• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hantannguyet

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About hantannguyet

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tân Nguyệt lại một lần nữa xin nhờ anh Thiên Luân giúp đỡ và gỡ rối giúp gia đình Tân Nguyệt với. 2 vợ chồng em đều sinh năm 1984 - Giáp Tý Con trai 1: Kỷ Sửu 2009 Con trai 2: Quý Tỵ 2013 Sinh bé 1 ra thì tình cảm hạnh phúc, kinh tế phát đạt. Sinh bé 2 ra thì vợ chồng ngủ riêng, tình cảm kém mặn nồng hơn, kinh tế chi nhiều hơn thu và không để được đồng nào. Giờ em lại đang mang bầu dự kiến có bé gái Ất Mùi 2015 vào tháng 10 âm lịch (khả năng cao là con gái mà e luôn mong chờ, khao khát) nhưng chồng em nhất quyết đòi bỏ bé vì anh ấy bảo linh cảm là con không khỏe, sinh con ra gia đình ko hạnh phúc. anh ấy rất căng thẳng và chưa bao giờ đối xử với em lạnh lùng như thế, bảo sẽ ly thân còn khi sinh con ra thì sẽ ly dị em và ko chào đón đứa con này. Rất mong anh Thiên Luân dành cho gia đình em chút ít thời gian để gỡ rối, giải đáp về tương quan bé gái Ất Mùi này với gia đình em. Em đã làm căng và bảo dù ly dị em cũng nhất quyết không bỏ con vì bỏ con là tạo nghiệp chướng rất nặng, em không làm được, trừ khi bé bị dị tật bẩm sinh, em sẽ nuôi bé 2 và bé 3, anh ấy nuôi bé đầu. Liệu có phải bé khắc với cha quá không mà sao mới cấn bầu mà anh ấy đã thay đổi thế ạ? Em rất rất mong chờ tin của anh! hic Tân Nguyệt
 2. Anh Thiên Luân ơi, vợ chồng em cùng tuổi GiápTý, đã có bé đầu lòng Kỷ Sửu, sinh con ra gia đình phát đạt, con rất quấn bố mẹ. Em theo dõi chủ đề này nhiều nên biết nhà emsinh con út Bính Thân hoặc Đinh Dậu thì tốt, nhưng con cái là của trời cho,bọnem vừa biết là bị vỡ kế hoach, có bé Quý Tỵ năm nay rồi… Con Hỏa khắc bố mẹKim, Tý – Tỵ tuyệt, Thiên can cũng khắc nhau trên Hà đồ => Khắc toàn tập rồi. Giờ em chỉ mong bé con là con gái cho đỡ khắc thôi. hic hic Em thấy Tuyệt là nhiều khi khắc chết cơ, nên rấtlo lắng. Mong anh chỉ giúp cách hóa giải để có thể ẩn nhẫn chờ thời đến năm2016 hoặc 2017 sinh con út hợp tuổi hơn không ạ. Em cảm ơnanh nhiều.
 3. a Linh Trang ơi, em đã tự chọn ngày cưới cho em trai Ất Sửu (1985) và em dâu Canh Ngọ (1990) bằng cách vào mục Âm lịch trên diễn đàn, kẻ bảng Exel và loại bỏ các ngày có yếu tố xấu (dù chỉ 1 yếu tố) thì còn lại được 3 ngày "khá khẩm" nhất đó là các ngày: Ngày 4/12 Tân Mão, tức ngày 28/12/2011 DL ngày Đinh Tỵ (Thổ), ngày Hoàng Đạo, giờ Tốt : Ngọ, Mùi : từ 11:00 - 15:00 (tốt cho cô dâu tuổi Ngọ) => dự định ăn hỏi, đón dâu lần 1 (ngày đẹp nhất trong tháng 12 AL, theo ý kiến của e) Ngày 9/12 Tân Mão tức ngày 02/01/2012 DL Ngày 10/12 Tân Mão, tức ngày 03/01/2012 DL, ngày Quý Hợi (Hỏa), ngày Hoàng đạo, giờ Tốt : Ngọ, Mùi : từ 11:00 - 15:00 (tốt cho cô dâu tuổi Ngọ) => dự định cưới và đón dâu lần 2 Tuy nhiên, em vẫn chưa tự tin với bản thân mình lắm nên mong anh bớt chút thời gian khẳng định giúp gia đình em xem em tự chọn 2 ngày trên có được không ạ? P/s: Em cũng khuyên 2 đứa nên sinh con: 1. Con đầu lòng năm Nhâm Thìn 2012 hoặc Quý Tỵ 2013(Quý Tỵ tốt hơn vì hợp bố và mẹ hơn) 2. Con út Giáp Ngọ 2014/ Ất Mùi 2015 (Ất Mùi tốt hơn vì hợp mẹ hơn) Mong anh xác nhận giúp ạ! Một lần nữa e xin cảm ơn anh! Em cảm ơn anh nhiều! Mong sớm nhận được thông tin phản hồi của anh ạ!
