• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thủy Tiên

Hội viên
 • Số nội dung

  176
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Thủy Tiên

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 11/12/1984

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. "Mẹ dặn là hỏng có được khóc!". Bé Thịnh, con trai út của chị Nga nói. "Mẹ dặn mai mốt mẹ chết không có được khóc, nhưng con không có nín được!". Bé Nị, con gái lớn của chị Nga vừa khóc, vừa nói. Nghe, thấy mà thắt cả lòng. Bàn giao số tiền còn lại cho Cô Wild, với tình hình sức khỏe hiện tại của chị Nga, an tâm và tin chị sẽ khỏi bệnh. Nhưng... cũng không vượt qua được số mệnh. Mặc dù không phải là người thân, chỉ là một người dưng. Nhưng thời gian qua, tự nhủ với lòng bằng mọi cách phải giúp chị vượt qua cảnh bệnh tật này. Vui, buồn theo từng biến chuyển bệnh tình của chị. Nhưng cuối cùng nhận được tin chị không qua khỏi... hụt hẫng vô cùng. Và nhận ra rằng mình con khỏe, còn được sống trên đời, còn được có cơ hội giúp đỡ người khác quả là điều hạnh phúc. Bỗng thấy mọi hỷ, nộ, ái, ố trên đời sao mà tầm thường quá. Mong 2 cháu và chồng chị sẽ có cuộc sống tốt hơn.
 2. Xin chào các Cô, chú, anh chị em diễn đàn: Cũng như Bác Thiên Sứ và Cô Wildlavender đã nói, hiện tại tình hình sức khỏe của Thủy Tiên không được tốt lắm để có thể làm tốt công việc của mình, mặc dù Thủy Tiên rất là vui khi được làm những việc như thế này. Cho đến nay thì tình hình sức khỏe của chị Nga đã khá hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn thở oxy, nhưng chị đã có thể ngồi được mà không cần tựa và có thể nẳm ngửa được một lúc, và tin đáng mừng nhất là chị không bị ung thư. Sức khỏe của chị tiến triển tốt như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự đóng góp ít nhiều của Bác Thiên Sứ, Cô Wildlavender và các anh chị em trên diễn đàn. Đến đây thì Thủy Tiên xin bàn giao lại tất cả mọi việc cho Cô Wildlavender. Và cũng như mọi mong muốn của các anh chị em, Thủy Tiên mong chị Nga sớm bình phục và trở về với cuộc sống bình thường. Chúc Bác Thiên Sứ, và các anh chị em nhiều sức khỏe. Chúc cho diễn đàn ngày một đông thành viên hơn và cũng có nhiều bài viết chất lượng hơn. Nếu như có thành viên nào đã chuyển tiền vào tài khoản của Thủy Tiên mà chưa đọc được thông tin này thì Thủy Tiên sẽ chuyển đến tận tay Cô Wildlavender.
 3. Thủy Tiên đã nhận được số tiền: Hoa sữa: 200.000VND Mia: 200.000VND Số tiền còn lại: 1.666.000VNDHôm qua, ngày 9/10, Thủy Tiên đã cùng với anh Quang chồng chị Nga tới tòa soạn báo Phụ nữ để nhận số tiền tài trợ của bạn đọc, số tiền là 13.110.000VND. Vì để đảm bảo cho số tiền trên được sử dụng đúng mục đích là chữa bệnh cho chị Nga, nên Thủy Tiên được vợ chồng chị Nga tin tưởng và giao trọn số tiền để chi cho tiền viện phí của chị. Sau đó Thủy Tiên có vào bệnh viện thăm chị Nga và: Đã chi thêm viện phí 3.000.000VND Và giao cho chị Nga: 1.000.000VND để tiện cho việc đóng tiền thuốc khi Thủy Tiên không có mặt ở đó. Tổng chi: 4.000.000VND Số tiền còn lại: 9.110.000VND (Báo phụ nữ) Số tiền còn lại: 1.666.000VND (quỹ của diễn đàn). Tổng số tiền còn lại: 10.776.000VND Thủy Tiên xin bàn giao số tiền này lại cho Cô Wildlavender. Sau đây là hóa đơn và biên bản xác nhận giữa Thủy Tiên và chị Nga về số tiền 13.110.000VND:
