• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nhật Khánh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Nhật Khánh last won the day on Tháng 1 15

Nhật Khánh had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Nhật Khánh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trong vài năm đổ về đây, lĩnh vực thiết kiến trúc nội thất đã có những bước tiến mới đầy sáng tạo với những phong cách thiết kế ấn tượng được nhiều gia đình yêu thích và hướng đến. Bằng tài năng của KTS cùng sự nhạy bén đã nắm bắt được nhu cầu thị yếu của xã hội và sự vận động của các xu hướng thiết kế trong tương lai gần. Để khách hàng hiểu hơn về thiết kế kiến trúc - nội thất, bài viết dưới đây của Nội Thất Unpac - công ty thiết kế nội thất bình dương đã tổng hợp và gửi đến khách hàng những xu hướng thiết kế kiến trúc đẹp, dự sẽ làm mưa làm gió trên thị trường. Hi vong với những thông tin bổ ích này sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn để tạo nên ngôi nhà mơ ước. Bạn đã hiểu đúng về thiết kế kiến trúc, nội thất chưa? Thiết kế cần những yếu tố gì? Tại sao phải thiết kế kiến trúc hoặc nội thất? Thiết kế kiến trúc, nội thất là gì? bạn sẽ có câu trả lời cho mình qua bài viết dưới đây. Vậy thiết kế kiến trúc nội thất là gì? Thiết kế Kiến trúc – Nội thất (Architectural & Interior Design) là các công việc thiết kế của giai đoạn thực hiện đầu tư dự án. Quá trình thiết kế thường bắt đầu từ thiết kế ý tưởng (Conceptual Design) và kết thúc bởi thiết kế chi tiết (Detailed Design) và tất cả quá trình này là nhằm đưa ra các Giải pháp thiết kế phục vụ cho mục đích thi công xây dựng công trình. Thiết kế Kiến trúc – Nội thất ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các công việc thiết kế để tạo nên hình dáng kiến trúc và trang trí nội thất công trình, không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của kiến trúc sư hay họa sĩ thiết kế. Nó bao gồm rất nhiều chuyên ngành như kiến trúc, kết cấu, cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hoà và thông gió, … trong đó kiến trúc sư đóng vai trò thiết yếu… Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày một được nâng cao thì nhu cầu về ăn – mặc – ở càng được chú trọng. Con người không thể hoàn hảo nếu mất đi phầm quan trọng nhất, đó là tâm hồn. Ngôi nhà của bạn cũng vậy, ngôi nhà sẽ mất đi sức sống nếu bỏ qua phần tất yếu đó là nội thất. Nội thất là không gian bên trong công trình kiến trúc (nhà ở, văn phòng công ty, nhà hàng, khách sạn …) để làm việc, sinh hoạt, giải trí, thư giãn. Để có không gian nội thất đẹp thì ta phải thiết kế nội thất, vậy thiết kế nội thất là gì? Thiết kế nội thất không chỉ là phân bổ các phòng, bố trí các phương tiện sinh hoạt mà trên hết nội thất là sự phối hợp hài hòa màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ kiến trúc, các vật trang trí (có khảo sát cả các yếu tố tinh thần, tâm linh) để tạo một môi trường sống thuận tiện, thoải mái và cả niềm tự hào (cho chủ nhân, gia đình). Do vậy, thiết kế nội thất là một công tác tổng hợp của nghệ thuật, mỹ thuật và khoa học kỹ thuật. Vậy trong năm tới, lĩnh vực thiết kế nội thất sẽ đi theo xu hướng như thế nào? Hãy cùng Nội Thất Unpac khám phá ngay để ngôi nhà của bạn dẫn đầu xu hướng trong 2021-2022 nhé! 1. Màu sắc đậm, táo bạo Xu hướng kiến trúc 2021 thể hiện qua việc sử dụng nhiều hơn các gam màu đậm như xanh ô liu, xanh đậm, tím… Nhiều sắc độ táo bạo hơn sẽ được ứng dụng vào không gian nhà ở, văn phòng, phòng tắm hay tủ, kệ trữ đồ. Nhìn chung thay vì chỉ tập trung vào các gam màu đơn sắc, nhẹ nhàng hay trang nhã, các nhà thiết kế, chuyên gia nội thất hàng đầu có xu hướng yêu thích sử dụng màu đậm, sống động, được pha trộn theo những cách táo bạo và mang đến nhiều bất ngờ hơn cho không gian. Những chiếc gối màu sắc được dùng trang trí cho sofa êm ái, lớp sơn mới nổi bật cho bức tường hay màu sắc tươi mới cho cửa trước của căn nhà. Trong khi đó, không gian bên ngoài có thể được nhấn nhá cùng gỗ, gối mềm, len… Năm 2021 với màu sắc chủ đạo: Classic Blue – Lam cổ điển (theo Pantone công bố) cũng hứa hẹn được ứng dụng nhiều trong các công trình kiến trúc mới. 2. Nghệ thuật sắp đặt nhiều layer “Lấy cảm hứng từ thiết kế của Pháp, tôi nhìn thấy sự trở lại của thẩm mỹ hiện đại cho đến nghệ thuật xếp lớp vượt thời gian, mang đến cảm giác rất sống động.” – nhà thiết kế nội thất Alexander Doherty nói khi bàn về xu hướng kiến trúc. Tinh tế và tự nhiên như vốn đã thế, các màu sắc được ứng dụng phải đảm bảo có sự pha trộn hoàn hảo, có sự chuyển biến, thay đổi tinh tế trong sắc độ đậm, nhạt, chiều sâu của màu. Bên cạnh đó, cách bố trí độ cao của các đồ nội thất, hoa văn được sử dụng cũng tạo ra được nhiều tầng lớp khác nhau, gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hòa cho gia chủ hay những khách hàng khó tính. 3. Tone màu nhẹ nhàng, chan hòa với thiên nhiên Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, xu hướng xây nhà kết hợp với trồng cây xanh đã và đang dần trở thành phong cách thiết kế nội thất theo xu hướng kiến trúc trong những năm tiếp theo. Những công trình như nhà phố, chung cư, biệt thự sân vườn được thiết kế với nhiều cây xanh cả bên trong và bên ngoài không gian sống. Cây xanh không những giúp ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn mà