• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Phủ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Thiên Phủ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tái bút : Ở đây đã bao người thấy được 3 ngàn thế giới, đã chứng thực được tiền kiếp và hậu kiếp... NHững gì LHC viết bàn về Thiền Tông, Mật Tông, Phật Pháp hiện tại tôi không tự chứng thực đc, mọi lý luận của các bạn cũng chỉ là lý lẽ suông, đúng hay sai tôi tạm thời gác qua Nhưng Chân Thiện Nhẫn là cái rất thực, tôi sẽ theo Nếu nói Chân Thiện Nhẫn hay Trực chỉ nhân tâm gì gì đó là của đạo Phật và PLC ăn cắp thì hơi quá đáng. Đạo nào mà chẳng hướng thiện, hướng con người sống ngay thẳng ... Con người sống qua thời gian cũng có sự giống nhau , giao lưu học hỏi về văn hoá... Kinh là ngay thẳng, chính cũng là ngay thẳng. Ngược với ngay thẳng là lệch, lệch là Tà. Kinh là Miệng Phật, Thiền là Tâm Phật, cho nên Thiền và Kinh không hai. Kinh là ấn chứng Thuyết thông của Thiền Sư, Thiền là ấn chứng Tâm thông của Pháp Sư. Cho nên nói pháp mà lệch với Thiền, lệch với Kinh thì đó là tà giáo, ngoại đạo. Đườn gtới La MÃ thì nhiều lắm đường sông, đường bô, đường chim bay, tôi không dám nói tới giải thoát , niết bàn này nọ, nhưng chung quy là đều hướn gthiện... PLC cao siu quá, con người ta đếch cần xuất gia, giữ giới luật gì, cũng đếch cần chánh ngôn tuyên bố công đức gì, ai mạnh thì người ấy tập, không cho tập thì tập trung lại phản đối, phản đối là phản đối chứ đếch cần học hỏi gì về vấn đề tại sao bị phản đối. Tôi từng có thắc mắc, nếu mọi người đều giữ giới luật xuất gia không sinh con đẻ cái, vậy thế giới loài người này sẽ đi đâu về đâu... Chẳng phải Phật muốn cứu độ hết tất thảy mọi người sao. Đó vẫn là 1 thắc mắc cho đến bây giờ ... Mong RuBi giải đáp Còn muốn nói nhiều lắm nhưng sức trí có hạn, nói nhiều e sẽ sai nhiều nên chờ ý kiến của thêm nhiều ng khác vậy KẾt bài reply này tôi xin có 1 chút thắc mắc : 1)Kinh nhân quả ba đời ''31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. '' 40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì? ...Xông hơi thịt cá trước bàn Phật. '' ... ai là người trừng trị những lỗi lầm đó... tôi đang rất hoang mang vì những răn đe đại loại đốt kinh Phật hay gì đó sẽ bị xử nặng...
 2. Mình cũng đang bắt đầu tu luyện PLC... mất cả đêm qua và sáng nay để đọc bài thảo luận của Rubi và Phương Thiên Hữu, cuối cùng mình quyết định Phật tại tâm. muốn khẳng định đó là tốt hay xấu phải tận mắt thấy tai nghe. (không thể nghe theo ý ng này ng kia) Chỉ cần tâm hướng thiện, mong muốn làm điều tốt, gặt bỏ điều xấu thì sẽ chứng nhận đc và kô bị tà ma lôi kéo. Nếu PLC là tà ma thì nó sẽ hướng con người theo điều xấu (không sớm thì muộn), và có thể (tôi giả sử) PLC là tà ma và đang ru ngủ huyễn hoặc mọi người, nhưng một khi PLC trở mặt bộc lộ tà ma, lúc đó tôi hi vọng TÂM HƯỚNG THIỆN SẼ THỨC TỈNH TÔI, không lẽ mình làm điều xấu (giết người, cướp của, bất hiếu, tham ô... lại là điều tốt) Còn về việc bênh vực tôn giáo này, chê bai tôn giáo kia tôi không ủng hộ. Đạo nào cũng hướng con người tới việc thiện, sao phải chê bai. Tôi chưa thấy học viên PLC nào làm việc xấu cả, và sách CPL cũng kô dạy con người ta làm điều xấu... Vậy nên thay vì nghe ý kiến ng này ng kia, tôi quyết định sẽ tự mình chứng thực, điều duy nhất tôi tin tưởng chính là tâm hướng thiện... Đạo đó tốt hay không cứ nhìn vào hành động của đệ tử sẽ biết... Tôi hiểu biết thấp kém chỉ có thể nói tới đây Chúc học viên Pháp Luân Công sẽ luôn là những người hữu ích cho xã hội, luôn làm điều tốt và truyền điều tốt, hướng thiện tới mọi người Thiên Phủ
