• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tapchisacdep

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tapchisacdep

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 23/01/1996

Contact Methods

 • MSN
  43-41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Sóc Trăng
 • Website URL
  https://tapchisacdep.org/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  43-41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Sóc Trăng
 1. Ý nghĩa chung nốt ruồi ở tai Vào khoảng 20 năm đầu cuộc đời, nốt ruồi trên da sẽ bắt đầu hình thành và phát triển ở bất cứ vùng nào trên cơ thể. Không ít trường hợp, nốt ruồi hình thành khi bạn đang nằm trong bụng mẹ. Trong nhân tướng học, sự xuất hiện của bất kỳ loại nốt ruồi trên cơ thể đều mang ý nghĩa tốt xấu khác nhau. Để biết được chính xác, tương lai cũng như số mệnh, tính cách của mỗi người thì các nhà tướng số dựa vào vị trí nốt ruồi mọc cũng như màu sắc, kích thước,… Nốt ruồi có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cơ thể như mặt, cổ, tay, lưng, ngực, chân, vùng kín, mông,… và cả trên lỗ tai. Đối với những nốt ruồi ở cuống tai, trên lỗ tai thường mang đến sự may mắn cho chủ sở hữu. Theo đó, những ai có nốt ruồi ở tai thường có một cuộc sống giàu sang, phú quý bởi những người này rất thông minh và có tài kinh doanh, tố chất lãnh đạo. Đặc biệt, họ rất có tài ăn nói lên được lòng nhiều người và có mối quan hệ quen biết rộng rãi. Nốt ruồi ở tai thường mọc những vị trí như sau: Nốt ruồi ở dái tai. Nốt ruồi ở sau tai. Nốt ruồi ở lỗ tai. Nốt ruồi ở vành tai. Nốt ruồi ở cuống tai. Nốt ruồi ở trong tai. Đặc biệt, nốt ruồi ở cuống tai được bạn đọc quan tâm nhiều nhất. Vậy, nốt ruồi ở cuống tai nói lên điều gì về tính cách, vận mệnh? >>> Chuồn chuồn bay vào nhà điềm báo gì? Ý nghĩa nốt ruồi ở cuống tai của nữ Về mặt sức khỏe Nếu trên cuống tai của bạn xuất hiện nốt ruồi thì đây là dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Phần lớn phụ nữ có nốt ruồi ở cuống tai thường gặp tình trạng sức đề kháng cơ thể yếu, suy nhược. Những người này thường mắc một số loại bệnh vặt nếu thời tiết thay đổi như bệnh cảm, xương khớp hay tiêu hóa. Chính vì thế, nữ giơi sở hữu nốt ruồi ở cuống tai thường rất mỏng manh, cần chú ý sức khỏe nhiều hơn bằng việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể theo và bổ sung chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đặc biệt, bạn hãy luôn giữ tinh thần mình trong trạng thái thoải thư giãn, thoải mái. Nốt ruồi ở cuống tai nữ giới Tính cách Nữ giới sở hữu nốt ruồi ở cuống tai phần lớn có tính cách hiền lành, sống ngay thẳng và rất thân thiện. Chính vì vậy, những người này mọi người xung quanh yêu mến, giúp đỡ nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Sự nghiệp Do tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng nên họ luôn điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện, luôn xem xét kỹ lưỡng nên thực hiện tốt công việc được giao. Tuy nhiên, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng những người này lại gặp lận đận trong chuyện tình cảm. Tình cảm – hôn nhân Phụ nữ có nốt ruồi ở cuống tai thường trải qua nhiều mối tình mới có thể tìm được người phù hợp đến cùng mình đến hết cuộc đời. Nốt ruồi ở cuống tai nam giới nói lên điều gì? Về sức khỏe Trái ngược hoàn toàn với nữ giới, nam giới sở hữu nốt ruồi ở cuống tai cho thấy họ là người có sức khỏe tốt, tinh thần tốt tạo nên khuôn mặt sáng hút tài lộc đến với họ. Về tính cách Nam giới sở hữu vị trí nốt ruồi ở cuống tai thường rất chăm chỉ, hiền lành và lạc quan yêu đời nên được mọi người xung quanh yêu quý, giúp đỡ. Nốt ruồi ở cuống tai nam giới Về sự nghiệp Nốt ruồi ở cuống tai nam giới là nốt ruồi may mắn, sự nghiệp luôn thuận lợi, có địa vị trong xã hội nên cuộc sống luôn dư giả, giàu sang phú quý. Về tình cảm – hôn nhân Khác với nữ giới, con đường tình duyên của nam giới sở hữu nốt ruồi ở cuống tai khá thuận lợi, lấy được vợ đẹp con ngoan nên cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Sau kết hôn, con đường công danh, sự nghiệp của người chồng thắng tiến, phất lên như diều gặp gió. >>> Nốt ruồi ở vành tai Ý nghĩa các nốt ruồi ở vị trí khác trên tai Như vậy bạn đã nắm được ý nghĩa của nốt ruồi ở cuống tai, nếu muốn biết thêm ý nghĩa còn lại của các vị trí khác có thể tham khảo nội dung dưới đây: Nốt ruồi ở vành tai Đối với nữ giới Nữ giới sở hữu nốt ruồi ở tai là người con hiếu thảo, luôn quan tâm mọi người xung quanh, đặc biệt rất quan tâm đến gia đình. Bởi họ được dạy dỗ lễ nghi, phép tắc từ khi còn nhỏ. Đây chính là mẫu người phụ nữ của gia đình, vừa thông minh vừa giỏi giang quán xuyến mọi việc từ xã hội đến trong gia đình nên cuộc sống của họ khá hạnh phúc. Tuy nhiên, nốt ruồi ở vành tai trong thì lại thể hiện bạn có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và sức khỏe khá yếu. Đây được coi là nốt ruồi xấu, nốt ruồi hao tán tiền của. Đối với nam giới Nam giới sở hữu nốt ruồi ở vành tai đều vô cùng may mắn, họ khá tinh tế cũng như biết cách chăm sóc đến người khác. Đặc biệt, họ rất