• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sjmnguyen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sjmnguyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. vừa đọc bên kia có bạn mến bác vì bác giống như mẹ hiền còn cháu chỉ thik tàu điện vì tàu điện biết leng keng thôi khi nào cháu quay lại HN cháu mời bác đi ún bia nhá .. hehe
 2. xem bài của bạn rồi , cố lên anh bạn :D

 3. ko may, là cháu thik kiểu leng keng của bác , bác ạ .. heh heh căn bản khi nãy bác phán thuận giờ bác hỏi 1 câu cháu hơi đơ
 4. Đây là lá số của chị cháu mà khi nãy cháu hỏi bác ý Cháu bảo chị ý vào đây xin các bác tư vấn luôn
 5. Eò , cháu xin lỗi , cháu quên mất Dù sao cháu vô cùng cảm ơn bác & các bác , các chú khác đã bỏ thời gian ra quan tâm đến cháu Năm sau hay năm sau nữa, cháu mà cưới "cái đứa ép cháu ra bã " ( theo như bác Liễu Ngân Đinh nói ) cháu sẽ thông báo ngay .. hehe Nếu các bác , các chú ngó thấy lá số cháu có j le lói nữa thì cháu vẫn mong muốn được xin lời khuyên ạ Chúc các bác, các chú sức khỏe
 6. À cháu đi ngang qua chỗ này òi :() Nhìn cái cổng này cứ như là thấy ở đâu òi ý , hóa ra cũng tại vì mấy con mã nó nhảy nhảy chồm chồm trên nóc mà nghĩ tới cổng Brandenburg ở Berlin
 7. He he , căn bản cháu coi mấy topic khác thấy các anh các chị hỏi bác vụ đi nước ngoài , du học hay năm sau có TN , bác đều trả lời đc or ko , nên cháu mới dám hỏi bác như thế . Cố gắng thôi ạ !! Nhân tiện cháu muốn xin các bác coi giúp cháu lá sô này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là lá số của bà chị , con mama nuôi của cháu - Con trưởng , sau còn 1 e trai sinh 1988 - Tướng tá nhỏ con - Đỗ ĐH năm 2004 , TN 10/2008 học về luật kinh doanh quốc tế Chị ý TN đc gần 1 năm rồi , đi làm nhiều chỗ nhưng ko chỗ nào làm lâu . Cháu muốn hỏi về sự nghiệp , công danh, tình duyên của c ấy ? Vận hạn năm nay & các năm tới như thế nào ạ ?
 8. Hiz .. cháu cảm ơn bác !! Cháu đang có ý định sang năm đi thẩm mỹ cái sẹo trên mặt (hồi nhỏ ngã, lớn lên nó hơi mờ đi) , bác nói vậy coi như xong Năm nay có đi xa (cháu vừa ra HN đợt hè) tốn tiền :| có vẻ đa phần cháu phải dùng tiền che mắt hơi bị nhiều .. Nhà đc cho , tặng or thừa kế thì chak ko có , đằng nào cũng phải mua òi bác ạ.. heh heh Còn việc du học, có lẽ sau TN cháu đi làm òi có tiền mới học tiếp được, liệu như thế có ổn không bác ? Số cháu đi nước ngoài có tốt ko ạ Cho cháu hỏi nốt 1 câu cuối : năm sau cháu có tốt nghiệp được không ạ ?
 9. Thế cháu có cần phải cho bác xem ảnh ko ạ Thế vận hạn năm nay & các năm tới của cháu như nào ạ ?!! Bác cụ thể hóa 1 tí giúp cháu với, được không ạ Bác chỉ nói đến vấn đề tình duyên của cháu , mà nghe nó có vẻ nát bét quá ++ Cháu định sau ĐH sẽ đi du học, vậy có đi đc ko bác
 10. Trước cháu nằm xuống ngủ luôn,ít khi mộng mị lắm bác ạ nhưng dạo này có áp lực nhiều trong chuyện học hành nên thường phải trằn trọc 1 lát mới ngủ đc. Ngồi lâu thường hay mỏi (cháu hay ngồi máy tính) , bị bệnh phụ nữ hoặc chuyển thời tiết là mỏi, người cháu yếu ạ, chứ không phải tự dưng là đau nhức ạ Nhưng cháu sẽ cẩn thận, cháu cảm ơn bác Vậy vấn đề sự nghiệp & gia đạo cháu như nào ạ
 11. Đến đầu năm sau cháu mới đi thực tập bác ạ , nếu đúng hẹn thì năm sau tháng 7/2010 cháu TN, về công việc có lận đận ko ạ ?Cháu vừa mới chia tay với bồ cháu xong . Số lắm zai theo mà chẳng bền bác ơi. Mà mới cả cháu cưới sớm thế hả bác ? Vậy cái đứa " ép cháu ra bã " nó như nào ạ ? Dạ , đúng là cháu hay đau thắt lưng nhưng khắp vùng đó luôn ạ , cả bả vai nữa
 12. Ra vậy , giờ cháu đã hiểu ( Cũng may là lên đc lớp :| ) Dạ tối ngày 15/7 AL từ 10h - 11h30 ạ
