• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenkha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  47
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenkha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bác Haithienha à, cám ơn bác vô cùng, bây giờ em nghĩ em nên tốt bụng là không làm phiền bác một thời gian ngắn, ngàynnào bác cũng trả lời cho em hết, thiệt là tội bác thiệt, bác nghỉ ngơi đi bác ha, vài hôm nữa bác chỉ giáo cho em tiếp ha, đa tạ bác.
 2. Bác ui là bác, cái thành ngữ của bác ý nói em đừng có hớ hênh trong lời nói, kẻo tiết lộ thiên cơ phải k bác? hic, bác ơi là bác, nếu cái vận của người ta vậy thì đúng như bác nói là nhà sập thì bìm bịp nó leo chứ sao, hic vậy thì cái luận cái sao đó là đúng chứ bác, vì em thấy bộ sao bên vợ của người này cũng có bộ sao say goodbye đó bác hic. À, hiện h người bạn này cũng chưa có con, dù tuổi lớn rồi, vậy sau này có con k bác? vànếuu có thì khi nào hả bác? bác biết là hạn của người này xấu quá trời trong nắm nữa phải k bác? à bác à nếu có vào hotel thì khi nào ra hả bác, 1 tháng hay 4 năm hả bác? Bác chỉ nốt giúp em, em cám ơn bác nhiều.
 3. Dạ, em cám ơn bác Haithienha ạ. Hic sao mà cái hạn của bạn này xui quá, sang năm có thể bị đại tang, có thể bị vào hotel mà bóc lịch, em xem cái vận vào cung thê, có tham lang hãm địa, lại gặp đủ bộ Tuế Hổ Phù, em đoán sang năm thế nào vợ của bạn cũng cắm sừng bạn hoặc phản bpộii và ly dị bạn, em đoán thế có sai k bác? nếu vậy thì sao mà xui quá vậy bác? Chẳng nhẽ số của bạn này đến lúc tận rồi sao bác? Không có cách giải phải k bác? Có phải việc nếu bạn biết được những chuyện xui của bạn thì bạn sẽ vượt qua được phải không bác? Hoặc phong thủy có cách giải số k bác? Mà thực ra nếu đã là mệnh thì k tránh được rồi, có chăng nó giảm nhẹ đi mà thôi phải không bác? Suốt ngày làm phiển bác, hic thiệt chẳng biết tạ ơn bác bằng cách nào đây, cám ơn bác lắm.
 4. hic cám ơn bác Haithienha, em cám ơn bác vô cùng. Hic em xem, em tự giải đoán và đoán năm tới có chạy đằng trời thì cũng không thoát trong cái gọi là hotel, hịc hy vọng phúc của chính người bạnnày sẽ tốt... cứ hy vọng và cầu nguyện. nhưng bác à, người này là người tốt, trung thực thằng thắn, rất tốt bác ạ, em muốn giúp người bạn này tránh hạn chẳng biết giúp làm sao, bác Haithienha có cách nào không ạ? Bác Haithienha à, em xem lá số này và tự giải năm nay người bạn này có tang, còn năm sau mới vào hotel, năm nay thì sẽ khó vào đó lắm... có cách gỉ giải cứu không bác, mong bác giúp, rất cám ơn bác.
