• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Minh_Anh

Hội viên
 • Số nội dung

  101
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About Minh_Anh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Tờ tiền này làm bạn em cảm thấy không thoải mái vì nhận nó từ một người thân rất quan tâm đến mình. Khi cho tờ tiền này người kia chỉ nói lì xì lấy hên và dặn bỏ trong bóp, đừng xài tới. Suốt hai năm qua đều cho 2 tờ tiền như vậy, có cùng dấu hiệu này (cháu không chắc là có giống hoàn toàn hay không). Mong các Bác lý giải giúp dùm cháu xem đây là dấu hiệu tốt hay xấu? Cảm ơn các Bác đã nghía mắt qua và rất mong nhận được ý kiến của mọi người ạ.
 2. Thưa cô Wild, Thần y có nhận học trò không ạ?
 3. Nhìn avatar thấy khổ chủ đang hanh thông mọi sự thì phải ^_^, tiền bạc rất trôi chảy.

  Chúc mừng Tuấn Dương nha ^_^

 4. Kính gửi mọi người theo dõi topic này, Số là em được chấm tử vi nói rằng từ sau Tết này đến tháng 10 AL em sẽ dọn ra nước ngoài để sống dù em chưa thấy đường nào để đi cả. Thực ra thì đi đâu để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại em cũng đi hết nhưng em rất băn khoăn là không biết mình sẽ ra nước nào để chuẩn bị tâm lý trước. Cho nên em luôn đặt câu hỏi là "em và con gái sẽ đến đất nước nào sinh sống luôn?" nhưng đã gieo quẻ rất nhiều lần rồi mà chưa có ra gì cả ạ:( Mong mọi người lấy hoàn cảnh em làm thí nghiệm cho em đỡ phần lo âu ^_^ Em tuổi Canh Thân hỏi vào giờ Thìn, ngày Ất Sửu, tháng Quý Mão năm Nhâm Thìn (9g28, 5.3.12) Em thấy quẻ Tử Tiểu Cát, nó bảo là hướng Tây, Đông và Đông Bắc nhưng em bó tay không biết là nước nào luôn :( Mong các Anh/ Chị luận giúp và giải thích để em được mở mang tầm mắt với ạ (P/S: thực ra thì em mơ đi Mỹ hoặc CAnada hơn http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif )
 5. Thưa Cô, Xin Cô kiểm tra giúp con ngày 11 khoản tiền 500k thôi ạ Con xin cám ơn Cô rất nhiều
 6. Minh Anh sinh năm Canh Thân, hỏi vào giờ Hợi, ngày Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão (10: 22 p.m, ngày 19/12 AL ) Rất mong được các anh chị xem giúp dùm mình 2 chuyện sau: 1. Mình được các bác chấm tử vi phán sẽ được xuất ngoại vào nửa cuối năm sau, vậy mình xin hỏi mình sẽ đi về hướng nào? (nếu hỏi đi nước nào thì chắc là khó đoán nhỉ???) 2. Chuyến xuất ngoại vì công việc này diễn ra trong bao lâu và khi nào mình có thể định cư bên đó luôn? Rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị bạn bè. Minh Anh cảm ơn mọi người rất nhiều.
