• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chuamom6

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About chuamom6

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khó có bất ngờ Brazil được đánh giá cao nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, và họ đã cho thấy sức mạnh thực sự của mình. Selecao chỉ cần 11 lượt trận đầu tiên để chính thức có vé tới Qatar vào cuối năm nay. Có lẽ vì giành vé sớm nên họ có dấu hiệu chủ quan, 3 lượt trận gần nhất Brazil có tới 2 trận hòa. Tính ra, sau 15 lượt trận đã đấu, thầy trò Tite bất bại, trong đó có 12 chiến thắng và 3 trận hòa. Selecao ghi 32 bàn và chỉ để lọt lưới có 5 bàn. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Nhà vô địch World Cup 5 lần đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong khu vực. Bây giờ những trận đấu còn lại của họ chỉ còn mang tính chất thủ tục, nhưng HLV Tite tuyên bố Selecao sẽ chiến đấu hết sức để tiếp tục mang về những chiến thắng. HLV Tite cũng xác nhận sẽ chia tay tuyển Brazil sau giải đấu vào cuối năm nay. Đây là điều bất ngờ bởi ông đã giúp đội bóng xứ Samba chơi tốt kể từ khi tiếp quản vào năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của ông, Brazil đã giành thành tích bất tại suốt 2 kỳ vòng loại World Cup (thắng 22, hòa 5) và vô địch Copa America 2019. Dường như việc bị một bộ phận CĐV Brazil phản đối về chiến thuật thiên về phòng thủ, khác xa với lối chơi tấn công hoa mỹ truyền thống là một trong những lý do khiến ông quyết định chia tay ĐTQG vào cuối năm nay. Ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2022, Selecao sẽ tiếp Chile trên sân nhà. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Tite vẫn triệu tập rất nhiều những cầu thủ quan trọng của bóng đá Brazil. Những Alisson Becker, Dani Alves, Thiago Silva, Eder Militao, Alex Telles, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar hay Vinicius Junior đều sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Rõ ràng HLV Tite muốn duy trì trạng thái ổn định cũng như sự gắn kết để có phong độ tốt nhất khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm. Với một lực lượng vượt trội, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Brazil vs Chile Brazil vs Chile vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ Bên kia chiến tuyến, bóng đá Chile đã yếu hơn xưa rất nhiều. Sau khi những Sanchez, Vidal, Medel đều đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, họ không có lớp kế cận chất lượng. Đội bóng này từng khởi đầu vòng loại World Cup vô cùng tệ và tưởng như không còn hy vọng vượt qua vòng loại, tuy nhiên họ đã bất ngờ thi đấu với phong độ khá cao ở các vòng gần đây. 6 trận gần đây nhất, Chile thắng đến 4 và áp sát nhóm đầu. Hiện Chile còn cách đội đứng 4 Uruquay 3 điểm và đội đứng 5 Peru 2 điểm. Dù Chile có phong độ tốt, nhưng giới chuyên môn không đánh giá quá cao đội bóng này, bởi những chiến thắng gần đây của họ trước những đối thủ yếu như Paraguay, Bolivia hay Venezuela rất yếu. Còn khi đụng độ những đội mạnh như Argentina, Ecuador thì đội bóng này dễ dàng nhận những thất bại. Họ dự đoán rằng Chile sẽ dễ dàng nhận thất bại trước Brazil và sau đó là Uruguay ở những lượt trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.
 2. Trong buổi phỏng vấn với tờ The Times, HLV Xavi của Barcelona đã tiết lộ những điều hết sức thú vị về giải Ngoại hạng Anh cũng như suýt từng trở thành học trò Sir Alex. Xem thêm: soi kèo bóng đá Xavi là một cựu cầu thủ Barcelona và hiện tại, ông đang rất thành công trên cương vị HLV trưởng của đội chủ sân Camp Nou. Chia sẻ về quá khứ đầy huy hoàng của mình, cựu tiền vệ đã tiết lộ những điều hết sức bất ngờ về quá khứ. "Đó là vào năm 2009, tôi bất ngờ được MU liên lạc. Anh trai của Alex Ferguson đã tới gặp trực tiếp tôi và chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Mặc dù tôi rất yêu Barcelona nhưng Man United là một CLB hùng mạnh, bầu không khí tại Old Trafford cũng rất tuyệt vời. Thế nhưng, như các bạn đã biết, đến cuối cùng thì tôi đã lựa chọn ở lại với Barca vì tôi yêu CLB này". - HLV Xavi chia sẻ. Xavi úp mở việc gia nhập Ngoại hạng Anh, thừa nhận suýt thành học trò Sir Alex 120330 Xavi từng được CLB Manchester United hỏi mua. Ảnh: internet Được biết, ngay sau khi để thua Barca ở trận chung kết cúp C1 năm 2009, Sir Alex đã tìm mọi cách để đưa tiền vệ thuộc biên chế Barca về Old Trafford nhưng bất thành. Những gì còn lại đã trở thành huyền thoại khi mà Xavi cùng Busquest và Iniesta tạo thành một trong những bộ 3 tiền vệ hay nhất lịch sử bóng đá. Ngoài việc cùng đội bóng xứ Catalunya gặt hái vô sô danh hiệu từ lớn đến nhỏ, Xavi còn đại diện cho thế hệ vàng của ĐT Tây Ban Nha khi đóng góp rất nhiều cho hành trình lên ngôi liên tục ở 2 kỳ Euro và 1 kỳ World Cup trong quãng thời gian đó của xứ sở bò tót. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có đôi chút chia sẻ về Ngoại hạng Anh: "Tôi có rất nhiều bạn bè ở Ngoại hạng Anh và họ đều nói rằng đó là một giải đấu tuyệt vời. Tôi khá là chắc rằng Premier League sẽ là một nơi mà tôi muốn trải nghiệm nhất trong sự nghiệp của mình".
