• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

moto88

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  0
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About moto88

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday Tháng 12 12

Contact Methods

 • Website URL
  https://nhacaimoto88.com
 • Skype
  moto88

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Casino Online Uy tín 247
 • Sở thích
  Moto88 Casino

About Me

Giới thiệu nhà cái Moto88 – địa điểm cá cược cực hấp dẫn

Moto88 là một cái tên trong hàng loạt những nhà cái đang tồn tại trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên Moto88 vẫn giữ được cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng người chơi nhờ những ưu điểm đặc biệt. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về địa điểm cá cược này, hãy tham khảo ngay bài viết giới thiệu nhà cái Moto88 ngay dưới đây.

MOTO88 | Nhà cái Moto88 Casino Top Nhà cái uy tín tại Việt Nam. Nhà cái uy tín Moto88 - trang cá cược hàng đầu. Cá độ bóng đá, chơi bài, casino trực tuyến, đá gà, bắn cá đổi thưởng... uy tín, hợp pháp 100%. Hỗ trợ online #Moto88 247 cho khách hàng tại đây. Tham gia Nhóm Hô Zalo Moto88 và nhóm hô Telegram Moto88 để nhận hướng dẫn tăng tỷ lệ thắng lên đến 90% /m/01lq3

·         Website: https://nhacaimoto88.com

·         Hotline: 0926910197

·         Địa chỉ: Tòa nhà SailingTower, 111A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

·         Email: info@nhacaimoto88.com 

·         #moto88 #nhacaimoto88 #nhacaiuytin #casinoonline

Giới thiệu chung về Moto88

Moto88 còn được gọi với rất nhiều cái tên khác như Số đỏ hay MOTO88. Nó là một nhà cái đã có tuổi đời khá lâu trên thị trường cá cược trực tuyến. Nơi này được thành lập từ năm 2010, tính đến nay nhà cái đã có hơn chục năm kinh nghiệm. Trụ sở chính của nhà cái hiện đang được đặt tại Manila của đất nước Philippines.

Tuy nhiên tại Việt Nam, đây là một cái tên mới gia nhập trong thời gian gần đây và còn khá mới mẻ với cộng đồng game thủ nước ta. Nhưng với sự uy tín và chất lượng đặc biệt, Moto88 đã trở thành một cái tên gây sốt với lượng người gia nhập đông đảo.

Nơi đây ghi điểm mạnh nhờ giao diện hiện đại, sân chơi đa dạng, sảnh game hấp dẫn chuẩn chất lượng quốc tế. Đảm bảo anh em sẽ mang về cho mình những trải nghiệm cá cược tốt nhất. Nhà cái luôn tìm hiểu đánh giá của người chơi để có sự nâng cấp, cải tiến thường xuyên nhằm mang đến sân chơi hoàn hảo nhất.

Moto88 có thực sự uy tín và đáng tin cậy?

Một trong những vấn đề được anh em rất quan tâm khi đi tìm giới thiệu nhà cái Moto88 chính là sự uy tín. Hiện nay Moto88 là một sân chơi hoàn toàn hợp pháp với giấy phép kinh doanh từ phía tổ chức hàng đầu Philippines -PAGCOR. Bên cạnh đó, cái tên này còn nhận được sự bảo trợ từ phía ủy ban giám sát cờ bạc quốc tế GC tại vương quốc Anh.

Để có thể tồn tại đến hiện nay sự uy tín, trung thực luôn là yếu tố được nhà cái đưa lên đầu tiên. Moto88 luôn cam kết với anh em về sự minh bạch, rõ ràng với sân chơi cá cược công bằng nhất. Như đã đề cập, hiện nay nhà cái có trụ sở chính được đặt tại Philippines.

Do đó mọi hoạt động cũng sẽ chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ chính phủ nước này. Người chơi khi đăng ký tham gia hoàn toàn có thể an tâm khi đến trải nghiệm tại đây. Nhà cái có mức đầu tư lớn lên đến 280 triệu đô đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của anh em.

Lý do Moto88 có được sự thành công như hiện nay?

Dù đã có tuổi đời khá lâu nhưng thương hiệu Moto88 vẫn khá nổi không chỉ tại Việt Nam mà còn trên cả thị trường châu Á. Vậy hãy thử tìm hiểu xem cái tên này được đánh giá cao bởi những điều đặc biệt gì nhé.

