. Một bức hình mờ hay rõ hay không phụ thuộc vào độ sắc nét. Điều chỉnh độ sắc nét tốt sẽ giúp bức ảnh đạt hiệu quả tốt. Vậy độ sắc nét là gì? Làm sao để có được độ sắc nét tốt? Có những cách lấy nét máy ảnh nào? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé. 1. Độ sắc nét là gì? Độ sắc nét là các cấp độ chi tiết có thể đạt được trong một bức ảnh. Một bức ảnh đủ sắc nét khi có thể nhìn thấy các chi tiết nhỏ nhất. Hai yếu tố độ phân giải và độ sắc nét kết hợp lại tạo nên cảm quan về độ sắc nét của một bức ảnh. Một bức ảnh có độ sắc nét tốt thì phải đạt được độ phân giải cao và độ sắc cao. 2. Nguyên nhân ảnh không sắc nét: Ảnh không sắc nét hay còn gọi là out nét, là ảnh mà đối tượng chính trong ảnh bị mờ do nằm ngoài vùng nét. Một số nguyên nhân làm ảnh không sắc nét như: Cách lấy nét máy ảnh không đúng: Ở chế độ auto, ảnh bị out nét thường do máy nhận diện sai chủ thể, nguyên nhân có thể là do bạn đặt sai vị trí máy ảnh. Ở chế độ thủ công, có thể do bạn chọn đối tượng lấy nét không đúng, do đó ảnh bị mờ. Máy ảnh bị rung: Một trong các nguyên nhân phổ biến khiến ảnh không sắc nét là do máy ảnh bị rung, không cố định, khiến máy không tự lấy nét được hoặc đã lấy nét nhưng vì rung nên không đúng vị trí ban đầu. Chủ thể được chụp chuyển động: Cũng giống như máy ảnh bị rung, việc chủ thể chuyển động liên tục khiến máy ảnh không thể tự xác định được vị trí, và người chụp cũng khó bắt được khoảnh khắc. Điều chỉnh tốc độ màn trập chậm: Màn trập giúp điều tiết ánh sáng đến bộ cảm biến do đó, nếu tốc độ màn trập chậm sẽ rất dễ khiến ảnh bị out nét. Ngoài ra, thiết bị chụp ảnh cũng rất quan trọng, nếu thân máy hoặc lens bị lệch focus hoặc lens ở khẩu lớn nhất cũng rất khó khăn trong việc lấy nét. 3. Cách lấy nét máy ảnh: 3.1. Cách lấy nét máy ảnh bằng chế độ tự động và thủ công: Ở chế độ này, người chụp chỉ cần chọn bố cục, lấy nét, sau đó, máy sẽ tự động điều chỉnh mọi thông số liên quan để có được bức ảnh hoàn chỉnh nhất. Cơ chế hoạt động của chế độ này là máy ảnh sẽ dựa vào chùm ánh sáng màu đỏ để xác định khoảng cách giữa máy ảnh và đối tượng, từ đó hướng ống kính điều chỉnh tiêu điểm. Khi lấy nét bằng cách này, bạn có thể sử dụng trong môi trường thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, nó sẽ không có đạt độ nét tốt khi áp dụng cho các đối tượng chuyển động. Với chế độ thủ công, bạn có thể xác định vị trí chủ thể và để lấy nét theo mong muốn của bản thân. Cơ chế của hoạt động này là nó lấy nét theo pha hoặc lấy nét tương phản hoặc kết hợp cả hai. 3.2. Lựa chọn ống kính: Mỗi loại ống kính sẽ có thông số khác nhau, do vậy, khả năng lấy nét cũng khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh, ánh sáng mà bạn chọn ống kính cho phù hợp. Một trong những ứng cử viên phù hợp cho cách lấy tự động là ống kính sigma, loại ống kính này có khả năng lấy nét nâng cao, nhanh, chính xác, yên tĩnh, giúp bạn có một bức ảnh hoàn chỉnh. 3.3. Cố định máy ảnh tốt: Như đã đề cập ở trên, cách lấy nét máy ảnh không đúng có thể do máy bị lắc lư, không cố định, khiến máy ảnh xác định sai tiêu điểm, dẫn đến ảnh bị mờ. Do đó, bất cứ thiết bị nào cũng yêu cầu không được rung tay khi chụp ảnh. Trong một số trường hợp, để khắc phục tình trạng này bạn nên chân máy ảnh hoặc các thiết bị hỗ trợ giữ vững máy ảnh. Bạn có thể tham khảo thêm chân máy ảnh manfrotto, hỗ trợ chụp ở mọi góc độ bởi trục trung tâm và có thể xoay ngang, cực kỳ linh hoạt. 3.4. Cách lấy nét máy ảnh bằng cách làm chủ tốc độ màn trập: Tốc độ màn trập có tác dụng tạo hiệu ứng mờ hoặc đóng băng di chuyển, ảnh hưởng đến độ sắc nét của tấm hình. Tốc độ màn trập gồm: Tốc độ màn trập nhanh: tạo hiệu ứng đóng băng chuyển động, khi sử dụng để chụp các đối tượng nhanh, ảnh vẫn rõ nét và chân thực. Tốc độ màn trập chậm: thường được ứng dụng để chụp các đối tượng trong môi trường tối Tốc độ màn trập dài: được sử dụng để chụp trong điều kiện thiếu sáng. Chụp với tốc độ màn trập dài thường tạo được hiệu ứng chuyển động mờ, mang lại cảm giác chuyển động cho bức ảnh. 3.5. Điều chỉnh khẩu độ: Khẩu độ hay còn gọi là độ mở của ống kính máy ảnh, được cấu tạo bởi nhiều lá chồng lên nhau, kiểm soát chất lượng ánh sáng đi vào máy ảnh. Khẩu độ càng nhỏ thì độ sâu trường ảnh (thuật ngữ mô tả vùng rõ nét một bức ảnh), tất cả đối tượng đều được rõ nét. Khẩu độ càng lớn thì bức ảnh sẽ được phân rõ giữa tiền cảnh và hậu cảnh, hậu cảnh sẽ mờ đi, làm nổi bật tiền cảnh. 3.6. Vệ sinh máy ảnh: Ngoài những cách lấy nét máy ảnh trên, bạn cũng nên thường xuyên lau chùi máy ảnh, ống kính bị bám nhiều bụi bẩn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bức hình. Việc vệ sinh không chỉnh giúp có bức hình đẹp mà còn giữ cho thiết bị của bạn sạch sẽ, đẹp và tăng tuổi thọ. Hy vọng với chủ đề cách lấy nét máy ảnh trên, kỹ năng chụp hình của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Mong rằng những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích với bạn.