 3. Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chỉ cần một trận để góp công vào nhiều bàn hơn Cristiano Ronaldo, ở các trận El Clasico trên sân Bernabeu tại La Liga. Aubameyang góp công vào ba bàn, gồm cú đúp và một kiến tạo, khi Barca hạ Real 4-0 tối 20/3. Đây mới là trận đầu tiên của tiền đạo Gabon trong lịch sử El Clasico. Còn Ronaldo đã gặp Barca trên sân Bernabeu suốt 9 năm, nhưng chỉ góp công vào hai bàn ở La Liga. Cả hai bàn này đều đến từ phạt đền, năm 2011 và 2014. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Nếu tính trên mọi đấu trường và bỏ qua phạt đền, Ronaldo cũng mới ghi hai bàn mỗi khi tiếp Barca, trong 1.293 phút. Aubameyang chỉ mất 71 phút để vượt qua thành tích này của siêu sao Bồ Đào Nha. Nhưng Ronaldo ghi được tới 12 bàn trên sân Camp Nou, nhiều hơn số bàn của Lionel Messi tại Bernabeu. Còn về tổng số bàn ở El Clasico, Messi vẫn đứng đầu với 26 bàn, còn Ronaldo đứng thứ hai với 18 bàn ngang với huyền thoại Real Alfredo di Stefano. Nhưng Messi cũng không ghi bàn ở El Clasico kể từ khi Ronaldo rời Real hè 2018. Aubameyang gia nhập Barca hôm 2/1, theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi anh bị Arsenal thanh lý hợp đồng. Dưới trướng HLV Xavi, Aubameyang đã ghi 9 bàn qua 11 trận. Hợp đồng của tiền đạo 32 tuổi vẫn còn hạn đến tháng 6/2025, với điều khoản phá vỡ hợp đồng 100 triệu euro (khoảng 110 triệu USD). Aubameyang cũng chỉ cần ghi thêm ba bàn để chạm mốc 300 bàn ở cấp độ CLB.
 4. Trận El Clasico thứ 184 trong lịch sử La Liga khởi đầu đầy mãn nhãn, với một loạt tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên trong 10 phút đầu. Nhưng càng đá, Barca càng vượt trội Real và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Trận đấu ngã ngũ từ phút 54, khi Barca dẫn 4-0. Real vỡ trận và phần còn lại trận đấu chẳng khác nào màn dạo chơi của đội khách tại Bernabeu. Xem thêm: cá cược bóng đá Sự thiếu vắng Karim Benzema ảnh hưởng quá lớn đến đội đầu bảng, trong khi Barca dưới thời Xavi không còn hiền lành như thất bại 1-2 ở lượt đi. Vắng cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải, HLV Carlo Ancelotti từ bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Ông sử dụng sơ đồ 4-1-4-1, với Rodrygo đá cao nhất trên hàng công. Đá năm tiền vệ nhưng tuyến giữa của Real vẫn dễ dàng bị bẻ gãy, trong khi hai hậu vệ cánh Nacho và Dani Carvajal thiếu tốc độ để đối đầu với Ousmane Dembele và Ferran Torres. Real chỉ chơi tốt trong những phút đầu. Sau khi để Ferran Torres uy hiếp khung thành ở phút đầu tiên, chủ nhà đáp trả bằng cơ hội rõ rệt nhất của họ trong trận. Nhưng từ pha kiến tạo của Vinicius, Federico Valverde trong thế thoải mái không thể thắng được Ter Stegen từ cú sút rìa vòng cấm. Hàng tiền vệ có dấu hiệu mệt mỏi của Real nhanh chóng để mất tuyến giữa vào tay bộ ba Busquets - Pedri - De Jong. Trước sức ép của đội khách, hàng thủ chủ nhà cũng liên tục mắc sai lầm. Cầu thủ duy nhất chơi tốt là Thibaut Courtois - người vừa nhận giải Thủ môn hay nhất tháng Hai. Nhờ hai pha cản phá xuất sắc của thủ thành Bỉ, Real thoát thua ở phút 12 sau các pha dứt điểm cận thành của Aubameyang và Dembele. Trong thế trận một chiều, Real không trụ vững nổi nửa giờ đồng hồ. Dembele, sau nhiều lần dùng tốc độ làm khổ Nacho, đi bóng xuống sát biên ngang rồi tạt vào để Aubameyang đánh đầu mở tỷ số ở phút 29. Sự thiếu chắc chắn của bộ đôi trung vệ David Alaba - Eder Militao tiếp tục được thể hiện ở bàn thua thứ hai sau đó chín phút. Từ quả phạt góc của Dembele, hai trung vệ Real để Ronald Araujo lọt vào giữa bật cao đánh đầu tung lưới Courtois. Dembele (giữa) có chín kiến tạo sau 11 trận dưới thời Xavi. Ảnh: EFE Dembele (giữa) có chín kiến tạo sau 11 trận dưới thời Xavi. Ảnh: EFE Araujo được HLV Xavi xếp đá hậu vệ phải thay Dani Alves, để đương đầu với tốc độ của Vinicius. Trong ngày hàng thủ Barca chơi tự tin và ăn ý, những mũi công trẻ của Real không thể kết nối với nhau. Vinicius mờ nhạt cả trận, còn Rodrygo chỉ khiến CĐV chủ nhà thêm nhớ Benzema khi xử lý lóng ngóng trong pha đối mặt với Ter Stegen ở cuối hiệp một. Không có điều chỉnh hiệu quả nào từ Real sau giờ nghỉ để trận El Clasico trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn. Ngay đầu hiệp hai, Ferran Torres thoải mái đối mặt với Courtois. Real thoát thua nhờ Torres dứt điểm tệ, nhưng Barca chỉ cần ít phút để nhấn chìm mọi hy vọng của chủ nhà. Aubameyang đánh gót kiến tạo để Ferran Torres nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 47. Bảy phút sau, tiền đạo Gabon hoàn tất cú đúp, khi phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế hạ gục Courtois. Aubameyang trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi dấu giày ở ba bàn thắng ngay trong lần đầu góp mặt ở El Clasico. Aubameyang (trái) ghi bàn ở cả năm lần gần nhất chạm trán Real. Ảnh: AFP Aubameyang (trái) ghi bàn ở cả năm lần gần nhất chạm trán Real. Ảnh: AFP Trước trận, HLV Xavi nói rằng Barca chẳng việc gì phải sợ Real - đội áp đảo phần còn lại La Liga mùa này và đang hưng phấn sau khi vào tứ kết Champions League. Thực tế trên sân đúng như lời Xavi nói. Barca chơi thứ bóng đá tổng lực, hoa mỹ và hiệu quả ngay tại Bernabeu. Nếu Courtois không xuất sắc, đội bóng xứ Catalunya có thể thắng đậm hơn bốn bàn. Chiến thắng giúp Barca đòi lại vị trí thứ ba từ tay Atletico Madrid. Thầy trò Xavi chỉ kém ba điểm và đá ít hơn một trận so với đội nhì bảng Sevilla - những người chỉ có một điểm khi hòa Real Sociedad 0-0 ở vòng này. Với Real, trận thua không ảnh hưởng nhiều đến đỉnh bảng La Liga. Nhưng thảm bại 0-4 khiến họ trải qua trận El Clasico đáng quên nhất trong nhiều năm qua.