 7. Không khí ảm đạm của 3 gia đình vụ 'kỳ án hiếp dâm' Mấy ngày nay, gia đình 3 thanh niên trong "kỳ án hiếp dâm" như có đám. Ông Nghĩa cho biết, cậu con trai cố gắng tỏ ra cứng rắn, khuyên nhủ vợ nhưng 3 đêm rồi ông rơi lệ khi nhìn nó mất ngủ, đứng lặng lẽ trước lan can. > 'Vi phạm nghiêm trọng trong vụ xử 3 thanh niên án hiếp dâm' Nguyễn Đình Lợi ngồi trong cửa hàng xe máy (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bên cạnh là bà Hưng, mẹ anh với gương mặt rầu rĩ. Nghe thông tin bị bác kháng nghị cả gia đình Lợi “sốc” nặng. Sau ngày được trả tự do, Lợi về quê mở cửa hàng sửa chữa xe máy với sự giúp đỡ của người thân. Thời gian đầu, Lợi rủ Kiên ra làm chung. Sau đó, Kiên nghỉ và đi làm công việc khác, còn Tình lấy vợ sống với nghề bán sơn. Ba anh có họ hàng, tính vai vế, Tình là chú của hai người còn lại. “Cả phiên xử lẫn việc ra phán quyết, tôi cũng như Tình và Kiên đều nghe qua các phương tiện thông tin”, Lợi cho biết. Từ chiều 7/12, biết có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, Lợi ăn ngủ không yên. Nhìn chiếc xe máy tháo tung trên sàn nhà, Lợi không còn tâm trạng để sửa chữa cho khách. /Files/Subject/3b/bb/d5/2e/loi.jpg Lợi và mẹ ngồi buồn so khi nghĩ tới tương lai mù mịt. Ảnh: Việt Dũng.Bà Hưng sụt sịt: “Tôi đã khuyên Lợi lấy vợ đi, đến giờ chắc là có con rồi. Lợi lại bảo đợi cho việc phán quyết xong mới tính lập gia đình”. Dù chân tập tễnh nhưng bố của Lợi vẫn đi khắp nơi gửi đơn kêu oan cho con trai. Căn nhà 5 tầng của gia đình ông Nghĩa, bố đẻ Nguyễn Đình Tình, người thân, hàng xóm đang tới động viên. Sau khi Tình được trả tự do và có vợ, ông Nghĩa quyết tâm bán đất, xây nhà để con trai có chỗ ở đàng hoàng hơn. Ông Nghĩa bảo, vợ và con dâu vừa đi chùa cúng lễ, cầu xin an lành cho Tình. Con trai ông mới rời nhà sang huyện Thanh Trì lấy sơn. “Mấy ngày nay, nhà tôi như có đám, vợ khóc, con dâu sụt sịt và tôi cũng khóc”, ông nói với đôi mắt đỏ hoe. Đáng lẽ vợ chồng và con dâu ông phải là người động viên Tình nhưng chính con trai lại khuyên nhủ bố mẹ và cô vợ trẻ. Tình cố gắng tỏ ra cứng rắn, song ông Nghĩa biết, con trai ba đêm rồi đều mất ngủ, đứng lặng lẽ trước lan can nhà. Ông kể, gần hai năm trước, giáp ngày cúng ông Công, ông Táo, cả gia đình đón Tình về nhà. Từ đầu ngõ, hàng xóm, người thân đứng chật cứng. Không có nước chè mời khách, ông gọi người ta chở cả xe bia đến. Ba ngày liền, mọi người vẫn ùn ùn kéo đến chia vui với gia đình. /Files/Subject/3b/bb/d5/2e/tinh.jpg Ông Nghĩa mắt đỏ hoe khi nói về vụ việc của con trai là Nguyễn Văn Tình. Ảnh: Việt Dũng.Không lâu sau, ông biết việc con bị nhiễm HIV khi còn ở trại giam vì trong lúc chơi thể thao bị xước chân tay do va chạm với bạn tù. Buồn đau nhưng ông càng thương con hơn. Ông bảo, mấy ngày đầu Tình luôn tránh từ việc ngủ cùng em trai, ăn uống vệ sinh chung và chỉ nói là do thói quen có từ trong trại giam. Thấy sự đổi khác của con trai, người mẹ đã mắng mỏ. Đến khi biết chuyện con bị bệnh bà thương Tình, khóc hết nước mắt. Tình giải thích với bố mẹ, sống như vậy giãn tình cảm của mọi người, để nếu anh không còn sống được lâu gia đình sẽ bớt đau. Hạnh phúc ngập tràn gia đình ông khi có cô gái tốt tính đồng ý kết hôn với Tình. Ông cùng con dâu vẫn luôn nhắc Tình uống thuốc đúng giờ để chống chọi với bệnh tật. “Hơn một tuần trước, vợ chồng Tình nói sẽ vào TP HCM để làm các xét nghiệm thụ thai, đến bây giờ các em không còn tâm trạng nào nghĩ đến việc này nữa”, ông Nghĩa cho biết. Điều lo lắng nhất với