• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VuongChu

Hội viên
 • Số nội dung

  74
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

11 Good

About VuongChu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nguồn từ âm nhạc, chữ viết, ý niệm, cảm xúc...- Âm nhạc: khi nghe nhạc: Mozart, Wagner, Bach, Chopin, Tchaikovsky, Elvis Presley, John Lennon, The Beatles, nhạc rốc... - Chữ viết: viết tiếng anh, nhật, trung quốc... lên chai nước: I love you, I hate you... thiên thần/thiên sứ, ác quỷ/ác ma: Hình 1: Trái: Tinh thể nước khi được cho xem chữ “thiên thần/thiên sứ” Phải: Tinh thể nước khi được cho xem chữ “ác quỷ/ác ma” - Ý niệm/ý nghĩ: "PV: Tiến sĩ Masaru Emoto đã thực hiện một thí nghiệm, trong đó một nhóm người phát ra thiện niệm, chẳng hạn như “Cám ơn” và “Tình thương” vào một cái chai đựng đầy thứ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước này đã được tịnh hóa nhanh chóng. Ngoài ra, tiến sĩ Emoto mới đây cũng đã thỉnh nguyện cả thế giới thường xuyên đồng phát thiện niệm cho nước trên trái đất vào các thời điểm xác định. Ông có cảm tưởng gì về những thí nghiệm này ạ? BS: Thực ra, tiến sĩ Emoto cũng đã từng tiến hành nhiều hoạt động phát thiện niệm tập thể. Hình 5: Trái: Nước máy tại Tokyo Phải: Nước máy tại Tokyo sau khi được một nhóm phát thiện niệm Vào lúc 2 giờ ngày 02 tháng 02 năm 1997, 500 người từ khắp Nhật Bản đã hưởng ứng lời kêu gọi của tiến sĩ Emoto và phát thiện niệm vào một chai đựng nước máy được đặt trên bàn làm việc của tiến sĩ Emoto tại Tokyo. Mỗi người được yêu cầu nghĩ như sau: “Nước hãy biến thành kiền tịnh. Cám ơn.” Thông điệp trìu mến này đã được phát ra cùng lúc bởi 500 người trên khắp Nhật Bản. Bức ảnh bên tay phải được chụp ngay sau đó. Không có quá trình xử lý nhân tạo nào đối với bức ảnh trên. Mặc dù nhóm nghiên cứu đã kỳ vọng kết quả này, tất cả họ đều đã òa khóc khi trông thấy bức ảnh trên. Hình 6: Trái: Tinh thể nước tại Kobe, Nhật Bản sau trận động đất Phải: Tinh thể nước sau khi được phát thiện niệm Bức ảnh bên tay trái được chụp ba ngày sau khi một trận động đất xảy ra tại Kobe, Nhật Bản. Nó là tinh thể nước bị biến dạng của nước máy tại Kobe. Nước dường như biểu lộ cảm giác hoang mang, đau buồn và sợ hãi mà người dân địa phương đã phải trải qua trong trận động đất. Tất cả mọi người đều bị sốc sau khi xem bức ảnh thể hiện cảm xúc của nước. Nhưng sau đó người dân Kobe đã nhận được sự quan tâm và viện trợ từ nhân dân khắp thế giới. Ba tháng sau trận động đất, nhóm nghiên cứu đã chụp một bức ảnh khác với cùng chai nước đó (hình bên tay phải), trong đó biểu lộ vẻ đẹp của sự quan tâm và chúc nguyện mà nhân dân thế giới dành người dân Kobe, Nhật Bản." .................
 2. - Web tiếng anh trang chủ: http://www.hadousa.com/music.html - Web về Ts Masaru Emoto: http://www.amazon.com/Masaru-Emoto/e/B001I...=ntt_dp_epwbk_0 - Web tên cuốn sách của Ts Masaru Emoto "The Hidden Messages in Water: http://www.amazon.com/Hidden-Messages-Wate...ader_1582701148 - Web video phỏng vấn Ts Masaru Emoto: (Có khá nhiều thông tin, VuongChu xin được dẫn link :D )
 3. Khai mở thiên mục ở Huệ Nhãn Thông trở nên mới thấy rồng. Khai mở tại Thiên Nhãn Thông, không thấy được, chỉ thấy vòng/trường năng lượng, giống như người A nhìn người B qua tấm kính màu (người B ở bên kia tấm kính màu, 2 người cách nhau tấm kính màu ). Nguyên nhân: rồng tồn tại ở không gian khác.