còn giúp không khí trong nhà luôn thoáng đãng, không khí được lưu thông tốt. Nên lựa chọn những loại cây nhỏ, ưa bóng, không tốn nhiều công sức chăm sóc và mang lại tài lộc cho gia chủ như: Kim Tiền, Lưỡi Hổ, Trầu Bà, Vạn Niên Thanh, Ngọc Ngân, Phú Quý, Vạn Lộc,…Không nên chọn cây quá cao, chặn vận khí vào nhà. Đối với việc sử dụng màu sắc cho nội thất thì tông màu beige và caramel là hai tông màu vừa tạo nên xu hướng nội thất, vừa hài hòa với sắc xanh cây cảnh. Beige mang đến sự nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng và giúp gia chủ cảm thấy dễ chịu trong khi tông caramel lại mang đến sự ngọt ngào và chút nam tính, hoang dã cho căn nhà. 4. Kết nối không gian sống Hiện nay, sử dụng một không gian chung để tạo ra hai căn phòng tách biệt cũng được nhiều người để ý đến. Trong đó, phòng bếp và phòng khách là điểm vàng cho sự kết hợp này. Bạn chỉ cần thay đổi gạch nền, giấy dán tường, màu sơn tường hay có một vách ngăn CNC, vách ngăn nhỏ bằng nhôm để ngăn hai căn phòng là mọi chuyện đã được giải quyết. Bên cạnh đó, phòng tắm và phòng ngủ cũng hay được kết hợp với nhau. Ở Việt Nam, phòng tắm được đặt trong phòng ngủ, có diện tích vừa phải và ngăn cách bởi cánh cửa nhỏ. Trong những không gian kết hợp đó, việc tạo được sự hài hòa và thuận tiện khi sinh hoạt là những tiêu chí hàng đầu mà kiến trúc sư và chuyên viên thiết kế nội thất đặt ra khi kết hợp những không gian sống lại với nhau. 5. Nghệ thuật hình khối Xu hướng kiến trúc 2021 với điểm nhấn đến từ nghệ thuật của chủ nghĩa hình học (Neo – Geometric), sử dụng hình khối nhằm mang lại vẻ độc đáo cho không gian kiến trúc, đồng thời tạo cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho các kiến trúc sư. Nếu tìm kiếm những ấn tượng mạnh về thị giác, các hình khối như vuông, tròn, tam giác được kết hợp cùng hoa văn nghệ thuật, các khối màu táo bạo sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Các hình khối chưa bao giờ mất đi sức quyến rũ của nó, ngày càng thêm hiện đại, đường nét và cá tính hơn.
 2. Điện thoại BlackBerry của bạn bị hư hỏng? Và bạn cần tìm nơi cung cấp dịch vụ BlackBerry chính hãng? Để thay thế, sửa chữa kịp thời ngay lập tức tránh gây ảnh hưởng, gián đoạn đến quá trình sử dụng. Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến bàn phím vật lý BlackBerry mà người dùng đang mắc phải. BlackBerryGiaRe.vn nay đã có hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sử chữa, thay thế linh kiện BlackBerry chính hãng 100% Cửa hàng cung cấp dịch vụ BlackBerry chuyên nghiệp tại TPHCM BlackBerryGiaRe.vn là một trong những hệ thống sửa chữa và thay thế linh kiện điện thoại BlackBerry uy tín tại TP.HCM, được nhiều người dùng tin tưởng tìm đến. Với phương châm “Khách hàng là số 1- Uy tín quý hơn vàng”, iBuyOnline.vn luôn lấy khách hàng là trọng tâm và luôn đảm bảo mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn sử dụng những linh kiện được đánh giá tốt trên thị trường và cam kết không sử dụng những linh kiện kém chất lượng. Chuyên cung cấp dịch vụ BlackBerry thay thế sửa chữa ✔ Thay thế sửa chữa màn hình Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa màn hình cảm ứng Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa vân tay Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa bàn phím Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa mic Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa ổ sim Blackberry chính hãng. ✔ Thay thế sửa chữa chân sạc Blackberry chính hãng. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ BlackBerry tại TPHCM, thì nên mang chiếc điện thoại của mình đến trung tâm lớn như BlackBerryGiaRe để được hưởng quyền lợi tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin dưới đây bất cứ khi nào quý khách hàng muốn sửa BlackBerry của mình nhé. Chi nhánh 1: 164 Bắc Hải – Phường 6 – Quận Tân Bình – Tp.HCM Chi nhánh 2: 431 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM Hotline: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888
 3. Phụ kiện BlackBerry là các phần tử rời rạc cơ bản có những tính năng xác định được dùng cho ghép nối thành mạch điện hay thiết bị điện tử. Kể từ khi ra mắt thị trường, người ta nhắc đếnBlackberryvới điểm nổi bật là những chiếc điện thoại phím bấm Qwerty. Hình thức thiết kế này mang đến sự mạnh mẽ với khả năng hỗ trợ cho công việc và tính bảo mật cao. Trong quá trình sử dụng Smartphone không tránh khỏi những lúc hư hỏng nên cần đến phương pháp sửa chữa Blackberry. Đến đây, không phải ai cũng biết các lỗi thường gặp để khắc phục kịp thời. Chúng ta cùng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây. Các lỗi khác: Chiếc Tablet BlackBerry bị treo logo, hỏng phím cứng, thiếu bộ nhớ,… Đừng lo vì đã cóBlackBerryGiaRe.vnsẽ giúp bạn khắc phục tất tần tật các lỗi này khi đến BlackBerryGiaRe.vn, cửa hàng chuyên cung cấp phụ kiện BlackBerry, sửa chữa điện thoại BlackBerry chất lượng. Cửa hàng chuyên cung cấp thay thế phụ kiện BlackBerry uy tín BlackBerryGiaRe.vn là một trong những cửa hàng “đi đầu” về các dòng thương hiệu BlackBerry nổi tiếng tại Việt Nam, trực thuộc công ty TNHH Thương Mại Đặng Gia Vĩnh Phát, chúng tôi đã dần khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ trong thị trường có sự cạnh tranh khá gay gắt như Công Nghệ Điện Tử thời nay. Chúng tôi đã và đang phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước mỗi năm, thông qua bất kỳ thiết bị kết nối nào – kết nối mọi người với những thứ họ cần và yêu thích. Chế độ bảo hành phụ kiện của chúng tôi ✔ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. ✔ Kiểm tra hàng đúng thông tin mô tả rồi mới thanh toán. ✔ Bảo hành từ 3-12 tháng tùy dịch vụ ✔ Giảm 30% khi mua phụ kiện (Cường lực, bao da, dán da, dock sạc, pin rời,…). ✔ Cam kết chính hãng 100%. BlackBerryGiaRe.vn cung cấp điện thoại và các loại linh kiện BlackBerry cam kết chính hãng 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng qua các hotline: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888
