• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

honganh0919

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About honganh0919

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Rượu Cần Tây Nguyên là đồ uống thường xuyên, phổ biến và bất biến của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Uống rượu cần trở thành phong tục, có nguồn gốc khá lâu đời, thành nét văn hóa đặc trưng trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Rượu Cần là thứ đồ uống quý và đặc trưng nên càng không thể thiếu trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội làng và dành đãi khách. Ai chưa đến và đã đến vùng đất Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng ao ước được thưởng thức thứ rượu được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng, bên ánh lửa bập bùng các chàng trai, cô gái lung linh quanh ché rượu cần làm nên hình ảnh lãng mạn của Cao Nguyên lộng gió. Bạn hãy cảm nhận mảnh đất này bằng món đặc sản Rượu Cần nơi đây. Rượu Cần Tây Nguyên nổi tiếng hương vị thơm ngon mê say Nguyên liệu Men rượu: men rượu được các dân tộc làm rất công phu từ các loại lá rừng có tinh dầu, các loại thuốc bắc, gừng, riềng v.v. Nguyên liệu chính (cái rượu): cái rượu được làm từ những loại ngũ cốc thông dụng như ngô (bắp), sắn (khoai mì), gạo nếp, gạo tẻ, hạt ý dĩ, hạt bo bo, hạt cào (một loại cỏ), kê v.v. Mỗi loại cho một hương vị ngọt ngào riêng, tuy nhiên ở Tây Nguyên ưa chuộng nhất theo thứ tự là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp. Rượu cần 1/4 Chum, hũ, bình, chóe, ché (còn gọi là ghè) đựng toàn bộ nguyên liệu đã ủ men. Cách làm Rượu Cần của người Ê Đê Rượu cần người Ê Đê làm khá cầu kỳ, gọi là "láu xá". Men rượu làm toàn bằng những thứ lá và quả từ rừng sẵn có (gọi là men lá). Những thứ quả lá chủ yếu gồm có: bơ hinh ho, khi mắc cái, củ riềng, lá trầu không, quả ớt... những thứ này được giã đều cho thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn dẹt như bánh rán, đem ủ với rơm, xếp từng lớp đều nhau. Khi đã ủ kỹ từ 15 đến 20 ngày có mùi men bốc lên, họ đem phơi lên gác bếp cho khô. Khi cần dùng đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh, cái rượu được làm bằng vỏ sắn củ khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày ba đêm cho hết mùi bồ hóng và độc tố của sắn. Vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm đưa lên "hông" (dụng cụ hấp, đồ) đồ cho chính. Sau đó đổ hỗ hợp xuống mẹt hoặc lá cót để cho thật nguội đem men rắc đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng (bỏ nhum, bơ cá) để rượu bốc men rồi đem bỏ vào từng chum. lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi rượu sẽ bị chua). Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Ngoài sắn khô người ta còn làm bằng loại ngũ cốc khác như ngô, hạt ý dĩ củ dong riềng. Cách uống Rượu Cần truyền thống đậm vị thơm ngon: Trước tiên bạn cần phải rửa sạch cần hút cả bên trong và bên ngoài. Sau đó mở nắp bịt bên trong ché rồi lấy tay nhấn tre gài trên miệng ché, nếu thấy không chặt tay nên lấy thêm lá chuối hoặc hoặc lá khác không đắng chát, càng đè chặt bao nhiêu thì rượu càng ngon và lâu nhạt hơn. Tiếp theo, bạn bắt đầu lấy cần, cầm cần ngắn phía có mấy lỗ nhỏ, cắm vừa cắm và vừa xoay theo chiều kim đồng hồ, để cần từ từ xuyên qua lớp ni lông và lớp lá xuống tận đáy bình. Tiếp theo đó, bắt đầu đổ nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào đầy ché ngâm trước lúc uống 20’ - 30’. Có thể thêm vào một ly nước cam hoặc nước một trái dừa để hương vị thơm hơn. Sau tầm 30' uống, quý khách có thể đổ thêm bia hoặc rượu vào để lại men rượu. Những lưu ý khi uống Rượu Cần để thưởng thức rượu một cách trọn vẹn Có thể dùng cần nhựa hút chảy ra ca lớn và uống như bia. Khi chưa khui rượu hoặc đổ nước vào thì ché rượu để càng lâu uống càng ngon. Nồng độ rượu từ 7 – 16, nếu muốn uống được nhiều và đậm hơn. Và quan trọng là phải cắm cần xuống đáy bình trong khi uống không rút cần lên. Với những thông tin trên, hy vọng các bạn sẽ biết nhiều hơn về món rượu đặc sản Tây Nguyên này và biết cách thưởng thức một cách đậm đà, trọn vẹn nhất.
 2. Rượu Cần Tây Nguyên là đồ uống thường xuyên, phổ biến và bất biến của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Uống rượu cần trở thành phong tục, có nguồn gốc khá lâu đời, thành nét văn hóa đặc trưng trong đời sống. Rượu cần là thứ đồ uống quý thường chỉ dùng trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội làng và dành đãi khách. Ai chưa đến và đã đến vùng đất Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng ao ước được thưởng thức thứ rượu được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng, bên ánh lửa bập bùng các chàng trai, cô gái lung linh quanh ché rượu cần làm nên hình ảnh lãng mạn của Cao Nguyên lộng gió. Bạn hãy cảm nhận mảnh đất này bằng món đặc sản Rượu Cần nơi đây. Rượu cần Tây Nguyên nổi tiếng hương vị thơm ngon mê say Nguyên liệu Men rượu: men rượu được các dân tộc làm rất công phu từ các loại lá rừng có tinh dầu, các loại thuốc bắc, gừng, riềng v.v. Nguyên liệu chính (cái rượu): cái rượu được làm từ những loại ngũ cốc thông dụng như ngô (bắp), sắn (khoai mì), gạo nếp, gạo tẻ, hạt ý dĩ, hạt bo bo, hạt cào (một loại cỏ), kê v.v. Mỗi loại cho một hương vị ngọt ngào riêng, tuy nhiên ở Tây Nguyên ưa chuộng nhất theo thứ tự là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp[1]. Rượu cần 1/4 Chum, hũ, bình, chóe, ché (còn gọi là ghè) đựng toàn bộ nguyên liệu đã ủ men. Cách làm rượu cần của người Ê Đê Rượu cần người Ê Đê làm khá cầu kỳ, gọi là "láu xá". Men rượu làm toàn bằng những thứ lá và quả từ rừng sẵn có (gọi là men lá). Những thứ quả lá chủ yếu gồm có: bơ hinh ho, khi mắc cái, củ riềng, lá trầu không, quả ớt... những thứ này được giã đều cho thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn dẹt như bánh rán, đem ủ với rơm, xếp từng lớp đều nhau. Khi đã ủ kỹ từ 15 đến 20 ngày có mùi men bốc lên, họ đem phơi lên gác bếp cho khô. Khi cần dùng đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh, cái rượu được làm bằng vỏ sắn củ khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày ba đêm cho hết mùi bồ hóng và độc tố của sắn. Vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm đưa lên "hông" (dụng cụ hấp, đồ) đồ cho chính. Sau đó đổ hỗ hợp xuống mẹt hoặc lá cót để cho thật nguội đem men rắc đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng (bỏ nhum, bơ cá) để rượu bốc men rồi đem bỏ vào từng chum. lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi rượu sẽ bị chua). Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Ngoài sắn khô người ta còn làm bằng loại ngũ cốc khác như ngô, hạt ý dĩ củ dong riềng. Cách uống rượu cần truyền thống đậm vị thơm ngon: Trước tiên bạn cần phải rửa sạch cần hút cả bên trong và bên ngoài. Sau đó mở nắp bịt bên trong ché rồi lấy tay nhấn tre gài trên miệng ché, nếu thấy không chặt tay nên lấy thêm lá chuối hoặc hoặc lá khác không đắng chát, càng đè chặt bao nhiêu thì rượu càng ngon và lâu nhạt hơn. Tiếp theo, bạn bắt đầu lấy cần, cầm cần ngắn phía có mấy lỗ nhỏ, cắm vừa cắm và vừa xoay theo chiều kim đồng hồ, để cần từ từ xuyên qua lớp ni lông và lớp lá xuống tận đáy bình. Tiếp theo đó, bắt đầu đổ nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào đầy ché ngâm trước lúc uống 20’ - 30’. Có thể thêm vào một ly nước cam hoặc nước một trái dừa để hương vị thơm hơn. Sau tầm 30' uống, quý khách có thể đổ thêm bia hoặc rượu vào để lại men rượu. Những lưu ý khi uống rượu Cần để thưởng thức rượu một cách trọn vẹn Có thể dùng cần nhựa hút chảy ra ca lớn và uống như bia. Khi chưa khui rượu hoặc đổ nước vào thì ché rượu để càng lâu uống càng ngon. Nồng độ rượu từ 7 – 16, nếu muốn uống được nhiều và đậm hơn. Và quan trọng là phải căm cần xuống đáy bình trong khi uống không rút cần lên. Với những thông tin trên, hy vọng các bạn sẽ biết nhiều hơn về món rượu đặc sản Tây Nguyên này và biết cách thưởng thức một cách đậm đà, trọn vẹn nhất.