 13. Cháu sinh ban đêm, chỉ biết là sinh từ 10h - 11h30 tối :| Chính vì cháu không phân biệt được , cứ nghĩ là từ 9h tối- 11h tối là giờ Hợi , tiếp theo đó là giờ Tý nên mới nhờ các bác giúp, mà có muốn cũng chả lên vs sư đc đâu bác ơi Cháu cảm ơn bác
 14. Cháu chào các bác, các chú !! Cháu đã đọc qua nhiều bài tư vấn của các bác, các chú và cũng đã gửi tin nhắn xin tư vấn !! Chú hhhoangqt khuyên cháu nên post lên cho mọi người giúp đỡ :lol: Trước giờ cháu không tin vào tử vi ,chỉ nghĩ mình cố gắng thì sẽ ổn nhưng hiện giờ cháu lo lắng rất nhiều & gặp nhiều chuyện buồn phiền nên cháu muốn biết lá số mình sẽ như nào. Cháu mạng nữ , sinh đúng rằm tháng 7 năm Mậu Thìn (AL) ạ . Nhưng mẹ cháu không nhớ chính xác giờ sinh, khoảng 10h đến 11h 30 buổi tối, tối hôm đó trời mưa . Cháu xin nhờ các bác , các chú xem giúp xem cháu là giờ Hợi hay giờ Tý . Link giờ Hợi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Link giờ Tý http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Một chút về bản thân cháu ạ - Năm 2006, đô ĐH ,cháu đang học năm cuối ĐH , ngành kế toán. - Cao 1.50, bị cận (1 măt 1.5 , còn 1 mắt 2.5 ) - Có sẹo ở bên má trái & 1 nốt ruồi gần ngay mép phải, dưới dái tai trái cháu cũng có 1 nốt ruồi, trên người thì cũng có nhiều ở nhưng nơi đặc biệt . - Cháu hay bị đau ở thắt lưng & bả vai - Tính cháu bình thường thì dễ kết bạn, vui vẻ , đã muốn giúp ai thì sẽ giúp hết lòng - Ở gần với bố mẹ thì không hợp ạ - Bố cháu lớn hơn mẹ cháu rất nhiều .Cháu là con đầu, còn 1 e trai sinh năm 1992, đang học lớp 12 ạ. Kính mong các bác , các chú tư vấn giúp cháu vận hạn của cháu các năm sau sẽ thế nào - Học hành, sự nghiệp : Thật lòng cháu không thích ngành hiện tại cháu đang học. Cháu thích bên Công ngệ thông tin hơn. Nhưng cháu không còn sự lựa chọn nào khác là phải hoàn thành ngành cháu đang học. Hết kì này, cháu sẽ đi thực tập. Tháng 8 vừa rồi cháu ra HN, đã có 1 thầy coi bằng cách bổ cau cho cháu bảo cháu sẽ mất 1 năm lận đận về công việc. Vậy sự nghiệp sau này của cháu thế nào ạ ? Có tốt đẹp ko ? Cháu có thể xuất ngoại được ko ? Ước muốn của cháu là muốn được du học hoặc tu nghiệp ở nước ngoài. - Tình duyên : trước giờ toàn yêu xa & không bền. Cháu vừa chia tay với bạn trai (lớn hơn cháu 2 tuổi) , bạn trai cháu là người đã tu tập 1 thời gian nên hay bảo cung Mệnh của cháu ứng với cung Phu thê của a ấy, nhưng cháu không hiểu nhiều lắm, mà với lại a ấy lấy giờ sinh của cháu là giờ Tý nên mới ra thế. Cháu rất buồn & nản. Thầy cũng phán là 2 đứa ko lấy đc nhau, vì khác quê mẹ cản , cháu nên lấy ng lớn hơn từ 3-5 tuổi .Vậy vấn đề tình duyên của cháu sau này thế nào ạ ? Có tốt không ạ ? Chồng cháu sẽ là ng thế nào ? - Về gia đình : bố cháu & e trai cháu ở 1 nơi (bố cháu làm cho 1 tập đòan tư nhân), mẹ cháu ở 1 nơi ( mẹ cháu làm văn phòng ), còn cháu đang học ở trong Nam . Cháu không gần gũi với bố mẹ lắm . Cháu muốn hỏi gia đình cháu sau này sẽ thế nào ạ ? Có an khang , thịnh vượng ko ạ ? Thầy phán là bố cháu có ng đàn bà mới, mẹ cháu đi thêm bước nữa :| (mẹ tuổi Tỵ , bố tuổi Thân ) Cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi ng, lại ghi dài dòng & lằng nhằng thế này nhưng kính mong các bác , các chú cho cháu vài lời . Kính chúc các chú, các bác sức khỏe .
 15. Chào chị Lavietdt !! Em sinh đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch năm Mậu Thìn , vào buổi tối , khoảng từ 10 - 11.30 - Vấn đề học hành của e năm nay thế nào ? Sự nghiệp sau này của e có tốt ko ? Có đúng ngành mà e đã chọn ko ? E có xuất ngoại & định cư ở nước ngoài được ko ? - Vấn đề tình duyên của e thế nào ạ , số e ai cũng bảo đào hoa , toàn yêu xa nhưng không bền chị ạ E mong nhận được lời khuyên của chị Chúc chị sức khỏe !!