 5. Tương lai của Chelsea vẫn đang tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi ông chủ CLB này, tỷ phú Nga Roman Abramovich bị chính phủ Anh “đóng băng” khối tài sản trị giá đến 9 tỷ bảng Anh, và bị cấm bán đi CLB này vì án phạt ban hành ngày 10/3. Xem thêm: nhà cái bóng đá Abramovich bị cáo buộc là một “nhà tài phiệt ủng hộ Điện Kremlin” và “có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin” trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến hành cuộc chiến tranh tấn công nước láng giềng Ukraine. Đội đương kim vô địch Champions League Chelsea cũng bị cấm tham gia mua bán hoặc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 liên quan đến án phạt mà Abramovich đang phải hứng chịu. Trong bối cảnh đó, “The Blues” đang đối diện với nguy cơ “chảy máy lực lượng” nghiêm trọng khi mùa giải năm nay kết thúc. Bộ ba ngôi sao hàng phòng ngự gồm Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen và Antonio Rudiger chuẩn bị hết hạn hợp đồng. Còn tiền vệ trung tâm Saul Niguez sẽ trở về Atletico Madrid sau khi hết 6 tháng hợp đồng chơi cho Chelsea theo dạng cho mượn. Mới đây, nhật báo Mirror đã đưa ra dự đoán về đội hình của Chelsea ở mùa giải 2022/23 dưới thời HLV Thomas Tuchel khi họ không được “chiêu binh mãi mã” hè này. Đội hình này vẫn xếp theo sơ đồ chiến thuật 5-4-1 và có thể biến tấu thành sơ đồ 3-4-3 ưa thích theo ý nhà cầm quân người Đức. Chelsea bị cấm chuyển nhượng vì Abramovich, đội hình đá chính mùa tới ra sao? - 3 Đội hình khả dĩ với Chelsea mùa tới theo dự báo của tờ Mirror Edouard Mendy vẫn sẽ là thủ thành số 1 của Chelsea mùa tới. Nhưng ở hàng phòng ngự, với việc Azpilicueta, Christensen và Rudiger sẽ ra đi hè này theo dạng cầu thủ tự do, “lão tướng” Thiago Silva – người vừa ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge đầu mùa này sẽ phải dìu dắt 2 đàn em Trevor Chalobah và Malang Sarr. Reece James (cánh phải) và Ben Chilwell (cánh trái) sẽ là bộ đôi hậu vệ cánh đáng tin cậy của Chelsea mùa tới. Còn ở tuyến giữa của “The Blues”, tờ Mirror cho rằng N’Golo Kante và Mateo Kovacic vẫn chắc chân trong đội hình của HLV Tuchel năm sau, trong khi Jorginho và Ruben Loftus-Cheek có thể là những phương án dự phòng tốt. Cũng theo tờ báo này, Romelu Lukaku vẫn sẽ không phải là phương án tốt nhất trong vai trò dẫn dắt hàng công của Chelsea mùa tới mà trọng trách đó thuộc về Kai Havertz. Trợ chiến cho cầu thủ người Đức ở hai biên sẽ là bộ đôi Mason Mount và Christian Pulisic, còn Timo Werner vẫn phải ngồi dự bị thường xuyên. Trong khi ấy, tờ The Sun đưa ra một phương án đội hình khác mà HLV Thomas Tuchel có thể sử dụng mùa tới trong nghịch cảnh hiện tại của Chelsea. Chelsea bị cấm chuyển nhượng vì Abramovich, đội hình đá chính mùa tới ra sao? - 4 Tiền vệ tấn công Conor Gallagher (trái) và tiền đạo Armando Broja sẽ trở về Chelsea sau khi hết hạn chơi cho Crystal Palace và Southampton theo dạng cho mượn hè này Theo đó, đội bóng áo xanh nằm ở phía Tây London có thể đá với sơ đồ cổ điển 4-2-3-1 khi bộ tứ hậu vệ của họ sẽ là Chilwell, Silva, Chalobah và James. Kante và Kovacic vẫn đảm nhận vai trò ở khu trung tuyến. Nhưng đáng chú ý, ở tuyến trên, tiền đạo Armando Broja sẽ chơi cao nhất khi cầu thủ 20 tuổi người Albania này trở về Chelsea sau khi hết hạn hợp đồng chơi cho Southampton theo dạng cho mượn. Tại “The Saints” mùa này, Broja đã ghi tới 8 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho đội chủ sân St. Mary’s ở Premier League.