 3. Sau gần 30 năm thành lập, BlackBerry thăng hoa không ít song lại đang chịu cảnh sống lay lắt, thậm chí đến bước đường phải dừng hỗ trợ phần mềm. Ngày 4/1/2022, BlackBerry đã chính thức dừng hỗ trợ cập nhập phần mềm của mình. Những thông tin trên mạng gần đây cho thấy điện thoại BlackBerry đời cổ (trừ BlackBerry Android) sẽ không còn sử dụng những chức năng như nghe gọi, nhắn tin, kể cả gọi 911. Vậy điều này thực tế là như thế nào? BlackBerry có thực sự "không còn gì" như những lời trên mạng? Thực trạng của BlackBerry hiện nay trên toàn cầu Trước khi có cuộc cách mạng màn hình cảm ứng, BlackBerry vẫn nổi tiếng với những chiếc điện thoại sử dụng bi lăn để di chuyển trên hệ điều hành BlackBerry OS 6 và 7. Đến năm 2013, BlackBerry đã quyết định lột xác khi ra mắt nền tảng BlackBerry 10 cùng các mẫu máy màn hình cảm ứng. Năm 2015, công ty quyết định "lấn sân" sang thị trường Android. Từ năm 2016, BlackBerry gần như rút khỏi thị trường smartphone, tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục cấp phép sử dụng nhãn hiệu của mình cho các nhà sản xuất khác trong những năm gần đây, bao gồm TCL và OnwardMobility, và sản xuất những chiếc điện thoại BlackBerry mang hệ điều hành Android. Thông tin rằng, vào ngày 31-12-2019, BlackBerry World đã chính thức đóng cửa toàn bộ và người dùng không thể truy cập vào đây để tải ứng dụng. Và đến ngày 04-01-2021, BlackBerry đã chính thức thông báo dừng hỗ trợ những điện thoại của BlackBerry OS 10 trở xuống, nhưng điều này không quá ảnh hưởng tới người dùng BlackBerry vì fan của BlackBerry đã "quen" trước với việc này và đã có cách xử lý vô cùng hiệu quả là tải những ứng dụng từ file APK.pure như Zalo, Facebook, Skype, Telegram,... Chính vì thế, việc không có BlackBerry World thực tế mà nói không ảnh hưởng quá nhiều đến cộng đồng người sử dụng BlackBerry trên Việt Nam. Sau ngày 4/1/2022 BlackBerry OS có thật sự "chết" như mọi người đồn đoán? Với những thông tin gần đây cho rằng BlackBerry không còn hỗ trợ nghe gọi, nhắn tin như trên mạng là thông tin không đúng nhưng lại đúng. Nghĩa là, đối với những đất nước châu Âu, châu Mỹ, những nơi phát triển mà điện thoại được sản xuất theo nhà mạng, và nhà mạng không còn hỗ trợ nữa thì BlackBerry mới thực sự đã chết. Còn ở Việt Nam nói chung và một số nước khác nói riêng, việc BlackBerry ngừng hỗ trợ trên hệ điều hành BlackBerry OS thấp hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào nếu người dùng thoát tài khoản BlackBerry ID của mình ra khỏi máy. Ở Việt Nam, các điện thoại BlackBerry OS 10, kể cả BlackBerry OS đời cổ như BlackBerry Pearl 8220 vẫn không bị ảnh hưởng bởi tình trạng này vì cơ cấu nhà mạng khác nhau, thậm chí BlackBerry Passport, Q10, Classic, Z10, Z20, Z30 vẫn sử dụng 3G, 4G để push mail. lên youtube, lướt web một cách bình thường. Kết luận cuối cùng về điện thoại BlackBerry BlackBerry OS hiện nay đã không còn nhận được sự hỗ trợ từ hãng, điều đó thực sự mang đến một số những bất cập cho dân chơi BlackBerry tại Việt Nam như không thể vọc vạch BlackBerry World hay chat chit với nhau qua BBM được nữa. Nhưng ngược lại, tất cả những chức năng khác bao gồm nghe gọi, nhắn tin, youtube, check mail, google, lịch, đồng hồ,... kể cả những ứng dụng zalo, facebook, skype,... hoàn toàn bình thường và không bị ảnh hưởng. BlackBerry OS có thật sự "đã chết" như mọi người đồn đoán sau ngày 4/1/2022? Với những điểm mạnh của riêng mình về phần cứng chắc chắn, nghe gọi tuyệt vời, thì điện thoại BlackBerry OS vẫn sẽ sống ở hiện tại và mãi mãi về sau.
 4. Hiện nay, trên các trang báo chí trộ lên một thông tin điện thoại BlackBerry thế hệ cũ không thể nghe gọi và trở thành 'cục gạch' hay 'đồ chặn giấy' đang khiến nhiều người dùng hoang mang, hiểu lầm. Tuy điện thoại BlackBerry chạy chính xác việc những chiếc điện thoại cũ của hãng sẽ trở thành “cục gạch”nhưng BlackBerry chạy android vẫn hoạt động bình thường sau ngày 4-1. Vậy để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách, iBuyOnline xin được mang câu trả lời chính xác việc những chiếc điện thoại cũ của hãng sẽ trở thành “cục gạch” hay không nhé! Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây! Có thực sự điện thoại BlackBerry trở thành cục gạch như lời đồn? Theo thông tin trên truyền thông, những điện thoại BlackBerry chạy hệ điều hành của hãng sẽ ngưng hoạt động kể từ ngày 4/1/2022 (điện thoại BlackBerry chạy Android không bị ảnh hưởng). Tuy nhiên tới thời điểm viết bài này, tất cả điện thoại BlackBerry hiện vẫn hoạt động bình thường tại Việt Nam, song người mua vẫn hoang mang, lượng mua bán giảm sút. BlackBerry chỉ dừng hỗ trợ các cập nhật phần mềm cũ Theo lộ trình mà BlackBerry đưa ra, dịch vụ BlackBerry Travel sẽ đóng cửa từ tháng 2/2018 và theo sau là tính năng gọi video cho Playbook từ tháng 3/2018. Quan trọng nhất là kho ứng dụng BlackBerry World vốn là cửa hàng ứng dụng chính thức cho người dùng BB10 sẽ bị đóng cửa từ tháng 12/2019, tức là còn đúng 1 năm nữa. Đây là thông tin không mấy bất ngờ bởi trước đó, BlackBerry đã công bố sẽ hỗ trợ BB10 2 năm từ khi nó ngưng phát triển và đã tới lúc họ làm điều đó. Không có BlackBerry World đồng nghĩa người dùng BB10 sẽ không có kho ứng dụng như người dùng Android hay iOS nữa, nhưng đó không phải vấn đề bởi BlackBerry World vốn đã không có nhiều ứng dụng phổ biến và người dùng BB10 cũng có những cách khác để cài ứng dụng vào máy. Tuy nhiên, cho đến năm 2022 BlackBerry mới thật sự cho ngừng sử dụng BlackBerry IS, kho ứng dụng BlackBerry World, bản đồ của BlackBerry, apps store sau ngày 4.01.2022, tức nghĩa là họ đã hỗ trợ người dùng một thời gian khá khá tương đối so với dự kiến thông báo ban đầu để người dùng chuẩn bị tinh thần. Nhưng thực tế thì những ứng dụng này cũng khá lạc hậu so với hiện nay nên không ảnh hưởng mấy đến niềm đam mê Dâu Đen được, nên anh em fan BlackBerry thích sưu tầm hoàn toàn yên tâm sử dụng làm điện thoại phụ vì phần cứng của nó còn rất tốt. Vậy điện thoại BlackBerry có biến thành cục gạch không? Sau ngày 4.01.2022, theo nhận định trải nghiệm BlackBerry của người dùng hiện nay, điện thoại BlackBerry vẫn sử dụng nghe gọi, nhắn tin sms bình thường như mọi khi, đặc biệt là bắt sóng wifi, 2g, 3g,4g, lướt web vẫn vào và sử dụng bình thường. Ngoài ra còn những chức năng khác như: push mail, xem Youtube, xem lịch, hay sử dụng máy tính, đồng hồ, đều bình thường hết. Hay sử dụng Zalo, facebook, skype,...phục vụ cho nhu cầu văn phòng vẫn rất tốt, và được hỗ trợ được qua các file ứng dụng của Apkpure. Kết luận: Nói cách khác, nhóm thiết bị cũ sẽ không nhận được các bản cập nhật, bản vá, nhưng các tính năng hoạt động ổn định như WiFi, gọi điện, nhắn tin, gọi khẩn cấp vẫn hoạt động như bình thường. Sau ngày 4.01.2022, theo nhận định trải nghiệm BlackBerry của người dùng hiện nay, điện thoại BlackBerry mang hệ điều hành OS 10 như Q10, Q20, Passport, Classic, Z10, Z30 hay điện thoại cổ như 8820 vẫn sử dụng nghe gọi, nhắn tin sms bình thường. Có thể khẳng định rằng, BlackBerry sẽ không biến thành "cục gạch" và vẫn luôn sống sót, chắc chắn không làm thất vọng niềm đam mê BlackBerry của các anh em fan cuồng Dâu Đen.
