• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranvandn343

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tranvandn343

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bí quyết chơi kèo tài xỉu euro là những kinh nghiệm “quý báu” được những người chơi cao thủ tích lũy và chia sẻ cho người chơi mới. Tuy kèo tài xỉu được Đánh giá là một kèo đơn giản và tỷ lệ thắng cao, nhưng giả dụ chỉ dựa vào may mắn thì rất khó để thắng lợi mà cần bí quyết và kỹ năng. Vậy đâu là bí quyết chơi kèo tài xỉu thuần tuý, hiệu quả cao được các cao thủ đều đặn sử dụng? Cộng trang cá cược thể thao trực tuyến Vaobo theo dõi nhé. Bí quyết chơi kèo tài xỉu euro người chơi mới nên biết Bí quyết chơi kèo tài xỉu euro chẳng hề trùng hợp được hồ hết người chơi để ý tới vậy. Thực tiễn, nó chính là cơ sở để bạn có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác, phán đoán chuẩn xác nhất về tỷ số của cuộc chiến. Dưới đây là 1 vài bí quyết soi kèo tài xỉu các bạn có thể tham khảo và áp dụng trong công đoạn cá cược tại Vaobo. Luôn hiểu rõ về quy tắc, luật chơi và cách đọc kèo tài xỉu euro Hãy luôn hiểu rõ về kèo cược trước lúc tiến hành đặt cược để hạn chế tính sai hoặc mắc sai lầm trong đặt cược, mất tiền oan hay bỏ lỡ “kèo thơm”. Kèo tài xỉu euro không quá khó chơi, người chơi chỉ cần dự báo tổng số bàn thắng trong toàn trận của 2 đội bóng mà không cần quan tâm ai thắng người nào thua. Theo đấy, nhà cái sẽ đưa ra một Con số cụ thể về tổng số bàn thắng của 2 đội trước lúc cuộc chiến diễn ra. Người chơi sẽ dựa trên Thống kê này để đưa ra tuyển lựa tài hoặc xỉu. Tài: khi tổng số bàn thắng trong trận lớn hơn tỷ số nhà cái đưa ra => người chơi đặt cửa tài sẽ giành chiến thắng và ăn được số tiền thưởng tương đương với tỷ lệ nhà cái đưa ra. Tuy vậy ví như tỷ số rơi vào xỉu thì bạn sẽ mất trắng tiền cược. Xỉu: khi tổng số bàn thắng trong trận nhỏ hơn tỷ số nhà cái đưa ra => người chơi đặt cửa Xỉu sẽ là người thắng lợi, ăn 1 số tiền cược hậu hĩnh và ngược lại nếu như trúng Tài thì sẽ mất trắng tiền cược. Hòa: lúc tổng số bàn thắng trong trận = tỷ số nhà cái đưa ra => người chơi sẽ nhận lại tiền cược mà ko mất gì. Không chỉ vậy, các bạn cần lưu ý thời gian đặt cược của nhà cái quy định là trong khoảng nào để giảm thiểu bỏ lỡ “kèo thơm” do không biết thời kì tối đa để đặt cược. Hiện nay, trên mạng xuất hiện rất nhiều nhà cái lừa đảo Chính vì vậy các bạn nên Đánh giá kỹ trước lúc chọn nhà cái để tránh mất tiền oan. phân tích phong thái của mỗi đội để đưa ra tuyển lựa Một trong những bí quyết để chơi kèo tài xỉu euro