 6. Nhận định bóng đá Angers vs Reims Angers vs PSS Sleman Xem thêm: soi kèo bóng đá Angers vs Reims Từ vị thế của một đội bóng thuộc nhóm đầu, Angers tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng mà không có hồi kết. Cụ thể, 6 vòng đấu vừa qua tại sân chơi số một của bóng đá Pháp, tập thể dưới quyền huấn luyện viên Baticle đều chịu cảnh trắng tay, trong đó có tới 4 trận, hàng công của Angers không có nổi một lần nổ súng. Hệ quả, đội chủ sân Stade Raymond Kopa đã tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp với vỏn vẹn 29 điểm có được sau 27 vòng đấu. Thậm chí lúc này, Angers đang bị đe dọa bởi nhóm cầm đèn đỏ, khi khoảng cách giữa họ với đội xếp hạng 18 Lorient chỉ là 5 điểm. Trên sân nhà, Angers cũng để thua 5/6 trận gần nhất. Vòng đấu này, Baticle cùng các học trò sẽ chạm trán Reims, đối thủ được đánh giá là vừa tầm. Tuy nhiên, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng khả năng để Angers có được chiến thắng không cao. Cần biết rằng, trong 10 cuộc đụng độ trước đó, Angers chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn, tức tỷ lệ chiến thắng chiếm vỏn vẹn 20%. Bên cạnh đó, đối thủ của họ đang có những sự khởi sắc về phong độ. 3 vòng đấu mới đây, Reims cầm hòa Brest, Strasbourg với cùng tỷ số 1-1 và đánh bại ông lớn Monaco 1-0. Ngoài ra, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Óscar García cũng nhận được nhiều sự tin tưởng của giới mộ điệu khi thắng tỷ lệ châu Á liên tiếp 2 trận đã qua
 7. Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, thông tin soi kèo bóng đá, nhận định tỷ lệ châu Á về trận đấu Birmingham vs Middlesbrough giải Championship đêm nay. Birmingham vs Middlesbrough Birmingham vs Middlesbrough Xem thêm: soi kèo trực tiếp Nhận định bóng đá hôm nay Birmingham vs Middlesbrough (1/4:0): 0-1 Sau khi có chiến thắng 2-1 trên sân của Bristol City, Birmingham lại để Hull City cầm chân với tỷ số 0-0 ngay tại sào huyệt. Nhìn chung, thầy trò HLV Lee Bowyer mãi chẳng cải thiện được căn bệnh thất thường đã đeo bám họ suốt từ đầu mùa 2021/22. Theo đó Birmingham chỉ thắng 1/5 vòng gần đây (thua 2). Xa hơn, Birmingham ca khúc khải hoàn đúng 2/10 trận ra sân vừa qua. Trên sân nhà đội bóng miền Trung nước Anh chẳng khá khẩm hơn: thắng 1/5 lần đón khách mới nhất. Một số chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Birmingham không cải thiện được phong độ nằm ở yếu tố động lực. Cụ thể, dù đang đứng tận vị trí thứ 19 trên BXH Championship 2021/22 song Birmingham hơn nhóm cầm đèn đỏ đến 16 điểm, khoảng cách quá an toàn để họ có thể ung dung từ giờ đến cuối mùa vì việc chính thức trụ hạng gần như chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một đội bóng như vậy rất khó tin cậy. Phía bên kia chiến tuyến, Middlesbrough cũng có một trận hòa 0-0 ở vòng trước nhưng là trên sân khách. Đó đã là trận đấu thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Chris Wilder bất thắng sau thảm bại 0-4 trên sân Sheffield Utd. Xét trong phạm vi 5 trận như Birmingham thì thành tích của Middlesbrough nhỉnh hơn chút ít: thắng 2, hòa 1 và thua 2. Tuy nhiên Boro tỏ ra nổi trội về khía cạnh mục tiêu và động lực thi đấu. Với 56 điểm qua 36 trận đã chơi, Middlesbrough giờ chỉ kém Top 6 (đá playoff thăng hạng) đúng 1 điểm ít ỏi. Có lẽ chính vì thế mà dù đang thi đấu không tốt trên sân khách (chỉ hòa và thua ở 6 chuyến hành quân xa nhà vừa qua) song Middlesbrough vẫn được đánh giá cao hơn với mức chấp -1/4. Chưa kể điểm ăn bên phía đội khách còn đang ở mức thấp. Kể từ năm 2018 tới nay (3 trận), Middlesbrough mới được xếp cửa trên khi làm khách của Birmingham. Ở lần gần nhất đó, họ cũng chấp -1/4 và kết quả thắng 1-0. Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ tái diễn vào đêm nay.