 5. Rượu Cần Tây Nguyên Có nhiều vùng miền và nhiều dân tộc cùng nấu và có văn hóa uống rượu cần độc đáo, tuy nhiên vùng đất Tây Nguyên vẫn được xem là cái nôi của nền văn hóa uống rượu cần. Và nhắc đến rượu cần Tây Nguyên thì không thể không nhắc tới cái tên Y Miên và Y Pao, một trong những cơ sở làm rượu cần nổi tiếng và lâu đời nhất của núi rừng Tây Nguyên. Ai chưa đến và đã đến vùng đất Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng ao ước được thưởng thức thứ rượu được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng, bên ánh lửa bập bùng các chàng trai, cô gái lung linh quanh ché rượu cần làm nên hình ảnh lãng mạn của Cao Nguyên lộng gió. Bạn hãy cảm nhận mảnh đất này bằng món quà độc đáo đó là “Rượu cần Y Miên” iBuyOnline tự hào là đại lý rượu cần Tây Nguyên lớn nhất miền Nam Cuộc sống hiện đại kéo theo nhu cầu mua sắm ngày càng cao, khách hàng không chỉ đòi hỏi những sản phẩm tốt về chất lượng mà còn phải có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên còn một yếu tố cũng không kém phần thu hút khách hàng đó chính là yêu cầu giá cả phải chăng. Giờ đây các bạn không còn băn khoăn hay lo lắng về việc chọn rượu ở đâu cho tốt vì đã có iBuyOnline luôn đồng hành cùng bạn. Tất cả các sản phẩm rượu cần tại iBuyOnline đều là hàng chuẩn Tây Nguyên, chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường. Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. Tại iBuyOnline, bạn sẽ tìm được 2 loại là rượu cần truyền thống và rượu cần được chôn dưới đất. Mỗi loại có một hương vị khác nhau. Rượu cần truyền thống thì có hương vị đăc trưng của Tây Nguyên cay – nồng – vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ. Còn rượu cần được chôn dưới đất trong thời gian 180 ngày trở lên, sau đó được chiết vào các bình sành, sứ từ làng gốm Bát Tràng. Đặc sản Tây Nguyên nổi tiếng với hương vị thơm ngon mê say Nguyên liệu Men rượu: men rượu được các dân tộc làm rất công phu từ các loại lá rừng có tinh dầu, các loại thuốc bắc, gừng, riềng v.v. Nguyên liệu chính (cái rượu): cái rượu được làm từ những loại ngũ cốc thông dụng như ngô (bắp), sắn (khoai mì), gạo nếp, gạo tẻ, hạt ý dĩ, hạt bo bo, hạt cào (một loại cỏ), kê v.v. Mỗi loại cho một hương vị ngọt ngào riêng, tuy nhiên ở Tây Nguyên ưa chuộng nhất theo thứ tự là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp[1]. Rượu cần 1/4 Chum, hũ, bình, chóe, ché (còn gọi là ghè) đựng toàn bộ nguyên liệu đã ủ men. Cách làm rượu cần của người Ê Đê Rượu cần người Ê Đê làm khá cầu kỳ, gọi là "láu xá". Men rượu làm toàn bằng những thứ lá và quả từ rừng sẵn có (gọi là men lá). Những thứ quả lá chủ yếu gồm có: bơ hinh ho, khi mắc cái, củ riềng, lá trầu không, quả ớt... những thứ này được giã đều cho thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn dẹt như bánh rán, đem ủ với rơm, xếp từng lớp đều nhau. Khi đã ủ kỹ từ 15 đến 20 ngày có mùi men bốc lên, họ đem phơi lên gác bếp cho khô. Khi cần dùng đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh, cái rượu được làm bằng vỏ sắn củ khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày ba đêm cho hết mùi bồ hóng và độc tố của sắn. Vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm đưa lên "hông" (dụng cụ hấp, đồ) đồ cho chính. Sau đó đổ hỗ hợp xuống mẹt hoặc lá cót để cho thật nguội đem men rắc đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng (bỏ nhum, bơ cá) để rượu bốc men rồi đem bỏ vào từng chum. lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi rượu sẽ bị chua). Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Ngoài sắn khô người ta còn làm bằng loại ngũ cốc khác như ngô, hạt ý dĩ củ dong riềng. Cách uống rượu cần truyền thống đậm vị thơm ngon Để thực khách được thưởng thức món đặc sản vùng núi rừng Tây Nguyên ngon và đúng tiêu chí và văn hoá ẩm thực của dân tộc Tây Nguyên, chúng tôi xin hướng dẫn thêm để quý khách tiện sử dụng: - Trước tiên quý khách phải rửa sạch cần hút cả bên trong và bên ngoài. - Sau đó quý khách mở nắp bịt bên trong ché rồi lấy tay nhấn tre gài trên miệng ché, nếu thấy không chặt tay quý khách lấy thêm lá chuối hoặc hoặc lá khác không đắng chát, càng đè chặt bao nhiêu thì rượu càng ngon và lâu nhạt hơn. - Tiếp theo, quý khách bắt đầu lấy cần, cầm cần ngắn phía có mấy lỗ nhỏ, cắm vừa cắm và vừa xoay theo chiều kim đồng hồ, để cần từ từ xuyên qua lớp ni lông và lớp lá xuống tận đáy bình. - Tiếp theo đó, quý khách bắt đầu đổ nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào đầy ché ngâm trước lúc uống 20’ - 30’. Quý khách có thể thêm vào một ly nước cam hoặc nước một trái dừa để hương vị thơm hơn. Sau tầm 30' uống, quý khách có thể đổ thêm bia hoặc rượu vào để lại men rượu. Lưu ý: - Quý khách có thể dùng cần nhựa hút chảy ra ca lớn và uống như bia. - Khi chưa khui rượu hoặc đổ nước vào thì ché rượu để càng lâu uống càng ngon. - Nồng độ rượu từ 7 – 16, nếu quý khách muốn uống được nhiều và đậm hơn, quý khách dùng rượu đế hoặc bia đổ vào trước khi đổ nước. - Làm tăng nồng độ uống vẫn tuyệt ngon và được nhiều người cùng uống. Phải căm cần xuống đáy bình trong khi uống không rút cần lên. Thưởng thức rượu cần thơm ngon và chất lượng nhất tại iBuyOnline iBuyOnline cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất thị trường, là nhà đại lý cấp một phân phối Rượu Cần tại miền Nam. Chúng tôi vận chuyển hàng, thu tiền tận nơi khách hàng, chính sách đổi trả miễn phí hoặc hoàn lại tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng. Sau đây là những sản phẩm rượu cần của chúng tôi. Đặc Sản Rượu Cần Hút Bằng Cần Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 3L – 160.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 4L – 180.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 6L – 230.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 9L – 320.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 17L – 460.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 6L Truyền Thống – 230.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 17L Truyền Thống – 460.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 3L Nếp Cẩm – 250.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 4L Nếp Cẩm – 270.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 10L Nếp Cẩm – 450.