• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

blocksolfi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About blocksolfi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 03/04/1983

Contact Methods

 • Website URL
  https://blocksolfi.io/
 1. Tổ hợp quần thể du lịch D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc (Tân Hoàng Minh Phú Quốc) có quy mô 34 ha với mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, nằm tại vị trí đắc địa, chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 km, cách thị trấn Dương Đông 15 km. Dự án D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc tọa lạc Bãi Trường, Phú Quốc kế bên Crystal City – Meyhomes Capital Quốc và Đảo thiên đường Hòn Thơm Paradise Island Quốc – một trong những bãi biển ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc nằm trên km số 9 trong tổng chiều dài 20km của Bãi Trường. Đó là lý do dự án được mệnh danh vị trí vàng “Trung tâm của trung tâm”. Không chỉ sở hữu lợi thế 200m bãi biển cát trắng xóa, hành lang biển rộng, mà dự án còn rất thuận tiện và dễ dàng di chuyển đến các địa điểm khác khi mà đi qua 3 con đường huyết mạch của Phú Quốc chính là: Đường 36m trung tâm Bãi Trường hay còn được biết đến là con đường tỷ đô, Đường An Thới – Cửa Lấp và Đường dạo biển. THÔNG TIN LIÊN HỆ D’.OZEA COSMO BAY PHÚ QUỐC Hiện chủ đầu tư đang bắt đầu cập nhật các thông tin về dự án. Thông tin chính thức sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây. Quý khách quan tâm đầu tư giai đoạn đầu của dự án, đăng ký tư vấn nhanh – Tham quan dự án – Đặt mua,…Quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu form bên dưới hoặc gọi trực tiếp Hotline 0937 553 226 (Call/Zalo/Viber 24/7) Bộ phận kinh doanh chủ đầu tư tiếp nhận sẽ liên lạc để hỗ trợ nhanh nhất cho quý khách hàng Hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây Eagle Land hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư & Phân phối các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường trọng điểm Phú Quốc. Địa chỉ: VP HCM: Tầng 1 Tòa Nhà GIC Tower, 326 CMTT, P.10, Q.3, HCM VP Phú Quốc: B1-802 Khu Phố Waterfront, Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc Số điện thoại: 079 666 9068 mail: hotro.eagleland@gmail.com Website: https://eaglegroup.com.vn/
 2. Siêu dự án D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc tọa lạc giữa trung tâm bãi Trường – bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc, dự án “Quần thể du lịch không ngủ” Tân Hoàng Minh nổi bật với thiết kế mô phỏng “sóng biển”, mỗi đường cong tượng trưng cho những cánh sóng giao hoà mềm mại, tinh tế. Tổ hợp quần thể D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc được đầu tư đồng bộ, công phu từ thiết kế kiến trúc, hạ tầng tiện ích cảnh quan, hệ thống quản lý vận hành thông minh, bao gồm hệ thống các khách sạn, biệt thự biển, shophouse, công viên, quảng trường, khu du lịch tản bộ, khu vui chơi giải trí… Siêu dự án D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc – Tân Hoàng Minh Phú Quốc Quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu form bên dưới hoặc gọi trực tiếp Hotline 0934 029 234 (Call/Zalo/Viber). Bộ phận kinh doanh chủ đầu tư tiếp nhận sẽ liên lạc để hỗ trợ nhanh nhất cho quý khách hàng Thông tin liên hệ HỒ CHÍ MINH: 326 CMT8, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0934 029 234 Email: info@egl.vn PHÚ QUỐC: B1-802 KP Waterfornt, Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc Điện thoại: 0934 029 234 Email: info@egl.vn Website: https://egl.vn/
 3. D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc là tổ hợp quần thể du lịch do tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên quy mô trên 34ha với vị trí hiếm có khi nằm tại Bãi Trường – bãi biển đẹp nhất Đảo Ngọc đang làm thị trường bất động sản Phú Quốc sôi động hơn bao giờ hết. Siêu dự án D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc – Tân Hoàng Minh Group Quý khách quan tâm đầu tư giai đoạn đầu của dự án, đăng ký tư vấn nhanh – Tham quan dự án – Đặt mua,…Quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu form bên dưới hoặc gọi trực tiếp Hotline 0937 553 226 (call/zalo/viber 24/7). Bộ phận kinh doanh chủ đầu tư tiếp nhận sẽ liên lạc để hỗ trợ nhanh nhất cho quý khách hàng Địa chỉ: HỒ CHÍ MINH 326 CMT8, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh PHÚ QUỐC Phú Quốc Waterfront, Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc Điện thoại: 0937 553 226 Email: info@diaocdaongoc.com Website: https://diaocdaongoc.com/
