• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

heomoi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About heomoi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Con tìm được đường link roi.Con gửi lên, các bác xem giúp dùm con nha. con cảm ơn heo moi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 con trai http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 2. hôm nay vợ chồng con đã thỏa thuận ly dị, chỉ là chưa ra tòa thôi.!
 3. Con không biết rõ hướng nhà bao nhiêu độ. Con cũng không biết coi hướng làm sao. Nhưng đúng như Bác nói. Năm nay con gặp rất nhiều rắc rối từ công ăn việc làm cho đến gia đình. Các bác trên diễn đàn giúp đỡ Heo mọi với. Trân trọng biết ơn.
 4. Nhà con hướng TâyTây Nam Con đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn gia đình. Nhưng tới bây giờ con rất mệt mỏi. Nếu tiếp tục sống và chịu đựng con sẽ điên mất. À, Chồng con đã có 1 đời vợ,họ sống 1 năm thì li dị trước khi gặp con. Con gởi thêm thông tin này để Bác xem lá số dễ dàng hơn. rất mong tin Bác.
 5. Bác Thiên Sứ ơi. Mong Bác dành chút thời gian xem giúp cháu xem gia đình cháu năm nay thế nào? Cháu với chồng có ly dị được không? Nếu sống đời thì chồng cháu có thương yêu cháu thật sự không? Cháu không biết cách dẫn đường link lá số. Nên đành ghi ngày giờ sinh dưới đây. Cháu: sinh ngày 30/9 năm Canh Thân.Lúc 14g30 chiều Chồng : sinh ngày 13/1 năm Tân Dậu lúc 19g30 tối Con trai: sinh ngày 27/12 năm Mậu Tý, lúc 2g30 sáng Con biết Bác rất bận. Nhưng con mong Bác xem và giúp đỡ con. Trong hoàn cảnh này con rất hoang mang và càng rất mong tin Bác.
 6. minh đã sửa lại rồi và đã vào phần chọn toàn bộ nhưng sao không lưu lại bản mới bạn ơi. Mình cũng chỉ sửa được nửa bản thôi vì con khóc rồi. lát con ngủ mình sửa tiếp. Cảm ơn bạn nha. Mình đang sửa tiếp đây.
 7. Rat mong cac ban tren dien dan giup do. Hiện mình rat suy sup. tat ca cong danh, viec lam, tien bac, gia dinh cua minh da sup do. co luc minh muon chet cho xong. Ca ban xem dum minh duong hon nhan, gia dinh. Ngay thang nam sinh minh de duoi cuoi bai.Minh khong biet cach dem duong link la số qua day. minh sinh em be duoc 8 thang tai TP.HCM Minh la nguoi mien Nam, chong ng mien Bac. Chong vao day lap nghiep. Hai vo chong deu co bang dai hoc va cong viec on dinh. Dam cuoi nam 2008. Hai vo chong tu lap. Vay muon them ben gia dinh minh hon mot nua so tien va mua duoc can nha trong hem nhung tui minh xay lai va thiet ke kha dep. Minh thay Vo chong song kha hanh phuc. Sau khi minh sinh con. Ma chogn va em chong vao tham. Va sau do dua em chog quyet dinh o nha minh luon. Khong những vây. sau khi o mot thang me chong ve con lay cai tivi LCD 37inch va xe attila cua nha minh ve. Noi la mua lai. Minh moi noi voi chong la de ba me mua cai moi. nha minh xai cai nay duoc roi, khong doi nua, phai danh dum tien lo tra no. Hon nua cai xe do, minh mua dau toi gia do ma sau banlai ba me mac qua vay. Minh tuc qua, minh hieu le ra phai noi RIENG voi chong, nhung VI day khong phai la lan dau gia dinh ben chong minh vao nha minh lay do dem ve. Minh da noi rieng voi chong nhieu lan nhung khong hieu qua gi.Em chong noi vao.vay em goi dt noi ba khong them mua do cua anh chi nua (no hu vay thoi, no cam dt chu co dam goi dau0. Vay la chong lap tuc nhay vao tat minh, du minh moi sinh xong, con o cữ. Luc hai ng do o day. ho hang toi nhau nhet thuong xuyen. trong khi do minh moi sinh xong. Rat can thoi gian tinh duong, nghi ngoi. Ma chong vao 1 thang roi ve. em chogn o lai di hoc them bang hai dai hoc va quyet lap nghiep o day luon. Trong suot 4 thang lien sau do, no ru hai thang ban va may ng ba con thu bay chu nhat toi nha minh nhau nhet, o tran trung truc, danh bai thau dem...Chong minh cung hao hung tham gia luon, sang nghi lam. Su viec keo dai lien tuc 4 thang sau do. Khong co mot thu bay, chu nhat nao duoc yen. No con ru ca ban gai TU bINH dINH VAO CHOI, ve an com trua , com toi ca tuan lien tiep... Tiep theo la ba me chogn minh dua ca chuc thằng khoảng ba mươi tuoi, bà con dau ong co, va ca hang xom vao. dua thi vao choi, dua thi thang lam thu tuc nhap hoc. Dua nao cung o mot thang, dua