 8. Cách chụp ảnh đồ ăn đẹp và nghệ thuật được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt là đối với các tín đồ Instagram hay Vlogger. Trong bài viết này, BH Asia sẽ cung cấp đến bạn các kỹ thuật cũng như cách chụp ảnh đồ ăn bằng điện thoại, máy ảnh trông thật “chất” và độc đáo nhất. 1. Quy tắc chụp ảnh bạn cần nắm lòng Nên chụp ảnh với ánh sáng tự nhiên: Khi chụp ảnh với ánh sáng tự nhiên sẽ giúp bạn có những bức hình với màu sắc đẹp hơn ánh sáng nhân tạo. Vì thế, bạn hãy thử đặt đồ ăn bên cửa sổ hoặc nơi nào có ánh sáng tốt nhất. Không chụp trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời: Nếu bạn chụp ảnh dưới ánh nắng mặt trời sẽ làm màu sắc của đồ ăn bị gắt. Vì thế để có bức ảnh đẹp thì cần có màu sắc hài hoà bằng cách khuếch tán ánh sáng qua một tấm màn mỏng, tấm vải hay kính,... Thử chụp ảnh bằng chế độ HDR: Nếu bạn chụp ảnh dưới ánh nắng trực tiếp thì nên sử dụng chế độ HDR để cân bằng ánh sáng cho bức ảnh được tự nhiên hơn. Không dùng chế độ zoom trên camera ở điện thoại: Chế độ zoom sẽ làm chất lượng của bức ảnh bị giảm xuống. Do đó, nếu muốn chụp gần hơn, bạn hãy di chuyển camera lại gần đồ ăn. Sử dụng chiếu sáng thay vì bật đèn flash trực tiếp trên máy để ảnh không bị quá sáng và mất tự nhiên. 2. Những mẹo giúp bạn chụp ảnh đồ ăn đẹp bằng điện thoại, máy ảnh 2.1 Quan tâm vật dụng ở trên bàn Đầu tiên cần lưu ý khi chụp ảnh đồ ăn là đồ vật ở trên bàn. Bạn đừng nên chỉ lấy điện thoại ra rồi chụp thật nhanh mà nên dọn dẹp hết khăn giấy, những món đồ không cần thiết ở bàn, chỉ lại vật dụng bổ trợ cho món ăn thêm đẹp mắt. ---Xem thêm: Máy ảnh sử dụng Lens Sigma góp phần giúp bạn chụp với đồ ăn tự nhiên, sáng tạo. 2. Chụp ảnh đồ ăn từ trên xuống Một trong những cách chụp đồ ăn tuyệt vời hiện nay chính là “Top Down” - chụp từ trên xuống. Vì trong đa số trường hợp, món ăn sẽ nằm chính giữa khung hình với khoảng cách xung quanh bằng nhau nên cách đơn giản nhất là bạn hãy đứng lên và đưa điện thoại nhắm thẳng vào đồ ăn. 3. Đưa điện thoại lại gần đồ ăn Một cách chụp ảnh đồ ăn đẹp, rất nghệ thuật khác là bạn hãy thử đưa điện thoại hay máy ảnh lại gần món ăn một chút để có thể nhìn thấy các chi tiết nhỏ. Cách chụp này có đôi chút khó hơn so với “Top Down” vì đòi hỏi nguồn sáng và khả năng lấy nét tốt nhưng bạn chỉ cần thực hành nhiều lần là sẽ lên tay. 4. Chú trọng ánh sáng của món ăn Nguồn sáng của ảnh tốt phụ thuộc rất lớn vào vị trí chụp. Vì thế, bạn hãy thử chọn một cái bàn nằm dưới đèn hoặc gần cửa sổ, lưu ý phải tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào vì có thể làm cháy sáng. Nếu không tìm được nguồn sáng tốt, bạn hãy tạo ra nó bằng đèn flash bằng cách mượn điện thoại của ai khác. 5. Lấy nét Việc lấy nét cho bức ảnh rất quan trọng. Một khi đã có được nguồn sáng tốt, lấy nét cho món ăn trở nên rất đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải giữ vững điện thoại, máy ảnh và chỉ chạm nhẹ vào màn hình để lấy nét. Bạn nên chụp liên tiếp vài tấm để chọn tấm mà bạn thích nhất. Xem thêm: Ống kính máy ảnh từ Sigma vietnam giúp cho bạn lấy nét bức hình tuyệt đẹp 6. Đặt trước khung cảnh Nếu bạn cảm thấy chán khi chụp đồ ăn trên bàn thì hãy thử một số cách chụp mới. Chụp đồ ăn trước khung cảnh hay còn tạo ra một thể loại chụp ảnh dành cho dân nghiệp dư được gọi là “Foot In The Air”. Đơn giản bạn chỉ cần đặt món ăn ngon ngay trước ống kính, phía sau là bãi biển, nền trời hay bất cứ cảnh đẹp nào mà bạn thích nhưng phải nhớ lấy nét vào thức ăn, vậy là bạn đã có tấm ảnh sống ảo đẹp đăng lên Instagram hay Facebook rồi đó. 7. Tạo sự hấp dẫn cho người xem Bạn hãy chọn những món ăn có thể thu hút mọi người như hải sản, bánh mì nhận thịt, cánh gà chiên hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến lòng đỏ trứng. Chúng phải có màu sắc hoặc được trang trí đẹp mắt. Tránh những thứ không hấp dẫn bất kể chúng có ngon đến cỡ nào vì bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức để chỉnh sửa màu của nó sau khi chụp. Trên đây là tổng hợp các tips cách chụp ảnh đồ ăn đẹp với smartphone hay máy ảnh. Chúc bạn chụp được những bức ảnh món ăn đẹp xuất sắc khiến người khác phải “trầm trồ” nhé! Để giúp bạn chụp ảnh đồ ăn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn đừng quên khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” cũng như balo túi máy ảnh như túi máy ảnh national geographic nhé: —Xem thêm Khuyến mãi giá sốc —-Sản phẩm nhiếp ảnh mới nổi bật —-Top ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 9. Ai cũng muốn thật chỉnh chu khi xuất hiện trước mặt mọi người ở bất kỳ phương thức nào, do đó, một bức ảnh cận mặt đối với những cô gái không tự tin và cảm thấy có khuyết điểm sẽ chỉ là mơ ước. Vậy, làm thế nào để khắc phục được vấn đề này? Tham khảo ngay 7 cách chụp ảnh cận mặt đẹp trong bài viết này nhé. 1. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào góc mặt: Theo nhiếp ảnh gia người London - John Godwin, hầu hết mọi người đều có khuôn mặt không đối xứng, do đó, sẽ rất khó hài lòng về bức ảnh nếu bạn chụp theo kiểu nhìn thẳng mặt vào ống kính. Để khắc phục điều này, bạn cần tìm cho mình góc mặt tốt nhất, góc mặt mà bạn cảm thấy hài lòng, yêu thích và tự tin nhất. Việc tìm kiếm này không khó, bạn chỉ cần xoay ống kính máy ảnh hoặc nghiêng mặt để đưa góc mặt đó đến gần ống kính là được. Để dễ dàng điều chỉnh và chụp ở mọi góc độ, bạn có thể tham khảo thêm chân máy ảnh manfrotto, hỗ trợ chụp ở mọi góc độ bởi trục trung tâm và có thể xoay ngang, cực kỳ linh hoạt. 2. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào căn chỉnh tầm máy: Người ta có câu: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, do đó, việc lấy đôi mắt làm trung tâm sẽ thể hiện được thần thái người mẫu, khiến người xem tập trung vào đó và phân tán sự chú ý vào những điểm mà bạn cho là không đẹp. 3. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào độ nâng cằm: Nâng cằm cao lên sẽ khiến gương mặt người mẫu biểu cảm mạnh mẽ và thu hút. Không chỉ vậy, điều này còn giúp làm lộ phần cổ yết hầu, giúp cô nàng trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. 4. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào điều chỉnh nụ cười: Một nụ cười tươi và tự nhiên thường sẽ gây ấn tượng với người xem hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cười quá to có thể sẽ làm lộ rõ các nếp nhăn trên mắt, trên trán hoặc phần lợi không đẹp. Do đó, bạn cần điều chỉnh sao cho cười tự nhiên nhất và hạn chế ít nhất nếp nhăn trên mặt. Bạn có thể tự tập nhiều lần trước gương để đến khi chụp không cần tốn nhiều thời gian và mệt mỏi. Một lưu ý nho nhỏ đó là đừng tập trung quá nhiều vào phần miệng và bỏ qua ánh mắt nhé, nó sẽ khiến bức ảnh vô hồn đấy. 5. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào quy tắc mặt thon: Cách chụp này sẽ giúp gương mặt trở nên thon gọn. Cách chụp này được thực hiện theo quy tắc nghiêng góc mặt tốt nhất tạo với lens máy một góc 30 độ và kéo lưỡi của mình về phía vòm miệng. 6. Cách chụp ảnh cận mặt đẹp dựa vào cử chỉ, phụ kiện: Một số phụ kiện có thể sẽ giúp bạn trở nên thần thái và xinh đẹp hơn như kính mát che, khăn trùm đầu, mũ, vòng hoa,... 7. Cách chụp ảnh mặt đẹp dựa vào kết hợp: Không phải tất cả mọi người đều áp dụng được những kiểu chụp ở trên, và cũng không phải sẽ thành công khi chỉ áp dụng riêng một cách. Do đó, tùy vào từng người, từng đặc điểm, từng mong muốn mà linh hoạt kết hợp và sử dụng các cách chụp khác nhau. Một số lưu ý khi chụp ảnh: Ngoài những kỹ năng chụp hình cần luyện tập ở trên, một yếu tố chắc chắn không thể thiếu đó là phải cố gắng sở hữu một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại xịn sò, đời mới, có camera chất lượng cao. Nếu là điện thoại thì bạn nên chọn loại có camera trước trên 32 MP, camera phụ trên 8MP kèm theo đèn led trước hỗ trợ chụp ảnh những nơi thiếu ánh sáng. Nếu là máy ảnh thì bạn nên chọn loại ống kính lấy nét nhanh, chính xác và yên tĩnh. Bạn có thể tham khảo ống kính sigma, một trong những ứng cử viên phù hợp cho những yêu cầu trên. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý một số kỹ thuật trong quá trình chụp ảnh như: Phông nền: Tùy theo từng phong cách và màu da hay kiểu make up mà bạn lựa chọn phông nền cho nổi bật. Phổ biến và được ưa thích nhất hiện nay đó là màu nền trơn, tạo được hiệu ứng chiều sâu mạnh mẽ cho bức ảnh của bạn. Chọn bố cục chụp ảnh: Chọn bố cục hợp lý sẽ giúp bức ảnh nổi bật, đạt được hiệu quả mà bạn mong muốn. Một số bố cục bạn có thể tham khảo như nguyên tắc ⅓, chụp trung tâm, chụp đối xứng, … Điều chỉnh độ sáng: Điều này đòi hỏi bạn phải nắm vững kiến thức và có nhiều kinh nghiệm. Không chỉ điều chỉnh ở điện thoại, máy ảnh, bạn cần lựa chọn thời điểm thích hợp để bức ảnh đạt được độ sáng tốt. Một bức ảnh có độ sáng lý tưởng sẽ trở nên đẹp tự nhiên và chân thật hơn. Với những cách chụp ảnh trên, hy vọng kỹ năng chụp hình của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Mong rằng những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích với bạn.
 10. Việc check-in, đăng Facebook, Instagram có thể là điều xa xỉ đối với những bạn không ăn ảnh. Vậy làm thế nào để cải thiện bức hình của mình khi không thể “đập mặt xây lại”? Cùng khám phá ngay top 7 cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh trong bài viết này nhé. Chỉnh tầm nhìn máy vừa đủ: Một trong những cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh đầu tiên mà bạn không nên bỏ qua đó là chọn tầm nhìn máy ảnh phù hợp với cơ thể người mẫu. Nếu bạn chỉnh máy quá gần thì bức ảnh có thể sẽ bị thô, đặc biệt là với những người có khuôn mặt tròn to và mập. Nếu đưa máy quá xa, tỷ lệ cơ thể so với khung hình sẽ mất cân đối, dẫn đến bức ảnh không nổi bật, không tạo được hiệu quả mà bạn mong muốn. Cách chụp này khá khó, tốn khá nhiều thời gian tập luyện, do đó, bạn cần phải kiên trì nếu muốn có một bức hình ưng ý. Để có thể thuận tiện lựa chọn tầm nhìn phù hợp đặc biệt là khi chụp phong cảnh, phơi sáng,..., bạn có thể tham khảo thêm chân máy ảnh manfrotto. Chân máy hỗ trợ chụp ở mọi góc độ bởi trục trung tâm và có thể xoay ngang, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được tầm nhìn tốt cho bức ảnh của mình. Nghiêng mặt khi tạo dáng: Nghiêng mặt khi chụp ảnh sẽ giúp đường nét trên khuôn mặt bạn có chiều sâu hơn, mềm mại hơn. Để bức hình càng thêm hoàn hảo thì bạn nên chọn góc mặt đẹp nhất của mình. Tùy theo từng người mà góc mặt sẽ khác nhau, bạn sẽ phải điều chỉnh nhiều lần và thử hết tất tần tật để chọn được góc mặt phù hợp. Nếu cảm thấy quá khó khi sử dụng máy ảnh để điều chỉnh thì bạn có thể soi gương, cách làm này rất hiệu quả. Chụp ảnh từ sau lưng: Nếu bạn cảm thấy ngại ngùng và nét diễn đơ khi đứng trước ống kính thì có thể chụp từ sau lưng, đây là cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh cực hiệu quả. Một vài kiểu dáng thương được sử dụng và hiệu quả như ảnh chụp sau lưng buồn, ảnh ngắm sông núi, nhất là trong những chuyến du lịch với background ngoài trời mơ mộng thì bạn tuyệt đối đừng bỏ qua nhé. Cười tự nhiên: Một nụ cười có thể tạo nên sự thành công cho bức ảnh cũng có thể phá hỏng một bức ảnh. Nụ cười chứa đựng những cảm xúc thuần túy, nụ cười thể hiện sự chân thành hay giả dối, niềm vui hay nỗi buồn, vậy nên, tại sao cười tự nhiên sẽ khiến cho bức ảnh trở nên thu hút hơn và thần thái hơn. Chụp ảnh trước gương: Ảnh chụp trước gương che mặt là cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh rất được các bạn trẻ yêu thích và áp dụng hiện nay. Việc điều khiển và phối hợp cả gương mặt lẫn động tác sẽ khiến bạn thấy khó khăn hơn là bạn chỉ cần tập trung vào một thứ. Với những ai không ăn ảnh thì nên bỏ túi ngay cách chụp này. Một vài kiểu dáng bạn có thể sử dụng như: Chụp khi