• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Minh Châu

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  294
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Minh Châu last won the day on Tháng 11 29 2020

Minh Châu had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

11 Good

About Minh Châu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.561 lượt xem hồ sơ
 1. Cảnh Tốc hỷ Khả năng tay Bác sĩ đã đốt xác phi tang, hy vọng ngày thứ 49 sẽ sáng tỏ mọi việc!!!
 2. Dạ, MC xem tại trang Vnexpress, MC xin lỗi vì quên đưa nguồn. MC cũng đã liên hệ với mẹ bé Uy ở Tp.HCM chăm sóc cháu bé, hiện nay chị đang mang thai còn hơn 20 ngày nữa là sinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì vậy MC đưa lên mạng để tìm sự ủng hộ của mọi người. Riêng MC sẽ ủng hộ 5 triệu và sẽ sớm chuyển vào TK của chị Wild vì mục tiêu chung của Hội mình (dù từ chỗ MC đến nhà mẹ bé Uy cũng khá gần). P/s: hic, MC bị loại ra khỏi danh sách hội viên hồi nào vậy Sư phụ?
 3. Cơ hội sống của cậu bé bệnh bạch cầu mất dần vì nghèo Nằm trên giường, nghe lóm mẹ bảo không còn tiền để tiếp tục chữa trị, Uy quay mặt vào tường thút thít khóc. Ước mơ trở lại lớp của cậu học sinh lớp 5 trường tiểu học Hải Ninh, Bình Thuận, xa dần vì bệnh và bố mẹ quá nghèo. Mang bầu tháng thứ 8 vẫn vào bệnh viện nuôi con, để an ủi bé, chị Nguyễn Thị Thanh Dung khóc nhiều hơn nói. Bởi nói làm sao được khi chính vợ chồng chị, những người lẽ ra phải có trách nhiệm lo cho con cũng đã hết cách xoay ra tiền. Thấy mẹ khóc quá, phát hoảng, bé Trần Đăng Uy quệt vội nước mắt động viên ngược rồi hứa với mẹ sẽ cố gắng để sống thật lâu. Bé Uy cần phải qua 4 lần hóa trị nhưng bố mẹ đã hết khả năng lo toan kinh phí. Nói về bệnh tình mình, bé Uy kể em đang khỏe mạnh thì cuối tháng 3 vừa qua, khi mà năm cuối cấp tiểu học chỉ còn hơn một tháng là kết thúc, phát hiện khắp người bị bầm tím. "Lúc đầu con nghĩ bị té ngã, rồi mấy vết bầm lan khắp người nên sợ quá báo với ba mẹ", cậu bé nói. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp phải chuyển gấp đến Bệnh viện Truyền máu huyết học điều trị với phác đồ gồm 8 lần hóa trị và một lần xạ trị. Túng quẫn nhưng vì thương con, vợ chồng anh nông dân nhà ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chạy khắp nơi để vay mượn tiền điều trị cho con. "Chỉ sau lần hóa trị đầu tiên, trừ tiền bảo hiểm y tế xong thì vợ chồng tôi vẫn phải trả viện phí đến hơn 70 triệu đồng. Cho đến nay, dù chỉ mới nửa đoạn đường điều trị mà hơn 200 triệu đồng đã không còn. Vợ chồng tôi không còn biết bám víu vào đâu", chị Dung nói. Sáng 27/9, nằm trên giường bệnh trở mình sau cơn đau thường thấy ở những bệnh nhi mắc chứng bạch cầu cấp sau hóa trị, Uy cho biết đã thấy mình khỏe hơn rất nhiều so với những ngày đầu nhập viện. "Con biết bố phải làm mướn làm thuê, mẹ lại sắp có em bé không kiếm ra tiền, nhưng con vẫn mong muốn mình được hết bệnh để được trở lại trường với bạn bè", Uy nói. Không đủ tiền thanh toán viện phí cho đợt điều trị thứ 4, chiều qua chị Dung phải nhờ em chồng chăm Uy để về quê tiếp tục tìm cách vay mượn. "Bà con họ hàng đều nghèo, ai có tiền đều đã ủng hộ cháu hết rồi. Giờ nói về quê tìm tiền nhưng cũng chưa biết sẽ tìm bằng cách nào đây", người mẹ nói. Tiến sĩ Huỳnh Nghĩa, Trưởng khoa Huyết học Nhi 2, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP HCM cho biết, sau khi xử lý triệu chứng nhiễm trùng, bé Uy đang đáp ứng thuốc rất tốt. "Nếu gia đình có điều kiện để điều trị đầy đủ đến cùng theo đúng phác đồ thì khả năng bé sống sau 5 năm là hơn 80%", bác sĩ Nghĩa cho biết. Bé Trần Đăng Uy đang điều trị tại phòng 312, lầu 3, khoa Huyết học Nhi 2, Bệnh viện Truyền máu huyết học, số 201 đường Phạm Viết Chánh, quận 1. Độc giả quan tâm vui lòng điện thoại cho mẹ bé Uy là chị Dung theo số 0975709064. Hoặc hỗ trợ qua tài khoản 4809205038340, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Bình, Bình Thuận, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Dung.
 4. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ WILD. CHÚC CHỊ GẶP NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG!!!
 5. Nhân sự kiện này MC cũng ôn bài lại 1 chút (nhưng lại dành cho ngài Tổng thống Obama). Quẻ chính Hưu Tiểu cát, quẻ kế Sinh vô vong Niềm vui của ngài Tổng thống có lẽ chỉ kéo dài đến tháng 8, và sau đó nếu có may mắn lắm cũng chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường. Luật nhân quả muôn đời vẫn đúng, giá mà thù hận của nhân loại được hỉ xả nhỉ? Thật là đáng tiếc.
 6. Hi, vậy là TL chưa gặp may, hồi lâu rồi anh MC đã có bài viết phản hồi cho các cặp yêu nhau bị trắc trở, thế là bà con xúm lại níu áo dữ lắm, trả lời mệt nghỉ luôn ;) Túm lại là yêu nhau cứ lấy cho sướng cuộc đời cái đã, hìhì.
 7. NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 KÍNH CHÚC THẦY CÙNG GIA QUYẾN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ GẶP NHIỀU NIỀM VUI.
 8. Xin chia buồn cùng gia đình chị Wild. Cầu mong Cụ sớm được siêu thoát. Minh Châu
 9. Chào bác, Nhà này nhập trạch năm nào, xung quanh nhà có gì đặc biệt không (như chung cư, đường lớn, sông hồ,...)? Đo la bàn có đúng là chính Tây không?
 10. Vô tình buột miệng nói chơi Inter có điểm nhưng bơi về nhì HMD cứ cười khì Rủ nhau đi nhậu xá gì cà phê!
 11. Chúc cháu bé sớm hồi phục, cầu mong những tấm lòng nhân ái tiếp tục lan tỏa đến những tình cảnh đáng thương khác để thắp lên niềm tin, niềm hạnh phúc cho những con người bất hạnh.
 12. Chúc mừng anh Minh Châu nhé.

