• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

autumn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About autumn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. anh Phoenix kính mến! cảm ơn những chia sẻ của anh. Em rất lấy làm vinh dự vì điều đó. Nên sao có thể gọi là phiền được anh nhỉ! Em xin thông báo là em đã tìm lại được bộ chứng từ đó rồi, đúng như anh dự đoán, không phải hai người đó lấy. Mà là do một tai nạn nho nhỏ của em. Em cũng hi vọng họ không phải là người xấu như em nghĩ. và đó chỉ là cảm tính, vì làm trong cùng 1 công ty mà ghét nhau như thế thì thật khó làm việc. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh mạnh khỏe!
 2. Chú Thiên sứ kính mến! Cháu đang có một vấn đề rất nghiêm trong trong công việc. Nhờ chú giúp cháu với. Cháu bị mất một bộ chứng từ rất quan trọng trong công ty. Nếu phải đền chắc cũng lên tới chục triệu. Cháu rất lo lắng không biết là bị mất hay bị đánh cắp. Vì để trong ngăn hộc cá nhân ngay bàn làm việc, trừ những lúc trong văn phòng, còn khi đi ra ngoài có khóa cẩn thận. Nhưng khoảng từ chiều ngày 24/9 đến chiều ngày 25/9 cháu phát hiện ra là bị mất. Cháu rất lo lắng!!! Cháu có một bài viết hỏi chị Laviedt nhưng chưa được trả lời. Cháu xin trích nội dung bài viết ra đây: "Chị Laviedt kính mến! Em thấy Quán Tư Vấn của chị vui quá! Em xin phiền chị một câu hỏi với nhé! Công việc của em có thể nói là ổn nếu không có sự xen vào của 2 người đồng nghiệp xấu trong công ty. Họ luôn tìm cách hại em, hiện tại thì em chưa bị họ làm gì! Nhưng nhiều lúc họ gây cho em những fiền toái khó chịu! em đang cảm thấy chán quá! Nhưng cũng chưa muốn chuyển công việc. vì 2 người đó ra thì mọi người ở đây rất tốt! Nhờ chị xem giúp em xem 2 người này có hại gì cho em không? (vì em đã nghe được họ muốn làm cho em phải nghỉ việc ở công ty). Em có nên chuyển công việc không? Công việc trong tương lai của em thế nào? Rất mong tin của chị! Chúc chị mạnh khỏe và xinh đẹp! " Cháu rất nghi hai người đồng nghiệp này. Cháu xin tả một chút cho chú: 1 nữ sinh năm 1981 da ngăm đen, dáng người chắc khỏe. Tính tình kênh kiệu, luôn lên mặt với các đồng nghiệp trong vp 1 nữ sinh năm 1974 da cũng ngăm, dáng người cao, tính tình bộp chộp, lúc nào cũng tỏ ra hơn người. Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của chú để có manh mối tìm ra bộ chứng từ này Thông tin về cháu: Nữ sinh ngày 18/08/1982 Giờ Dần. Chú cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi cháu nhé! Cháu rất mong tin chú! Cảm ơn chú nhiều!
 3. Chị Laviedt kính mến! Lời đầu tiên em xin thành thật xin lỗi chị. Em đã thấy chị rất nhiệt tình tư vấn trong diễn đàn này, và cũng bỏ nhiều thời gian quý báu của mình cho mọi người. Điều đó thật đáng quý. Em đã vô tình đánh nhầm năm sinh mà không xem lại, em thật là thiếu xót! Mong chị đừng giận em nhé! :D . E hứa đây sẽ là lần cuối cùng để chuyện đó sảy ra. Lần sau em sẽ phải cần thận hơn! Cảm ơn chị rất nhiều Chị đừng giận em nha. không thì e bùn lắm đó! Chúc chị may mắn và mạnh khỏe!
 4. "Chị Laviedt kính mến! Em là nữ sinh 18/8/1982 (DL) và bạn em là nam 11/8/1982 (dl). Chúng em đị xem ngày cưới và được thầy phán ngày 25/10 âm lịch là đẹp ngày. E cũng rát ưng ngày này vì nó vào thứ 7. KHông hiểu có thực sự đẹp không? Kính nhờ chị chỉ giáo giúp chúng em với. Cảm ơn chị rất nhìu! Bóc lịch chờ tin chị! " Chị laviedt kính mến! thông tin phần này có chút sai lệch. Em là nữ sinh 18/8/1982 (DL) và bạn em là nam 11/8/1978 (dl). Chị xem lại cho em với nhé! Em cảm ơn chị!
