• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bbet88win

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by bbet88win

 1. Theo đó, Ban Kỷ luật PSSI đã cấm Arema tổ chức các trận đấu còn lại trên sân Kanjuruhan đến hết mùa giải 2022-23. Toàn bộ trận đấu trên sân nhà của CLB này được diễn ra ở sân trung lập, cách đại bản doanh tối thiểu 250km và theo hình thức không đón khán giả. Ngoài ra, đội bóng phải nộp phạt số tiền lên đến 250 triệu rupiah (khoảng 400 triệu đồng). Về mặt cá nhân, Ban Kỷ luật PSSI cấm ông Abdul Haris - Trưởng ban tổ chức trận đấu của Arema trên sân nhà và nhân viên an ninh Suko Sutrisno tham gia hoạt động bóng đá suốt đời. Đây chỉ là án phạt được Ban Kỷ luật PSSI đưa ra, những cá nhân và tập thể để xảy ra thảm kịch sẽ đối diện với mức án khác từ cơ quan chức năng. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo tại đây Theo yêu cầu từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Giải vô địch quốc gia Indonesia năm 2022-23 (còn 23 vòng đấu) bị đình chỉ cho đến khi an ninh được cải thiện và thông báo kết quả điều tra. Sân Kanjuruhan cũng bị phong tỏa để lực lượng chức năng thu thập manh mối phục vụ quá trình điều tra. Chủ tịch Gilang Widya Pramana của Arema đã xin lỗi và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về thảm kịch. Bóng đá Indonesia bao trùm không khí tang thương Theo Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD, một lực lượng đặc nhiệm gồm các quan chức chính phủ và bóng đá, học giả và các thành viên của giới truyền thông đã được thành lập để điều tra và kêu gọi những kẻ có trách nhiệm phải bị trừng phạt. Sau bước đầu điều tra, Cảnh sát trưởng của TP Malang đã bị sa thải và đình chỉ 9 sĩ quan khác. Bạn có thể xem thêm tại đây Sự việc trên sân Kanjuruhan vào 1-10 xảy ra khi nhóm CĐV quá khích của Arema đã tràn xuống sân sau trận thua 2-3 của đội nhà trước đối thủ cùng địa phương Persebaya Surabaya. Cảnh sát đã sử dụng đạn hơi cay để ngăn làn sóng CĐV quá khích tràn xuống đập phá, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau. Thảm kịch bóng đá Indonesia đã chứng kiến 125 người thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em và hàng trăm người khác bị thương ở các mức độ. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119
 2. HLV Jurgen Klopp tin rằng tân binh Erling Haaland và Man.City đang sớm tạo nên một mối liên kết hoàn hảo, nhưng ông cũng tự tin một khi Mohamed Salah tìm lại phong độ thì Liverpool cũng sẽ trở lại với tư thế của một đội bóng không thể bị đánh bại. Erling Haaland từng bị Liverpol “khóa chặt” trong trận tranh Community Shield hồi tháng 8, nhưng giờ đang bùng nổ. Liverpool hiện đã kém 13 điểm so với ngôi đầu tạm thời của Man.City, đội đang thăng hoa nhờ 15 pha lập công của tiền đạo tân binh Haaland cho sau 9 trận. HLV Klopp cũng có đánh giá về đối thủ mà mùa qua Liverpool chỉ thua 1 điểm trong cuộc đua vô địch: “Không ai có thể so sánh với tình huống Erling Haaland, thật điên rồ với những gì cậu ấy đang thể hiện. Một cầu thủ xuất sắc ở trong một đội bóng đặc biệt, và chúng ta không nên so sánh bất kỳ ai với điều đó”. Để biết thêm thông tin bạn có thể đăng ký Salah là nguồn cảm hứng số 1 của Liverpool trong 5 mùa giải khoác áo đội bóng chủ sân Anfield, chứng kiến chân sút 30 tuổi người Ai