 4. Theo Phật Giáo, thế giới và tất cả chúng sinh là có liên hệ với nhau và chịu sự ước chế của Pháp vũ trụ về nghiệp báo. Dù cho một cá nhân sống thế nào với cuộc sống của họ ở hiện tại, bất kỳ những việc bất hảo hoặc đức từ quá khứ của một người sẽ tới với họ ở hiện tại. Lịch sử đã lưu lại nhiều truyền thuyết như thế ... đây là một trong số những câu chuyện ... Xưa kia ở vùng Ấn Độ cổ, có một chàng trai trẻ là con duy nhất trong một gia đình. Cậu là một người con hiếu thảo làm việc chăm chỉ và quan tâm tới mọi công việc trong gia đình. Do bố mẹ đã già, công việc của cậu ngày càng nặng. Gia đình cậu thúc giục cậu phải tìm một người vợ để giúp đỡ cậu trong công việc, nhưng cậu đã từ chối và kiên quyết làm việc một mình. Sau nhiều nỗ lực bền bỉ của bà mẹ, cậu cuối cùng đã lập gia đình. Thoạt đầu người vợ giúp trông nom bố mẹ già, nhưng không lâu sau cô ngày càng trở nên hằn thù với họ. Cô than phiền với chồng, nhưng người chồng không để tâm tới chuyện này. Một ngày, khi người chồng ra khỏi nhà, cô vợ tung rác khắp nhà và đổ lỗi cho bố mẹ chồng, những người lúc đó đã mù loà. Sau những than phiền và áp lực dai dẳng, người chồng đã động lòng và đồng ý giải quyết với bố mẹ mình. Anh bảo với bố mẹ rằng những người họ hàng của họ ở một vùng khác muốn họ tới thăm, rồi giúp họ lên một chiếc xe đẩy và bắt đầu đẩy thẳng vào trong rừng. Tại rừng sâu, anh thả bố mẹ xuống và bỏ đi khi nói với bố mẹ rằng anh đang trông chừng bọn cướp thường lai vãng ở khu vực đó. Chàng trai trẻ sau đó giả tiếng động và tiếng gào thét của bọn trộm cướp, làm như đang tấn công xe. Bố mẹ của anh, với tất cả tình yêu dành cho con trai mình, bảo với anh hãy tự cứu chính mình, vì họ đã già và mù loà. Họ cầu khẩn ‘bọn cướp’ hãy để con bà yên. Trong lúc họ khóc, chàng trai trẻ đã đánh và giết cha mẹ mình. Chàng trai sau đó đã bỏ lại thi thể của họ trong rừng sâu trước khi quay trở về nhà. Hàng ngàn năm sau đó, khoảng 500 năm trước Công Nguyên, Phật Thích Ca đã giảng và truyền Pháp của Ngài khắp Ấn Độ suốt nhiều năm. Phật Thích Ca có nhiều đệ tử. Trong số 10 đại đệ tử nam có một người là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên đã đắc quả vị Alahán qua tu luyện và là tôn giả đệ nhất thần thông. Cho dù các đệ tử khác có thể có một hoặc hai khả năng, Mục Kiền Liên đã đạt được cả sáu thần thông. Thần thông mạnh nhất là khả năng có thể biến đổi chính bản thể thành bất kỳ cái gì ngài muốn. Một ngày Phật Thích Ca dẫn 500 đệ tử tới thăm Thế giới Tavatimsa. Trên đường tới đó, họ đã quấy rầy Naga vĩ đại, Nandopananda là một con rắn hổ mang chúa khổng lồ. Nandopananda đã thề phá hoại sự trở lại của Phật Thích Ca, và tự quấn mình xung quanh núi Tu Di. Trên đường họ trở về, một trong các đệ tử, người đã thường xuyên đi lại vùng này, thắc mắc thật là kỳ lạ vì anh ta không thể nhìn thấy núi Tu Di. Phật Thích Ca bảo anh rằng Naga đã cuộn xung quanh núi. Khi nghe thấy vậy nhiều đệ tử đã sẵn sàng thu phục ác thú khổng lồ. Nhưng Phật Thích Ca, nhận ra năng lực của con rắn, đã từ chối yêu cầu của họ và thay vào đó cho phép Mục Kiền Liên đối đầu với con ác thú. Mục Kiền Liên biến thân thành một con rắn khổng lồ để đánh nhau với con quái vật. Nando-pananda phóng ra một luồng hơi độc để đuổi ông đi, Mục Kiền Liên đáp trả với một luồng hơi của chính mình. Hai con rắn trao đổi những luồng hơi. Naga sau đó thở ra lửa vào Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên đã đáp trả bằng một hơi lửa lớn hơn làm bị thương con rắn hổ mang. Chính Mục Kiền Liên lại không bị tổn hại gì. Vị Alahán sau đó biến mình thành nhỏ bé và bay từ tai này của Naga sang tai kia, rồi