 5. chắc ông thầy này chưa biết đến "ngày con nước kỵ làm những việc lớn".Mà cưới xin đủ hệ trọng là một việc lớn nhỉ? Ngày 25/10 quả thực rất đẹp cho việc cưới xin ,hợp tuổi cô dâu chú rể nữa. Nhưng vì phạm ngày con nước nên chắc chắn là tôi sẽ không chọn ngày này để làm ngày cưới cho bất kỳ đôi nào. Ý kiến của Nữ Hoàng : hai bạn nên chọn ngày khác. Chị laviedt kính mến! Nghe chị nói em hoang mang quá! Vì bọn em đã mua nhẫn cưới và khắc ngày này mất rồi :D :lol: :( . Cũng đã thông báo ngày đó với 1 số bạn bè rồi. Có cách nào hóa giải được ko chị? Mong chị chỉ bảo. E rất muốn cưới vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật cho thanh thơi. Nhờ chị xem giúp em với! Chị khuyến mại luôn cho e giờ đón dâu nữa nhé! Em cảm ơn chị nhiều Chúc chị mạnh khỏe
 6. Chị laviedt kính mến! Em rất xin lỗi chị vì chưa hiểu ý của chị. Em xin cung cấp thông tin đầy đủ để chị xem giúp cho em nhé! em là nữ sinh ngày 18/8/1982 (dương lịch ) giờ dần. Rất mong nhận được sự tư vấn của chị Cảm ơn chị nhiều
 7. Chị Laviedt kính mến! Em là nữ sinh 18/8/1982 (DL) và bạn em là nam 11/8/1982 (dl). Chúng em đị xem ngày cưới và được thầy phán ngày 25/10 âm lịch là đẹp ngày. E cũng rát ưng ngày này vì nó vào thứ 7. KHông hiểu có thực sự đẹp không? Kính nhờ chị chỉ giáo giúp chúng em với. Cảm ơn chị rất nhìu! Bóc lịch chờ tin chị!
 8. Cảm ơn chú Thiên Sứ nhé! Chúc chú cuối tuần zui zẻ. :)
 9. Kính nhờ chú Thiên sứ và chị Laviedt xem giúp xem hai vợ chồng Nhâm tuất và mậu ngọ có con năm 2009 có được ko? nếu ko được thì nên sinh năm nào thì đẹp! Xin chúc chú và chị luôn vui khỏe!
 10. Chị Laviedt thân mến! Cảm ơn vì thiện chí của chị, Em là nữ sinh năm 1982 giờ dần. Mong sớm nhận được tin chị. Chúc chị vui khỏe Cảm ơn chị nhìu nhìu!!!
 11. Chị Laviedt kính mến! Em thấy Quán Tư Vấn của chị vui quá! Em xin phiền chị một câu hỏi với nhé! Công việc của em có thể nói là ổn nếu không có sự xen vào của 2 người đồng nghiệp xấu trong công ty. Họ luôn tìm cách hại em, hiện tại thì em chưa bị họ làm gì! Nhưng nhiều lúc họ gây cho em những fiền toái khó chịu! em đang cảm thấy chán quá! Nhưng cũng chưa muốn chuyển công việc. vì 2 người đó ra thì mọi người ở đây rất tốt! Nhờ chị xem giúp em xem 2 người này có hại gì cho em không? (vì em đã nghe được họ muốn làm cho em phải nghỉ việc ở công ty). Em có nên chuyển công việc không? Công việc trong tương lai của em thế nào? Rất mong tin của chị! Chúc chị mạnh khỏe và xinh đẹp!
 12. Nhận được trả lời của chú cháu vui quá. Cảm ơn chú nhiều Chúc chú luôn khỏe mạnh!
 13. Cảm ơn Bác nhiều nhé! Chúc bác mạnh khỏe!
 14. Chú Thiên Sứ ơi! Cháu sốt ruột quá! Cháu chờ mãi mà vẫn đưa được chú trả lời, Mong chú giúp cháu với. Cháu xin trích lại nội dung câu hỏi của cháu. Mong chú bớt chút thời gian trả lời cho cháu. Cháu cảm ơn chú nhiều Chúc chú luôn khỏe mạnh. "Chú Thiên sứ kính mến! Cháu xem nhiều bài viết của chú trên diễn đàn và cháu rất hâm mộ chú. Hôm nay cháu xin mạn phép được hỏi chú một vấn đề. rất mong chú giúp đỡ. Cháu định ngày ăn hỏi vào ngày 16/10 âm và cưới vào ngày 25/10 âm năm 2008. Tuy nhiên vì một số lý do nên hai nhà muốn ăn hỏi vào ngày 19/10 âm và ngày cưới vẫn giữ nguyên. Chú xem giúp cháu hai ngày này có được ko ạ. Nếu chú xem cả giờ cho cháu luôn thì tốt quá. Gái (sinh ngày 18/8/82 dương lịch ) ở cẩm phả - quảng ninh Trai (sinh ngày 11/8/78 dương lịch) ở Gia lâm hà nội Cháu cảm ơn chú nhiều!"
 15. Bác Gia Nhân kính mến! Cháu đọc chủ đề này thấy rât hay và cũng rất tò mò về chuyện xem số điện thoại để đoán công việc. Cháu mạo muộn xin phép bác xem dùm cháu số điện thoại của cháu trong công việc có thuận thiện tiện hoặc trở ngại gì không? Nữ (nhâm Tuất) 0988 907827 số của bạn cháu là Nam (Mậu ngọ) 0988 435192 Cảm ơn bác nhiều! Kính chúc bác mạnh khỏe và hạnh phúc!