• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mẹ bé Rơm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Mẹ bé Rơm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào anh Thiên Luân, Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác, các anh chị trên diễn đàn. Vợ chồng em đã có 1 cháu gái, đang mong sinh thêm 1 cháu nữa đã 2 năm nay nhg chưa được (gần đây mới phát hiện do sức khỏe của chồng không tốt). Chồng: sinh ngày 10/8/1976 Bính Thìn Vợ: sinh ngày 13/9/1976 Bính Thìn Con gái: sinh 18/2/2005 ẤT Dậu Là ngày sinh dương lịch ạ. Rất mong anh tư vấn giùm: 1. Cả nhà hiện tại có xung khắc gì nhau không mà sức khỏe cả gia đình không được tốt? công việc sự nghiệp cũng chưa tốt? 2. Vợ chồng em muốn sinh cháu thứ 2 thì năm nào tốt? (cho em một vài năm phòng khi việc chữa bệnh chưa có kết quả ngay) Em xin chân thành cảm ơn!
 2. Chào Nguyệt Nương, cảm ơn bạn đã hỏi thăm mình về phần luận của bác haithienha (từ lâu lắm rồi vì dạo này mình ít vào diễn đàn). Mình vẫn chưa có em bé bạn ạ, vc mình cũng mong 2 năm nay rồi. Mới đây chồng mình mới chịu đi ktra thì sức khỏe hơi có vấn đề một chút nên bị khó. Đợt này bọn mình định uống thuốc bắc.Mình k hiểu sao vào lại dđ nhưng k tìm đc thông tin nhg bài mình đã post? tks bạn.

 3. Chào anh Miêu Mập, Em vào đây đọc "lén" của anh, thấy anh quảng cáo "phương pháp" giúp người gầy trở nên mập. Điều này mong bác haithienha không cần dùng đến (Chúc bác được nhiều sức khỏe!), nhưng em thì rất cần anh ạ. Em cũng đang nhờ bác xem giùm em có phải tướng mạo em như vầy không. Nhưng biết đâu được anh giúp đỡ kinh nghiệm lại có thể mập lên chút chút thì đa tạ anh nhiều lắm. P.S.: Hiện giờ em cao 1.6m, nặng 44 kg nhưng trông rất gầy (vì nặng xương chứ không nặng thịt). Mong tin anh.
 4. Bác haithienha ơi, bác xem giúp cháu với, đặc biệt là đường con cái và sự nghiệp ạ. Sau gần 1 năm không thấy kết quả, nhất là con gái cháu cũng rất mong có em để bế, thì cháu lại càng mong có baby hơn. Bữa trước bác có nói cháu khả năng trong năm nay và năm tới chưa chắc có thai, nhg chắc chắn cháu sẽ có thêm con chứ ạ? Còn đường công danh của cháu thì chán quá, công việc lận đận, không đâu vào đâu cả. Bác xem giúp cháu liệu đường học hành có lên cao hơn không? Hoặc giả phải học cao hơn nữa thì công việc mới tốt không? Cháu trước kia ham học lắm, nhg từ ngày có con thì đâm ra ngại học quá. Bác cho cháu lời khuyên nhé.
 5. Hì hì, ý cháu là liệu theo lá số của cháu thì có phải tướng mạo của cháu là như vậy phải không ạ (là người cứ gầy như vậy) thì cháu khỏi phải hy vọng :unsure: . Về ăn uống thì cháu cũng thích ăn đồ ngọt hơn đồ chua, cháu sẽ tích cực ăn đồ ngọt và uống sữa. Về phần ngủ thì ý cháu là cháu ngủ tốt (tức là đặt mình một lúc là ngủ được, giấc ngủ sâu, không trằn trọc hay mất ngủ) chứ cháu không ngủ nhiều đâu ạ (cháu nghỉ trưa khoảng 1h, tối khoảng 11h30 đi ngủ, sáng 6h-6h30 dậy thì có nhiều quá không ạ). Nói chung, cháu cảm thấy là ăn tốt (đều đặn 2 bát/bữa và thấy ngon miệng), ngủ tốt (không mất ngủ) nhưng người không béo được chắc là do hấp thu kém thôi ạ, vì không biết đổ lỗi cho cái gì :wub: .
 6. Kính chào bác haithienha, Cảm tạ bác và các bác trong Diễn đàn đã dành nhiều thời gian tư vấn cho mọi người trên DIễn đàn. Cháu cũng cảm nhận, cái tên dường như vận vào con người, dù khi xưa cha mẹ cháu đặt tên con chỉ là thích tên đó chứ không quan tâm ý nghĩa sâu xa của nó (cha mẹ cháu là công nhân), những mỗi đứa con một cái tên là một tính cách, một số phận. Cháu là con gái thứ 3 cũng là út (sinh năm 1976, ngoài kế hoạch, trên đã có 2 chị gái), cháu rất thích cái tên được cha mẹ đặt cho: Nguyễn Minh Tâm, giản dị nhưng khá ý nghĩa (cháu chỉ hiểu đơn giản, nghĩa là có cái tâm trong sáng, và quả thực con người cháu đúng như vậy). Hai chị tên đều có đệm "thị" nhưng tên cháu thì không có, bố mẹ cháu không nhớ là do ghi thiếu hay do khâu làm hộ tịch họ tự ý bớt Cháu mong bác haithienha bớt chút thời gian xem giúp cuộc đời, số phận của cháu sẽ gắn theo tên ấy như thế nào. Chân thành cảm ơn bác!