sau đó từ lỗ mũi này sang lỗ mũi kia. Ông sau đó đã bò xuống cổ họng của Nando-pananda và đi lên xuống bên trong con rắn khổng lồ. Từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu. Con rắn đã nổi khùng lên vì bị quấy phá trong ruột và đã chuẩn bị ép Mục Kiền Liên đến chết một khi ông xuất hiện. Nhưng Mục Kiền Liên đã thoát ra mà nó không biết. Con rắn sau đó phun một luồng hơi độc vào vị Alahán, nhưng ngài chẳng hề nao núng. Phật Thích Ca sau đó đã ban cho Mục Kiền Liên thêm năng lực để đánh bại con quái vật. Ông đã biến hoá thành Garuda, một con đại bàng thần khổng lồ, là đối thủ đáng gờm của Naga. Naga đã cố chuồn đi nhưng đại bàng khổng lồ đã tóm hắn và mang hắn lại chỗ Phật Thích Ca. Nando-pananda đã cầu xin sự nhân từ và thỉnh cầu trở thành một đệ tử. Phật Thích Ca bảo hắn rằng những môn đồ của Phật là thiện, và đã chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn. Trải qua nhiều năm, bởi vì những gì Phật Thích Ca truyền là chính pháp, nó nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Nhiều giáo phái và tôn giáo đã trở nên đồi bại và suy đồi đã để mất những tín đồ sang đạo của Phật Thích Ca. “Mệnh lệnh của Jains” (Ni Kiền Giáo) là một nhóm người đã đi theo con đường cùng của người sáng lập. Mục Kiền Liên với thiên mục của mình đã thấy những môn đệ của Phật có một sự tái sinh một cách thần thánh, trong khi những môn đệ của những môn phái đã suy tàn thì rơi vào khốn khổ, những dạng tồn tại thấp hơn loài người. Khả năng của ông là nhìn thấy ảnh hưởng của nghiệp lực và các cảnh giới khác, cùng với khả năng thuyết giáo tuyệt vời đã giúp nhiều đệ tử đi theo con đường của Phật. Tại Ma Kiệt Đà, một nhóm những người theo Ni Kiền Giáo đã rất tức giận với sự thiếu tôn trọng, họ dự định tống khứ Mục Kiền Liên. Trong khi thất bại với việc minh chứng cho những thiếu sót của họ, họ tập trung tất cả lời trách mắng, sự đố kỵ và nỗi tức giận lên Mục Kiền Liên. Phân vân với việc thực hiện mục đích của chính họ, nỗi sợ hãi bị phơi bày, họ đã thuê những sát thủ để giết vị La Hán. Lúc đó Mục Kiền Liên sống cô độc và hành thiền tại một túp lều ở Kalasila gần thành Vương Xá cổ xưa. Mục Kiền Liên lúc đó đã cảm nhận rằng ông đang rất gần với điểm kết thúc sự tu luyện của mình, và cảm thấy cơ thể của ông chỉ còn một cái gì đó cuối cùng dính mắc ông với thế giới này. Ngay khi những sát thủ đến lều của ông để tìm ông; Mục Kiền Liên vận đến những thần thông vĩ đại của mình làm chính bản thân ông biến mất. Những tên cướp đã tìm khắp mọi nơi và thậm chí bỏ đi. Mục Kiền Liên không hề lo lắng cho bản thân, nhưng ông hiểu rằng nếu những tên cướp mà giết ông, một vị La Hán, thì chúng sẽ phải chịu một sự thống khổ khủng khiếp dưới Địa Ngục. Ông đã cầu mong cứu rỗi chúng khỏi một số phận đáng sợ như vậy. Tuy nhiên nhưng tên cướp bị thúc đẩy bởi sự tham lam về tiền tiếp tục quay lại túp lều, tìm kiếm Mục Kiền Liên. Trong sáu ngày liên tiếp chúng tìm kiếm và mỗi lần Mục Kiền Liên đều biến mất. Vào ngày thứ bảy, những tên sát thủ lại trở lại tìm kiếm, Mục Kiền Liên lại chuẩn bị biến mất, nhưng chợt phát hiện ra ông đã mất các thần thông của mình… Những tên sát thủ đã tìm thấy ông, quẳng ông xuống đất, và sau đó đánh đập Mục Kiền Liên. Chúng bẻ gãy tay và chân rồi bỏ ông nằm lại trong vũng máu. Những tên cướp bị sốc bởi chính điều chúng đã làm, nhưng mê muội với phần thưởng, đã bỏ đi ngay lập tức. Sức mạnh về thể chất và tinh thần của Mục Kiền Liên là rất mạnh mẽ, nên ông không hề chết. Ông vận dụng năng lượng cuối cùng và mang chính bản thân mình tới chỗ của Phật Thích Ca. Ông đảnh lễ Phật lần cuối và xin phép được chết. Ngay