vừa tắm xong: sự mập mờ khiến bạn trở nên quyến rũ Chụp trong gương ngoài trời: màu sắc tươi sáng và trong xanh giúp bức ảnh thêm tươi trẻ Chụp trong gương chiếu hậu: dùng để ghi lại những khoảnh khắc đi phượt, đi chơi với người ấy,... Chụp khung trong khung, chụp ở cầu thang, chụp trong thang máy: sử dụng các outfit và kiểu dáng để trong bạn cool ngầu hơn. Chỉnh sáng phù hợp khi chụp: Thời điểm tốt nhất để chọn ánh sáng tự nhiên phù hợp thường vào khoảng 7 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều. Những lúc này, ánh sáng thường dịu mát, vừa đủ, ảnh sẽ không bị nhòe và mờ vì thiếu sáng, bạn cũng không phải nheo mắt hay mệt mỏi vì chịu đứng sự nóng. Hiện nay có rất nhiều máy ảnh, ống kính ngon bổ rẻ cho kết quả hình ảnh tuyệt vời bạn có thể tham khảo thêm Ống kính sigma, một trong những loại ống kính có chất lượng hình ảnh ấn tượng, độ sắc nét tốt nhờ thiết kế cải tiến công nghệ sản xuất. Chụp nhiều tấm một lúc Chụp nhiều tấm một lúc là cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh dễ nhất. Nếu cảm thấy quá khó để bắt trọn được khoảnh khắc ưng ý thì nên sử dụng cách này. Việc chụp một tấm rồi xem lại một tấm vừa không có được tấm hình tốt vừa tốn thời gian, khiến tâm trạng trở nên tệ và mệt mỏi. Do đó, để khắc phục nhược điểm này thì bạn nên chụp nhanh một loạt sau đó tìm kiếm tấm mà mình yêu thích nhất. Hy vọng với chủ đề cách chụp ảnh đẹp cho người không ăn ảnh này, bạn sẽ có cho mình những bức hình ưng ý nhất. Đừng bao giờ tự ti vì không chụp ảnh đẹp nhé, tất cả chỉ là vì bạn chưa tìm được phương pháp chụp ảnh thích hợp thôi.
 11. Bạn có phải tốn hàng giờ liền để chụp ảnh và trong cả trăm tấm hình mới chọn ra được tấm ảnh ưng ý?. Đừng vội lo lắng, qua bài viết sau, chúng tôi sẽ mách với bạn tips giúp bạn tạo dáng “ăn ảnh’ để cho ra những bức ảnh ngàn “like” trong lần bấm máy đầu tiên nhé! 1. Không nhìn vào ống kính máy ảnh Đây là cách chụp ảnh đẹp mà nhiều bạn yêu thích nhất và cũng có được nhiều tấm hình đẹp nhất. Bởi vì khi không nhìn trực tiếp vào ống kính sẽ tạo cho bạn trạng thái tự nhiên, dễ dàng tạo dáng, dễ dàng tạo cảm xúc hay câu chuyện trong bức ảnh. Vì vậy, nếu bạn là mẫu người thích những tấm ảnh nghệ thuật nhưng còn hay ngượng ngùng trước ống kính thì không nên nhìn vào máy ảnh khi tác nghiệp cùng người chụp ảnh chính là tuyệt chiêu. Có thể bạn chưa biết: Ống kính nhỏ gọn chất lượng, mới ra mắt từ hãng sigma vietnam giúp các nhiếp ảnh gia có những bức ảnh sắc nét tuyệt vời. 2. Tận dụng ánh sáng mặt trời Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chụp ảnh. Để có những tấm ảnh gốc “một phát ăn ngay” tự nhiên, sắc nét và đẹp nhất thì hãy lựa chọn những góc chụp ảnh đủ sáng. Bạn có thể tận dụng góc sáng nghệ thuật như ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, kẽ lá,.. để tạo ra những bức ảnh nghệ thuật. Ngoài ra, bạn nên hạn chế chụp ảnh ở nơi ánh sáng quá nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng dư hoặc cháy sáng. Bạn có thể kiểm soát lượng ánh sáng bằng cách điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, ISO phù hợp trên máy ảnh của mình. Tìm hiểu thêm về các thông số máy ảnh cơ bản cho người bắt đầu cần biết 3. Chụp từ phía sau Trào lưu ”follow me” với bộ ảnh cầm tay một cô gái chụp từ phía sau đi đến khắp các địa danh trên thế giới đã trở nên rầm rộ một thời. Cho tới bây giờ, xu hướng này vẫn chưa hết “hot” với nhiều bạn trẻ. Chụp ảnh từ phía sau sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nữ có dáng đẹp, đây cũng là cơ hội để bạn khoe vóc dáng “xịn sò” của mình và không bị ngại khi nhìn chính diện ống kính máy ảnh. Xem thêm: Chân máy ảnh manfrotto giúp bạn chụp ảnh phong cảnh hay phơi sáng đẹp khi đi du lịch 4. Chụp ảnh khi nhảy Chụp ảnh khi nhảy sẽ rất hợp khi bạn đi du lịch ở biển hay đi chơi, đi phượt cùng với nhóm bạn. Bức ảnh chụp khi nhảy không chỉ tạo được ấn tượng nổi bật với người xem mà còn mang lại cảm giác tự nhiên, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Chụp những tấm ảnh như vậy sẽ giúp bạn có được khoảnh khắc vui vẻ, tự nhiên và thoải mái nhất. 5. Tận dụng các đạo cụ sẵn có Nếu bạn cảm thấy bí, không biết nên đổi sang dáng chụp hình nào thì nên tận dụng các đạo cụ có sẵn của mình để làm đòn bẩy, cho thật phong cách. Những vật dụng bạn có thể dùng ngay và luôn cho bức ảnh thêm sinh động như vali, túi xách, ô, kính đen, máy ảnh phim, máy ảnh chụp in liền… các vật dụng này được xem như phụ kiện thời trang giúp bạn có được tấm hình trông bắt mắt hơn. Đặc biệt chụp hình với máy ảnh là lựa chọn không có gì hoàn hảo hơn. Đây cũng là cách chụp ảnh đẹp được nhiều bạn trẻ yêu thích, thể hiện được chất nghệ thuật và phong cách đầy mình. Xem thêm: Túi máy ảnh national geographic tinh tế và thời trang giúp bạn có tạo dáng chụp hình phong cách. 6. Nghiêng mặt tạo góc cạnh khi chụp ảnh Tiếp tục nếu bạn thích những bức ảnh so deep và tâm trạng thì không thể bỏ qua cách chụp ảnh nghiêng mặt tạo góc cạnh. Đây cũng là cách chụp ảnh đẹp được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Khi chụp nghiêng, bạn sẽ trông tự nhiên và không cảm thấy ngại ngùng khi nhìn trực diện người chụp. Vì thế, nếu bạn trước giờ chưa từng thử kiểu chụp hình này thì thử ngay và luôn nhé! 7. Thả lỏng và thoải mái khi chụp Nhiếp ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật, mà nghệ thuật thì chắc chắn sẽ phải vượt qua biên giới của những quy tắc. Vì thế, nếu cảm thấy chán khi phải tạo đủ kiểu dáng mà không ưng ý thì bạn hãy thả lỏng và thoải mái tạo các kiểu hoặc cảm xúc mình yêu thích. Thông