• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tramanh2k9kk

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tramanh2k9kk

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dòng máy chấm công khuôn mặt được nghiên cứu với các công nghệ hiện đại và độ tin cậy rất cao, ZKTeco SpeedFace V5L TI đến từ công ty VietnamSmart có tốc độ nhận diện khuôn mặt đáng ấn tượng, rất nhanh chóng. Thiết bị sẽ tiến hành quét khuôn mặt của nhân viên và ghi nhận thời gian làm việc của mỗi người. Từ đó, người quản lý có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu của nhân viên để tính công, tính lương cho nhân viên. Từ đó có thể hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel với nhiều định dạng khác nhau. Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SpeedFace V5L TI là giải pháp quản lý nhân viên tối ưu cho công ty, doanh nghiệp. ZKTeco SpeedFace V5L TI là giải pháp công nghệ thông minh khi sử dụng công nghệ sinh trắc học khuôn mặt. máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SpeedFace V5L TI sở hữu con chip siêu thông minh giúp xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Thiết bị thế hiện tính chính xác, minh bạch và tính chuyên nghiệp trong quá trình quản lý nhận sự trong doanh nghiệp. ZKTeco SpeedFace V5L TI trong thế hệ mới 2022 được nâng cấp tính năng và lưu trữ tốt hơn các dòng sản phẩm cùng mức giá. Do đó có thể nói tính đến tại thời điểm này thì đây chính là một trong số thiết bị phù hợp nhất trong công tác kiểm soát mùa dịch. Tính năng của sản phẩm máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SpeedFace V5L TI - Hỗ trợ phát hiện trực tiếp thời gian thực - Hỗ trợ đo nhiệt độ cơ thể và phát cảnh báo khi nhiệt độ cao - Khả năng kết nối giao thức giao diện dữ liệu nhiệt độ thông minh - Tích hợp khả năng theo dõi chuyển động của nhân viên trong điều kiện ánh sáng nền mạnh - Sử dụng hệ điều hành Linux, hệ thống ổn định hơn - 8-inch IPS màn hình full-view HD, không có vệt và độ trễ - Hỗ trợ kiểm soát độ lợi tự động và cân bằng trắng tự động - Tích hợp khả năng cài đặt thời gian phơi sáng tối đa - Hỗ trợ giảm nhiễu 2D, giảm nhiễu 3D hiệu quả - Có chế độ theo dõi khoảng thời gian lịch ghi và cài đặt chế độ tải lên - Tích hợp khả năng điều chỉnh độ sáng video, độ tương phản, màu sắc, độ bão hòa, điều chỉnh gamma - Cài đặt thời gian phơi sáng tự động tối đa dễ dàng - Hỗ trợ phơi sáng thông minh khuôn mặt, cài đặt quét khuôn mặt nâng cao thông minh
 2. VietnamSmart chào bán model ZKTeco SmartAC-1 có bộ nhớ lưu trữ siêu khủng phù hợp với mọi công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp nhằm quản lý chấm công nhân viên hiệu quả. Thời gian xử lý dữ liệu của thiết bị vô cùng nhanh, chỉ chừng 1 giây để cho kết quả chính xác. Loại máy này được bán chạy nhất thị trường Việt Nam suốt 15 năm qua. Trải qua nhiều lần nâng cấp với bộ nhớ lưu trữ nhiều hơn, hoạt động nhanh và mượt hơn. Phần mềm bản quyền dành cho ZKTeco SmartAC-1 dễ sử dụng, hoạt động ổn định, có nhiều dạng báo cáo. Phần mềm quản lý chấm công bản quyền được thiết lập ca làm việc theo dạng tham số nên rất linh hoạt, phù hợp cho mọi tình huống Tính năng của sản phẩm máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SmartAC-1 - Hỗ trợ phát hiện trực tiếp thời gian thực - Hỗ trợ đo nhiệt độ cơ thể và phát cảnh báo khi nhiệt độ cao - Khả năng kết nối giao thức giao diện dữ liệu nhiệt độ thông minh - Tích hợp khả năng theo dõi chuyển động của nhân viên trong điều kiện ánh sáng nền mạnh - Sử dụng hệ điều hành Linux, hệ thống ổn định hơn - 8-inch IPS màn hình full-view HD, không có vệt và độ trễ - Hỗ trợ kiểm soát độ lợi tự động và cân bằng trắng tự động - Tích hợp khả năng cài đặt thời gian phơi sáng tối đa - Hỗ trợ giảm nhiễu 2D, giảm nhiễu 3D hiệu quả - Có chế độ theo dõi khoảng thời gian lịch ghi và cài đặt chế độ tải lên - Tích hợp khả năng điều chỉnh độ sáng video, độ tương phản, màu sắc, độ bão hòa, điều chỉnh gamma - Cài đặt thời gian phơi sáng tự động tối đa dễ dàng - Hỗ trợ phơi sáng thông minh khuôn mặt, cài đặt quét khuôn mặt nâng cao thông minh ZKTeco SmartAC-1 là sản phẩm tiên phong trong các loạt máy chấm công khuôn mặt đang có trên thị trường, là sản phẩm được nhập chính hãng có chất lượng cao, bền bỉ cùng thời gian nên luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi doanh nghiệp.
