• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

blue heart

Hội viên
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About blue heart

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 28/11/1981

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Cháu chào bác Haithienha! Sau 3 tháng và khá nhiều biến động trong đời sống tình cảm, hôm nay cháu trở lại diễn đàn để nhờ bác tư vấn cho cháu về hai lá số này: 1. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 2. Lá số của bạn trai cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thưa bác, qua 2 lá số này có thể nhận thấy dấu hiệu tương đồng về cung Phu-Thê của nhau không ạ? Nếu cháu và người bạn này kêt hôn thì có điểm gì Xung và Khắc cần chú ý không ạ? Mong bác dành chút thời gian giải đáp cho cháu. Cháu cám ơn Bác rất nhiều... :D) Cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến Bác Haithienha và các ace trong diễn đàn. Chúc mọi người luôn an vui và mạnh khỏe!
 2. Cháu cám ơn bác Haithienha ạ. Cháu cũng mong mọi việc sẽ diễn ra như bác đã dự đoán. Tháng sau cháu sẽ thay đổi chỗ ở và công việc. Cháu chỉ thấy Tình duyên của cháu quá là gian nan trắc trở, mà như bác thấy thì cung Phu lại rất xấu. Cháu xin hỏi liệu khả năng "đứt gánh" trong hôn nhân của cháu là có không ạ? Có cách nào khắc phục hay giảm bớt những hạn xấu không ạ? @ntpt: đúng là mình vẫn chưa đám cưới bạn ạ. Nhiều khi việc tưởng chắc trong tay rồi thì lại có sự biến nên mình không thể không tin vào Số Phận.
 3. Bác ơi, Bác xem cho cháu bác nhé...
 4. Bác ơi, bây giờ cháu không muốn là ăn hay kinh doanh nữa. Cháu muốn được làm công tác xã hội, như là làm việc trong 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Gần đây cháu đã nghĩ đến và rất muốn được làm công việc này. Bác có thể xem giúp cháu, cháu có thể theo đuổi công việc này lâu dài được không ạ? Nhắc lại việc bác đã xem cho cháu lúc trước, năm Mão có thể kết hôn, đến năm Thìn thì càng chắc chắn hơn. Nhưng nếu cháu cố tình tránh nó hoặc hôn sự không thành thì qua 2 năm này cháu sẽ không còn cơ hội kết hôn nữa phải không ạ? Cám ơn bác đã sớm dành time cho cháu. Cháu đợi tin Bác.
 5. Bác Haithienha ơi, cháu lại xin phiền bác lần nữa ạ. Lần này, mong bác xem cho cháu về công việc. Cháu vốn không mấy bận tâm đến công danh, sự nghiệp, tiền tài. Làm việc gì cũng được, kiếm nhiều ít cũng được, không ham làm giàu. Chỉ mong đời sống tình cảm được vẹn tròn. Nay tình cảm cháu không thuận, khiến cuộc sống, công việc cháu bị ảnh hưởng nhiều, do tinh thần cháu suy sụp. Cháu nghĩ đến chuyện thay đổi công việc, mong bác Haithienha tư vấn cho cháu: - Cháu có thể theo nghiệp kinh doanh lâu dài được không ạ? (Hiện tại cháu đang làm kinh doanh) - Nếu không, cháu nên theo nghề gì là phù hợp ạ? - Cháu có nên đi xa nhà để làm việc không ạ? - Đường công danh sự nghiệp của cháu có những Hạn nào đáng chú ý không ạ? Rất mong bác dành chút thời gian cho cháu, cháu cám ơn Bác nhiều ạ. Kính chúc Bác mạnh khỏe và an vui.
 6. Bác ơi, cháu tên Đỗ Phương Dung, sinh năm 1981. Mong bác luận tên giúp cháu ạ. Cháu nghe nói tên họ liên quan đến số mệnh, tên cháu nhiều người nói là buồn và lận đận tình duyên, công việc. Nếu tên của cháu quả thật có điều gì không tốt thì có thể đổi tên khác được không ạ? Cháu cám ơn các bác nhiều!!!
 7. Cám ơn bác Haithienha và mọi người đã quan tâm. Những dự đoán của Bác đã giúp cháu bớt được nhiều băn khoăn và nghĩ thông suốt một số việc. Cháu biết ơn bác rất nhiều ạ. @ ntpt: Cám ơn bạn đã quan tâm lá số của mình. Mình sẽ feedback khi có tin vui. Chúc Bác Haithienha và các ACE trong diễn đàn nhiều sức khỏe, bình an và happy!
 8. Có vẻ như cháu chỉ loanh quanh hỏi Bác mãi về tình duyên của mình. Nhưng vẫn còn 1 câu mong bác cho cháu biết được không ạ. Trong năm nay và cho đến lúc kết hôn, cháu có đổ vỡ hoặc sự thay đổi nào về tình cảm không ạ? Cháu đã hỏi nhiều mà không thấy bác trả lời, cháu đoán là bác thấy có nhiều chuyện không tốt nên không tiện nói phải không ạ. Hiện tại cháu mới chia tay với bạn trai cháu rồi. Vì thế cháu muốn hỏi bác xem đây là sự chia tay tạm thời hay là sự thay đổi thực sự trong tình duyên cháu ạ. Xin được hỏi bác thêm 1 câu ngoài lề, vì cháu đã đọc bài tư vấn của bác bên mục Danh tính và Số mệnh. Nhưng lâu nay không thấy bác quay lại topic này. Cháu mạn phép đưa ra câu hỏi ở đây, mong bác chỉ bảo giúp cháu. Cái tên của cháu được cho là rất buồn, cái gì cũng khó thành, nhất là tình cảm nhiều khi tưởng nắm trong tay rồi lại có sự trắc trở chia rẽ. Cháu định làm lễ thay tên mong được cải thiện phần nào số mệnh của mình. Cháu xin được nghe lời khuyên của bác về việc này ạ. Cháu cám ơn bác nhiều lắm.... Chúc bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và happy trong cuộc sống!
