• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Minh An

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Minh An

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

943 lượt xem hồ sơ
 1. Minh An đã gửi bài đề nghị nhưng không hiểu sao BQT không thấy hồi âm. Có lẽ BQT có những "tiêu chí" nào đó mà Minh An không phù hợp chăng?
 2. Mong BQT cho phép Minh An tham gia mục trao đổi học thuật. Chân thành cảm ơn BQT,
 3. Như trên 1 bài viết , cháu đã nêu quan điểm hình tượng ông Táo cưỡi cá chép là quẻ Đỉnh. Cháu có suy nghĩ thời gian qua và xin đưa thêm vài ý kiến. Quẻ Đỉnh không đơn thuấn nói về hình tựong chiếc bếp, mà xét rộng hơn, nó là sự biến chuyển một cách từ từ, tiệm tiến của đất nước. Nếu quẻ Cách là thay đổi đột ngột, là cách mạng, thì quẻ Đỉnh lại là sự biến chuyển dần dần.Một sự biến chuyển lấy lòng Nhân ( Tốn - mộc) làm gốc để phát quang cho vạn vật ( Ly - Hỏa) bên trên, sự biến chuyển này phảng phất hình ảnh tôn giáo, tư tưởng khi quẻ Tốn tượng là đền chùa, chuông chùa. Lại so sánh, nếu quẻ Lý là Lễ Trị thì quẻ Đỉnh là Pháp trị lấy nền tảng của lòng nhân và tư tưởng tôn giáo. Từ đây, tục thờ ông Táo còn thể hiện tư tưởn trị nước an dân của người Việt cổ, không dùng Lễ trị mà dùng Pháp trị, thượng tôn luật pháp, nhưng luật pháp được xây dựng trên lòng nhân và sự khiêm hạ khi nhìn nhận vũ trụ và con người ( Tốn - Thuận theo). Xét kĩ hơn về quẻ Đỉnh, nó còn phản ánh 1 chu trình sinh nở của người nữ. Từ hào 1 là thụ thai, sự biến chuyển hết quẻ Đỉnh rồi tới quẻ thứ 52 - quẻ Chấn - là lúc khai hoa, là 1 con người mới sinh ra. Vậy, có lẽ không cần bàn cãi hay nghi ngỡ, hình tượng ông Táo cưỡi cá chép lên trời là quẻ Đỉnh.
 4. Trong quá trình học hỏi , cháu thấy rằng việc dự đoán quẻ Du Hồn thường không chính xác, nhất là thời gian ứng nghiệm. Cháu có hỏi một số anh chị, họ cũng cảm thấy dự đoán quẻ Du Hồn rất hay bị sai lệch. Cháu lấy một ví dụ gần đây nhất, có người gieo quẻ ngày Kỷ Dậu ( Tháng Mậu Dần, Canh Dần), hỏi việc đi nước ngoài làm việc có thành công hay không? Nếu có thì khi nào đi? Được quẻ Minh Di động hào 5 biến Thủy Hỏa Ký Tế. Ngày Canh Tuất ( 1 ngày sau) biết tin, công ty trả lời đã trúng tuyển, ngày Nhâm Tuất lên máy bay. Cháu thực sự không hiểu tại sao lại thế? Cháu mong các anh chị, cô chú trong diễn đàn chỉ dạy. Cháu cảm ơn
 5. Hic, lý giải như anh Liêm Trinh không ổn rồi, lại có hàm ý mỉa mai. Người học Dịch cần cái tâm trong sáng.Bây giờ là thời đại của quẻ Ly, thông tin, liên lạc v.v... Quẻ Ly là trung phù, rỗng trong nên người ta lừa lọc nhau nhiều. Mong hãy lấy lòng nhân làm gốc, để Ly là đạo, là ánh sáng mặt trời soi chiếu vạn vật.