 3. có lẽ sự tranh luận đã đi đến hồi kết vì BBTL chính là Rubi đã tự giới thiệu. bản thân tôi chỉ là người phàm tục, hiểu biết có giới hạn... tôi đã từng tìm hiểu một số điều về tâm linh ngoài Phật giáo còn có nhân điện, cao đài, PLC... Liệu PLC có phài tà đạo, luyện PLC phải mang nghiệp... Tôi thức tới giờ này thì k còn minh mẫn nữa để nói điều gì Tôi chỉ mong sao mình làm đc nhiều việc tốt, giúp đc cho mọi người, dẫu tôi làm phước (nhưng vẫn sinh tâm cầu phước) thì tôi cũng tham thiện, và cố gắng gặt bỏ tham sân si... VẬy nên tôi quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu PLC, vì trước mắt tôi học đc từ PLC là hãy bỏ lợi ích cá nhân, và nghĩ đến mọi người, kô ngừng tu luyện đề cao tâm tính... Nếu PLC là ta mà thì coi như tôi bạc phước, đã đọc đc lời cảnh báo của BBTL mà kô tỉnh ngộ... Tôi kô nói PLC là chánh pháp hay kô, nhưng tôi sẽ cố gắng đề cao tâm tính mình mỗi ngày. Và đã theo PLC thì tôi sẽ tin, trừ khi có các vị thần thánh rủ lòng thương thức tỉnh đc tâm mê của tôi(trong t/h PLC là tà ma) Ai cười tôi cũng chịu, vì thực chất đọc hoài trnah luận của các bạn tôi kô hiều gì hết, thật phức tạp VẬy nên hãy cố gắng làm điều thiện, quên đi lợi ích cá nhân... trước mắt PLC đã thức tỉnh tôi đc điều đó... Tôi vẫn rất lo PLC có phải là tà đạo hay kô?(Tôi sẽ tự dụng thân mình để chứng nghiệm) nhưng tôi tin bản chất tôi là thiện và tôi sẽ cố gắng làm việc thiện Xin hết Thiên Phủ PLC dạy con phải từ bỏ chấp trước, khi luyện kô đc nghĩ tới điều gì, kô đc cầu công danh, kô đc cầu chữa bệnh, kô đc cầu công năng, vì càng cầu sẽ càng rơi vào tà đạo, sẽ có ma quỷ giả dạng ban cho phép màu rồi bị sa lầy lúc nào kô hay... Cầu mong PLC kô phải là tà đạo, vì đã quá nhiều ng phải chịu đau khổ . Tự trách mình ngu muội k nhận đc đâu là chánh tà để rồi trôi nổi kô biết về phương nao
 4. nghe sợ quá, hix =.=
 5. mình nghe nói hoa sen đã có nước khác chọn (hình như ấn hay thái gì đó )
 6. Mình lại nghĩ, yêu nhau thì lấy thôi... chắc sẽ có cách hòa hợp mà
 7. Mình có một thắc mắc như sau. Tiếng Tây Tạng là Om Mani PadMe Hum nhưng khi phiên âm ra tiếng Việt thì đọc không giống như Án Ma Ni Bát Di Hồng, hay Án Ma Ni BÁt Ri Hồng Như vậy ý nghĩa và sự mầu nhiệm của Mật Tông còn hay giảm bớt Chưa kể các Thập Bi Đại Chú và các Kinh Phật khác khi phiên âm ra tiếng Việt , liệu còn hiệu quả khi trì tụng Mong được các bạn giảng giải giúp Bản thân Thiên Phủ rất thích chú Đại Bi, đang học thuộc bản Tiếng Phạn, vì nghĩ học Nguyên mẫu thì hay hơn, với lại bản này có phổ nhạc nên dễ học,nhưng so với bản phiên âm tiếng Việt thì khác hoàn toàn Xin cho mình 1 lời khuyên Xin đa tạ
