• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

webthucchien

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About webthucchien

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://tangdiemdomain.com/
 1. Dịch vụ diệt mối tại USA Pest Control là dịch vụ chuyên xử lý các loại mối mọt gây hại cho đồ đạc, các vật dụng bằng gỗ trong ngôi nhà của bạn. Mối được ví là kẻ hủy diệt thầm lặng vì chúng ẩn nấp kỹ, phát triển rất nhanh, chỉ cần một dịch mối nhỏ cũng có thể phá hoại cũng như gây ra thiệt hại lớn. Xem thêm: https://dietcontrung.com.vn/
 2. Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt Là tổ chức tư vấn đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, Giải Pháp Trí Việt luôn đặt chất lượng, lợi ích về sức khỏe của cộng đồng và sự phát triển của doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. https://giaiphaptriviet.com/ Nhà gỗ xanh Mộc Trần Gia - Thi Công Nhà Gỗ Nhà gỗ xanh là nhà gỗ được làm từ gỗ sao xanh. Đây là một trong những loại gỗ quý hiếm được nằm trong nhóm III thuộc danh sách gỗ quý của nước ta. Người ta dùng gỗ sao xanh trong công nghiệp xây dựng và thiết kế đồ nội thất khá nhiều. Phải kể đến là: bàn ghế, phản sập, đôn, giường ngủ, cầu thang, sàn gỗ, cửa nhà…Trong bài viết này, Mộc Trần Gia sẽ giúp bạn biết rõ hơn về quy trình thi công nhà gỗ sao xanh của chúng tôi. Xem thêm: https://thicongnhago.vn/nha-go-xanh Thông tin liên hệ Địa chỉ: 130/2 Đường Thạnh Lộc 19 - KP3C P.Thạnh Lộc - Q.12 TP Hồ Chí Minh Hotline: Mr Hoàng - 0927000111 Email: mocphongcach123@gmail.com Website: https://thicongnhago.vn
 3. Nhà gỗ xanh Mộc Trần Gia - Thi Công Nhà Gỗ Nhà gỗ xanh là nhà gỗ được làm từ gỗ sao xanh. Đây là một trong những loại gỗ quý hiếm được nằm trong nhóm III thuộc danh sách gỗ quý của nước ta. Người ta dùng gỗ sao xanh trong công nghiệp xây dựng và thiết kế đồ nội thất khá nhiều. Phải kể đến là: bàn ghế, phản sập, đôn, giường ngủ, cầu thang, sàn gỗ, cửa nhà…Trong bài viết này, Mộc Trần Gia sẽ giúp bạn biết rõ hơn về quy trình thi công nhà gỗ sao xanh của chúng tôi. Xem thêm: https://thicongnhago.vn/nha-go-xanh Thông tin liên hệ Địa chỉ: 130/2 Đường Thạnh Lộc 19 - KP3C P.Thạnh Lộc - Q.12 TP Hồ Chí Minh Hotline: Mr Hoàng - 0927000111 Email: mocphongcach123@gmail.com Website: https://thicongnhago.vn Hiện nay, cửa gỗ nhựa chịu nước là một trong những dòng cửa thịnh hành và phổ biến nhất trên thị trường cửa gỗ công nghiệp. Gỗ nhựa composite chỉ mới xuất hiện nhưng loại vật liệu này đã đem tới một sản phẩm cửa gỗ công nghiệp có nhiều tính năng tuyệt vời: chống nước tuyệt đối, không cong vênh mối mọt, chống cháy cực hiệu quả. Không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ cao, chất lượng tốt mà còn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau từ cao cấp cho đến bình dân Xem thêm: https://thegioicuahiendai.com/cua-go-nhua-chiu-nuoc/ https://thegioicuahiendai.com/
 4. Ngày nay, có rất nhiều đơn vị mở ra dịch vụ tư vấn và thiết kế nhà gỗ hiện đại. Tuy nhiên, để tìm một đơn vị có uy tín quả thực không phải là điều dễ dàng. Nhằm giúp mọi người biết rõ hơn về dịch vụ tư vấn và thiết kế nhà gỗ hiện đại tại Mộc Trần Gia. Chúng tôi đã cho ra đời bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Xem thêm: https://thicongnhago.vn/dia-chi-thi-cong-va-thiet-ke-nha-go-hien-dai