 4. Kể từ năm 2006, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ. Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang sở hữu hàng loạt dự án siêu sang ở vị trí đắc địa trung trong trung tâm thành phố, gần hồ lớn như: D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. San Raffles – Hai Bà Trưng, Hàng Bài, D’. Le Roi Soleil – Quảng An, D’.El Dorado- Phú Thượng… và mới đây là dự án siêu thành phố không ngủ D’.Ozea Cosmo Bay Phú Quốc. Mỗi dự án là một tác phẩm nghệ thuật mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, lãng mạn của thế kỷ XVII-XVIII Thông tin liên hệ DỰ ÁN D’.OZEA COSMO BAY PHÚ QUỐC Địa chỉ dự án: Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Thành Phố Phú Quốc, Kiên Giang Hotline: 0937 553 226 Email: info@tanhoangminh.com.vn Website: https://d-ozeacosmobayphuquoc.com/
 5. Sơn Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow 66A, sơn nội thất siêu cao cấp bề mặt Bóng Mờ, khẳng định chất lượng đỉnh cao với bề mặt đẹp láng mịn và những gam mầu sắc nét độc đáo. Với các tính năng bảo vệ tối ưu. Là giải pháp toàn diện về trang trí, đem lại vẻ đẹp hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow sơn nội thất siêu cao cấp bề mặt bóng mờ chính là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn dành cho bạn. đúng như tên gọi của nó, dòng sản phẩm này tích hợp 5 tính năng trong 1 vô cùng hữu ích. Mua sản phẩm theo thông tin liên hệ sau đây: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH DƯƠNG - Nhà phân phối sơn hàng đầu của mọi công trình! Địa chỉ: Số 587 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0765.00.33.66 Website: https://phanphoison.com.vn
 6. Chiến lược gia tài sản kỹ thuật số của Bank of America, Alkesh Shah, đã dự đoán rằng đối thủ cạnh tranh của Ethereum, Solana có thể trở thành “Visa của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số” trong một ghi chú nghiên cứu ngày 11 tháng 1. Mạng Solana ra mắt vào năm 2020 và kể từ đó đã phát triển thành tiền điện tử lớn thứ 5 với giá trị vốn hóa thị trường là 47 tỷ USD. Một dự án nhanh hơn Ethereum, nó đã được sử dụng để giải quyết hơn 50 tỷ giao dịch và cho ra mắt hơn 5,7 triệu NFT. Liên hệ: Website: https://blocksolfi.io/
 7. Công ty cổ phần Wintec Việt Nam chuyên sản xuất và lắp đặt (tận nhà) cửa cuốn tấm liền, cửa cuốn khe thoáng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có công nghệ sản xuất, máy móc hiện đại và đội ngũ nhân viên lắp đặt nhiệt tình + thân thiện. Không chỉ là người bạn trong lắp đặt cửa chính, cửa phụ cho các chủ cửa hàng, gara, gia đình,… Wintec còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cửa cuốn uy tín, bảo trì định kỳ cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi … Wintec luôn tự hào vì giá trị thương hiệu và uy tín mà chúng tôi đã xây dựng được trong suốt nhiều năm qua. CÔNG TY CỔ PHẦN WINTEC VIỆT NAM ✪ Trụ sở: Tòa nhà Wintec, chợ Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội ✪ Xưởng sản xuất: Thôn Yên Hà, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội ☏ Hotline: 0899.502.466 ✪ Email: cskhwintec@gmail.com Website: https://wintec.vn/
 8. Tấm cỏ nhân tạo sân vườn thường hay được gọi với cái tên là cỏ nhựa hay cỏ nhân tạo dán tường được dùng nhiều trong thiết kế và trang trí chúng có kích thước từ 40cm x 60cm với những dạng bông và lá đính kèm. Một số tên cỏ nhựa thường hay dùng: Cỏ nhựa tai chuột, cỏ nhựa mắt trâu, cỏ nhựa xà lách xoong. THÔNG TIN LIÊN HỆ Conhantaoole.com là trang web chuyên cung cấp những sản phẩm cũng như dịch vụ liên quan đến thiết kế nội thất về cỏ nhân tạo, tường cây giả, bục cây giả giá rẻ uy tín chất lượng nhất hiện nay với 10 năm trong nghề. 122/28/17 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM Hotline: 090 25 23 157 - 0908 502 478 Email: conhantaoole@gmail.com Website: https://conhantaoole.com
 9. Tọa lạc tại xã Nhơn Lý, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhLợi thế nằm dọc tuyến đường liền kề sân golf và cung đường ra Eo Gió, Homeliday Eo Gió Quy Nhơn gồm những căn shophouse mang kiến trúc Địa Trung Hải nổi bật, shophouse quảng trường kiến trúc kiểu Havana, cho tới những căn hộ golf đẹp lạ phong cách villa của Nam Mỹ sẽ kiến tạo những không gian sống, nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất, là mảnh ghép hoàn hỏa của tổ hợp FLC Quy Nhơn.Thông tin nhận báo giáLiên hệ : Nguyễn Thanh HuyTư vấn : 0937759191Website: https://homeliday-eogio.com.vn/
 10. Tiếng Đức được đánh giá là một trong những ngôn ngữ khó hơn tiếng Anh. Hơn nữa, khi bạn có quyết định học tiếng Đức để tham gia chương trình du học thì bạn cần hoàn thiện tất cả những kỹ năng cơ bản về tiếng Đức trong thời gian ngắn. Điều này, bạn phải lựa chọn cho mình một đơn vị đào tạo cực kỳ chất lượng và có uy tín. Mục đích để có thể theo học cũng như đảm bảo kết quả và lộ trình vươn tới bằng B1 nhanh nhất. Xuất khẩu lao động đức với chứng chỉ A2 xem thông tin chi tiết tại: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ Email: vietkhoahocdaotao.edu@gmail.com lienhe.vkh@gmail.com Địa chỉ: Lô 10-02, khu A, khu đô thị Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Số điện thoại: 0912149880 - 0976835311 - 0972357756
 11. CÔNG TY HTECHVINA – CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ-VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY NHƯ: Máy Cấp Vít Tự Động Máy Đo Lực Siết Vít Máy Thổi Hơi Nóng - Máy Khò Nhiệt Máy Vặn Vít Khí Nén Máy Vặn Vít-Tô Vít Điện Mũi Vit - Đầu Vặn Vít Mũi vít thân Lục giác 6 Nhám Xốp Quat Thổi ION - Chống Tĩnh Điện Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH HTECH VINA Địa chỉ: Cờ Đỏ-Cẩm Phúc-Cẩm Giàng-Hải Dương Điện thoại: 0968725889
 12. CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET cam kết: Uy tín hàng đầu “Chữ tín luôn được đặt hàng đầu”. Trong quá trình xây dựng thương hiệu, i-TRUCK VIỆT lấy uy tín làm kim chỉ nam để hoạt động và phát triển, cung cấp các dòng xe chính hãng với chất lượng tốt nhất Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên tâm huyết với nghề, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản về chuyên môn, tư vấn nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, tạo cảm giác thoải mái nhất cho mọi khách hàng. CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Chỉ đường Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Chỉ đường Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: https://itruckviet.com/
 13. Để tạo CV online trên freeC, bạn có thể thực hiện các bước sau: Cách 1: Bước 1: Đăng nhập Bước 2: Tại trang Quản lý CV → Chọn Chỉnh sửa CV Online Bước 3: Cập nhật các thông tin trên CV tại phần bên trái Bước 4: Thay đổi Mẫu CV mà bạn yêu thích bằng cách chọn Thay đổi mẫu CV Cách 2: Khi bạn đã đăng nhập và chọn Ứng tuyển ở 1 công việc cụ thể. Bước 1: Chọn Tạo CV ứng tuyển Bước 2: Cập nhật các thông tin bạn muốn hiển thị trên CV Bước 3: Kiểm tra lại CV hoàn chỉnh trước khi bấm nút Ứng tuyển. Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH freecracy Điện thoại: (84.28) 2253 4031 Trụ sở chính: Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Website: https://employer.freec.asia/
 14. Cầu nâng ô tô là thiết bị được sử dụng nhiều trong các cửa hàng, trung tâm bảo dưỡng xe. Dù vậy, không phải ai cũng hiểu hết về tính năng, công dụng của chúng. Trong chuyên mục hôm nay, các chuyên gia đến từ Thiết bị G8. Sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin cụ thể và chính xác. Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP G8 VIỆT NAM Địa chỉ: 06BT2 - KĐT Cầu Bươu (Cạnh bệnh viên K3 đường Cầu bươu) Thanh Trì, TP Hà Nội SDT: (024) 62596159 & 0354213131 Mail: thietbig8.kd2@gmail.com Website: thietbig8.com.vn
 15. 3 bước để đăng tin tuyển dụng miễn phí 01. Tạo tài khoản Nhà tuyển dụng Đăng ký tài khoản của bạn, sau đó xác thực tài khoản bằng cách truy cập đường dẫn trong email Xác nhận 02. Đăng tin tuyển dụng Tạo và đăng tin tuyển dụng trên nền tảng của freeC. Liên lạc với chúng tôi trong trường hợp cần thiết. 03. Quản lý các đơn ứng tuyển Quản lý và đánh giá tất cả ứng viên trên một nền tảng duy nhất của chúng tôi Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH freecracy Điện thoại: (84.28) 2253 4031 Trụ sở chính: Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Website: https://employer.freec.asia/