• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Kakalottum

Hội viên
 • Số nội dung

  77
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Kakalottum

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

483 lượt xem hồ sơ
 1. Hehe, lâu lắm rồi tôi mới thấy có người nói tôi ngu đấy. XIn thành thật cảm ơn lời khen tặng Kinh nhỉ, tôi rút ra được bài học, cứ thấy ai đó chỉ thấy được cái sai lầm của anh ta là anh gào lên chửi bới ngay. Thật là hay ho cho thái độ học thuật. Anh bảo tôi biết anh thì sợ té đái ra quần, thế anh là ai chứ? HIV, nghiện hút hay đầu gấu, đâm thuê chém mướn à? Chứ tôi nói chuyện thảo luận với cả mấy ông giải Nobel/Fields mãi rồi, thây cũng bình thường. Nói chung văn hóa nó vậy, cũng không trách được. Xét cho cùng, đây cũng là lỗi của chúng tôi, những người làm công tác KH và GD vì đã để cho dân trí, văn hóa và hiểu biết KH của dân VN quá thấp, nên mới xảy ra cơ sự như thế này.
 2. Người ta đã kiểm nghiệm lâu rồi. thuyết tương đối là một lý thuyết hoàn chỉnh ở mức độ vĩ mô. Đã được áp dụng nhiều ở mức độ Vĩ mô và .. Ổn.Cái duy nhất ko ổn là ở mức độ vi mô, tức là kích thước vô cùng bé, khi mà hiệu ứng lượng tử trở nên mạnh. Người ta ko biết cách kết hợp một lý thuyết ở big scale và small scale lại ra sao. Big Bang nó khó, vì lẽ lúc đó vũ trụ chỉ là một điểm, tức là chính cái mà ở mức độ cực nhỏ này. Đó là điều căn bản của lý thuyết Bigbang Vì vậy bất cứ một lý thuyết nào đặt ra thì Phải suy ra được cơ học Newton ở mức độ classical, phải ra được hình học Poisson ở mức độ semiclassical, phải trùng quantum theory ở mức độ lượng tử (ví dụi phải bao hàm được quantum mechanic và phương trình schrodinger, và khi áp dụng với các hành tinh phải ra được thuýet tương đối rộng. Thiếu những cái này (những cái đã được kiểm nghiệm thực tế) thì đặt lý thuyết bằng giời ra đi nữa thì cũng chỉ là trò cười. Giờ tôi chán rồi, ai thích đề ra cái gì thì mặc xác họ.
 3. Tóm lại thì để làm một nhà KH thì phải có đầy đủ rất nhiều tố chất cùng một lúc 1- biết đặt nghi ngờ, tò mò khoa học. 2-Khả năng đọc hiểu, và kiến thức. 3-Kỹ năng nghiên cứu khoa học. 4-Điều kiện nghiên cứu 6-khả năng sáng tạo, Để hội tụ đủ những tố chất này thì cả trăm ngàn người mới may ra có 1 người. Còn để giải quyết nổi những vấn đề khó (nhưng đơn giản gấp vạn lần những cái mà anh ta đòi giải quyết) thì người VN trong lịch sử chưa từng có. đáng tiếc rằng ở đây anh ta chỉ có mỗi 1, thiếu hẳn 2 và 3, 4. Thiếu 2 là vì đến ngay cả instanton anh ta cũng ko biết, cũng chả hiểu một chút gì về thuyết tương đối rộng. Tuy nhiên, thiếu kiến thức thì anh ta đi học 10 năm cũng có thể bổ sung được. Cái khó là cái thứ 3. Thiếu 3 là ở chỗ, khi anh ta thiếu kiến thức thì ko biết cách tra cứu tài liệu tương ứng, tìm cách sáng tạo lại cái bánh xe bò. Sáng tạo ko nổi, bánh xe ko quay được thì tuyên bố lý thuyết bánh xe là sai. =)) Thiếu 4, vì nếu ko anh ta đã hiểu để đứng trên vai người khổng lồ. Anh ta cũng thiếu cả background cần thiết để hiểu cả những cái anh ta sáng tạo. :) : Chính vì vậy, tất cả những cái gọi là công trình của anh ta, tôi đánh giá nó ngang tầm với việc Một mình một ngựa, vác búa quyết chiến . Tôi đánh giá chỉ số thông minh của anh ta không tồi, vì nếu ko thì ko thể biết đặt câu hỏi. Cũng là người đáng khen, được mỗi cái tốt là "niềm đam mê khoa học". Những người như vậy, mặc dù tôi chửi, nhưng tôi vẫn rất quý họ, vì họ ko có điều kiện học hành, do gia đình, do kinh tế, và thậm chí là do cả chính trị nữa. Xét cho cùng là đáng thuơng hơn đáng trách.