 5. CE có tên đầy đủ là Conformité Européenne, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tiêu chuẩn Châu Âu. CE Marking là tên chính thức của CE. Một sản phẩm đạt được chứng nhận CE có nghĩa là nó có thể lưu thông tự do trên thị trường Châu Âu, được pháp luật EU công nhận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về chứng nhận CE qua bài viết dưới đây nhé! Xem thêm: https://giaiphaptriviet.com/chung-nhan-ce-la-gi/ Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt Hotline: 0905 626 090 Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com Website: https://giaiphaptriviet.com Bắt kịp xu hướng thời đại mới, Sunshine Group đã lên ý tưởng triển khai dự án Sunshine Green Iconic theo mô hình xanh kết hợp với ứng công nghệ tiên tiến trong từng căn hộ. Sunshine Green Iconic giá bán căn hộ ra sao? Bạn sẽ nhận lại những ưu đãi gì khi sở hữu căn hộ tại Green Iconic? Cùng ICE HOMES tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Xem thêm: https://iechomes.com/tong-quan-du-an-sunshine-green-iconic/ IEC HOMES – THÔNG TIN BĐS CHỦ ĐẦU TƯ IEC SDT: 0948 413 579 Website: www.iechomes.com Fanpage: www.facebook.com/iechomes Vật liệu nội thất ngày càng được chú trọng trong bước hoàn thiện công trình với ý nghĩa thẩm mỹ, độ bền qua thời gian cùng giá thành hợp lý. Nhắc đến cửa gỗ nội thất, cửa nhựa gỗ composite là dòng sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu. Vậy địa nào cung cấp cửa nhựa composite Hải Phòng uy tín, chất lượng cao? Mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết sau để có câu trả lời chính xác nhất. Xem thêm: https://thegioicuahiendai.com/cua-nhua-composite-hai-phong/ Website: https://thegioicuahiendai.com/
 6. CE có tên đầy đủ là Conformité Européenne, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tiêu chuẩn Châu Âu. CE Marking là tên chính thức của CE. Một sản phẩm đạt được chứng nhận CE có nghĩa là nó có thể lưu thông tự do trên thị trường Châu Âu, được pháp luật EU công nhận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về chứng nhận CE qua bài viết dưới đây nhé! Xem thêm: https://giaiphaptriviet.com/chung-nhan-ce-la-gi/ Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt Hotline: 0905 626 090 Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com Website: https://giaiphaptriviet.com
 7. Chung cư Hưng Thịnh Linh Đàm là tổ hợp căn hộ chung cư kết hợp trung tâm thương mại tọa lạc tại vị trí đẹp nhất thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Với nhiều đột phá trong thiết kế, tiện ích và chất lượng, cư dân chung cư Hưng Thịnh Linh
 8. Nhà gỗ lục giác là những công trình kiến trúc thời xưa. Gắn liền với các cung điện và được lưu giữ cho tới thời nay. Nhà gỗ lục giác còn có tên gọi là lầu vọng nguyệt hay nhà chòi lục giác. Thường được nhiều khu du lịch sinh thái, quán cà phê hay biệt thự lựa chọn thi công nhằm mục đích kinh doanh, giải trí. 1. Nhà gỗ lục giác có những đặc điểm gì? Sự cân bằng của cấu trúc gỗ tự nó tốt hơn các cấu trúc khác, các đặc tính vật lý của gỗ sẽ được ổn định sau khi xử lý, và nó sẽ không dễ dàng biến dạng hoặc phản ứng hóa học. Khi độ ẩm cân bằng của gỗ dưới 19%, chính vì điều này mà bọ không thể sống sót. Điều này khiến cho gỗ được lựa chọn làm vật liệu xây dựng nhà gỗ các loại từ xưa tới nay. Thiết kế của nhà gỗ lục giác bao gồm 06 cây cột và 06 cây kèo được làm từ những loại gỗ quý hiếm, sắp thành hình lục giác. Phần mái sẽ được làm thành hình nón, kiểu một mái, hai mái hay ba mái. Tất cả các mái của nhà lục giác đều được làm bằng ngói. Trong chòi lục giác có nhiều kiểu dáng, hoa văn được trang trí khá bắt mắt. Chủ nhân có thể thiết kế thêm lan can, cầu thang,...tuỳ theo sở thích để tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Hơn nữa, người ta cũng thường xây thêm nhà chòi gỗ trên một cái ao, hồ nước hoặc trang trí nhiều hoa lá, cây cỏ, đèn điện ở xung quanh. >>Xem chi tiết tại: https://thicongnhago.vn/nha-go-luc-giac Ngoài ra, bạn có thể xem thêm 1 số bài viết khác về nhà gỗ như: https://thicongnhago.vn/mau-nha-go-dep-gia-re https://thicongnhago.vn/nha-go-mini https://thicongnhago.vn/nha-go-co-truyen Thông tin liên hệ Địa chỉ: 130/2 Đường Thạnh Lộc 19 - KP3C P.Thạnh Lộc - Q.12 TP Hồ Chí Minh Hotline: Mr Hoàng - 0927000111 Email: mocphongcach123@gmail.com Website: https://thicongnhago.vn/
