• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

luanduc88

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by luanduc88

 1. Nguyễn Đức Luận (luanduc88) đã nộp tiền với nội dung : Nộp tiền lớp PTLVUD. Kính mong ban tổ chức kiểm tra. Thanks
 2. Xin cho em đăng ký học 1. Tên: Nguyễn Đức Luận 2. Ngày sinh: 23.06.1988 3. Địa chỉ: 261/44/8 đường Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, HCM 4. Số Đt: 0937 668 799 Trân trọng./.
 3. Kính mong bác Thiên Luân tư vấn dùm cho gia đình cháu: - Chồng: 1988 Đại Lâm Mộc - Vợ: 1987 Giáng Hạ Thủy - Con gái đầu: 2015 Sa Trung Kim => Làm phiền bác tư vấn thời điểm sinh bé út, nếu được bác cho cháu 2 mốc thời gian. CHÂN THÀNH CÁM ƠN BÁC VÀ CHÚC CHO DIỄN ĐÀN NGÀY CÀNG LỚN MẠNH.
 4. Bản chất sự việc nó là "Sai" nhưng nhiều người nói "Đúng" thì mặc nhiên nó là "Đúng" và ngược lại. Điển hình là "Ăn chay" nghĩa là không "Ăn mạng" nhưng vì yếu tố lịch sử, vùng miền, chủ quan người nói v...v thành ra "Ăn mặn". - Cháu hiểu như vậy đúng không thầy Thiên Sứ !
 5. Kính gửi Ban quản trị, cho tôi hỏi 2 điều: 1. Khi nào sẽ khai giảng lớp Phong thủy cơ bản khóa mới 2015 vậy? Tôi rất muốn đăng ký theo học. 2. Sách Minh triết Việt trong văn minh đông phương hiện còn xuất bản hay không? Tôi ở trong tp HCM muốn mua thì có thể ra nhà sách nào? Vì tôi đã đi rất nhiều nhà sách nhưng không tìm thấy? Xin cám ơn Ban quản trị diễn đàn.
 6. - Chồng 1982 - Nhâm Tuất - Thiên Thượng Hỏa - Vơ 1984 - Giáp Tý - Hải Trung Kim - Con út đẹp nhất là 2017 - Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy ( Đinh Nhâm hợp trong hành KIm với ba; Mẹ mạng Kim sinh con mạng Thủy)
 7. 1. Topic không tư vấn cho trường hợp đang mang thai. Coi chừng mấy thầy la đấy. (Nếu không hợp bạn có dám bỏ không?) 2. Chịu khó tham khảo mấy topic trước thì năm gần nhất là 2016 Bính Thân, xa hơn là Nhâm Dần 2022 là good cho con út.
 8. Cứ sinh con đầu lòng trong những năm mà bác Thiên Luân đã tư vấn... Sinh xong còn tùy tình hình khách quan mà mới tính tới chuyện sinh đứa thứ 2 chứ. Bác lo xa quá. Mà đến năm 2027 thì vợ bác đã 39 tuổi rồi ^^. Nên chọn năm khác. - P/s : Em bằng tuổi bác, nhưng vợ e hơn 1 tuổi, thai được 3 tháng năm sau đẻ. ^^ Chào thân ái! ^^
 9. Theo Luận tuổi Lạc việt của thầy Thiên sứ và Tham khảo mấy trăm trang của Topic này thì mình trả lời bạn những ý như sau: 1. Thìn Tuất Sửu Mùi "tứ hành xung" là nói chung chung, còn bản chất là xung theo cặp đôi: Thìn >< Tuất & Sửu >< Mùi. 2. Chọn năm cưới hỏi thì nguyên tắc chọn là: Năm xem tuổi chú rể còn Ngày - Tháng xem tuổi cô dâu. Và năm 2015 là năm Mùi không nằm trong "Tam tai" của Thìn, cưới vô tư. Ngày tháng tùy bạn chọn. 3. Năm sinh con thì bạn tham khảo các topic tương tự. Nguyên tắc " Giàu út ăn -Khó út chịu" nên con đầu bạn cứ sinh vô tư nếu xác định đẻ 2 con. Còn đẻ 1 con thì tham khảo năm các page trên nhé. - Chào thân ái! ^^ P/s: Sẵn cho em hỏi thầy Thiên Luân khi nào Mở lớp Phong thủy cơ bản nữa ạ?