 13. Hi, MC chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, đến bi giờ xách gói theo Thiên Đồng cũng bở hơi tai đấy chứ :) Tập Thái thụ khí thì cảm thấy thư giãn, hòa mình vào với thiên nhiên, cảm nhận sự sống và vận động của cây cối. Nói chung là khá loãng moạn. Nhìn Hoài Chân cũng có khiếu "ôm cây" đó :rolleyes: :rolleyes: Đúng rồi Rubi ạ, lúc đó hầu như ai cũng hăng hái quá mức với những gì đạt được nên không lường những hiểm nguy. Dĩ nhiên sau này các bài tập đã được nâng cấp rất nhiều, phải qua các bài test mới được phép tập riêng, chứ như ngày trước cứ mua băng về hoặc tự vận khí là luyện được ngay, cho nên mới có sự cố đó.
 14. Môn này quả thật rất hay, trước đây MC từng học nhiều môn võ, va chạm trận mạc cũng khá nhiều nhưng khi được tham gia khóa Khí công dưỡng sinh tại Đà Lạt hồi năm 1995 mới thấy nhiều bất ngờ thú vị. Có những điều tưởng chi có trong truyện kiếm hiệp không ngờ lại có thật 100%. Thật ra lúc đầu MC không tin, 2 ngày đầu vừa tập vừa kiểm soát bản thân nên không thể đắc khí. Đến ngày thứ ba thả lỏng toàn thân, vừa đọc ý niệm đột nhiên có một lực đẩy vô hình tách hai bàn tay ra, MC dùng hết sức khép tay vào lại mà không thể được, lúc này MC mới giật mình toát cả mồ hôi cảm nhận luồng khí ào ạt tỏa ra từ hai tay. MC chợt liên tưởng các bài quyền mà mình đã học liền thử triển khai, điều khiển khí theo từng thế đánh, không ngờ càng múa càng thấy khí lực sung mãn. Lúc đó có người đệ tử của thầy đến cạnh bảo MC từ từ mở mắt ra trong khi vẫn đẩy khí. MC vừa mừng vừa sợ, lỡ mở mắt mà khí tắt thì uổng, không ngờ sau khi mở mắt vẫn điều khiển được khí đi theo các bài tập tự nghĩ ra. Những ngày sau MC tiếp tục sử dụng các bài quyền vào buổi học, được các thầy, người đi xem và học viên động viên nên càng hứng chí, xém tí nữa bị hụt hơi, may mà thầy nhắc phải hãm lại. Cuối khóa tập, MC may mắn được chọn vào nhóm tập Thái thụ khí (hấp thụ khí từ những cây to, cây cổ thụ). Phải nói kể từ khi học Khí công dưỡng sinh, trong người lúc nào cũng cảm thấy khỏe khoắn khoan khoái, các kinh mạch dường như được đả thông nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nhiên cũng trong đợt này, anh của bạn MC (39 tuổi) do tập xung quá không thu khí về được nên bị đột tử. Các khóa học sau đó đều bị ngưng lại, MC cũng mất liên lạc với thầy. Vì sự cố xảy ra nên hầu như không ai dám tập nữa, MC cũng chỉ tập cầm chừng thôi, mãi đến Tết năm đó khi bị xoang mũi liền vận khí công để chữa trị, không hiểu ấn tay thế nào mà rách luôn cả cánh mũi, máu chảy ròng ròng vẫn không có cảm giác đau, người nhà la lên mới giật mình thu khí về, hậu quả là ăn tết với các mặt trầy trụa. Từ đó MC chính thức ngưng tập luôn :( . ACE nào có tập thì nhớ đừng sung sức tiết qua nhiều khí, đặc biệt là tự tập ở nhà không có người hỗ trợ thu khí sẽ rất nguy hiểm.