tốt bụng nên họ được nhiều người yêu quý và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn trong công việc. Nốt ruồi trong tai Đối với nữ giới Những người này có phúc khí, thường sống trường thọ bên con cháu. Đặc biệt, họ là những người luôn biết đặt mục tiêu và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Là kiểu người khá cầu toàn, luôn nỗ lực hết mình trau đồi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Đa số những bạn nữ có nốt ruồi ở trong tai thường làm các nghề như giáo viên, thiết kế, nghiên cứu, họa sĩ,… Đối với nam giới Nam giới có nốt ruồi trong tai đều may mắn về đường tình duyên, lấy được người vợ đảm, giỏi giang nên cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Không chỉ vậy, sau khi kết hôn công việc làm ăn của vợ chồng đi lên như diều gặp gió, sức khỏe ngày một tốt lên, sống lâu hơn và ít bị bệnh tận cũng như đau ốm. Có nên xóa nốt ruồi ở cuống tai? Theo nhân tướng học, nhìn chung nốt ruồi ở tai đều mang ý nghĩa may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, dưới gốc độ y học hiện đại thì nốt ruồi là một chấm đen hoặc nâu trên da do các sắc tố melanin tích tụ tập trung tại những vùng da phơi sáng nhiều nên không mang ý nghĩa. Chính vì vậy, nếu bạn sở hữu nốt ruồi ở cuống tai, hay các vị trí khác chỉ là lời đồn đoán và chưa có khoa học nào chứng minh được. Việc xóa nốt ruồi hay không còn tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người, nếu bạn thấy nốt ruồi ở cuống tai mất thẩm mỹ thì có thể xóa bỏ chung. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn cơ sở thực hiện xóa nốt ruồi uy tín bởi vùng tai rất nhạy cảm, gần với hệ thần kinh nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho bạn. Nên tẩy vị trí nốt ruồi ở tai hay không? Hiện nay, phương pháp xóa nốt ruồi Laser CO2 Fractional – Công nghệ hiện đại nhất hiện nay sử dụng các bước sóng có trong ánh sáng chùm tia laser hội tụ các ưu điểm sau: Tác động sâu vào lớp biểu bì của da, loại bỏ tận gốc cũng như chân của nốt ruồi. Hoàn toàn không gây khó chịu và không gây tổn thương cho vùng da xung quanh nên rất an toàn. Chỉ 15 – 20 phút/ nốt ruồi mà không cần nghỉ dưỡng. Vùng da có nốt ruồi đều màu với vùng da xung quanh, không để lại sẹo. >>>> Nguồn: https://tapchisacdep.org/not-ruoi-o-cuong-tai/
 2. Theo nhân tướng học, tướng trán dô có thể phản ánh được tính cách, vận mệnh của người đó. Vậy tướng trán dô đàn ông, phụ nữ nói lên điều gì? Khắc phục trán dô như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây! Trán dô là gì? Cách nhận biết mặt trán dô Trán là vị trí trung tâm của khuôn mặt nên chỉ cần bất đối xứng với tổng thể khuôn mặt sẽ khiến người đối diện nhận thấy rõ ràng. Trán dô là một dạng trán được đánh giá kém duyên, gây mất thẩm mỹ bởi khoảng cách giữa hai lông mày tới đường chân tóc lớn hơn một nửa chiều dài khuôn mặt. Khi nhìn trực diện người có tướng trán dô bạn sẽ thấy tổng thể gương mặt thô cứng, mất cân đối. Chính vì thế, những người sở hữu tướng trán dô, đặc biệt là chị em phụ nữ thường rất tự ti, e ngại nên không ít người đã tìm đến các phương pháp phẩu thuật thẩm mỹ hoặc để kiểu tóc che trán. Tướng trán dô là gì và cách nhận biết tướng trán dô Trong nhân tướng học, nam nữ có tướng trán dô thường là người rất thông minh, có tài lãnh đạo. Vậy nên, họ sớm trở thành những nhà chính trị, nhà kinh tế học hoặc những doanh nhân giỏi. Hơn thế, những người có tướng trán dô đều có tính cách hòa nhã, biết giúp đỡ mọi người xung quanh nên được người khác quý mến, kính trọng. Dù họ tài giỏi nhưng không hề kiêu ngạo. Tuy nhiên, nhược điểm của người có tướng trán dô đó là rất bướng bỉnh, bảo thủ và coi mình là nhất, là trên hết. Họ sẽ không nghe bất cứ ý kiến đóng góp nào của mọi người xung quanh. Đôi khi, sự bảo thủ và tự tin quá mức khiến họ trở nên thất bại hoặc làm mất lòng người khác. >>> Xem thêm: Tướng trán cao Tính cách, vận mệnh của người có tướng trán dô Theo các nhà nhân tướng học, người có trán bị dô phần nào phản ánh những đặc điểm về tính cách, sự nghiệp tình duyên của con người. Theo thuật xem tướng số, dựa vào giới tính nam nữ sẽ có tướng số khác nhau. Xem tướng phụ nữ trán dô Tính cách Nữ giới sở hữu vầng trán dô rộng thường rất cá tính, có chính kiến rõ ràng và luôn muốn đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đôi lúc có chút bướng bỉnh nên không được lòng người khác. Sự nghiệp Trời phú cho họ trí tuệ thông minh hơn người nên những người phụ nữ có dáng trán dô làm việc gì cũng nhanh nhẹn, sớm gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nữ trán dô thường xuyên gặp may mắn, nhiều người yêu quý giúp đỡ. Vận mệnh tương lai của những người phụ nữ trán dô được xem là rất tốt, phát đạt và sống không phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là chồng. Bên cạnh đó, họ là người có tiếng nói và địa vị trong cả gia đình và ngoài xã hội. Phụ nữ trán dô rộng có đầu óc sáng tạo, thấu tình đạt lý và sự nghiệp phát triển vượt bậc Tình cảm Sự nghiệp phát triển thành công rực rỡ nhưng chuyện tình duyên khá lận đận. Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng khó tránh những cãi vã, tranh luận và rất dễ đổ vỡ nếu không biết cảm thông cho nhau. Đàn ông trán dô liệu có thông minh không? Tính cách Theo nhân tướng học, nam giới trán dô thường rất thông minh, biết cách quản lý lãnh đạo nhóm đội. Tuy nhiên, họ lại có cái tôi lớn, bảo thủ thậm chí đôi lúc ảo tưởng, không nhìn nhận cái sai của bản thân. Sự nghiệp Những người đàn ông có tướng trán dô và trán cao thường là người thành công trong sự nghiệp, có địa vị cao trong xã hội. Đặc biệt, họ được quý nhân phù trợ, bạn bè giúp đỡ nên sự nghiệp của người đàn ông trán bị dô phát triển thuận lợi, nhanh chóng hơn. Chính vì tuổi trẻ hộ đã bươn chải hết sức nên khi về già không phải lo lắng vấn đề tiền bạc, tài chính. Tình cảm Đàn ông tướng trán dô có tính bảo thủ, luôn bắt người khác phải nghe theo ý mình nên chuyện tình cảm không mấy thuận lợi. Những người này thường trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm được ý trung nhận thực sự thấu hiểu mình nên họ thường kết hôn muộn. Tướng trán dô ở đàn ông Nên để tóc nào cho trán bớt dô? Thay đổi stylist tóc – Một trong những cách phổ biến, đơn giản được nhiều người trán cao dô áp dụng.Nếu bạn biết cách đúng kiểu tóc thì vùng trán dô cao có thể được “giấu nhẹm” một cách dễ dàng, gương mặt hài hòa, tươi trẻ hơn. Kiểu tóc cho nam trán dô Kiểu tóc có mái Tạo kiểu tóc mái là giải pháp hữu hiệu giúp nam giới che đi vầng trán dô mà vẫn cá tính, men lì. Tuy nhiên, có một nhược điểm là tóc để mái sẽ kén dáng khuôn mặt và phần lớn xu hướng tóc nam giới tại Việt Nam thường không thích để mái như thanh niên xứ Hàn. Tóc mái chéo, mái uốn xoăn được nhiều nam giới sở hữu trán cao, trán dô lựa chọn Undercut Kiểu tóc Undercut cũng cũng là một trong những sự lựa chọn khéo léo cho nam trán dô. Rất nhiều người suy nghĩ undercut làm lộ phần trán dô, nhưng hoàn toàn ngược lại bởi kiểu tóc này tuy thu hút, tạo nam tính quyến rũ lại giấu phần trán dô “cực đỉnh” Một số kiểu undercut thích hợp cho nhiều gương mặt có trán dô như: Quiff, Messy, Pompadour,…. Để có kiểu tóc phù hợp, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ từ chuyên gia tạo mẫu tóc nhé! Khắc phục trán dô Slick-back Nam giới trán dô nên cắt tóc thế nào cho nam tính? Slick – Back chính là kiểu tóc không thể nào bỏ qua. Đây là kiểu tóc đòi hỏi sự chau chuốt, chăm sóc tỉ mỉ và vuốt keo thường xuyên thay vì để tóc thuần như những dáng khác nên mất khá nhiều thời gian. Trán dô nên để kiểu tóc nào cho nữ? Dưới đây là một số kiểu tóc cho nữ trán dô tự tin khoe cá tính mà bạn có thể tham khảo: Trán dô để tóc mái gì? Để tóc mái – giải pháp giúp gương mặt không chỉ cân đối hài hòa mà còn giúp bạn nữ tính, dịu dàng và dễ thương hơn. Trán dô có nên để mái thưa? Điều này còn phù thuộc vào dáng mặt, sở thích, tính cách và kiểu tóc của mỗi người. Bạn có thể lựa chọn một số kiểu sau: mái thưa, mái bằng, mái chéo, mái dài đều phù hợp với trán dô. Kiểu tóc cho từng dáng mặt Nữ giới trán dô để tóc gì đẹp? Mỗi dáng mặt sẽ có một kiểu tóc phù hợp cho bạn lựa chọn. Người sở hữu dáng trán dô mặt tròn, trán dô mặt bánh đúc thì tóc dài uốn nhẹ có để mái là sự lựa chọn hoàn hảo. Kiểu tóc này sẽ tạo cảm cho khuôn mặt bạn sự cân đối, dễ thương. Mặt tròn trán dô cao nên để kiểu tóc dài uốn xoăn lọn to Ngoài ra, những chị em sở hữu khuôn mặt dài trán dô nên ưu tiên những kiểu tóc bob ngắn vừa cá tính, tạo hiệu ứng mặt hài hòa, cân đối hơn. Đây cũng là xu hướng stylist “hot hit” tại Hàn Quốc. Gương mặt vuông, xương hàm thô bạnh thì kiểu tóc thả tự nhiên để che bớt hai bên góc hàm sẽ giúp khuôn mặt bạn nhỏ gọn, bớt thô cứng. Lưu ú, người trán dô mặt vuông không nên buộc tóc cao hay tạo kiểu tóc ngắn để tránh trường hợp mặt thô cứng. Gọt trán – Phương pháp phẫu thuật trán dô vĩnh viễn Ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển nên có thể khắc phục tình trạng trán dô quá cao, từ đó giúp bạn sở hữu dáng mặt cân đối hài hòa chỉ sau một lần thực hiện phẫu thuật. Chỉ khoảng 90 phút, bác sĩ thẩm mỹ sẽ tiến hành gọt phần trán, loại bỏ xương, mô mềm bị dô dài ra so với tổng thể cấu trúc khuôn mặt theo tỉ lệ đã được đo vẽ từ trước. Phẫu thuật gọt xương trán có thể hạ thấp trán tới 2cm, khắc phục tình trạng trán dô một cách hiệu quả. >>> Nguồn: https://tapchisacdep.org/tuong-tran-do/
 3. Chuồn chuồn bay vào nhà là điềm gì? Theo quan niệm dân gian Việt Nam từ xưa đến này, mỗi một con vật đều mang theo một ý nghĩa tâm linh, và chuồn chuồn cũng nằm trong số đó. Vậy chuồn chuồn bay vào nhà có điềm gì? Chuồn chuồn là loài vật đại diện cho gió và nước, tinh thần tự do nên khi chuồn chuồn bay vào nhà sẽ mang đến sự may mắn, sung túc, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Vậy nên, khi thấy chúng bay vào nhà, bạn đừng vội xua đuổi bởi việc làm này sẽ đánh mất tài lộc của gia đình mình. Bói chuẩn chuồn chuồn bay vào nhà theo từng trường hợp Chuồn chuồn bay vào nhà là điềm tốt hay xấu? Như Tạp chí sắc đẹp đã phân tích ở trên, chuồn chuồn bay vào nhà là điềm báo tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chuồn