• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhannganhan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nhannganhan

 1. Hờn Giận Nguyễn Trung Kiên Em bỏ đi rồi tôi mới chợt bàng hoàng Bởi linh cảm em sẽ không trở lại Những giận hờn của thời yêu vụng dại Có bao giờ đáng sợ thế này đâu Sóng đã thôi đuổi bắt dưới chân cầu Nắng đã tắt phía chân trời đỏ chát Gió đã nổi từ nơi em vừa khuất Xô màn đêm đè nặng xuống vai tôi Nếu đêm đen không phủ kín bầu trời Không thể thấy những vì sao nhỏ bé Yêu sẽ chẳng bao giờ tha thiết thế Nếu không vì hờn giận phải chia xa Mất em rồi tôi mới chợt nhận ra Mình đã có một tình yêu đẹp nhất Cái quý nhất là cái vừa để mất Yêu thật nhiều là lúc chẳng còn nhau Nếu cho tôi được làm lại tình đầu Sẽ mãi mãi không làm em hờn giận Để đi hết cuộc đời không ân hận Mất nhau rồi thì mới bắt đầu yêu (Sưu tầm) Và Nguyễn Trung Kiên Tôi nằm dưới bóng thời gian Thấy ngày và tháng đang tàn trên cây Tôi và trái đất cùng quay Cả hai trong những vòng xoay luân hồi Những người chết tự lâu rồi Thật ra đang sống quanh tôi bạn à Trong trẻ thơ có người già Người già có thể chính là trẻ con Trò chơi của địa cầu tròn Hóa ra cũng giống một hòn bi lăn Từ lâu đã sống băn khoăn Cuối cùng - vẫn một gã chăn tháng ngày Xin hồn nhiên từ hôm nay Không làm đứa trẻ chẳng may bị già Hồn nhiên thật đấy bạn à Nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh (st) Đôi dép Nguyễn Trung Kiên Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh, đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
 2. CÓ AI Có ai cho mượn dòng nước mắt Để khóc dùm tôi những lúc buồn Để rửa dùm tôi bao khốn khổ Để ngâm cho rục nỗi cô đơn Có ai cho muợn một bàn tay Để dắt tôi đi hết kiếp này Để kéo tôi về cùng kỷ niệm Để buồn không kín phủ nơi đây Có ai cho mượn tóc nhung huyền Để thấy trong đời một chút duyên Để lấp nỗi buồn trong ảo ảnh Để tìm trong đó chút bình yên Có ai cho mượn một bờ môi Để giúp quên đi vất vả rồi Để hát cùng tôi câu ước hẹn Một lần, dù chỉ một lần thôi Có ai cho mượn một con tim Để nhói đau thay những nỗi niềm Để giúp tôi yêu, yêu đắm đuối, Một người chia sẻ những niềm riêng Có ai cho mượn, hoặc thuê không? Mượn lấy dùm tôi một tấm lòng Mượn giúp cho tôi đôi ánh mắt Có ai cho mượn hoặc thuê không? (st) Chúc mọi người vui vẻ, em cũng rất thích thơ ... NHỮNG PHÚT XAO LÒNG Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói) Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng! Thuận Hữu
