• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoc hoc nua hoc mai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Hoc hoc nua hoc mai last won the day on Tháng 7 27

Hoc hoc nua hoc mai had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Hoc hoc nua hoc mai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 22/10/1973

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  kienanhhong@yahoo.com.vn

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 • Sở thích
  Yêu tất cả những gì mình có!

Xem hồ sơ gần đây

468 lượt xem hồ sơ
 1. Vâng cảm ơn Chim Chích Bông rất nhiều. E rằng chờ đến năm 2017 thì vợ chồng già quá rồi.
 2. Kính thưa sư phụ Thiên Sứ! Chào Bác Thiên Luân Học học nữa học mãi kính chúc sư phụ cùng Bác Thiên Luân dồi dào sức khỏe, Hạnh phúc và Bình An. Học trò muốn sinh thêm một bé nữa vì học trò mới sinh được 2 bé gái ạ. Kính mong sư phụ bớt chút thời gian xem giúp học trò: Chồng sinh 23/05/1972 Vợ sinh 22/10/1973 Con gái 01/04/1998 Con gái 16/11/2004 Học trò muốn hỏi: nếu học trò có 3 con tuổi Dần, Thân, Tỵ thì có ảnh hưởng gì đến các cháu không ạ! Rất mong tin sư phụ cùng bác Thiên Luân. Trân trọng!
 3. Từ khi con biết đến câu thần chú Giải thoát thông qua sự thấy con chọn làm hình nền trên Desktop luôn. Con vô cùng biết ơn cô khi đã tặng những điều tốt đẹp nhất cho những người có thiện duyên (trong đó có con) Con sẽ tặng món quà vô cùng có ý nghĩa này cho những người cần đến. Hôm qua con đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa cô gửi cho con rồi. Con chân thành cảm ơn Cô. Kính chúc Cô luôn Vui, Khỏe, Hạnh phúc và Vạn sự An lành!
 4. Chào cô Wildlavender! Cháu là Dương Lan Anh Địa chỉ: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội Cháu xin được đăng ký thỉnh nhận thần chú cho mọi người trong gia đình cháu và bố mẹ hai bên có được không ạ! Nếu được Cô cho con xin thỉnh nhận 9 thần chú ạ. Kính chúc cô luôn Vui, Khỏe, Bình An và Hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn cô!
 5. cảm ơn chú Phamhung và cô Wild
 6. Truyện hay quá, em có tác phẩm gì hay thì post lên đây để mọi người có truyện hay để đọc nhé!
 7. Lâu lắm không thấy tin tức gì của vợ chồng haiphuong. Không biết hiện giờ chồng haiphuong thế nào rồi nhỉ?
 8. Đọc topic của em chị thật sự cảm động vì cái tình mà vợ dành cho chồng và mọi người trên diễn đàn này dành cho em. Chị thật sự khâm phục em, tình yêu mà em dành cho chồng em và tình cảm của mọi người dành cho vợ chồng em. Hãy cố gắng lên em nhé! Cầu chúc cho chồng em sớm bình phục. Em hãy tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đón vợ chồng em. Nam mô A di đà Phật! Nam mô Quán thế âm Bồ tát!
 9. Tommy có thể pm số điện thoại của bác Biển cho mình được không , mình còn chú ruột đã hy sinh cuối năm 1972 cũng chưa tìm được mộ . Mong tin bạn!
 10. Dạ, Kính chào bác Hà Uyên! Cháu là học trò mới của sư phụ Thiên Sứ ạ. Cháu được đọc một số bài viết của Bác rất hay và có ý nghĩa. Chúng cháu mong bác giữ gìn sức khỏe để chỉ bảo thêm cho chúng cháu mở mang kiến thức ạ.
 11. Hội thảo đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng sư phụ, cùng các thầy : KTS Phạm Cương, Hà Hùng, Linh Trang ... và phong thủy Lạc Việt!
 12. nguyenxuandien.blogspot.com TƯỜNG THUẬT HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHONG THỦY Ngày 15.12.2009, tại Hội trường Khách Sạn La Thành - 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo "Tính khoa học trong Phong thủy trong Kiến trúc và Xây dựng". Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương (thuộc Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam) tổ chức. . Hội thảo khoa học này nhằm mục đích làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng. Đến dự có nhiều nhà khoa học, nhân sĩ trí thức như GS. TS Hoàng Tuấn, PGS. TS Nguyễn Lân Cường, Nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp, nhà cảm xạ học Phạm Khắc Khải, Cụ Nguyễn Khắc Mai, GS.TS Hoàng Đạo Kính, TS. Đinh Công Vỹ, KTS Trần Thanh Vân, Cụ Lê Thanh Bảo … và đông đảo PV các báo chí. Nhiều quan chức đến dự, nhưng vì lý do tế nhị, BTC xin phép không giới thiệu. GS. Hoàng Đạo Kính và Nguyễn Xuân Diện, KTS Nguyễn Thị Hằng và nhiếp ảnh gia Xuân Bình 9h, hội thảo khai mạc với bài phát biểu của ông Trần Quốc Trị. Bài phát biểu nhắc đến các truyền thuyết về các thầy địa lý và học giả nổi tiếng của như: Cao Biền, Tả Ao, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu, Ngô Tất Tố. Sau bài đề dẫn của Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, GĐ Trung tâm Lý học Đông phương là phần tham luận của các nhà nghiên cứu. Các tham luận được trình bày nhằm gợi mở hướng đi tìm mối tương quan giữa phong thủy và kiến trúc hiện đại. Bản chất của phong thủy là bộ môn khoa học dựa vào thuyết âm dương ngũ hành để sắp xếp không gian sống sao cho hài hòa và tốt đẹp cho môi trường sống của con người. Phong thủy cũng giống như nghệ thuật sắp đặt của các kiến trúc sư ngày nay. Có 3 bài tham luận được chờ đợi nhất, được nêu trong bản các bản thông tin sớm nhất của hội thảo đã không được trình bày, do sự vắng mặt của các tác giả. Đó là các bài: . 