thường, những bức ảnh đẹp và ấn tượng cũng đều xuất phát từ vẻ đẹp tự nhiên và bắt được khoảnh khắc. Bạn hãy thử chụp nhiều ảnh với vùng sáng, vùng tối và cách tạo hình và khung hình không giống nhau. Như vậy sẽ tạo được tính cách riêng cho các bức ảnh của mình. Hi vọng với những cách chụp ảnh đẹp mà BH Asia chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có những bức hình thật ưng ý và thuận lợi trong quá trình tạo dáng nhé! Để phục vụ chuyến đi của bạn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn đừng quên khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: —Xem thêm Khuyến mãi giá sốc —-Sản phẩm nhiếp ảnh mới nổi bật —-Top ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 12. Để chụp được một bức ảnh nghệ thuật thì điều cơ bản và quan trọng cần nắm vững chính là bố cục chụp ảnh. Vậy, bố cục chụp ảnh là gì? Bức hình của bạn nên lựa chọn bố cục nào? Hãy tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé. 1. Bố cục chụp ảnh là gì? Bố cục chụp ảnh là cách sắp xếp các yếu tố/đối tượng trong một khung hình sao cho phù hợp với ý tưởng người chụp. Trong chụp ảnh, việc sắp xếp bố cục sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn tổng quan và ấn tượng đầu tiên của người xem đối với bức ảnh. Do đó, để thể hiện rõ được ý tưởng hay ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt đến người xem thì việc căn chỉnh bố cục tốt là điều rất quan trọng. 2. Top 9 bố cục nhiếp ảnh cần biết 2.1. Bố cục chụp ảnh ⅓: Cách xác định bố cục này rất đơn giản, bạn chỉ cần chia khung ảnh thành 9 phần bằng nhau với 2 đường kẻ dọc và 2 đường kẻ ngang. Để người nhìn chú ý được điểm mà bạn muốn nhấn mạnh thì bạn cần đặt những đối tượng đó nơi giao các đường thẳng hoặc dọc theo các đường kẻ. Và điểm giao nhau ở vị trí ⅓ ảnh là quan trọng nhất bởi tại điểm đó người ta thường bị thu hút một cách tự nhiên. Một số yếu tố thường được áp dụng đối với bố cục này như đường chân trời, chủ thể, đôi mắt,... Khi nhìn vào những bức ảnh này, người ta thường có cảm giác ổn định, yên tĩnh và lắng đọng. 2.2. Bố cục chụp ảnh trung tâm và đối xứng: Bố cục trung tâm thường được áp dụng cho việc chụp ảnh chân dung. Bạn chỉ cần căn chỉnh đối tượng vào chính giữa khung hình rồi chụp. Hiện nay, có nhiều loại ống kính máy ảnh lấy nét nhanh, chính xác và cực kỳ yên tĩnh, trong đó, ống kính sigma là một trong những ứng cử viên phù hợp để lựa chọn. Bố cục đối xứng cần thể hiện được đối xứng hai bên, không nhất thiết hai bên phải giống nhau, tuy nhiên phải căn chỉnh sao cho hai bên cân bằng. Bố cục trung tâm và đối xứng song hành với nhau sẽ mang lại hiệu quả rất cao. 2.3. Bố cục chụp ảnh đường dẫn tập trung: Giống như tên gọi của nó, kiểu bố cục này sẽ giúp thu hút sự chú ý của người xem vào điểm mà bạn muốn nhấn mạnh. Tùy theo từng khung cảnh của bạn để chọn vật dẫn cho hợp lý. Một số yếu tố được sử dụng để làm vật dẫn như con đường, tường rào, hoa văn,... Bên cạnh đó, việc sử dụng đường dẫn hướng cũng không nhất thiết phải theo một đường thẳng và bạn có thể kết hợp thêm các kiểu bố cục khác như bố cục trung tâm, đối xứng hay ⅓ mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên. 2.4. Bố cục chụp ảnh tạo khung bên trong khung: Bạn sẽ tạo được chiều sâu rất tốt cho bức ảnh khi sử dụng kiểu bố cục này. Một số khung hình thường được lựa chọn như cửa sổ, mái vòm, cây nhô, cổng,... 2.5. Bố cục đường chéo và tam giác: Không giống bố cục ⅓, bố cục đường chéo và tam giác tạo cảm giác sâu vào bên trong, hiệu ứng chuyển động và có chút kịch tính. Tuy nhiên, cảm giác này của mọi người cũng không hoàn toàn giống nhau, nó còn phụ thuộc một phần vào dụng ý của tác giả. 2.6. Quy tắc số lẻ: Thông thường, khi nhìn vào một điểm, nếu số lượng lẻ, chúng ta sẽ thường thuận theo tự nhiên mà tập trung và chú tâm hơn, còn nếu số chẵn, chúng ta thường bị phân tâm vì không biết trọng tâm ở điểm nào. Người ta ứng dụng hiện tượng này trong bố cục chụp ảnh. 2.7. Bố cục chụp ảnh tạo khoảng trống: Mỗi bố cục sẽ có những cách khác nhau để hướng người xem tập trung vào điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh. Mục đích của bố cục tạo khoảng trống là làm tối giản những thứ xung quanh để làm tăng tính nổi bật của chủ thể. Kiểu bố cục này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất khó chụp bởi vì nó đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén, khả năng quan sát và am hiểu về sự kết hợp của màu sắc. 2.8. Bố cục chụp ảnh tạo vị trí khoảng trống: Theo bố cục này, bạn nên đặt khoảng trống ở vị trí phía trước vật thể. Bức ảnh này sẽ giúp người xem cảm nhận được sự chuyển động của chủ thể trong khung hình, dẫn người nhìn tìm điểm đến của vật thể, do vậy thu hút và tạo nên sự hấp dẫn cho bức ảnh. 2.9. Kết hợp các bố cục chụp ảnh: Như đã đề cập ở trên, không phải tất cả các khung cảnh đều nằm sẵn trong một bố cục để bạn xác định và chụp, do vậy, bạn phải tập quan sát để xác định chủ thể, mong muốn mà bản thân muốn truyền đạt rồi từ đó căn chỉnh khung hình phù hợp. Sự kết hợp của các bố cục sẽ khiến cho bức ảnh của bạn hài hòa hơn, tuy nhiên, bạn cũng tránh nhầm lẫn việc bất cứ sự kết hợp nào cũng giúp bức ảnh bạn thêm hoàn hảo. Để có thể thuận tiện tìm kiếm các khung hình chuẩn, bạn có thể tham khảo thêm chân máy ảnh manfrotto. Chân máy hỗ trợ chụp ở mọi góc độ bởi trục trung tâm và có thể xoay ngang, giúp bạn dễ dàng xác định bố cục cho bức ảnh của mình. Với những bố cục nhiếp ảnh căn bản trên, hy vọng kỹ năng chụp hình của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Mong rằng những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích với bạn.