khi được chấp nhận, Mục Kiền Liên trút hơi thở cuối cùng và nhập Niết Bàn. Các môn đồ và các đệ tự bị sốc và tức giận với cái chết của người thầy thân yêu. Nhà vua đã ra lệnh một cuộc điều tra vị giết hại và đã bắt được bọn sát thủ. Chúng đã khai rằng chúng đã được thuê bởi nhóm người theo Ni Kiền Giáo tại Ma Kiệt Đà. Nhà vua đã tra tấn những tín đồ Ni Kiền Giáo và giết họ theo những đạo luật vào thời điểm đó cho tội sát nhân. Các đệ tử đã hỏi Phật Thích Ca tại sao Mục Kiền Liên lại có một kết cụ thảm khốc như thế. Phật Thích Ca đã giải thích … trong quá khứ, Mục Kiền Liên đã mắc một tội ác nghiêm trọng. Ông đã giết chính cha mẹ của mình. Mục Kiền Liên là thanh niên trẻ tuổi ở đoạn đầu của câu chuyện này người đã hết sức nhẫn tâm đánh đập và giết chết cha mẹ không có khả năng tự vệ và mù loà. Việc giết hại cha mẹ của một người được coi là một trong năm trọng tội trong Phật giáo. Phật Thích Ca đã giải thích rằng Mục Kiền Liên đã chịu đựng ở Địa Ngục trong nhiều ngàn năm và thậm chí là thân La Hán, ông vẫn không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chết với cái chết khắc nghiệt mà cha mẹ ông đã phải chịu đựng nhiều năm trước đó. Bất kể rất nhiều việc tốt ông đã thực hiện, rất nhiều người ông đã cứu độ, và sự vĩ đại của những thần thông của ông, Mục Kiền Liên không thể thoát khỏi món nợ nghiệp báo. Phật Thích Ca bảo các đệ tử của mình là không nên thất vọng hay buồn bã bởi kết cục của ông, vì ông đã được giải phóng khỏi thân thể của mình và gánh nặng cuối cùng, và cuối cùng đã đắc Niết Bàn.
 5. Lỗi không viết bài được ở Cổ Văn Hóa Sử: Nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau tôi đều không thể viết bài và tạo chủ đề mới ở Cổ Văn Hóa Sử. Đều nhận được dòng thông báo này: Kính mong BQT kiểm tra dùm lỗi gì và cách khắc phục ra sao. Trân trọng cảm ơn!
 6. Nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau tôi đều không thể viết bài và tạo chủ đề mới ở Cổ Văn Hóa Sử. Đều nhận được dòng thông báo này: Kính mong BQT kiểm tra dùm lỗi gì và cách khắc phục ra sao. Trân trọng cảm ơn!
 7. Có thể hiểu thế này: khi cực giàu có mà dứt bỏ được cái tâm về tiền bạc, tâm được-mất tiền bạc thì sự dứt bỏ ấy lớn và vững chắc hơn.Khi nghèo khổ thì cái tâm về tiền bạc, tâm được-mất tiền bạc chưa bộc lộ ra cho nên chưa biết người ấy đã bỏ được loại tâm này đến mức độ nào. Hiểu giản dị: hoàn cảnh (giàu, danh vọng cao) mà bỏ được cái tâm về tiền bạc, danh vọng thì sẽ bỏ được nhiều hơn và vững chắc hơn. Hoàn cảnh (nghèo, không danh vọng) thì tâm về tiền bạc, danh vọng chưa thể hiện ra nên không biết được người ta đối với loại tâm ấy thế nào, bỏ được bao nhiêu, bỏ chắc chắn không? :) :) :D Thiết nghĩ chỉ là loại tâm mà người tu luyện cần bỏ, còn vô số tâm khác cần dứt bỏ... :D :D chưa đắc a la hán, còn xa mới đến cảnh giới Phật. Giết một mạng người nghiệp lực phải gánh chịu là vô cùng to lớn, khó mà trả gánh nổi. Có câu chuyện về thần thông không thắng nổi nghiệp lực của 1 số vị đại đệ tử của Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni thủa xưa - Ngài nhìn thấy và chỉ ra cái nghiệp vị ấy đã phạm phải từ tiền kiếp. Câu chuyện về 1 kiếp của Mục Kiều Liên nóng giận hại mẹ đẻ."Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" - buông dao lập tức thành Phật. Hàm nghĩa thật sự không phải là như thế. Không phải là giết xong một người, buông-ném bỏ con dao thì thành Phật, chắc chắc là không phải như vậy. Ý nghĩa thật sự có thể là: từ nay phải bỏ làm việc ác, phải làm việc thiện và tu sửa tâm tính thì mới tu được. Còn có thành Phật được hay chỉ tích được chút đức là việc khác. :D Lan man vài dòng!
