• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huythuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About huythuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các Bạn thông cảm cho tôi, đã đang bài rồi song không hiểu sao lại bị nhầm nên gửi bài cùng nội dung. muốn xóa đi cũng không được, một lần nữa mong các Bạn chiếu cố. Theo tôi hai bạn lấy nhau tuy có phạm tuyệt mạng, nhưng không sao đâu vì được ngũ hành tương sinh rồi còn gì. Cứ lấy đi rồi tự điều chỉnh khi có vấn đề. cứ như bạn Thiên Sứ nói yêu nhau thì cứ lấy mói mãi rồi. Tôi đồng quan điểm như bạn Thiên Sứ.
 2. Chào bạn! Theo tôi hai bạn lấy nhau tuy có phạm tuyệt mạng, nhưng không sao đâu vì được ngũ hành tương sinh rồi còn gì. Cứ lấy đi rồi tự điều chỉnh khi có vấn đề. cứ như bạn Thiên Sứ nói yêu nhau thì cứ lấy mói mãi rồi. Tôi đồng quan điểm như bạn Thiên Sứ.
 3. Cây mướp chữa nếp nhăn Phụ nữ trung niên có thể xoá dần các nếp nhăn trên da mặt bằng cách kiên trì dùng nhựa cây Mướp Phụ nữ trung niên có thể xoá dần các nếp nhăn trên da mặt bằng cách kiên trì dùng nhựa cây Mướp bôi liên tục trong nhiều ngày. Đây là sáng tạo của một phụ nữ Nhật Bản. Bà đã áp dụng nó trong mấy chục năm liền và có làn da căng, đẹp ngay cả ở tuổi 80. Cách lấy nhựa mướp: Cắt đứt một dây trên thân cây Mướp (cách mặt đất 60cm), uốn cong đầu cắt đó cho chúc xuống dưới rồi nhét vào một lọ thuỷ tinh (dung tích khoảng 1,8 lít). Đậy kín miệng lọ để nước mưa hoặc sâu bọ không lọt vào trong; chôn nửa thân lọ xuống đất. Có thể cắt các dây trên thân cây Mướp để lấy nhựa khi Mướp đã tàn, hết quả. Trước khi cắt cần chú ý tưới nhiều nước vào gốc cây để nhựa có thể chảy đầy lọ chỉ sau 1 đêm. Khi sử dụng, nên thêm vào nhựa Mướp một chút rượu cồn, glycerin và axit boric. Điều này giúp tăng cường nhuận hoạt da, sát khuẩn và tiêu độc. Ngoài ra còn có 2 phương pháp khác chữa nếp nhăn như sau: Thường xuyên ăn da lợn hoặc các loại da động vật khác: Các nếp nhăn trên da mặt xuất hiện khi mô ở đây thiếu collagen, làm giảm khả năng tích trữ nước của tế bào. Da động vật (vốn chứa nhiều collagen) nếu được dùng thường xuyên sẽ giúp cải thiện khả năng tích trữ nước của các tổ chức và tế bào, làm giảm bớt nếp nhăn trên da mặt. Ngoài ra, việc ăn da động vật còn có tác dụng bổ tinh, tích huyết, nhuận mượt đầu tóc, làm chậm quá trình suy lão. Thường xuyên ăn món hầm chân giò lợn: Phương pháp này giúp da tăng tính đàn hồi và trở nên mịn màng hơn.
 4. Chao bạn allibaba! Bạn hỏi như vậy thì chỉ có cao nhân mới trả lời được, còn nếu bạn mốn hỏi trong diễn đàn này thì theo tôi bạn nên cung cấp thông tin cụ thể hơn. Ví thử như bạn là nam hay nữ, sinh năm nào (năm âm lịch).... có như vậy thì tôi tin nhiều người sẽ tư vấn cho bạn được. tôi khuyên bạn nên hỏi bạn Phạm Cương trong mục tư vấn phong thuỷ, vài lời tâm sự mong bạn hoan hỷ cho. Chào bạn gặp được ca nhân để được tư vấn.