 6. Cháu đồng ý rằng một quẻ có nhiều cách diễn giải khác nhau, và cũng như ý nghĩa của Dịch là biến thông.Tuy nhiên, khi đề cập đến một vấn đề lón, có tính lịch sử như trên, cần có sư hợp lý và logic. Chú là người nghiên cứu lâu năm, có danh vọng khá lớn, hẳn cũng hiểu điều đó. Nó là vinh quang, nhưng cũng là trách nhiệm. Một vị linh mục đã nói với cháu " Anh chào tôi, nhiều khi là chào cái áo của tôi. Tôi nói cho anh biết, dưới luyện ngục, có lẽ lại nhiều linh mục hơn các con chiên". Cháu hỏi vì sao, vị ấy nói rằng, mỗi lời 1 linh mục nói ra, là niềm tin và hi vọng của rất nhiều người. Có lẽ đấy là nghiệp theo cách nhìn của đạo Phật. Năm nay Thái tuế rung cung Tài. Cháu rất ngưỡng mộ chú, mong chú luôn đi theo con đường của Lý Học Đông Phương. Năm mới chúc chú an khang, mạnh khỏe và nhiều niềm vui.
 7. Kính gửi chú Thiên Sứ; Cháu đã gửi phản biện lên trang thảo luận của Vietnamnet.vn. Hi vọng những ý kiến của cháu góp phần tăng thêm phần chặt chẽ trong lý luận về quẻ Vị Tế cho hình ảnh ông Táo. Cháu hiểu rằng 1 hình ảnh, 1 tượng có nhiều ý nghĩa khác nhau, vì thế, mỗi kiến giải sẽ thêm phần thú vị. Nhưng cháu không nghĩ kiến giải hóm hỉnh là kiến giải tốt, mà là một kiến giải chặt chẽ. Đồng thời, sự liên hệ nhiều hiện tượng phải chặt chẽ về lý luận.Vì điều này liên quan đến nền văn hiền hàng nghìn năm của dân tộc. Nếu còn phần vân về con cá chép là quẻ Tốn hay quẻ Khảm.Cháu cũng có thêm 1 cách kiến giải hợp lý hơn về hình ảnh ông Táo cưỡi cá chép. Theo Mai Hoa, cái chính, cái gốc của sự vật là quẻ Nội. Ở đây, hình ảnh ông Táo là gốc sự việc, phải là quẻ Nội,con cá chép phải là quẻ ngoại,như vậy hình ảnh ông Táo cưỡi cá chép phải là quẻ Thủy Hỏa ký tế. Không nên hình dung một cách quá cụ thể, ông Táo đứng trên thì là quẻ Ngoại. Quẻ Ký tế, theo Kinh Dịch , nước lửa giúp nhau, tương hỗ. Đồng thời là đã xong, đã kết thúc, đứng thứ 63 trong thứ tự quẻ Dịch, phù hợp với ngày 23 tháng Chạp. Vậy Thủy Hỏa Ký Tế ("Tế là vượt qua sông, là nên; kí tế là đã vượt qua, đã nên, đã thành" - Kinh Dịch, Đạo của người quân tử) với quẻ Hỏa Thủy Vị Tế ( "Con chồn nhỏ sửa soạn vượt qua sông mà đã ướt cái đuôi, không qua được, không có gì lợi cả" - Kinh Dịch, Đạo của người quân tử),quẻ nào là chính xác trong hình ảnh Ông táo-cá chép? Chẳng lẽ đã cuối năm mà còn " ướt cái đuôi, không qua được, không có gì lợi cả" ? Còn Ký tế là chỉ còn việc nhỏ chưa xong, vậy nên dân gian mới để từ ngày 23 đến 30 là 1 tuần để hoàn thành nốt cái "viêc nhỏ" ấy
 8. Theo cháu, Rồng là quẻ Càn. Người Việt tôn thờ hình ảnh rồng theo 4 đức của nó : Nguyên, hanh, lợi, trinh. Trung Quốc tôn thờ theo ý nghĩa : Càn là đầu. 2 điều này thể hiện vì sao ở Việt Nam có hình tượng lưỡng long chầu nguyệt, nhưng không hề xuất hiện ở Trung Quốc. Bởi một nước không thể có 2 đầu, 2 ông vua. Nó thể hiện tâm lý bá quyền của dân Trung Hoa. Điều đó cho thấy, dân Việt tôn thờ bản chất hình ảnh con rồng, con dân Trung Hoa chỉ câu nệ vào cái hình thức.