 3. Chào bác huyencodieuly!!! Cháu là nữ , sinh ngày 14 tháng 06 năm 1982 (giờ Tuất) Hình dáng: cao 1m56, nặng 52 kg, da trắng, mặt tròn ... :( nhìn cũng không tệ lắm Tính tình : sáng nắng - chiều mưa - trưa lâm râm - đêm bão tố !!! :lol: Đặc biệt không thích cười, nóng tính. Người ta bảo tính cháu LẬP DỊ và ... muốn yêu không nổi, ghét cũng không được ??? Sở thích : đọc sách - xem phim và ngủ ! Rất thích ở nhà một mình! Năm 2002, Tốt nghiệp Trung cấp May & Thiết kế thời trang . Năm 2002, đi làm ở Công ty May tại HCM và làm được 7nam . Đang làm nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật của công ty may, học năm cuối Tại chức kinh tế. Bố mẹ sinh năm 1956, em trai sinh năm 1952, có chị em song sinh nhưng đã mất khi mới chào đời. Năm 1999, bố mẹ cháu có nhận nuôi một đứa bé gái làm con của dì ruột. Sống cùng với chị em cháu. Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thưa bác huyencodieuly cho cháu hỏi vài điều ạ , 1. Cháu từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà ngày nào, cháu đặc biệt rất thích ở nhà mình. Bác xem giúp lá số, cháu có phải đi nơi khác (trong nước-nước ngoài) không ? Và nếu phải đi thì đi vì lý do gì, và đi vào khoảng năm nào ạ ? 2. Bác coi giúp chồng cháu là người thế nào, ở SG hay nơi nào khác ạ ? Cháu muốn ở gần nhà mình (HCM) để nếu có bị bắt nạt thì chạy về xin cứu binh ... :lol: . Chồng cháu lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cháu, hiền hay dữ hơn cháu...? Năm nào cháu lấy chồng ? 3. Cháu sau này giàu hay nghèo? Bác vui lòng chỉ giúp dùm ạ!!! Tương lai thảnh thơi hay khốn khổ về tiền ? Nếu giàu thì giàu ở mức nào ??? Nếu nghèo thì nghèo ở mức nào ? 4. Cháu có bị tai nạn hay bệnh tật, mổ xẻ gì nặng nặng không ạ ??? Cháu sao hay bị va quẹt xe, té xe, tự vấp té...quá ??? ..... Bác vui lòng giúp cháu các vấn đề trên . Cháu xin cám ơn bác nhiều !
 4. Các bác vui lòng giải đáp cho cháu vấn đề thắc mắc này ạ ... 1. Mỗi cung của lá số tử vi của cháu có những chữ gạch dưới như : Cung Tài bạch có Dưỡng Cung Quan lộc có Lâm quan Cung Tật ách có Trường sinh Cung Mệnh có Tử Cung Huynh đệ có Mộ Cung Phu có Tuyệt Cung Phụ Mẫu Bệnh Cung Phúc Đức có Suy Cung Điền trạch có Đế vương Cung Nô bộc có Quan đái Cung Thiên di có Mộc dục Cung Tử tức có Thai Cháu chỉ biết các chữ gạch dưới ở trường sinh tinh hệ nhưng có ý gì ạ, nhấn mạnh lưu ý điểm nào? Ý nghĩa thế nào khi luận xét với các bộ sao ? Phải hiểu các chữ gạch dưới này như thế nào ? Và cho cháu hỏi đọc tài liệu nào để hiểu rõ ràng vấn đề này hơn ạ ? 2. Cháu lập mệnh ở đất Thổ (khắc Thủy) - Mùi (kỵ Tuất) - ở Hãm địa (H) --> ngoài các chính tinh xấu ra cũng có nhiều sao phụ tinh tốt nhưng vì xung khắc nên các phụ tinh này dù tốt cũng sẽ bị giảm đi nhiều không ạ ? 3. Thân cư Tài Bạch vô chính diêu lại bị Triệt ... có thể hiểu dù làm ra bao nhiêu tiền cũng sẽ phải bị tai nạn, bệnh tật, sự cố... làm tiêu tán hết không ạ ? Cháu cám ơn các bác, các chú , các cô và các bạn ạ !!!