Giao diện bắt mắt

Thứ gây ấn tượng đầu tiên với những người xung quanh đó chính là vẻ bề ngoài. Hiểu được điều này, Moto88 đã có sự đầu tư chỉnh chu vào mặt giao diện. Đồ họa được thiết kế cực bắt mắt, ấn tượng với tông đỏ làm chỉ đạo. Tuy rực rỡ nhưng không hề khó nhìn đảm bảo thân thiện với người dùng.

Thêm vào đó, các nút tính năng cũng được sắp xếp khoa học, rõ ràng. Ngay cả những bạn mới đến với nhà cái sẽ không phải gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Đảm bảo tất cả hình ảnh đều được full HD sắc nét phục vụ tối đa cho nhu cầu trải nghiệm của người chơi.

Bảo mật tuyệt đối

Để tạo ra một sân chơi an toàn lành mạnh, tính năng bảo mật tại Moto88 cũng rất được chú trọng. Hệ thống bảo mật đầu từ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất cam kết không để rò rỉ thông tin của thành viên khi đăng ký nhà cái. Có nhiều lớp mật mã khác nhau được nâng cấp thường xuyên tạo ra hàng rào vững chắc nhất cho các anh em.

Kho game cực khủng

Điểm mạnh đặc biệt của Moto88 chính là một thế giới cá cược cực khủng. Nơi đây là sự tích hợp của một hệ thống trò chơi siêu phong phú với đủ các thể loại được yêu thích nhất. Đảm bảo anh em sẽ tìm được một tựa game phù hợp đúng với phong cách của mình.

Chất lượng hình ảnh chất lượng kết hợp cùng hệ thống âm thanh sôi động đảm bảo các bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán chút nào. Bên cạnh đó, tỷ lệ ăn thường cũng cực phong phú. Giá trị phần thưởng cao mang đến cơ hội mang về hàng triệu đồng mỗi ngày cho người chơi. Hứa hẹn sân chơi này sẽ giúp anh em có được giây phút giải trí tuyệt vời nhất cho mình.

Quy trình giao dịch chuẩn

Một lợi thế vượt trội không thể bỏ qua khi giới thiệu nhà cái Moto88 chính là phương thức thanh toán cực nhanh. Có vô số hình thức giao dịch khác nhau được nhà cái hỗ trợ nhằm giúp đỡ tốt nhất cho người chơi. Bạn có thể nạp rút thông qua hầu hết các ngân hàng lớn hiện nay như Vietinbank, Vietcombank, Đông Á, ACB,…

Thêm vào đó còn có phương thức thanh toán thông qua các ví điện tử. Nếu có bất kỳ trường hợp mất tiền vô cớ, Moto88 sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả lại 100% cho người chơi. Các thao tác chỉ mất của anh em khoảng vài phút là đã thành công rồi. Thông thường việc rút tiền sẽ tốn thời gian hơn là nạp tiền. 

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp

Moto88 là một cái tên hành đầu với những đánh giá tích cực về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ bất ngờ với tốc độ phản hồi và sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên tại đây. Dù ở bất kỳ thời điểm nào vẫn luôn có người sẵn sàng túc trực để hỗ trợ anh em một cách tốt nhất.

Bạn yên tâm bởi đội ngũ của Moto88 đều là người đã qua tuyển chọn, training với chuyên môn cao. Tất cả các vấn đề đều được xử lý một cách hợp lý và thỏa đáng nhất cho tất cả các bên. Hiện nay có rất nhiều hình thức liên hệ khác nhau mà bạn có thể lựa chọn như chat trực tuyến, hotline, zalo hoặc telegram.

️ WEBSITE: https://nhacaimoto88.com

️ FACEBOOK: https://facebook.com/moto88com

️ LINKEDIN: https://linkedin.com/in/moto8888

️ TUMBLR: https://moto8888.tumblr.com

️ REDDIT: https://reddit.com/r/moto8888

️ PINTEREST: https://pinterest.com/moto8888

️ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC8iudnJ3iqz-FnR5TcVk5LQ

️ TWITTER: https://twitter.com/moto8888_