tuyệt vời của các cao thủ tại Vaobo chính là phân tích tư thế đội bóng. Đánh giá mọi thông báo quan yếu về trận chiến sẽ giúp người chơi có những Phân tích khách quan hơn về trận đấu. Những thông báo như: đội hình ra sân, tập huấn viên chính, có cầu thủ tiềm năng nào bị thương trong thi đấu ko, lối chơi bóng hiện nay của mỗi đội, tình hình thi đấu sắp nhất của cả 2 đội, mục đích của cả 2 đội khi thi đấu,… tác động không nhỏ tới kết quả thi đấu. Soi kèo tài xỉu euro dựa trên tỷ lệ nhà cái ấn định Theo san sớt trong khoảng những người chơi lâu năm, dựa trên tỷ lệ cá cược mà nhà cái ấn định sẽ giúp người chơi đưa ra tuyển lựa chính xác hơn. Thông thường nhà cái sẽ luôn muốn đưa phần thắng về mình, Như vậy nên hãy theo dõi tỷ lệ kèo và đổi thay ngay lúc nhu yếu. * Lưu ý: khi người chơi đã có những phân tách và cứng cáp về đáp án của mình thì không cần đổi thay theo đông đảo. Bởi đây có thể là nguyên cớ chính dẫn tới việc các bạn thua cuộc khi chơi kèo này. tham gia các diễn đàn cá cược để nhận thêm bí quyết chơi kèo tài xỉu euro đa số người chơi lâu năm đều sẽ tham dự vào các diễn đàn để đem đến những thông báo có lợi về cuộc chiến. Tại đây các bạn sẽ được đàm đạo, san sẻ những Tìm hiểu của mình với người khác và trái lại. Trong khoảng đấy giúp các bạn có thêm cơ sở vật chất để đưa ra tuyển lựa chuẩn xác cho mình. Không những thế, đừng quên tham khảo Đánh giá của các chuyên gia tip bóng đá nước ngoài trong khoảng những trang thông tin chính thống. một số lưu ý lúc chơi kèo tài xỉu euro tại Vaobo Ngoài việc ứng dụng những mẹo thắng chơi kèo tài xỉu euro, người chơi cũng cần lưu ý các điều sau để tránh gặp sai lầm lúc cá cược: Luôn tĩnh tâm, tự tin khi đặt kèo tài xỉu euro tại Vaobo bạn sẽ thắng bạn không nên tham dự những kèo cược mà mình không chắc chắn về kết quả, đặc thù ko đặt cược theo phần lớn khi mình chưa có lựa chọn thích hợp. ko đặt hết tiền cược vào một kèo cược, hãy phân chia tiền cược thích hợp, tránh tay trắng. Tuyệt đối ko vay nợ để tham gia cá cược, nó sẽ khiến bạn rơi vào nợ nần. Hãy luôn bình tĩnh phân tích và quyết đoán với những chọn lựa của bản thân về Thống kê mà mình chọn lọc. ví như các bạn là người mới bắt đầu thì nên tham gia diễn đàn tip bóng đá để tham khảo thêm phổ thông kinh nghiệm soi kèo trong khoảng các chuyên gia. Bí quyết chơi kèo tài xỉu euro sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong việc đưa ra lựa chọn. Tuy vậy, hãy thường xuyên truy nã cập link vào Vaobo mới nhất để rèn luyện và cập nhật thêm những mẹo thắng mới để cải thiện tỷ lệ thắng lên tối đa.