 5. Xin mọi người thứ lỗi, các câu trả lời đều đã có trong sách... BQT vui lòng xóa topic này dùm em ạ ! Thanks !!!
 6. Xin chào các bác,các chú và các anh chị .... Đây là lá số của bé gái là em họ em. Từ lúc chưa chào đời đã gây nên rất nhiều khổ sở cho gia đình em... Lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mẹ em là chị ruột của mẹ bé gái này và gia đình em hiện đang chính thức nuôi dưỡng nó . (Cha không thừa nhận, mẹ ruột -là dì em- vì vài lý do ... không thể nuôi nó) Em xin nhờ các cao nhân trên diễn đàn xem lá số về cung phụ mẫu của bé gái này xem thế nào ? Trong tương lai (gần & xa) bé có gặp rắc rối nào về phần cha ruột và mẹ ruột không ? Gia đình em có thể nuôi nấng bé đến lúc trưởng thành không? Bé có bị bệnh tật hay tai nạn gì không ạ ? (bé từ nhỏ sức khỏe đã yếu)
 7. Kính gửi các cô chú và anh chị, Cháu muốn nhờ mọi người xem giúp cháu lá số của bản thân Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu sinh ngày 14/06/1982 lúc 20 gio 50 Mẹ cháu sinh đôi, hai bé gái, cháu ra trước nên sống, em cháu ra sau nên chết ngạt . Ngoài ra, cháu còn có đứa em trai sinh năm 30/01/1985 Ba mẹ đều tuổi Thân, sinh năm 1956. Đặc điểm của cháu: dáng người thấp (1,55met - 50kg); da trắng, mặt tròn, ít cười, giọng nói lớn ... Cháu muốn nhờ các cô chú và anh chị xem giúp lá số cho cháu, vì từ hỏ đến giờ không hiểu sao cháu rất cô độc... dù quan hệ xã hội nhiều, nhưng đến tận giờ, không kiếm ra một người nào gọi là bạn thân Ngoài ra, xin cháu hỏi : tại sao các bạn của cháu yêu và lập gia đình ... dễ dàng thế ??? Còn bản thân cháu, dù cố gắng, nhưng sao "yêu" một người lại khó khăn đến vậy ? Trong khi gia đình và bạn bè thúc giục ... nhưng sao cháu không có "cảm giác" với bất cứ người nào ? Tính khí như vậy, có phải cháu sẽ là người ... độc thân suốt đời không ạ ? Cháu đôi lúc ... lại rất thích cảm giác "cô độc" ! Nếu có thể, các cô chú và anh chị xem giúp, cháu năm nào mới lập gia đình, hay sống độc thân suốt đời? (vì cháu có đến 4 người dì đang sống độc thân rất vui vẻ ) :( Tính tình cháu rất nóng ... dễ mất tự chủ ? Vì sao mệnh cháu là Đại Hải Thủy mà sao tính tình ... không êm dịu tí nào ? Vì vậy, cháu đã luôn phải trả giá ít nhiều cho tính khí nóng nảy của mình ... !!! Cháu đang làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty may tại TP HCM, xin cho hỏi đây có phải là ngành nghề phù hợp với cháu chưa ạ ? Hiện cháu đang học năm cuối hệ Tại chức của trường Kinh tế. Cháu xin chân thành cảm ơn !
 8. Cháu mới tiếp cận tử vi, nhưng nhận thấy rất đúng vì các vấn đề gặp phải so vối thực tế cuộc sống đều có thể xem lá số này mà luận giải : - Rất thích cô độc... --> bạn bè đông nhưng thân thì không một ai - Cháu làm việc chuyên môn là Định mức Qui trình tính lương, một công việc rất khô khan và rất dễ bị "chửi", kiện tụng, nói xấu, quấy phá,... + công nhân không thích vì định mức cao nếu không làm vượt số lượng sẽ không có lương + xếp không muốn trả lương nhiều nên đôi lúc bị la :lol: giống "trên đe dưới búa" và chỉ có mình cháu làm việc này, có tháng bị 2 bên "chửi" hết... Phải tự mình chịu trách nhiệm về mọi sai lầm của mình... không ai giúp - Từ nhỏ đến giờ không thể tính trước việc gì, gặp vất vả gian nan nhiều lúc bế tắc nhưng luôn có sự chuyển biến bất ngờ . Tuy kết quả không bao giờ tốt như mong đợi nhưng vẫn tốt dù luôn ở mức trung bình. - Cháu luôn phải "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" , luôn bị la "khôn nhà dại chợ"... - Tiền bạc kiếm được nhưng không giữ được vì luôn bị "hao" vì những lý do bất ngờ --> lúc có - lúc không Vì vậy, muốn tìm hiểu tử vi để hiểu tại sao lại như vậy... và làm sao, làm sao cho nhẹ bớt "bon chen" ??? Cháu đang trầm cảm (mức độ nhẹ) !!! Phần lớn là do công việc quá "chán" và mệt mỏi ... và có lẽ một phần là do tử vi ... quá đúng và nhận thấy quá khó để thay đổi chăng ? May mắn là cháu sinh ở TP HCM chứ không phải "mỏ than" Quảng Ninh ! Các bác có "chiêu" nào chỉ cháu với !!! qua phần học thuật đi bạn ưi! tui thiết tưởng bạn chưa thấy một người mệnh có tứ không làm đến chủ tịch huyện nhỉ! :P Chỉ thấy mờ mịt, chẳng thấy gì ????? :lol: (Đã hỏi ở phần học thuật, nếu bạn biết- vui lòng chỉ giúp) . Thanks!!!