vợ chồng và con dâu ông Nghĩa là nếu Tình bị bắt giam trở lại, trong trại anh sẽ không được điều trị bệnh tật như ở nhà. Sức khỏe gần đây của Tình đang yếu, khi vào tù ông lo Tình sẽ không trụ được. Cũng giống gia đình Lợi và Kiên, đến giờ con trai ông chưa nhận được bất cứ giấy tờ hay thông báo gì từ cơ quan chức năng. Ông Nghĩa và mọi người vẫn hy vọng vào một phán quyết công tâm để con trai có cơ hội sống cùng gia đình 5-10 năm hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, cả gia đình ông, Kiên và Lợi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất bị bắt giam trở lại. Với phán quyết vừa qua, Lợi còn hơn 6 năm, Tình hơn 4 năm, Kiên hơn 1 năm thụ án. 10 năm trước, 3 thanh niên Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình bị xác định là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu trạm bơm ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông.Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Lợi 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu. Tình nhận án 14 năm và Kiên khai báo thành khẩn và có đơn tự thú, nên chỉ bị phạt 11 năm tù. Theo đơn chống án kêu oan của các bị cáo, 3 tháng sau, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao được mở. Cho rằng không có cơ sở xem xét kháng cáo, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Suốt 10 năm, các bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu VKSND Tối cao rà soát và báo cáo vụ việc. Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Ba thanh niên được tạm tha, cho trở về nhà. Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị này Việt Dũng Nguồn: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/khong-khi-am-dam-cua-3-gia-dinh-vu-ky-an-hiep-dam/ Phải chi mình có lá số của các anh này để xem giúp nhỉ? Tôi thấy anh Tình gì đó có vẻ bị Địa không, địa kiếp thủ mệnh thân. Bị bắt vô cớ, bị nhiễm HIV... toàn tai họa từ trên trời rơi xuống không à...
 8. Em xin cám ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm ạ. Đúng là em đang bị cảnh trên không với tới dưới không thông ^_^ Anh coi rất chính xác vì chỗ đó không dám nhận em nhưng cũng không đủ dũng cảm để từ chối ^_^ Số là em từng làm trợ giảng cho cái lớp chuyên môn mà người phỏng vấn em - PGĐ- đi học :( Thêm nữa mức lương em đưa ra còn cao hơn cả GĐ ở chỗ đó , nên... ^_^ Cảm ơn anh Đồng đã chúc em ạ.
 9. Vậy mà cháu từng nghĩ là nếu cháu có cơ hội bắn cái thằng sát thủ Na Uy đã tàn sát bao nhiêu người trên đảo thì cháu sẽ sẵn sàng làm í chứ :( Hóa ra cháu vẫn mang nặng nghiệp rồi...
 10. ĐÚNG HAY SAI??? Chào cô Wild và mọi người. Số là cháu có gặp một người đàn ông gần 40, ở trần, lết ra giữa đường quốc lộ để bắt xe... tải/ khách xin quá giang về nhà. Khi chồng cháu chở cháu chạy ngang qua thì thấy máu khô cùng đất dính đầy trên vai anh ta. Cái đầu thì vẫn còn máu tươi có vẻ như bị té đập xuống trúng cái gì nhọn ở dưới đất. Khi chúng cháu ngừng xe gặng hỏi thì mới biết anh ta nồng nặc mùi rượu, lại có vẻ mệt mỏi với những vệt nước mắt khô còn dính đầy bụi, máu me bê bết trên vai, nói không đầu đuôi về tên một địa danh nào đó. Cháu phải chặn xe người đi đường (đang chạy rất nhanh vụt qua và cũng rất đông trong giờ cao điểm khi ở trên quốc lộ) để hỏi địa danh ấy và có người đồng ý kêu xe ôm tới giúp chở anh ta đi. Nhưng anh ta vẫn quả quyết mình không sao, chỉ bị xe tải tông bị té và cứ muốn ra xin bắt xe đi nhờ, không nói được tên người thân hay địa chỉ hay điện thoại gì cả. Khi một cậu sinh viên khác đi