 2. Giải bóng đá Cup C1 là một trong những giải bóng cuốn hút nhất hành tinh. Cứ đến mùa giải này, fan ngưỡng mộ của bộ môn thể thao vua lại phấn chấn đón chờ. Đặc trưng là những anh em ưa thích cá cược bóng đá lại càng không thể bỏ qua những cuộc chiến siêu hấp dẫn từ giải đấu. Soi kèo C1 cũng trở nên náo nhiệt và được quan tâm rất nhiều. Bài viết hôm nay, các trang cá độ bóng đá online Vaobo sẽ có được cho anh em những thông tin chi tiết xoay quanh quéo soi kèo Cup C1. Cộng đón xem ngay nhé!. Nhận định về giải đấu C1 sức hấp dẫn của giải đấu C1 là điều không cần phải bàn cãi. Cộng khám phá cụ thể những thông báo về giải đấu này xem nó có gì quyến rũ nhé. Champions League là gì? húi C1 hay còn được biết tới với cái tên là UEFA Champions League. Đây là 1 giải đấu diễn ra tại châu Âu và được Liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức. Giải đấu danh giá này thu hút rất nhiều đội bóng đến từ các CLB châu Âu tham dự. Mỗi mùa giải UEFA Champions League đều được tổ chức hằng năm vào khoảng giữa tháng 7. Sẽ có một vòng đấu play – off cộng 3 vòng sơ loại được tổ chức. Có 10 đội bóng giành được thắng lợi rốt cục sẽ được trao cho quyền tham gia vào vòng bảng cộng 22 đội bóng khác. Những đội này phải có đủ các điều kiện đi thẳng vào vòng bảng. Trong 32 CLB đăng ký tham gia, các đội bóng sẽ được phân chia làm 8 bảng đấu. Ở mỗi bảng đấu gồm có 4 đội bóng tham gia thi đấu theo vòng tròn để tính điểm bao gồm cả lượt đi và về trên sân nhà lẫn khách. Những đội bóng đứng đầu 8 bảng đấu sẽ được vào vòng sau để đấu loại trực tiếp. Hai đội bóng tuyệt vời nhất sẽ thao tác vào trận chung kết để tranh chức quán quân. Điều kiện để một đội bóng tham gia C1 Để được tham gia vào giải đấu này cần những điều kiện gì? Mỗi đất nước, vùng cương vực sẽ mang tới rộng rãi nhất 7 đội bóng tham dự vào các giải Champions League cùng EuroLeague. Trong 7 đội bóng đó sẽ chọn ra 5 đội bóng có thành tích tốt nhất để trao quyền tham gia vào giải đấu vô địch bóng đá châu Âu – C1. 3 đội bóng có thứ kiêu ngạo nhất trên BXH thi đấu sẽ giành được 1 chiếc vé tham gia giải đấu châu Âu ngay trong khoảng vòng bảng. Đội bóng nào xếp ngay vị trí thứ 4 sẽ bắt buộc thi đấu thêm 1 vòng đấu loại trực tiếp (play – off) và khi dành chiến thắng thì mới có thể tham gia vào trường đấu C1. Đội bóng xếp thứ 5 của giải đấu VĐQG cùng CLB giành được chiếc cụp quán quân giải FA Cup hay giải League Cup cũng sẽ được tham gia vào Champions League ngay vòng sơ loại thứ 3. Đội nào giành được chiếc cúp cao nhất của Champions League hoặc giải EuroLeague năm nay thì năm sau sẽ nhận được 1 vé tham gia C1. Với kèo bóng đá c1 thì sức mạnh của các đội là ngang tầm nhau rất khó dự đoán được ai thắng ai thua vì thế bạn cần phải có kinh nghiệm cá độ dày dặn trong nhiều năm mới có khả năng thắng kèo cao được. Ưu và nhược điểm của soi kèo Cup C1 tham gia vào nhà cái này, người chơi sẽ có những dễ dàng và khó khăn gì khi soi kèo Cup C1? Cộng phân tích qua những thông tin được chia sẻ sau đây nhé. dễ dàng lúc soi kèo Cup C1 Có thể thấy, lượng người theo dõi và tham gia giải đấu này vô cùng tất cả. Chính vì vậy mà giải đấu này cũng được rất nhiều người chơi tham gia cá cược. Người chơi có thể tiên lượng kết quả tiện lợi hơn. Bởi lẽ một giải đấu lớn và tập trung đa