 13. Trước mỗi chuyến đi du lịch bắt đầu, chắc hẳn bạn đã rất đau đầu vì không biết cần chuẩn bị gì, sợ thiếu gì không…Để giúp bạn có một hành trình hoàn hảo nhất, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn trọn bộ kinh nghiệm du lịch cần chuẩn bị trước khi khởi hành, bạn hãy note lại ngay nhé! 1. Kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm du lịch, tình hình thời tiết Trước khi dự định đi du lịch bạn nên xem xét thời điểm đi du lịch có thuận lợi không, thời tiết tại địa điểm đó và cả lịch đi chơi của mình. Vì khi kiểm tra địa điểm du lịch bạn sẽ biết được thời điểm nên đi tới địa điểm đó và biết nên chuẩn bị những phụ kiện, đồ đạc nào phù hợp. Ví dụ đi vào cuối thu đầu đông thì bạn phải mang theo áo ấm để phòng khi trời lạnh hơn,... 2. Đảm bảo mang đầy đủ giấy tờ tùy thân Giấy tờ tùy thân là món đồ không thể thiếu trong các chuyến du lịch của bạn. Vì thế, bạn bắt buộc phải kiểm tra kỹ xem đã đầy đủ giấy tờ chưa. Ví dụ, khi đi ở hotel bạn cần chứng minh nhân dân để đảm bảo xác minh với chủ nhà và làm chứng. Ngoài những giấy tờ tùy thân bắt buộc như chứng minh nhân dân thì dù là du lịch trong nước hay ra nước ngoài. Những loại giấy tờ tùy thân bạn cần mang theo đó là: giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế (nếu có), thẻ ATM, hộ chiếu,...Những tưởng các giấy tờ này bạn không thể quên được nhưng thực tế vẫn có nhiều bạn khi đi du lịch bỏ quên giấy tờ quan trọng này hoặc lỡ bỏ ở trong vali. Bạn nên để chúng bên người để thuận tiện dùng khi cần nhé. 3. Thiết bị cá nhân Đồ dùng điện tử bạn cần phải mang theo trong chuyến đi của mình đó là: điện thoại di động, máy ảnh, ống kính, thẻ nhớ, cục sạc, ổ cắm điện phù hợp, máy sấy tóc nhỏ (nếu có),.. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có chiếc máy ảnh và ống kính phù hợp để đồng hành trong chuyến đi và lưu lại trọn vẹn những khoảnh khắc, kỉ niệm đáng nhớ qua những bức ảnh đẹp. Vì chụp máy ảnh sẽ cho kết quả hình ảnh sắc nét và chân thực hơn. Có thể bạn sẽ muốn lưu lại vẻ đẹp phong cảnh nơi bạn đi hoặc ghi lại chân dung con người địa phương ở đó. Cho dù là gì, việc lựa chọn một thiết bị nhiếp ảnh phù hợp sẽ dễ dàng giúp bạn lưu giữ tốt nhất những khoảnh khắc quý giá trong chuyến đi của mình. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn máy ảnh và ống kính nào vừa nhỏ gọn vừa chất lượng, lý tưởng để mang theo trong chuyến đi của mình thì máy ảnh, Lens Sigma là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ống kính Sigma 35/2 DG DN © ngàm Sony E/L-mount nhỏ gọn, đa dụng giúp chuyến đi của bạn thêm hoàn hảo Xem thêm: Top 7 loại máy ảnh du lịch giá tốt, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển Một lưu ý là tất cả những đồ dùng này bạn nên để vào túi chống nước để tránh trường hợp bị hư hỏng. Đặc biệt là khi đi du lịch nếu bạn đã sắm cho mình máy ảnh đồng hành thì không thể bỏ qua túi máy ảnh để bảo vệ, chống trầy xước. Túi máy ảnh được nhiều bạn ưa chuộng hiện nay đó là túi máy ảnh national geographic. 4. Trang phục Nhiều bạn thường rơi vào tâm lý không biết mang bao nhiêu bộ đồ thì đủ khi đi du lịch. Để không sợ thiếu hoặc bị thừa khi chọn đồ đi du lịch thì bạn cần lên kế hoạch và nắm rõ hành trình đi của mình. Bạn sẽ đi qua những địa điểm nào và trong bao lâu. Từ đó dự tính được trang phục đủ cho chuyến đi và chỉ nên dự phòng 2-3 bộ phòng trường hợp đặc biệt. Những trang phục cơ bản mà bạn nên mang theo trong chuyến đi du lịch đó là: kính mắt, mũ nón, áo thun, quần dài, quần short, váy, quần áo ngủ, đồ lót, giày thể thao, dép lê, dù hoặc áo mưa… 5. Khăn giấy và gel rửa tay khô Khi đi du lịch, bạn phải di chuyển nhiều nơi, vì thế da dễ đổ mồ hôi và bụi bẩn bám nhiều. Vì thế, bạn nên nhớ chuẩn bị cho mình vài túi khăn giấy ướt trong túi nhé. Bởi khăn giấy sẽ tiện lợi hơn trong việc lau mặt, lau tay trong quá trình di chuyển trên xe hoặc khi ăn uống. Ngoài ra, nếu được bạn nên sắm cho mình gel rửa tay khô để vệ sinh tay khi cần thiết. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay, rửa tay thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo cho sức khỏe của mình cũng như mọi người trong chuyến đi. 6. Chuẩn bị thuốc cần thiết Thường khi đi du lịch ngắn ngày ít người quan tâm tới việc phải mang theo thuốc. Tuy nhiên, bạn nên mang phòng theo lỡ khi cần không có. Do đó, đừng chủ quan vì khi bạn đi du lịch, bạn đến một nơi mới lạ, thời tiết mới, cảnh quan mới nên có thể do không thích nghi quen với khí hậu và cảnh quan bạn có thể dễ bị bệnh hơn. Dưới đây là những loại thuốc mà bạn nên mang theo khi đi du lịch: Thuốc tiêu hóa, chống tiêu chảy. Thuốc cảm, sốt, ho. Thuốc chống dị ứng, kem chống nắng, kem bôi chống côn trùng. Thuốc chống say tàu xe. 7. Đồ dùng cá nhân Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là “bộ sưu tập” đồ dùng cá nhân. Đây là những vật dụng bắt buộc bạn phải mang theo, để phòng khi đi du lịch bạn không cần phải chạy nơi này nơi kia tìm mua rất tốn thời gian. Bạn cần chú ý các đồ dùng cá nhân sau: Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, lược chải tóc. Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, đồ skincare Nước hoa (nếu được bạn nên sắm cho mình lọ nước hoa nhỏ để mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn khi đi du lịch. Đồ trang điểm đơn giản Keo vuốt tóc, kem và đồ cạo râu (nếu bạn là nam) Xem thêm: Khám phá chân máy ảnh Manfrotto chất lượng, gọn nhẹ cho chuyến đi của bạn thêm tuyệt vời. Lưu ý: Bạn nên chiết các dung dịch như nước tẩy trang, sữa tắm, dầu gội…ở những lọ hoặc bao bì nhỏ để tiết kiệm diện tích hành lý. Trên đây là những chia sẻ kinh nghiệm du lịch của BH Asia (Trước đây là Shriro Vietnam) về những món đồ cần thiết bạn cần chuẩn bị khi đi du lịch. Hi vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ không còn phải lo lắng hay phân vân trong việc chuẩn bị gì khi đi du lịch nữa. Để phục vụ chuyến đi của bạn trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn, bạn đừng quên khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: —Xem thêm Khuyến mãi giá sốc —-Sản phẩm nhiếp ảnh mới nổi bật —-Top ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