chuồn bay vào nhà sẽ ẩn chứa những ý nghĩa khác, cụ thể: Chuồn chuồn ớt bay vào nhà: Gia đình bạn sắp có tin vui từ phương xa, có thể là người thân yêu đi làm ăn xa trở về, hoặc là sẽ nhận được một món quà từ người bạn phương xa. Chuồn chuồn bay quanh nhà nhưng không vào nhà: trường hợp này thật đáng tiếc, không phải điềm báo xui xẻo mà báo hiệu rằng bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống, ở cả lĩnh vực công việc đến tình cảm. Thấy đàn chuồn chuồn bay vào nhà: Đây là tín hiệu đáng mừng bởi chuồn chuồn là biểu tượng cho sự may mắn, sinh sôi nảy nở nên việc chúng bay vào cả đàn thể hiện những điều tốt lành sẽ đến với bạn. Thấy một đôi chuồn chuồn bay vào nhà: Đây là tín hiệu gia đình bạn sắp có hỷ sự, hoặc những người độc thân sắp tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Chuồn chuồn bay vào nhà là điềm may mắn Chuồn chuồn bay vào nhà và cắn nhau: Ngầm báo hiệu đang có người âm mưu hãm hại bạn. Nếu bạn thấy bất an thì hãy giành thời gian để suy nghĩ về các mối quan hệ trong xã hội để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Chuồn chuồn bay vào nhà và chết: là điềm báo không tốt, báo hiệu gia đình bạn sắp có biến cố lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất, thời gian này hãy để ý đến sức khỏe cũng như hạn chế đi lại. Chuồn chuồn đẻ trứng trong nhà: Chuồn chuồn đẻ trứng ở bình hoa, chậu nước,… là điềm báo may mắn, báo hiệu gia đình bạn sắp đón quý tử, tương lai bạn sẽ có con đàn cháu đống. Mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà: Đây là điềm báo tốt, sắp gặp một người tài giỏi giúp đỡ bạn rất nhiều trên con đường thăng quan tiến chức trong sự nghiệp. Chuồn chuồn bay vào nhà và đậu lên người: Bạn sẽ được quý nhân phù trợ, nếu kinh doanh thì sẽ thuận lợi còn làm văn phòng thì dễ được thăng tiến, “tiền vào như nước”. Chuồn chuồn bay vào nhà vào ban đêm: Boá hiệu tài lộc sắp đến với bạn, nhưng lại khó nắm bắt, vì vậy hãy quan sát thật kỹ để không bỏ lỡ cơ hội tốt cho bản thân. >>> Xem thêm: Tắc kè kêu 3, 5, 9, 12 tiếng là điềm gì? Tắc kè vào nhà tốt hay xấu? Chuồn chuồn bay vào nhà đánh đề con gì? Chuồn chuồn liên quan đến những con số may mắn Chuồn chuồn bay vào nhà đánh số mấy? Điềm báo chuồn chuồn không báo hiệu điềm tốt xấu mà nó còn gắn với nhiều con số liên quan khác. Nếu bạn muốn thử vận may thì có thể tham khảo những cặp số may mắn dưới đây! Chuồn chuồn bay vào nhà ngày lẻ (âm lịch) đánh con 49 – 85 Chuồn chuồn bay vào nhà ngày chẵn đánh con 43 – 87 Chuồn chuồn bay vào nhà ngày rằm đánh con 32 – 81. Chuồn chuồn bay vào nhà ban đêm đánh con 52 – 41. Chuồn chuồn bay vào nhà và chết đánh con 93 – 37 Nằm mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà đánh cặp số 40 – 83 Thấy xác chuồn chuồn trong nhà đánh con 16 – 86 Chuồn chuồn bay vào nhà ngày mùng 1 nên đánh đề con 11-25 Nằm mơ thấy chuồn chuồn màu đen nên đánh cặp số 12-31 Nằm mơ thấy chuồn chuồn màu trắng, cặp số may mắn 27-91 Nằm mơ thấy chuồn chuồn màu xanh, cặp số may mắn 72-86 Nằm mơ thấy chuồn chuồn màu đỏ, cặp số may mắn 35-68 Nằm mơ thấy nhiều con chuồn chuồn, cặp số may mắn 56-61 Nằm mơ thấy chuồn chuồn bị ăn thịt, cặp số may mắn 30-36. Lưu ý, đây chỉ là trò chơi may rủi, bạn không nên phụ thuộc quá làm ảnh hưởng đến tài chính của bản thân và gia đình. Trên đây là một số thông tin tham khảo về hiện tượng chuồn chuồn bay mà Tạp chí sắc đẹp muốn cung cấp cho bạn. Thực chất, chuồn chuồn mang lại may mắn, tài lộc cho con người cả trong tâm linh lẫn đời sống thực tế. Do đó, khi thấy chuồn chuồn bay vào nhà, bạn không nên xua đuổi mà hãy để chúng tự do bay lượn trong nhà để tài lộc mới đến với gia đình. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm! >> Nguồn bài viết: https://tapchisacdep.org/chuon-chuon-bay-vao-nha/ Tạp chí sắc đẹp Chuyên cung cấp thông tin, kiến thức về làm đẹp, địa chỉ làm đẹp trên toàn quốc và tổng hợp tin tức về phái đẹp mới nhất hiện nay Website: https://tapchisacdep.org/
 4. Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở cằm bên trái sẽ có ý nghĩa rất khác so với nốt ruồi ở cằm phải. Thậm chí, cùng một vị trí nốt ruồi ở cằm nhưng giữa đàn ông và phụ nữ cũng mang ý nghĩa không giống nhau. Nếu đang quan tâm đến vấn đề này, xin mời quý độc giả cùng Tạp chí sắc đẹp theo dõi nội dung trong bài viết sau đây nhé! Trong tướng số, nốt ruồi dưới cằm có ý nghĩa gì? Các nhà nhân tướng học nhận định rằng, những người sở hữu nốt ruồi ở cằm hầu hết đều có hậu vận tốt, con đường công danh thuận lợi, sức khỏe ổn định, hôn nhân hạnh phúc viên mãn. ❖ Tính cách Người có nốt ruồi ở dưới cằm là những người có tính cách phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh. Vì vậy, những người này thường có những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp yêu mến. Bên cạnh đó, họ là những người có đức tính cẩn thận, làm việc gì cũng tính toán, lập kế hoạch chi tiết cụ thể để đạt kết quả cao nhất. ❖ Sự nghiệp Họ đều là những người có sự nghiệp thành công rực rỡ. Mặc dù cũng phải trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp nhưng kết quả sau