 4. Hơn cả ''sự mặc'' www.tuankiet.com.vn Bạn đã bao giờ để ý rằng trang phục bạn mặc vào mang lại cho bạn sự tự tin, sự thoải mái về tinh thần và hơn nữa là những may mắn, vui vẻ. Cũng có những trang phục bạn mặc vào lại đem đến cho bạn những sự phiền phức, khó chịu. Điều này không hẳn là sự ngẫu nhiên tình cờ. Trang phục, trang sức cũng nên hợp... phong thuỷ Có những trang phục khi mặc vào sẽ mang đến cho bạn sự tự tin, may mắn trong cả ngày hôm đó Theo quan điểm của thuật phong thủy, trang phục quần áo, giày dép, trang sức có vai trò to lớn trong việc hỗ trợ, cân bằng, điều hòa yếu tố âm dương-ngũ hành của bản mệnh từng người. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách thức sử dụng kiểu cách, màu sắc trang phục sao cho phù hợp với quan điểm của luật phong thủy. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu những trang sức, vật dụng có vai trò hỗ trợ, rất có lợi cho sức khỏe, tinh thần và đời sống hàng ngày. Hãy thử xem... Theo văn hóa phương Đông, vạn vật được cấu thành từ hai khí âm và dương, âm dương vận động mà sinh ra mọi vật. Sự tồn tại và phát triển khi âm dương ở thế quân bình, khi thái quá hoặc bất cập thì sự vật sẽ hoại diệt. Âm dương được chia thành 8 trạng thái gọi là Bát quái, đó là 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Mỗi trạng thái phản ánh một tính chất khác nhau của âm dương trong quá trình vận hành. Mỗi cá nhân cũng có một quái chủ thể tương ứng dựa theo năm sinh gọi là Mệnh quái. Dựa vào mệnh quái này để lựa chọn phương hướng, trang phục, nghề nghiệp, bạn bè phù hợp. 8 Mệnh quái này chia thành 2 nhóm, nhóm phía Tây gồm 4 quái Càn, Đoài, Cấn, Khôn. Nếu năm sinh từ 1950 - 1955 thì những người sau đây thuộc nhóm phía Tây: Nam sinh năm: 1950, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 1677, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995. Nữ gồm những người sinh năm: 1951,1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993. Những tuổi còn lại thuộc nhóm phía Đông gồm 4 quái Ly, Khảm, Chấn, Tốn. Những người Tây Tứ Mệnh nên dùng các trang phục có tính chất của 4 quái Càn, Đoài, Cấn, Khôn như sau: Càn: Trang phục kiểu Âu, tính chất nghiêm túc, sang trọng, đứng đắn, hợp với người lớn tuổi hoặc những trang phục kiểu công sở như veston. Màu sắc chủ đạo là 2 màu đen, trắng. Đoài: Trang phục trẻ trung, xinh xắn nhưng vẫn phải đảm bảo tính nghiêm túc, kín đáo. Thiết kế đơn giản, phong cách nữ tính, màu sắc tươi sáng, màu trắng là phù hợp nhất. Có thể sử dụng kèm một vài món đồ trang sức vàng, bạc nhỏ nhắn, không quá lộ liễu. Cấn: Trang phục nghiêm túc, kín đáo nhưng trẻ trung như quần jeans, áo phông. Màu sắc chủ đạo là màu vàng, màu xám, màu ghi. Khôn: Những bộ đầm dài, kín đáo, sang trọng, với những chi tiết đơn giản, hợp với người lớn tuổi. Màu sắc chủ đạo là màu vàng, màu xám, màu ghi. Những người Đông Tứ Mệnh nên dùng các trang phục có tính chất của 4 quái Khảm, Ly, Chấn, Tốn như sau: Khảm: Những trang phục đa dạng, thể hiện ý tưởng bay bổng, tính sáng tạo, cầu kỳ, có những nét dị lạ, khác