• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Liễu Ngân Đinh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  782
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Liễu Ngân Đinh

 1. Nghe nói rằng: + Đàn bà mà có nốt ruồi mọc ở dưới vú trái thì sống tình cảm + Đàn bà mà có nốt ruồi mọc ở dưới vú phải thì có nhiều người giúp đỡ + Đàn bà mà có nốt ruồi mọc ở mông thì dễ đẻ đẻ quý tử + Đàn bà có nốt ruổi mọc ở chỗ ấy đấy.... thì dâm đãng vô cùng + Đàn ông mà có nốt ruồi mọc ở bìu thì có bạn bè thân thiết giúp đỡ khi khó khăn + Đàn ông mà có nốt ruồi mọc ở thân DV thì rất không đàn bà nào mà không lên đến đỉnh cao của Tình ái +Nốt ruồi mọc ở bẹn hay ở nách thì có anh em ruột tương trợ hết mình. Hóng hớt nơi vỉa hè như vậy. Có gì chưa đúng, anh em bổ xung thêm Những chủ đề khác về nốt ruồi: Xem nốt ruồi Cát hung của nốt ruồi Tướng nốt ruồi Xem nốt ruồi toàn tập 95 nốt ruồi trên khuôn mặt đàn ông Nốt ruồi trên ngực và chỗ kín Bói nốt ruồi trên khuôn mặt
 2. Lượm lặt kiến thức giang hồ cách chọn vợ. Anh chị em có gì cần bổ xung thì bổ xung nhé! Có chỗ nào chưa được hợp mắt hợp tai chị em thì chị em bỏ qua. Hoan nghênh chị em phụ nữ đi chữa những cái tật này để được lọt vào mắt xanh của các chàng Vương tử Bạch mã (dù biết rằng ngựa bạch bây giờ hơi ít, ngựa Kim thì nhiều, nhưng còn hơn ngựa khoang rẻ rúm) 1- Mắt ướt lại hay đảo như rang lạc: dâm tính khát trai, ham hố vươn lên bằng tư thế nằm. (Người mắt ko ướt thì là người tham vọng lớn trong cuộc sống, đương nhiên là ko đảo điên như ăn cắp rồi) 2- Hay liếm môi: Điệu đà, đa tình 3- Mặc áo ngắn, quần trễ cạp nhưng cứ thích ngồi xổm, lượn xe máy và thò tay ra sau giả vờ kéo áo xuống, kéo quần lên: Đó là hành vi của Cave phát tín hiệu tìm khách làng chơi. Người phụ nữ như vậy quá ư là sexy không đúng nơi đúng chỗ, hiển nhiên ko thể nói đó là người phụ nữ đoan chính. Có thằng nó ngứa mắt, nó thả cả điếu thuốc đang cháy vào chứ chẳng phải nói chơi đâu 4- Ngực lép quá: các cụ dạy rồi "To vú thì bụ con" tức là sữa sẽ nhiều, đương nhiên ko thể nói ngực lép là ko có sữa nhưng sữa ko nhiều và ko chất bằng bầu vú to. Ko phải càng to càng nhiều và chất sữa nhưng còn hơn là lép. Bên cạnh đó nhìn người phụ nữ có da có thịt vẫn hơn người trước sau khó phân biệt, thiếu sức sống. 5- Đầu nhũ hoa trắng bệch: Vô sinh, sinh khó, không có sữa 6- Đầu nhũ hoa tụt vào trong: khó sinh, ít sữa 7- Xương chậu hẹp quá: Kiểu người có eo và mông gần bằng nhau và có kích cỡ đo ngang cỡ 1 gang tay hoặc hơn chút ít thì khó sinh con lắm. Thường thì nhìn qua việc các cô hay mặc đồ bó, tự thấy vòng 3 quá bé so với chiều cao cơ thể là nhận ra ngay, khỏi phải thước. Khó sinh là 1 lý do có thể giải quyết bằng Mổ. Nhưng quan hệ chăn gối cũng chật vật, nếu lấy phải ông chồng sinh lý cao là chết giở. 8- Chân dài: Tướng người này phù hợp với chuẩn đàn ông có đời sống sinh lý cao (Tầu nó bảo thế, VN hóng hớt và chế ra câu: Gầm cao, máy thoáng, chạy êm ru). Duy chỉ có điều là hơi lười lao động, ngay lưng. Thời xưa tốn vải may quần, thời nay tiết kiệm được 1 khoản cực khá. Điều đáng chê này, các đại gia đáp ứng được, các anh em nếu thấy gồng gánh được cũng nên tậu cho hợp thời. 9- Nốt ruồi hứng lệ: nốt ruồi này ở đâu? từ gò má tới mí dưới mắt, hướng từ tâm con ngươi xuống, nơi giọt nước mắt sẽ chảy qua. Chỉ nhìn đã thấy buồn rồi, số phận đã báo trước là 1 cuộc sống hẩm hiu buồn thảm 10- Miệng quá rộng khi cười: Thành thật xin lỗi các hoa hậu thời nay, miệng các cô hơi bị rộng quá, quả thực thì chẳng biết đời các cô thế nào. Nhưng đúng là tan hoang cửa nhà chứ chẳng phải đùa. Ko phải tự nhiên