 8. @ waterdragon : quá trình học nhân điện của mình là 6 ngày nhưng mình chỉ học 5 ngày thôi, sau đó có ng cảnh báo mình học sẽ bị ma nhập nên mình ngưng ngay Mình đã khai mở hết các luân xa âm và dương từ 1->7, chỉ có 4 luân xa phụ ở tứ chi là chỉ mới mở 1 nửa, nhưng sau đó mình đã kiếm thầy đóng lại các luân xa đó Cảm giác khi tập là nóng ran nơi luân xa mình tập trung, dễ chịu, thư thái. Thích lắm, nhưng kô dám mạo hiểm, cảm nhận mỗi ng mỗi khác nên cũng kô dám bàn thêm mình có ghi rõ quá trình mình học ở phía trên, bạn check lại nhé :P
 9. Vì sao chỉ niệm Hồng Danh Phật A Di Đà lại đem lại nhiều phước phần như vậy Đây chỉ là suy nghĩ thiển cận của Thiên Phủ , không biết đúng sai, không có ý mạo phạm Phải chăng khi ta niệm Hồng Danh ngài, là đã tiếp sức mạnh của ta cho Ngài, nhờ vậy Ngài có thêm sức mạnh để cứu độ chúng sanh :P
 10. uhm, thầy Đáng qua đời rùi, nhưng các học trò của thầy vẫn tiếp tục đi dạy nhân điện, mình cũng mún học mà chưa có dịp, hix, bùn @_@
 11. Mình tập 1 thầy dưới Biên Hoà là thầy Phạm Thừa công tác viên của TRung tâm nghiên cứu năng lượng sinh học ( theo trường phái của Thầy Phư ) Nhưng cũng có 1 cách học nhân điện khác của thầy Lương Minh Đáng Về bản thân mình muốn học theo cách của Thầy Đáng mà chưa có dịp Bạn search google tên thầy sẽ thấy nhiều câu chuyện về thầy Riêng học nhân điện theo trường phái thầy Phư thì mình nghe và đọc nhiều cảnh báo trên mạng là kô tốt nhưng thực hư thế nào chưa rõ nên tạm thời án binh bất động, chờ Duyên :rolleyes:
 12. Bản thân Thiên Phủ từng theo 1 lớp nhân điện, đã khai mở hết luân xa, trừ 2 luân xa ở tay và chân chỉ mới mở 1 nửa. Sau này tôi đi tìm thầy nhân điện khác để chữa bệnh cho cô thì thầy khuyên tôi không nên luyện như vậy, kô nên mở luân xa âm, mà chỉ cần mở 2 luân xa 6,7 thôi (theo tôi nớ là vậy), vì mở luân xa âm sẽ dẫn người âm vào Thực tế đến giờ nhớ lại tôi còn sợ. 3 ngày đầu mở luân xa dương tôi rất hạnh phúc, tập thấy thoải mái, cảm giác các vòng xoáy năng lượng tiếp thu năng lượn gvu4 trụ. Chỉ cần tập trung thiền là người nóng vã mồ hôi liền Nhưng ngày thứ 4 khi bắt đầu mở luân xa âm, tôi tập thấy tức ngực, đến ngày thứ 2 thì kỳ lạ hơn. Tôi thỉnh thoảng thấy các bóng lượn qua lượn lại lúc tỉnh , và cả lúc ngủ nữa. Tôi cảm giác có ai lượn lờ quanh mình, Khiên tôi sỡ hãi tới nỗi kô dám ngủ 1 mình tới bây giờ. Mỗi lần về nhà là tôi phải mở đèn mới dám ngủ Kể lại, ngày thứ 5 khi đang thiền tôi thấy đầu mình lâng lâng, cứ lắc qua lắc lại, có cảm giác như có một gì đó muốn xâm nhập vào, sau này tôi ngẫm nghĩ có thể là hồn nào mún nhập Sau đó thầy nhân điện tôi gặp sau này chữa cho tôi. Sau khi đc chữa tôi thấy chân trái giật một cái. Sau đó tôi có gọi qua điện thoại để được chữa cũng cảm thấy y chang, chân trái giựt 1 cái Đến giờ tôi vẫn lo sợ kô biết luân xa mình đã đc đóng hết chưa, và tôi thấy trên mạng có truyền nhiều câu chuyện học nhân điện bị vong nhập rùi, nên sợ lắm Tôi có nghe nhiều lớp do đệ tử của thầy Lương Minh Đáng mở ra rất hay nhưng chưa có dịp tập luyện Chắc chưa đủ duyên >"< Vài dòng chia sẻ với bạn, và tôi thú thật cũng khuyên bạn kô nên xài bùa Bùa là do thầy trấn vong áp vào. Một lúc nào đó vong sẽ quay ra phản chủ, bạn nên trả lại bùa, và học chú, khấn Nam Mô A Di Đà Phật hay Án ma ni bát di hồng. Đọc kinh và chú Đại Bi nhiều lên, sẽ được bình an Trên đây là những gì tôi biết. Về bùa, thật sự tôi cũng chỉ nghe thầy nhân điện khuyên vậy, mang tính tham khảo Chúc bạn thành công nhé :rolleyes: Tái bút : Riêng khoản ghét ăn thịt thì tôi cũng bắt đầu phát hiện sau khi tập nhân điện. Nhưng giờ vẫn ăn được, vì đã nghĩ tập lâu rùi :P