 8. Đồ hình cửu tinh: Với đồ hình cửu tinh như vậy và tình huống có thể như dự đoán, Đồ hình cửu tinh thay bằng một đường thằng, chuyện gì sẽ xảy ra? :lol:
 9. Sự thật và huyền bí, hiện hữu và không hiện hữu; hữu tướng và vô tướng, tin và khó tin... Mời quý vị tĩnh tâm lắng nghe bản nhạc Phổ Độ (36 phút), Tế Thế (36 phút), nhạc tập công được chơi tại trái đất so sánh với tiếng nhạc huyền diệu phi thường nơi không gian khác.
 10. Cảm ơn những lời tốt đẹp! Anh hiểu biết nhiều có lúc rảnh thống kê số lượng người được thọ ký - tức là có thể tu lên cao. Số lượng hành giả đạt Tiệm ngộ, bán ngộ, khai ngộ; giải thoát, viên mãn, đắc chính quả, siêu thoát.Pháp Luân Đại Pháp ai có nguyện vọng tu tập, ai có nguyện vọng "phản bổn quy chân" đều có thể theo được. Nguyện vọng ấy là đủ! Không có phân biệt tuổi tác, ngành nghề, địa vị xã hội, quốc gia địa lý... Ý nguyện ấy là đủ!
 11. Chữ Vạn để chiều thuận là hướng năng lượng vào trong thân, chiều ngược là phát phóng năng lượng ra ngoài gọi là "Phật quang phổ chiếu lễ nghĩa viên minh". Cấu trúc chiếc Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp được luyện thành công từ nhiều thế hệ cũng có chữ Vạn, Pháp Luân cứ vận động thường chuyển không dừng là như thế.
 12. Mình có viết vài dòng, bạn đọc cho vui nhé! Nếu bạn có hứng thú có thể tìm đọc một số bài về những điều tiểu đệ tử Đại Pháp kể và cha mẹ ghi lại, ở chanhkien.org và minhhue.net (mục: Tâm đắc thể hội có). Những điều này giống y trong thần thoại, là thần thoại của xã hội nhân loại hiện đại. Sorry nếu tôi đi chệch chủ đề của topic!
 13. Các tầng Không gian và Y học hiện đại (I) Tác giả: Một đệ tử tại California Tôi là một bác sĩ, 57 tuổi, và tôi đã tập luyện Pháp Luân Công từ ngày 4 tháng 7, 1998. Trong suốt rất nhiều năm về giảng dạy, nghiên cứu và điều trị trong lãnh vực khoa học y khoa, tôi đã chứng kiến rất nhiều những mẩu miếng trong y học cổ truyền, và rất nhiều giả thuyết trong khoa học y khoa hiện đại. Nguyên nhân và sự phát triển của bệnh tật, sự chẩn đoán, chữa trị và sự tiên đoán về bệnh tật vẫn còn nhiều điều không rõ ràng cho rất nhiều bệnh. Hầu hết những chẩn đoán đều dựa trên sự khám bệnh, kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ. Rất nhiều sự chẩn đoán chỉ là ‘chẩn đoán bề ngoài’. Với rất nhiều yếu tố thiếu căn bản, những chẩn đoán và điều trị không chính xác được. Hàng trăm ngàn người trên thế giới bị chết hằng năm vì chẩn đoán sai và điều trị sai. Tại Hoa kỳ, những phương pháp bằng điện tử được sáng chế rất kỳ khôi, nhưng quá trình hiểu về nguyên nhân và phát triển của bệnh tật thì yếu và rất nhiều người tự nhiên bị chết vì nhiều nguyên nhân không biết rõ. Rất nhiều giảng sư đại học và chuyên gia đều không làm gì được. Trước đây tôi đã từng là giảng viên, phụ giảng sư, và là giảng sư trong đại học y khoa. Lương tâm tôi đưa tôi đến việc nghiên cứu những cách thức mới cho y khoa. Tuy nhiên, trong nhiều năm nghiên cứu, tôi đã không tìm được một giải pháp nào. Vì đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 4 tháng 7, 1998, tôi đã có thể nhìn vào những bệnh tật con người từ một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ. Y học hiện đại Tây phương vẫn chỉ là một hệ thống không hoàn toàn, trong khi đó, kiến thức về bệnh lý của họ lại hạn chế vì chỉ biết đến tầng không gian vật chất này. Thật ra, rất nhiều bệnh tật tồn tại từ không gian khác. Nếu chúng ta không thể vượt qua được tầng không gian vật chất này để khám phá thân thể con người và bệnh tật thì chúng ta không thể tiến triển nhanh được. Qua kinh nghiệm chính bản thân tôi, tôi muốn chứng minh về những thiếu sót của y học hiện đại và sự huyền diệu thâm thúy của Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 4, 1998, tôi đang hành nghề bác sĩ y học cổ truyền