 4. Phụ kiện BlackBerry là các phần tử rời rạc cơ bản có những tính năng xác định được dùng cho ghép nối thành mạch điện hay thiết bị điện tử. Kể từ khi ra mắt thị trường, người ta nhắc đến Blackberry với điểm nổi bật là những chiếc điện thoại phím bấm Qwerty. Hình thức thiết kế này mang đến sự mạnh mẽ với khả năng hỗ trợ cho công việc và tính bảo mật caoTrong quá trình sử dụng Smartphone không tránh khỏi những lúc hư hỏng nên cần đến phương pháp sửa chữa Blackberry. Đến đây, không phải ai cũng biết các lỗi thường gặp để khắc phục kịp thời. Chúng ta cùng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.Cửa hàng chuyên cung cấp thay thế phụ kiện BlackBerry uy tínBlackBerryGiaRe.vn là một trong những cửa hàng “đi đầu” về các dòng thương hiệu BlackBerry nổi tiếng tại Việt Nam, trực thuộc công ty TNHH Thương Mại Đặng Gia Vĩnh Phát, chúng tôi đã dần khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ trong thị trường có sự cạnh tranh khá gay gắt như Công Nghệ Điện Tử thời nay. Chúng tôi đã và đang phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước mỗi năm, thông qua bất kỳ thiết bị kết nối nào – kết nối mọi người với những thứ họ cần và yêu thích.Quy trình tiếp nhận thay thế phụ kiện BlackBerry tại BlackBerryGiaRe.vnBước 1: Nhân viên của trung tâm tiếp nhận máy, kiểm tra lỗi hư hỏng.Bước 2: Báo cáo tình trạng hư hỏng và hướng khắc phục với khách hàng.Bước 3: Nếu khách hàng đồng ý với mức giá và hướng khắc phục thì máy sẽ được chuyển cho bộ phận kỹ thuật.Bước 4: Nhân viên kỹ thuật tiến hành sửa chữa, khắc phục lỗi hư hỏng.Bước 5: Sau khi hoàn thành, nhân viên tiến hành test máy và giao cho khách kiểm tra lại.Bước 6: Khách hàng tiến hành thanh toán và nhận phiếu bảo hành từ trung tâm.BlackBerryGiaRe.vn cung cấp điện thoại và các loại linh kiện BlackBerry cam kết chính hãng 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng qua các hotline: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888
 5. Để “dế yêu” của bạn không chỉ luôn được bảo vệ và xinh xắn mà còn trở nên thật khác biệt và thể hiện được cá tính của bạn, thì việc tìm những món đồ phụ kiện độc và chất chắc chắn sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng đâu mới là địa chỉ đáng tin cậy để tìm mua linh kiện BlackBerry chất lượng, chính hãng thì đây vẫn là câu hỏi của nhiều người. Để giúp quý khách không phải tìm kiếm đâu xa, bài viết dưới đây sẽ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc tại đây nhé! Địa chỉ cửa hàng phân phối linh kiện BlackBerry uy tín BlackBerryGiaRe.vn là một trong những cửa hàng “đi đầu” về các dòng thương hiệu BlackBerry nổi tiếng tại Việt Nam, trực thuộc công ty TNHH Thương Mại Đặng Gia Vĩnh Phát, chúng tôi đã dần khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ trong thị trường có sự cạnh tranh khá gay gắt như Công Nghệ Điện Tử thời nay. Chúng tôi đã và đang phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước mỗi năm, thông qua bất kỳ thiết bị kết nối nào – kết nối mọi người với những thứ họ cần và yêu thích. Chúng tôi cung cấp các linh kiện Blackberry như: ✔ Hộp sạc pin Blackberry chính hãng. ✔ Màn hình Blackberry chính hãng. ✔ Màn hình cảm ứng Blackberry chính hãng. ✔ Vân tay Blackberry chính hãng. ✔ Bàn phím Blackberry chính hãng. ✔ Mic Blackberry chính hãng. ✔ Ổ sim Blackberry chính hãng. ✔ Nắp lưng Blackberry chính hãng. ✔ Chân sạc Blackberry chính hãng. ✔ Thẻ nhớ Blackberry chính hãng. Vậy vì sao nên chọn BlackBerryGiaRe.vn là địa chỉ cung cấp linh kiện đáng tin cậy? Đến với cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ không còn lo lắng về chất lượng hay giá cả của sản phẩm. Đảm bảo hàng chính hãng 100%, không bị thay thế, lắp ráp phụ tùng. Phụ kiện nguyên zin. Các sản phẩm tại Blackberrygiare.vn đều được bảo hành trong vòng 12 tháng. 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, nếu sản phẩm xảy ra lỗi từ phần mềm của thiết bị. Tổng đài hỗ trợ luôn luôn có mặt 24/7 sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Đặc biệt, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% qua thẻ tín dụng. Chế độ bảo hành của BlackBerry ✔ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. ✔ Kiểm tra hàng đúng thông tin mô tả rồi mới thanh toán. ✔ Bảo hành từ 3-12 tháng tùy dịch vụ. ✔ Giảm 30% khi mua phụ kện đi kèm (Cường lực, bao da, dock sạc, pin rời,…) ✔ Cam kết chính hãng 100%. BlackBerryGiaRe.vn cung cấp linh kiện BlackBerry cam kết chính hãng 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng qua các hotline: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888.