 4. Bác Thiên Sứ ơi, cháu cảm ơn bác rất nhiều! Bác thức khuya thế ạ? 3 rưỡi sáng rồi mà bác vẫn chưa đi ngủ nè. hi hi, nhưng các vị trí gần sếp thì mọi người ngồi hết rồi bác ạ! Chỉ còn 2 chỗ ở hướng xấu thôi . Thôi, cháu cứ ngồi đây để được hướng cái đã, bác nhỉ? Rồi cố gắng làm việc thôi. Cháu thấy 3 bạn 84 khác cũng đổi sang hướng này, ai cũng kêu là nhiều việc mà toàn việc "giật đùng đùng" thôi. Buồn cười thật đấy! Sáng rồi, cháu chúc bác một ngày mới tốt lành nha!
 5. Kính gửi bác Thiên Sứ cùng các anh chị trên diễn đàn... Tân Nguyệt đã định học lớp Phong thủy từ lâu nhưng rốt cuộc lại vẫn chưa tham dự được. Đợt vừa rồi phòng Tân Nguyệt đổi chỗ. Tân Nguyệt xem theo phương pháp Hán cổ và Lạc Việt thì nữ 1984 đều là Tây Tứ trạch, do đó Tân Nguyệt đã đổi sang chỗ mới thuộc hướng Tây Bắc (hướng sinh khí) với mong muốn công việc sẽ hanh thông hơn, và sẽ được "tăng lương" vì T.N đang được sếp cất nhắc tăng lương mà. Tuy nhiên, sau khi ngồi được 3 ngày thì Tân Nguyệt thấy công việc cứ dồn dập kéo đến, nhiều việc gấp 7-8 sự vụ phát sinh 1 ngày mà giải quyết tối đa chỉ được 2-3 việc thôi. 3 ngày nay tối nào cũng về muộn, mang cả việc về nhà làm. Cứ như thế này thì chít! Ngoài ra T.N lại bị ốm nữa! Mong bác Thiên Sứ hoặc các anh chị cho vài lời nhận xét về chỗ ngồi mới của Tân Nguyệt với ạ? (xin xem sơ đồ đính kèm). Tân Nguyệt xin cảm ơn mọi người thật nhiều! Đây là sơ đồ Phòng làm việc của T. N ạ!T. N ngồi sát bức tường bên phải của căn phòng ạ! Ban tan nguyet - huong Tay Bac - sinh khi.doc
 6. Anh Thiên Luân ơi, nhận được trả lời của anh, em mừng quá! Thôi, vợ chồng em lại quyết định chỉ sinh 2 bé Kỷ Sửu và Bính Thân/ Đinh Dậu thôi ạ! Con trai hay con gái cũng đều tốt cả! hi hi. Em chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
 7. Mặc dù em cũng biết lý thuyết Luận tuổi Lạc Việt nhưng vận dụng chưa giỏi nên mong anh Thiên Luân bớt chút thời gian xem hộ nhà em với ạ: 1. Thực tế: Vợ chồng em đều tuổi Giáp Tý (1984) sinh con trai đầu lòng Kỷ Sửu (2009) là rất hợp rồi. Sinh con ra bố mẹ phát đạt, mẹ rất cưng con. Em cũng biết là chúng em nên sinh con út là Bính Thân hoặc Đinh Dậu hoặc Tân Sửu sẽ rất tốt. 2. Dự định 1: Tuy nhiên, dạo này em toàn mơ em bế 1 bé gái thôi. Trước khi sinh cháu đầu, em cũng toàn mơ bắt được bé trai thì sinh con trai. Em thèm con gái lắm nên cứ rung rinh mãi nghĩ rằng đây là điềm báo lành. Nhưng nếu sinh bé Nhâm Thìn, em sợ bé sẽ yếu vì mệnh khắc Cha mẹ (Hỏa khắc Kim, khắc nghịch lý), lại bị anh Kỷ Sửu (Thủy) khắc, Thiên Can Nhâm (Kim) lại sinh cả Bố mẹ Giáp và anh Kỷ trên Hà Đồ. => Mong anh giải đáp giúp tương quan nhà em khi có bé Nhâm Thìn (giả sử là bé Gái) nhé! Nếu bé yếu thì có cách nào hóa giải ạ? (Em định tháng sau có bé rồi). Em có nên sinh bé Nhâm Thìn không hay đến năm Đinh Dậu thì chỉ có 2 con thôi ạ? 3. Dự định 2 - Tháo gỡ: Em dự định năm Nhâm Thìn sinh 1 bé, rồi năm Đinh Dậu sẽ sinh 1 bé nữa. Theo tử vi thì năm Đinh Dậu em lại sinh con trai. Như thế nhà em sẽ tạo thành 4 địa chi Tý Sửu Thìn Dậu đối xứng trên 12 cung cũng là 1 cách tốt đẹp, hóa giải cái khắc. => Mong anh xác nhận điểm này giúp em với ạ? Em mong chờ sự tư vấn và giải đáp của anh ạ! Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều!
 8. Không nên bỏ con trong bất cứ trường hợp nào. Bỏ đi thì nghiệp chướng thêm nặng. Anh Thiên Luân ơi, em sẽ truyền thông điệp của anh đến cho chị dâu ạ! Bé đến với anh chị ấy thời điểm này đúng là món quà để tạo nên cách cục đẹp địa chi liên tiếp, hóa giải xung khắc mà! Em chúc anh luôn vui vẻ nhé!
 9. Anh Thiên Luân ơi, trường hợp của anh chị họ em ấy ạ. HIc, giờ chị ấy lại vừa phát hiện là có bầu rồi. Rất có thể em bé sẽ ra đời năm Tân Mão vì còn 8,5 tháng nữa mới hết năm 2011. Chị ấy đang muốn bỏ. Hic, em thấy tội lắm, khuyên chị ấy giữ lại vì con cái là của Trời cho. Mà như anh đã luận đoán 1 trường hợp ở mấy trang trước, nếu sinh năm Tân Mão thì nhà chị ấy sẽ tạo thành cách cục 4 địa chi liên tiếp TÝ, Sửu, Dần, Mão, sẽ hóa giải cái xấu và "phát to" phải không anh? Mong anh xác nhận giúp em với ạ. P/S: Anh ơi, nhưng nhỡ em bé ra vào đầu năm Nhâm Thìn lại lại xấu đúng không anh? Mong tin hồi âm của anh ạ!
 10. Anh Thiên Luân ơi, cho em hỏi hộ trường hợp anh chị họ của em, liệu có cách nào hóa giải không ạ: Chồng: 1985 Ất Sửu Vợ: 1984 Giáp Tý Con gái đầu lòng: 2010 Canh Dần Anh chị ấy cưới nhau năm Kỷ Sửu, tức năm Tam Tai của chồng, lại sinh con gái khắc mệnh Cha mẹ nên giờ gặp trục trặc, anh chồng thì trẻ, ham chơi, bồ bịch, 2 vc không hợp nhau, đòi ly dị. Em biết tuổi này thì sinh con trai năm Bính Thân hoặc Đinh Dậu sẽ có thể hóa giải được cái xấu. Nhưng từ giờ đến khi ấy còn những 5 năm nữa. Vậy anh có thể gợi ý cho em có cách gì khác (vd: phong thủy...) để hóa giải không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều! Mong sớm nhận được hồi âm của anh ạ!
 11. Nhờ Tiểu Phương bớt chút thời gian xem giúp cát hung cho con trai của Tân Nguyệt với nhé, bé tên là Lê Tùng Lâm (Li Song Lin) sinh ngày 30/11/2009. Mình rất thích hình tượng của cây Tùng - 1 hình tượng của người trượng phu, quân tử luôn hiên ngang, bất khuất trước gió sương và 4 mùa xanh tươi. Mình rất thích đứng trong rừng thông để nghe tiếng thông reo xào xạc, tuổi Sửu mệnh Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp nên chọn cho con trai cái tên đó để có sự tương sinh. Mong là tên của bé có nhiều điều tốt đẹp! Tuy nhiên, vẫn rất mong Tiểu Phương xem thêm giúp mình theo phương pháp của bạn nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Mong tin bạn!