dạng đội bóng mạnh sẽ lôi kéo sự tham dự của không ít người chơi giỏi hoặc các chuyên gia Tìm hiểu bóng đá tham gia phân tích thông báo trước trận đấu. Việc tìm kiếm và tham khảo thông báo về giải đấu trở thành đơn giản cũng là một trong những lý do khiến các bạn có thể chọn được kèo cược chính xác hơn cho bản thân. Người chơi có thể tìm kiếm địa chỉ cược dễ dàng: Như chúng ta đã biết, trên thị trường cá cược hiện nay, có vô số nhà cái mọc lên nhằm dùng cho nhu cầu người chơi. Bởi thế, thật tiện lợi để các bạn có thể tìm thấy một địa chỉ để tham gia đặt cược. Tuy thế, hãy chú ý tham khảo thật kĩ để chọn được nhà cái uy tín, chất lượng nhất nhé. Người chơi có thể chọn lựa đa hình dáng thức cược cho mỗi trận: Hiện nay, khi tham gia cá cược, soi kèo C1 thì người chơi có thể chọn đặt cược vào các loại kèo Châu Á, Châu Âu, Tài Xỉu, Phạt Góc…Nhiều kèo cược sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm chơi thú vị và tăng cơ hội thắng lên cực nhiều. cạnh tranh trong việc soi kèo Cup C1 một vài cạnh tranh trong việc soi kèo Cup C1 có thể đề cập tới như sau: Khó đoán và nắm bắt kết quả trận đấu: Những đội bóng tham dự cup C1 đều là những đội bóng mạnh nhất ở giải quốc nội. Họ đều sở hữu những cầu thủ sáng giá và có lối chơi xuaast sắc. Mỗi đội bóng đều có một màu sắc bóng đá riêng nhưng đều có sức mạnh thi đấu của mình. Vậy nên, việc nắm bắt và tiên đoán kết quả cũng có thể gặp một số cạnh tranh cho người chơi ví như ko có kinh nghiệm soi kèo. Sự khó tính của nhà cái khi đưa ra tỷ lệ cá cược: Có thể thấy, Cup C1 là một giải đấu cực hot nên không khó hiểu lúc nhà cái đưa ra tỷ lệ cược chặt chẽ và khó để người chơi dự đoán và đặt cược. Nếu người chơi ko có kinh nghiệm soi kèo thì rất cần phải có phải tham khảo thật rộng rãi những bài viết soi kèo bóng đá và Đánh giá từ chuyên gia. Thực trạng lừa đảo từ các nhà cái thiếu uy tín ăn theo giải đấu: Nhu cầu người chơi cá cược trong khoảng giải đấu này là rất to. Thế nên mà đây cũng là một trong những miếng mồi thừa cân bở cho những kẻ lừa đảo, nhà cái chất lượng kém hoạt động. Ví như người chơi không chọn được nhà cái chất lượng mà dính vào những chiêu trò lừa đảo thì có thể bị thua lỗ nặng vật nài. Đọc thêm: định nghĩa tips bóng đá vì sao nên soi kèo Cup C1 tại Vaobo Giữa không ít nhà cái đang hoạt động trên thị trường hiện nay, Vaobo vẫn luôn giữ được sức mạnh cạnh tranh của mình. Cộng tham khảo chi tiết những lý do người chơi nên soi kèo C1 tại nhà cái Vaobo nhé. Là liên hệ cá cược bóng đá uy tín từ những năm đầu hoạt động tới bây giờ, Vaobo luôn nhận được sự ưa thích và tin tưởng của rất nhiều người chơi bởi uy tín nhãn hàng đã được xây dựng. Nhà cái cung ứng cho người chơi những kèo cược chất lượng cộng tỷ lệ ăn cược cao. Người chơi có cơ hội thu về khoản tiền khổng lồ lúc tham dự cá cược tại đây. Chính sách nạp-rút tiền tại nhà cái được Tìm hiểu là rất mau chóng, thuận tiện. Người chơi ko gặp quá phổ biến phiền phức khi trả tiền tiền thưởng tại đây. Chính sách trả thưởng chóng vánh, minh bạch cho các thành viên. Chính sách bảo mật an toàn tuyệt đối của Vaobo là một trong những Về ưu điểm được cực nhiều người chơi xác nhận. Hệ thống bảo mật thông báo tân tiến nhất của nhà cái sẽ có được sự yên tâm cho người chơi lúc tham gia. Với sự phổ biến trong