 6. Xử lý rác thải công nghiệp tưởng chừng như đơn giản nhưng sự thật thì không phải như vậy. Quy trình xử lý rác thải công nghiệp thậm chí phức tạp và nguy hiểm hơn rác thải sinh hoạt gấp nhiều lần vì nó chứa cả những chất độc hại như thủy ngân trong pin, bóng đèn,... Vì vậy hiện nay, rác thải nhựa đã và đang trở thành mối đe dọa đối với môi trường, hệ sinh thái cũng như sức khỏe của con người. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có lượng rác thải nhựa nhiều nhất, vì vậy máy xử lý rác giá rẻ đã được ra đời và hoạt động đúng yêu cầu cấp bách. Vì sao phải chế tạo máy xử lý rác thải giá rẻ nhựa công nghiệp? Không thể phủ nhận được tầm nguy hiểm của các loại rác thải công nghiệp này. Sự phát triển quá nhiều của rác thải công nghiệp có thể dẫn đến sự ô nhiễm môi trường xung quanh mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy như: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, sự thay đổi khí hậu trong thiên nhiên, một số loại bệnh mới phát sinh,… Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất không thực hiện biện pháp xử lý rác thải đúng cách hoặc không muốn xử lý hiện tượng này. Một vài doanh nghiệp trực tiếp thả các loại rác thải vào trong sông hoặc trong không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khi sống trong những khu vực này. Sự quan tâm xử lý rác thải công nghiệp đang là tình trạng cấp bách trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc này vẫn chưa thể xử lý một cách thỏa đáng. Hiện tượng này vẫn tiếp tục tiếp diễn do một số doanh nghiệp không ý thức được tính nguy hiểm đang tồn tại trong môi trường. Điều này dẫn đến tình trạng rác thải tiếp tục kéo dài. Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo cũng như sự phản ứng của người dân nhưng một số doanh nghiệp vẫn điềm nhiên trước tình trạng nguy hiển này. Tầm quan trọng của máy xử lý rác thải công nghiệp trong đời sống ngày nay Hiểu được sự tiện lợi của các vật dụng làm từ nhựa đối với đời sống con người là điều không thể phủ nhận, đây cũng là lý do mà vật dụng nhựa được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với lượng rác thải nhựa đang có xu hướng tăng lên theo từng ngày. Rác thải nhựa không có khả năng tự phân hủy, nếu không xử ký rác thải nhựa đúng cách mà vứt bỏ ra ngoài môi trường thì những loại rác thải này sẽ tích tụ dần và phá hủy môi trường tự nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của con người. Do đó, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tăng cường các biện pháp quản lý rác thải nhựa. Có khá nhiều phương pháp nhưng hiệu quả nhất vẫn là có thể áp dụng để xử lý rác thải nhựa như chôn lấp, thiêu đốt hay tái chế. Chính vì vậy thiết kế máy xử lý rác thải công nghiệp và sử dụng máy xử lý rác thải sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cũng như được phổ biến nhất mà không gây nhiều tác động tiêu cực với môi trường, dễ tái chế, tái sử dụng.
 7. Đông trùng hạ thảo được nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng và gọi tên “tiên dược” trong y học bởi sản phẩm này mang đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Vậy nên mua đông trùng hạ thảo ở đâu chính hãng và tốt nhất? Khi mua hàng thì phân biệt thật giả như thế nào? Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về địa chỉ mua đông trùng hạ thảo mua ở đâu uy tín trong bài viết dưới đây bạn nhé! 1. Đông trùng hạ thảo là gì? Đông trùng hạ thảo là thảo dược quý hiếm được kết hợp giữa côn trùng và thực vật mang đến vô vàn công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Đông trùng hạ thảo trở nên đặc biệt hơn và có giá trị kinh tế cao khi có bản chất là nấm ký sinh Ophiocordyceps Sinensis và ấu trùng bướm của loài Thitarodes Viette. Ở môi trường tự nhiên, đông trùng hạ thảo có thể được tìm thấy ở Tây Tạng, Trung Quốc trên những ngọn núi cao tới 4.000 – 5.000m. Tuy nhiên, bởi giá trị kinh tế cao và công dụng vượt trội của thảo dược quý hiếm này khiến việc khai thác không có kế hoạch dẫn đến nguy cơ loài nấm này có thể tuyệt chủng. Chính vì thế, các sản phẩm đông trùng hạ thảo bán tự nhiên được nghiên cứu, nuôi trồng nhằm giúp người tiêu dùng được trải nghiệm loại thảo dược quý hiếm và tốt cho sức khỏe này. Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, Việt Nam đã nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành công và cung cấp trên thị trường. 2. Hướng dẫn cách phân biệt đông trùng hạ thảo thật – giả Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo được làm giả, không có nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo vì nuôi trồng không đúng quy trình. Để có thể tiếp cận và mua đông trùng hạ thảo có chất lượng tốt đem lại hiệu quả sử dụng, bạn nên tìm mua sản phẩm tại các đơn vị cung cấp uy tín có đầy đủ giấy tờ kiểm nghiệm. Ngoài ra, những sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng sẽ có đầy đủ thông tin thành phần, hàm lượng hoạt chất của thảo dược. Đây là một trong những chỉ số giúp bạn xác định chất lượng sản phẩm có tốt cho sức khỏe không. Và đơn vị đo hàm lượng này bạn nên lưu ý kỹ là mg/g hay mg/100g. Thêm vào đó, đông trùng hạ thảo là sản phẩm có giá cao chính vì thể quy trình cung cấp sản phẩm và kiểm tra nguồn gốc cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng.