 9. Tuần cản trở , Triệt cắt đứt. Mức độ nặng nhẹ đương nhiên vẫn tùy thuộc các sao khác hội tụ. Tuần Triệt chỉ có thể làm giảm sự tốt đẹp của Cát-tinh hay tiêu-tán bớt sự xấu của Hung-tinh, chứ không thể biến đổi tính cách của sao được, như biến Cát-tinh trở thành Hung-tinh và ngược lại. Dương-Nam / Âm-Nữ = ảnh-hưởng Tuần-Triệt tại cung Dương 70% và tại cung Âm 30% Âm-Nam / Dương-Nữ = ảnh-hưởng Tuần-Triệt tại cung Dương 80% và tại cung Âm 20% Mệnh hay Thân có một Tuần hay Triệt, đến đại-vận từ 30 tuổi trở đi gặp Tuần hay Triệt thì sẽ được tháo-gỡ cho hanh-thông, dầu chỉ là một vài năm (bất chấp đến vòng Thái-tuế). Mệnh Tuần Thân Triệt (hoặc ngược lại) không còn gì để tháo-gỡ; ngay cả khi đến đại-vận Thái-tuế, ảnh-hưởng tốt đẹp cũng chỉ thỏa mãn 50% mà thôi. ...... (sưu tầm & trích dẫn) Cháu đọc tư liệu , thấy cách luận giải như vậy không biết đã đúng chưa ạ ? Có gì cần bổ sung thêm, các chú các bác vui lòng chỉ dẫn rõ hơn.... Thanks. Còn về các chữ gạch dưới trong 12 cung [DỮƠNG - TỬ - SUY - TUYỆT - BỆNH...] (hình như lá số người nào cũng có) ... các bác có thể chỉ dẫn... đọc ở sách hay tài liệu nào cho cháu hiểu rõ ràng được không ạ ?
 10. hi... 1. Thử kiếm việc ở công ty khác đi - đừng phụ thuộc vào công ty nhà cậu . Hình như cậu chưa đi xin việc thì phải - thử xem sao ... Biết đâu lỡ bố mẹ "từ" thì còn có công ăn việc làm. Đặt trường hợp xấu nhất không có công ty nào "mướn" cậu, cậu làm gì để nuôi sống bản thân và lo cho gia đình ? 2. Xem sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền . Khoản tiền nào mà bố mẹ cậu không phong tỏa được nếu "nổi giận" mà cấm vận ấy! Nếu bị "từ", cái khoản ấy... cậu sống được bao lâu ? Xác định rõ ràng, bố meca65u giàu hay cậu giàu? 3. Bàn bạc kỹ, thuyết phục chị yêu cậu đồng ý kế hoạch làm đám cưới và sống chung đi. Phải cùng quyết tâm mới được. 4. Lên kế hoạch chiếm tình cảm "trọn vẹn" 1 bên cha mẹ "chị yêu" và thực hiện xong trước đã để được sự ủng hộ nếu xảy ra ... sự cố của bên kia 5. Nói gần nói xa... kiếm vài bộ phim Hàn Quốc ... kiểu tình yêu "chị -em" về cho bố mẹ cậu xem trước và bàn luận thử xem ý kiến đó thế nào ? Nói chơi thứ ý xem ... nếu con "yêu kiểu vậy" - bố mẹ thấy sao ? 6. Trưởng lão gia tộc (có ảnh hưởng lớn với bố mẹ cậu)... ai cậu nhắm lấy cảm tình, đưa về phe ủng hộ mình... cứ tranh thủ trước nhưng phải chọn lọc kỹ lưỡng - chọn lựa cẩn thận ... kẻo ... 7. Chọn ngày giờ tốt mà tiến hành. Xin các cô- các chú trong diễn đàn xem hộ cho ấy ... Mọi người đều mong cậu đạt ý nguyện.