cùng vẫn luôn tốt đẹp, có tiền tài danh vọng. Nốt ruồi dưới cằm đàn ông, phụ nữ Tốt hay Xấu? ❖ Tình duyên Hầu hết những người sở có nốt ruồi ở cằm đều có đường tình duyên tốt, hạnh phúc. Lưu ý, những người này lập gia đình càng sớm càng tốt, cuối đời được hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn, con cháu hiếu thảo, ngoan ngoãn, hòa thuận. Những thông tin trên đây chỉ là những nét tổng quan về vận mệnh của những người sở hữu nốt ruồi nằm ở dưới cằm. Để biết chính xác ý nghĩa của loại nốt ruồi này thì bạn cần xét thêm nốt ruồi dưới cằm như bên phải, bên trái, chính giữa ở nam và nữ. Vậy chúng ta tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn dưới đây nhé các Bài viết được quan tâm nhiều nhất: Nốt ruồi trên môi đàn ông, phụ nữ là tốt hay xấu? Nốt ruồi trên gò má trái phụ nữ tốt hay xấu? Đoán vận mệnh nốt ruồi ở cằm nữ giới Nốt ruồi ở cằm bên phải của phụ nữ được xem là nốt ruồi của sự may mắn, tương lai tươi sáng, con cái ngoan ngoãn, được chồng thương yêu hết mực, cuộc sống khá giả nên không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Nốt ruồi dưới cằm bên trái nữ giới Theo tướng số, vị trí nốt ruồi nằm ở cằm về bên trái ở phụ nữ cho thấy đây là người luôn nhận được sự quan tâm, thu hút ánh nhìn của đàn ông dù họ không phải lúc nào cũng xinh đẹp và duyên dáng. Đây là hình mẫu người mẹ luôn hi sinh cho con cái, là hình mẫu người vợ luôn quan tâm chăm lo đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, họ biết tự lập không cần nhờ vả dựa dẫm vào người khác. Nốt ruồi dưới cằm bên trái nữ giới Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Phụ nữ có nốt ruồi dưới cằm ở phía bên phải là người luôn lạc quan, họ biết cách tạo ra niềm hứng khởi và động lực cho bản thân và những người xung quanh. Tuy không giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ lại có cuộc sống khá êm đẹp, không phải lo cơm áo gạo tiền. Trong chuyện tình duyên, những người phụ nữ này thường gặp được người chồng tốt, chăm chỉ kiếm tiền, có những đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo. >>. Xem thêm: Nốt ruồi ở cánh tay Nốt ruồi ở giữa cằm phụ nữ Hậu vận tốt, họ luôn đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Chưa hết, họ cũng là người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, người đàn ông nào lấy được họ sẽ rất may mắn và hạnh phúc. Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Nốt ruồi ở nọng cằm nữ giới Trong nhân tướng học, nốt ruồi khuất dưới cằm phụ nữ biểu hiện cho đức tính biết lo toan cho gia đình, luôn hy sinh cho chồng và con cái. Đặc điểm chung của những người phụ nữ có nốt ruồi này là tài vận tốt, ích phu vượng tử. Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Xem ý nghĩa nốt ruồi ở dưới cằm nam giới Hầu hết các vị trí nốt ruồi tại cằm phụ nữ đều mang ý nghĩa tốt đẹp, vậy nốt ruồi ở cằm đàn ông thì sao? Liệu tượng trưng cho may mắn và niềm vui? Nốt ruồi dưới cằm phải nam Những người đàn ông sở có nốt ruồi ở dưới cằm nằm bên phải là những người khá “mạnh tay” trong việc chi tiêu. Đặc biệt, họ rất giỏi kiếm tiền nhưng không biết cách chi tiêu cho hợp lý, không giữ được tiền của. Bù lại, họ là những người rất coi trọng tình cảm, coi trọng hạnh phúc gia đình, làm tất cả chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Nốt ruồi ở cằm trái nam Theo các nhà nhân tướng học, nam giới sở hữu nốt ruồi bên cằm trái là những người hay lo âu thái quá, thiếu kiên nhẫn, làm gì cũng không cố gắng hết sức dẫn tới chán nản. Sau độ tuổi 35, khi trải qua nhiều khó khăn, biến cố của cuộc đời họ mới thay đổi, lúc này chỉ cần nỗ lực hết sức bạn sẽ thành công. Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Nốt ruồi ở giữa cằm nam Đây là nốt ruồi xấu, những người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường không đáng tin tưởng, lăng nhăng, tính cách lươn lẹo, hay nói dối khiến những người xung quanh phải dè chừng, khiến người khác mất niềm tin. Trong công việc, họ không mấy suôn sẻ, dễ đổ vỡ, cuối đời khổ sở, vất vả. Nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ Nốt ruồi khuất dưới cằm, có lông ở nam giới Họ là người có tính cách hào phóng nhưng biết chừng mừng, chi tiêu hợp lý, hơn nữa đây là người thông minh nên hậu vận rất tốt, tiền đồ tương lai sáng lạn. Tuy nhiên, họ sẽ phải trải quá biến cố lớn trong đời, có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ. Lúc này, nếu họ kiên cường, nỗ lực vượt qua thì sẽ được hưởng hạnh phúc về sau. Tẩy nốt ruồi dưới cằm có phá tướng không? Nếu bạn là người duy tâm, tin vào tướng số thì có những vị trí nốt ruồi dưới cằm phản ánh số phú quý, giàu sang và ngược lại có một số vị trí lại dự báo trắc trở, nghèo nàn trong tương lai. Tẩy nốt ruồi hay không sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người Tuy nhiên, ở góc độ khoa học, chưa có bất kì dẫn chứng nào chứng minh sự chính xác của những phán đoán về tướng số thông qua vị trí mụn ruồi dưới cằm. Chính vì thế, nốt ruồi ở cằm có nên tẩy không phụ thuộc chính và quan niệm cá nhân của mỗi người. Nếu nốt ruồi có kích thước lớn gây mất thẩm mỹ thì bạn nên xóa. Bên cạnh đó, có những nốt ruồi được coi là ác tính, mần móng ung thư thì bạn cần đến bác sĩ kiểm tra để có phương pháp điều trị an toàn, phù hợp nhất! >>> Nguồn bài viết: https://tapchisacdep.org/not-ruoi-duoi-cam/