 8. Gạch Tiền Giang ốp lát luôn có vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện không gian nhà ở cho mỗi công trình. Lựa chọn được dòng gạch phù hợp sẽ góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà bạn. → Vậy xu hướng sử dụng gạch ốp lát hiện nay như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây! Xu hướng sử dụng gạch Tiền Giang ốp lát cho không gian Bức tường là nơi tiếp xúc trực tiếp với nhiều tác nhân như thời tiết, nên dễ dàng bị nấm mốc, bụi bẩn hơn so với những vị trí khác. Sử dụng gạch ốp lát nhằm mục đích bảo vệ cho bức tường được sạch sẽ hơn. Gạch ốp lát đẹp, phù hợp sẽ giúp cho căn nhà và không gian được ốp toát lên vẻ đẹp sang trọng, lịch sự và nâng cao giá trị thẩm mỹ hơn. Hiện nay, gạch Tiền Giang ốp lát được sản xuất với nhiều loại khác nhau, phù hợp cho nhiều không gian như gạch ốp lát dành cho phòng khách, phòng ngủ, tường nhà bếp, nhà tắm,…bằng dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến nên chất lượng cũng như kiểu dáng, mẫu mã của các loại gạch này cũng rất phong phú và đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Các loại gạch ốp lát tại thị trường Việt Nam cũng có mức giá hợp lý, nên rất được người dân chọn lựa để sử dụng cho công trình của mình.Sử dụng gạch ốp tường sẽ góp phần giúp cho không gian nhà ở được bền đẹp lâu hơn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, nhu cầu sử dụng gạch chân tường hiện nay cũng rất cần thiết và quan trọng đối với tất cả mọi người. Cách phối màu gạch lát nền với màu tường 1. Phối màu tường và gạch lát nền đồng tông Phối màu đồng tông luôn là sự lựa chọn an toàn cho nhiều gia chủ khi chọn màu sơn nhà kết hợp với màu gạch lát nền. Căn phòng với màu sơn và gạch lắt đồng tông như: trắng, trắng sữa, vàng, xanh lam nhạt,...tạo không gian thanh lịch, sang trọng, thoáng đãng. Cách phối hợp màu gạch lát nền và màu tường đồng tông chính là sự lựa chọn an toàn cho nhiều gia chủ. Sơn và gạch có cùng tông màu sáng như trắng, vàng nhẹ, hồng, xanh nhạt…sẽ giúp căn nhà có sự hài hòa, thanh lịch. Tuy nhiên nếu cả phòng chỉ có một màu như vậy thì rất đơn điệu, bạn cũng nên tạo điểm nhấn cho căn phòng bằng một số chi tiết màu sắc nổi bật để tạo sự chú ý và thu hút. Nếu bạn chọn gạch lát nền và sơn tường đều là màu tối sẽ cho không gian sang trọng, lịch sự và tinh tế. Nhưng cũng cần chú ý đến kết hợp gam màu sáng khác, vì nến trong phòng chỉ toàn màu tối sẽ tạo sự u ám, lạnh lẽo. 2. Phối màu tường và gạch lát nền tông màu đối nghịch Thiết kế nội thất với những tông màu đối nghich luôn là những phương án phá cách, tuy nhiên đây cũng là quyết định mang yếu tố nguy hiểm. Nhưng nếu biết cách phối màu hợp lý bạn sẽ có không gian sống đầy phá cách và ấn tượng đấy nhé. Có thể phối theo cách tường màu đậm, sàn màu nhạt, hoặc tường màu nhạt sàn màu đậm đều được. Cùng với đó bạn cần kết hợp màu của đồ nội thất sao cho hợp lý nhất nhé. Và cặp đôi đối lập nhau nhất là đen - trắng luôn được áp dụng thành công cho bất cứ căn hộ nào. Dựa vào mục đích sử dụng của từng gia đình hoặc từng phòng riêng biệt mà có những cách kết hợp màu sơn khác nhau. Ví dụ như: - Chọn sơn và gạch lát nền cho phòng khách - là không gian đón tiếp người thân và bạn bè cần tạo sự ấn tượng ngay từ khi bước vào. Bởi vậy ban nên chọn gạch lát nền có họa tiết, hoa van phá cách một chút. - Còn đối với phòng ngủ cần sự thư giãn thoải mái bạn nên chọn sơn và gạch lát nền có màu sắc nhẹ nhàng, ấp ám - Cách phối màu sơn và gạch lát nền cũng cần dựa vào diện tích của căn phòng cũng như nhà ở. Nếu phòng có diện tích nhỏ bạn nên chọn màu sắc sáng một chút, như vậy sẽ làm cho không gian phòng trở nên rộng và thoáng hơn. Còn đối với những căn phòng có diện tích rộng rồi thì có thể chọn màu sơn và gạch lát nền tùy ý, miễn sao nó hợp phong thủy với gia chủ là được.
 9. Ngày nay, việc sử dụng gạch Bến Tre lát nền cho các không gian phòng dần trở thành một xu hướng phổ biến và được nhiều người quan tâm đến. Việc lựa chọn mẫu gạch lát tốt sẽ quyết định rất lớn đến vẻ đẹp của cả ngôi nhà. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một số mẫu gạch ốp nền phòng khách đẹp nhất hiện nay. Có mấy loại gạch lát nền? Phân các loại gạch Bến Tre lát nền hiện nay Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại gạch dùng để ốp nền, dưới đây là 6 loại gạch phổ biến và được nhiều người lựa chọn: Gạch men Gạch men là loại gạch ốp nền phổ biến nhất hiện nay, bởi nó không chỉ có giá thành phải chăng, mà còn có khả năng chịu lực tốt và không thấm nước. Gạch men được làm từ thạch cao, đất sét, cao lanh và nhiều nguyên liệu khác, sau khi trải qua quá trình nung nấu, gạch được phủ một lớp men mỏng với độ sáng bóng vừa phải. Gạch bóng kiếng Gạch bóng kiếng cũng là một trong số loại gạch ốp nền được nhiều gia đình yêu thích. Được tạo thành từ bột đá đã qua ép và xay nhuyễn, gạch bóng kiếng sau khi được nung ở nhiệt độ cao sẽ có độ cứng rắn và chịu lực tốt. Hầu hết gạch bóng kiếng được sử dụng trong các công trình lớn như: trung tâm thương mại, khu văn phòng, tòa nhà Plaza… Gạch bông Với các hoa văn được thiết kế tỉ mỉ và đẹp mắt, gạch bông