 7. Vâng ạ, tai nạn với bố cháu đã xảy ra rồi, cháu chỉ hy vọng không phải nạn làm nhà, như thế sắp tới nhà cháu vững tin hơn để xây nhà ạ. Có điều này cháu muốn hỏi ý kiến các bác: Tại sao cháu từ bé cho đến lúc học xong Đại học, gia đình tương đối khó khăn, vừa làm việc vừa học hành khá vất vả, thì người cháu lại khá mập mạp, nói chung là mức cân nặng hợp lý. Nhưng bắt đầu từ khi ra trường đi làm cho tới nay thì người gầy rõ rệt (cao 1,6m, nặng 42-44kg, xương to), dù công việc chủ yếu là văn phòng, cuộc sống khá nhàn. Cháu đã đi khám, kiểm tra xét nghiệm... đều không có vấn đề gì. Chỉ có bệnh viêm xoang. Kể cả lúc mang thai sinh con thì cả mẹ và con cũng không vượt được 50kg. Cháu ăn ngủ tốt (chỉ là ăn không nhiều, 2 bát/bữa và không ăn được đồ béo). Các bác xem giùm cháu có phải mệnh tướng cháu như thế không? chứ cháu thèm được béo lên lắm ạ, vì mặt gầy và xương nên trông già hơn các chị gái cháu (hơn 3-5 tuổi). Hoặc giả như đến lúc nào cháu tự dưng lại béo lên được? Mong các bác có lời khuyên. Cháu cảm ơn rất nhiều.
 8. Thưa bác, Cháu xin lỗi do công việc và việc gia đình nên bây giờ cháu mới vào lại Diễn đàn. Hơn nữa, cháu cũng đang cố gắng hỏi để biết chính xác năm bố cháu bị tai nạn là năm nào để vào thưa với bác. Bản thân bố mẹ cháu giờ cũng không nhớ chính xác, mà cháu lục tìm ko thấy các bệnh án cũ nên ko biết chính xác. Cháu hỏi chị gái lớn của cháu, thì theo chị cháu nhớ là bố cháu bị tai nạn năm chị đang học lớp 6 (năm 12 tuổi, tức năm 1982). Bố cháu sinh năm 1948 (ngày 20/11 DL), bị tai nạn năm 1982 (vào mùa hè), tức năm 34 tuổi. Lúc đó nhà vừa hoàn thành xong (là nhà 1 tầng gồm 2 phòng đổ mái bằng), nhưng bố cháu lại nhớ năm xây nhà là năm 1980 ạ. Chỉ biết chắc một điều là khi bố cháu bị tai nạn thì gia đình đang ở trong căn nhà mới xây. Và căn nhà ấy gia đình cháu vẫn sống cho đến nay, tuy nhiên đã sữa chữa cải tạo rất nhiều lần. Vậy, bác haithienha kiểm tra giùm cháu xem bố cháu bị tai nạn là do đâu được không ạ. Ngoài ra, vợ chồng cháu hiện đang chuẩn bị xây nhà nên rất mong các được các bác, các anh chị trong Diễn đàn tư vấn giúp, giờ đang rối quá không biết nên bắt đầu từ đâu? và hỏi trong trang này có được không ạ? Cháu chân thành cảm ơn!
 9. Dạ, kính thưa bác haithienha, 1. Về việc phụ nữ đang mang thai thì không nên xây nhà cửa, cháu cũng chỉ nghe dân gian, người này người kia nói. Cũng giống người ta nói, việc xây nhà thì dễ gặp hạn ấy ạ, cháu không biết có đúng không nữa, hay chỉ do sự ngẫu nhiên nào đó mà người ta quy chụp nó thành một quy luật. Như nhà cháu trước kia, khi bố cháu xây nhà mới hoàn thiện thì bị tai nạn lao động (bố cháu trước từng làm qua công việc xây dựng, bị ngã từ tầng 3 xuống khi đang làm việc, gãy cột sống, hiện giờ sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều). Còn chú cháu thì khi xây nhà chỉ bị mất xe đạp thôi, người ta cứ bảo đấy là của đi thay người. Thành thử cứ người này người kia nói nên cháu cũng cảm thấy lo lắng. Cháu không mê tín đâu ạ, nhưng tâm lý "có kiêng có lành". Nên bác nói vậy cháu cũng yên tâm phần nào ạ. 2. Thưa bác, Bác nói cháu "chưa chắc rằng năm nay và năm tới có thể được có thai" thì cháu xin phép nên hiểu là (1) khó có khả năng thụ thai hay (2) không phải là năm tốt để thụ thai" ạ? Rất mong bác tư vấn thêm giúp cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều!