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Dưới Đất Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1L – 250.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1.5L – 290.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 3L – 400.000đ Rượu Thảo Dược Tây Nguyên Yok Don Amakong Rượu Thảo Dược Amakong Tây Nguyên 500ml – 170.000đ Rượu Thảo Dược Amakong Tây Nguyên 600ml – 200.000đ Chính sách bán hàng tại iBuyOnline - Giao hàng tận nơi trên toàn miền Nam và các tỉnh lân cận - Nhận hàng trước - thanh toán tiền sau - Phân phối SỈ-LẺ rượu cần giá ưu đãi - Cam kết rượu cần đảm bảo chất lượng và đúng giá Sẽ rất ý nghĩa và độc đáo nếu sử dụng rượu cần cho bữa cơm sum họp gia đình cuối năm, các dịp gặp gỡ bạn bè, hoặc dùng làm quà tặng, biếu. Còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với iBuyOnline để bạn có thể nhận được những sản phẩm rượu cần thơm ngon, chất lượng qua các hotline: 092.179.6789 – 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888. Tìm kiếm có liên quan Rượu cần giá bao nhiêu Cách uống rượu cần TN Rượu cần bao nhiêu độ Thuyết trình rượu cần Ý nghĩa rượu cần Uống rượu cần Rượu cần Tây Bắc Rượu cần để được bao lâu
 6. Nhắc đến rượu cần Tây Nguyên, người ta thường liên tưởng đến không gian văn hóa tâm linh, lễ hội của người dân bản địa xoay quanh bếp lửa, nhà sàn trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Nhưng giờ đây rượu cần Tây Nguyên không chỉ có ở mặt những buôn làng mà còn là một sản phẩm thân quen được khách hàng khắp nơi trong và ngoài tỉnh tìm mua thưởng thức hay biếu tặng người thân cho gia đình mình. Và rượu cần Y Pao Tây Nguyên sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho ai chưa đến và đã đến vùng đất Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng nên thưởng thức thứ rượu được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng, mà chỉ có loại rượu này được người Tây Nguyên thực hiện mới cho ra được hương vị thơm ngon riêng biệt. iBuyOnline tự hào là đại lý rượu cần Y Pao Tây Nguyên lớn nhất miền Nam Cuộc sống hiện đại kéo theo nhu cầu mua sắm ngày càng cao, khách hàng không chỉ đòi hỏi những sản phẩm tốt về chất lượng mà còn phải có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên còn một yếu tố cũng không kém phần thu hút khách hàng đó chính là yêu cầu giá cả phải chăng. Giờ đây các bạn không còn băn khoăn hay lo lắng về việc chọn rượu ở đâu cho tốt vì đã có iBuyOnline luôn đồng hành cùng bạn. Tất cả các sản phẩm rượu cần Tây Nguyên tại iBuyOnline đều là hàng chuẩn Tây Nguyên, chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường. Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. iBuyOnline cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất thị trường, là nhà đại lý cấp một phân phối Rượu Cần Tây Nguyên tại miền Nam. Chúng tôi vận chuyển hàng, thu tiền tận nơi khách hàng, chính sách đổi trả miễn phí hoặc hoàn lại tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng. Tại iBuyOnline, bạn sẽ tìm được 2 loại là rượu cần truyền thống và rượu cần được chôn dưới đất. Mỗi loại có một hương vị khác nhau. Rượu cần truyền thống thì có hương vị đăc trưng của Tây Nguyên cay – nồng – vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ. Còn rượu cần được chôn dưới đất trong thời gian 180 ngày trở lên, sau đó được chiết vào các bình sành, sứ từ làng gốm Bát Tràng. Bạn đã biết rượu cần Y Pao từ dân tộc Ê Đê là như thế nào chưa? Nguyên liệu Men rượu: men rượu được các dân tộc làm rất công phu từ các loại lá rừng có tinh dầu, các loại thuốc bắc, gừng, riềng v.v. Nguyên liệu chính (cái rượu): cái rượu được làm từ những loại ngũ cốc thông dụng như ngô (bắp), sắn (khoai mì), gạo nếp, gạo tẻ, hạt ý dĩ, hạt bo bo, hạt cào (một loại cỏ), kê v.v. Mỗi loại cho một hương vị ngọt ngào riêng, tuy nhiên ở Tây Nguyên ưa chuộng nhất theo thứ tự là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp[1]. Rượu cần 1/4 Chum, hũ, bình, chóe, ché (còn gọi là ghè) đựng toàn bộ nguyên liệu đã ủ men. Cách làm rượu cần của người Ê Đê Rượu cần người Ê Đe làm khá cầu kỳ, gọi là “láu xá”. Men rượu làm toàn bằng những thứ lá và quả từ rừng sẵn có (gọi là men lá). Những thứ quả lá chủ yếu gồm có: bơ hinh ho, khi mắc cái, củ riềng, lá trầu không, quả ớt… những thứ này được giã đều cho thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn dẹt như bánh rán, đem ủ với rơm, xếp từng lớp đều nhau. Khi đã ủ kỹ từ 15 đến 20 ngày có mùi men bốc lên, họ đem phơi lên gác bếp cho khô. Khi cần dùng đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh, cái rượu được làm bằng vỏ sắn củ khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày ba đêm cho hết mùi bồ hóng và độc tố của sắn. Vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm đưa lên “hông” (dụng cụ hấp, đồ) đồ cho chính. Sau đó đổ hỗ hợp xuống mẹt hoặc lá cót để cho thật nguội đem men rắc đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng (bỏ nhum, bơ cá) để rượu bốc men rồi đem bỏ vào từng chum. lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi rượu sẽ bị chua). Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Ngoài sắn khô người ta còn làm bằng loại ngũ cốc khác như ngô, hạt ý dĩ củ dong riềng. Cách uống rượu cần truyền thống cho thêm thơm ngon đậm vị Để quý khách uống và thưởng thức ché rượu cần Tây Nguyên được ngon và đúng tiêu chí và văn hoá ẩm thực của dân tộc Tây Nguyên, chúng tôi xin hướng dẫn thêm để quý khách tiện sử dụng: – Trước tiên quý khách phải rửa sạch cần hút cả bên trong và bên ngoài. – Sau đó quý khách mở nắp bịt bên trong ché rồi lấy tay nhấn tre gài trên miệng ché, nếu thấy không chặt tay quý khách lấy thêm lá chuối hoặc hoặc lá khác không đắng chát, càng đè chặt bao nhiêu thì rượu càng ngon và lâu nhạt hơn. – Tiếp theo, quý khách bắt đầu lấy cần, cầm cần ngắn phía có mấy lỗ nhỏ, cắm vừa cắm và vừa xoay theo chiều kim đồng hồ, để cần từ từ xuyên qua lớp ni lông và lớp lá xuống tận đáy bình. – Tiếp theo đó, quý khách bắt đầu đổ nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào đầy ché ngâm trước lúc uống 20’ – 30’. Quý khách có thể thêm vào một ly nước cam hoặc nước một trái dừa để hương vị thơm hơn. Sau tầm 30′ uống, quý khách có thể đổ thêm bia hoặc rượu vào để lại men rượu. Lưu ý: Quý khách có thể dùng cần nhựa hút chảy ra ca lớn và uống như bia. Khi chưa khui rượu hoặc đổ nước vào thì ché rượu để càng lâu uống càng ngon. Nồng độ rượu từ 7 – 16, nếu quý khách muốn uống được nhiều và đậm hơn, quý khách dùng rượu đế hoặc bia đổ vào trước khi đổ nước. Làm tăng nồng độ uống vẫn tuyệt ngon và được nhiều người cùng uống. Phải căm cần xuống đáy bình trong khi uống không rút cần lên. Rượu cần Tây Nguyên thơm ngon chất lượng tại iBuyOnline Rượu cần Tây Nguyên Hút Bằng Cần Rượu cần Y Pao 3L – 160.000đ Rượu cần Y Pao 4L – 180.000đ Rượu cần Y Pao 6L – 230.000đ Rượu cần Y Pao 9L – 320.000đ Rượu cần Y Pao 17L – 460.000đ