 8. Theo huyền thoại Paul Scholes, MU không nên đưa về Pochettino hay Erik ten Hag ở mùa giải tới. Thay vào đó, Quỷ đỏ nên bổ nhiệm "Sir Alex 2.0". Xem thêm: nhà cái uy tín Năm 2013, vị chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson chính thức giã từ sự nghiệp cầm quân của mình sau 27 năm làm thuyền trưởng của CLB Manchester United. Tầm ảnh hưởng của cựu chiến lược gia người Scotland tại MU là vô cùng lớn và khó ai có thể thay thế được. Bằng chứng là trong gần 1 thập kỷ qua, 7 nhà cầm quân từ mức tiềm năng cho tới đã thành danh từng tiếp quản CLB này nhưng không thể đạt được thành công như Sir Alex đã từng. Thế nhưng, MU vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng để tìm kiếm một Sir Alex 2.0 cho mình. Tân HLV hoàn hảo nhất: MU được hiến kế để chiêu mộ 'Sir Alex Ferguson 2.0' 119010 Alex Ferguson rời đi để lại cho MU một khoảng trống chưa bao giờ có thể lấp đầy. Ảnh: internet Mới đây, huyền thoại Paul Scholes của CLB đã có những phát biểu đáng chú ý trên đài BT Sport. Theo đó, cựu tiền vệ Quỷ đỏ khẳng định MU không nên bổ nhiệm Pochettino hay Erik ten Hag ở mùa giải tới. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford nên chiêu mộ Thomas Tuchel từ Chelsea. "Tôi nghĩ Thomas Tuchel sẽ là HLV trưởng hoàn hảo nhất tại MU. Ông ấy là một người tài giỏi nhưng quan trọng hơn, Tuchel có thể khiến cho các cầu thủ sợ hãi và giành chiến thắng" - Paul Scholes mở lời. "Điều quan trọng trong bóng đá không chỉ là bạn có một nền tảng chiến thuật tốt. Bạn còn cần phải biết quản lý phòng thay đồ bằng nỗi sợ của các cầu thủ đối với mình. Đó cũng chính là điều mà Alex Ferguson từng tạo ra tầm ảnh hưởng tại MU như chúng ta đều đã từng biết." - Cựu tiền vệ người Anh nhấn mạnh. Chelsea đang gặp những khủng hoảng do lệnh cấm của chính phủ Anh áp đặt lên ông Abramovich. Theo Paul Scholes, đây là thời cơ hoàn hảo để MU lôi kéo được "Sir Alex 2.0" về Old Trafford ở mùa Hè năm nay. Mới đây nhất, MU đã thất bại 1-0 trước Atletico ngay trên sân nhà tại đấu trường cúp C1 châu Âu. Nhiều khả năng, Quỷ đỏ sẽ trải qua thêm một mùa giải trắng tay.
 9. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ gia hạn hợp đồng với điều kiện được sang châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn ngay lập tức, nhưng CLB Hà Nội không chấp nhận. Xem thêm: cá độ Theo nguồn tin của VnExpress, cuộc đàm phán diễn ra tối qua chỉ gồm bốn người, trong đó có Quang Hải, người đại diện của anh và Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang. Đôi bên không đạt được thỏa thuận, do bất đồng lớn về quan điểm liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng mới. Quang Hải sẵn sàng gia hạn với yêu cầu sẽ được sang châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn ngay từ tháng 6. Thuỵ Sĩ nhiều khả năng sẽ là điểm đến của anh, dù trước đây nhiều đội bóng của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Latvia đã ngỏ lời. CLB Hà Nội không chấp thuận, và muốn có thêm thời gian để tính toán lại yêu cầu của Quang Hải. Những bàn thắng đẹp của Quang Hải. Trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội, Quang Hải đã trải qua sáu mùa V-League cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 125 trận và ghi 34 bàn. Ở tuổi 24, anh đã giành mọi danh hiệu cấp CLB như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, Siêu Cup và Quả Bóng Vàng Việt Nam. Anh cũng là nhân tố quan trọng của các cấp đội tuyển Việt Nam, giành á quân U23 châu Á, AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Quang Hải sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại với Hà Nội đúng vào sinh nhật sắp tới 12/4. Anh từng thổ lộ rằng sẽ nhận được rất nhiều tiền nếu tiếp tục thi đấu trong nước, nhưng muốn tìm thử thách ở một môi trường bóng đá cao hơn. Trong thời gian Quang Hải và Hà Nội đàm phán, có thông tin anh đòi mức lương 400 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng các bên đều phủ nhận, và khẳng định không có đề xuất nào về mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam như vậy. Thu nhập của Quang Hải trong thời gian qua tại Hà Nội dao động từ 500 triệu đến 600 triệu đồng mỗi tháng, gồm lót tay, lương và thưởng. Anh cũng bỏ túi nhiều tỷ đồng từ tiền quảng cáo và thưởng riêng từ ông bầu Đỗ Quang Hiển.
 10. Hai đội đang đạt phong độ trái ngược trước vòng 29. Trong khi Arsenal giành 25 trong 30 điểm từ mười trận gần nhất để vươn lên top 4, Leicester sa sút và tụt xuống thứ 12. Arsenal cũng ổn định hơn về nhân sự, khi hậu vệ phải Nhật Bản Takehiro Tomiyasu là sự thiếu vắng đáng kể duy nhất. HLV Mikel Arteta thậm chí giữ nguyên đội hình 11 cầu thủ đá chính so với hai trận gần nhất thắng Watford 3-2 và Wolves 2-1. Trái lại Leicester thiếu Jamie Vardy, Timothy Castagne, Ryan Bertrand, Jonny Evans và Wesley Fofana. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Những diễn biến trên sân Emirates cũng cho thấy sự trái ngược đó. Leicester lép vế khi chỉ có ba dứt điểm trúng đích. Việc thiếu Vardy, tiền đạo đã ghi 11 bàn trong 14 lần chạm trán "Pháo thủ", khiến những pha lên bóng của đội khách thiếu tính đe doạ. Cơ hội ngon ăn nhất của Leicester đều thuộc về Harvey Barnes, với pha dứt điểm từ góc hẹp phút 24 cùng cú đánh đầu cận thành phút 36, nhưng đều bị thủ thành Aaron Ramsdale ngăn chặn. Arsenal - dù chỉ kiểm soát 46% thời lượng, nhưng tung ra tới 21 pha dứt điểm, với tám cú trúng đích. Ở hiệp một, Martin Oedegaard thi đấu ấn tượng nhất khi tạo năm cơ hội cho đồng đội dứt điểm - thông số tốt nhất của cầu thủ Arsenal tại Ngoại hạng Anh, kể từ Mesut Ozil ở trận gặp Everton hồi tháng 10/2017, với sáu lần. Ưu thế trên sân được Arsenal cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay phút 11. Từ quả đá phạt góc của Gabriel Martinelli, Thomas Partey chạy chỗ đánh đầu vào góc gần khiến thủ thành Kasper Schmeichel chôn chân. Đây là pha lập công thứ hai của Partey cho Arsenal, sau bàn đầu tiên ở trận thắng Aston Villa 3-1 hồi tháng 10/2021, cũng từ pha đánh đầu. Partey bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: Reuters Partey bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: Reuters Tiền vệ Ghana suýt lập cú đúp ít phút sau. Nhận đường chuyền của Granit Xhaka, Partey cứa lòng đưa bóng dội trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Phút 29, đến lượt đội trưởng Alexandre Lacazette lỡ cơ hội khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đúng vị trí của Schmeichel. Đầu hiệp hai, VAR giúp Arsenal vượt lên. Sau khi ra đường biên xem lại tình huống, trọng tài Anthony Taylor xác định Caglar Soyuncu để bóng chạm tay sau cú sút của Partey, và cho Arsenal hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Lacazette dứt điểm cao về góc trái. Schmeichel đoán đúng hướng, nhưng không thể chạm tay vào bóng. Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo Pháp kể từ Boxing Day, khi anh nổ súng trong trận thắng 5-0 trên sân Norwich cuối năm ngoái. Lacazette ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm 11m. Ảnh: Reuters Lacazette ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 từ chấm 11m. Ảnh: Reuters Arsenal kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội những phút còn lại, nhưng lần lượt Granit Xhaka, Bukayo Saka và Emile Smith Rowe đều không tận dụng thành công. Dù vậy, 2-0 cũng đủ để Arsenal đòi lại vị trí từ Man Utd - CLB vượt lên thứ tư nhờ chiến thắng 3-2 trước Tottenham ở trận đấu sớm. "Pháo thủ" hiện được 51 điểm, hơn Man Utd một điểm nhưng còn ba trận chưa đấu. Đây cũng là lần đầu kể từ mùa 2015-2016, Arsenal hạ Leicester cả hai lượt Ngoại hạng Anh. Ở giai đoạn một, thầy trò Arteta cũng thắng 2-0 trên sân King Power nhờ công Gabriel và Smith Rowe. Ngày 16/3, Arsenal tiếp Liverpool ở trận đá bù vòng 27. Đội hình thi đấu Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka (Pepe 85), Odegaard, Martinelli (Smith Rowe 78), Lacazette (Nketiah 88). Leicester: Schmeichel; Ricardo (Justin 61), Amartey, Soyuncu, Thomas, Mendy (Ndidi 61), Maddson, Dewsbury-Hall, Albrighton, Barnes, Iheanacho (Daka 74).
 11. 2 chuyến hành quân vừa qua đến Bernabeu, Real Sociedad đều “có miếng mang về”. Lượt về La Liga mùa trước, đội bóng xứ Basque đã giành kết quả hòa 1-1 trong thế dẫn bàn trước còn ở cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ Cúp Nhà Vua hồi tháng 2/2020, Sociedad xuất sắc thắng 4-3, trong đó họ dẫn trước “Kền kền trắng” tới ... 3 bàn. Đêm nay, các học trò của HLV Alguacil càng có thêm lý do để tự tin bước vào trận đấu với đội bóng Hoàng gia TBN bởi Sociedad thi đấu không hề tệ trên sân khách thời gian qua: chỉ thua 1/7 trận (trên sân của Bilbao). Real Madrid đang dẫn đầu La Liga 2021/22 và hơn đội xếp thứ 2 Sevilla khoảng cách 5 điểm (nhưng đối thủ đã chơi vòng 27 vào đêm qua và bị Alaves cầm chân với tỷ số 0-0). Tuy nhiên, phong độ của Los Blancos đang có dấu hiệu chệch choạc rõ rệt. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đội quân của Carlo Ancelotti đã mất điểm trong 3 trận đấu ở giải VĐQG: thất bại 0-1 trước Getafe cùng 2 trận hòa với tỉ số 2-2 và 0-0 lần lượt trước Elche và Villarreal. Xem thêm: soi kèo trực tiếp Về cơ bản, hàng công của Real Madrid vẫn đang hoạt động tốt, đặc biệt là cặp tiền đạo Karim Benzema và Vinicius Jr. Tuy nhiên, các tuyến khác lại đều có vấn đề. Tại hàng thủ, Eder Militao thường xuyên phạm sai lầm chết người còn Dani Carvajal hay David Alaba liên tục gặp rắc rối liên quan đến thể lực. Nhưng tuyến giữa của Real Madrid mới đáng lo. Mùa này, Carletto hầu như chỉ sử dụng bộ ba Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos nhưng cần nhớ Modric đã ở 36 tuổi nên khó duy trì được phong độ ổn định. Trong khi Kroos vừa dính chấn thương và chắc chắn không thể góp mặt ở trận đấu với Sociedad. Sociedad đang xếp thứ 6 ở La Liga nhưng chỉ kém 1 điểm so với đội thứ 4 Barca nên hiển nhiên đại diện xứ Basque sẽ quyết tranh đấu một vé dự Champions League mùa sau. Chất lượng đội hình của Sociedad không tệ, đặc biệt trên hàng công với những cái tên như Alexander Isak, Mikel Oyarzabal hay tiền vệ Mikel Merino. Đó đều là những gương mặt từng khiến hàng thủ của Real Madrid phải lao đao trong những lần đối đầu gần đây. La Liga mùa này, Real Madrid chưa từng bại trận trên sân nhà nhưng không có nghĩa dễ dàng đánh bại mọi đối thủ (thắng 9 và hòa 4, trong đó 4 chiến thắng có cách biệt chỉ 1 bàn). Thêm nữa, giữa tuần sau, họ còn phải bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League đón tiếp PSG sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi. Tâm trí của cả đội chắc chắn ít nhiều sẽ bị phân tâm bởi trận đấu đó. Cuộc đụng độ Sociedad tới đây, Real chấp -1 và 3 trận gần nhất có mẫu tương tự, đội bóng Hoàng gia không thắng về tỷ lệ (thua 2).