 9. Nhà thông minh là một trong những xu hướng nhà tiện nghi, hiện đại đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Nhu cầu nhà thông minh tại các dự án chung cư, nhà vườn hoặc nhà chuẩn bị xây là 100%. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, thu nhập và mức sống con người cao hơn. Chủ nhà đòi hỏi ngôi nhà của mình cần sự tiện nghi, tự động và có thể điều khiển từ xa, chống trộm tốt. Một đơn vị lắp đặt nhà thông minh Cần Thơ uy tín không chỉ giúp người dùng lựa chọn được những sản phẩm uy tín chất lượng mà con mang lại cho bạn những giải pháp tốt nhất phù hợp giúp tối ưu hóa tiền bạc, thời gian và môi trường sống một cách hiệu quả. Liên Hệ Tel: 0988 551 739 – 0349 813 889 Email: cskhcapdienxanh1@gmail.com Địa chỉ: 15, Đinh Tiên Hoàng, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Website: https://smarthome.capdienxanh.com/
 10. Đèn sưởi là một thiết bị được thiết kế để tạo ra năng lượng và duy trì nhiệt độ nhằm mục đích sưởi ấm trong các không gian vào mùa đông. Đèn sưởi được thiết kế đặt tại phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, phục vụ nhu cầu sưởi ấm. Chức năng của đèn Đèn sưởi với chức năng chính là sưởi ấm. Sản phẩm được dùng chủ yếu trong phòng tắm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đèn sưởi còn được sử dụng cả ở phòng khách và phòng ngủ. Ngoài chức năng sưởi ấm, đèn sưởi còn có chức năng sấy, phục vụ sấy khô, sấy nhanh, ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Xem các loại bồn xông hơi giá rẻ tại link: https://luxbath.vn/den-suoi-pc57.html Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LUXBATH Số điện thoại: 0989123788 Địa chỉ: 116 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Để xe ô tô không giới hạn) Email: luxbath.vn@gmail.com Website: https://luxbath.vn
 11. Buồng tắm đứng còn được gọi là phòng tắm đứng, khay tắm đứng, cabin tắm là một dụng cụ trong phòng tắm hiện đại ngày nay với cấu trúc một phòng tắm nhỏ độc lập dùng để tắm, thư giãn thường kết hợp với vòi hoa sen. Buồng tắm đứng ngày càng trở nên phổ biến trong gia đình thời nay. Trong xu hướng tiết kiệm diện tích sử dụng, nhất là với dạng nhà phố, nên khu vực nhà tắm thường được làm tối giản, gọn, nhưng đầy đủ chức năng sử dụng và tiện nghi. Vì thế, phòng tắm đứng với kính là một lựa chọn thích hợp. Nhiều buồng tắm hiện đại, có kết hợp với bồn tắm. Xem các loại bồn xông hơi giá rẻ tại link: https://luxbath.vn/vach-tam-pc23.html Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LUXBATH Số điện thoại: 0989123788 Địa chỉ: 116 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Để xe ô tô không giới hạn) Email: luxbath.vn@gmail.com Website: https://luxbath.vn
 12. Chắc chắn, trong mỗi chúng ta ai ai cũng không ít lần luôn loay hoay với hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn câu hỏi bủa vây trong chính bản thân mình khiến ta cảm thấy hoang mang không biết được bản thân đang đứng ở vị trí nào, như “Tôi không biết mình muốn gì?”, “Tôi có năng khiếu gì?”, “Tôi có thể học giỏi cái gì?”, “Tôi nên làm công việc gì?”, “Tôi không biết mình có thể làm tốt việc gì?”, “Sau này, tôi sẽ trở thành người như thế nào?”, “Tại sao tôi luôn thất bại?”,… Cùng xem review sách "BẠN LÀ AI? 3 BƯỚC ĐỊNH VỊ BẢN THÂN LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI" tại: https://chi.vn/