 7. Rượu cần Tây Nguyên là thứ đồ uống quý có trong tất cả các gia đình người Tây Nguyên, dùng trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội làng và dành để chiêu đãi khách quý. Bởi người dân Tây Nguyên cho rằng, rượu của họ là do Giàng (trời) bày cho cách làm, mỗi khi cúng Giàng hoặc tế lễ thần linh phải có rượu cần thì lời cầu nguyện mới linh nghiệm. Ngoài ra rượu cần được làm khá công phu bằng chất liệu là lương thực – thứ sản phẩm nuôi sống con người. Và rượu cần Y Miên Tây Nguyên sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho ai chưa đến và đã đến vùng đất Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng nên thưởng thức thứ rượu được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng, mà chỉ có loại rượu này được người Tây Nguyên thực hiện mới cho ra được hương vị thơm ngon riêng biệt. iBuyOnline tự hào là đại lý rượu cần Y Miên Tây Nguyên lớn nhất miền Nam Cuộc sống hiện đại kéo theo nhu cầu mua sắm ngày càng cao, khách hàng không chỉ đòi hỏi những sản phẩm tốt về chất lượng mà còn phải có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên còn một yếu tố cũng không kém phần thu hút khách hàng đó chính là yêu cầu giá cả phải chăng. Giờ đây các bạn không còn băn khoăn hay lo lắng về việc chọn rượu ở đâu cho tốt vì đã có iBuyOnline luôn đồng hành cùng bạn. Tất cả các sản phẩm rượu cần Tây Nguyên tại iBuyOnline đều là hàng chuẩn Tây Nguyên, chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường. Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. iBuyOnline cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất thị trường, là nhà đại lý cấp một phân phối Rượu Cần Tây Nguyên tại miền Nam. Chúng tôi vận chuyển hàng, thu tiền tận nơi khách hàng, chính sách đổi trả miễn phí hoặc hoàn lại tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng. Tại iBuyOnline, bạn sẽ tìm được 2 loại là rượu cần truyền thống và rượu cần được chôn dưới đất. Mỗi loại có một hương vị khác nhau. Rượu cần truyền thống thì có hương vị đăc trưng của Tây Nguyên cay – nồng – vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ. Còn rượu cần được chôn dưới đất trong thời gian 180 ngày trở lên, sau đó được chiết vào các bình sành, sứ từ làng gốm Bát Tràng. Bạn đã biết rượu cần Y Miên từ dân tộc Ê Đê là như thế nào chưa? Nguyên liệu Men rượu: men rượu được các dân tộc làm rất công phu từ các loại lá rừng có tinh dầu, các loại thuốc bắc, gừng, riềng v.v. Nguyên liệu chính (cái rượu): cái rượu được làm từ những loại ngũ cốc thông dụng như ngô (bắp), sắn (khoai mì), gạo nếp, gạo tẻ, hạt ý dĩ, hạt bo bo, hạt cào (một loại cỏ), kê v.v. Mỗi loại cho một hương vị ngọt ngào riêng, tuy nhiên ở Tây Nguyên ưa chuộng nhất theo thứ tự là rượu cào, bo bo, kê, rồi mới đến gạo, bắp[1]. Rượu cần 1/4 Chum, hũ, bình, chóe, ché (còn gọi là ghè) đựng toàn bộ nguyên liệu đã ủ men. Cách làm rượu cần của người Ê Đê Rượu cần người Ê Đe làm khá cầu kỳ, gọi là “láu xá”. Men rượu làm toàn bằng những thứ lá và quả từ rừng sẵn có (gọi là men lá). Những thứ quả lá chủ yếu gồm có: bơ hinh ho, khi mắc cái, củ riềng, lá trầu không, quả ớt… những thứ này được giã đều cho thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn dẹt như bánh rán, đem ủ với rơm, xếp từng lớp đều nhau. Khi đã ủ kỹ từ 15 đến 20 ngày có mùi men bốc lên, họ đem phơi lên gác bếp cho khô. Khi cần dùng đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh, cái rượu được làm bằng vỏ sắn củ khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày ba đêm cho hết mùi bồ hóng và độc tố của sắn. Vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm đưa lên “hông” (dụng cụ hấp, đồ) đồ cho chính. Sau đó đổ hỗ hợp xuống mẹt hoặc lá cót để cho thật nguội đem men rắc đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng (bỏ nhum, bơ cá) để rượu bốc men rồi đem bỏ vào từng chum. lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi rượu sẽ bị chua). Khi đã ủ vào chum từ 25-30 ngày rượu có thể uống được, để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Ngoài sắn khô người ta còn làm bằng loại ngũ cốc khác như ngô, hạt ý dĩ củ dong riềng. Cách uống rượu cần Ê Đê truyền thống cho thêm thơm ngon đậm vị Để quý khách uống và thưởng thức ché rượu cần Tây Nguyên được ngon và đúng tiêu chí và văn hoá ẩm thực của dân tộc Tây Nguyên, chúng tôi xin hướng dẫn thêm để quý khách tiện sử dụng: – Trước tiên quý khách phải rửa sạch cần hút cả bên trong và bên ngoài. – Sau đó quý khách mở nắp bịt bên trong ché rồi lấy tay nhấn tre gài trên miệng ché, nếu thấy không chặt tay quý khách lấy thêm lá chuối hoặc hoặc lá khác không đắng chát, càng đè chặt bao nhiêu thì rượu càng ngon và lâu nhạt hơn. – Tiếp theo, quý khách bắt đầu lấy cần, cầm cần ngắn phía có mấy lỗ nhỏ, cắm vừa cắm và vừa xoay theo chiều kim đồng hồ, để cần từ từ xuyên qua lớp ni lông và lớp lá xuống tận đáy bình. – Tiếp theo đó, quý khách bắt đầu đổ nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào đầy ché ngâm trước lúc uống 20’ – 30’. Quý khách có thể thêm vào một ly nước cam hoặc nước một trái dừa để hương vị thơm hơn. Sau tầm 30′ uống, quý khách có thể đổ thêm bia hoặc rượu vào để lại men rượu. Lưu ý: Quý khách có thể dùng cần nhựa hút chảy ra ca lớn và uống như bia. Khi chưa khui rượu hoặc đổ nước vào thì ché rượu để càng lâu uống càng ngon. Nồng độ rượu từ 7 – 16, nếu quý khách muốn uống được nhiều và đậm hơn, quý khách dùng rượu đế hoặc bia đổ vào trước khi đổ nước. Làm tăng nồng độ uống vẫn tuyệt ngon và được nhiều người cùng uống. Phải căm cần xuống đáy bình trong khi uống không rút cần lên. Rượu cần Tây Nguyên thơm ngon chất lượng tại iBuyOnline Rượu cần Tây Nguyên Hút Bằng Cần Rượu cần Y Miên 6L Truyền Thống – 230.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên 17L Truyền Thống – 460.000đ Rượu cần Y Miên 3L Nếp Cẩm – 250.000đ Rượu cần Y Miên 4L Nếp Cẩm – 270.000đ Rượu cần Y Miên 10L Nếp Cẩm – 450.000đ Rượu cần Tây Nguyên Chôn Dưới Đất Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1L – 250.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1.5L – 290.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 3L – 400.000đ