là loại gạch ốp nền được ưa chuộng hiện nay. Với thành phần từ xi măng, cát, bột đá, cùng một số loại phụ gia khác, sau khi được nung, gạch bông sẽ có độ cứng tốt và ít thấm hút nước. Chính vì điều này mà loại gạch này được rất nhiều người dân ở khu vực nông thôn lựa chọn. Ngày nay, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các quán cà phê, nhà phố, tiểu cạnh,.. tại các thành phố lớn đều ốp gạch bông. Bởi nó không chỉ mang đến cảm giác hoài cổ, thân quen, mà còn tạo điểm nhấn cực kỳ ấn tượng giữa không gian nội thất hiện đại hiện nay. Gạch Granite Gạch Granite chủ yếu được làm từ tràng thạch anh, đất sét và một số nguyên vật liệu khác. Ưu điểm lớn của loại gạch này là có độ cứng tốt, có khả năng chịu được áp suất cao và dễ dàng vệ sinh, lau chùi. Chính vì vậy, gạch Granite thường được sử dụng phổ biến trong các công trình lớn như khách sạn, biệt thự, nhà phố,.. Gạch Ceramic Gạch Ceramic được tạo thành từ cát, đất sét và một số nguyên vật liệu khác, sau khi trải qua quá trình nung ở nhiệt độ 1000 độ C gạch Ceramic có độ cứng tốt và chắc chắn. Do đó, loại gạch này được sử dụng để ốp nền tại các nhà phố, showroom, cửa hàng,… Gạch ốp tường Gạch ốp tường cũng là một trong số loại gạch được nhiều người sử dụng để ốp trong các không gian nhà. Với thành phần được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như đá, men, Granite,.. và trải qua quá trình gia công tiên tiến, gạch ốp tường được phủ một lớp sơn bền với họa tiết đẹp mắt. Hiện nay, loại gạch này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình như: nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng,… Các tiêu chí bảo quản gạch bền lâu Có nhiều người trong giới tiêu dùng nghĩ rằng, gach men gia re không cần phải bảo quản. Trên thực tế, bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng bền lâu hay không đều phụ thuộc vào cách bảo vệ của người sử dụng. Dù là gạch men cao cấp hay gach men gia re, giới tiêu dùng nên có cách bảo quản gạch men để nâng cao thời gian sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư cho gia chủ. Công việc bảo quản gạch men nói chung và gach men gia re nói riêng cần đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí dưới đây. - Không gian bảo quản khô ráo: Nhằm giữa nguyên chất liệu của gach men gia re, người tiêu dùng nên bảo quản và vệ sinh gạch lát nền nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh được các tác động ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài như thời tiết mưa nắng thất thường làm nứt nẻ hoặc râu xanh bám vào giảm chất lượng sản phẩm. - Chất gạch dưới 2m: Khi chưa sử dụng, người tiêu dùng có thói quen chất gạch thành từng chồng cao. Nhưng với độ cao 2m đủ để gạch có sức chống chịu, nếu cao quá lực chịu đựng của những viên gach men gia re nằm dưới sẽ quá tải và gây nên hiện tượng cấn gãy, đỗ vỡ - Đảm bảo quy trình lát ốp: Trong quá trình lát gạch cần chuẩn bị đầy đủ các nguồn nguyên vật liệu. Kiểm tra kích thước của diện tích ngôi nhà cần thi công. Và thực hiện công việc tính toán số lượng nguyên vật liệu đầy đủ tránh tình trạng bị thiếu hụt - Các vật liệu: chất dinh, vữa xi măng, vữa cát, keo dán chuyên dùng… cần được kết đông lại. Tùy từng loại vật liệu mà có thời gian đông kết khác nhau. Quá trình chuẩn bị nguyên liệu cho việc lát gạch rất quan trọng, nó quyết định khả năng bền vững trong liên kết giữa các viên gạch men gia re. - Vệ sinh sạch nền và tường: Khi chuẩn bị xong gạch lát nền, gạch ốp và các vật liệu thì bề mặt các vị trí được ốp lát phải được vệ sinh sạch sẽ và cần kiểm tra độ phẳng bằng thước cân thủy. - Ngâm gạch trước khi dùng: Công việc này nhằm giúp gach men gia re có phần nước ở bên trong sẽ tạo ra độ kết dính tốt hơn. Do đó, người thi công dễ dàng thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo chất lượng thẩm mỹ cho công trình. Lát đến đâu đổ vữa xi măng đến đó tránh tình trạng bị khô và giảm kết dính. Khi nền lát đã khô cần được tưới nước và làm sạch.Cách chọn gạch lát nền khổ lớn cho từng không gian gia đình
 10. Máy tính bảng Lenovo Tab 4 m8 inch là một trong những dòng tablet được thị trường ưa chuộng. Điểm ấn tượng của sản phẩm là mức giá rẻ, chất lượng sử dụng tốt, ổn định nên phù hợp khách hàng chuyên dùng các ứng dụng cơ bản của tablet. Đặc biệt màn hình HD kích thước 8 inch đem đến cho người dùng những sự trải nghiệm thật tuyệt vời. Giới thiệu chi tiết cấu hình máy tính bảng Lenovo Tab 4 M8 Thiết kế Máy được thiết kế với trọng lượng khá nhẹ 305g, độ dày chỉ có 8.15mm nên nhìn rất gọn gàng và có thể cầm thoải mái trên tay trong thời gian dài. Vỏ máy làm từ chất liệu kim loại cao cấp nên có độ bền sử dụng cao mà lại tạo được phong cách sang trọng, tinh tế cho người dùng. Máy được thiết kế nhìn rất cân đối và hài hòa nên có tính thẩm mỹ khá cao. Khi mình đem chiếc máy này theo bên người có cảm giác khá là tự tin. Màn hình Màn hình của Máy tính bảng Lenovo Tab 4 m8 ó kích thước 8 inch với tỷ lệ khung hình là 16:10. Độ phân giải của màn hình tùy thuộc vào phiên bản ví dụ như: HD 1280 x 720 pixels hay 1920 x 1200 pixels tạo nên hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Dung