 5. Chao bạn NVH: Tôi cứ băn khoăn mãi về vành khăn tang anh huythuong nói. Tôi nhớ tới cha nuôi của tôi hiện đã gần 90 tuổi. Tôi ngẫm lại thấy anh huythuong nói chính xác hết 98%, kể cả việc mẹ mất trước cha, trong trường hợp này là rất đúng. Giờ tôi có thể hiểu rõ cái hạn năm Hùm mà anh LND đề cập khá rõ. Lời anh haithienha nói càng làm rõ hơn vấn đề tôi nghi vấn. Có thể sự tranh chấp đó không đến từ anh em ruộ thịt của tôi. Kính anh huythuong, anh LND và anh haithienha Vậy ra tôi đoán cũng tạm được đấy nhỉ, tôi nhắc bạn nếu bạn đi theo đạo Phật thì nên cầu Cụ Mãnh đi cho mọi việc được hoan hỷ. nếu bạn đi theo đạo Thiên Chúa giáo thì nên đế nhà thờ nói với Linh Mục để xin lễ. Còn tôi thì theo đạo Phật bạn ạ, nhà bạn còn nhiều điều bí ẩn lắm, bạn nên giữ gìn và nên tu bổ cho bộ máy têu hóa nhé, còn mắt có kém tí rồi thì cũng đành chịu thôi nha. Tôi lại có bệnh nhân cần đến tôi rồi xin tạm biệt!
 6. Chào bạn NVH: Thế là tôi lại đoán trệch rồi thật trong toán học dùng từ xấp xỷ quả không sai, Tôi đoán cụ bà đi trước cụ ông đi sau. Mong bạn cảm phiền nha!
 7. Tôi xin hiến một kinh nghiêm nhỏ: nếu bạn nào không may mắc phải căn bệnh này thì chữa như sau, lấy chừng một nắm cây cứt lợn hoa tím rửa sạch giã nhỏ ép lấy nước cốt, ngửa cổ nhỏ vào lỗ mũi chừng 2 giọt một bên mũi ngày 2 - 3 lần. Khi nhỏ vào xót lắm đầy cố chịu chút thôi, nếu hiệu nghiệm thì chỉ trong một tuần là khỏi. Chúc mọi bệnh nhân khỏi bệnh.
 8. Quả là Thần y giáng thế! Bạn Thiên cung gia đình đã giúp đời, làm phúc.
 9. Chào bạn! Tôi sinh năm nhâm ngọ hơn bạn mấy tuổi thôi, nhưng dù sao mình vẫn là những người lớn tuổi rồi, vậy tôi mạo muội nói với bạn: Số bạn long đong lắm, bằng cấp để mà chơi thôi, tiền của khó gữ, lúc hết sạch song lại có, càng về già càng sướng, con cái sao lại nói chưa thành tài? các cháu ngoan có hiếu thảo giỏi thế còn gì? Nhà có thờ cụ mãnh không, cụ mà ngang hàng với cụ nội (tứ đại) bạn đã được cụ cứu bao phen rồi đó thôi, bạn nên phòng hai bệnh (mắt kém, bệnh về đường tiêu hoá). đường tình duyên tuy lúc đầu có kém hòa hợp sau này cũng tốt đó thôi (phu thê gặp triệt) nếu lúc đầu quá tốt thì hai lần hay có nhiều làn ong bướm. Số con trưởng hay quyền trưởng hàn anh em có người bỏ đi theo tiên tổ sớm, nếu có anh em thì bất hoà. Người vợ thì đảm đang nhưng tính hơi ngang, chín xu đổi lấy một hào, nhìn chung là tốt. Bạn bị khắc hãm cha mẹ nhất là cha, các cụ tảo tần vừa nuôi con vừa làm dầu thật đáng kính hai cụ nhà bạn, rồi công cũng hết tiền thì bằng không nhưng để lại phúc cho con cháu. Cụ bà mất trước cụ ông, lúc sinh thời hai cụ cũng hơi xung khắc với nhau. Năm nay tháng này bạn đang bị rối ren nhưng không sao đâu, vì thán 5 -6 bạn đã phải gánh chịu rồi mà. Nhưng năm nay bạn có khăn trắng trên đầu đó, song tang đó là hợp lý thôi. Tôi nhìn bạn ngoài 70 vẫn còn khỏe cơ mà sao bạn lại lo năm nay, bạn yên tâm đi dù sao tôi cũng là tuổi đàn anh bạn rồi nên câu nói là chuẩn đó, số bạn tín tâm lắm cơ mà. Thôi nhé cảnh già nói năng với nhau tôi rất khiêm tốn, đó là ta biết tôn trọng nhau. hai vợ chồng bạn cứ bình thường đi, nhưng tôi nhắc bạn không nên có nhân bánh năm nay nha! Chào bạn cùng toàn gia đình, chúc bạn hạnh phúc.