 14. Khi chụp hình trong một thời gian dài thì ống kính máy ảnh dễ bám bụi và dấu vân tay làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Vì vậy các nhiếp ảnh gia thường vệ sinh ống kính máy ảnh để đảm bảo ống kính luôn sạch sẽ, không bám bụi, đặc biệt tránh bị nấm mốc bên trong giúp kéo dài sản tuổi thọ của ống kính. Dưới đây là top 5 cách vệ sinh ống kính máy ảnh mà bạn nên áp dụng. 1. Kiểm tra ống kính máy ảnh trước khi vệ sinh Để đảm bảo ống kính hoạt động hiệu quả, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, ống kính phải được kiểm tra, vệ sinh thường xuyên. Dưới đây là một số cách nhận biết bạn có thể tham khảo: Hãy kiểm tra xem ống kính máy ảnh có bị bẩn, nấm mốc hay không khi bạn nhận thấy những bất thường về hình ảnh khi bạn chụp như hình ảnh bị mờ giống như có lớp màn mỏng bao phủ, những hiệu ứng flare bất thường,... Để kiểm tra độ bẩn của ống kính bạn có thể quan sát bằng mắt thường đối với những bụi bẩn, dấu vân tay bám trên bề mặt của ống kính. Ngay cả với những hạt bụi lớn bên trong bạn cũng có thể dễ dàng quan sát rõ bằng mắt thường, hoặc có thể dùng đèn soi quan sát bên trong. Và bạn cũng đừng quên những lớp bụi bẩn bám bên ngoài của ống kính trong quá trình sử dụng nhé. Bộ phận khác của ống kính: Bên cạnh ống kính bạn cũng nên kiểm tra từng bộ phận phía sau và các khuôn bên trong ống kính. Nếu có nấm mốc hoặc vết bụi thì nên đem đến nơi có chuyên môn kỹ thuật để làm sạch. Lens máy ảnh vốn nằm bên trong ống kính và rất khó bị dính bụi bẩn. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, khi bạn muốn thu phóng hoặc thay đổi ống kính thì sẽ không thể tránh khỏi việc bụi bẩn bám lên bề mặt lens máy ảnh, làm cho hình ảnh bị kém chất lượng. Có thể bạn quan tâm: Lens sigma 2. 5 Cách vệ sinh ống kính máy ảnh hiệu quả Sử dụng dụng cụ lau chùi Hiện nay trên thị trường, các loại khăn giấy lau mặt và giấy ăn loại mỏng và mềm được bán rất nhiều, bạn có thể dùng chúng để vệ sinh ống kính máy ảnh..Tuy nhiên, để đảm bảo ống kính được vệ sinh đúng cách, tránh trầy xước, hư hỏng, bạn có thể sắm cho mình những bộ dụng cụ chuyên dụng dùng cho máy ảnh, ống kính như khăn mềm với chất liệu microfiber, bút lau, bóng thổi hay dung dịch vệ sinh ống kính nổi tiếng như zeiss,... Để vệ sinh bề mặt ống kính 1 cách hiệu quả, bạn nên loại bỏ những hạt bụi bẩn khỏi bề mặt trước khi sử dụng khăn, giấy mềm để tránh trầy xước. Dùng bàn chải hay cọ mềm Khi mà ống kính máy ảnh của bạn bám quá nhiều bụi bẩn thì dụng cụ phù hợp lúc này chính là chiếc bàn chải hay cọ có những sợi lông mềm mại để tránh làm trầy xước bề mặt kính quang học. Bạn nên sử dụng bàn chải một cách nhẹ nhàng để vệ sinh ống kính máy ảnh. Dùng dụng cụ thổi bụi Dụng cụ thổi bụi hay còn gọi là “bóng thổi” được xem như một công cụ rất cần thiết trong việc vệ sinh ống kính máy ảnh. Bạn có thể thổi phăng những hạt bụi, hạt cát khó chịu bám trên bề mặt ống kính mà không cần phải đụng tới bề mặt tiếp xúc của ống kính. Sử dụng dung dịch vệ sinh ống kính chuyên dụng Bạn có thể ra ngoài các cửa hàng bán máy ảnh tự mua cho mình các loại chai dung dịch vệ sinh máy ảnh. Với chai chứa dung dịch vệ sinh ống kính thì giúp bạn lau chùi được các dấu vân tay hay bụi bẩn bám trên ống kính mà không gây độc hại môi trường. Mà bạn cũng chú ý là đừng dùng quá nhiều dung dịch và chỉ được sử dụng đi kèm theo vải mịn và giấy mỏng. Sử dụng kính lọc UV, Skylight Ống kính máy ảnh được làm từ chất liệu kính thủy tinh & được phủ 1 lớp coating bên ngoài nên, nếu bạn cố gắng để làm sạch nó bằng vải mà có các hạt bụi đi kèm vào nó thì chắc chắn sẽ làm xước bề mặt quang học của ống kính. Vì vậy cách bảo vệ ống kính hoàn hảo nhất là bạn nên lắp thêm kính lọc Skylight hay UV vào, bộ kính lọc này có tác dụng bảo vệ ống kính của bạn khỏi các tác động bên ngoài như bụi, cát, nên khi bị bẩn thì bạn chỉ cần vệ sinh kính lọc chứ không phải vệ sinh ống kính máy ảnh. Có thể bạn quan tâm: Chân máy ảnh Manfrotto là trợ thủ đắc lực giúp bạn lấy nét được những bức hình, quay phim tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, trong do quá trình sử dụng thiết bị nhiếp ảnh thường sẽ gặp nhiều vấn đề về bụi do môi trường chụp hoặc cần cân chỉnh, update firmware,...Để tiết kiệm và đỡ tốn công hơn bạn nên cân nhắc mua ống kính chính hãng như lens Sigma hay các lens từ thương hiệu Zeiss, Panasonic, Hasselblad từ Nhà phân phối chính hãng BH Asia (trước đây là Shriro Vietnam) sẽ nhận được các lợi ích bảo hành như được kỹ thuật hỗ trợ vệ sinh lens, cân chỉnh, update firmware,... miễn phí trong suốt thời hạn bảo hành và có thể gia hạn thời gian bảo hành ống kính Sigma bằng cách Đăng ký gia hạn tại website. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích trên, bạn có thể dễ dàng vệ sinh ống kính máy ảnh của mình nhé.