các loại kèo với tỷ lệ kèo chuẩn xác cao, người chơi có thể tha hồ tham gia cá cược với những kèo mình tự tin nhất. Trước mỗi trận đấu, Vaobo luôn cập nhật những thông tin chính xác, những Phân tích chuyên nghiệp, khách quan từ các chuyên gia để người chơi có thể tham khảo và đưa ra những quyết định chọn kèo hợp lý nhất. Nhà cái Vaobo cung ứng những dự đoán có xác suất về tỷ lệ chuẩn xác tất cả cao nhất trên thị phần hiện nay. phổ biến chuyên mục soi kèo thú vị khác Người chơi có thể chọn lựa chơi ở phổ thông cửa cược phụ không giống nhau lúc tham dự cá cược tại cổng nhà cái Vaobo. Đây chính là một trong những điểm nổi bật người chơi rất khả quan trong khoảng nhà cái này. bên cạnh những kèo cược C1 thì Vaobo còn sản xuất rất nhiều kèo cược phụ như kèo xiên, kèo phạt góc. Người chơi có thể đặt cược phổ biến và mang về thời cơ thắng cao lúc cược tại các cửa cược phụ, các chuyên mục soi kèo thú vị khác của nhà cái. Soi kèo Cup C1 ở Vaobo có gì đặc sắc khi tham gia đặt cược cup C1 tại nhà cái Vaobo, người chơi có thể nhận thấy những điểm thu hút chẳng hề nhà cái nào cũng có. Cụ thể đó là: Có nhóm chuyên gia phân tích sẵn Vaobo luôn phân phối những Phân tích khách quan và chuyên nghiệp nhất của các chuyên gia về các cuộc đấu của giải C1. Điều này mang lại sự tương trợ cực to dành cho người chơi để có những gợi ý chuẩn xác nhất khi đặt cược. Những thông tin đấy được phân tách một cách chuyên sâu, chu đáo để người chơi thuận tiện tham khảo. Có thể kể tới những thông tin như : tương quan lực lượng, bảng xếp hạng của 2 đội bóng tham dự, phong thái của 2 đội, lịch sử & thành tích đối đầu. Người chơi dựa vào đấy và chọn được “kèo ngon” cho mình để tăng thời cơ mang về lợi nhuận khủng khi trúng cược. Theo các chuyên gia soi kèo thì tips bóng đá nội gián là do người của nhà cái gài vào các đội bóng để tuồng thông tin mật của đội bóng ra ngoài. Nhà cái có tỷ lệ ăn cược cực cao Tỷ lệ ăn cược cao chính là một trong những điểm thu hút và giữ chân các thành viên của Vaobo. So với phổ biến nhà cái hiện nay trên thị trường, Vaobo cung ứng cho người chơi với tỷ lệ ăn thưởng cực cao. Phổ thông năm qua, tỷ lệ ăn cược của nhà cái này luôn nằm trong top những nhà cái cao nhất. Hơn nữa, nhà cái cũng đều đặn cập nhật các chương trình ưu đãi, sự kiện siêu hấp dẫn dành cho thành viên. Do đó, số lượng thành viên tham gia vào Vaobo đang ngày càng tăng nhanh. một vài mẹo soi kèo Cup C1 tại Vaobo Để soi kèo C1 hữu hiệu, người chơi cũng cần nắm được 1 vài mẹo hay được chúng tôi san sớt ngay sau đây: Tham khảo cách đọc kèo bóng đá và những định nghĩa, thuật ngữ soi kèo tại các bài viết, chuyên mục soi kèo của Vaobo Các bài viết soi kèo ngon bữa nay được Vaobo cập nhật trước lúc cuộc đấu bắt đầu từ 3 tới 5 ngày. Hãy đón đọc để có những thông báo chuẩn xác nhất nhé. kiếm tìm những cuộc đấu mình đang để ý một cách chóng vánh bằng cách điền tên đội bóng vào ô kiếm tìm ví như có bất cứ nghi vấn gì lúc tham gia soi kèo, đặt kèo thì người chơi có thể trực tiếp Hãy liên hệ ngay nhé với nhân viên coi ngó khách hàng để được tư vấn kịp thời nhé! Hy vọng những san sớt trên đây của chúng tôi đã mang đến cho các bạn những thông tin có lợi nhất về soi kèo Cup C1. Chúc bạn gặt hái được phổ thông thành quả khi tham dự đặt kèo tại Vaobo nhé.