 11. các bác vui lòng giải đáp cho cháu 2 vấn đề thắc mắc này ạ ... 1. Mỗi cung của lá số tử vi của cháu có những chữ gạch dưới như : Cung Tài bạch có Dưỡng Cung Quan lộc có Lâm quan Cung Tật ách có Trường sinh Cung Mệnh có Tử Cung Huynh đệ có Mộ Cung Phu có Tuyệt Cung Phụ Mẫu Bệnh Cung Phúc Đức có Suy Cung Điền trạch có Đế vương Cung Nô bộc có Quan đái Cung Thiên di có Mộc dục Cung Tử tức có Thai Vậy các chữ gạch dưới là có ý gì ạ, nhấn mạnh lưu ý điểm nào chăng ? Ý nghĩa thế nào khi luận xét với các bộ sao ? Phải hiểu các chữ gạch dưới này như thế nào ? 2. Cung Tài của cháu là Thân vô chính diệu nhưng có Triệt có phải ý nghĩa các sao trong cung Tài sẽ chuyển hướng không ạ ? # Cung Thiên di cũng vô chính diệu nhưng có Tuần thì ngược lại không ạ ? Vấn đề cháu muốn hỏi là ý nghĩa các sao trong cung sẽ chuyển hướng khi bị Tuần- Triệt là 100%, 75% hay 50%... ? Cháu cám ơn các chú, các bác .
 12. cậu này kiếp trước khéo tu - may thật đấy !!! Phần đông các "cao nhân" ở diễn đàn này đều xem qua và cho cậu... "vài lời" - bàn luận sôi nổi quá !!! "Cám ơn cô/ chú nhannganhan, cháu đang cố gắng hết sức đây. Nhưng nếu không được thì cháu phải làm gì?" 1. T sinh năm 82 - phái nữ ... (không gọi cô/chú được đâu) ... tổn thọ lắm - xưng hô được rồi chứ ? 2. Tự tin lên chứ - Dù "được" hay "không được" cũng vẫn chỉ là 1 kết quả ... miễn sao bản thân cố gắng hết sức để sau này... không phải tiếc nuối giá mà....là được. 3. Lên kế hoạch "quản trị rủi ro" - dự kiến các tình huống xấu nhất - xấu vừa ... và các khả năng xảy ra - đánh giá mức độ nghiêm trọng - đề ra phương án giải quyết (Dựa trên các dự đoán các cô chú đã "giải nghĩa" giúp ấy) ==> Chọn một phương án / kế hoạch tốt nhất có thể ... Bàn với người chị yêu của cậu xem sao và chọn thời điểm thích hợp thực hiện đi 4. Đêm dài lắm mộng --> Bây giờ là vấn đề "bố mẹ", chần chừ ... lỡ có 1-2 người đàn ông khác ngấp nghé nữa thì sao ? Chúc may mắn.
 13. Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn . Hãy gạt những âu lo cuộc sống! Bạn là người quyết định cuộc sống của chính mình Good luck !!!! (st)
 14. Xin phép diễn đàn... dù biết đây là mục "tư vấn tử vi" nhưng ... cho phép nhannganhan góp vài câu : Chào bạn, đọc topic của bạn... cho T góp vài lời nha ... T có một anh bạn P bằng tuổi (sinh năm 1982), học cùng trường, vào thực tập và ở lại làm việc tại công ty đang làm . Trong thời gian làm việc chung, anh bạn P của T đã yêu chị A lớn hơn anh P có ... 