Cập 3 lần thắng Giầy vàng Premier League, và thêm một lần về nhì. Ghi tổng cộng 118 bàn sau 180 trận Premier League. Tuy nhiên, đương kim Giầy vàng mới ghi 2 bàn sau 7 lần ra sân ở mùa giải mới, sự sa sút này cũng kéo theo Liverpool xuống vị trí thứ 10 trước khi họ làm khách trên sân Arsenal vào Chủ nhật. HLV Klopp đánh giá thêm: “Với Mo, tôi hy vọng giống như đội bóng, chúng tôi đã sẵn sàng bùng nổ trở lại. Ngay cả khi những thống kê bàn thắng của Mo không quá điên rồ, thì khả năng ghi bàn của cậu ấy vẫn tốt. Chắc chắn sẽ không ai hoài nghi về điều đó! Mo vẫn đang có đóng góp lớn cho đội, những đường chuyền của cậu ấy rất tốt. Tất nhiên, Mo đang khát ghi bàn đến tuyệt vọng”. Mohamed Salah khởi đầu mùa giải tốt, nhưng hiện đang chật vật tìm lại phong độ. HLV Klopp cũng dự đoán một buổi chiều khó khăn ở thủ đô London vào ngày Chủ nhật, trước một chủ nhà Arsenal đang đạt phong độ đỉnh cao - chỉ thua 1 và thắng đến 7. Pháo thủ chắc chắn cũng đang khát khao giành chiến thắng để lấy lại ngôi đầu vừa rơi vào tay Man.City. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Tôi khá chắc rằng những người hâm mộ Arsenal đang rất hài lòng với tình hình mà họ đang tìm thấy. Bây giờ, có vẻ Asenal đã sẵn sàng cho bước tiếp theo”. Bạn có thể coi thêm HLV Klopp, người đến Anfield vào năm 2015, cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Liverpool sa sút là vì phải chịu ảnh hưởng của “cái dớp” nhiệm kỳ 7 năm của ông - Klopp đều chia tay Mainz và Borussia Dortmund sau mùa giải thứ 7 thất bại. “Tôi không có kế hoạch trong 7 năm”, HLV Klopp nói. “Về con số 7 này ư? Tại Mainz, CLB khi đó cần một sự thay đổi, một khởi đầu mới. Tôi đã đến Dortmund và ổn. Bảy năm chỉ là tình huống, khi đó nhiều trụ cột của chúng tôi rời đi và đội liên tục thụt lùi. Điều đó thực sự rất căng thẳng và mệt mỏi. Và tôi nghĩ tôi cần một kỳ nghỉ”. “Với Liverpool lúc này, chúng tôi đang ở trong một thời điểm khó khăn, nhưng nó không liên quan đến 7 năm. Có vẻ gì cho thấy chúng tôi sẽ vô địch? Có thể là không, nhưng không phải là không thể”. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119
 3. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã tạo ra một chiến thắng vang dội tại Ibrox vào thứ tư, phần nào xua đi nỗi thất vọng sau một khởi đầu khó khăn ở đấu trường quốc nội - đã khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 sau 8 trận Premier League, kém đội 14 điểm so với đội dẫn đầu Arsenal, và 13 điểm so với đương kim vô địch Man.City. Andy Robertson, người đã bình phục chấn thương mắt cá để chơi trận đấu đầu tiên sau hơn một tháng tại Rangers, hy vọng Liverpool sẽ tiếp tục duy trì cường độ cao trước Man.City vào Chủ nhật: “Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực, quan trọng nhất vẫn là duy trì sự ổn định về phong độ. Điều chúng tôi đang thiếu trong mùa giải này là sự ổn định trong các màn trình diễn. Chúng tôi phải liên tục chơi với cường độ cao. Man.City là một đội bóng tuyệt vời và họ đang bay cao ở thời điểm này. Sẽ rất khó để đối đầu với họ ở thời điểm này. Nhưng nếu chơi với khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi luôn có thể cạnh tranh với bất kỳ ai”. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo tại đây Hậu vệ người Scotland cũng hết lời ca ngợi tiền đạo Mohamed Salah, sau khi ngôi sao người Ai Cập vào sân từ băng ghế dự bị để ghi hat-trick trong vòng 6 phút 12 giây vào lưới Rangers - kỷ lục ghi ghi hat-trick nhanh nhất tại Chamions League. Salah sa sút trong giai đoạn khởi đầu, chỉ ghi 2 bàn tại Premier League, nhưng Robertson tin rằng đây có thể là một bước ngoặt: “Bạn cho Mo cơ hội và anh ấy sẽ ghi bàn. Vì vậy, những bàn thắng này sẽ mang lại cho anh ấy sự tự tin. Mo là một cầu thủ tuyệt vời, một cầu thủ không thể tin được”. Bạn có thể xem thêm tại đây Liverpool cũng đang trở nên nguy hiểm hơn khi tiền đạo tân binh có giá trị kỷ lục Darwin Nunez bắt đầu tìm được cảm giác ghi bàn. Chân sút người Uruguay ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất trước Arsenal và Rangers. Phong độ này được HLV Jurgen Klopp chào đón: “Bạn có thể thấy Darwin nhẹ nhõm như thế nào sau khi ghi bàn liên tiếp ở cả 2 giải đấu. Cậu ấy đã rất nỗ lực thời gian qua và đang được đền đáp, vì vậy hãy hy vọng cậu ấy có thể đi tiếp từ đây”. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119
 4. Chỉ kiếm được 2 điểm sau 4 trận kể từ khi được chọn thay thế Graham Potter, mới nhất chịu trận hòa mờ nhạt 0-0 trên sân nhà trước đội bét bảng Nottingham Forest, tân HLV Roberto De Zerbi đã bị người hâm mộ Brighton chế nhạo. HLV Roberto De Zerbi đã bị người hâm mộ Brighton chế nhạo. Ảnh: Getty Images Được đánh giá rất cao về triết lý bóng đá tấn công, nhưng tân HLV De Zerbi hiện đang phải vật lộn với bài toán ghi bàn. Kể từ trận hòa 3-3 trong ngày ra mắt trên sân của Liverpool, Brighton đã chơi 3 trận gần nhất mà không thể ghi bàn, dù tung ra đến 54 pha dứt điểm. Mới nhất vào thứ ba, các chân sút Brighton tung ra đến 20 nỗ lực dứt điểm, nhưng Nottingham Forest vẫn có thể ra về với thành tích giữ trắng lưới lần đầu tiên trên sân khách mùa này. Để biết thêm thông tin bạn có thể tìm hiểu thêm HLV De Zerbi đánh giá: “Theo kinh nghiệm của tôi ở Premier League, đây không phải lần đầu tiên đội bóng của tôi chơi như thế này nhưng không thể giành chiến thắng. Tôi không muốn nói về việc đó là bất công hay không may mắn. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới các cầu thủ. Hôm nay tôi đã rất thích thú. Tôi đã xem một trận đấu rất tuyệt vời. Chúng tôi sút 20 lần, chúng tôi có rất nhiều cơ hội. Bạn có thể chọn cách để giành chiến thắng. Bạn có thể chọn phong cách chơi mà bạn có thể chơi. Những người chơi này đã chọn cách của họ. Tôi thực sự thích cách này. Tối nay, chúng tôi rất tiếc về kết quả. Nhưng đây chính là cách sẽ giúp chúng tôi đạt được kết quả tốt trong tương lai”. Đội bóng của nhà cầm quân người Italia đang vật lộn với bài toán ghi bàn. Ảnh: Getty Images Nhưng, người hâm mộ Brighton thì không “mộng mơ” như nhà cầm quân người Italia của họ, và những tiếng la ó đã bắt đầu vang lên. Bởi thực tế là, De Zerbi sau thành tích hòa 2 thua 2, trở thành HLV Brighton đầu tiên không thắng trong 4 trận đấu đầu tiên kể từ sau Barry Lloyd - người đã không giành được chiến thắng trong 12 trận đầu tiên cầm quyền từ tháng 1 đến tháng 4-1987. Và một Brighton từ chổ đang là hiện tượng với vị trí thứ 4 khi cựu HLV Potter chia tay để gia nhập Chelsea, thì giờ đã rơi xuống vị trí thứ 7 với 15 điểm, thậm chí có thể rơi xuống giữa bảng khi vòng đấu giữa tuần khép lại. Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn khi phía trước họ là 2 trận đấu lớn với Man.City và Chelsea. Bạn có thể đọc tiếp Ở diễn biến khác, Crystal Palace ngược dòng đánh bại đội khách Wolves 2-1. Wilfried Zaha đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 70, là bàn thắng thứ 5 của anh trong mùa giải. Trước đó, pha đánh đầu của Adama Traore ở phút 31 giúp Wolves bất ngờ vượt lên, nhưng Eberechi Eze đã cân bằng tỷ số cho chủ nhà ngay đầu hiệp 2. Chiến thắng đã tạm nâng Crystal Palace lên vị trí thứ 10 với 1 điểm, trong khi Wolves tiếp tục khủng hoảng ở vị trí thứ 17, và có thể rơi vào nhóm rớt hạng khi vòng đấu giữa tuần khép lại. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119
 5. Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham một lần nữa nêu bật lên sự chuyển mình mạnh mẽ của Newcastle dưới thời HLV Eddie Howe. Từ một đội chỉ lo chật vật trụ hạng ở những mùa trước, đội bóng có biệt danh Chích chòe đang tràn trề tham vọng giành suất dự cúp châu Âu. HLV Eddie Howe đang giúp Newcastle chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images Sau 12 trận mùa trước, không lâu sau khi Eddie Howe lên thay thế Steve Bruce, Newcastle đang xếp cuối bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm, cùng mục tiêu duy nhất là duy trì sự tồn tại ở Premier League. Nhưng sau Chủ nhật, kết thúc trận thứ 12 của mình ở mùa giải mới, với chiến thắng 2-1 hoàn toàn xứng đáng tại Tottenham - nơi Chích chòe từng thua thảm 1-5 ở mùa giải trước - thì đội bóng của HLV Eddie Howe đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 với 21 điểm. Họ hơn Chelsea về hiệu số và hơn 1 điểm với Man.United, nhưng cũng đang chơi nhiều hơn 1 trận. Để biết thêm thông tin bạn có thể xem thêm tại đây Khi sức ảnh hưởng về tài chính của chủ sở hữu mới từ Saudi Arabia vẫn chưa quá lớn, những bổ sung nhân sự như Keiran Trippier, Nick Pope, Sven Botman và Bruno Guimaraes được đánh giá là vẫn kém xa kỳ vọng, thì chính phương pháp huấn luyện của HLV Eddie Howe mới là yếu tố chính làm nên sự đổi thay mạnh mẽ này. Nhà cầm quân 44 tuổi người Anh đang biến Newcastle trở thành một trong những đội bóng khó bị khuất phục nhất ở Premier League, được thấy qua việc chỉ thủng lưới 10 bàn sau 12 trận - là hiệu suất tốt nhất giải đấu, vượt cả những đội sở hữu các hậu vệ hàng đầu như Arsenal, Man.City hay Chelsea vốn đã thủng lưới 11 bàn dù mới chơi 11 trận. Bạn có thể xem tiếp Newcastle với chất lượng đội hình khiêm tốn đang lần đầu tiên sau một thập niên hiện diện trong tốp 4 ở giai đoạn này của mùa giải. Tuy nhiên, HLV Eddie Howe vẫn đang cố kềm giữ vững đôi chân của các học trò trên mặt đất. Khi được hỏi liệu Chích chòe có thể trụ lại top 4 hay không, ông nói: “Tôi không biết! Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cống hiến mọi thứ để thành công, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình trong mọi trận đấu. Tất cả mọi người trong đội sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giúp đội bóng thành công”. Với 2 trận đấu tiếp theo của Newcastle trước Aston Villa và Southampton, đoàn quân của HLV Eddie Howe có cơ hội củng cố vị trí trong tốp 4 trước khi đụng độ Chelsea. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119