 12. Hantannguyet cũng xin đăng ký tham gia Lớp Phong Thủy Lạc Việt Khóa 05 với ạ, hic, mặc dù hơi muộn rồi... Ngày mai Tân Nguyệt sẽ đóng học phí 3 tháng đầu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif . Thông tin học viên: Họ tên thật: Ngụy Thị Bích Hằng nick trên diễn đàn: hantannguyet Mong sư phụ và các bạn chỉ bảo! :D
 13. Cháu kính chào bác Thiên Sứ cùng các anh chị trên diễn đàn. :lol: Vợ chồng chị bạn cháu đều cùng tuổi Quý Sửu (1973) muốn sinh con tuổi Kỷ Sửu (2009) nhưng lo sợ vì có người nói rằng, cha mẹ Trâu sinh con Trâu thì sẽ húc lẫn nhau, dẫn đến bố/mẹ mất sớm. Cháu thấy điều này rất là vô lý và không có cơ sở. :) :) :) Cháu có nói cho chị ấy biết về phương pháp luận tuổi của bác và chị ấy đã nhờ cháu hỏi bác xem chị ấy có nên sinh con tuổi Kỷ Sửu không, hoặc chọn tuổi nào sinh con út thì tốt ạ! :) Tương quan gia đình chị ấy: (Kinh tế hiện tại rất khá ạ) Chồng, vợ: Quý Sửu (Mộc) Con gái cả: Ất Dậu (Hỏa) Theo cháu thì vợ chồng chị ấy nên sinh con út tuổi Quý Tỵ là đẹp nhất, bác nhỉ? - Cha mẹ Quý, con Quý: bình hòa - Cha mẹ Mộc sinh con Hỏa - Tỵ, Dậu, Sửu tam hợp Mong bác luận tuổi giúp gia đình chị bạn cháu ạ! Cháu xin thay mặt anh chị ấy cảm ơn bác rất rất nhiều! Kính chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe và luôn rộn rã tiếng cười! Tái bút: Cháu đang chờ đón đọc phần tổng hợp phương pháp luận tuổi của bác nha! hi hi
 14. Cháu kính chào bác Thiên Sứ... Ôi, cháu vui lắm khi nhận được hồi âm của bác. Cháu đã gọi điện ngay cho AX tương lai để "khoe" :) hi hi, sau đó cháu đã lôi 2 cuốn sách cháu có ra xem...Tuyệt ơi là tuyệt bác ơi khi ngày Nhâm Tý không có sao nào là sao Đại Hung cả, lại còn được nhiều sao đại cát và hợp cho việc cưới xin, đặc biệt là không dính dáng gì đến 3 sao Cô Thần, quả tú hay Không phòng cả. Ngoài ra ngày này nếu đón dâu vào giờ Thân còn được giờ Thanh Long hoàng đạo (giờ tốt đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo nữa cơ) bác ạ! Thật sự chúng cháu rất vui và cảm ơn bác rất nhiều.... Về lời căn dặn của bác về 3 năm Tam Tai, chúng cháu sẽ cố gắng an phận thủ thường trong 3 năm này ạ! Chúng cháu kính chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc! Chúc thật nhiều bạn gái Giáp Tý cưới năm nay đọc được topic này để chọn cho mình một ngày tốt nha! :)
 15. B) Nhờ học được phương pháp luận tuổi Lạc Việt của bác Thiên Sứ, cháu rất hy vọng năm nay cưới chồng và năm sau sinh con tuổi Kỷ Sửu để gia đình hòa hợp và công việc làm ăn của 2 vợ chồng khấm khá lên...Rồi sau đó năm Bính Thân sinh được 1 bé trai út kháu khỉnh hợp mẹ... Ôi, tự nhiên cháu thấy vui và hồi hộp về tương lai của mình lắm lắm... Thật sự cháu cảm ơn bác Thiên Sứ và phương pháp luận của bác rất rất nhiều!