 4. Nói chung khuyên thật em đừng đi hỏi du học được không làm cái gì ở đây. Không ai xem được đâu. Lo mà đi học TOEFL và GRE đi, cứ tầm 1300-1400 rồi mới an tâm với ngành XH.
 5. À, anh nói để em nghiệm lý xem có đúng ko. Em sẽ mất trinh năm Dần!!! Do cách cục Thai Phục Vượng Tướng tạo thành tại tiểu hạn năm Dần, Khi nào em mất trinh xong thì lên trên này thông báo để mọi người nghiệm lý nhé.
 6. Xem sai thì anh bảo xem sai, ý em là anh phải nói giảm nói tránh à? :) Đó ko phải là thói quen của anh. Thưa Ms Ba phải :lol: và đồng bóng Nói chugn theo quan điểm của tôi, chồng của em tốt, giống kiểu văn nhân ngày xưa, là người nho nhã có học vấn. Chắc là em chọn một người cùng nghề. Về tính cách của em này, tôi cho rằng mặc dù em này có sao Thai đi với Đào Hoa, phụ giúp bởi thiên không nên khá là khao khát yêu đuơng, hừng hực xuân sức. Để đến năm 35 tuổi thì em chắc là chửa hoang nạo thai tới 3 lần, hat trick nếu nghe một số người ở đây xui em "kiềm chế".. (Không kiếp Kình Hỏa Hao.) Mặc dù vậy, em này vẫn rất là đứng đắn, biết cách cư xử. Có Lộc tồn khử được tính cách hoa nguyệt của Đào Hoa, có Bác Sỹ làm tăng thêm phần đoan trang. EM có thêm Quang quý, thiên đức phúc đức long đức nguyệt đức, tức là đủ cả tứ đức chiếu mệnh, tức là một người rất có đạo đức. Chính vì vậy, khi tương tác với các sao kiểu Đào thai tại mệnh, tôi cho rằng em này chỉ "hừng hực" với chồng, người yêu của mình. Năm nay em có hồng loan đào hoa nguyệt đức Thiên Hỉ nhập hạn, tiếc là ngộ tuần, nên anh phán là sẽ có người yêu chứ không đã cưới rồi. Vè công danh của năm Dần, đầu tiên sẽ có cản trở do tướng quân gặp Tuần, nhưng xuống rồi sẽ lên do có Hóa KHoa chiếu cung tiểu hạn tại Tuất. Nói chung năm nay, ai tán em thì em sẽ dễ đổ lắm vì nhập hạn. Nên cho anh xin một chân nhé. :P
 7. Thực ra ko phải là ác quỷ, mà là có một người dùng một cái trick nào đó để hại. ANh gieo quẻ em sẽ như thế nào với trường đại học Tokyo. Hiện nay, về tâm trạng, em đang rất hứng thú với cái trường này. Đây là một cơ hội lớn của đời em. Tuy nhiên trong quẻ thứ 2, một sự việc giống hệt quẻ đầu tiên, đó là có một deception to be discovered, có một sự thất bại trong việc thực hiện commitment, sự bội ước. Anh ko đoán được sự bội ước đó là cái gì. Có thể liên quan đến học vấn, hoặc cũng có thể chuyện tình cảm (xa nhau). Anh quên béng mất lá số tử vi của em rồi, nhưng nếu anh nhớ ko nhầm là cung phu thê của em có Địa Kiếp hãm đóng. Có thể nó ứng trong giai đoạn này, nhưng tóm lại là phải xem lại đại hạn. Tuy nhiên những cố gắng em làm trong quá khứ sẽ có kết quả. Có một badluck xảy ra..Unexpected interruptions mà có thể delay. Depression. Em cố gắng chạy trốn khó khăn chứ ko chịu giải quyết. Tóm lại, cả hai quẻ đều mô tả sự kiện giống hệt nhau... Thôi, anh té đây, để lại cho diễn đàn này đuợc yên bình. Mấy hôm nay trên diễn đàn bọn anh có một vụ hành hình kiểu hồi giáo, đang xử một thằng tiến sĩ ngôn ngữ học can tội thích lên báo. Đi ném đá thích hơn.