thường, gây ấn tượng mạnh cho những người xung quanh. Màu sắc chủ đạo là các màu đen, tím, sẫm. Ly: Nên sử dụng những trang phục trẻ trung, nóng bỏng, sôi động. Các gam chủ đạo là nóng như đỏ, hồng, cánh sen đậm, tím đỏ mười giờ, da cam. Điều này cần lưu ý là với những gam màu kiểu này nên chú ý thiết kế theo hướng mở (cổ, tay thoáng rộng...) Tốn: Trang phục kín đáo, có những nét của miền sơn cước hoặc các trang phục mang đậm tính văn hóa vùng, miền, thêu các hoa văn, họa tiết thể hiện văn hoá của dân tộc, màu xanh, chàm. Chấn: Những bộ quần áo phá cách, hợp với các bạn trẻ, gần với các trào lưu thời trang hiện đại. Đi kèm với trang phục kiểu này là các đồ trang sức, kiểu tóc, giày dép mang đậm phong cách hiphop. Phụ kiện thời trang Chuông bình an Túi phúc Vòng thạch anh Vòng ngọc Mẫu đơn Ngoài việc vận dụng trang phục hợp theo phong thủy, bạn có thể sử dụng thêm các trang sức và vật dụng cá nhân bằng ngọc hoặc đá quý thạch anh. Ngọc hoặc đá quý thạch anh là các khoáng chất lâu năm nằm trong lòng đất, kết tinh Thổ chất, có tác dụng hóa giải âm khí, tăng cường sức khoẻ, chống lại bệnh tật và đem lại sự may mắn. Các sản phẩm dưới đây bạn có thể tham khảo sử dụng:Khánh bát quái: Hình Tiên thiên Bát quái là một biểu tượng của vũ trụ, nó mang một năng lượng vô cùng đặc biệt. Theo quan niệm phương Đông thì ngoài tác dụng hoà giải tà khí, nó còn tăng cường sự may mắn cho người mang nó. Khánh làm từ đá ngọc hoặc mã não là những khoáng vật quý hiếm, ngoài tính thẩm mỹ cao còn rất có lợi cho sức khoẻ. Vòng ngọc mẫu đơn: Mẫu đơn là bà chúa các loài hoa, thể hiện sự sang trọng, quý phái, sức hấp dẫn nồng nàn, sự may mắn trong tình yêu. Phụ nữ đeo vòng này trên tay phải sẽ tăng cường hỷ khí, sự tự tin, hấp dẫn, vẻ duyên dáng đáng yêu pha chút hóm hỉnh đầy cá tính. Vòng thạch anh: Làm từ đá ngọc thạch anh, với các màu ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành. Có vai trò tăng cường sức khỏe và sự may mắn trong cuộc sống. Túi phúc: Túi được làm bằng vải đỏ có hương thơm, tượng trưng cho sự may mắn và hoá giải bệnh tật. Trong túi chứa chất Thất bảo tức là 7 thứ quý hiếm là vàng, bạc, san hô, mã não, lưu ly, hổ phách, trân châu. Ngoài ra còn có những cuốn kinh Phật nhỏ để mang lại sức khỏe và sự bình an Dây đeo chìa khóa phong thủy Khánh Bát Quái Chuông bình an : Chuông phát ra âm thanh, âm thanh thuộc hành Kim, có tác dụng hoá giải bệnh tật, tà khí, sự trì trệ. Chuông này bạn dùng trên xe để đem lại những chuyến đi bình an.Dây đeo chìa khoá phong thuỷ: Thiết kế từ đá ngọc, mang hình kỳ lân hoặc hình hồ lô. Kỳ lân là loài thú mang lại sự bình an, hồ lô cũng là biểu tượng của sức khoẻ, chống lại bệnh tật. Dây đeo chìa khoá/điện thoại này có tác dụng đem lại sự bình an cho bạn khi đi tàu xe.
 5. Vậy thì tốt rồi, làm Thủy Tiên cứ ray rứt mãi, vì giữ tiền không phải là tiền của mình thì áp lực và trách nhiệm nhiều lắm.
 6. Con cám ơn Cô đã trả lời câu hỏi của con. Tình hiènh hiện tại của con quả đúng là như vậy, nhưng cũng mong rằng đúng như Cô nói, năm sau sẽ có chuyển biến tốt hơn. Con chỉ biết chúc vui, khỏe, vì tâm trạng thoải mái và sức khỏe tốt thỉ mọi việc, vả cảm ứng sẽ tốt hơn.