nay vua xach goi ra ve thi dua khac lap tuc vao , luc nao nha cung co 5-7 thang. Nha minh thi chat choi, tui no cu chat don tren salon, phong khach ma ngu Con nua, co ca may dua con gai vao. Co dua chau ho, doi thu tu, keu chogn minh bang tchu.No cu uon eo voi chong minh. THANG EM CHONG hon 2h khuya DMO LEN PHONG dua chau gai dang ngu , Chi Vú nha minh thay duoc la len. no giai thich ngu o phong khach lanh nen mo len day ngu. trong 4 thang dau, khi khogn chiu dung noi nua, minh co noi nho nhe voi chong, chong hua khong cho them dua nao vao nua, nhung ma hua thi van vay. Tham chi tui no xach goi vao o minh moi biet, khong them noi truocminh mot tieng. thay tinh hinh khong cai thien minh moi noi voi chogn la neu khong giai qauyet dut diem, minh se lam mat lanh.Ho cung bat chap minh mat nang mat nhe, cu o li ra day. va tu do nhieu chuyen xay ra.Chong minh cu vai bua la nhay vao dap minh khi co mot su viec nao do bi ho thach thuc. bAY GIO MINH KHONG CHIU DUNG NOI NUA. mINH QUYET LI DI VA BAN NHA TRA NO CHO BEN GIA DINH MINH. Trong thoi gian nghi o nháinnhh em be, minh moi xai tien cua chong. The nhung chogn dua tien cho minh chỉ 50, 100 ngan mot lan. con lai tien dua cho me chong, me chogn ve thi dua cho em chong di cho Minh chi noi voi chong, la cam on con, vi nghi lam o nha sinh con me moi biet ba con xai tien the nao . Luc truoc chogn noi voi minh chi lam 2 trieu dong/thang va dua so tien nho nhoi do cho minh. Minh cung khogn doi hoi gi them vi minh lam co tien gap 5, gap muoi lan tien chong.Nhugn lam ra nhieu minh lai don het tra no, khong co tien rieng phong than. sau nay minh biet chong lam so tien ngang ngua minh, nhung cat rieng . Luc minh biet duoc thi cong viec minh lam cung phai it di vi minh da co thai , phai lam it thoi, khong lam ra nhieu tien nhu truoc nua. Va luc do thi chogn khogn giau giem muc tien lam ra.Nhung hoc hang toi nhau nhet, bua nao di cho cung khoang 300-500 ngan dong... Me chong vao nha, thay nha cua minh dep, trong thoi gian ho san, minh nghi o nha nuoi con, chong nuoi sung suong. Chong minh lai nổ voi ngoai ay lam ra rat nhieu tien.The la nha ben chogn nghi truoc nay minh song nho vao chong. Chi co nhu vay nen ho moi doi xu voi minh kieu do. Noi that, anh ay cuoi minh, co san vat dungtrong gia dinh tu tivi, tu lanh, may giat, tam nem, den mot cai ra goi cung khogn phai mua vi minh da song tu lap tu truoc va da mua sam du het roi...nhung that su phai noi thang la giadinh chong minh khong biet nghi toi chau noi va con dau. Vao tham chau noi, cho chau noi hai trieu.Toi chong mo vao noi cho anh muon. Tu luc minh nghi thai san, anh ay chualan nao duaminh cam trong tay duoc den 1 trieu dong. trong do minh con co nhieu nhu cau khac. The la me ruot va chi gai minh cho rieng tien de minh xai. Ma minh cung chang dam xai, chi de tien pphong than vi so chong biet se ỷ lại. Bay gio khuyennhu chogn khogn duoc.Tu do toi nay, chogn minh doi xu voi minh rat te. Minh quyet ly hon. Toi nuoc nay minh cung khogn ton trong chong va gia dinh chong mot chut nao nua het roi Cac ban xem dum minh đuong tinh duyen, hon nhan cua minh thenao minh sinh ngay 30 thang 9 âm lich, NAM cANH Than, luc 2g30 chieu chồng sinh ngày 13/1 AM LICH NĂM TÂN DAU, LUC 17G30. a, CHONG MINH DA CO 1 DOI VO, SONG VOI VO DUOC GAN 1 NAM THI LI DỊ Con trai minh sinh ngay 27/12 am lich, nam mậu tí lúc 2g30 sáng Cac ban xem giup minh. Bay gio minh rất buồn, rất rối rắm. Cong viec cung khogn nhu ý. Vi sau khi nghi thai san, cong viec cua minh da co ng khac lam, bo tri lai cong viec khong nhu y, minh da nghi cho lam do...mINH DANG tinh ban nha truoc va li dị sau Rat mong cac anh chi chi duong dan loi,gIA DINH CHOGN MINH CUNG THUCO HANG KHÁ GIẢ CHU KHOGN KHÓ KHĂN. nHÀ LẦU BA TẦNG NHUNG XAY THEO KIEU QUE, BA chong ve huu luong 5 trieu/thang, va co trong trot, ban thuoc tay... Neu kho khan, minh khong noi, dag nay ho co tien nhung van khong tha cho minh. Trong khi kinh te nhaminh kho khan, minh khong lo cho cho me ruot duoc gi. nhung minh van thuong va gui qua ve cho nha chong day du. Chi khi me chogn va.o day, xay ra chuyen minh moi chan khong them lo lang gi nua