 13. Kính gửi anh chị em trong diễn đàn, suốt từ tối qua đến trưa nay Thiên Phủ đọc say mê những câu chuyện kỳ diệu và ngày càng tin vào Đức Phật thánh thiện bao dung Riêng Thiên Phủ có 1 câu chuyện tự mắt thấy tai nghe, tự niệm Hồng Danh A Di Đà Phật mà cứu được mạng sống người bị tai nạn giao thông Niệm Phật cứu người thoát chết Tối khuya, Thiên Phủ chở bạn gái về nhà xong thì không hiểu sau nấn ná ở lại, thường thì sẽ về ngay vì ba mẹ đang lo, trời khuya về trễ sẽ bị la. Đến khi ra đến ngã tư gần nhà cô bạn gái phát hiện ra có 1 vụ tai nạn xe máy vừa diễn ra ngay tức thì. Thấy từ xa nhiều người dân kéo lại, ngay lan can của tim đường có 1 người nằm sóng xoài, lòng đường còn 2 người khác. 2 chiếc xe máy thì đã nát be1t, cả 3 mũ bảo hiểm đều văng tứ tung. Vốn là dân học y, tôi ngay lập tức tấp xe vô lềva2 lại xem tình hình. Người đầu tiên có vẻ như đang hấp hối, mạch kô thấy đập, tay lạnh ngắt, thở ngáp cá, tay chân cứng ngắt, chứng tỏ đã tổn thương tuỷ sống. Tôi lập tức niệmNam Mô a Di Đà Phật, và Án Ma Ni Bát Di Hồng, thay phiên nhau như vậy và trong tâm trỗi lên 1 mong ước xin chư thần Phật cứu mạng sống của nạn nhân. Chưa đầy 15s sau, nạn nhân thở lại dễ dàng, tôi cảm thấy kinh ngạc, lập tức đến với 2 nạn nhân còn lại Người thứ 2 có vẻ khá hơn nên tôi lại đến người thứ 3. Ngay lập tức tôi lại thấy nạn nhân có tình trạng y chang người đầu, tôi lại càng niệm to hơn Hồng Danh ngài và câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, còn cầu xin chư Phật hãy lấy công đức của con cứu mạng sống người này. Gần như ngay lập tức, anh ta thở dễ dàng hơn, lồn gngu75c phập phồng dễ dàng. Quả là kỳ diệu Sau đó, người dân ùa vào đông đúc, kỳ lạ, lúc đó đã gần 12h đêm, sao lại nhiều người như vậy. Đặc biệt họ rất cẩn thận trong việc bảo vệ tài sản, và cấp cứu cho nạn nhân. "Cất điện thoại, bóp cho nó" "Gọi điện cho người nhà nó đi"... Thậm chí tôi còn thấy 1 chị tầm 25-30 tuổi không sợ máu me, ôm chầm lấy 1 anh để kéo lên xe máy chở đi bệnh viện. Quả là kỳ diệu! Lúc đó tôi lập tức ngăn cản mọi người di chuyển nạn nhân vì lo sợ sẽ gây thêm chấn thương, tôi chạy đến bệnh viện cách đó 100 m để kêu xe cấp cứu. Khi tới nơi thì thấy người dân chở ngay 1 bệnh nhân vào viện rồi. Khi tới lại hiện trường thì thấy 2 nạn nhân kia cũng đang được di chuyện rất tích cực Tất cả xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 5 phút mà thôi. Quả là kỳ lạ Tôi vốn không phải kô tin vào lòng nhân ái của người Việt Nam, nhưng ở đường phố gần 12h đêm, lại có nhiều người dân lương thiện, không ngại máu me, phụ nữ cũng như đàn ông ra sức vận chuyển nhanh chóng nạn nhân, lại còn bảo vệ tài sản của họ nữa, tôi mới thấy lần đầu ! Chưa kể sự kỳ diệu của việc tái sanh sau khi tôi niệm Phật và chú. Ngoài ra tôi cũng cảm thấy sự báo trước của Chư Phật giữ chân không cho tôi về sớm, nếu về sớm e là tôi không tránh khỏi tai nạn nguy hiểm đó, chỉ chênh nhau 1 chút thời gian mà thôi Chút chuyện kể ra không dám nguỵ tạo. Mong mọi người hãy tích cực niệm Phật , và cầu chúc những điều tốt đẹp cho mọi người chứ không chỉ riêng mình Thiên Phủ