mà chuẩn của môi là chúm chím xinh tươi như cánh hoa đào. 11- Nốt ruồi nơi khóe miệng: Ăn vụng như ranh, tham lam, dảo hoạt. 12- Cười hở lợi: Các cụ gọi là Vô xỉ, hàm ý người này vô duyên, cười nói không đúng lúc. 13- Tay hay mân mê, đặc biệt thích mân mê hoặc mút cắn những vật hình trụ tròn. Được liệt vào dạng đa dâm 14- Nói cười hô hố, không có ý tứ, giọng nói thô: Đàn bà vô ý thức, loại này hay cãi nhau với mẹ chồng lắm 15- Xương thô, lộ và có tướng như đàn ông: Vất vả, khổ cực. 16- Kinh nguyệt không đều: khó có thai, cái này các chàng hơi bị khó dò, chỉ dò được các em tầm dưới 25 tuổi thôi, trên 25 là các em ấy khôn rồi, khó mà lừa được. 17- Đường Vận mệnh trên bàn tay ngắn quá, đứt quãng: ốm đau liên miên, thập tử nhất sinh, tuổi thọ yếu 18- Lông mày đậm, giao nhau: Dữ tướng, sợ là quá khó vì thời nay các chị em cạo tỉa sạch bách, lấy Hổ dữ về mà cứ tưởng mèo con là chuyện thường tình. 19- Răng mọc lộn xộn: Suy nghĩ hay lẫn lộn việc này với việc kia nên thường không có tính trách nhiệm trong cuộc sống (cái này ko liên quan đến công việc). Ví như người ta làm kinh tế, thì lại áp dụng các quy tắc của kinh tế vào tình yêu một cách máy móc và cho rằng thế là đúng rồi, theo thì theo, ko theo thì thôi. 20- Môi thâm: Bệnh tật tiềm ẩn trong người. Mong là có ngày bóc mẽ được lớp son.
 3. Từ từ trải nghiệm vậy, nên thế, nên thế. Quý cô thân mến ạ!
 4. Tiền có thể kiếm từ năm lên 10, nhưng sự lớn thì cô chưa tới hết tầm đâu. Nói ra, nhiều người còn gọi cô là cô bé đó. Muốn giầu có mà nóng tính, và lấy cái thẳng tính ra để che thân thì ko thể giầu có nổi. Cô ứng xử không khéo dù rằng muốn là làm được nên đường quan lộ thăng tiến, tiền bạc không được hanh thông như ý. Chuyện gì cũng đầy khó khăn. ĐƯợc hưởng phúc đức nên phải chăm lo cha me, thờ cúng ông bà, để được phù hộ Chuyện hôn sự, chờ đến 2012 hãy tính. Đừng ham giầu, đủ ăn là tốt rồi. Chúc vui, đừng căng thẳng.
 5. Yêu nhau ko nên sợ hãi. Sợ hãi thì ko nên yêu nhau.
 6. Xét theo lấy giờ thông thường: 10h10' ngày 10 tháng 10 năm 2010 dương lịch http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Xét theo lấy giờ theo mùa: Giờ thìn ngày 10 tháng 10 năm 2010 dương lịch http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 2 số phận khác xa nhau.
 7. Trong Đại lễ này, không mưa, không nắng gắt. Suốt mấy ngày thời tiết quá đẹp. Đêm qua, có lẽ người vui mừng không kém những người ủng hộ Lý học phương đông và bác Thiên Sứ còn có cả những người Lao Công và Công ty Cấp Thoát Nước Hà Nội. Nếu ngày hôm qua mà nắng gắt, chắc chắn bà con ở các tỉnh đổ về Hà Nội sẽ khổ rất nhiều, chẳng mấy ai có sức mà đi bộ khắp các con phố cổ của Hà Nội. Dù tắc đường, nhưng không khí rất dễ chịu nên sự ùn tắc không trở thành cực hình đối với người đi đường. Dù bác Thiên Sứ là dị nhân, siêu nhân hay gì gì đi chăng nữa thì dự đoán này cũng xuất phát từ nội lực tu tập nhiều năm các môn dự đoán của Phương Đông huyền bí. Qua đây cũng thấy được sự mê tín dị đoan là đáng bài xích và nó không thể đánh đồng với niềm tin của các phương pháp dự đoán có cơ sở của Lý học dự đoán. Nếu nói bác Thiên sứ gặp may, có thể nói rằng chẳng ai may mắn triền miên được, dù rằng đứng trước những lời này nọ của bàn dân thiên hạ, có những lúc bác Thiên Sứ cũng xao động, nhưng niềm tin Lý học đã giúp bác Thiên Sứ vững dạ đương đầu với mọi lời bàn ra tán vào. Như vậy, môn lý học mà bác Thiên Sứ theo đuổi bấy lâu nay đạt tới 9/10 bậc tu hành rồi. Tôi không dám nói là 10/10 bởi điểm tuyệt đối này xin dành cho các cao thủ khác đánh giá. Một lần nữa, xin chúc mừng bác Thiên Sứ, chúc mừng Lý học phương đông.