 7. Thủy Tiên đã nhận được 100.000VND của Beemeo Số tiền còn lại: 1.266.000VND Thủy Tiên chưa nhận được số tiền 170.000VND của anh.
 8. Thủy Tiên đã nhận được số tiền 200.000VND của mimosa và 200.000VND của chị Chipchip. Số tiền còn lại: 1.166.000VND Gửi Bemeo! Thủy Tiên chưa nhận được số tiền 100.000VND của Beemeo
 9. Mia thân mến! Thủy Tiên đã nhờ ngân hàng in bản sao kê rồi, nhưng ngày 23/9 Thủy Tiên không nhận được khoản tiền nào cả, cũng không có nội dung "Mia đóng góp tiền ủng hộ người nghèo", và không có tài khoản nào có số đuôi là 94004 cả. Phiền Mia kiểm tra lại xem có sai sót gì không? Thủy Tiên cũng nghĩ chắc là bị trễ, nhưng gần 2 tuần rồi. Phiền Mia kiểm tra giúp Thủy Tiên nhé! Xin cảm ơn!
 10. Thưa Cô laviedt! Cách đây 3 ngày, con nằm mơ thấy mình mọc 1 cái răng, nhưng răng chỉ mới nhú lên, nhỏ xíu và trắng bóng. Đọc bài của Cô, mơ mà thấy mọc răng là điềm không tốt. Con không biết con nằm mơ như vậy là không tốt về điều gì nữa. Dạo này con gặp nhiều rắc rối quá. Mong Cô giải đáp giúp con. Con cám ơn và chúc Cô vui khỏe.
 11. Chuyển được mà, chỉ là chida sẽ bị mất phí thôi. Chắc là do hệ thống bị trục trặc gì đó. Nếu như thử lại mà không được chắc chida chịu khó ra Vietcombank nạp tiền tài khoản thôi.
 12. Còn lại đợt trước: 146.000VND Thủy Tiên đã nhận được: Chipchip = 100.000VND Vovinhivi = 200.000VND Số tiền này đã được hoàn lại do trục trặc về thủ tục. Số tiền còn lại: 766.000VND
 13. Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. Loại bỏ khí còn sót lại của những người chủ trước Theo First New Có một loại khí âm khác còn sót lại bám trên những đồ vật mà người chủ trước để lại. Trước khi ký hợp đồng thuê nhà, hãy tìm hiểu về những người chủ cũ, cho dù bạn thuê mướn chỉ trong một thời gian ngắn hoặc lâu dài. Khí và bệnh tậtKhí âm của những người chủ trước bị bệnh vẫn còn vương lại ở trong nhà, đặc biệt nếu người đó là bệnh nhân tâm thần: bệnh tật có xu hướng tạo ra khí âm rất nặng. Tường, sàn và trần nhà vẫn còn phảng phất những nỗi ưu tư, bệnh tật và bất hạnh của họ. Những nơi này cần phải làm sạch để năng lượng mới tràn vào xua tan năng lượng cũ. Khí và sự giận dữ Khí âm thuộc loại giận dữ và hung bạo sẽ còn vương lại nếu như người chủ trước có cuộc sống đầy bạo lực. Đây là những xúc cảm dữ đội vô tình bám dính vào tường và trần nhà. Đôi khi tẩy rửa loại khí này bằng cách cạo và sơn lại cũng không có tác dụng. Trường hợp này xảy ra khi nhà đóng cửa suốt, đặc biệt khi nhà treo màn dày, nặng nề và tường sơn màu tối. Khí âm rất dễ lẫn khuất vào những đồ vật như vậy. Khi những khí âm loại này có tồn tại trong nhà, bạn hãy xua tan chúng bằng cách dọn dẹp, sơn sửa và làm sạch vùng không gian đó càng nhanh càng tốt. Có những phương pháp rất hiệu quả để làm sạch vùng không gian và quét sạch năng lượng âm còn sót lại. Đó là dùng những vật kim loại như chuông, chén nhạc được chế tạo đặc biệt bằng 7 kim loại, tượng trưng cho 7 luân xa trong cơ thể con người. Những thứ này sẽ là công cụ mạnh mẽ để xua tan năng lượng âm. Hãy treo những vật này lên và học cách gõ để âm thanh của chúng hấp thụ năng lượng âm. Chính sự hòa âm của gỗ và kim loại, kim loại và kim loại làm chúng trở nên mạnh mẽ. Khi tìm mua nhà mới, hãy cẩn thận với những dấu hiệu như bị tróc sơn. Đừng bao giờ để bị ảnh hưởng bởi năng lượng còn sót lại của người chủ cũ. Dọn dẹp, làm sạch và thông thoáng ngôi nhà để xua tan năng lượng âm cũ còn vương lại.