 3. Chiếc máy chấm công KJTech KJ-3300 được bán tại VietnamSmart của nhà Ronald Jack có thiết kế đơn giản, kích thước nhỏ gọn cho phép quý khách hàng có thể lắp đặt ở nhiều nơi trong văn phòng hay công xưởng mà lại không hề chiếm nhiều không gian, diện tích Phần mềm bản quyền dành cho KJTech KJ-3300 dễ sử dụng, hoạt động ổn định, có nhiều dạng báo cáo. Phần mềm quản lý chấm công bản quyền được thiết lập ca làm việc theo dạng tham số nên rất linh hoạt, phù hợp cho mọi tình huống Máy chấm công vân tay KJTech KJ-3300 là giải pháp quản lý nhân viên tối ưu cho công ty, doanh nghiệp. KJTech KJ-3300 sử dụng công nghệ vân tay bằng sinh trắc học để chấm công cho nhân viên. máy chấm công bằng vân tay KJTech KJ-3300 sở hữu con chip chuẩn intel của mỹ giúp xử lý thông tin một cách nhaanh chóng. Thiết bị thế hiện tính chính xác, minh bạch và tính chuyên nghiệp trong quá trình quản lý cho doanh nghiệp của bạn Dòng máy chấm công bằng vân tay này sử dụng công nghệ chấm công bằng vân tay lẫn thẻ từ. Với công nghệ hiện đại và độ tin cậy cao, KJTech KJ-3300 có tốc độ nhận diện đáng ấn tượng, rất nhanh chóng. Thiết bị sẽ tiến hành nhận dấu vân tay của nhân viên và ghi nhận thời gian chuyên cần của mỗi người. Từ đó, người quản lý có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu của nhân viên để tính công, tính lương cho nhân viên, hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel với nhiều định dạng khác nhau
 4. - Lựa sắm một máy chấm công Ronald Jack RJ919 từ VietnamSmart thích đã và đang là vấn đề cực nhọc nhất cho các liên doanh đặt ra khi muốn quản lý nhân viên của mình. Lựa tìm 1 đồ vật chấm công đã khó nhưng khi lựa mua một sản phẩm công nghệ chấm công theo hình thức nào lại càng cạnh tranh hơn. - Chính bởi vậy ở bài viết này VietnamSmart đánh giá 1 thiết bị thiết bị chấm công vân tay Ronald Jack RJ919 dĩ nhiên sẽ là máy hoàn thành được hầu hết yêu cầu của bạn. - tốc độ xử lý của máy rất nhanh, <1s cho một lần quẹt vân tay đề nghị không khiến chậm trễ cho đa phần người khi chấm công 1 lần mang cả trăm người khác. Máy được bảo mật an toàn nhờ cài password hạn chế tình trạng can thiệp gian lận và lấy giữ liệu từ thiết bị. - máy vật dụng chấm công bằng vân tay Ronald Jack RJ-919 do Digistore sản xuất đảm bảo hàng xịn, mới số đông hoàn toàn phụ kiện, chuyên dụng cho bảo hành phải chăng sở hữu 1 đội ngũ nhân viên khoa học chuyên nghiệp. THÔNG SỐ công nghệ Bộ nhớ 3.000 vân tay Dung lượng 100.000 lần IN/ OUT. Môi trường hoạt động từ 0 –> 45 độ C Mắt đọc Chống trầy, chống mài mòn. Chip xử lí Chip xử lí Intel của Mỹ Kết nối RS – 232/485, TCP/IP, USB vận tốc nhỏ hơn một giây trên một lần chấm công. tiếng nói của một dân tộc hiển thị Tiếng Anh và Tiếng việt Hiển thị Tên người dùng khi chấm công Bảo mật Mật khẩu để bảo vệ thứ và dữ liệu Dữ liệu không bị mất khi xảy ra cúp điện, lấy qua internet. Bảo hành 12 tháng