12 tuổi (chị ấy cũng tuổi Tuất)... ???????? :rolleyes: T đã đi đám cưới, chúc mừng đứa con gái đầu lòng của họ (con gái của họ mang tên T đấy), và giờ... chị A đang mang thai đứa con thứ 2 (siêu âm là con trai đấy) !!!! Nhưng thưa bạn, gia đình anh P vẫn chưa nhận con dâu và cháu ngoại . (mà chị A chưa lấy chồng lần nào) Anh bạn P của T đã phải đi mướn nhà ở lúc mới cưới, lúc túng thiếu phải vay tiền lãnh lương trả... Bây giờ tuy đã ở nhà riêng (nhỏ và xa lắm) lại phải chăm lo đủ thứ, khổ đủ mọi bề ... Nhưng bố mẹ vẫn ... "không thèm nhìn mặt" Và trong công ty, vẫn còn "lời ra tiếng vào" nhiều lắm ... Nhưng chính yếu là chị A luôn cảm thấy "áp lực" hơn anh bạn P nhiều : + áp lực vì dư luận + áp lực vì lo sợ P sẽ "chán" mình + áp lực vì gia đình không thừa nhận + áp lực vì bản thân mình là "vật cản đường" của P (P đã mất rất nhiều cơ hội học hành và thăng tiến vì cứ phải chăm sóc con cái và chị A...) + áp lực vì con cái + công việc .... Nếu cậu khẳng định bản thân sẽ không thay đổi, sẽ yêu đến cùng bất chấp mọi nghịch cảnh thì cứ mạnh dạn "nắm tay" chị yêu của cậu ... và đi đến cuối con đường . Nhưng cậu phải đảm bảo : chị yêu của cậu cũng mạnh mẽ và quyết tâm "yêu" như cậu ... vì chỉ có bản thân cậu "sống chết" với tình yêu của cậu thôi thì vẫn chưa đủ ... Chúc cậu ... mọi sự tốt lành
 15. cám ơn anh giaback đã nhắc nhở xin lỗi mọi người vì phiền nhiễu quá .... "GIANG SƠN DỄ ĐỔI - BẢN TÍNH KHÓ DỜI " ---> đang cố sửa các tật xấu của bản thân ạ! You can win if you want !!!!
 16. Bác haithienha thân mến! Cháu tuyệt đối không phải "tử vi gia" "...đanh đá quá thì có thằng đàn ông nào mà dám ngó..." Bác ơi... nếu số mệnh an bài, ông Trời không bắt "ông chồng" tương lai của cháu "ngó" cháu ... mà ...101% sai Thiên Lôi đánh sét trúng hai người chúng cháu đấy ạ ? Lúc đó thì khó mà thoát bác nhỉ ?... (smile) Cháu suy luận thấy khả năng này mức độ xảy ra là cao nhất - tội nghiệp "ông chồng xấu số" - đến khi tỉnh táo lại thì đã là "chồng" cháu rồi ... "Con cái sau nầy có khoảng 3-4 ..." Bác ơi, đừng làm cháu sợ chứ ạ ? Đẻ đau đớn lắm--> (dù chưa có kinh nghiệm bản thân nhưng đã từng chứng kiến và bản thân cháu lại rất sợ đau???) Cháu mà đẻ 3-4 đứa con ??? Oh my God... hic hic ... đẻ đã đau mà còn phải nuôi dạy 3-4 "cái tàu há mồm"- chưa tính chuyện "vớ" phải "ông chồng" không ra gì (lại phải chăm nuôi chồng như con) Mà bác xem giúp cháu gặp phải "thằng xấu xa cỡ nào" mà bắt cháu "đẻ như pig" thế ạ ? :rolleyes: hic hic... nếu đúng như bác nói... số cháu quả ĐÚNG "khổ" đủ mọi bề ? Cám ơn bác nhiều vì đã tận tình chỉ bảo - giải đáp.