Trung quốc tại Mount View, California, dùng châm cứu và thảo dược để chữa trị. Tuy nhiên, tôi chỉ làm bớt đau, và không thể chữa lành những vấn đề về tâm trí như là áp lực, mất trí, không điều khiển được tính tình..vv. Muốn tìm kiếm những ‘cách chữa trị mà không dùng thuốc’, tôi phải đi Los Angeles với một ý định to lớn, là tìm một người mà một người bạn đã giới thiệu cho tôi. Người này được mô tả là một ‘người có huyền năng siêu phàm’ vì ‘kỹ năng của ông ta’. Vì lúc đó tôi chưa học Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết rằng một người cần phải có tâm trung chính mới có thể tránh được ma quỷ. ‘Người có huyền năng siêu phàm’ này có ngón chân cái bên trái bị bệnh, vì thế tôi chữa trị cho anh ta bằng phương pháp nhồi bóp. Thì có rất nhiều điều kinh ngạc và kinh khủng đã xảy ra. Ngay khi tôi bắt đầu bóp ngón chân cái bên trái của ‘người có huyền năng siêu phàm’ này, tôi thình lình cảm thấy bị áp lực rất nặng nề có diện tích lớn chừng 10 phân bề dài và 6 phân bề ngang, rất nặng nề đánh ngay vào lưng tôi ngay tại điểm huyệt Đản trung (một điểm huyệt gần ngay trung tâm của ngực) của tôi. Nó làm cho tôi có một cảm giác rất lạ lùng, giống như bị điện giật, mà nó xâm chiếm toàn cơ thể của tôi, mà cho tôi toát lạnh từ đầu đến chân. Tôi la lớn “ai đẩy tôi vậy?” nhưng không thấy ai cả khi tôi nhìn lại phía sau. Người vợ và những người bạn của ‘người có huyền năng siêu phàm’ này đang đứng phía sau tôi ở lúc đó: “không ai đẩy ông cả”…Tôi đã bị “ma nhập” (hồn hay ma nhập). Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi bây giờ hiểu rằng ‘ma nhập’ có nghĩa rằng cơ thể con người bị hồn ma qủy tồn tại tại các không gian khác chiếm đoạt. Ngay lúc đó, giọng nói của tôi rời rạc: tôi không thể điều khiển được miệng của tôi, mặc dầu đầu óc tôi rất sáng suốt. Tôi càng bị nặng hơn sau khi tôi về nhà người bạn của tôi. Bạn tôi bèn bảo tôi thắp hương để lạy Phật. Tự nhiên tôi bị đau đầu rất nặng ngay khi tôi cắm bó hương đã đốt vào bình hương trước tượng Phật, nằm ngay giữa nhà nơi mà cả gia đình thường niệm Phật. Bạn tôi liền đưa tôi trở về lại nhà tôi tại thành phố Mount View. Vì không có dấu hiệu nào cho biết rằng chứng đau đầu khủng khiếp chấm dứt, tôi được đưa vào phòng cấp cứu về giải phẫu não tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco, California. Tôi được người ta chẩn đoán là bị liệt não (intracerebral hemorrhage (ICH)) sau khi được dùng máy chẩn đoán vi tính (CT scan), mà cho thấy có một lớp mỏng chất lỏng nằm trên bề mặt trong phim. Tuy nhiên, sự chẩn đoán này lại không trùng hợp với các triệu chứng của bệnh tật: Tôi lại không bị ói mửa hay cổ tôi bị cứng không di chuyển được, như thường xảy ra trong cách bệnh nhân của ICH. Bệnh của tôi được xem như là quá khó hiểu. Để chẩn đoán thêm, họ đưa tôi vào phòng chữa cho bệnh nhân sắp chết (intensive care unit (ICU)). Các y tá kiểm tra nhịp tim, huyết áp và tim mạch của tôi chừng mỗi 10 phút, và đưa dữ kiện vào máy điện toán. Cả hai tay và hai chân của tôi bị tiêm chích rất nhiều mũi kim chuyền nước biển và lấy máu. Các bác sĩ chạy ra chạy vào, và gia đình tôi thì không được cho phép vào phòng. Vì không có triệu chứng của bệnh liệt não (ICH), người ta phải điều tra, nghiên cứu và chẩn đoán thêm. Tôi phải làm chiếu, chụp các mạch, xương trong người (MRI) hai lần, chích vào xương toạ của tôi để rút tủy sống, sau đó đưa vào máy xem xét, nghiên cứu, và khám mắt của tôi rất nhiều lần. Tôi như bị tra tấn bởi nhiều lần khám nghiệm với những dụng cụ tối tân, lấy máu nhiều lần và uống thuốc. Tôi như sắp bị chết sau nhiều lần tham vấn ý kiến của các nhóm bác sĩ và nghiên cứu viên. Tôi muốn ủng hộ cách giảng dạy và nghiên cứu của họ trên thân thể tôi. Tôi trước đây cũng là giảng sư và với nhiều công trình nghiên