• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ieltsjack020

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ieltsjack020

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Buy COVID vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccination Passport - Purchase COVID vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccine passport in UK , Buy Covid vaccine 'passports' - Get strains of meningitis Certificate without being vaccinated , Get strains of meningitis certificate in UK , Buy NSH COVID-19 vaccination passport in Scotland , Buy Original Digital corona Virus passport in England , Buy NHS Covid-19 Digital passport in UK, Buy Covid-19 Digital passport, Get Covid vaccine 'passports, Do You Need COVID Vaccine Passport to Travel , Apply online for a UK passport COVID-19 immunity passports and vaccination certificates ,How Can I Get A Vaccine Passport?, How to use the NHS app as a Covid vaccine passport for travel ,How does Australia's new digital vaccination Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 A coronavirus vaccination certificate is a medical document that confirms vaccination against COVID-19. If you don't want to take the deadly and satanic COVID vaccine but want to travel around and work without a hitch, click on our contact information below. We present you the vaccination pass, the vaccination booklet, the stamps and the QR code for the following countries. Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Estonia Germany Greece Italy Latvia Lithuania Luxembourg Poland Portugal Spain Iceland and Switzerland (non-EU Schengen country) and many other countries in Europe and the USA . contact us and be free from the nasty vaccine.. hit and Place your order... USA COVID-19 VACCINATION RECORD CARD Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Providing you the best range of I Digital corona passport Without you been vaccinated with effective & timely delivery Contact details: As the world continues to respond to COVID-19, we are working to do our part by ensuring the safety of our employees, striving to protect the health and well-being of the communities in which we operate, and providing technology and resources to our customers to help them obtain Covid19 passport or vaccine card without being vaccinated.Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Contact details: Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 All versions include basic information about the vaccine recipient, the manufacturer and brand of the vaccine administered, the date of vaccination, where it was administered and identities of health professionals who administered the vaccines. Filipinos get your international covid yellow cards to travel abroad from us without the jab and keep your DNA unchanged Contact me for more enquiries #covid #COVID19PH #covid19 #covid19UK #CoronavirusLockdown #stayhome Contact us via Email: purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card or COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the NHS App without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly. STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 The UK has updated its travel guidelines to include Covishield in its list of accepted vaccines on Wednesday 22nd September 2021. From 4th October 2021, travelers vaccinated with Covishield will be allowed to enter the UK. The traffic light system of red, amber and green countries based on the levels of COVID-19 risk will be officially scrapped. Travelers will be considered as 'fully vaccinated' if they are inoculated with a full dose of any of these vaccines - * Pfizer BioNTech * Oxford AstraZeneca * Moderna and Janssen (J&J) * Covishield (AstraZeneca) * Vaxzevria (AstraZeneca) * Takeda (Moderna) However, Indian travelers are still required to take a pre-departure test, pay for day two and day eight tests in England, and self-isolate for 10 days upon the arrival. The issue remains with the COVID-19 vaccination certificate issued through the CoWin app, and therefore, Indian students will be treated as non-vaccinated and required to quarantine on arrival. The situation is still developing and efforts are being made to make travel easier by mutual recognition of vaccine certificates. Keep following this thread for updates. Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk An EU vaccine "passport" has been introduced, enabling holders to prove they have been jabbed. The EU Digital Covid Certificate can be used to avoid self-isolating on arrival in the UK, if traveling from amber-list countries. France is an exception. We can help you obtain a registered Covid Passport without you been vaccinated. Contact us via and place your order… Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 DocsWizard. is a flexible online document purchase market place helping individuals from around the globe to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etc... Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com
 2. Buy Real COVID-19 Passport in Australia , coronavirus vaccination certificates, Buy coronavirus vaccination certificates ,Buy Covid-19 vaccination record card in London, Buy Original #COVID19 passport Australia, purchase Original #COVID19 in Australia, purchase #COVID-19 Vaccination Record Card , Buy Registered #COVID19 passport , Buy verified #COVID-19 Passport in Australia Buy COVID-19 Vaccination passport ,Buy COVID-19 Card in USA Without being vaccinated , purchase #COVID19 Vaccination Record Card , Buy COVID - 19 Passport In UK , Buy COVID vaccine passports in United Kingdom, Buy COVID-19 vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccination Passport - Purchase COVID vaccine passports in Australia , Buy Covid vaccine vaccine passport in UK Buy Covid-19 vaccine passport card ' - Get strains of meningitis Certificate without being vaccinated , Get strains of meningitis certificate in Saudi Arabia , Buy COVID-19 vaccination passport in Scotland , Buy Original Digital corona passport in England , Buy Covid-19 Digital passport ,Buy Covid-19 Digital passport, Get Covid vaccine 'passports, Do You Need COVID Vaccine Passport to Travel , Apply online for a UK passport COVID-19 immunity passports and vaccination certificates ,How Can I Get A Vaccine Passport?, How to use the NHS app as a Covid vaccine passport for travel ,How does Australia's new digital vaccination WhatsApp:+44 7375 367968 Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com A coronavirus vaccination certificate is a medical document that confirms vaccination against COVID-19. If you don't want to take the deadly and satanic COVID vaccine but want to travel around and work without a hitch, click on our contact information below. We present you the vaccination pass, the vaccination booklet, the stamps and the QR code for the following countries. Austria #Belgium #Bulgaria Croatia Czech Republic #Denmark #Estonia #Germany Greece Italy Latvia Lithuania Luxembourg Poland Portugal Spain Iceland and Switzerland (non-EU Schengen country) and many other countries in Europe and the USA . contact us and be free from the nasty vaccine.. Place your order... Providing you the best range of I Digital corona passport Without you been vaccinated with effective & timely delivery Contact details: Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk As the world continues to respond to COVID-19, we are working to do our part by ensuring the safety of our employees, striving to protect the health and well-being of the communities in which we operate, and providing technology and resources to our customers to help them obtain Covid19 passport or vaccine card without being vaccinated. STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Contact details: WhatsApp:+44 7375 367968 Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk All versions include basic information about the vaccine recipient, the manufacturer and brand of the vaccine administered, the date of vaccination, where it was administered and identities of health professionals who administered the vaccines. Filipinos get your international covid yellow cards to travel abroad from us without the jab and keep your DNA unchanged Contact me for more enquiries #covid #COVID19PH #covid19 #covid19UK #CoronavirusLockdown #stayhome Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Contact us via WhatsApp:+44 7375 367968 purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card or COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the NHS App without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly. Skype ID: Ielts Online. The UK has updated its travel guidelines to include Covishield in its list of accepted vaccines on Wednesday 22nd September 2021. From 4th October 2021, travelers vaccinated with Covishield will be allowed to enter the UK. The traffic light system of red, amber and green countries based on the levels of COVID-19 risk will be officially scrapped. Travelers will be considered as ‘fully vaccinated’ if they are inoculated with a full dose of any of these vaccines - * Pfizer BioNTech * Oxford AstraZeneca * Moderna and Janssen (J&J) * Covishield (AstraZeneca) * Vaxzevria (AstraZeneca) * Takeda (Moderna) However, Indian travelers are still required to take a pre-departure test, pay for day two and day eight tests in England, and self-isolate for 10 days upon the arrival. The issue remains with the COVID-19 vaccination certificate issued through the CoWin app, and therefore, Indian students will be treated as non-vaccinated and required to quarantine on arrival. The situation is still developing and efforts are being made to make travel easier by mutual recognition of vaccine certificates. Keep following this thread for updates.WhatsApp:+44 7375 367968 Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk Email: cruzdonaldez090@yahoo.com An EU vaccine "passport" has been introduced, enabling holders to prove they have been jabbed. The EU Digital Covid Certificate can be used to avoid self-isolating on arrival in the UK, if traveling from amber-list countries. France is an exception. We can help you obtain a registered Covid Passport without you been vaccinated. Contact us and place your order…WhatsApp:+44 7375 367968 DocsWizard. is a flexible online document purchase market place helping individuals from around the globe to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etcWhatsApp:+44 7375 367968
 3. Buy COVID vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccination Passport - Purchase COVID vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccine passport in UK , Buy Covid vaccine 'passports' - Get strains of meningitis Certificate without being vaccinated , Get strains of meningitis certificate in UK , Buy NSH COVID-19 vaccination passport in Scotland , Buy Original Digital corona Virus passport in England , Buy NHS Covid-19 Digital passport in UK, Buy Covid-19 Digital passport, Get Covid vaccine 'passports, Do You Need COVID Vaccine Passport to Travel , Apply online for a UK passport COVID-19 immunity passports and vaccination certificates ,How Can I Get A Vaccine Passport?, How to use the NHS app as a Covid vaccine passport for travel ,How does Australia's new digital vaccination Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 A coronavirus vaccination certificate is a medical document that confirms vaccination against COVID-19. If you don't want to take the deadly and satanic COVID vaccine but want to travel around and work without a hitch, click on our contact information below. We present you the vaccination pass, the vaccination booklet, the stamps and the QR code for the following countries. Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Estonia Germany Greece Italy Latvia Lithuania Luxembourg Poland Portugal Spain Iceland and Switzerland (non-EU Schengen country) and many other countries in Europe and the USA . contact us and be free from the nasty vaccine.. hit and Place your order... USA COVID-19 VACCINATION RECORD CARD Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Providing you the best range of I Digital corona passport Without you been vaccinated with effective & timely delivery Contact details: As the world continues to respond to COVID-19, we are working to do our part by ensuring the safety of our employees, striving to protect the health and well-being of the communities in which we operate, and providing technology and resources to our customers to help them obtain Covid19 passport or vaccine card without being vaccinated.Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Contact details: Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 All versions include basic information about the vaccine recipient, the manufacturer and brand of the vaccine administered, the date of vaccination, where it was administered and identities of health professionals who administered the vaccines. Filipinos get your international covid yellow cards to travel abroad from us without the jab and keep your DNA unchanged Contact me for more enquiries #covid #COVID19PH #covid19 #covid19UK #CoronavirusLockdown #stayhome Contact us via Email: purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card or COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the NHS App without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly. STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 The UK has updated its travel guidelines to include Covishield in its list of accepted vaccines on Wednesday 22nd September 2021. From 4th October 2021, travelers vaccinated with Covishield will be allowed to enter the UK. The traffic light system of red, amber and green countries based on the levels of COVID-19 risk will be officially scrapped. Travelers will be considered as 'fully vaccinated' if they are inoculated with a full dose of any of these vaccines - * Pfizer BioNTech * Oxford AstraZeneca * Moderna and Janssen (J&J) * Covishield (AstraZeneca) * Vaxzevria (AstraZeneca) * Takeda (Moderna) However, Indian travelers are still required to take a pre-departure test, pay for day two and day eight tests in England, and self-isolate for 10 days upon the arrival. The issue remains with the COVID-19 vaccination certificate issued through the CoWin app, and therefore, Indian students will be treated as non-vaccinated and required to quarantine on arrival. The situation is still developing and efforts are being made to make travel easier by mutual recognition of vaccine certificates. Keep following this thread for updates. Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk An EU vaccine "passport" has been introduced, enabling holders to prove they have been jabbed. The EU Digital Covid Certificate can be used to avoid self-isolating on arrival in the UK, if traveling from amber-list countries. France is an exception. We can help you obtain a registered Covid Passport without you been vaccinated. Contact us via and place your order… Telegram:WhatsApp:+44 7375 367968 DocsWizard. is a flexible online document purchase market place helping individuals from around the globe to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etc... Contact Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com
 4. Buy COVID-19 Vaccination Certificate Buy Covid-19 Digital Certificate in Australia, - Buy COVID-19 Vaccination Record Card in USA, Buy Covid-19 Digital Certificate, in United kingdom,Buy Covid-19 Digital Certificate, in Germany - Here's how to get the second dose of the COVID-19 vaccine - Covid-19 vaccination record card and vaccination kits - COVID-19 vaccine passports - What to expect after your COVID-19 vaccination - What Are COVID-19 Vaccine Cards? - COVID-19 pandemic - Buy COVID-19 vaccine passports in UK, USA - Buy Original COVID-19 Digital passport In Denmark - Buy Real Digital COVID-19 passport In USA- Buy Original Qatar Digital corona passport - Buy Verified Digital COVID-19 vaccine passports in UK -Buy Original USA Digital corona passport - Get Real Australian Digital corona passport - Buy Original COVID-19 Vaccine Cards in CANADA Digital corona passport - Get Original Denmark Digital corona passport - Buy Digital corona passport - Buy Covid-19 Digital passport in Denmark - Buy Covid-19 Digital passport without being vaccinated - Buy Covid-19 Digital passport Online in UK - Buy COVID-19 vaccine passports in United Kingdom, London, Manchester - COVID-19 vaccine Estonia - vaccine allocation and distribution, administration, prioritization, vaccinating healthcare providers, safety, vaccine - coronavirus vaccination certificates - Buy Original #COVID-19 Vaccination Record Card without been vaccinated in Canada - purchase Original #COVID-19 Vaccination Record Card without been vaccinated in New York - purchase verified #COVID-19 Digital Vaccination Record Card online in UK, USA, Buy Registered #COVID-19Vaccination Record Card in UK, USA, GERMANY and ITALY - buy-covid-19-vaccination-pass-cards-buy-passports nhs-wales-covid-pass-qr-code-for-sale buy-covid-19-vaccination-certificate-buy-covid-19-certificate-passport-in-australia-buy-covid-19-vaccination-passport buy-covid-19-vaccination-pass-cards-buy-passports buy-european-digital-covid-certificate-buy-eu-digital-covid-19-certificate carte-de-vaccination-covid-a-vendre buy-covid-19-vaccination-pass-cards-buy-passports buy-eu-digital-covid-certificate Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Buy Registered and verified #COVID-19 Vaccination Record Card in Canada, UK, USA, DUBAI in CANADA - Buy Real COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated - purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card and NCLEX license without exam. purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card and COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the database without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly DocsWizard. is a flexible online document purchase market place helping individuals from around the glob to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etc... Contact details: WhatsApp:+44 7375 367968 Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk
 5. Buy Real COVID-19 Passport in Australia , coronavirus vaccination certificates, Buy coronavirus vaccination certificates ,Buy Covid-19 vaccination record card in London, Buy Original #COVID19 passport Australia, purchase Original #COVID19 in Australia, purchase #COVID-19 Vaccination Record Card , Buy Registered #COVID19 passport , Buy verified #COVID-19 Passport in Australia Buy COVID-19 Vaccination passport ,Buy COVID-19 Card in USA Without being vaccinated , purchase #COVID19 Vaccination Record Card , Buy COVID - 19 Passport In UK , Buy COVID vaccine passports in United Kingdom, Buy COVID-19 vaccine passports in Australia , Buy coronavirus vaccination Passport - Purchase COVID vaccine passports in Australia , Buy Covid vaccine vaccine passport in UK Buy Covid-19 vaccine passport card ' - Get strains of meningitis Certificate without being vaccinated , Get strains of meningitis certificate in Saudi Arabia , Buy COVID-19 vaccination passport in Scotland , Buy Original Digital corona passport in England , Buy Covid-19 Digital passport ,Buy Covid-19 Digital passport, Get Covid vaccine 'passports, Do You Need COVID Vaccine Passport to Travel , Apply online for a UK passport COVID-19 immunity passports and vaccination certificates ,How Can I Get A Vaccine Passport?, How to use the NHS app as a Covid vaccine passport for travel ,How does Australia's new digital vaccination WhatsApp:+44 7375 367968 Will be registered under your State Department Health service and CDC With our card you can travel to any location work at any location Get admitted into Any school Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com A coronavirus vaccination certificate is a medical document that confirms vaccination against COVID-19. If you don't want to take the deadly and satanic COVID vaccine but want to travel around and work without a hitch, click on our contact information below. We present you the vaccination pass, the vaccination booklet, the stamps and the QR code for the following countries. Austria #Belgium #Bulgaria Croatia Czech Republic #Denmark #Estonia #Germany Greece Italy Latvia Lithuania Luxembourg Poland Portugal Spain Iceland and Switzerland (non-EU Schengen country) and many other countries in Europe and the USA . contact us and be free from the nasty vaccine.. Place your order... Providing you the best range of I Digital corona passport Without you been vaccinated with effective & timely delivery Contact details: Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk As the world continues to respond to COVID-19, we are working to do our part by ensuring the safety of our employees, striving to protect the health and well-being of the communities in which we operate, and providing technology and resources to our customers to help them obtain Covid19 passport or vaccine card without being vaccinated. STAY AWAY FROM THE VACCINE. I cannot lay any more emphasis on this. I am pretty sure most of you have seen already how dangerous the vaccine is. If you need the vaccine certificates, vaccine cards or vaccine passport message us and we will get you an authentic, valid and registered vaccine certificate with QR Scan Code activated, which you can use wherever and however you want as it proofs you have already been vaccinated. This is our own way of saving as many people as we possibly can from the poisonous vaccine. Contact details: WhatsApp:+44 7375 367968 Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk All versions include basic information about the vaccine recipient, the manufacturer and brand of the vaccine administered, the date of vaccination, where it was administered and identities of health professionals who administered the vaccines. Filipinos get your international covid yellow cards to travel abroad from us without the jab and keep your DNA unchanged Contact me for more enquiries #covid #COVID19PH #covid19 #covid19UK #CoronavirusLockdown #stayhome Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Contact us via WhatsApp:+44 7375 367968 purchase Registered and verified #COVID19 Vaccination Record Card or COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the NHS App without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly. Skype ID: Ielts Online. The UK has updated its travel guidelines to include Covishield in its list of accepted vaccines on Wednesday 22nd September 2021. From 4th October 2021, travelers vaccinated with Covishield will be allowed to enter the UK. The traffic light system of red, amber and green countries based on the levels of COVID-19 risk will be officially scrapped. Travelers will be considered as ‘fully vaccinated’ if they are inoculated with a full dose of any of these vaccines - * Pfizer BioNTech * Oxford AstraZeneca * Moderna and Janssen (J&J) * Covishield (AstraZeneca) * Vaxzevria (AstraZeneca) * Takeda (Moderna) However, Indian travelers are still required to take a pre-departure test, pay for day two and day eight tests in England, and self-isolate for 10 days upon the arrival. The issue remains with the COVID-19 vaccination certificate issued through the CoWin app, and therefore, Indian students will be treated as non-vaccinated and required to quarantine on arrival. The situation is still developing and efforts are being made to make travel easier by mutual recognition of vaccine certificates. Keep following this thread for updates.WhatsApp:+44 7375 367968 Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk Email: cruzdonaldez090@yahoo.com An EU vaccine "passport" has been introduced, enabling holders to prove they have been jabbed. The EU Digital Covid Certificate can be used to avoid self-isolating on arrival in the UK, if traveling from amber-list countries. France is an exception. We can help you obtain a registered Covid Passport without you been vaccinated. Contact us and place your order…WhatsApp:+44 7375 367968 DocsWizard. is a flexible online document purchase market place helping individuals from around the globe to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etcWhatsApp:+44 7375 367968
 6. Buy EU Digital COVID-19 Travel Certificate Buy Covid-19 digitale Passports schweiz: Buy Covid-19 Vaccination Card WhatsApp:+44 7375 367968 WE PROVIDE COVID-19 VACCINE CARDS How To get yourself a registered vaccination card, signed by a medical Doctor and get yourself registered into the state’s department of health database as vaccinated without taking the COVID-19 vaccine. Buy Covid-19 Vaccine Card Now Buy Covid-19 Vaccine Certificate without getting the jab Buy Original Digital corona Virus passport in England , Buy NSH Covid-19 Digital passport in UK Buy Covid-19 Vaccine Card which is registered in your state health database Buy Covid-19 Vaccine Card at a very good price Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email:cruzdonaldez090@yahoo.com USA CARDS: CDC REGISTERED It’s time for us to stand and FIGHT against the COVID-19 inoculation Are u in: EU Canada North and South America UK Australia New Zealand And u are: Indoors Can’t attend events Not working Can’t travel Can’t go clubbing Because u haven’t taken the poisonous inoculation and the government and your employers are forcing you to take the vaccine We are against this demonic selfish interest of the government. And we are here to tell you people that it’s time to cry no more. You can buy your Covid Vaccine Passport card with an active QR scan code now for you and your family and also for your friends, and it will be register in the system database the same way it’s done for those who have taken the Inoculation . Contact admin at WhatsApp:+44 7375 367968 FELLOW UNVACCINATED Buy Covid-19 Digital passport in Canada, Buy Covid-19 #Digital #passport, Get Covid vaccine 'passports We provide database Covid-19 vaccine card/Certificate/ passport Buy USA Covid card (registered under your state department of health ) Buy Canada Covid card (Registered on the Healthcare ) Buy UK NHS covid pass ( Registered under NHS system) Ireland (Registered with the HSE system) EU digital covid certificate for European countries Place your order UNVACCINATED We provide Covid-19 vaccine card/Certificate/ passport USA Covid card (registered under your state department of health ) Buy Canada Covid-19 Digital Certificate (Registered on the Healthcare ) Buy NHS covid-19 passport in UK ( Registered under NHS system) Buy Ireland Covid-19 digital certificate (Registered with the HSE system) Buy EU digital covid-19 certificate for European countries Place your order Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com
 7. How Can I Get a Vaccine Passport Buy Real COVID-19 Passport in Australia , coronavirus vaccination certificates, Buy coronavirus vaccination certificates, Buy Covid-19 vaccination record card in London, Buy Original #COVID19 passport Australia, purchase Original # COVID19 vaccine card in Australia, purchase #COVID19 Vaccination Record Card, Buy Registered # COVID19 passport, Buy verified #COVID-19 Vaccine Passport in Australia, Buy COVID-19 Vaccination passport, Buy original CDC Card in USA Without being vaccinated, purchase #COVID19 Vaccination Record Card, Buy COVID - 19 Passport In UK, Buy COVID-19 vaccine certificate, Covid-19 passports in United Kingdom, Buy COVID-19 vaccine Certificate in Australia, Buy coronavirus vaccination Passport - Purchase COVID-19 vaccine passports in Australia Buy coronavirus vaccine passport in UK, Buy NHS Covid-19 vaccine ‘#passports '- Get strains of meningitis Certificate without being vaccinated, Get strains of meningitis certificate in Saudi Arabia, Buy NHS #COVID-19 vaccination passport in Scotland , Buy Original Digital corona Virus Covid-19 passport in England Buy Covid-19 Digital Certificate in Australia, Buy Covid-19 Digital passport in Denmark, Buy Covid-19 #Digital #passport,Get Covid-19 vaccine passports Do You Need COVID Vaccine Passport to Travel, Apply online for a UK passport COVID-19 immunity passports and vaccination certificates, How Can I Get A Vaccine Passport ?, How to use the NHS app as a Covid vaccine passport for travel, How does Australia's new digital vaccination-Get a vaccine passport buy Covid-19 vaccination certificate #Buy #COVID-19 Digital,Certificate Passport in Australia, Buy COVID-19 Vaccination passport# Buy Covid-19 Digital Certificate without being vaccinated #Buy EU Covid -19 Passport In United Kingdom #Buy Coivd-19 Certificate In Canada.Buy Covid-19 Digital passport in uk Buy Covid-19 Digital passport online,Buy Covid-19 Digital passport, in Australia,Buy Covid-19 Digital passport, in #Romania,Buy #Covid-19 Digital passport in France #Buy EU digital covid-19 vaccine passport and Booster,COVID-19 vaccine certificate Buy NHS Covid-19 Certificate In UK,Buy Covid-19 Certificate In Australia A coronavirus vaccination certificate is a medical document that confirms vaccination against COVID-19. WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk As the world continues to respond to COVID-19, we are working to do our part by ensuring the safety of our employees, striving to protect the health and well-being of the communities in which we operate, and providing technology and resources to our customers to help them obtain Covid19 passport or vaccine card without being vaccinated. Contact us via purchase Registered and verified # COVID19 Vaccination Record Card or COVID vaccine passports. We provide COVID - 19 Vaccination Record Card with registration into the NHS App without been vaccinated. No risk you get 100% of your money back if you fail. Please let us know if you are interested. We will share further details accordingly. The UK has updated its travel guidelines to include Covishield in its list of accepted vaccines on Wednesday 22nd September 2021. Everything you need to know about vaccine passports From 4th October 2021, travelers vaccinated with Covishield will be allowed to enter the UK. The traffic light system of red, amber and green countries based on the levels of COVID-19 risk will be officially scrapped. Travelers will be considered as 'fully vaccinated' if they are inoculated with a full dose of any of these vaccines - * Pfizer BioNTech * Oxford AstraZeneca * Moderna and Janssen (J&J) * Covishield (AstraZeneca) * Vaxzevria (AstraZeneca) * Takeda (Moderna) However, Indian travelers are still required to take a pre-departure test, pay for day two and day eight tests in England, and self-isolate for 10 days upon the arrival. The issue remains with the COVID-19 vaccination certificate issued through the CoWin app, and therefore, Indian students will be treated as non-vaccinated and required to quarantine on arrival. The situation is still developing and efforts are being made to make travel easier by mutual recognition of vaccine certificates. Keep following this thread for updates. An EU vaccine "passport" has been introduced, enabling holders to prove they have been jabbed. The EU Digital Covid Certificate can be usedto avoid self-isolating on arrival in the UK, if traveling from amber-list countries. France is an exception. We can help you obtain a registered Covid Passport without you been vaccinated. Contact us and place your order… WhatsApp:+44 7375 367968 Email: cruzdonaldez090@yahoo.com Join us on Telegram: https://t.me/+KBtzoC7R0WU1ZmNk flexible online document purchase market place helping individuals from around the globe to acquire documents such as COVID vaccine passports and COVID - 19 Vaccination Record Card without been vaccinated. ff driving license, university degrees, resident permits, international passports, travel visas, and language certification etc ...