 17. Bác ơi... bác à... !!! Xin bác chỉ dẫn cho cháu rõ thêm ạ . Cháu vào xem luận giải lá số của mấy thành viên trong diễn đàn... và so sánh với lá số của mình, cháu thấy lá số của mình có chữ (H) Hãm địa hơi nhiều (7/12 ô). Như vậy là lá số của cháu là lá số xấu phải không ạ ? Từ trước đến nay cháu không gặp thuận lợi trong mọi việc, lại hay bị đố kỵ-dèm pha- bất hòa ..., cháu luôn suy nghĩ là bản thân kém cỏi nên kết quả không như ý muốn ? Bác cho cháu hỏi : tự bản thân cháu "kém cỏi", có phải còn một phần do lá số "quá dở" không ạ ? Các ô quan trọng như Mệnh - Huynh đệ - Phu - Tật Ách - Quan lộc - Điền trạch - Phúc đức đều có (H) ? Đã vậy, cung Mệnh còn ở đất Mùi - xung khắc với Tuất thì lại càng "thảm" hơn phải không ạ ??? Lá số như vậy, cháu phải chịu gian nan - vất vả cả đời mà không thể thành công hay sao ạ ? Bác có thể xem giúp hậu vận, cháu có gặp trắc trở như hiện tại không? Hiện tại cháu không hài lòng về công việc và rất "phiền" về tiền - làm ra tiền nhưng chi tiền cũng nhiều ? (Một phần có thể do bản thân "tham vọng" quá, vì nhìn lên thì không bằng ai - nhìn xuống thấy... kha khá người chưa bằng mình) :D Khi còn trẻ dù có cự khổ thêm tí nữa cháu vẫn có thể chịu được, bác xem giúp hậu vận cháu có vất vả, gian nan nhiều lắm không ? Nhất là về khoản tiền bạc - nhà cửa - phúc đức ... tính toán - bon chen - làm việc cả đời nhưng về già có "đi ăn mày" không ạ ? Bác ơi, cháu mà có chồng thì có con không ạ? Và nếu có thì con cháu có khỏe mạnh "bình thường" không ạ? (32 tuổi mới lấy chồng lỡ không sinh con ngay được, lớn tuổi hơn sinh con dễ bị bệnh "Down" lắm) Chồng cháu có sống đời hay "ly dị" cháu sớm ạ ? (umh...câu này, vì nhiều người nói ... tính khí cháu khó chịu quá, lấy chồng 3-7-21 ngày là bỏ nhau thôi ???) :( Bác ơi... Sao môn Tử vi này thật ..., càng tìm hiểu càng khó hiểu??? Cháu thấy lá số của mình... thì buồn phiền hơn ! Cháu đọc tài liệu mà "váng" hết cả đầu óc ... nhiều chỗ không sao hiểu được ??? " Mưu sự tại nhân - thành sự tại thiên " # cháu tin "Nhân định thắng thiên" --> Nếu hậu vận cháu có gì xấu, bác xem và chỉ giúp cháu cách "giảm bớt" được không ạ ? Thắc mắc cả một bụng,... bác tha lỗi, dù biết mình phiền nhiễu nhưng xin bác chỉ giúp ... Cháu cám ơn .
 18. :( wow.... cháu cám ơn bác nhiều nhiều lắm... Vậy xem ra mọi vấn đề của cháu đều có thể giải quyết bằng cách "lấy chồng" ! Bác chỉ dẫn làm cháu ... tự nhiên "ngưỡng mộ" ông chồng tương lai của mình quá (ông này không biết có "tài thánh" gì mà làm cho bản thân cháu thay đổi được vậy nhỉ ? - khó tin được dù đó có là sự thật đi nữa ??? Xem ra "ông chồng" này quả giỏi !) :D Bác haithienha ơi, bác nói làm cháu... tò mò ... muốn lấy chồng thử xem sao ? (smile) Nhưng xem ra chính việc muốn và làm sao "chống lầy" được mới là vấn đề quan trọng ? Việc này ... không phải cứ muốn là được đâu ạ . Nếu cháu có gì mạo phạm, mong bác bỏ quá cho... Cái "cố tật" này làm cháu dễ bị người khác ghét bỏ... nhưng vẫn cứ nói dù biết sẽ bị ghét... Một lần nữa cám ơn bác và mong bác thứ lỗi nếu có lời nào sơ suất .
 19. Cháu cám ơn bác !!! Vậy là nhất định phải lấy chồng hả bác ? Không sống độc thân được cả đời ạ ? Nếu là Quả tú thì phải cô độc cả đời chứ sao chỉ có 1/2 đời là lại đi lấy chồng ạ ? Bác có thể giải nghĩa giúp để cháu hiểu hơn ạ ? Cháu cám ơn bác rất nhiều . Bác ơi, có cách nào làm cho đỡ nóng tính (cháu rất dễ nổi giận khi mọi người làm không đúng ý)? Cháu cứ hay bị phê bình vì cái tật này - dù có bớt nhiều so với mấy năm về trước nhưng vẫn không tự chủ được ? Cháu xin chân thành cám ơn bác nhiều.
 20. xin lỗi cả nhà... cháu đã sửa lại đường dẫn rồi ạ !!! Cả nhà thông cảm . Cám ơn