 5. Nốt ruồi ở mép miệng bên trái cũng quyết định rất nhiều tới tài lộc, vận mệnh của mỗi con người. Vì thế, nhìn vào nốt ruồi ở mép miệng bên trái – phải nam nữ sẽ đánh giá được phần nào tính cách, vận mệnh của một người. Mời quý độc giả theo dõi bài viết của Tạp chí sắc đẹp để nắm rõ thông tin chi tiết! Nốt ruồi ở mép miệng bên trái – phải có ý nghĩa gì? Theo nhân tướng học, cho dù đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở mép miệng đều là biểu hiện của sự may mắn, tài lộc. Nếu nốt ruồi càng to và mang hình dáng tròn trịa thì tài vận càng tốt. Bên cạnh đó, nốt ruồi ở miệng cũng tạo dấu ấn đặc biệt trong mắt người đối diện. Đặc biệt đối với nữ giới, nốt ruồi ở mép miệng không chỉ thể hiện khía cạnh tính cách, học vấn, gia đạo, tiền tài, công danh… mà trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, khi nhắc đến vấn đề giường chiếu thì họ được mệnh danh là bậc thầy. Mặc khác, sự nghiệp của người sở hữu nốt ruồi gần miệng đều thành công ngoài mong đợi, luôn có quý nhân phù trợ. Cuộc sống khá dư giả, gia đạo bình an và hạnh phúc viên mãn. Nốt ruồi ở mép miệng bên trái – lỗ tiền chôn là một dấu hiệu cực tốt trong chuyện tình cảm và sự nghiệp Xem tướng nốt ruồi ở mép miệng nam nữ đoán vận mệnh Nốt ruồi quanh miệng gồm có nốt ruồi ở mép miệng bên trái, bên phải, bên trên và bên dưới. Và mỗi vị trí mang một ý nghĩa, vận mệnh khác nhau. Tuy nhiên, nốt ruồi mọc ở mép miệng bên trái luôn gây ấn tượng khó phai với người đối diện. Nốt ruồi ở mép miệng bên trái mang ý nghĩa gì? Dù là nam giới hay nữ giới khi sở hữu nốt ruồi bên trái mép miệng đều mang trong mình một tâm hồn lương thiện, hay giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Trong giao tiếp, nữ giới thường rất khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu thương và giúp đỡ. Đàn ông có nốt ruồi ở khóe miệng bên trái là người nói rất nhiều, thích mách lẻo và không biết cách giữ bí mật của người khác. Riêng về đường công danh thì người sở hữu nốt ruồi bên trái mép miệng bên trái khá thành công. Mặc dù phải trải qua khó khăn gông bão nhưng họ vẫn mạnh mẽ vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. Công danh rực rỡ vì họ cố gắng rất nhiều Nói về các mối quan hệ, người có nốt ruồi ở mép miệng thường rất xem trọng tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu. Đối với chuyện tình duyên, người sở hữu nốt ruồi bên trái mép miệng được mệnh danh là bậc thầy. Họ trải qua rất nhiều mối tình, có rất nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng vẫn không có được một cuộc hôn nhân viên mãn. Nốt ruồi ở mép phải nói lên điều gì? Phụ nữ và đàn ông sở hữu nốt ruồi bên phải mép miệng thường khá rụt rè, nhút nhát và thiếu tự tin. Tuy nhiên sự cố xảy ra, họ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Nhất là trong công việc, họ rất quyết đoán, hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Phụ nữ có nốt ruồi ở mép miệng là bậc thầy phòng the Mặc dù là người thông minh, hoạt bát nhưng cuộc sống khá vất vả. Nhưng đổi lại tinh thần lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ và hòa đồng. Trong tình yêu, hôn nhân gia đình, họ là mẫu người chồng/ người vợ lý tưởng bởi luôn biết hi sinh, chăm lo gia đình, tạo dựng một tổ ấm bình yên, tràn ngập tiếng cười. >> Xem thêm: Nốt ruồi trên môi Nốt ruồi ở mép miệng bên trái, phải có nên xóa bỏ? Thuật bói nhân tướng học cho rằng nốt ruồi ở miệng ở mỗi vị trí sẽ mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo quan niệm của phương Đông thì nốt ruồi nói lên vận mệnh của từng người, nhưng đối với phương Tây nốt ruồi chỉ là mảng sắc tố hội tụ dưới da và không mang nhiều ý nghĩa. Thậm chí, quanh miệng mọc nhiều nốt ruồi được coi là dấu hiệu bất thường về da (có thể dẫn đến tình trạng ung thư da). Hơn nữa, nốt ruồi ở mép miệng có kích thước lớn còn ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ. Lúc này, bạn nên xóa đi để đảm bảo tính thẩm mỹ, mang đến cho bạn sự tự tin. Nốt ruồi gần miệng có nên xóa hay không phụ thuộc vào cách nhìn của bạn Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều cho rằng, xóa đi nốt ruồi ở mép miệng bên trái có nghĩa là đang xóa đi tài lộc, sự may mắn. Nhưng thực chất điều này không chính xác. Bởi sự thành công là do bản thân tự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghĩ, cuộc đời mỗi con người là bức tranh đa màu sắc, hãy tự làm chủ cuộc đời mình các bạn nhé! Vì vậy, nốt ruồi ở mép miệng xóa hay không tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Đặc biệt trong một số trường hợp, bạn không nên chủ quan bởi đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư da, hãy đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát ngay bạn nhé! Nốt ruồi ở mép miệng khi nào là cảnh báo ung thư da? Bản chất của nốt ruồi chính là tổn thương tế bào sắc tố