 10. Canh Dần nên sinh vào mùa Đông, tạm được mùa Thu, Nên sinh con trai đỡ vất vả về đường tình duyên. còn nếu sinh ban ngày thuộc mùa Đông thì cả trai gái đều khá cả, Đây là mới nói có hai dữ kiện Năm và Mùa nêm độ chính xác không được cao về sự sướng khổ của em bé sau này. Chúc hai bạn cùng gia đình hạnh phúc.
 11. Cám ơn bạn VIETHA! Trong bát quái có rất nhiều điều bí ẩn, vậy làm thế nào mà thế hệ ngày nay khai thông được hết. vậy chúng tôi chỉ trông vào các cao nhân, trong số đó có bạn Thiên Sứ mong bạn và các cao nhân hãy gữ gìn sức khoẻ, tận tâm với công trình nghin cứu và sáng tạo. khai thông những tinh hoa của người Việt, để lại tiếng thơm cho thế hệ mai sau. Chúc cả nhà ta mạnh khoẻ, đoàn kết xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển.
 12. Chào bạn nuocvietmenyeu Theo tôi bạn nên gửi thông tin bệnh lý cho bạn Thiện Nhơn biết đâu lại có phương pháp chữa bệnh thì sao? Tôi thấy Bạn ấy có tấm lòng tốt đó, lương y như từ mẫu mà. Nếu việc chữa trị không ổn tôi xin mạo muội góp chút kiến thức mỏng, dúp bạn vì tôi là một lương y mà. Tôi hành nghề này với mục đích là dúp đời, song mọi bệnh nhân lại dúp tôi có chút ít kinh tế để duy trì quộc sống. Tôi trồng cây phúc cho đàn con, đàn cháu của tôi thôi, để thực hiện lời dạy của tiền nhân (Phúc Dức Khán Như Tôn) Chào bạn hẹn ngày gặp lại Huythuong
 13. Chưa thấy cao nhân nào lên tiếng và phân tích, cho diễn đàn này hấp dẫn một chút. Tôi thì chẳng có lấy một nốt ruồi nào để ứng nghiệm, vậy là cũng hơi thiệt. Nhưng tôi nghe người đời xưa nói, nốt ruồi mọc trong chỗ kín thì tốt, đỏ tốt hơn đen. Nhưng ở BPSD thì chỉ có đen không có đỏ (nếu có đỏ là mụn thấp dưới da đó), nhưng lại bị vất vả món kia lắm. Vài lời đàm đạo chia sẻ cùng các bạn cho vui thôi, tôi hay chữ tác đánh chữ tộ lắm. Chào cả nhà chúc mọi người khỏe hạnh phúc, thành đạt.
 14. Chào bạn nuocvietmenyeu Tôi là thành viêm mới toe song thấy bạn có tài liệu hay quá, mọi người đều muốn đọc trong đó có cả tôi nữa. Xem ra bạn còn nhiều băn khoăn lắm nếu bạn lo sức khỏe, bạn có thể nêu trong mục y học, tôi nghĩ trong diễn đàn này có nhiều thầy thuốc sẽ dúp được bạn. còn nếu bạn chưa muốn đăng thì mọi người nên hoan hỷ cho bạn ấy là chỉ nên giới thiệu thôi........, vài lời chia sẻ mong bạn thông cảm. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường.
 15. Chào các bạn tôi thấy kinh nghiệm này nên phổ biến rộng sang cả mục tử vi nữa, để ai có hoàn cảnh mà chiêm nghiệm. nếu đúng nên thông tin lại cho mọi người cùng nghe, tôi xem số cho ai thấy nghi là mách ngay. Chao các bạn tôi cảm ơn bạn nuocvietmenyeu, hẹn ngày gặp lại.