1 - Từ Dịch Lý đến Phong thủy - trong tư tưởng của Phan Bội Châu, của Giáo sư sử học Chương Thâu. GS không đến dự hội thảo, cũng không có tham luận gửi đến như dự kiến. . 2 - Thành Đồ Bàn và Phong Thủy của PGS. TS Ngô Văn Doanh. GS Doanh cũng không có mặt trong hội thảo. . 3 - Phong thủy trong kiến trúc truyền thống của Giáo sư sử học Cao Xuân Phổ. GS cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe. . 11 bản báo cáo được trình bày trong suốt thời gian 1 ngày. Buổi sáng, chỉ có phần trình bày của tác giả, buổi chiều có thêm phần phát biểu và tranh luận, đề xuất. 12h hội thảo nghỉ trưa, với tiệc do BTC chiêu đãi. Quan sát diễn biến của hội thảo, thấy rõ một điều vấn đề phong thủy nằm trong sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều giới và mọi lứa tuổi. 12h mới nghỉ ăn trưa, vậy mà số lượng người vẫn còn đông chật hội trường, không như các hội thảo khác, lúc check in thì ồn ào, đủ mặt, lúc check out thì lặng lẽ, bí mật; nửa buổi đã chỉ còn trơ lại BTC. Giới trẻ chăm chú theo dõi hội thảo Mặc dù suốt buổi sáng, hội thảo diễn ra với sự buồn bã giống như các hội thảo được tổ chức triền miên ở ta (chỉ có đọc tham luận, đọc hết không bỏ sót chữ nào, tràng giang đại hải); mặc dù ai đến dự cũng có kỷ yếu in sẵn trong tay, nhưng hội thảo vẫn được mọi người theo dõi khá nghiêm túc. Buổi trưa, chúng tôi được hầu chuyện riêng KTS Trần Thanh Vân và PGS.TS Nguyễn Lân Cường trong suốt thời gian từ 12h đến 13h30. Nhiều vấn đề về vụ Thủy Cung Thăng Long, về quy hoạch Hà Nội, về các huyệt đạo của Thăng Long, về cơn bão tố bất thình lình giữa hồ Tây vùi đoàn văn công Trung Hoa xuống đáy sâu…được chia sẻ. GS. Nguyễn Lân Cường và Nguyễn Xuân Diện trong bữa tiệc, đã tàn. Buổi chiều, hội trường hội thảo trở nên khởi sắc với các ý kiến phát biểu tham biện của các học giả. GS.TS Hoàng Đạo Kính nêu vấn đề phong thủy chính là một phương cách sống giữa thiên nhiên, hòa hợp với nó chứ không xung đột với nó. KTS. Trần Thanh Vân - người làm sôi động cả hội thảo. Hội trường hội thảo thực sự sôi động hẳn lên với sự đăng đàn của KTS. Trần Thanh Vân khi bà phê phán các học giả chỉ quan tâm đến sắp đặt cái hố xí hay cái cầu thang nhà mình hay nhà người khác, mà không quan tâm đến việc thủ đô gối núi trông sông như thế nào, đến phong thủy địa linh, đến những huyệt mạch của đất nước và của Hà Nội. KTS. Trần Thanh Vân nổi tiếng là một người phát biểu trực diện, thẳng thắn và quyết liệt. Phát biểu của bà nhận được sự tán thưởng của đông đảo cử tọa. Đáng tiếc là BTC đã nhanh chóng lấy lại diễn đàn của bà một cách ngoạn mục. Hội thảo kết thúc quá sớm, vào lúc 3h30, với lý do nêu ra là để các đại biểu phía Nam kịp chuyến bay về TP. Hồ Chí Minh. Nhiều đăng ký phát biểu tham biện được BTC ghi nhận và gác lại. BTC Hội thảo tặng mỗi khách tham dự một túi quà rất có ý nghĩa, với hy vọng sẽ đem lại tài lộc cho mỗi nhà: Một con cóc vàng (thiềm thừ) để về đặt trong góc nhà cầu tài lộc, 01 CD Phần mềm phong thủy Lạc Việt, 01 cuốn sách của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh… Đây là hội thảo quy mô đầu tiên và công khai về phong thủy được tổ chức. Tuy hội thảo chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo học giả quan tâm, nhưng ý nghĩa của nó mang tính mở đầu, để từ nay có thể có các cuộc hội thảo quy mô hơn về một bộ môn khoa học đang thách đố tất cả chúng ta. Nguyễn Xuân Diện nguyenxuandien.blogspot.com
 13. Chúc mừng Hoàng Triều Hải Chúc mừng sư phụ Thiên Sứ Chúc mừng Phong thủy Lạc Việt! Chúc hội thảo thành công tôt đẹp
 14. hoc hoc nua hoc mai vừa nộp tiền vào tài khoản PHAM CUONG LAC VIET - TK 0011.0026.71.555 vào lúc 16h50' qua giao dịch chuyển khoản từ TK số 0011 0029.58486 tên người gửi Trần Kim Thoa. Nhờ thư ký 22 kiểm tra và xác nhận nhé
 15. Chào tất cả mọi người đã đang và sẽ đăng ký học online lớp Phong thủy Lạc Việt 2 nhé. Cho mình ghi tên đăng ký với. Địa chỉ email của mình : lananhsbv@gmail.com