 12. Sheffield United đang trải qua quãng thời gian đáng nhớ kể từ khi giải Hạng Nhất Anh 2021/22 khởi tranh. Cụ thể, tập thể dưới quyền huấn luyện viên Paul Heckingbottom trải qua 10 trận bất bại trong 11 vòng đấu gần nhất (6 thắng, 4 hòa). Lúc này, The Blades vẫn đang áp sát top 6 với cách biệt vỏn vẹn 1 điểm. Xem thêm: nhà cái số 1 Cơ hội chen chân vào nhóm 6 đội mạnh nhất Championship mùa này đang rất rộng mở với đội chủ sân Bramall Lane khi ở trận đá bù sắp tới họ sẽ tiếp đón đội đang xếp hạng 6 là Middlesbrough. Mức chấp -1/2 dành cho Sheffield United được đánh giá là hợp lý bởi thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng. Thống kê cho thấy, đoàn quân của Paul Heckingbottom chưa từng biết đến mùi vị thất bại ở 6 trận mới đây được trở về thi đấu trên sào huyệt Bramall Lane, thắng 4 trong số đó. Tính xa hơn, đội bóng này đã trải qua 8 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại sau 16 lần tiếp đón khách tại giải đấu kể từ đầu mùa. Ngoài ra, Middlesbrough không phải là tập thể chơi tốt trên sân khách. Sau 16 chuyến du đấu đã qua tại Championship, đoàn quân của Chris Wilder chỉ thắng 4, hòa 5 và thua tới 7. Họ cũng không ca khải hoàn ở 3 trận làm khách vừa rồi với 2 thất bại liên tiếp trước các đối thủ yếu hơn là Bristol City (1-2) và Barnsley (2-3).
 13. Messi được xem là ác mộng của Real Madrid mỗi khi hành quân đến Santiago Bernabeu, cùng nhìn lại những bàn thắng ấn tượng của El Pulga tại SVĐ này. Xem thêm: cá cược nhà cái Lionel Messi sẽ cùng các đồng đội tại PSG có chuyến hành quân đến sân Santiago Bernabeu của Real Madrid trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League 2021/22. Trong quá khứ Messi (khi còn chơi cho Barcelona) luôn được xem là ác mộng của Los Blancos mỗi khi thi đấu tại Bernabeu. Siêu sao người Argentina đã ghi tới 15 bàn thắng sau 26 lần hành quân đến sân nhà của Real Madrid. Trận đấu tới đây sẽ mang tính chất sống còn với PSG tại Champions League và El Pulga được kỳ vọng sẽ một lần nữa tỏa sáng khi được chơi tại Bernabeu. Dưới đây, hãy cùng nhìn lại những pha lập công ấn tượng của Leo Messi tại thánh địa Bernabeu của Real Madrid trong quá khứ. VIDEO: Messi làm rung chuyển Bernabeu, biến sân nhà Real thành 'sân khấu'
 14. Nhờ niềm tin vào những gương mặt trẻ, Arsenal giành 25 trong 30 điểm tối đa gần nhất để vươn lên thứ tư Ngoại hạng Anh. Xem thêm: cá độ bóng đá Đội hình thường xuyên đá chính hiện tại của Arsenal ở độ tuổi trung bình 24,3, với thủ môn Aaron Ramsdale (24 tuổi); Tomiyasu Tomiyasu (23), Ben White (24), Gabriel (24), Kieran Tierney (24); Thomas Partey (28), Granit Xhaka (29); Bukayo Saka (20), Martin Odegaard (23), Gabriel Martinelli (20). Sau khi Pierre-Emerick Aubameyang ra đi, Alexandre Lacazette trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (30) trong đội một của Arsenal. Emile Smith Rowe - cầu thủ kế thừa áo số 10 của Mesut Ozil - mới 21 tuổi. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal mùa này (10, gồm chín bàn tại Ngoại hạng Anh và một tại Cup Liên đoàn). Martinelli và Odegaard cùng năm bàn, trong khi Saka là cầu thủ U21 góp dấu giày vào nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này, với tám bàn và năm kiến tạo. Tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Saka chỉ kém thành tích của Florian Wirtz - tiền vệ Đức 18 tuổi ghi bảy và kiến tạo 10 bàn qua 23 trận cho Leverkusen tại Bundesliga. Arsenal đang có ba cầu thủ ghi ít nhất năm bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, gồm Saka (8 bàn), Martinelli (5) và Smith Rowe (9). Họ nhờ đó trở thành đội thứ tư cán mốc này trong một mùa tại Ngoại hạng Anh, sau Chelsea mùa 2019-2020, Leeds 1998-1999 và Man Utd 1995-1996. Mùa trước, Arsenal chạm đáy thất vọng khi lần đầu không góp mặt ở một Cup châu Âu sau 25 năm. "Pháo thủ" thua Villarreal ở bán kết Europa League, và chỉ cán đích thứ tám Ngoại hạng Anh. Và mùa này, họ đã khởi đầu ảm đạm khi toàn thua ba trận đầu, thủng lưới chín lần, không ghi bàn nào và chìm sâu ở đáy bảng. Đây là lần đầu họ thua cả ba trận mở màn kể từ mùa 1954-1955, đồng thời trở thành đội thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua ba trận đầu tiên và có hiệu số -9, sau Wolves ở mùa 2003-2004. Mùa đó, Wolves xuống hạng với vị trí bét bảng. Ben White (phải) và Ramsdale (trái) đều chứng tỏ được năng lực, trở thành trụ cột mới trong hàng thủ Arsenal. Ảnh: Reuters Ben White (phải) và Ramsdale (trái) đều chứng tỏ được năng lực, trở thành trụ cột mới trong hàng thủ Arsenal. Ảnh: Reuters Nhưng đội ngũ trẻ trung của Arteta bắt đầu vào guồng từ cuối 2021, khi giành 25 trong 30 điểm từ 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong 86 ngày qua, Arsenal chỉ nhận một thất bại là trận thua ngược Man City 1-2 ngày 1/1. Cuối tuần qua, trận thắng 3-2 trên sân Watford cùng với việc Man Utd thua Man City 1-4 giúp Arsenal vươn lên thứ tư. Họ đạt 48 điểm, hơn Man Utd một điểm và West Ham ba điểm, nhưng đá ít hơn ba trận, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua dự Champions League mùa tới. Do không phải phân sức ở các mặt trận khác, Arsenal thậm chí có cơ hội vươn lên đe dọa vị trí thứ ba của Chelsea - đội đá 26 trận và có 53 điểm. Lần gần nhất Arsenal dự Champions League là mùa 2017-2018, dưới trướng Arsene Wenger. Khi đó, họ vượt qua vòng bảng, nhưng thua Bayern với tổng tỷ số 2-10 ở vòng 1/8. "Những đứa trẻ của Arteta bắt đầu trở nên đáng sợ", báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo bình luận.