 8. Amakong hay còn được gọi là vua voi của Tây Nguyên đây là biểu tượng sức mạnh Tây Nguyên với biệt tài săn bắt thuần hóa voi rừng. Tiếng tăm của Amakong không chỉ gắn liền với tài nghệ săn bắt voi rừng mà còn được biết đến với bài thuốc danh bất hư truyền. Trong đó rượu thảo dược Amakong Tây Nguyên chính là một phương thức bí truyền giúp giữ vững sức mạnh thời trai trẻ của ông Amakong. Rượu Thảo Dược Amakong Tây Nguyên đặc sản giúp bổ trợ sức khỏe Rượu Thảo Dược Amakong là phương thuốc được nghiên cứu bởi ông Amakong ở Buôn Ma Thuột Daklak. Được chế biến từ rượu nếp hảo hạng của Việt Nam, kết hợp sử dụng các dược thảo quý hiếm Tây Nguyên theo bài thuốc của cụ Ama Kông là một trong những vua săn voi nổi tiếng trên cao nguyên Việt Nam. Cùng với các công nghệ sản xuất rượu và nghệ thuật pha chế hương liệu độc đáo đã tạo ra loại thuốc tuyệt vời. Thành phần của rượu AmaKong Với thành phần 100% từ thảo dược đại ngàn Tây Nguyên: Rượu trắng Etylic 29 vừa đủ 1 chai (dùng làm dung môi, chiết xuất và dẫn dược liệu), cây Trơng, cây Kyna, mật ong, nấm Linh chi, Thổ Phục Linh, Đẳng Sâm, Mật Ong, Dâm Dương Hoắc. Tác dụng của từng thành phần: Cây Trơn: cây Trơng có tác dụng trong chữa bệnh gout với cơ chế làm giảm lượng acid uric trong máu, ngăn ngừa những cơn đau do gout cấp gây nên. Nấm Linh Chi: Linh chi giúp cải thiện các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, hồi hộp, hụt hơi, tức ngực, tay chân lạnh, ra nhiều mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, mất ngủ… và giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol. Linh chi làm giảm kết tập tiểu cầu, phòng ngừa xơ vữa mạch máu. Thổ Phục Linh: Thổ phục linh thường được dùng để chữa tiêu hóa không bình thường, đau bụng tiêu chảy, viêm thận, viêm bàng quang, phong thấp, viêm khớp, chấn thương do té ngã, mụn nhọt độc, lở ngứa, viêm da có mủ, giang mai, vẩy nến, tổ đỉa, lao hạch, giải độc cơ thể, chống dị ứng, lợi tiểu, làm ra mồ hôi Đẳng sâm: Đẳng sâm hay đảng sâm có công dụng làm thuốc bổ, chữa thiếu máu, vàng da, bệnh bạch huyết, viêm thượng thận. Ngoài ra Đảng sâm còn chữa mệt mỏi, kém ăn, ho, đau dạ dày, thiếu sữa. Mật ong: Mật ong là một chất khử trùng, kháng khuẩn và chống vi trùng tự nhiên. Những thuộc tính này có thể giúp vệ sinh vết thương. Dâm Dương Hoắc: có công dụng ôn thận tráng dương (làm ấm tạng thận và khỏe dương khí), cường cân tráng cốt (làm mạnh gân xương) và khứ phong trừ thấp; Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như liệt dương, di tinh, tinh lạnh, muộn con, lưng đau gối mỏi, gân cốt co rút, bán... Các tác dụng của rượu thảo dược Amakong - Rượu Amakong giúp cải thiện sức khỏe nhanh chóng bằng cách kích thích người sử dụng ăn ngon và ngủ nhiều. - Hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực hiệu quả. - Hỗ trợ cho nam giới cải thiện sinh lý bằng cách tăng khả năng cương dương. - Hỗ trợ điều trị cho trường hợp liệt dương, yếu sinh lý, giảm chất lượng tinh trùng. - Hỗ trợ điều trị đau lưng, nhức mỏi, viêm cơ, đau dây thần kinh, viêm đa khớp. - Hỗ trợ điều trị bệnh thống phong, bệnh tê phù, vàng da, suy thận. - Cải thiện tình trạng suy nhược kém ăn kém ngủ. - Giúp kháng viêm chống Oxy hóa tăng cường hệ miễn dịch. Cách uống và bảo quản rượu cần Amakong Rượu thảo dược Amakong để giúp bổ thận tráng dương, vì vậy, bạn dùng tốt khi một ngày sử dụng khoảng 4-6 ly nhỏ và uống rượu uống trước bữa ăn. Đối với người bị đau dạ dày thì ăn cơm xong mới uống hoặc vừa ăn cơm vừa uống. Hạn sử dụng: Không thời hạn Lưu ý: Không được uống rượu nhiều, say sẽ không có tác dụng. Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. iBuyOnline.vn chuyên phân phối SỈ-LẺ rượu thảo dược Amakong chính hiệu Với kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề cho chúng tôi có được những sản phẩm rượu cần Tây Nguyên với giá cạnh tranh nhất, cùng đội ngũ nhân viên nghiệp vụ về rượu cao, chúng tôi sẽ chuyên cung cấp và phân phối SỈ-LẺ rượu thảo dược Amakong uy tín trên toàn quốc. Rượu thảo dược Amakong tại iBuyOnline là hàng chuẩn đảm bảo chất lượng. Chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. Với chỉ tiêu "Khách hàng là số 1 - Uy tín quý như vàng ", chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để mang lại sự hài lòng đến với khách hàng. Vì sao chúng ta nên mua rượu thảo dược Amakong tại iBuyOnline? Với tác dụng bổ trợ cho sức khỏe, rượu Amakong Tây Nguyên dành cho những ai muốn bồi bổ cơ thể cải thiện sức khỏe như bị đau lưng nhức mỏi, bị viêm cơ, đau dây thần kinh, viêm khớp, viêm đa khớp, phong thấp, bệnh tê phù, vàng da, suy thận. Đặc biệt, rượu thảo dược Amakong cũng dùng để làm quà biếu, quà tặng ý nghĩa cho các bậc trưởng bối trong gia đình, cho thầy cô, sếp hoặc đồng nghiệp và những người mình yêu quý. Rượu thảo dược Amakong 500ml: 170.000đ Rượu thảo dược Amakong 600ml: 200.000đ Nếu bạn có nhu cầu mua rượu thảo dược Amakong, đừng ngần ngại nữa mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giao hàng nhanh chóng tận nơi tại TP.HCM và trên toàn quốc qua các hotline: 092.179.6789 – 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888. Tìm kiếm có liên quan Tác dụng thuốc Amakong Ba kích Tây Nguyên Thuốc ngâm rượu Ama Kông Huyền thoại Amakong Khun Ju Nốp Mộ của vua săn voi cuối cùng Amakông Lá Tom Ngleng Ông già Tây Nguyên