 15. Đối với những nhiếp ảnh gia thì máy ảnh là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Vì thế, nó cần phải được bảo vệ cẩn thận để không bị trầy xước, đặc biệt là với nước. Thấu hiểu được mong muốn đó, balo máy ảnh đã ra đời trở thành phụ kiện chắc chắn, bạn đồng hành đáng tin cậy đảm bảo cho nhiếp ảnh an tâm “tác nghiệp”. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết mua balo máy ảnh giá rẻ nào chất lượng thì hãy cùng tìm hiểu top 5 máy ảnh chỉ dưới 3 triệu đồng qua bài viết sau đây. 1. BA LÔ MÁY ẢNH MANFROTTO TRI BACKPACK S Ba lô máy ảnh Manfrotto Tri Backpack S - 3 trong 1 trong 1 chiếc balo nhỏ nhưng rất rộng rãi. Ba lô máy ảnh giá rẻ Manfrotto Tri S nhưng có thiết kế rất “xịn sò” với giải pháp ba ngăn trong một. Nó nhẹ và dễ thực hiện theo ba cách khác nhau như trở thành một chiếc túi đeo chéo, balo hay ở vị trí cơ thể chéo X. Balo máy ảnh này được làm bằng vật liệu đàn hồi thêm, mạnh mẽ, bền bỉ và giữ cho thiết bị của bạn an toàn không bị trầy xước. Cụ thể, trong một ngăn, nó dễ dàng giữ máy ảnh CSC hoặc DSLR của bạn với ống kính 18-55mm như Lens sigma được gắn và có thể mang thêm 2 ống kính. Nhờ các chức năng đóng mở rất thông minh cùng dây đai chắc chắn ở mặt trước sẽ giúp giữ chân máy nhỏ đảm bảo. Ngoài ra, ba lô máy ảnh Tri S còn được cung cấp với một tấm che mưa để bảo vệ chống lại thời tiết ẩm ướt. Giá tham khảo: 1,870,000₫ 2. BA LÔ NATIONAL GEOGRAPHIC AFRICA CAMERA SLING/BACKPACK Ba lô máy ảnh National Geographic Africa Camera Sling/Backpack hoàn hảo đựng máy ảnh ngắm chụp hoặc máy ảnh nhỏ gọn an toàn bất cứ nơi nào bạn đi tới. Với thiết kế nắp lật và có khóa kéo giữ thiết bị của bạn an toàn khỏi mọi yếu tố, cho phép bạn tiếp cận hoặc cất thiết bị nhanh chóng. Các túi nhỏ mở nhanh để bạn dễ dàng cất điện thoại, chìa khóa hoặc các vật dụng cá nhân khác. Ba lô máy ảnh này giúp gói gọn mọi thứ bạn cần mang theo người, tiết kiệm tiền, không gian và sức lực. Bạn có thể đeo ba lô thoải mái trên lưng khi mang tải nặng hoặc đeo như túi đeo chéo linh hoạt. Ba lô được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao tại Ý và được thiết kế với các chất liệu cao cấp bền bỉ với thời gian, đảm bảo chống trầy xước, chống nước an toàn cho máy ảnh. Giá tham khảo: 2,090,000₫ 3. BA LÔ MANFROTTO OFFROAD HIKER 20L Ba lô máy ảnh Manfrotto Offroad Hiker - Thương hiệu đình đám từ Ý là lựa chọn balo máy ảnh giá rẻ, chất lượng nhiếp ảnh gia nên sở hữu. Với khả năng tối đa chống sốc - chống nước - thoáng khí nhờ hệ thống bảo vệ Manfrotto đặc biệt, balo máy ảnh này đồng hành đảm bảo an toàn cho máy ảnh và các vật dụng khác trên hành trình của bạn. - Sức chứa khủng, gọn nhẹ và cứng cáp - Thiết kế đa ngăn linh động tùy chỉnh dễ dàng - Có đai đeo hông và ngực trợ tải tiện dụng - Khóa kéo mở dễ dàng - Có thể chứa 1 body DSLR hoặc máy ảnh nhỏ gọn và 1 lens như len sigma hoặc phụ kiện đi kèm + chân máy ảnh. Ngoài ra, chiếc balo máy ảnh có rất nhiều màu đa dạng như màu xám, đỏ, xanh lá cây,...cho bạn thoải mái chọn lựa theo ý muốn. Giá tham khảo: 2,420,000₫ 4. BA LÔ MÁY ẢNH MANFROTTO STREET MEDIUM BACKPACK Balo máy ảnh Manfrotto Street Medium Backpack là chiếc balo hoàn hảo cho DSLR với lens kit và kèm thêm 2 lens rời cùng với phụ kiện. Balo này có khả năng: Chứa được những chiếc flycam gấp gọn kiểu DJI Mavic Pro Kèm thêm phần gắn tripod rời Ngăn bảo vệ laptop 15 inch Ngăn đựng đồ cá nhân Công nghệ chống sốc Manfrotto Camera Protection System® Có thể bạn quan tâm: Chân máy ảnh Manfrotto nhỏ gọn, chất lượng đồng hành đáng đầu tư. Đa chức năng để chụp ảnh và các hoạt động hàng ngày, chiếc ba lô này có các ngăn riêng biệt và đi kèm với một máy ảnh có thể tháo rời, bảo vệ với các ngăn được độn. Khoang máy ảnh thấp hơn chứa một máy ảnh DSLR / CSC với ống kính kit cộng với 2 ống kính và phụ kiện bổ sung. Các vật dụng cá nhân như máy tính xách tay và áo khoác nhẹ có thể được lưu trữ ở ngăn trên. Hơn nữa, để thoải mái hơn khi mang, bảng điều khiển phía sau được đệm và dây đeo vai có thể điều chỉnh một tay áo thông minh ở mặt sau của túi cho phép bạn vận chuyển ba lô cùng với xe đẩy của bạn dễ dàng. Bạn cũng có thể lấy ba lô nhanh chóng bằng tay cầm trên cùng của nó để kéo vào xe hơi hoặc khoang trên cao. Giá tham khảo: 2,640,000₫ 5. BA LÔ MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC SMALL BACKPACK Cuối cùng là ba lô máy ảnh National Geographic Small Backpack là mẫu ba lô đa năng, balo máy ảnh giá rẻ chất lượng cao được ưa chuộng hiện nay. Với sức chứa lớn, ngoài việc lưu trữ máy ảnh DSLR, ống kính, ba lô này còn có thể lưu trữ laptop với kích thước 15.4inch. Bên hông balo có giá treo chân máy, vì thế rất thuận tiện cho việc di chuyển của bạn. Ba lô được chia làm 2 ngăn chính với hai cách mở khóa, một ngăn bạn lưu trữ máy ảnh DSLR kèm các ống kính rời, việc mở khóa mặt trước giúp việc lấy camera nhanh chóng. Một ngăn để bạn lưu trữ sách vở, được mở khóa từ phía trên, ngăn này bạn có thể lưu trữ quần áo, tài liệu hay laptop 12 inch. Ngoài ra, dây đeo cũng được thiết kế sao cho việc mang vác của bạn trở nên dễ dàng hơn, nhà sản xuất cũng đã đặt thêm nhiều đệm lót ở dây đeo nhằm giúp bạn hạn chế tối đa gây đau nhức vai. Giá tham khảo: 2,320,000₫ Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn top 5 balo máy ảnh giá rẻ với chất lượng nổi bật tầm giá chỉ dưới 3 triệu đồng. Chúc bạn tìm được máy ảnh ưng ý nhất cho mình. Tất cả balo máy ảnh giá rẻ ở trên đều được bán tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam). Bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: —Xem thêm Khuyến mãi giá sốc —-Sản phẩm nhiếp ảnh mới nổi bật —-Top ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"