cứu tại tầng cấp tỉnh bang và toàn quốc tại Trung quốc. Cuối cùng tôi gần như sắp bị ngộp thở trong một phòng cách ly khi tôi đi chiếu khám bằng máy MRI. Điều duy nhất mà tôi làm được là dùng chân tôi để đá một cách tuyệt vọng để nói với người bên ngoài bằng màn hình của máy MRI. Con gái tôi quyết tâm yêu cầu họ ngưng ngay cuộc khám nghiệm; nếu không cô ta sẽ gọi cảnh sát. Họ phải dừng cuộc khám nghiệm bằng máy tối tân hiện đại và cuối cùng cứu sống tôi. Đây là một trường hợp khá lạ kỳ trong y học. Họ không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tật của tôi. Các bác sĩ, chuyên môn và giảng sư đại học đều bị bối rối về trường hợp này. Tôi trở về nhà với một thân thể mềm nhủn. Tôi gần như sắp bị mù ngay lúc đó. Các tầng không gian và Y học hiện đại (II) Tác giả: Một đệ tử tại California [Chanhkien.org] Là một bác sĩ, tôi biết rõ về chẩn đoán cho một người bị bệnh liệt não (ICH). Tình trạng thể lực của tôi đã đến mức quá độ. Lượng đường trong máu của tôi lên rất cao và mạch của tôi rất là yếu. Tôi bị ngất xỉu và đau đớn không dứt. Một buổi sáng vào tháng Sáu 1998, một cặp vợ chồng là bệnh nhân cũ của tôi và sau này trở thành bạn của tôi, đến thăm viếng tôi tại nhà và mang cho tôi một quyển sách. Khi tôi cầm lấy quyển sách, ba chữ Hán “Chuyển Pháp Luân” sáng rực lên đập vào mắt tôi. Tôi giật mình. Đây là một quyển sách từ thiên đường. Tôi có thể thấy rõ ràng những chữ “Luận Ngữ” nổi hẳn lên từ bề mặt của giấy. Khi tôi đặt tay tôi giữa trang “Luận Ngữ” và ngoài bìa trước của sách, bóng của chữ “Luận Ngữ” rơi vào tay của tôi. Con gái tôi khóc lớn, các bạn tôi đều cảm động, và tôi giống như một đứa con bị lạc đường trở về ngôi nhà của mẹ. Sau đó, các đệ tử ở gần đó tình nguyện đến nhà tôi để dạy tôi những bài động tác của Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 4/7/1998, với sự giúp đỡ của con gái tôi, tôi đi đến đại học Stanford để tham dự buổi luyện công đầu tiên của tôi. Pháp thân của Sư phụ cung cấp cho tôi một Pháp Luân khi tôi tập “ôm pháp luân trước đầu”. Tôi tham gia vào nhóm học Pháp Luân Đại Pháp ngay tối hôm đó, và hai ngày sau, tôi bắt đầu xem giảng băng chín ngày giảng Pháp bởi Sư Phụ Lý. Các đệ tử săn sóc cho tôi và giúp tôi một cách vô ngã. Họ chở tôi đến địa điểm tập luyện và nhóm học Pháp trong mọi tình trạng thời tiết và suốt một năm. Tôi cảm thấy Phật tính nở rộ trong tâm và rất nhiều chấp trước dần dần biến mất. Tôi cảm thấy tôi hoà tan trong Pháp. Lòng quyết tâm của tôi trong tu luyện trở nên mạnh vô cùng và sức khoẻ tôi khá lên rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp giải thích rất nhiều điều khó hiểu cho tôi. Tôi hiểu rằng thiện hay ác đến từ một niệm ngay lúc đó, chủ nguyên thần là bất diệt, tất cả mọi vật đều có linh hồn, thuyết tiến hoá [Darwin] là sai, văn hoá tiền sử là có thật, và có rất nhiều không gian khác đồng tồn tại. Tôi hiểu rằng một người phải nâng cao tâm tính (đạo đức, tâm trí) và phải phát huy Phật tính của mình mới tránh được tai họa và nghiệp báo. Người đó phải từ bi, phải chịu đựng được khổ cực, làm điều tốt và nghĩ đến người khác trước, và người đó không được theo đuổi việc gì cả. Khi chúng ta nâng cao tâm tính, Sư phụ sẽ chuyển hoá nghiệp lực của chúng ta thành đức, và chuyển đức thành Công cho chúng ta. Sư phụ dạy “được mà không cầu”. Sau khi đắc Pháp, tôi dùng tất cả thời gian của tôi để học Chuyển Pháp Luân. Tôi hiểu nguyên nhân thật sự của bệnh tật là gì, và không để ý nhiều đến bệnh hay sự đau đớn của tôi, vì tôi biết rằng tất cả những đau đớn là nghiệp lực đang được chuyển hoá. Tất cả thứ đó đều tốt. Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp được một năm, một phép lạ mà tôi chứng kiến từ thân thể của tôi. Một buổi sáng sớm vào tháng Ba 1999, tôi giật mình dậy lúc 3 giờ sáng bởi một cơn đau rất mạnh bên chân trái của tôi. Tôi kêu lớn con gái của tôi, “nhanh lên, mang cho cha ít nước nóng!” Tôi muốn làm ấm cái chân của tôi. Con gái tôi nhắc cho tôi rằng đây là Sư phụ Lý đang thanh lọc cơ thể của tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một lực rất mạnh như sét đánh xuyên rất nhanh từ dưới lòng bàn chân trái của tôi. Cơn đau lớn chấm dứt ngay. Tôi rất xanh, yếu ớt và toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Vì lòng từ bi của Ngài, Sư phụ cứu tôi sống lại. Con gái của tôi và tôi khóc lớn và chấp tay trước ngực để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý. Tôi biết rằng ma quỷ nhập thân tôi (phụ thể) và tấn công thân thể tôi đã được tẩy sạch. Từ đó trở đi, tôi có thể điều khiển chính tôi và nói rõ ràng hơn và có thể thanh tỉnh và tập trung khi tôi thiền tập. Khi bệnh viện Toàn Khoa San Francisco nghe về phép lạ này, những chuyên gia giải phẫu thần kinh yêu cầu tài liệu về Pháp Luân Công. Một số bác sĩ và y tá muốn học Pháp Luân Công. Bằng chứng trên thân thể tôi là huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi từ việc bị ma quỷ nhập thân đến việc đắc Pháp. Y học hiện đại không thể tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi và không chẩn đoán đúng sau nhiều lần khám nghiệm, mà tất cả đều có giấy tờ đầy đủ trong hồ sơ bệnh viện. Lý luận của tôi là để cho y học hiện đại có một bước tiến cao hơn, chúng ta phải chú trọng nhiều hơn đến đạo đức và vượt qua tầng không gian vật chất này điều mà có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thịt của chúng ta. Tại tầng không gian khác, có thứ vật chất màu trắng, gọi là Đức, mà có được chất trắng này là vì làm những việc thiện và đem hạnh phúc cho người khác. Còn có một loại vật chất màu đen, gọi là nghiệp, mà tạo ra là do làm những việc xấu như giết hại, hiếp đáp, gây người khác đau khổ và lấy những thứ mà thuộc về người khác. Những loại vật chất này tích luỹ không chỉ trong kiếp này, nhưng là từ nhiều kiếp khác. Hơn nữa, nghiệp sẽ gây ra đau khổ và khó nạn. Một trong những nguyên nhân của bệnh tật là do nghiệp, mà được biểu hiện bằng vi khuẩn hay vi trùng tại không gian vật chất này. Một nguyên nhân khác của bệnh tật là do ma quỷ nhập thân vì nghiệp của người đó hay người đó có tà niệm. Bệnh của tôi nằm trong loại thứ hai. Y học hiện đại bị đóng khung ở tầng không gian vật chất này mà chỉ có thể thấy được bằng mắt thường. Nó không thể thấy các tầng không gian khác hay sự quan hệ giữa nghiệp và bệnh tật. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể thấy sự quan hệ này một cách rõ ràng và đạt được thể trạng tốt, là do tu luyện mà có. Y học hiện đại không đạt đến điểm này.
 14. Nói là không có rồng thì cũng không hẳn, nói là có rất nhiều rồng thì cũng chưa đủ, bởi vì khá nhiều không gian kết cấu nhỏ và nhỏ hơn nữa khoa học chưa thám hiểm tới.
 15. Thầy chúng tôi có kể câu chuyện (tôi không nhớ nguyên văn) đại loại thế này: Xưa có một vị khí công sư tu luyện được rất tốt. Vị khí công sư kia tu được cũng khá cao. Đến một ngày anh ta thấy toàn thân mình đầy hình tượng Phật và Bồ Tát, điều này chứng minh vị khí công sư tu được tương đối cao. Anh ta mừng rỡ vô cùng và nghĩ rằng anh ta sắp thành Phật. Từ đó anh ta sinh ra hoan hỉ, tự mãn... Vì anh tưởng mình là Phật rồi, tu thành Phật rồi... Vì điều này mà khiến cho vị khí công sư kia bắt đầu rớt xuống, cuối cùng bị hủy hoại, công phu tu luyện hỏng cả. Đây là một trong những lý do khiến những người tu Đạo bị khóa hầu hết các công năng, bởi vì hễ đại chu thiên của người luyện công khai mở và khai mở toàn bộ thì một tầng mạch huyệt được khai thông do đó công năng phóng thích nhiều. Nhưng phải "khóa" lại cũng là để đảm bảo an toàn và tránh hủy hoại con đường tu tập. :(