 10. - Mong bác Thiên Luân xem giúp 1 quẻ: Chồng Mậu Thìn (1988) - Đại Lâm Mộc Vợ Đinh Mão (1987) - Giáng Hạ Thủy - Chúng cháu tháng 2 DL 2014 này cưới và kính mong bác tư vấn năm sinh con ạ. - Chân thành cám ơn bác Thiên Luân củng BQT Diễn đàn. Trân trọng !
 11. - Như tiêu đề, cháu xin kính mong các sư huynh chọn dùm tháng cưới trong năm 2014 này. - Gia đình cháu sẽ làm 2 đám, 1 đám bỏ rượu và 1 đám cưới. Cháu là Nam - Mậu Thìn 1988. Vợ cháu là Nữ - Đnh Mão 1987 - Rất mong các sư huynh chọn giúp tháng nào tốt bỏ rượu và tháng nào tốt làm đám cưới. - Cháu xin chân thành cám ơn !
 12. Cảm ơn anh CCB giải đáp.
 13. Mạn phép cho em hỏi 1 câu: - Kinh tế khó khăn, khả năng chỉ sinh 1 bé thì nên xem đứa bé này là con đầu hay con út, hay bắt buộc phải có đứa thứ 2 ạ. Vì em tham khảo hết tất cả tư vấn của chị CCB và thầy Thiên Luân thì thường là nên sinh 2 con đổ lên ? - Đôi lời thắc mắc, mong được quý quản trị giải đáp !
 14. - Nam, Mậu Thìn (23/6/1988 Dương lịch - 10/5/1988 Âm lịch) - Nữ, Đinh Mão (22/8/1987 Dương lịch - 28/7/1987 Âm lịch) - Gia đình quyết định năm 2013 là cưới nhưng không biết chọn tháng. Kính mong thầy Thiên Luân xem dùm! - Xin thầy cho biết khi nào nên sinh con đầu lòng! Chân thành cám ơn thầy Thiên Luân cùng Ban quản trị.
 15. Em xin đăng ký học - Tên: Nguyễn Đức Luận -Nghề nghiệp: Sinh viên - Cư ngụ : Quận 9 Tp HCM - Email: luanduc88@yahoo.com.vn
 16. Em ở Tp Hồ Chí Minh, khi nào có mở lớp phong thủy Lạc Việt, em xin đăng ký 1 suất ạh.
 17. Trước hết con xin gởi lời chúc sức khỏe đến các thầy các cô trong ban quản trị diễn đàn, chúc các anh chị thành viên luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.... - Sau, con có một vài thắc mắc kính mong các thầy cô giải đáp dùm con: + Theo 1 vài tài liệu con đọc trên mạng thì hồ cá nên đặt bên trái hướng từ trong nhà nhìn ra ( phương vị Thanh Long) hoặc cũng có thể đặt ở phương vị Chu Tước hay Huyền Vũ cũng tạm được và tuyệt đối không đặt bên phải trong nhà nhìn ra vì sẽ làm động ông Hổ ( phương vị Bạch Hổ) + Nếu đặt theo hướng thì nên đặt hướng Bắc (Thủy), Đông hoặc Đông Nam ( Mộc) => Rất may cửa nhà con hướng Nam, nên con đặt bên trái từ trong nhà nhìn ra thì thỏa mãn 2 điều kiện trên Nhưng con thắc mắc là: Nếu cửa nhà mình ở hướng Tây, và đặt bể cá bên trái từ trong nhà nhìn ra thì sẽ nằm ở hướng Nam, hoặc Tây Nam thì đây là góc của hành hỏa và sẽ khắc thủy, trong trường hợp này sẻ giải quyết như thế nào vậy các thầy....? + Con rất mong các thầy giải đáp dùm con ( con xin cảm ơn)
 18. Con chào thầy, con xin phép gởi thầy lá số của con mong thầy xem dùm trong năm 2010, con xin thành thật cám ơn thầy! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Con xin bổ sung thêm 1 vài thông tin: Con sinh ngày 23/06/1988 (DL) Con là con trai trưởng, dưới con còn 1 em gái ( 4/10/1994 (DL) ) Mẹ con sinh 18/01/1966 (DL), tuổi Ất Tỵ Ba con sinh 5/10/1963 (DL), tuổi Quý Mão Tháng 9/ 2006 con đỗ Đại học Con không có bệnh gì cả!!!
 19. Xin bác xem dùm tên của con, con xin cám ơn bác và chúc bác cùng gia đình dồi dào sức khỏe ạh Nguyễn Đức Luận (23/06/1988 DL)