 9. Đúng là từ cuối năm ngoái đến giờ tự nhiên người cháu thay đổi lạ, nổi mụn khắp mặt mà từ trước đến giờ không hề bị, và nóng nảy cả cơ thể và tính tình nữa bác ạ. Lúc nào cháu cũng cảm thấy bất an và lo lắng. Người cầu hôn cháu vào tháng 7 âl này liệu có thể là chồng cháu sau này không ạ? Cháu sẽ lấy chồng ở xa hay gần thì tốt hơn ạ? Cháu cám ơn bác!!!
 10. Cháu cám ơn bác đã dành thời gian cho cháu nhiều. Vì có nhiều băn khoăn trong đời sống mà cháu phải làm phiền bác nhiều thế này mong bác thông cảm. Bác ơi, bác cho cháu hỏi, bác có thấy trong năm nay đường tình duyên của cháu có sự thay đổi hay đổ vỡ nào không ạ? Cháu biết bác nhìn lá số sẽ thấy tất cả, mong bác luận giải và cho cháu vài lời khuyên. Hiện tại cháu đang gặp cản trở nhiều quá, không biết nên làm thế nào nữa ạ.
 11. Bác Haithienha oi, bác có thể xem cho cháu trong năm nay có gặp chuyện đổ vỡ tình cảm không ạ? Và bác có thấy cháu có gặp hạn gì lớn năm nay không bác? Mong bác xem cho cháu vì việc này rất gấp và rất quan trọng. Cháu cám ơn bác nhiều!!!
 12. Bác ơi, ngoại hình, tính cách, công việc anh bạn trai hiện tại của cháu đúng y như lời bác mô tả, chỉ có điều ngày cháu mới quen thì anh ấy đúng là gầy, má hóp còn bây giờ thì đã phát tướng rồi ạ. Chúng cháu cũng hay khắc khẩu và bất hòa thường xuyên. Tuy chúng cháu đã có hẹn ước cùng nhau, nhưng còn rất nhiều cản trở, cháu e là khó vượt qua được. Bác đã thấy năm Mão cháu lập gia đình, cụ thể là vào tháng nào ạ? Từ giờ đến lúc đó trong cuộc sống công việc và tình cảm của cháu có biến động gì đáng kể không ạ? Chắc bác cũng đã thấy trong lá số của cháu đường tình duyên nhiều đau buồn và khó khăn lắm, cháu không biết đến bao giờ mới ổn định được. Bác có thể xem giúp cháu những thời điểm bình yên và sóng gió trong cuộc sống gia đạo của cháu sau này được không ah? Cháu rất biết ơn bác đã quan tâm và dành thời gian tư vấn cho cháu. Cháu kính chúc bác nhiều sức khỏe và niềm vui!
 13. Cám ơn bác Haithienha đã xem qua lá số cho cháu. Cháu đi công việc mấy ngày về thấy trả lời của bác mà vui quá! Bác thấy cung phu của cháu xấu lắm nghĩa là chồng cháu là người xấu hay vợ chồng cháu không hợp nhau ạ? Bác có thể nói kỹ hơn về cung phu của cháu được không ạ. Người đó tính tình thế nào, ngoại hình ra sao và mang tuổi gì? Với những người không lập gia đình, thì có thể thấy điều này trên lá số tử vi không ạ? Cháu hỏi câu này vì nghĩ rằng nếu biết lấy chồng là không tốt thì chi bằng hạ quyết tâm sống độc thân có hơn không. Đến tuổi này mà công việc cũng như tình duyên cháu còn nhiều lận đận, chưa ổn định nên cũng khiến gia đình lo lắng ít nhiều. Mong bác dành chút thời gian luận giải cho cháu những thắc mắc này. Cháu cám ơn bác nhiều!
 14. Chào bác Haithienha, Cháu nhờ bác xem giúp cháu về công việc và tình duyên của cháu Hiện cháu đang làm về kinh doanh và cũng thường phải đi xa nhà. Cháu có hợp với ngành này không ah? Trong năm nay công việc của cháu có phát triển thuận lợi không ah? Cháu có dự định chuyển sang sống ở 1 nơi khác, nhưng vẫn duy trì công việc ở nhà. Bác xem cho cháu việc này liệu có thuận không ah? Hiện tại cháu cũng chưa lập gia đình. Bác có thể xem cung Phu và Tử của cháu như thế nào? Và khi nào cháu mới ổn định được tình duyên của mình ah? Cháu xét thấy mọi việc trong cuộc sống của cháu tuy không phải là tốt lắm nhưng cũng đều bình thường, không phải lo nghĩ nhiều bao giờ. Duy chỉ có chuyện tình cảm là khiến cháu buồn nhât thôi ạ. Xem tướng thì ai cũng nói cháu lận đận tình duyên, phải muộn kết hôn mới tốt. Nhờ bác xem giúp cháu lá số này. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cám ơn bác nhiều...
 15. Thưa cô WildLavender, con mới xem hình cô trong diễn đàn nên phải thay đổi cách xưng hô ngay ah. Con đã ghi lại stk của cô, con sẽ gửi 500k vào đó, trong đó, 200k là để giúp cháu bé con anh Tánh, còn 300k con xin góp vào quỹ của trung tâm. Thứ 2 (19/10) con mới thu xếp để chuyển được cô ạ. Cám ơn bạn Compack đã cập nhật thông tin. Chúc mọi người vạn sự tốt lành!!!