 8. Nếu Liêm Tham đi cùng Thiên Hình - Thiên Sát - Thái Tuế thì ngục tù hoặc cự hình triền miên.
 9. hãy thêm nhiều dữ liệu về bản thân, quá khứ, gia đình hơn nữa, cậu sẽ được tư vấn. chúc vui!
 10. khà khà khà, quả là đặc biệt khác người, chết vì vợ - Mắc nợ vì đàn bà - La cà vì gái.Quả là . . .
 11. Cơ sở nào nói lên là sẽ bị chém hoặc liên quan đến súng đạn? Sư thầy người Thái Lan xem bói bằng phương thức gì?
 12. tôi cho rằng, lá số rất hợp với cậu. chuẩn bị tích tiền cưới vợ là vừa số này gần 40 mới đỡ khổ. Đừng buồn vì điều đó, tính khí của cậu, tài năng của cậu nó sô đẩy số phận như vậy.
 13. Trí lớn cần Tâm rộng mở. Tâm mở cần có Khí đầy. Cậu còn trẻ, còn có nhiều điều kiện để tu tập, không nên biến mình thành con ếch bị lụt trong cái giếng nhỏ.
 14. Cứ yên tâm, sẽ lấy nhau, chỉ sợ ko sống với nhau được tốt đẹp và trọn đời thôi.
 15. Nhà chị này mừng hụt, đọc mà thấy thương. Âu cũng là cái số, dù xấu hay đẹp thì sự Cố vẫn cứ phải Cố. Sang năm chồng chị gặp nhiều chuyện ko tốt, hao tiền tốn bạc, có thể bị tai nạn mà quà bánh tiền bạc tới hoặc tiền trên trời rơi vào đầu là phải cẩn thận bởi trời cho là trò chơi.
 16. Vinashine rơi vào tình cảnh ngày nay, phong thủy ko đẹp ảnh hưởng thế nào đến cái sự tan vỡ này thì còn phải bàn nhưng bản thân những người đứng mũi chịu sào lại làm ăn khuất tất, nên toàn bộ dây dợ cấp dưới đều ko ra gì, cũng như các cụ có câu "Thượng bất trị, hạ tất loạn". Điều này đã được báo trước rồi, nhưng xem ra cái câu "Càng làm to càng mê tín" ko đúng với Tập đoàn này. Tuy nhiên cá nhân tôi cũng cho rằng, cách bài trí mặt tiền của trụ sở Vinashine ở nhà A Số 109 phố Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội rất xấu. Đã ko hợp cảnh quan xung quanh lại còn Kim Mộc Thổ Thủy Hoa bày biện rất rối mắt. Ấy vậy mà người ta ko chú tâm thì cũng chẳng biết là mình vừa đi qua Trụ sở tập đoàn khổng lồ của Việt Nam.
 17. Tử tướng vũ phủ thật đấy, nhưng có Linh Hỏa, Tuần - Triệt, Đà, Hao thì làm sao mà giầu được. KHoa -KHôi - Xương - Khúc không đủ giầu. Sang năm sẽ đỡ hơn năm nay.
 18. Chuyện thị phi, chồng đẹp mã mà chẳng ra gì, đó là chuyện bình thường mà. Số nó vậy rồi
 19. Như vậy là sẽ thông 2 đường: - Đường kinh Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng - Đường mạch Nam Ninh - Hải Phòng
 20. [/img] Tôi không hiểu người ta bố trí nhiều Ngựa lồng, ngựa vía thế này để làm gì? Mong được mọi người chỉ giáo!
 21. Tôi tiếp cận tin học từ năm 1990, vì vậy kỹ năng tin học của tôi khá cao, ngoài ra, tôi là kỹ sư tin học, làm mọi vấn đề về tin học. năm 2010, tôi bắt đầu bước vào đại vận bận bịu.
 22. Chờ ngoài 40 nhé, cuộc đời sẽ sang trang.
 23. Cảm ơn các anh, các chị Diễn đàn! Năm mới, chúc toàn thể thành viên diễn đàn ăn tết vui vẻ và hạnh phúc. Năm sau, 2010, năm Hùm beo tung hoành, tôi không có thời gian để tham gia giải đoán và góp vui cùng các thành viên diễn đàn. Tham gia diễn đàn, âu cũng là duyên, chia tay diễn đàn, âu cũng là số. Mong một ngày nào đó tìm thấy phúc phận để lại được tham gia tiếp tục. Thân ái! Liễu Ngân Đình
 24. Có Tuần - Triệt cũng đỡ, ko đến nỗi nào. Dùng tiền để giải quyết, cũng ko phải là vấn đề đau đầu. Ko ăn được, thuyết phục được thì đạp đổ, san bằng, bỏ qua, quên luôn .v.v... cũng là cách giải quyết để đạt được mục đích.Năng động, chịu chi, ắt giải quyết được nhiều việc.