 15. HLV Ralf Rangnick tiếc những pha hỏng ăn ở hiệp một, và thừa nhận Man Utd hết hy vọng sau bàn tha thứ ba trong trận derby Manchester hôm 6/3. "Tôi nghĩ Man Utd đá tốt hiệp một, thậm chí trong 60 phút đầu. Chúng tôi tạo nhiều khoảnh khắc để có thể ghi thêm một hoặc hai bàn trong hiệp một. Mỗi khi cầm bóng, chúng tôi lại tạo những vấn đề cho cho Man City. Nhưng cuối cùng, Man City ghi hai, còn chúng tôi chỉ có một bàn", Rangnick nói sau thất bại trên sân Etihad. HLV Đức bình luận thêm: "Sau hiệp một, rõ ràng chúng tôi đặt mục tiêu ghi thêm ít nhất một bàn, nếu không phải là hai bàn. Rồi Man City ghi bàn thứ ba, một bàn phối hợp phạt góc tuyệt vời. Tôi phải thừa nhận rằng rất khó để chống đỡ pha đá phạt góc đó. Bàn thắng đó như kết liễu trận đấu, bởi khi gặp Man City, CLB kiểm soát bóng tốt nhất thế giới, nếu pressing tầm cao, bạn nguy cơ để thủng lưới thêm hai hoặc ba bàn nữa". Xem thêm: soi kèo trực tiếp Man Utd nhập cuộc không tệ, dù để Kevin De Bruyne chọc thủng lưới ngay phút 5. Sau tình huống bỏ lỡ của Fred, Jadon Sancho loại bỏ Rodri rồi cứa lòng chân phải về góc xa quân bình tỷ số. Sáu phút sau, Man City một lần nữa vượt lên nhờ cú đá bồi của De Bruyne. Cuối hiệp một, Sancho lỡ cơ hội lập cú đúp khi sút vọt xà sau đường chuyền từ sân nhà của trung vệ Victor Lindelof. Sang hiệp hai, Man City áp đảo và ghi bàn thứ ba phút 68. De Bruyne tiếp tục tỏa sáng với pha đá phạt góc đến rìa vòng cấm cho Mahrez vô-lê đập đất về góc xa hạ De Gea. Chủ nhà tạo vô số cơ hội thời gian còn lại, nhưng chỉ tìm thêm một bàn nhờ cú đá cận thành của Mahrez ở phút cuối. Theo Rangnick, Man Utd vỡ trận và đánh mất tinh thần sau khi để Mahrez ghi bàn thứ ba. Ông nói: "Thật thất vọng, bởi sau bàn thua thứ ba, chúng tôi nhận ra rằng rất khó để trở lại. Toàn đội, các cầu thủ, các thành viên và cả người hâm mộ đều rất buồn với kết quả này. Rõ ràng là bạn muốn thắng trận derby, nhưng phải thừa nhận rằng trong hiệp hai, đặc biệt là sau bàn thua thứ ba, Man City cho thấy họ sở hữu đội ngũ chất lượng thế nào". Trận thua này cùng với việc Arsenal hạ Watford 3-2 ở trận đấu sớm khiến Man Utd văng khỏi top 4. "Quỷ đỏ" đứng thứ năm với 47 điểm, kém Arsenal một điểm, nhưng đá nhiều hơn tới ba trận. Thậm chí, Man Utd nguy cơ tụt xuống sâu hơn, khi hơn Tottenham năm điểm, nhưng CLB thành London còn ba trận chưa đấu. Rangnick nhấn mạnh Man Utd không được phép mất điểm ở mười trận còn lại, nếu muốn tranh vé dự Champions League mùa tới. "Tôi không mong việc Arsenal sẽ thua Watford. Nếu muốn cán đích top 4, Man Utd không thể đánh rơi thêm điểm nào nữa", ông nói. "Chúng tôi biết mình phải trải qua mười trận đấu khó khăn phía trước, và hãy tập trung từng trận một. Điều quan trọng là Man Utd tiếp tục cải thiện, tiến bộ, điều mà chúng tôi đã làm trong vài tháng qua. Man Utd cũng cần thắng trong hai trận rất quan trọng trên sân nhà tiếp theo gặp Tottenham và Atletico". Man Utd đối mặt lịch thi đấu khó khăn trước quãng nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG, khi lần lượt gặp Tottenham ở vòng 29 Ngoại hạng Anh ngày 12/3 và Atletico ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 15/3.