ngang qua chạy kêu xe ôm giúp thì một anh xe ôm khác chạy đến và nhận ra người đàn ông này là người đang thuê nhà trọ trong xóm của mình. Anh ta chở về giúp, không chịu nhận tiền công xe ôm, chỉ nhận phần tiền tụi cháu bảo đưa vợ anh kia mua thuốc men. Anh xe ôm này bảo thường ngày người đàn ông này có chạy xe gác máy chở rau, anh ta hỏi xe mày đâu? nhưng người kia hình như chưa tỉnh vẫn chẳng biết gì cả. Anh xe ôm có nói với tụi cháu là "nó có vấn đề trong đầu. Bệnh viện chê, trả về cho gia đình mấy tháng trước rồi. Tội nghiệp lắm, vợ nó có con nhỏ nữa..."(không biết mấy đứa) Ông này cũng ái ngại cho ông thanh niên và cháu thì chột dạ nghĩ tới vợ của anh ta. Cháu cứ bị ám ảnh hoài cảnh người phụ nữ phải quần quật cơm áo để nuôi con nhỏ, tiền nhà điện nước... rồi còn phải lo cho ông chồng tâm thần này... Đôi lúc cháu nghĩ không biết có phải trời xui ông này cứ lết ra giữa lộ để cho xe cán hay không?( Vì có rất nhiều ng chạy xe máy ngang qua và bỏ đi luôn, kể cả cháu và chồng phải vụt qua rồi mới suy nghĩ và quay xe lại.) Nếu ông ấy ra đi thì mẹ con kia như đỡ được gánh nặng. Bản thân ông ấy có lẽ đã đỡ khổ hơn khi được chuyển đến kiếp khác? Còn ngược lại, nếu cháu và chồng không quay lại, không nhúng tay vào thì có khi anh ta cũng chẳng bị xe tông lần nữa chăng??? Thực ra thì định mệnh đang sắp đặt cái gì trong trường hợp này??? Cháu đã nhúng tay vào... không biết đã thực sự làm chuyện tốt hay là xấu cho bản thân anh ta? vợ con anh ta và cả người xe ôm tốt bụng kia nữa? (vì một lát sau có một ông xe ôm khác chạy đến rồi nhăn nhó vì đã cất công tốn xăng đi đến mà không có chở ai hết...) Không biết cô Wild và các bác nghĩ sao về việc này ạ???
 11. Kính mong anh Thiên Đồng xem giúp dùm em một quẻ (chắc bạn Thiên Luân đang bận bịu rồi ^_^) Số là em chuẩn bị xin việc, lòng rất tham sau 3 năm thất nghiệp, em chỉ đang phân vân không biết nên "đòi hỏi" mức lương nào cho phù hợp theo 2 vế sau: 1. Như lòng tham là 1k 2.Khoảng 800 nhưng phải cộng cho em thêm những thứ khác Vì đây là một công ty cổ phần có xuất thân của nhà nước, mới mở rộng một lĩnh vực mới (họ chưa biết gì về lĩnh vực này, khác em^_^), chắc chắn có thêm những khoản khác trong quá trình làm việc... nên em hơi phân vân... Xin anh Thiên Đồng xem giúp dùm em khả năng em nên thương lượng mức nào cho chị ấy khỏi "Lưu Niên" ạ? Vì hiện tại em nhìn bảng xem ngày của mình thì thấy quẻ Đỗ Lưu Niên, em tuổi Canh Thân ạ, hỏi vào giờ Tỵ, ngày Đinh Tị tháng Kỷ Hợi năm Tân Mão Thêm nữa xin Anh cho em lời khuyên về thái độ khi đi gặp chị sếp trong buổi phỏng vấn vào ngày Thứ Hai tới vào giờ Thân ạ. Em mong là em sẽ "quơ" được job này để ổn định cuộc sống và hẹn gặp Anh trong một ngày offline không xa ^_^ Kính chúc Anh thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn Anh trước ạ
 12. Con đã đến trung tâm và nhận được 2 lá chú rồi ạ. Xin cám ơn cô, anh Thiên Đồng và Thiên Luân rất nhiều.
 13. Dạ cháu xin cám ơn Cô ạ. Vậy Thứ Năm cháu xin ghé để "mần phiền" anh Thiên Đồng ạ. Xin cám ơn Mọi người rất nhiều.
 14. Thưa cô Wild, Cháu xin cô cho cháu vài tấm chú để cầu bình an cho gia đạo của mình ạ. Cháu xin đến văn phòng để nhận luôn ạ. Xin cô cho cháu biết thời gian để cháu chạy đến ạ Cháu xin cám ơn cô rất nhiều.
 15. Chỉ đơn giản thế thôi ạ? ^_^ Vậy chắc con phải kẹp CHÚ bên mình rồi, đặc biệt là lúc về đêm. Con cám ơn Cô Wild đã nhắc nhở ạ. Lâu ngày con quên mất sự hiện diện của Chú trên cánh cửa phòng mình luôn rồi. Thật là sai lầm to lớn ạ ^_^