 13. Địa điểm đặt tiệc tổ chức sự kiện Thiên đường tại Hà Nội ZOZO Quán. Tọa lạc ngay trung tâm thủ đô thuận tiện di chuyển, không gian rộng rãi, ZoZo là sự lựa chọn tuyệt vời cho tất cả bữa tiệc lớn nhỏ như tiệc tổ chức sinh nhật, họp lớp, tiệc công ty, tất niên, tiếp khách hàng, tiệc gia đình,… Với kinh nghiệm tổ chức hàng trăm bữa tiệc lớn/nhỏ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, thực đơn tiệc với hàng loạt món ăn hấp dẫn từ các món ăn đồng quê đến đặc sản Âu – Á đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của thực khách. Chi phí đặc biệt vô cùng hợp lý chỉ từ 300.000 vnđ / người cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự tuyệt vời cho bữa tiệc của bạn. LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC CHĂM SÓC TƯ VẤN: Hotline: 0879 568 586 Website: https://hethongzozo.vn
 14. TÚI VẢI KHÔNG DỆT GIA HÂN GIA HÂN BAGS là thương hiệu chuyên sản xuất túi sách bảo vệ môi trường như: túi vải canvas, vải bố, túi vải quà tặng, túi tote, túi vải đay, túi vải không dệt. QUI TRÌNH TRỌN GÓI: Với quy trình cắt – in tại chỗ, nên quý khách yên tâm về chất lượng cũng như giá thành cạnh tranh nhất thị trường ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ: Luôn đúng tiến độ giúp công việc của khách hàng không bị trì hoãn và không lỡ việc của quý khách hàng. CÔNG NHÂN TAY NGHỀ CAO: Đội ngũ công nhân giỏi, chuyên nghiệp luôn hoàn thành đúng thời gian mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: Mỗi sản phẩm là một tác phẩm, chúng tôi tạo ra sản phẩm chất lượng nhất cho qúy khách hàng Túi Vải Gia Hân tiếp nhận thông tin và giải quyết nhu cầu của khách hàng về túi vải qua thông tin liên hệ: Địa chỉ: 88 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình Tp.HCM Hotline: 0989 008 889 Website: https://tuivaicanvas.net/ Tranh treo tường phố cổ Hà Nội TSD398 là tranh sơn dầu là tranh vẽ sơn dầu, được thiết kế cho việc treo phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và cầu thang. Những tấm tranh phong cảnh đẹp sẽ góp phần làm không gian thêm nổi bật và sinh động. Đối với việc trang trí nội thất ở căn hộ hiện đại không thể thiếu vắng những các bức tranh treo phòng khách đẹp. Tranh Sơn Dầu Minh Hưng Hotline: 0936 275 239 (Mr Hưng) Website: https://sieuthitranhsondau.com Email: galleryminhhung@gmail.com Địa chỉ: 21A Trần Phú Phường 4 Quận 5 Tp.HCM
 15. Viên uống trắng da Nine’s Beauty giúp làn da trẻ hóa, căng mịn, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa nám, tàn nhang, đồi mồi, tăng sắc tố, cân bằng nội tiết, tăng cường tái tạo tế bào……. giúp cho chị em có làn da trắng ngần toàn thân cũng như khỏe từ bên trong khỏe ra…. Hãy liên hệ ngay để hợp tác cùng phát triển hệ thống, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền cùng chúng tôi. Phone: 0976033368 Email: lehoang3d@gmail.com Website: https://haiyenbeauty.com/ MAULA UNIFORM được hình thành từ cơ sở may cửa hàng may truyền thống như bao cơ sở may quần áo và gia công hàng cho khách lớn hoặc người có nhu cầu may quần áo gia đình nhỏ lẻ... Bắt đầu từ năm 2015 đến nay, đã trải qua gần 6 năm hình thành và phát triển thương hiệu và định dạng phân khúc thị trường tại một môi trường kinh doanh quần áo may sẳn và đồng phục công ty, doanh nghiệp, hàng đầu đất nước như (Sài Gòn) Thành Phố Hồ Chí Minh... Chúng tôi - may đồng phục mẫu lạ may đồng phục giá rẻ Thiết Kế Hiện Đại Theo Mẫu Yêu Cầu Đồng Phục Mẫu Lạ - MAULA UNIFORM Xưởng: Số 97 Đường số 10, P. 15, Q.Gò Vấp, Tp.HCM Điện thoại; Zalo: 0972 87 1518 ; 0938.545.707 (Ms Nguyệt) https://www.maula.vn/ Nếu bạn ưa thích các sản phẩm đến từ Nhật Bản thì bếp từ nội địa Nhật hay gọi ngắn gọn là bếp từ Nhật chính là thứ giành cho bạn. Trong bài viết này , tôi sẽ cùng bạn giải thích tại sao đây là một lựa chọn hợp lý và làm thế nào để chọn mua sau đó lên thiết kế và lắp đặt nó vào tủ bếp một cách hoàn hảo. Đồ Nhật Nội Địa SDT: 0866 422 811 Địa chỉ: Số nhà 29, Ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội . Website: https://www.donhatnoidia.com