 8. À, anh xem bằng bói bài tarot.Hiện mới chỉ biết xem tử vi, quẻ dịch và bói bài tarot. Xem bài Tarot thì xem đuợc những việc ở gần, xem kinh dịch thì đuợc những việc xa hơn một chút. còn xem tử vi thì xem việc lớn. Tử bình và mai hoa dịch số thì đang học dở. EM học xem tarot đi, dễ cực mà độ chính xác lên đến 90%. Cao hơn cả gieo quẻ, mà học dễ hơn. Trong vòng 1 h đồng hồ. Và xem cũng nhanh nhất. Mua bộ bài tầm 1000 yên xem cả ngày. Cứ có việc gì bói một cái là ra hết. Và độ ứng nghiệm cực nhanh.
 9. Người đàn ông ở đây tôi đoán sẽ là một GS, hoặc advisor chứ ko nhất thiết là bồ, bạn trai.
 10. Thôi thì nghịch chán rồi, leaving thôi. bạn đã mò ra nick WB của tôi, thì chắc cũng đoán ra tôi rồi. Té thôi. Còn đây là những thứ liên quan đến việc ở Tokyo University. Trong thời gian gần đây cậu có sự thành công rực rỡ sau một số cố gắng nào đó, có thể hiểu là hiện này việc nghiên cứu của cậu thành công. Tuy nhiên có một sự thay đổi đột ngột xảy ra làm mọi thứ trở nên rất xấu. .Sự tham vọng, sự lạm dụng lực, có sự hãm hại. Evil xuất hiện. Có một người đàn ông của công lý, người có quỳền lực xuất hiện, tưởngnhư có thể help. Nhưng vẫn có một sự thất bại. Tôi nghĩ bạn nên cẩn thận với cái mới lạ. Có sự thất bại, inability in moving forward. Tôi ko xem bằng lạc việt độn toán.
 11. Chán chêu các bạn ấy rồi. Ai mà chả biết định lý 4 màu đã đuợc chứng minh, tôi đã đưa link rõ ràng còn gì. Nhưng chả thích nói. nghịch chơi, vì biết truớc topic này chả đi đến đâu. Giờ mới nhớ ra cái em Happynewyear này là cái em ở nhật mình xem tử vi cho ngày xưa.Haha.hihi. huhu.hic hic. Hóa ra là đã chọn xa chồng bỏ khu vực Osaka/Ehime đi lên tokyo rồi cơ đấy. Bộ đội mũ cối buôn quần áo.
 12. Thôi, có lẽ ko nên trêu các bạn ấy nữa. Nên hạ màn là vừa. Trêu quá các bạn quá cũng không nên. Tôi có thể làm thầy của thầy các bạn về toán đấy. Nghịch thế là đủ rồi. Giải trí thế thôi.
 13. Dù chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhưng tôi nghĩ rằng, đứng truớc kho tàng kiến thức của nhân loại, thì kiến thức của mỗi cá nhân chả là gì cả. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Đã là tranh luận thì phải bình đẳng, đâu có lý nào đi hỏi người ta học đến đâu rồi chê bai? Có bằng đại học thì chỉ làm cho anh xấu hổ mà thôi, khi kiến thức của anh không bằng một cậu học cấp 3. Ở diễn đàn này chơi thích thật đấy. Đừng có ai nói gì nhé.
 14. Hí hí, thích nhỉ? MÌnh học hết cấp 3 rồi đi bộ đội hai năm. Đi bộ đội xong thì đi buôn quần áo, nhưng kiến thức toán vẫn nhớ. Vẫn giải đuợc phương trình bậc 2 vi hồi xưa có ôn thi đại học. Thế bạn là sinh viên à? Và biết cả tiếng anh nữa cơ à? Tớ học tiếng anh mãi không vào, cái thứ đấy khó lắm. Nói chung rèn luyện là điều vô cùng cần thiết. Thế bạn có rèn luyện bao giờ không? Như bạn nói thì là bạn giỏi nhất diễn đàn rồi, cả tiếng anh tiếng nhật và computer Sciences. Tớ thì chỉ là anh bảo vệ quèn, nên cũng chả dám nói nhiều với các cây cao bóng cả ở đây. Nhưng bài toán bốn màu thì có biết một tý. Thanh Chần.
 15. Chẳng nhẽ tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì không được tranh luận chắc? Vậy từ khi anh tham gia diễn đàn này, anh vào đuợc đại học á? Đã là kiến thức thì không phân biệt học vị. Người có học vị cũng không chắc đã hiểu hơn người không có học vị. Mong anh hiểu rõ điều này. Chả nhẽ tôi phải biết tiếng anh mới đuợc vào diễn đàn này hay sao? Hay bác Thiên Sứ chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi, vậy thì không đuợc tiếp chuyện bạn à? Bác thiên sứ ơi, bạn này bạn ấy kỳ thị học vị ạ. Thanh Chần