lượng pin Máy tính bảng Lenovo Tab 4 m8 có dung lượng pin lớn nên thời gian sử dụng liên tục được kéo dài. Máy có thể chạy liên tục mà không cần đến nguồn sạc với thời gian trung bình mười mấy giờ đồng hồ tùy thuộc vào ứng dụng chạy. Nếu sử dụng bình thường có thể kéo dài đến hơn 20 giờ. Camera Camera chính 5MP nằm ở phía sau tạo ra những bức ảnh được đánh giá có chất lượng tốt. Ngoài ra, camera có thể thực hiện quay video Full HD. Camera trước 2MP chụp hình và quay video chất lượng không được tốt lắm. Cấu hình phần cứng Máy tính bảng Lenovo Tab 4 m8 từ phiên bản mà có thể chọn RAM dung lượng 2GB hay 3GB, bộ nhớ trong 32GB hoặc 64GB. Máy có thể dùng nhiều ứng dụng cùng lúc mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động nên có thể xem là khá ổn. Ngoài ra, khả năng đồ họa của máy cũng được đánh giá cao so với những sản phẩm đồng giá khác trên thị trường. Nhìn chung, nếu khách hàng dự định mua một chiếc máy tính bảng trong khoảng trên dưới 4 triệu đồng, thì Máy tính bảng Lenovo Tab 4 M8 là một lựa chọn hoàn toàn không tồi. Với vỏ máy đẹp, sang trọng, đảm bảo độ bền tốt, cấu hình phần cứng mạnh và ổn định đảm bảo chạy đa nhiệm cực ổn, không xuất hiện tình trạng treo máy. Đặc biệt, màn hình độ phân giải cao kết hợp với dung lượng pin lớn là những ưu điểm nổi bật của dòng máy này. Mua máy tính bảng Lenovo Tab 4 M8 ở đâu chính hãng giá rẻ? Nắm bắt được các nhu cầu đó của quý khách, iBuyOnline được ra đời là một trong những cửa hàng “đi đầu” về các dòng thương hiệu BlackBerry nổi tiếng tại Việt Nam, trực thuộc công ty TNHH Thương Mại Đặng Gia Vĩnh Phát, chúng tôi đã dần khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ trong thị trường có sự cạnh tranh khá gay gắt như Công Nghệ Điện Tử thời nay. Chính sách BẢO HÀNH và BÁN HÀNG ✔ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. ✔ Kiểm tra hàng đúng thông tin mô tả rồi mới thanh toán. ✔ Bảo hành phần cứng 12 tháng/ Phần mềm 24 tháng. ✔ Giảm 30% khi mua phụ kiện (Cường lực, bao da, dán da, dock sạc, pin rời,…). ✔ Cam kết chính hãng 100%. iBuyOnline cung cấp máy tính bảng Lenovo Tab 4 m8 chưa qua sử dụng và cam kết chính hãng 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng qua các hotline: 092.179.6789 – 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888. Chi nhánh 1: 164 Bắc Hải – Phường 6 – Quận Tân Bình – Tp.HCM Chi nhánh 2: 431 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM Hotline: 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888 ************************* GIAO HÀNG TẬN NƠI TOÀN QUỐC – THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG UY TÍN – NHANH CHÓNG – GIÁ RẺ – CHẤT LƯỢNG
 11. Ngày nay với việc tiếp cận nhiều công nghệ sản xuất mới hiện đại, gạch ốp lát có rất nhiều đặc điểm nổi bật về hiệu ứng bề mặt gạch như: Carving, Diamond, Matt, Semi Polished, Lapato, Vi tinh, khắc kim, Vân gạch 4D­-3D…làm đa đạng sản phẩm gạch Nội – Ngoại thất. Từ đầu năm 2021 đến nay, gạch khắc kim đã nhanh chống trở thành xu hướng mới trong kiến trúc hiện đại và được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng cho công trình tại Việt Nam. Sản phẩm nhanh chống trở thành xu hướng lựa chọn hàng đầu của các Kiến Trúc Sư vì mang lại đẳng cấp sang trọng cho từng công trình, xứng đáng là dòng sản phẩm cao cấp bật nhất trong thị trường gạch ốp lát tại Việt Nam. Vậy gạch bóng kính khắc kim là gì? Gạch khắc kim hay gạch nhũ kim là dòng gạch cao cấp, xương đá, bề mặt phủ nano siêu cứng, chống trầy và có phủ lớp ánh kim Gạch khắc kim hiện có các kích thước phổ biến là 30x60 cm dùng cho ốp tường, 80x80 và 60x120 cm dùng cho lát nền. Gạch khắc kim có các màu thông dụng là gạch khắc kim trắng khói, gạch khắc kim màu kem và gạch khắc kim màu xám. Ưu điểm: Gạch bóng kính khắc kim mang lại nhiều lợi ích cho người dùng bởi tích hợp nhiều tính năng vượt trội, nổi bậc như: Bề mặt của gạch siêu bóng, tạo ra hiệu ứng phản quang ánh sáng tối ưu nhất. Làm nổi bật sống động thêm từng lớp vân gạch, với những dạng đường vân hoặc dạng hạt có khắc kim (Vàng – Bạc) trên bề mặt làm tăng cường hiệu ứng, tôn lên vẻ sang trọng của từng viên gạch. Bề mặt sở hữu một lớp men kính dày và trong suốt có tác dụng hạn chế sự trầy xước mài mòn trong quá trình sử dụng. Thân xương gạch dày nên chịu được áp lực rất cao, phụ hợp ứng dụng cho nhiều khu vực ốp lát khác nhau. Chống trơn trượt hiệu quả, độ kháng axit cao và không gây ô nhiễm bức xạ. Đa dạng kích thước, màu sắc, bề mặt, hiệu ứng…. phù hợp với nhiều không gian và với nhiều loại công trình. Ứng dụng: Gạch bóng kính khắc kim được sử dụng cho nhiều công trình từ nhà ở dân dụng đến các công trình cao cấp như nhà hàng, khách sạn, khu nghĩ dưỡng,…đều làm toát lên được vẻ bóng bẩy, lung linh và sang trọng với dòng gạch bóng kính khắc kim này. Với khả năng ứng biến đa dạng cho nhiều công trình hiện đại, gạch khắc kim sẽ góp phần nâng tầm chất lượng sống. Các không gian sống, làm việc sẽ được khoác lên một màu áo mới, lung linh hơn, bắt mắt hơn. Nhịp sống cũng vì thế mà tăng lên, con người sẽ cảm thấy thoải mái, thư thả, hòa mình vào không gian đẹp, đẳng cấp.
