• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Beemeo

Hội viên
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Beemeo

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính gửi Các Bác, các Chú, Cháu xin nhờ các bác tư vấn hộ cháu xem cháu sinh con út năm nào thì tốt nhất ạ. , Gia đình nhà cháu khá giống với bạn Tiger chỉ khác năm sinh con, cụ thể như sau: Chồng : 1980 ( canh thân) Vợ : 1984 ( Giáp tý) Con trai: 2009 (Kỷ sửu) Cháu xin cảm ơn ạ Beemeo
 2. Cháu chào chú Thiên Sứ và cách anh chị em trên diễn đàn phong thủy. Kính nhờ chú và mọi người xem hộ cháu xem ngày xây nhà của vợ chồng cháu. Chồng cháu sinh năm Canh Thân, Cháu sinh năm Giáp tý, con trai sinh năm Kỷ sửu. Chúng cháu định xây nhà năm 2011, chú cho cháu ý kiến về ngày tháng xây nhà với ạ. Trong trường hợp nếu chồng cháu không được tuổi thì mượn tuổi của người sinh năm nào và ngày tháng cụ thể để xây nhà ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn. Cháu Beemeo
 3. Chú Thiên Sứ kính mến, Chú xem hộ cháu một quẻ xem năm mới thế nào chú nhé. Vợ sinh năm Giáp tý, chồng sinh năm canh thân, con trai đầu long năm kỷ sửu. 1. Chú xem hộ vợ chồng cháu năm nay mua nhà thì có mua được không? Nhà chung cư hay mua đất ạ. 2. Công việc của vợ chồng cháu năm nay có thuận lợi không? Cháu cám ơn chú nhiều ạ. Chúc chú một năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui
 4. Chú Thiên sứ Kính mến, Chú cho cháu lời khuyên về sinh con út nhé chú. Vợ chồng đều sinh năm 1982 ( Nhâm Tuất) Con gái đầu Đinh hợi Cháu cám ơn chú rất nhiều. Hy vọng đây là món quà mừng tuổi đầu xuân của chú cho cháu. Chúc chú năm mới sức khoẻ, vạn sự như ý.
 5. Anh Linh Trang thân mến, Anh xem hộ tuổi cho gia đình em xem sao, Trước đây nghe lời chú Thiên Sứ và anh sinh bé trai đầu năm kỷ sửu nhưng mà em thấy có vẻ sau khi sinh bé, công việc của cả chồng em và em đều không thuận lợi. Vợ chồng em còn bị mất của nữa. Anh xem hộ em xem liệu năm tới tình hình của gia đình nhà em có cải thiện hơn không nhé. Em: Giáp tý Chồng: Canh Thân Con trai đầu: Kỷ sửu. Em cảm ơn anh Linh Trang rất nhiều. Sớm mong tin anh
 6. Em chào anh Linh Trang, Em xin nhờ anh tư vấn cho gia đình em và chị gái nhé. Vợ chồng em Chồng sinh năm 1980 (Canh Thân) vợ 1984 ( Giáp tý) sinh con trai đầu lòng năm 2009 ( Kỷ sửu) Anh cho em hỏi em sinh bé thứ hai và là con út năm bao nhiêu thì tốt ạ? Vợ chồng chị gái em Chồng và vợ cùng sinh năm 1982 (Nhâm Tuất) Con gaí đầu lòng năm Đinh hợi (2007) Nhờ anh cho lời khuyên về sinh con út năm nào thì tốt ạ? Em xin thay mặt toàn thể gia đình xin cám ơn anh và mong sớm nhận được câu trả lời của anh. Em Beemeo
 7. Cháu chào chú Thiên Sứ, anh Linh Trang. Cháu đi khám thai định kỳ và bác sĩ bảo cháu ngày mai (tức là thứ 3 ngày 25tháng8 âm lịch) phải mổ gấp hoặc cùng lắm để đến ngày 26 tháng 8 âm lịch là cùng. Vậy gấp nhờ Chú và Anh xem giúp giờ cho cháu với để cháu đặt kíp mổ. Biết là post bài đã quá muộn không biết có duyên không. Nhưng cháu vẫn hy vọng. Cháu Tuổi giáp tý, chồng cháu tuổi canh thân. Cháu cám ơn chú và anh. Beemeo
 8. Chào chú Haithienha, Chú vui lòng xem giúp tên của cháu với nhé. Trần Thị Hồng Nhung, ngày sinh 29/11/1984 dương lịch. Cháu cảm ơn chú nhiều.