 9. Rượu cần là loại rượu đặc sản của một số dân tộc tại Việt Nam. Rượu được ủ men trong hũ/bình/ché/chóe/ghè, không qua chưng cất, khi đem ra uống phải dùng các cần làm bằng tre/trúc, hay còn gọi là ống hút rượu cần để uống. Nếu không có ống hút chuyên cho hút rượu cần thì việc uống rượu cần sẽ bị mất nét đặc trưng vốn có của nó. Rượu cần và ống hút rượu cần đặc sản của Tây Nguyên Bình đựng rượu và ống hút uống rượu cần Đối với rượu cần, việc sử dụng bình đựng rượu cũng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng và thẩm mỹ khi uống rượu cần. Người ta có thể sử dụng chum, hũ, ché, chóe hay ghè để đựng nguyên liệu đã được ủ men để giữ được nguyên vị của rượu cần. Trước đây, người dân tộc Ê Đê thường sử dụng các loại ché quý như ché Tuk hay ché Tang có màu da lươn. Tuy nhiên, hiện nay họ chỉ sử dụng những loại ché thường như ché ba, hoặc chum với chất liệu gốm sứ hoặc tráng men. Ngoài ra, họ sử dụng ống hút uống rượu cần làm bằng tre, trúc hoặc nhựa có chiều dài khoảng 80cm, và đục thông ruột, đục lỗ ở dưới đáy rồi mới uốn cong. Ống hút uống rượu cần bằng tre hoặc trúc thì thường chỉ sử dụng được trong 1 lần đối với ống bằng nhựa thì chúng ta có thể tái chế và sử dụng nhiều lần hơn. Ống hút uống rượu cần bằng nhựa: 20.000đ Ống hút uống rượu cần bằng tre: 30.000đ Rượu cần Tây Nguyên Rượu cần là một nét sinh hoạt văn hóa đẹp – văn hoá rượu cần. Từ "đặc sản" ở đây, ngoài ý nghĩa là sản phẩm đặc biệt về nội dung, chất lượng mà còn bao hàm cả sự độc đáo có một không hai về cách tiêu dùng. Trong hàng chục, hàng trăm loại rượu, có lẽ đây là loại duy nhất không uống bằng ly, bằng chén mà uống bằng một dụng cụ đặc biệt được gọi là cần. Bởi thế, việc sử dụng thứ đặc sản này có thêm "công đoạn" hút, trước khi uống chúng vào người. Hơn nữa, đối với rượu cần, người ta không uống một mình với mục đích giải sầu mà chỉ uống tập thể vào những dịp lễ Tết, hội hè… khi tiếp đãi bạn bè, khách quý phương xa. Tại vùng đất Tây Nguyên, rượu cần thường được các dân tộc ở đây làm bằng bắp ngô, củ sắn hoặc gạo tẻ, khi có lễ đặc biệt quan trọng thì dùng gạo nếp. Phương pháp làm rượu đơn giản, gạo nấu thành cơm rồi trộn với trấu, dàn mỏng rồi phơi. Còn men rượu được người dân tộc chế từ vỏ cây hiam lấy trong rừng trộn với các nguyên liệu, một số thứ lá và rễ cây khác, sau đó trộn với nước và vắt thành từng bánh nhỏ, phơi thật khô, sau đó để từ 10–15 ngày giã nhỏ rắc lên trên nia cơm, sau đó trộn thêm một lần trấu nữa rồi đổ vào ché trấu ủ từ 1 đến 2 ngày, lấy lá chuối khô ủ kín lại. Rượu cần Tây Nguyên Hút Bằng Cần Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 3L – 160.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 4L – 180.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 6L – 230.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 9L – 320.000đ Rượu cần Y Pao Tây Nguyên 17L – 460.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 6L Truyền Thống – 230.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 17L Truyền Thống – 460.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 3L Nếp Cẩm – 250.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 4L Nếp Cẩm – 270.000đ Rượu cần Y Miên Tây Nguyên 10L Nếp Cẩm – 450.000đ Rượu cần Tây Nguyên Chôn Dưới Đất Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1L – 250.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 1.5L – 290.000đ Rượu Y Miên Tây Nguyên Chôn Đất 3L – 400.000đ Rượu Thảo Dược Tây Nguyên Yok Don Amakong Rượu Thảo Dược Amakong Tây Nguyên 500ml – 170.000đ Rượu Thảo Dược Amakong Tây Nguyên 600ml – 200.000đ iBuyOnline.vn chuyên phân phối SỈ-LẺ rượu cần và ống hút uống rượu cần Tây Nguyên trên toàn quốc Với kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề cho chúng tôi có được những sản phẩm rượu cần Tây Nguyên với giá cạnh tranh nhất, cùng đội ngũ nhân viên nghiệp vụ về rượu cao, chúng tôi sẽ chuyên cung cấp và phân phối SỈ-LẺ rượu cần Tây Nguyên uy tín trên toàn quốc. Rượu cần và ống hút uống rượu cần Tây Nguyên tại iBuyOnline.vn là hàng chuẩn đảm bảo chất lượng. Chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. Với chỉ tiêu "Khách hàng là số 1 - Uy tín quý như vàng ", chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để mang lại sự hài lòng đến với khách hàng. Chính sách bán hàng tại iBuyOnline – Giao hàng tận nơi trên toàn quốc – Nhận hàng trước – thanh toán tiền sau – Phân phối SỈ-LẺ rượu cần Tây Nguyên giá ưu đãi – Cam kết rượu cần đảm bảo chất lượng và đúng giá Sẽ rất ý nghĩa và độc đáo nếu sử dụng rượu cần cho bữa cơm sum họp gia đình cuối năm, các dịp gặp gỡ bạn bè, hoặc dùng làm quà tặng, biếu. Còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với iBuyOnline.vn để bạn có thể nhận được những sản phẩm rượu cần thơm ngon, chất lượng qua hotline: 092.179.6789 – 0935.039.599 – 0942.687.565 – 02862.787.888. Tìm kiếm có liên quan Cách làm ống hút uống rượu cần Dụng cụ bơm hút rượu, chất lỏng Với hút rượu Cách hút rượu bằng Ống Chế ống hút rượu Ống hút uống rượu cần Hút rượu bằng Ống Dụng cụ sang chiết rượu
 10. Những ai đã từng đến với đại ngàn mênh mông của rừng núi Tây Nguyên thì không thể không đến DakLak nơi nổi tiếng với nhiều loại rượu đặc sản như: rượu cần truyền thống, rượu thảo dược A Ma kông, rượu chôn đất,... Thưởng thức rượu Y Miên chôn đất đặc sản Tây Nguyên mới thấm thía hết chất men say của núi rừng qua ché rượu của đồng bào dân tộc nơi đây. Rượu chôn đất có hương vị đậm đà ngon hơn rất nhiều so với rượu bình thường, nếu bạn đã thưởng thức hương rượu thì chẳng thể quên. Một thức uống với chất men cực được chế biến công phu, loại men làm hoàn toàn từ các nguyên liệu có trong tự nhiên đã làm nên thứ rượu Y Miên Tây Nguyên chôn đất độc đáo. Rượu Y Miên Tây Nguyên chôn đất vị ngọt thơm ngon Rượu chôn đất Y Miên được người dân tộc Ê Đê ủ bằng những loại men hoàn toàn tự nhiên với công thức đặc biệt, được người dân truyền tai nhau từ đời này qua đời khác, bằng quá trình học hỏi và rút kinh nghiệm đã cho ra loại rượu chôn đất thơm ngon như ngày nay. Cách làm rượu Y Miên chôn đất thơm ngon Các chất liệu làm nên rượu chôn đất không phải là những thứ cao sang cầu kỳ, mà tất cả đều là sản vật của đất, nước, núi rừng Tây Nguyên. Đó là bắp, mỳ, khoai, sắn, gạo nếp, y dĩ, chuối.... hòa quyện với chất men được cất lên từ tinh hoa của một số lá cây, rễ cây rừng quý. Đồng bào Ba Na gọi rễ cây men là Hiam. Rễ cây phơi khô cùng với gừng, riềng được xắt nhỏ, giã mịn và trộn với bột gạo cùng vỏ trấu rồi đánh thành bánh hoặc viên thành viên nhỏ. Ngoài ra, ta có thể thay thế Hiam thành rễ dây men - loại dây có gai bò trên mặt đất giống như dây trầu, đem phơi khô, giã nhỏ củ riềng sau đó viên thành từng viên lớn như trứng gà ta. Phơi khô lần nữa, cầm trong tay cảm giác nhẹ, xốp là tốt, treo lên giàn bếp dùng dần. Nguyên