 12. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những setup nội thất resort theo phong cách hiện đại được yêu thích, khiến du khách mê mẩn không muốn rời đi. Hầu như du khách khi đặt chân tới resort đều mang một tâm trạng muốn “đổi gió”, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm những điều mới mẻ. Một resort có thiết kế đẹp, sang trọng và có phong cách riêng không bị nhầm lẫn sẽ dễ dàng chiếm được sự thu hút từ khách hàng. Để làm được điều này, kiến trúc, nội thất resort phải phù hợp với phong cách thiết kế để tạo nên một tổng thể thống nhất, hài hòa, thể hiện được hết tính thẩm mĩ, nghệ thuật. Nếu không sẽ tạo nên một không gian rời rạc, không có tính nhất quán. Chẳng hạn phong cách thiết kế hiện đại sẽ phù hợp với những món đồ nội thất công nghiệp, kiểu dáng hiện đại, nhiều công năng thông minh. Hoặc nếu resort theo phong cách dân dã, mộc mạc lại chọn nội thất cổ điển xa hoa như đèn chùm, thảm trải sàn cao cấp sẽ tạo nên sự lệch “tông” trong không gian, giảm thiểu tính thẩm mĩ. Vì sao setup nội thất resort theo phong cách hiện đại lại được ưa chuộng? Phong cách này ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế resort bởi sự đơn giản dị và tinh tế của chúng. Các du khách sẽ tìm thấy được sự an yên trong tâm hồn, buông bỏ mọi phiền não bên ngoài và có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Đặc trưng đầu tiên có thể thấy là các chi tiết phụ đều được tiết chế, chỉ giữ lại những nội thất chủ chốt và tích hợp đầy đủ công năng. Mục đích là muốn mang lại một không gian riêng yên tĩnh, thoáng đãng, tiện nghi cao cấp để phục vụ khách hàng tốt nhất. Màu sắc chủ đạo thường thấy tại phong cách thiết kế resort này là màu trắng, be, xám, đen, nâu gỗ tự nhiên… Các tông màu nóng, màu nổi sẽ hạn chế sử dụng, bởi chúng mang lại hiệu ứng kích thích thị giác mạnh mẽ, khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên bối rối, bồn chồn. Nội thất resort thường sử dụng những mẫu mã hiện đại, công nghệ tiên tiến như gỗ công nghiệp, kim loại, nhựa tổng hợp, thủy tinh… Đồ nội thất và các vật dụng trang trí như bàn ghế, kệ tủ, rèm, thảm, tranh, ảnh… cũng giảm thiểu các hoa văn cầu kỳ, kiểu dáng thường nghiêng về hình khối, gọn gàng, góc cạnh và mang hơi hướng nghệ thuật. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn rõ hơn về các phong cách thiết kế resort đang được các chủ đầu tư quan tâm nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều phong cách thiết kế đơn lẻ hoặc có thể kết hợp nhiều thiết kế tùy theo tình hình thực tế của resort, sở thích của chủ đầu tư…
 13. Lựa chọn nội thất homestay bảo lộc cho kỳ du lịch xa hiện đang là xu hướng thịnh hành trong năm nay. Với mong muốn mang lại cảm giác an toàn ấm áp và tiện nghi bởi vậy các chủ homestay rất quan tâm và chú ý đến vấn đề thiết kế và lựa chọn nội thất. Không chỉ tiện nghi mà homestay còn mang 1 giá trị thẩm mỹ giúp các bạn trẻ có thể sống ảo, check in những bức ảnh tuyệt vời đánh dấu 1 kỷ niệm đẹp khi đặt chân đến 1 vùng đất mới lạ. Vì sao nội thất homestay Bảo Lộc được lựa chọn bởi lý do gì? Được trải nghiệm cuộc sống với văn hóa bản địa của từng địa phương: Nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa tập tục của địa phương thì hãy chọn mô hình du lịch homestay. Tại đây, bạn có thể hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương. Đó sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ năm nay. Học hỏi thêm nhiều điều mới: Mỗi một vùng miền sẽ có những đặc điểm văn hóa khác nhau. Thêm vào đó là những món ăn ẩm thực nổi tiếng của từng vùng miền. Mỗi ngày bạn sẽ học hỏi, khám phá thêm về con người và những tập tục của người Việt trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Địa điểm sống ảo cho du khách: Là sự kết hợp giữa du lịch và thương mại vì vậy địa điểm các Homestay sẽ được hình thành và phát triển nhiều ở những nơi có cảnh quan thiên nhiên núi đồi đẹp, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh trọn bộ của thành phố. Những phong cách thiết kế homestay độc đáo Để tạo nên sự khác biệt và độc đáo cho homestay, các chủ homestay thường lựa chọn những phong cách thiết kế mang lại sự ấm áp, thân thiện và ấn tượng cho những du khách đi đặt chân vào homestay. Dưới đây là 1 trong những phong cách được ưa chuộng hiện nay. Kiến trúc Bohemian tự do Phong cách thiết kế kiểu tự do đang là sự lựa chọn của đông đảo giới trẻ. Phong cách đại diện cho thiên nhiên hoang dã mang lại cảm giác sống hòa mình với thiên nhiên. Thông thường các món đồ nội thất sử dụng trong homestay là tone màu chủ yếu là màu trắng, be, kem kèm với các chất liệu dụng chất liệu như vải nhung, gỗ hay các nội thất bằng gỗ. Phong cách natural Điểm nổi bật trong phong cách natural là sử dụng gỗ, tre nứa hay màu sắc của cây gối. Đây đều là những nguyên liệu tìm kiếm khá quen thuộc và khá dễ trong cuộc sống. Những món đồ vật làm bằng nguồn nguyên liệu tự nhiên sẽ mang đến cảm giác mát mẻ vào mùa hè, ấm áp, thân thiện về mùa đông. Thiết kế kiến trúc Minimalism Minimalis là phong cách thiết kế được rất nhiều các chủ homestay lựa chọn bởi sự đơn giản, tinh tế trong không gian sống. Gam màu sử dụng thường trung tính, điểm đặc biệt là tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên mang đến cảm giác thoáng đãng, sáng sủa khi bước chân vào căn phòng. Phong cách thiết kế Vintage Vintage là phong cách kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và nét cổ điển. Tone màu chủ đạo trong thiết kế là màu trắng, sau đó mở rộng ra những màu trung tính. Ưu điểm nổi bật của phong cách này đó là sang trọng mang lại cảm giác ấm áp gần gũi như đang ở trong chính ngôi nhà thân thương của gia đình vậy. Đây cũng là phong cách gây được ấn tượng khá tốt với khách du lịch. Phong cách kiến trúc Scandinavian Bắc Âu Nếu bạn vẫn chưa tìm được phong cách phù hợp cho homestay của mình thì phong cách scandinavian sẽ là 1 gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Phong cách scandinavian hài hòa giữa thẩm mỹ, chức năng và đơn giản. Với đường nét thiết kế tinh tế, ấn tượng phong cách mang đến khách du lịch cảm giác thân thiện, gần gũi. Đó chính là sự kết hợp thành công của hình thái kiến trúc với những món đồ nội thất trong không gian căn phòng. Màu sắc chủ đạo được sử dụng là kết hợp với màu xanh dương. Trắng và xanh là cặp đôi kết hợp ăn ý tạo nên điểm nhấn chính trong phong cách thiết kế.