 5. Sản phẩm RJ DG-600 được VietnamSmart nhập khẩu giá tốt là máy chấm công vân tay có kỹ thuật mới nhất từ 2015. Thiết bị sở hữu khả năng lưu trữ 1000 dấu vân tay và dung lượng bộ nhớ lên tới 80000 lần đổi chác. Mỗi nhân viên Chắn chắn khai báo 10 dấu vân tay giúp dễ dàng và tiện dụng hơn trong việc chấm công, dòng trừ những khả năng các ngón tay bị thương tật khi chấm công. lắp thêm chấm công Ronald Jack DG600 được hài hòa hệ thống đóng mở cửa Assess Control, sở hữu hệ thống bảo hiệu bằng âm thanh và password giúp bảo vệ sản phẩm không bị can thiệp xung quanh ý muốn. ngoài ra Ronald Jack DG-600 mang khả năng hẹn giờ tắt – mở vật dụng giúp nâng cao độ bền và tiết kiệm điện hơn. Nổi bật, dữ liệu lưu trong thiết bị không bị mất khi xảy ra cúp điện. (Có Pin lưu điện bên trong sản phẩm công nghệ, lưu được 8 giờ lúc mất điện). ưu thế thiết bị chấm công vân tay RONALD JACK DG-600 – Bảo mật cao: không chấm công dùm được. – tính năng hot mang phầm mềm chấm công tiếng Việt Wise Eye 2014 giúp bạn dễ dàng lúc sử dụng và quản lý trang bị chấm công. – Chấm công theo ca, giờ hành chánh… – Xuất dữ liệu chấm công ra Excel theo định dạng bảng yếu tố, tổng hợp ngày/ tuần/ tháng… – phần mềm chạy trên nền Access2000 hoặc SQL – rất ổn định không bị mất dữ liệu lúc cài lại trang bị – yêu thích sở hữu nhu yếu của các liên doanh, xưởng chế tạo, nhà hàng … Thông số khoa học thiết bị chấm công Ronald Jack DG-600 – Màn hình: 2.8 “TFT – Công suất vân tay: 1000 dấu vân tay – Mỗi người chắc khai báo 10 dấu vân tay – Dung lượng bộ nhớ: 80000 lần Giao dịch – kết hợp hệ thống đóng mở cửa Assess Control – mang Pin lưu điện bên trong thiết bị, lưu được 8 giờ khi mất điện – hợp lại thành một âm thanh và password bảo vệ đồ vật – cứng cáp hẹn giờ mở / tắt sản phẩm công nghệ => An toàn và tiết kiệm điện – Dữ liệu lưu trong trang bị ko bị mất lúc xãy ra cúp điện. – Kết nối: TCP/IP, USB, Password bảo vệ đồ vật – Phần mềm: Wise Eye 2010 – Nguồn cung cấp: DC 12V một.5A – Xác minh Thời gian: ≤0.5 sec – Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C-45 ° C – Độ ẩm hoạt động: 20% -80% – sự cân đối ( W* D * H) : 184mm x 136mm x 37.6mm