 6. (Soi kèo Mexico vs Ba Lan, 23h00 ngày 20/11) Trận đấu tại bảng C World Cup 2022 lúc 23h00 ngày 22/11, cùng nhận định tỉ lệ cặp đấu này dựa trên những thống kê sau đây. TỶ LỆ KÈO PHẠT GÓC Kèo Hiệp 1: Tài 4.5 trái Tỷ số phạt góc Hiệp 1: Mexico 2 – 4 Ba Lan Kèo Cả trận: Tài 9.5 trái Tỷ số phạt góc Cả trận: Mexico 3 -7 Ba Lan TỶ LỆ GHI BÀN Tỷ số có khả năng nhất cho một chiến thắng của Mexico là 2-1 với xác suất là 8,35%. Các tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả đó là 1-0 (6,03%) và 2-0 (5,07%). Khả năng Ba Lan giành chiến thắng cao nhất là 1-2 (8,18%) , trong khi tỷ số hòa là 1-1 (9,93%). Để biết thêm thông tin bạn có thể xem thêm tại đây TỈ LỆ THẺ ĐỐI ĐẦU MEXICO VS BA LAN Tài/xỉu thẻ phạt hiệp 1: Xỉu 1.5 Tỷ số thẻ phạt hiệp 1: Mexico 0-0 Ba Lan Tài/xỉu thẻ cả trận: Xỉu 4.5 Tỷ số thẻ phạt cả trận: Mexico 0-1 Ba Lan TỶ LỆ THEO TỈ SỐ Thống kê trọng tài Đang cập nhật... Thống kê đáng chú ý trước trận Mexico chưa bao giờ thua Ba Lan trong 3 lần đối đầu trước đây. Cả 3 trận đối đầu giữa 2 đội đều có tổng bàn thắng dưới 3 bàn. Ba Lan chỉ thua 3/9 trận gần nhất theo châu Á. Mexico chỉ thắng 2/9 trận gần nhất theo châu Á. 4/6 trận gần nhất của Ba Lan có bàn thắng hiệp 1. Tình hình lực lượng Cả 2 đội đều đầy đủ lực lượng Đội hình dự kiến Mexico: Ochoa; Moreno, Araujo, Arteaga, Gallardo; Guardado, Alvarez, Rodriguez; Lozano, Jimenez, Antuna. Ba Lan: Szczesny; Glik, Bednarek, Kiwior; Cash, Zalewski, Krychowiak, Zurkowski; Szymanski, Zielinski, Lewandowski. Bạn có thể xem tiếp Phong độ đối đầu Mexico vs Ba Lan Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách 14/11/2017 Poland 0 : 1 Mexico 03/09/2011 Poland 1 : 1 Mexico 28/04/2005 Mexico 1 : 1 Poland Phong độ 5 trận gần nhất của Mexico Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách 17/11/2022 Mexico 1 : 2 Sweden 10/11/2022 Mexico 4 : 0 Iraq 28/09/2022 Colombia 3 : 2 Mexico 25/09/2022 Mexico 1 : 0 Peru 01/09/2022 Mexico 0 : 1 Paraguay Phong độ 5 trận gần nhất của Ba Lan Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách 17/11/2022 Poland 1 : 0 Chile 26/09/2022 Wales 0 : 1 Poland 23/09/2022 Poland 0 : 2 Netherlands 15/06/2022 Poland 0 : 1 Belgium 12/06/2022 Netherlands 2 : 2 Poland Dự đoán tỷ số Mexico vs Ba Lan: 1-1 Mexico mang đến World Cup 2022 một đội hình gồm nhiều nhân tố "cũ", những người đã cùng đồng hành với họ tại các giải đấu quốc tế trước đó. Sự xuất hiện đáng chú ý nhất chắc chắn là thủ thành Guillermo Ochoa - người năm nay đã 37 tuổi nhưng vẫn luôn duy trì đẳng cấp. NHM mong chờ màn thể hiện của Ochoa tại các kỳ World Cup không thua kém gì những siêu sao hàng đầu (Ảnh: GETTY) Đại diện đến từ Bắc Mỹ luôn được đánh giá cao về khả năng phòng ngự, tuy nhiên lần này họ sẽ phải đối đầu với một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới của Ba Lan là Lewandowski. Do đó, việc đội bóng đến từ châu Âu có bàn thắng trong trận đấu này cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, hàng công của Mexico cũng không hề tầm thường chút nào. Jesus Corona và Raul Jimenez chắc chắn là những nhân tố mà Ba Lan đặc biệt phải chú ý nếu không muốn nhận bàn thua trong trận đấu này. Thông tin liên hệ Để tìm hiểu thêm về WorldCup bạn có thể xem tại kênh BBET88 hoặc BET88 Plus đẻ biết thêm thông tin Địa chỉ: 681 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Email: bbet88win@gmail.com Điện thoại: 0836501119