 9. Cháu chào chú Thiên Sứ và anh chị em trên diễn đàn: Xin mọi người xem giúp cháu trường hợp này xem đẻ con út vào năm nào thì hợp tuổi bố mẹ nhé. Bố sinh năm 1982 (Nhâm Tuất) Mẹ sinh năm 1982 (Nhâm Tuất) Con gái đầu sinh năm 2007 (đinh hợi) Cháu xin cảm ơn mọi người và chúc diễn đàn luôn phát triển.
 10. Chị Thanh Trang thân mến, Chị bốc giùm em một quẻ nhé, trông mong chị vô cùng. Em và mấy anh em cùng hùn vốn mở công ty nhưng mà chưa được thuận buồm xuôi gió lắm, và ngoài ra thì trong những cổ đông đó vẫn có người không lành mạnh về tài chính với những người còn lại, chị xem cho em nhé: 1. Em có nên tiếp tục hợp tác làm với họ nữa không? 2. Việc mượn sổ đỏ của nhà em bao giờ được họ trả? 3. Nếu không hợp tác với họ nữa thì e có gặp rắc rối gì về tài chính còn dang dở với họ không và em đi ra ngoài có làm ăn có tốt hơn không? Em cảm ơn chị nhiều lắm, Chúc chị mọi việc tốt đẹp và mong sớm được chị trả lời.
 11. Chị Laviedt kính mến, Chị xem giúp em với ạ, căn nhà em đang thuê ở đang được rao bán, đã có 1 vài khách xem nhà rồi chị ah, Chị xem hộ em liệu căn nhà đó có bán nhanh được không vì chúng em cũng ngại chuyển nhà vì căn nhà này rộng và giá rẻ chị ah. Chị xem hộ em luôn em có thuê được nhà tốt không ạ nếu trong trường hợp em phải chuyển đi, tại vì em đang mang bầu nên nhà cửa là vấn đề rất quan trọng chị ạ. Câu cuối cùng chị khuyến mại cho em với ạ là vợ chồng em dự định năm sau sẽ vay mượn thêm tiền để mua nhà, chị xem kế hoạch đó của chúng em có như ý không chị nhé. Chúng em có mua được nhà tốt không chị nhé. Em cảm ơn chị Laviedt rất nhiều. Chúc chị sức khỏe và niềm vui để luôn trẻ đẹp
 12. Chị Thanh Trang thân mến, Cám ơn chị đã trả lời cho em. Hết tuần này, hết tháng này em sẽ thông báo kết quả cho chị nhé. Chị độn quẻ đúng lắm. Càng ngẫm càng đúng. Chúc chị mọi việc thành công.
 13. Chị Thanh Trang thân mến, Chị giúp em với nhé, trong lòng rối như tơ vò. Hai vợ chồng em vượt qua bao nhiêu khó khăn lấy được nhau. Giành dụm được ít tiền mua một mảnh đất mà mua bán thấy chưa xuôi lắm, chủ nhà đột ngột tăng tiền sau khi thỏa thuận mồm, tuy là tăng không nhiều nhưng cũng mất thêm gần 20 triệu cho mảnh đất đó. Chị xem hộ em xem em có nên tiếp tục theo đuổi mảnh đất này không? và mảnh đất này nếu em mua thì có tốt không, có làm cho vợ chồng em hạnh phúc và làm ăn tốt hơn không? Em cảm ơn chị rất nhiều. PS: Chị ơi gấp gấp vì chủ nhà giục trả lời lắm rồi chị ah. Chúc chị luôn vui, trẻ, khỏe
 14. Em chào anh Lái Đò, Anh gửi cho em qua địa chỉ: tranhongnhung2911@yahoo.com Em cảm ơn anh nhiều. Beemeo.
 15. Chú Thiên Sứ thân mến, Hai vợ chồng cháu muốn mua mảnh đất cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km. Ngôi nhà này địa thế mát mẻ lại gần nhà chị gái cháu nên cháu cũng khá ưng, họ muốn để lại một phần ngôi nhà này để làm nhà thờ nên sẽ bán một phần trong khoảng hơn 100 m2,vợ chồng cháu định mua khoảng 80 m2. Chồng cháu được anh rể làm giám đốc công ty chồng cháu đang làm nói là có thể cho vay ít tiền để mua mảnh đất đó. Chú xem hộ cháu một chút mà cháu băn khoăn nhé 1. Ngôi nhà này chúng cháu mua bán giấy tờ thủ tục có thuận lợi không? 2. Chồng cháu có vay được tiền từ ông anh rể hay không ah? 3. Ngôi nhà này chúng cháu mua có được lộc hoặc là đất lành không ah? 4. Vợ chồng cháu nếu mua được đất thì nên xay nhà vào năm nào. Chồng cháu sinh năm Canh Thân, cháu sinh năm Giáp tý, cháu đang có mang 3 tháng chú ah. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú sức khỏe và mọi điều may mắn.