 14. Lưu ý: Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. Cây to trước mặt tiền nhà Nguồn:www.blogphongthuy.com Đôi khi mặt tiền nhà có thể bị án ngữ bởi cây to, cột tròn, thậm chí góc nhọn của cao ốc hay những vật có hình dáng như mũi tên, lưỡi dao, chiếu thẳng vào… Mặt tiền cửa chính căn nhà rất quan trọng vì đây là nơi đón tiếp các tia, các từ trường, các luồng khí từ vũ trụ chuyển đến. Cơ thể của những người ở trong đó sẽ đón nhận những gì mà căn nhà đã tiếp thu từ vũ trụ và gần nhất là những gì ngay trước mặt. Luồng điện, từ tính của vũ trụ sẽ ảnh hưởng dến đời sồng tâm sinh lý của mỗi người. Thể chất mỗi người cũng khác nhau. Những khám phá của khoa học hiện đại cũng hợp với lý thuyết phong thuỷ cho rằng có người hợp với căn nhà này, có người hợp với căn nhà khác.Tuy nhiên, những vật thể lớn trước mặt tiền tác động lên tất cả mọi người trong căn nhà ấy, không phân biệt tuổi tác, thể chất hay “cung mạng”… Vào thời đất rộng người thưa, hiếm khi xảy tình trạng này. Hiện nay ngoài những cây to trước nhà còn có thể gặp những sự cố không lấy gì làm tốt cho lắm như cột trụ tròn hoặc vuông, hoặc góc nhọn từ những kiến trúc khác chiếu thẳng vào mặt tiền nhà. Khi cái cây hay cột án ngữ ngay nơi cửa mặt tiền thì khí vận hành vào sẽ bị phân tán hay cản lại, hoặc xung khí mạnh hơn, tuỳ kích thước to nhỏ hay hình nhọn của vật thể trước nhà. Việc triệt hạ cây hầu như không thực hiện được vì còn tuỳ chủ đất và khung cảnh khu phố. Chỉ có thể sửa đổi được những gì thuộc phạm vi căn nhà của mình, trong khi đó trên nguyên tắc phong thuỷ, khung cảnh quanh căn nhà cũng có tác động nặng nhẹ tuỳ trường hợp. Mỗi nhà phong thuỷ có cách hoá giải khác nhau, nhưng nguyên tắc chung vẫn là “phản chiếu“.Sau đây là những cách mà chúng tôi sưu tầm được: Mặt tiền căn nhà cần được sơn màu tươi sáng Dùng gương soi để phản chiếu. Gương hình tròn tạo sự hoá giải dịu dàng. Gương vuông góc tạo sự chống trả gay gắt hơn. Tốt nhất là dùng gương lồi để trường phản chiếu trở lại vật xung chiếu được toả rộng hơn. Gương lồi rất tốt để phản chiếu những kiến trúc có cạnh góc nhọn, hoặc hình dáng như mũi tên, lưỡi dao chiếu vào mặt tiền nhà. Nếu hình tròn cạnh, khí tuy có phần bị cản, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng chuyển vào trong nhà. Nếu là cột vuông thì phần ngăn cản nhiều hơn…vẫn phải dùng gương soi như đối với cây to trước cửa. Trong tất cả các trường hợp trên, mặt tiền nhà cần được sơn màu tươi sáng. Những màu lục, xám, xanh của mặt tiền nhà kết hợp tán cây xanh án ngữ, không phải là tăng thêm bóng mát, mà là tăng thêm khí âm, tạo sự trì trệ
 15. Phiền vovinhivi kiểm tra lại giúp Thủy Tiên nha. Xin cám ơn.