 14. Kính gửi anh Thiên Phú, Hiện em rất quan tâm đến vấn đề này và tham gia khoá học Em từng theo học 1 thầy nhưng sau này nghe cảnh báo mở luân xa âm rất nguy hiểm, dễ bị người âm nhập nên em sợ xin nghỉ, dù đã học đc 5 ngày. Vậy giờ em phải làm thế nào Mong được anh cho lời khuyên Kinh Thiên Phủ
 15. Cụ già khỏe mạnh sau 2 tuần không ăn uống. Các nhà khoa học quân sự Ấn Độ sửng sốt khi nhận thấy sức khỏe của cụ ông 82 tuổi hoàn toàn bình thường sau quá trình nhịn ăn và uống trong nửa tháng. Cụ Prahlad Jani xuất hiện trong cuộc họp báo tại bệnh viện Sterling vào ngày 6/5. Theo lời kể của Jani thì trong suốt 7 thập kỷ qua, cụ không ăn, uống và cũng chẳng thải thứ gì ra khỏi cơ thể. Hồi tháng 4 Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) mời cụ vào bệnh viện Sterling tại thành phố Ahmedabad, bang Gurjarat để kiểm tra khả năng kỳ lạ của cụ. AFP đưa tin suốt hai tuần vừa qua cụ Jani chịu sự giám sát chặt chẽ của 30 nhân viên y tế cùng máy quay. Trong khoảng thời gian đó cụ không ăn, uống và cũng chẳng bước vào nhà vệ sinh. Thử nghiệm kết thúc vào ngày 6/5 và cụ Jani xuất hiện trong cuộc họp báo tại bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. “Chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cụ vẫn sống bình thường. Đây quả thực là một hiện tượng bí ẩn”, Sudhir Shah, một nhà thần kinh học tham gia thử nghiệm, phát biểu. DRDO hy vọng kết quả thử nghiệm sẽ giúp các binh sĩ, nạn nhân của các thảm họa, phi hành gia và nhiều đối tượng khác tồn tại trong những hoàn cảnh khắc nghiệt mà không cần thức ăn hay nước. “Jani chỉ tiếp xúc với nước khi tắm và súc miệng trong suốt hai tuần”, G. Ilavazahagan, giám đốc Viện Sinh lý học và Khoa học ứng dụng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, thông báo. Sau khi thử nghiệm kết thúc, Jani đã trở về làng quê của ông gần thành phố Ambaji, phía bắc bang Gujarat để tiếp tục luyện yoga và thiền. Người đàn ông 82 tuổi nói một vị thần ban cho cụ khả năng đặc biệt khi cụ còn nhỏ. Trong quá trình theo dõi, các nhà khoa học đã liên tục chụp cắt lớp các cơ quan nội tạng, não, những mạch máu của cụ, đồng thời kiểm tra khả năng hoạt động của tim, phổi và trí nhớ. Kết quả phân tích ADN, hoóc môn, enzyme, quá trình trao đổi chất và gene của cụ Jeni sẽ được công bố trong vài tháng nữa. “Nếu Jani không lấy năng lượng từ thực phẩm và nước, chắc chắn ông ấy phải lấy năng lượng từ những thứ trong môi trường xung quanh, chẳng hạn như ánh sáng”, Shah nhận xét. Prahlad Jani, 82 tuổi, rời khỏi nhà khi mới lên 7 tuổi và lang thang khắp bang Rajasthan, Ấn Độ. Jani tin rằng cụ được một nữ thần phù trợ nên không cần ăn hay uống mà vẫn sống bình thường. Nữ thần rót thuốc tiên qua một lỗ trong vòm miệng, cụ cho là như thế.