liệu làm nên vò rượu cần gồm gạo nếp Nương, trấu và men rượu. Gạo nếp Nương được ngâm qua đêm, để mềm, sau đó nấu chín, đổ ra nia để nguội. Sau khi ủ qua một đêm, mở ra bốc hương thơm ngào ngạt là đạt yêu cầu. Trấu thì phải rửa thật sạch, phơi khô. Sau đó trộn tất cả lại cho vào ché làm bằng gốm, bịt miệng bằng lá chuối rồi để chôn dưới đất. Riêng đối với rượu chôn đất thì vò rượu phải được chôn dưới đất 9 tháng, phải là nơi luôn có nhiệt độ cao hơn so với bình thường và không ẩm ướt, ủ càng lâu càng thơm ngon, nước rượu ngọt giọng, nồng nàn chứ không bị chua hay đắng. Ý nghĩa của rượu Y Miên chôn đất - Sẽ rất ý nghĩa và độc đáo khi rượu chôn đất Y Miên làm quà tặng, biếu, các dịp gặp gỡ bạn bè, tặng cấp trên, đối tác - Cho bữa cơm sum họp gia đình thêm đầm ấm - Gia tăng sự ngon miệng cho các bữa ăn - Rượu Tây Nguyên rất thích hợp cho các sự kiện, sinh nhật, khai trương, liên hoan… - Giúp gắn kết tình cảm, thể hiện lòng mến khác của gia chủ khi có khách quý tới nhà Công dụng của loại rượu chôn đất Khác với những loại rượu thường có nồng độ cồn cao, uống nhiều có hại cho sức khỏe thì rượu Y Miên chôn đất rất thơm, ngon ngọt, mát và bổ dưỡng. Rượu Y MIên chôn đất tốt cho sức khỏe và kích thích tiêu hóa tốt, lợi tiểu. Các thành phần già, trẻ, gái, trai đều có thể uống như một phong tục tập quán nổi tiếng uống trong dịp lễ Tết, hội hè,…, khi tiếp đãi bạn bè, khách quý phương xa. Mua ngay rượu Y Miên chôn đất tại tổng đại lý rượu cần iBuyOnline.vn để được giá ưu đãi nhất Tất cả các sản phẩm rượu cần Tây Nguyên tại iBuyOnline đều là hàng chuẩn Tây Nguyên, chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường. Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. Các loại rượu chôn đất Y Miên tại iBuyOnline chúng tôi Rượu Y Miên Chôn Đất 1L – 250.000đ Rượu Y Miên Chôn Đất 1.5L – 290.000đ Rượu Y Miên Chôn Đất 3L – 400.000đ iBuyOnline.vn cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất thị trường, là nhà đại lý cấp một phân phối Rượu Y Miên chôn đất tại miền Nam. Chúng tôi vận chuyển hàng, thu tiền tận nơi khách hàng, chính sách đổi trả miễn phí hoặc hoàn lại tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng.
 11. Những ai đã từng đến với đại ngàn mênh mông của rừng núi Tây Nguyên thì không thể không đến DakLak nơi nổi tiếng với nhiều loại rượu đặc sản như: rượu cần truyền thống, rượu thảo dược A Ma kông, rượu chôn đất,... Thưởng thức rượu Y Miên chôn đất đặc sản Tây Nguyên mới thấm thía hết chất men say của núi rừng qua ché rượu của đồng bào dân tộc nơi đây. Rượu chôn đất có hương vị đậm đà ngon hơn rất nhiều so với rượu bình thường, nếu bạn đã thưởng thức hương rượu thì chẳng thể quên. Một thức uống với chất men cực được chế biến công phu, loại men làm hoàn toàn từ các nguyên liệu có trong tự nhiên đã làm nên thứ rượu Y Miên Tây Nguyên chôn đất độc đáo. Rượu Y Miên Tây Nguyên chôn đất vị ngọt thơm ngon Rượu chôn đất Y Miên được người dân tộc Ê Đê ủ bằng những loại men hoàn toàn tự nhiên với công thức đặc biệt, được người dân truyền tai nhau từ đời này qua đời khác, bằng quá trình học hỏi và rút kinh nghiệm đã cho ra loại rượu chôn đất thơm ngon như ngày nay. Cách làm rượu Y Miên chôn đất thơm ngon Các chất liệu làm nên rượu chôn đất không phải là những thứ cao sang cầu kỳ, mà tất cả đều là sản vật của đất, nước, núi rừng Tây Nguyên. Đó là bắp, mỳ, khoai, sắn, gạo nếp, y dĩ, chuối.... hòa quyện với chất men được cất lên từ tinh hoa của một số lá cây, rễ cây rừng quý. Đồng bào Ba Na gọi rễ cây men là Hiam. Rễ cây phơi khô cùng với gừng, riềng được xắt nhỏ, giã mịn và trộn với bột gạo cùng vỏ trấu rồi đánh thành bánh hoặc viên thành viên nhỏ. Ngoài ra, ta có thể thay thế Hiam thành rễ dây men - loại dây có gai bò trên mặt đất giống như dây trầu, đem phơi khô, giã nhỏ củ riềng sau đó viên thành từng viên lớn như trứng gà ta. Phơi khô lần nữa, cầm trong tay cảm giác nhẹ, xốp là tốt, treo lên giàn bếp dùng dần. Nguyên liệu làm nên vò rượu cần gồm gạo nếp Nương, trấu và men rượu. Gạo nếp Nương được ngâm qua đêm, để mềm, sau đó nấu chín, đổ ra nia để nguội. Sau khi ủ qua một đêm, mở ra bốc hương thơm ngào ngạt là đạt yêu cầu. Trấu thì phải rửa thật sạch, phơi khô. Sau đó trộn tất cả lại cho vào ché làm bằng gốm, bịt miệng bằng lá chuối rồi để chôn dưới đất. Riêng đối với rượu chôn đất thì vò rượu phải được chôn dưới đất 9 tháng, phải là nơi luôn có nhiệt độ cao hơn so với bình thường và không ẩm ướt, ủ càng lâu càng thơm ngon, nước rượu ngọt giọng, nồng nàn chứ không bị chua hay đắng. Ý nghĩa của rượu Y Miên chôn đất - Sẽ rất ý nghĩa và độc đáo khi rượu chôn đất Y Miên làm quà tặng, biếu, các dịp gặp gỡ bạn bè, tặng cấp trên, đối tác - Cho bữa cơm sum họp gia đình thêm đầm ấm - Gia tăng sự ngon miệng cho các bữa ăn - Rượu Tây Nguyên rất thích hợp cho các sự kiện, sinh nhật, khai trương, liên hoan… - Giúp gắn kết tình cảm, thể hiện lòng mến khác của gia chủ khi có khách quý tới nhà Công dụng của loại rượu chôn đất Khác với những loại rượu thường có nồng độ cồn cao, uống nhiều có hại cho sức khỏe thì rượu Y Miên chôn đất rất thơm, ngon ngọt, mát và bổ dưỡng. Rượu Y MIên chôn đất tốt cho sức khỏe và kích thích tiêu hóa tốt, lợi tiểu. Các thành phần già, trẻ, gái, trai đều có thể uống như một phong tục tập quán nổi tiếng uống trong dịp lễ Tết, hội hè,…, khi tiếp đãi bạn bè, khách quý phương xa. Mua ngay rượu Y Miên chôn đất tại tổng đại lý rượu cần iBuyOnline.vn để được giá ưu đãi nhất Tất cả các sản phẩm rượu cần Tây Nguyên tại iBuyOnline đều là hàng chuẩn Tây Nguyên, chúng tôi nói không với các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng hay hàng trôi nổi trên thị trường. Khi khách hàng mua các sản phẩm rượu tại đây nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng thì sẽ được hoàn tiền 200% giá trị sản phẩm. Các loại rượu chôn đất Y Miên tại iBuyOnline chúng tôi Rượu Y Miên Chôn Đất 1L – 250.000đ Rượu Y Miên Chôn Đất 1.5L – 290.000đ Rượu Y Miên Chôn Đất 3L – 400.000đ iBuyOnline.vn cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất thị trường, là nhà đại lý cấp một phân phối Rượu Y Miên chôn đất tại miền Nam. Chúng tôi vận chuyển hàng, thu tiền tận nơi khách hàng, chính sách đổi trả miễn phí hoặc hoàn lại tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng.