• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bunny

Hội viên
 • Số nội dung

  610
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About bunny

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Từ hôm qua đến nay, khi đăng nhập vào diễn đàn, Bunny không thấy một số chuyên mục dành cho Điều hành, Trợ lý và Biên tập viên của diễn đàn. Không rõ đây có phải lỗi diễn đàn hay không? Trong mục đóng góp ý kiến phát triển, Bunny đã nêu vấn đề này và cũng thấy anh Vothuong phản hồi ở vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, khi kiểm tra lại Danh sách đội ngũ quản lý diễn đàn thấy anh Vothuong đã được khắc phục trở lại vị trí cũ trong khi nick Bunny vẫn chưa thấy Quản trị kỹ thuật xem xét và có ý kiến phản hồi cụ thể. Bên cạnh đó, nhìn vào Danh sách này Bunny cũng thấy nhiều anh chị em Điều hành, Trợ lý và Biên tập viên khác không được Quản trị kỹ thuật xét lại nick (như Liên Hương, Hkeikun, Kimphong, Hoaichan, thậm chí cả anh Hà Hùng và Phamthaihoa...). Đề nghị Ban Điều hành và Quản trị kỹ thuật cho biết rõ lý do. Xin chân thành cảm ơn./.
 2. Từ tối qua đến hôm nay, khi đăng nhập, Bunny không thấy một số chuyên mục dành cho nhóm Điều hành, Biên tập viên và Trợ lý diễn đàn. Không rõ có phải do diễn đàn lại bị lỗi kỹ thuật không vậy? Nhờ ACE kỹ thuật kiểm tra lại giúp và có phản hồi. Trân trọng,
 3. CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH PHẠM CƯƠNG!!! Chúc sư huynh sức khỏe,hạnh phúc, may mắn và thành đạt!!!
 4. CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM NGMILANO!!! Chúc em sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và hanh thông trên con đường sự nghiệp!!!
 5. CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH MINH CHÂU!!! Chúc huynh sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và may mắn!!!
 6. Bác Lão Nông không xem danh tính và số mệnh bạn ạ :(
 7. Tôi ông Cay Cùng nhé! Đúng là đệ tử chân truyền của Lão Nông. Toàn chém theo Địa chi tàng ẩn Thiên can thì đến bao giờ tôi mới theo kịp ông được.
 8. CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÃO NÔNG!!! Chúc Lão sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt!!!
 9. Chào bạn, thực ra câu phú về Tham Vũ đồng hành cũng có nhiều quan điểm. "Tham lang, Vũ khúc đồng thủ thân,vô cát mệnh, phản bất tường." (Cung thân an tại Sửu Mùi có Tham, Vũ tạo thủ đồng cung, mà cung mệnh lại không sáng sủa tốt đẹp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này danh phận ngắn ngủi, dễ gặp hiểm nguy) Trong cuốn Tử Vi đẩu số tân biên của cụ Vân đằng Thái Thứ Lang mục Vũ Khúc phụ giải có nói: "Tiền bần hậu phú ,Vũ,Tham đồng Mệnh Thân chi cung, tiền phú hậu bần chỉ vi phùng Kiếp ,sát ". Dịch ra là: Cung mệnh, thân an tại Sửu Mùi có Vũ, Tham tọa thủ đồng cung nên trước nghèo mà sau giàu. Lúc thiếu thời công danh trắc trở, tài lộc tụ tán bất thường, nhưng từ ngoài 30 tuổi trở đi chắc chắn là được hường phú quý song toàn và càng già lại càng giàu có. Nhưng nếu cung mệnh, thân an tại Sửu Mùi có Vũ, Tham tọa thủ đồng cung, lại gặp Kiếp cũng đồng cung và nhiều Sát tinh hội hợp tất trước giàu mà sau nghèo, lúc thiếu thời được hưởng giàu sang nhưng ngoài 30 trở đi bắt đầu sa sút, càng về già lại càng nghèo túng. Trong Tử vi cốt tủy phú giải có viết: "Tiền bần hậu phú Vũ Tham đồng thân mạng chi cung" ý nói Vũ Tham ở thân mệnh là cách tiền bần hậu phú. Theo quan điểm cá nhân thì tôi ủng hộ cách tiền bần hậu phú hơn, nhìn lá số của bạn thì trong khoảng 30 năm đầu đời, công việc khó khăn vất vả, danh phận chẳng có gì. Mệnh VCD "phi yểu triết tắc hình thương" hoặc "phi yểu tắc bần", trong đó cung Thân (Thiên Di) lại quá đẹp tập trung quá nhiều tài tinh miếu vượng, văn tinh, quý tinh, lại tránh xa được bè lũ Không Kiếp. Mệnh xấu cung di tốt thành thế "ngưỡng diện xuân phong" (ngẩng đầu đón gió xuân - môi trường xã hội thuận lợi, nhiều may mắn), bản thân tuy không có gì nhưng môi trường xã hội luôn tạo thuận lợi cho bạn. Tầm 40 tuổi trở đi sẽ rất thuận lợi, sự nghiệp của bạn có thể phát từ đây, cần hết sức tận dụng. Cổ nhân còn gọi cách Tham Vũ đồng hành bằng bốn chữ "Y Cẩm hoàn hương" (áo gấm về làng) nghĩa là đã từng có thời gian lưu lạc giang hồ lúc còn trẻ tuổi, sau thành công về làng thăm quê cũ hi vọng sẽ ứng với lá số của bạn :rolleyes: Đôi dòng chia sẻ,
 10. Đến Lão Nông... tri tiền!!!
 11. :( :lol: :lol: Vài tháng trước đây thì em với bác vẫn cùng ngạch đấy ạ. Hiện tại thì em chạy rồi. Nói chung em có nhiều cảm nhận hay lắm ạ. :lol: :D :D Cụ Kiến có ý gì hay không ạ? B)
 12. Hôm nào bác Kiensurveyor cho mấy cảm nhận sau hơn 1 năm sáp nhập nhé!!! :P
 13. Bản tính tin người là một điểm mạnh, nhưng cũng là một điểm yếu của Song Ngư. Vào ngày đầu tiên của tháng, hãy điều chỉnh điều đó và học cách đặt câu hỏi trong mọi vấn đề, bởi có người đang không thật lòng với bạn. Dương Cưu (21/3 - 19/4) Sự lôi cuốn sẽ mang đến cho Dương Cưu tất cả những điều tốt đẹp vào ngày đầu tiên của tháng, hãy luôn giữ ý niệm đó trong đầu. Tính cách sôi nổi cũng giúp bạn gây ấn tượng đẹp trong mắt mọi người. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa, hãy ra ngoài và tìm đến những thứ bạn muốn. Ngày mùng 5, bạn sẽ phải đối mặt và xử lý một vài vấn đề khá nhạy cảm. Bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn không thích cảm giác này? Hay bạn đang cưỡng lại cảm giác rằng mình bị tổn thương? Đây là lúc để thành thật với chính mình và trả lời câu hỏi ấy. Ngày mùng 9 và mùng 10, bạn sẽ là người đi tiên phong với khả năng nhìn nhận, tính toán mọi thứ rất sáng suốt. Giữa tháng là thời điểm quan trọng đối với bạn. Sinh lực dồi dào, sự nhiệt tình dâng cao trong bạn, vậy thì đừng lãng phí cơ hội tuyệt vời này nhé. Tới ngày 21, dành nhiều thời gian hơn cho chuyện tình cảm, vận may đã đến rồi, và chúng sẽ càng tuyệt vời hơn vào những ngày tiếp theo, nếu như bạn cởi mở, tự tin đón nhận. Cuối tháng, dành một chút thời gian cho chính mình, nhấp nháp món ngon hoặc đọc cuốn sách bạn yêu thích, nghe một bản nhạc thật dễ chịu để lấy lại sự thư thái cho tâm hồn. Kim Ngưu (20/4 - 20/5) Có những thời điểm khi ngày mới bắt đầu, tâm trạng Kim Ngưu đầy hào hứng, vui vẻ. Nhưng ngược lại, cũng có lúc bạn uể oải, chán nản và chậm chạp lạ lùng. Ngày đầu tháng này là một trong những thời điểm như vậy. Tuy nhiên, đừng để mọi việc trôi qua nhạt nhẽo như thế, hãy khuấy động tất cả bằng chính nỗ lực của mình: các hoạt động ngoại khóa, tham khảo các ý tưởng mới... Ắt hẳn bạn sẽ sớm tìm lại cảm giác hứng khởi, trước cả khi bạn kịp nhận ra điều đó. Vào ngày mùng 5 và mùng 6, bạn trở nên hơi ghen tị một chút với người láng giềng, nhưng thay vì việc mong muốn có những gì mà họ sở hữu, tốt nhất hãy tự tìm cách đạt được điều đó. Ngày mùng 9 và mùng 10, khả năng hiểu biết kỹ càng giúp bạn giành ưu thế trong bất cứ cuộc thi nào, nhưng điều này sẽ thay đổi vào giữa tháng, và đây là lúc để bạn tìm đến các phương pháp trị liệu để thư giãn tối đa. Vào những ngày tiếp theo, như ngày 21 chẳng hạn, việc giao tiếp sẽ trở nên rất suôn sẻ, vậy thì hãy nói những gì bạn nghĩ, bạn mong chờ. Câu chuyện tình cảm của bạn sẽ được tô điểm những màu sắc lãng mạn mới với tình yêu, những nụ hôn ngọt nào và cả những bông hoa tươi vào ngày 26. Cảm nhận nhé! Cuối tháng, có thể bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn một chút, hãy cho mình những giây phút riêng tư. Song Sinh (21/5 - 21/6) Sinh lực dồi dào mang đến cho Song Sinh một tháng mới tràn ngập sự hứng khởi, giúp bạn đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Leo núi, dancing, tìm kiếm vị trí tốt hơn trong công việc? Với bất kể điều gì đi nữa, bạn cũng sẽ toại nguyện, hãy sẵn sàng chờ đón. Ngày mùng 4, với khẩu hiệu "tất cả vì mọi người", bạn sẽ có một ngày ý nghĩa với nhiều hoạt động tập thể, cộng đồng và hài lòng về bản thân. Tuy vậy, ngày mùng 9 và mùng 10, bạn sẽ cảm thấy có một chút bế tắc, mệt mỏi. Lúc này, yoga trở thành cứu cánh cho bạn, bởi những bài tập ấy là cách tốt nhất giúp bạn thay đổi những cảm xúc của mình. Giữa tháng, có những vấn đề mà dù bạn không muốn nói đến, bạn vẫn buộc lòng phải đối mặt và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Ngày 19 và hai ngày sau đó, bạn trở thành một hình mẫu về sự đáng yêu, đáng mến trong mắt mọi người, hãy hưởng thụ sự nổi tiếng ấy. Ngày 25, nếu như bạn có bất cứ ý tưởng nào, đừng ngại ngần biến chúng thành hành động, rồi bạn sẽ bất ngờ với những thành quả tuyệt vời mà mình có trong tay. Cuối tháng, một số vấn đề tài chính làm mất thời gian của bạn, nhưng hãy nhớ rằng những nỗ lực sẽ giúp bạn được trả công thật xứng đáng đấy. Cự Giải (22/6 - 22/7) Hãy sẵn sàng đối mặt với một số vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình vào ngày đầu tiên của tháng 10 này nhé Cự Giải. Đó có thể là những công việc vặt vãnh như sửa lại đường ống nước, dọn dẹp lại tủ đồ và thay thế đồ mùa hè bằng những chiếc áo ấm đầu thu… , hay phức tạp hơn như việc trao đổi, tìm tiếng nói chung với người ấy trong một vấn đề nào đó. Dù gì đi nữa, hãy xắn tay áo xử lý công việc hiệu quả. Ngày mùng 4 và mùng 5, đừng ngại thể hiện mình nếu như bạn phải làm vậy. Một vấn đề sẽ xảy đến cho công việc của bạn vào ngày mùng 10, tuy nhiên thái độ chùn bước sẽ càng làm vấn đề phức tạp hơn đấy. Trực giác nhạy bén sẽ mách bảo cho bạn một số đầu mối quan trọng mà mọi người quanh không nhận ra vào ngày 14. Tuyệt vời hơn là chúng cũng hé lộ cho bạn những giải pháp hữu hiệu cho vấn đề. Ngày 19 và 20, bạn hào hứng với việc cùng mọi người trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ đến từ cuộc sống xung quanh. Nếu bạn vẫn đang cô đơn, đây là lúc để tìm kiếm một đối tượng mới rồi đấy nhé. Hãy dành ngày 25 để lập kế hoạch cho tương lai, tạo ra những thay đổi cần thiết. Cuối tháng, sự an toàn cần được đặt lên trên hết, đừng dại mạo hiểm những thứ không thực sự cần thiết nhé. Sư Tử (23/7 - 22/8) Ngày đầu tiên của tháng mang đến cho Sư Tử niềm vui, sự hào hứng và tâm trạng sẵn sàng cởi mở, đón nhận.Bạn hòa đồng với bạn bè, dễ chịu với công việc và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Hãy hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời này. Ngày mùng 6 và mùng 7, đừng quên thêm sự lãng mạn cho cuộc sống của mình, và chớ khước từ những cơ hội quan trọng nhé. Ngày 12, khả năng thích ứng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn, thay vì sự cứng nhắc không cần thiết. Ngày 17, giữa những băn khoăn và sự phó mặc, bạn buộc lòng phải tìm kiếm hướng đi phù hợp cho mình. Động não để giải quyết các vấn đề là việc cần làm trong ngày 21. Nếu như bạn gặp phải trở ngại, hãy kêu gọi trợ giúp từ phía những người xung quanh mình. Ngày 25, ắt hẳn bạn sẽ đạt được điều gì đó rất vinh dự, vẻ vang đấy. Dù điều đó liên quan tới công việc hay các vấn đề cá nhân, bạn sẽ không thể hạnh phúc hơn vì đạt được chính xác những gì mình trông đợi. Tiết kiệm là tên gọi của ngày 27, đừng đồng nghĩa nó với sự keo kiệt. Cuối tháng là dịp để bạn trải nghiệm, khám phá những vấn đề nhạy cảm, tinh tế một cách sâu sắc đấy. Xử Nữ (23/8 - 22/9) Đôi khi, những thôi thúc trong tâm hồn trở thành người dẫn đường hoàn hảo cho bạn, nhưng điều đó không đúng chút nào trong ngày này, đặc biệt với vấn đề tài chính. Ngày mùng 1 và mùng 2, đừng mua những món đồ mà bạn không cần dùng đến, ngay cả khi sự hấp dẫn của nó khiến bạn choáng ngợp. Hãy học cách cân nhắc, thậm chí nói “không” khi cần thiết. Ngày mùng 7, những bổn phận với gia đình đang chờ đợi sự quan tâm của bạn, hãy xắn tay áo vào việc nào. Tới ngày 13 và 14, đừng ngại ngần đến gần mọi người và bày tỏ thiện chí giúp đỡ, ngay cả khi họ đang rối bời với những trách nhiệm của mình. Ngày 19 và 20, dù bạn không thích thú một chút nào với công việc giao tiếp thì hãy cũng sẵn sàng cho điều đó. Ngày 25, thái độ ân cần của bạn với những người yếu thế hơn sẽ giúp bạn nhận được những cái nhìn thiện cảm. Cuối tháng là lúc để học cách lắng nghe một cách thật kỹ càng, bạn sẽ thu được nhiều thứ bổ ích đấy. Thiên Bình (23/9 - 22/10) Thiên Bình sẽ cảm thấy rằng mình hành xử một cách ích kỷ vào ngày đầu tiên của tháng. Và câu hỏi đặt ra là: Đó có phải điều xấu không? Vậy thì “không hoàn toàn” là đáp án dành cho bạn. Đôi khi, bạn cần dành sự quan tâm cho bản thân, thay vì giúp đỡ mọi người quên cả chính mình. Vậy thì hãy nhìn nhận sâu hơn vào vấn đề này: Bạn có thể đặt những nhu cầu nào của mình lên trên hết? Bạn nên gạt bỏ những mong muốn nào của bản thân để dành sự quan tâm cho những người xung quanh? Hãy tìm kiếm câu trả lời cho mình khi tháng mới bắt đầu. Tuy nhiên, đừng để những suy nghĩ chất chồng này làm bạn mệt mỏi nhé, đặc biệt là vào ngày mùng 5 và mùng 6. Nên nhớ rằng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Ngày mùng 10 và hai ngày sau đó, hãy học cách sống mếm dẻo hơn. Tới 17, một cuộc trò chuyện thân tình với người bạn thân sẽ là chìa khóa mang lại tâm trạng dễ chịu, thoải mái cho bạn. Ngày 22, sự sáng tạo sẽ là giải pháp hữu hiệu cho bạn. Sự nhạy bén giúp bạn vươn cao trong ngày 25, 26 và 27. Cuối tháng là dịp để khám phá các ý tưởng của mình. Bò Cạp (23/10 - 21/11) Tháng 10 khởi đầu khá hào hứng với Bò Cạp. Trong mắt mọi người, bạn trở nên đầy quyền lực và uy tín, hầu như ai cũng sẵn lòng làm theo những yêu cầu của bạn. Chà, hãy đón nhận khoảng thời gian tuyệt vời này đi nào. Ngày mùng 3, cơn bốc đồng mua sắm có thể sẽ viếng thăm bạn đấy, và việc có tiếp nhận nó hay không thì tùy thuộc vào quan điểm và ví tiền của bạn lúc này. Ngày mùng 8 và mùng 9, bạn sẽ đón nhận sự tức giận bất ngờ của ai đó, họ đang buồn phiền thì phải. Hãy giúp họ lấy lại niềm vui bằng cách xem xét vấn đề đang diễn ra, bạn sẽ sớm nhận được sự quý mến của họ. Ngày 13, hãy đặc biệt cẩn trọng, đừng để bản thân bị kích động và làm sai điều gì đó quan trọng. Ngày 18, đừng tin vào sự thể hiện của sự việc, hãy nhìn nhận sâu vào bản chất của nó. Ngày 22, dù cho bạn ghét việc sếp nghĩ rằng mình đúng đắn thì cũng đừng vì thế mà tìm cách tranh luận. Tìm kiếm những thông tin cần thiết sẽ trở thành lợi thế lớn cho bạn trong ngày 27. Tới ngày 28 và 29, bạn sẽ có được vị thế tuyệt vời để làm những gì mình muốn. Đừng quên nói tiếng cảm ơn nhé. Nhân Mã (22/11 - 21/12) Tâm trạng của Nhân Mã trong những ngày đầu tiên của tháng 10 như thế nào nhỉ? Ngày mùng 1: mơ mơ màng màng? Ngày mùng 2: âu lo và chán chường? Đừng lo lắng vì những thay đổi liên tục đó nhé, chẳng có gì tồi tệ như bạn nghĩ đâu. Hãy nhớ rằng những nhịp bước chậm rãi sẽ giúp bạn tự tìm ra câu trả lời về những mong muốn thực sự của chính mình. Cứ mơ ước, một ngày nào đó chúng sẽ trở thành sự thật. Ngày mùng 3 và mùng 4, bạn sẽ tạo ra những thay đổi đầy tích cực cho cuộc sống của bản thân, và gây ấn tượng đặc biệt cho một ai đó vào ngày mùng 8 và mùng 9. Hãy chơi một trò gì đó vào ngày 14 để tìm kiếm những cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Ngày 19, đừng thay đổi quan điểm của mình vì bất cứ tác động nào từ phía bên ngoài, nếu bạn thấy suy nghĩ cả mình là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa. Ngày 24, ở bên người bạn yêu thương và chia sẻ với họ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Ngày 28 và 29 sẽ là lúc để bạn ngồi lại và tìm kiếm hướng đi mới cho những kế hoạch của mình. Cuối tháng sẽ diễn ra thật thú vị, khi tất cả những gì bạn hy vọng đều đang trở thành hiện thực. Ma Kết (22/12 - 19/1) Tự mình đưa ra quyết định khi tháng mới bắt đầu nhé Ma Kết. Vào ngày mùng 1, hãy dậy sớm và nhìn nhận sự việc theo hướng mới: thay đổi nề nếp cũ, thay đổi công việc…, bất kể thứ gì đi nữa thì đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn có quan điểm dứt khoát của mình. Mùng 6 và mùng 7 sẽ là hai ngày tuyệt vời cho bạn. Sau những nỗ lực suốt một thời gian dài, thành quả xứng đáng đã thuộc về bạn. Điều tuyệt vời hơn cả là chúng giúp bạn có thêm năng lượng hướng đến tương lai. Ngày 12, hãy thể hiện kỹ năng sáng tạo của mình. Chẳng phải bạn đang có rất nhiều những ý tưởng tuyệt vời hay sao, vậy thì vận dụng chúng vào cuộc sống đi chứ, còn chờ gì nữa? Tới ngày 17, trí tuệ thông suốt sẽ giúp bạn vượt qua nhiều chướng ngại vật khó khăn và giúp bạn khám phá những thứ mình chưa tìm được đáp án. Ngày 24, bạn và người ấy sẽ trở nên gần gũi, yêu thương hơn bao giờ hết, ngay cả khi hai người không thực sự được bên nhau. Tới 28 và 29, tự xem xét lại bản thân là cách giúp bạn khám phá ra những điều tuyệt vời nhất về chính con người, nội tâm của mình đấy. Bảo Bình (20/1 - 18/2) Trong cuộc sống, mỗi người đều luôn mong muốn rằng mình là một thành viên hữu ích của cộng đồng. Bạn cũng không loại trừ, đặc biệt khi ngày đầu tiên của tháng 10 gõ cửa nhà bạn. Khi bạn càng cảm nhận rõ hơn vai trò của mình, bạn càng thấy hài lòng. Vậy thì đừng ngại ngần xắn tay áo giúp đỡ mọi người xung quanh, tham gia các hoạt động từ thiện ý nghĩa. Dù rằng giới hạn chỉ mang tính hạn chế, nhưng như ngày mùng 5 và mùng 6 chẳng hạn, chúng lại giúp bạn rất nhiều. Chính sự bó hẹp ấy sẽ thúc giục bạn phải sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề, đưa ra những giải pháp có giá trị và được đón nhận. Ngày 11, hãy nhắc nhở mình đừng nên tiêu tốn những việc không cần thiết. Tới ngày 17, một khám phá đầy bất ngờ sẽ giúp bạn phát hiện ra rằng mình đến từ đâu, và đang đi tới đâu. Ngày 21, bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu nào đó. Tới 26, xây dựng những kết nối có giá trị, dù cho chúng khó khăn như thế nào. Ngày cuối cùng của tháng là cơ hội để bạn hướng mình ra với những người yêu mến. Tổ chức một bữa party nho nhỏ để gần lại bên nhau nhé! Song Ngư (19/2 - 20/3) Bản tính tin người là một điểm mạnh, nhưng cũng là một điểm yếu của Song Ngư. Vào ngày đầu tiên của tháng, hãy điều chỉnh điều đó và học cách đặt câu hỏi trong mọi vấn đề, bởi ai đó đang không thật lòng với bạn. Đương nhiên cũng đừng vì thế mà cố gắng thay đổi tính cách của mình. Ngày mùng 5, ai đó sẽ giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề, thật thú vị làm sao. Tiếp theo, bạn sẽ có hai ngày mùng 10 và 11 với rất nhiều điều thú vị, khi mà những thành công của công việc, tình cảm liên tiếp tìm đến với mình. Ngày 16 mang đến khoảng thời gian nhẹ nhàng, dễ chịu cho bạn. Tới 21, bạn nên kiểm tra lại sức khỏe của mình, hãy đặt câu hỏi liệu bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đề ra để giữ được vóc dáng, sức lực tốt nhất có thể? Ngày 26, hãy tìm kiếm sự cân bằng cho cuộc sống của mình, và mạnh mẽ tiến về phía trước vào ngày 30. Đặt niềm tin vào mọi người xung quanh, dù cho có thể bạn sẽ không thực sự hài lòng như trông đợi. Nguyễn Hương Nguồn: ngoisao.net
 14. Nếu vậy thì phải ăn mừng lớn nhưng mà cẩn thận không lại mắc bẫy thợ săn chuyên nghiệp thì ACE ngất mấy tập liền đấy nhé. :D :) :D
 15. Chúc mừng sinh nhật Phạm Thái Hòa!!! Chúc PTH gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công!!! (Chàng em chuẩn bị báo cáo cái vụ CNĐL với SPT nhé)