 3. Chơi cá độ hay thua là do các bạn chưa biết cách chọn kèo bóng đá chính xác chuẩn cao thủ. bạn chưa biết cách làm thế nào để hiệu quả? Hãy để tui chỉ điểm chi tiết trong bài viết sau để bạn có những cách soi kèo bóng đá số chuẩn xác nhất nhé. Top cách chọn kèo bóng đá cơ bản Kinh nghiệm nào để soi kèo được kèo sáng nhất? Những bí quyết cực hay dưới đây là không được bỏ qua giả dụ muốn thắng lợi. 1. Tổng hợp thông tin – Kinh nghiệm chọn kèo bóng đá tất nhiên, muốn soi kèo chuẩn thì những thông tin can hệ đến giải đấu và 2 đội bóng đối đầu trong trận đấu là chẳng thể bỏ qua. Nhưng thông báo liên quan khá đa dạng thì đâu là tin tức cần chú ý nhất? Câu giải đáp nằm ở đây: phong độ mỗi đội: Dựa theo Thống kê gần nhất về các trận đối đầu, hiệu suất bàn thắng, số bàn để thủng lưới, tình hình chấn thương, thẻ phạt của các cầu thủ và cả mật độ thi đấu của cả hai. Tình thế hai đội trên bảng xếp hạng, theo đó hai đội phải đặt ra mục tiêu cụ thể và để ra chiến thuật để mang lại mục đích đấy. sơ đồ chiến thuật hai đội: có khắc chế nhau ở sơ đồ đội hình hay không? Lịch sử đối đầu hai đội: sử dụng dữ liệu Con số ở 5 trận gần nhất và không nên dùng những trận giao hữu. 2. Chọn kèo bóng đá chính xác dựa theo thời điểm bắt kèo thời khắc bet kèo cũng quan trọng ko kém trong cách chọn kèo bóng đá. Các cao thủ chuyên nghiệp sẽ không vội vàng đặt cược từ đầu trận và thường chỉ đặt cược lúc cuộc đấu đã bắt đầu tầm 10 – 15p. thời khắc đó, bạn sẽ ít phổ quát cũng Đánh giá sơ bộ được tương quan nhóm, và lối đá chiến thuật của 2 đội. Với những diễn biến trên sân đã sáng tỏ hơn thì các bạn sẽ có phổ biến cửa thắng khi chọn đúng cửa cược. tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo cách mà máy tính chọn kèo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. 3. Bắt kèo bóng đá dựa trên biến động Odds nhà cái Nhà cái sẽ có đội ngũ nhận tin rất nhanh về các thay đổi có thể tác động tới kết quả trận đầu nên biến động Odds trên bảng kèo sẽ là một dữ liệu để chọn lựa lại kèo khá tốt. Cũng cần khôn cùng tỉnh táo, vì 1 số nhà cái hơi “tinh vi” lúc chọn các tạo biến động kém chất lượng trên bảng kèo. các bạn chỉ nên đổi thay khi Odds 2 cửa cũng biến động to và có thể so sánh với các bảng kèo khác để Nhận định chuẩn xác hơn. 4. Cách chọn kèo bóng đá – Thử sức với kèo cửa dưới Theo Thống kê trong khoảng các cao thủ chuyên nghiệp, bảng kèo nhà cái thời gian cách đây không lâu có chiều hướng “sáng” hơn cho các đội cửa dưới lúc chơi kèo Chấp. Đây là cửa đặt vừa có độ an toàn cao lại có tỷ lệ trả thưởng quyến rũ và được Nhận định dễ ăn tiền hơn cửa trên. bạn nên tránh được việc chọn lựa chỉ theo tiếng tăm các đội bóng to vì mặt bằng bóng đá chung hiện đang dần dần sang bằng khoảng cách giữa các đội bóng. Trong bóng đá có không ít bất thần nên nếu là tân binh thì chốt kèo theo cửa dưới cũng là một tuyển lựa ko tồi.