 10. Ôi, thế thì tốt quá rồi ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều! Bác có thể vui lòng cho cháu hỏi thêm, cháu nghe nói, nếu phụ nữ đang mang thai mà gia đình xây nhà thì không tốt. Vậy nếu may mắn sang năm cháu có thai (vợ chồng cháu đang phấn đấu ạ, vì cháu đã 34 tuổi rồi, và bé lớn đã 5 tuổi) thì việc xây nhà có vì thế mà phải trì hoãn không ạ? Nếu không có cách gì để cả hai việc đều diễn ra tốt đẹp không ạ? Cháu rất mong được ý kiến tư vấn của các bác. Cháu xin cảm ơn nhiều!
 11. Cảm ơn bác Liễu Ngân Đình, Cháu xin ghi nhớ lời của bác: phải biết nhẫn nhịn. Cháu xin cố gắng, cháu luôn cố gắng để đạt được chữ Nhẫn mà sao khó thế, đôi lúc không kìm lòng được là bốc hỏa. Cố gắng, cố gắng ạ. Về công việc, được bác nói như vậy cháu thấy an lòng đôi chút để phấn đấu, vì thực sự cháu thích tính chất công việc, nhưng môi trường làm việc (gồm con người và điều kiện) thì không được tốt lắm. Cháu không muốn nhảy việc nhiều (từ lúc ra trường tới giờ là 13 năm, đây là công việc thứ 5), và rất muốn được làm việc hết sức mình. Các bác ơi, Nhà cháu định xây nhà, nếu vậy là xem tuổi chồng cháu phải không ạ? Phiền các bác xem giùm nhà cháu xây nhà năm nay hay năm sau có hợp không ạ (năm nay thì sợ gấp gáp quá, chỉ còn 4 tháng, không kịp hoàn thành trước Tết)? Tuổi chồng cháu là Bính Thìn: sinh ngày 10/8/1976 (ngày 15/7 AL). Cháu xin chân thành cảm ơn!
 12. Kính chào bác haithienha, Cảm tạ bác và các bác trong Diễn đàn đã dành nhiều thời gian tư vấn cho mọi người trên DIễn đàn. Cháu cũng cảm nhận, cái tên dường như vận vào con người, dù khi xưa cha mẹ cháu đặt tên con chỉ là thích tên đó chứ không quan tâm ý nghĩa sâu xa của nó (cha mẹ cháu là công nhân), những mỗi đứa con một cái tên là một tính cách, một số phận. Cháu là con gái thứ 3 cũng là út (sinh năm 1976, ngoài kế hoạch, trên đã có 2 chị gái), cháu rất thích cái tên được cha mẹ đặt cho: Nguyễn Minh Tâm, giản dị nhưng khá ý nghĩa (cháu chỉ hiểu đơn giản, nghĩa là có cái tâm trong sáng, và quả thực con người cháu đúng như vậy). Hai chị tên đều có đệm "thị" nhưng tên cháu thì không có, bố mẹ cháu không nhớ là do ghi thiếu hay do khâu làm hộ tịch họ tự ý bớt Cháu mong bác haithienha bớt chút thời gian xem giúp cuộc đời, số phận của cháu sẽ gắn theo tên ấy như thế nào. Chân thành cảm ơn bác!
 13. Cảm ơn bác, cháu cũng muốn đầu tư dài hơi, muốn hợp tác với 1-2 người để làm, chứ làm một mình không đủ tự tin ạ. Về vấn đề đất cát, nếu gặp khó khăn cháu xin theo lời khuyên của bác, chỉ mong là mọi việc thuận lợi. Vừa rồi cháu không vào diễn đàn một thời gian cũng là do bận giải quyết việc này đấy ạ. Mong được thêm sự tư vấn của bác. Về phần công việc, tạm thời cháu đã tìm được 1 công việc nhưng chưa mấy hài lòng, nhất là môi trường làm việc, không biết công danh sự nghiệp sẽ đi đến đâu, thấy mờ mịt quá. Mong các bác xem giúp. Về phần con cái thì mong Ông Trời phù hộ, nhà cháu tiếp tục phấn đấu ạ.
 14. Cháu xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Bác Thiên Sứ. Chúc Bác và Gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
 15. - Dạ, như vậy năm nay kiếm tiền được bao nhiêu là cứ gửi tiết kiệm chứ không nên đầu tư phải không ạ. Bác cho cháu hỏi, do một số lý do, để được hưởng một chút đất đai thừa kế của ông cha, nhà cháu phải xuất tiền (để trả các khoản từ trước, cứ coi như trả nợ) thì được coi là trả nợ, thì không sao phải không ạ? - Chuyện con cái thì nhà cháu có tin vui là sẽ loa loa lên ngay ạ, để được mọi người chia sẻ niềm vui. Cháu cũng xin chuẩn bị tinh thần về việc đẻ đái, cháu chắc chắn sử dụng dịch vụ hết đấy ạ. Cảm ơn lời khuyên của bác. Mong bác Liễu Ngân Đình và các bác xem giúp cháu các vấn đề còn lại được không ạ. Cháu chân thành cảm tạ.