 9. Cháu chào chú Thiên Sứ. Cháu đang thắc mắc việc chú dùng hình tượng quẻ Vị Tế để giải thích hình tượng ông Táo . Bởi quẻ Vị Tế tượng lửa bốc lên,nước giáng xuống, nước lửa không giúp được nhau. Chẳng nhẽ ông Táo lên trời còn cá chép ở lại? Theo Mai Hoa Dịch, cá chép thuộc 2 quẻ Khảm và Tốn. Khác nhau giữa 2 quẻ này, khi cá chép bơi trong nước thì gọi là quẻ Khảm, khi cá chép được dùng vào việc ( nấu chín, "phương tiện di chuyển") thì nó lại là quẻ Tốn. Như vậy, lúc này quẻ Vị Tế chú đề cập sẽ thành quẻ Đỉnh. Quẻ Đỉnh Ly trên Tốn dưới, tượng dùng mộc sinh hỏa, quẻ Đỉnh lại là cái vạc, cái nồi nấu ăn. Hay nói cách khác, chính là hình ảnh cái bếp. Tiếp đó, quẻ Tốn cũng chính là "thần khí". Việc dùng hình ảnh cá chép mang nghĩa ẩn dụ, so sánh. Cũng có thể diễn giải ông Táo cưỡi thần khí (gió) lên trời. Mở rộng hơn, theo cháu, khi nhìn 1 quẻ thì nhìn từ 3 hướng : Thiên, Địa, Nhân. Trong tư duy người Việt, chính là nhìn trên xuống, dưới lên và nhìn từ ngang. Nhìn từ trên xuống đó là quẻ Đỉnh. Nhìn từ dưới lên quẻ Đỉnh biến thành quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, hình tượng người nhà xum họp (dịp cuối năm) Nhìn từ ngang của quẻ Gia Nhân ta được quẻ Hỗ : Hỏa Thủy Vị Tế. Vì nhìn ngang thuộc phần nhân, ý rằng lúc đó, con người đi về cái kết thúc của 1 năm ------------- Đấy là xét về quẻ Đỉnh. Lại xét về quẻ Vị tế, theo 3 góc nhìn như trên. Dân gian nói "ông Táo bay lên trời", vậy thử hình dung hình ảnh Ly trên Khảm dưới , nếu như từ dưới đất. Ta sẽ có quẻ Ký Tế. Quẻ Ký Tế nước trên lửa dưới. Nó man mác trong khắp hình ảnh dân gian Việt,điển hình là con rùa. Rùa thuộc quẻ Ly, lại nằm trong nước. Xét thêm, quẻ Khảm - thủy- chủ về trí, quẻ Ly - mặt trời - chủ về đạo ( Người Việt xưa thờ thần mặt trời). Người xưa muốn nhắn nhủ rằng, trí và đạo không đi cùng nhau, trí quá hóa xảo, đạo không đúng đường thành trung phù, hư tâm. Cần lòng nhân ( Mộc) ở giữa. Trong hình ảnh ông Táo hay hình ảnh con rùa, ta bắt gặp quẻ Ký Tế. Lửa ( đạo) ở dưới làm cái thủy ( trí) bốc hơi, khiến trí trở thành tinh khiết vẹn toàn. Nhưng cặp Nước trên lửa dưới vẫn đấu tranh,hàm ý nói cuộc sống con người luôn hướng tới cái Đạo, dung hòa trí nhưng không thể tách rời quy luật đấu tranh để phát triển. Quẻ Ký tế đứng thứ 63, nghĩa rằng khi đạt đến trạng thái ấy là sắp kết thúc, nhưng quẻ 64 lại là chưa hết. Liệu có phải Kinh Dịch chỉ ra rằng: con người phải luôn hướng về Đạo, dùng lòng Nhân làm gốc, dung hòa cái trí. Đấy cũng là con đường của phần Hồn, đạt tới sự cân bằng ấy, sẽ đi đến quẻ 64, kết thúc nhưng lại bắt đầu 1 kiếp sống khác, 1 con đường khác. Cháu kiến thức hạn hẹp, chỉ dựa hoàn toàn vào sự cảm nghiệm của bản thân. Chúc chú Thiên Sứ và anh chị em trong diễn đàn năm mới nhiều niềm vui, nhiều phát hiện mới
 10. Quẻ này của anh chưa nói rõ hướng, nhưng theo thiển ý của Minh An anh sẽ chuyển nhưng không phải chuyển sang hẳn công ty khác. Anh đang làm chức phó? Nếu thế có thể anh sẽ chuyển sang bộ phận khác. Chúc anh thành công.