da, những tế bào này có nguy cơ ung thư hóa. Theo đó, những người sở hữu nốt ruồi bẩm sinh kích thước lớn thì rất có nguy cơ ung thư với tỷ lệ 13%. Đặc điểm nhận diện ưng thư da là nốt ruồi quanh miệng thay đổi về màu sắc, đang đậm chuyển nhạt, đang nhạt chuyển đậm hoặc chuyển loang lổ, xuất hiện thêm màu khác. Đường viền ngoài của nốt ruồi bị mờ, không rõ nét đường biên giữa da và nốt ruồi. Hãy đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nhất các vấn đề của sức khỏe, tự bảo vệ mình trước bệnh ung thư da. Nguyên nhân dẫn đến sự bất thường này là do sắc tố melanin sản sinh không kiểm soát. Mật độ xuất hiện của các nốt ruồi dày đặc hơn, hình thành một mảng lớn trên da giống như bị chàm. Lúc này, bạn cần đến bệnh viện để được bác sĩ sẽ chẩn đoán và điều trị nốt ruồi nhanh chóng. Ngay cả trường hợp khi chưa thấy có những dấu hiệu trên, bạn vẫn nên tầm soát ung thư. Hãy đi khám sức khỏe định kỳ 3 tháng/ lần để phát hiện sớm nhất các vấn đề của sức khỏe, tự bảo vệ mình trước căn bệnh ung thư da quái ác. Qua bài viết này, bạn có thể thấy nốt ruồi ở mép miệng bên trái có ý nghĩa may mắn đối với người sở hữu. Mỗi người sở hữu một tướng số khác nhau, đi kèm đó là vận mệnh tốt xấu. Đừng vì số phận nghèo hèn mà oán trách bản thân, thay vào đó hãy cố gắng vươn lên gặt hái thành công. Chúc bạn may mắn! (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm! >>> Nguồn bài viết: https://tapchisacdep.org/not-ruoi-o-mep-mieng-ben-trai/
 6. Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở lông mày đàn ông, phụ nữ đều thể hướng vận tướng tốt. Tuy nhiên, nốt ruồi trên lông mày có ý nghĩa như thế nào sẽ còn phụ thuộc vào vị trí, màu sắc, kích thước của nốt ruồi. Nếu bạn đang sở hữu nốt ruồi ở vị trí lông mày thì đừng bỏ lỡ bài viết sau đây nhé! Nốt ruồi ở lông mày nói lên điều gì? Hầu hết ai trong chúng ta cũng sẽ xuất hiện một vài nốt ruồi ở các vị trí trên cơ thể. Nốt ruồi có thể là màu đen, xanh, đỏ và kích thước của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Nhìn tổng quan, những người sở hữu vị trí nốt ruồi tại lông mày đều có tướng số khá tốt, nhất là với phụ nữ. Tuy nhiên, vận tướng ở đàn ông, phụ nữ sẽ có sự khác biệt bởi kích thước và màu sắc của nốt ruồi. ➣ Ý nghĩa nốt ruồi son trên lông mày Nếu người nào sở hữu nốt ruồi son ở lông mày thường gặp rất nhiều may mắn, tài lộc, có quý nhân phù trợ. Những người này được đánh giá là người có tiềm năng, khả năng nắm giữ quyền lực và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điểm trừ của người có nốt ruồi son ở lông mày chính là việc họ có tính khí thất thường, rất dễ nóng giận. Vì thế, khi làm bạn với những người này chúng ta cần thấu hiểu và thông cảm cho họ, như vậy mối quan hệ mới có thể lâu bền được. ➣ Ý nghĩa nốt ruồi đen ở lông mày Theo đánh giá của các nhà nhân tướng học, nốt ruồi đen là dấu hiệu của sự xui xẻo, hay gặp khó khăn trong con đường làm ăn. Đặc biệt, đối với những người có nốt ruồi đen to ở lông mày rất có thể mắc phải “tai bay vạ gió”, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Tuy nhiên, đây chỉ là những phán đoán chỉ mang tính tương đối và còn phụ thuộc dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như: vị trí, kích thước, khuôn mặt,… Xem tướng nốt ruồi ở lông mày đàn ông, phụ nữ Nốt ruồi ở lông mày ví như “hạt ngọc trên cỏ”, đem đến nhiều điều may mắn cho chủ sở hữu. Tuy nhiên liệu rằng ý nghĩa này có đúng cho cả 2 trường hợp cả nam và nữ hay không, cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vị trí nốt ruồi lông mày nam giới nói lên điều gì? Theo các nhà nhân tướng học, nam giới có vị trí nốt ruồi trên lông mày là người nắm quyền lực và tham vọng lớn. Cụ thể như sau: Về tính cách, con người Đàn ông có nốt ruồi ở lông mày thường là người thông minh, quan hệ rộng và có nhiều mối quan hệ bạn bè. Đặc biệt, họ được gia đình, bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tính cách của những người này thường dễ nổi nóng với người khác. Theo đó, trong nhiều trường hợp họ không kiểm soát hành động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới các mối quan hệ thân thiết xây dựng từ lâu. Về công danh, sự nghiệp Đàn ông sở hữu nốt ruồi trên lông mày thường là người thông minh, tài giỏi, có tố chất làm lãnh đạo. Họ dễ dàng gặt hái thành công trong công danh sự nghiệp, được bạn bè, người thân giúp đỡ rất nhiều. Chỉ cần biết làm chủ cảm xúc thì chắc chắn họ sẽ có được địa vị cao trong xã hội, công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Về hôn nhân, gia đình Đa số họ là những người có khuôn mặt ưu nhìn nên rất dễ tìm được tình yêu của đời mình. Tuy vậy, họ cũng cần tiết chế tính cách để tránh gây ra những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Xem tướng nốt ruồi trên lông mày nữ giới Có thể thấy, với nam giới có nốt ruồi trên lông mày có tướng số khá tốt, liệu rằng ở phụ nữ có gì khác biệt hay không. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây. Về tính cách, con người Phụ nữ có tướng nốt ruồi ở lông mày là người tinh tế, có khả năng giao tiếp tốt. Chính điều này giúp họ rất được lòng những người xung quanh. Đặc biệt, các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp rất tốt, vì vậy họ được hỗ trợ rất tốt trong cuộc sống. Về công danh, sự nghiệp Con gái có tướng nốt ruồi trên lông mày thường may mắn, họ có thể thừa hưởng tài sản lớn từ đời trước nên điều kiện kinh tế rất vững. Nhờ có nên tảng vững chắc, bằng sự cố gắng và các mối quan hệ của bản thân, họ không ngừng phát triển khối tài sản ấy ngày càng lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, lưu ý với những phụ nữ sở hữu nốt ruồi đen cần cẩn trọng, có thể dễ gặp chuyện bất ngờ khiến tiền tài thất thoát. Về hôn nhân, gia đình Phụ nữ có nốt ruồi lông mày rất dễ tìm được ý trung nhân bởi khả năng giao tiếp tốt, có năng lực. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền. Tướng số các vị trí nốt ruồi ở lông mày Tùy từng vị trí nốt ruồi ở trong, trái, phải hoặc giữa lông mày, vận tướng sẽ có sự thay đổi khác biệt. Chi tiết như sau: Nốt ruồi ở trong lông mày Nốt ruồi trong lông mày bên trái: Theo các nhà nhân tướng học, những người có nốt ruồi ở giữa lông mày bên trái phụ nữ, đàn ông là người sống rất đơn giản, thẳng thắn, họ không biết che giấu cảm xúc thật của mình. Về mặt hôn nhân, người có nốt ruồi trong lông mày bên trái hầu hết đều tìm được ý trung nhân như ý muốn và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn tới khi răng long bạc đầu. Nốt ruồi trên lông mày phải phụ nữ: Nốt ruồi trong lông mày phải phụ nữ thể hiện chủ nhân là những người hiền lành, nữ tính. Hầu hết họ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nết na nên cuộc sống hôn nhân của 2 vợ chồng rất hạnh phúc. Ý nghĩa nốt ruồi ở đuôi lông mày Bất kể đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở đuôi lông mày đều có cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc, dù không dư giả nhưng họ cũng không cần phải lo lắng tới chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu nốt ruồi nằm chệch ra ngoài phía đuôi mày thường gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Về công danh sự nghiệp, con gái có nốt ruồi ở đuổi lông mày sẽ may mắn trong công danh sự nghiệp hơn đàn ông. Ý nghĩa nốt ruồi đầu lông mày Đối với nốt ruồi ở đầu lông mày bên phải: Nam nữ sở hữu nốt ruồi tại vị trí này cho thấy họ rất biết hưởng thụ trong cuộc sống. Nếu nốt ruồi nằm ở vị trí khuất lấp, bị lông mày che phủ thì chủ nhân hẳn là người rất thông minh, lanh lợi đặc biệt rất có khiếu trong những bộ môn nghệ thuật. Đối với nốt ruồi ở đầu lông mày bên trái: Những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường không được đánh giá cao về mặt tướng số. Cuộc sống của họ thường gặp nhiều trắc trở, kém may mắn và không thuận lợi. Đặc biệt, nếu nốt ruồi mà đen to, lộ rõ ra ngoài, xuất hiện đột ngột thì chủ nhân nên đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc có vấn đề liên quan tới pháp luật. >>>> Xem chi tiết tại đây: Nốt ruồi ở đầu lông mày bên phải là phú quý hay đen đủi? Nốt ruồi ở trên lông mày Nốt ruồi trên lông mày bên phải: Đối với phụ nữ, những người sở hữu vị trí này thường vấn đề rắc rối về kinh tế, tiền bạc hay bị tổn hao. Nốt ruồi trên lông mày bên trái: Chủ nhân là người có tài trong kinh doanh, cuộc sống hôn nhân được hạnh phúc (trường hợp nốt ruồi đỏ). Nếu nốt ruồi đen thì chủ nhân có cuộc sống khá chật vật, lo ăn từng bữa nay đây mai đó. Tướng số vị trí nốt ruồi xung quanh lông mày Những vị trí nốt ruồi gần lông mày hoặc quanh lông mày không chỉ ảnh hưởng tới tướng số mà còn gây mất thẩm mỹ. Họ thường gặp phải trắc trở trong công việc, không có nhiều các mối quan hệ xã hội. Nốt ruồi ở dưới lông mày Nốt ruồi dưới lông mày, biểu thị người có tài lộc, nếu người nào có nốt ruồi ẩn trong lông mày càng nhiều may mắn, có nghĩa là những người này phí phú tắc quý, luôn có tiềm năng, nam thì dễ nắm được đại quyền, nữ giới thì vượng phu ích tử. Có nên xóa nốt ruồi trên lông mày? Nốt ruồi ở lông mày với kích thước, màu sắc và vị trí khác nhau sẽ mang tới những ý nghĩa nhất định về tướng số. Với những trường hợp nốt ruồi lông mày nhỏ, màu đỏ son các bạn có thể giữ lại. Ngược lại, những nốt ruồi to, màu đậm gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ nên tiến hành xóa bỏ. Phương pháp tẩy nốt ruồi bằng phương pháp hiện đại sử dụng tia laser tiến hành phá hủy các đốm nâu, bác sĩ sẽ chiếu tia laser để đốt nốt ruồi. Những tổn thương sẽ lành lại sau 3 – 5 ngày, để lại vết nhạt màu và mất dần, hoàn toàn không đau rát và không để lại sẹo. Chế độ chăm sóc sau tẩy nốt ruồi: Tra mỡ kháng sinh hoặc kem tái tạo da sau tẩy nốt ruồi Chú ý giữ vết thương khô và sạch tránh ánh nắng ít nhất 4 – 6 tuần Tránh để nước lên vùng vừa tẩy Bạn có thể xoa kem chống nắng để giúp ngăn ngừa sự đổi màu của nốt ruồi mới tấy Sau 5 – 7 ngày để vảy tự bong. >>> Nguồn: https://tapchisacdep.org/not-ruoi-o-long-may/ Tạp chí sắc đẹp Chuyên cung cấp thông tin, kiến thức về làm đẹp, địa chỉ làm đẹp trên toàn quốc và tổng hợp tin tức về phái đẹp mới nhất hiện nay. Email: info@tapchisacdep.org Website: https://tapchisacdep.org/