 11. Quẻ Phong Địa Quan,trên Tốn dưới Khôn tạo nên quẻ Đại Cấn. Quẻ Cấn chủ về trì trệ, ít biến động. Đồng thời cũng là cân nhắc, xem xét, sắp xế.p lai Công việc của anh dùng nhiều khả năng ngoại giao, thuyêt phục. Chỗ làm lắm thị phi nhưng không ảnh hưởng đến anh. 19 ngày kể từ lúc gieo có biến
 12. Cháu chào các cô bác, cháu đang băn khoăn về 1 điểm lạ mới xuất hiện trên cơ thể cháu. Gần đây trên đầu cháu, cụ thể là huyệt Bách Hội và dưới huyệt Bách Hội khoảng 2cm nhô lên khá cao, 2 bên gáy cũng nở ra. Cháu không hiểu cháu có vấn đề gì không ạ? Nhỡ bị u não thì khổ :rolleyes: Rất mong các cô bác giúp cháu. Cháu cảm ơn.
 13. Chào bạn, mình cũng mới tham gia diễn đàn này, cúng ta cùng nhau học hỏi. Tôi tốt nghiệp ĐHBK TpHCM, tôi cũng rất muốn tìm hiểu và học hỏi về Toán học Phương đông.

  Than mến.

 14. Theo mình 1 chuyện không nên hỏi nhiều lần, quẻ đầu tiên luôn là quẻ có giá trị nhất. Chỉ nên hỏi lại khi ý định ban đầu của bạn thay đổi theo hướng khác, hoặc có những chuyển biến mới.
 15. Cháu xin viết thêm những suy nghĩ của cháu. Về phương pháp dùng quẻ cuộc đời, cháu thấy có thể áp dụng trong tử vi. Ví dụ mệnh Vũ Tham, thường thì để cân nhắc tác động của Vũ khúc mạnh hơn, hay Tham Lang mạnh hơn, có nhiều phương pháp nhưng vẫn phải nhìn tướng mà đoán. Nếu áp dụng quẻ cuộc đời , mệnh Vũ Tham gặp quẻ Thuần Đoài, Đoài kim, Vũ khúc hành kim, nên ảnh hưởng của vũ khúc mạnh hơn.Cháu có kiểm nghiệm và thấy khá chính xác. Chi tiết hơn 1 chút, thì ví như quẻ Thủy Trạch Tiết, trên thủy, dưới kim, nếu động hào nội thì kim sinh thủy, nếu động hào ngoại thì thủy bị xì hơi, tùy biến sinh hay biến khắc. Động hào nội thì kim sinh thủy, vì vậy tính thủy mạnh hơn, do đó tham lang có tính chất mạnh hơn vũ khúc. Sau đó dùng lệnh năm, tháng, ngày, giờ cân nhắc. Nếu năm quý hợi, quý thủy, hợi thủy, thủy tính vượng. Cân nhắc như thế để đưa ra 1 hành có tính chất mạnh hơn, dùng để luận bệnh khá chính xác, ví dụ kim vượng thì gant yếu, thổ vượng thì thận yếu. Ví dụ thực tế : 1 người quẻ cuộc đời thuần khôn, năm mậu thìn. Mậu thổ , thìn thổ, khôn thổ. Thổ quá vượng nên người này bẩm sinh chân thận rất kém. Người này sinh giờ Mùi, Mệnh Âm dương. Thổ vượng nên xì hơi hỏa của thái dương, tăng thêm sức cho Thái âm , nên người này tính cách giống thái âm hơn thái dương rất nhiều, mắt trái kém hơn. Thú vị hơn, nếu chú ý quẻ hỗ, thì thấy tính chất ngũ hành của quẻ hỗ chính là chế hóa bớt ngũ hành của quẻ chính. Ví dụ quẻ Thuần Cấn, thổ vượng , quẻ hỗ Lôi Thủy Giải, lấy Thủy nuôi dương mộc mà chế hóa bớt tính thổ của nó. Ví dụ như xem phong thủy 1 nhà, được quẻ Sơn Hỏa Bôn động hào 1 biến Thuần Cấn, Cấn là đá, được hỏa tôi luyện, lá số của người này cung Điền có Hỏa tinh, bạch hổ, chính vì thế nên trong nhà có đá thành tinh. Cách chế hóa nằm trong quẻ hỗ Lôi Thủy Giải. Kì lạ là quẻ Chấn là hành nhân, sau được 1 người qua đường giúp hóa giải, lại đúng phương Đông. Cháu suy nghĩ như vậy, nhưng vì ít kinh nghiệm nên chưa thể kiểm chứng. Mong các cô bác bình giải.