 5. Cám ơn bác Haithienha đã giúp cho em, Hic thầy ơi là thầy, thầy sướng quá hé, cứ đi ngao du suốt, đến cái quán của đệ tử thầy cũng k dòm ngó xíu nào, đáng ghét thiệt, hic nhưng mà cũng còn dễ thương khi cám ơn bác Haithienha. Bác Haithienha đoán đúng rồi ạ, tháng 4 âm lịch vừa rồi, nguyên 1 tháng cãi nhau xích mích suót, và cụ thể thì hôm qua đồng nghiệp méc vốn với sếp làm em bị chửi tơi bời, em ghét nhất là đàn ông mà đi méc này méc kia y hệt đàn bà, bực mình vô cùng bác ạ, thực ra em sai thì người ta có cớ đễ méc chứ k phải là k sai, nhưng mà cách của họ đổ dầu đổ lửa, điện lắm bác à, em có những người bạn tốt lắm, mà sao cũng nhiều người ghét mình, kỳ thiệt. hic hic Vậy là chừng tháng 8 em gặp hạn nữa rồi, hic Bác à, hy vọng em sẽ qua khỏi cái nạn này. Em cũng có người bạn đang lo lắng về số phận của bạn ấy, bác xem cụ thể là năm nay và cho đến năm sau thì bạn ấy gặp Họa gì và họa đó như thế nào, em cũng tập tành giải đoán thì thấy xấu quá, nhưng vì em đang học cách xem tử vi, nên rất là rối, bác giúp em cái HỌA của người bạn này là họa gì, họa cá nhân phải k bác và khi nào đến vậy bác, em cám ơn bác, thiệt là phiền bác. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 6. Bác Haithienha ơi, thiệt cám ơn bác đã tư vấn. Vậy cuối cùng em sinh h sửu. Em thường đọc sách thấy, mệnh vô chính diệu thì không thọ lắm, thiệt đau buồn, mà em thì muốn thọ. em luôn mong muốn em sinh h dấn vì h đấy mệnh liêm trinh, người đàng hoàng đứng đắn, chứ vô chính diệu có riêu y cự môn có vẻ không được đàng hoàng thế nào bác ạ... Năm nay hạn có sao thiên đồng, em đã chuyển nhà rồi, coi như đã ứng với hạn xấu. Song Lưu đại vận của em nằm tại cung tử tức, có Thất sát + phục binh + thiên không+ Địa võng+ Địa không + Đia kiếp +Âm sát + nguyệt sát + Tả phù + Hữu bật.... vậy ra năm nay em xui xẻo lắm phải không bác, dường như có người rình rập hãm hại em phải không bác, em đang chờ ngày xui của em tới... Nếu mình có thể biết trước, mình không thể tránh được sao hả bác? mong bác chỉ dẫn giúp em, em cám ơn bác nhiểu.
 7. Da cám ơn bác Haithienha, em đã chuyển nhà vào đấu tháng 5 âm lịch rồi bác ạ, nếu hạn thiên đồng thì chuyển nhà rồi, có còn chuyển việc hay không hả bác (đây là lá số h sửu); Còn h Dần thì tiểu hạn điền trạch có thiên đồng, vậy cũng phải chuyển nhà bác ạ,mà em thì đã chuyển nhà rồi, sắp tới em định mở quán trà đạo để tụ họp anh em bà con tới chơi, vì em có ống kính thiên văn, muốnccácc bạn trên diển đàn tới quán ngắm sao trời, nhiưng hiện h thì chưa kiếm nhà để mở quán được. Em bây h mù tịt, chả biết sinh h nào, mẹ bảo thì từ 3h tới 4h 30 Nếu lá số h sửu thì cha mẹ em có vẻ k yêu thương nhau và có vẻ hơi lăng loàn quá, mà thực tế thì k có việc đó, ba mẹ rất quấn quýt nhau, va yêu thương nhau, ba mẹ em là nghề giáo. Còn nếu theo lá số h sửu thì có thể đúng. Còn nếu theo h Dần, hìnhdaánngg của em, người có mệnh liêm trinh, thân hìnhccao to, và dù vượng địa hay đắc địa k duoc xem là người đẹp, thực tế thì em người nhỏ nhắn và ai củng bảo là mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ và xinh xắn, nhưng nếu theo h sửu thì phải rất dâm đãng và hình thể cung như thế, mà mặt mũi em mọi người vẫn đánh giá là trong sáng,.. k lýnào là thế... hic Hay là em gửi bác cái hỉnh của em, để bác xem và đoán em người thế nào, để em tả khuôn mặt em cho bác xem, mặt em hình trai xoan, da trắng xanh xao, mat sang... hic em khong rõ em như thế nào bác ạ, Hiệnttạii, thì em là luật sư, còn mạng liêm trinh thì hợp với võ cách, em chả biết nữa.... mong bác giúp em nhe, em cám ơn bác.
 8. Kính gửi bác Haithienha, Bác haithienha ơi, cám ơn bác đã tư vấn và giúp em nhiều, bây giờ em lại làm phiền tiếp bác nữa rồi, nhưng cũng đành làm phiền mà thôi, hic. Chẳng là thế này bác à, em đọc sách thấy, mệnh liêm trinh (vượng) như lá số em đã gửi cho bác thì sách tả, hình dáng của người này phải cao to, miệng rộng mắt lộ, hợp với võ cách... nhưng nếu vậy thì không đúng cho em rồi, em chỉ cao có 1,5 m và nặng chỉ chừng 39 kg thôi, mắt thì to, nhưng miệng nhỏ, vậy đâu hơp với mệnh liêm trinh, thêm vào đó nghề nghiệp là luật sư bác à. Nếu em sinh giờ Dần như trong trí nhớ của mẹ em từ trước tới h, thì cung phụ mẫu có vẻ không đúng với hoàn cảnh hiện tại của ba mẹ bác à. Và em đã nghĩ có khi nào em sinh giờ Sửu, vào h này thì mệnh vô chính diệu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nếu mệnh vôchínnhh diệu có thiên cơ xung chiếu thì có thể là người nhỏ con, thích những môn lý hoc, tâm linh.... nhưng sao em thấy mệnh vô chính diệu của em bạc quá và có vẻ không tốt lành gì, phá toái, riêu, thai, có vẻ dâm đãng quá, mà em thì k hề như thế... hơn nữa, nếu theo mệnh liêm trinh thì năm này tiểu hạn em rơi vào điền trạch phài chiyểnn nhà.... và năm nay em đang lục tục chuuển nhà, còn nếu theo mệnh vô chính diệu, tiểu hạn rơi vào cung thân cư phúc đức.... vậy thì có chuyển nhà k bác nhỉ, và lưu đại hạn rôi vào tài bạch.... Nhìn mệnh vô chính diệu, em cảm thấy bi quan quá bác à, tình duyên thì k, tử tức đáng sợ, tiền tài không có, điền trạch thì dễ có người cướp đoạt, huuu, Bác xem, em mệnh thế nào hả bác, vô chính diệu hay là liêm trinh ạ? em cám ơn bác nhiều ạ.
 9. Bác Haithienha ơi, em cám ơn bác đã giải đáp thắc mắc giúp em, thiệt cám ơn bác. Bác à, năm nay vận em nó xấu như thế, liệu cái vận xấu này liên quan gì đến tai tiếng xấu không bác, em xem các sao trong vận này thì sao tốt ít hơn, sao xầu chiếm đủ bộ, không kiếp, riêu hình, tuần triệt,hic toàn là xấu, bác xem giúp em, em phải làmnn gì để vượt qua hạn xấu này hả bác, cám ơn bác lắm.
 10. Bác Haithienha ơi, thiệt là kỳ, em có gửi mail hỏi bác về cách tính và giải đoán nguyệt vận như thế nào thì chằng thấy mail hiện lên gì cả, hic Bác làm ơn giải thích cho em về Vận của 1 người trong 1 năm và tiểu vận của người đó trong 1 năm, em không hiểu cách giải đoán bác à, chẳng lẽ 1 năm con người ta bị tác động nhiều thế, nếu coi vận của em năm 2009 là rôi cung tử tức, thì cả năm nay vấn đề con cái em quan tâm và khi giải đoán năm này thì phải xem đối, chiếu, hợp của các cung khác. Thêm vào đó, tiểu hạn điềntrạch thì phài bị hạn liên quan đến nhà cửa, và các vấn đề liên quan mà các sao cung điền trạch phối chiếu với các cung khác? hic cuối cùng em chẳng hiểu, nguyệt hạn, tiểu hạn và vận tác động đến con người như thế nào và ý nghĩa ra làm sao, bác giải thích cho em nghen, em cám ơn bác.
 11. Bác Haithienha ơi, em có con chứ bác? bác cho em biết khi nào thì em sinh con ạ, trên 30 tuồi hay dưoi tuổi nha bác, em có mấy em bé ạ? em thấy các sao trong cung tử tức của em xấu quá bác à, nào là thiên hình, thiên hư, đẩu 1quân, phá toái, thiên mã, đà la, tuần triệt hội chiếu, tướng quân, thiên riêu, điếu khách, kình dương, địa kiếp, địa không. Em quan điểm có con là phúc đức của mình và tồ tiên, bác xem giúp đường con cái của em nghe bác. Cám ơn bác lắm lắm.
 12. em cám ơn bác haithienha nhiều ạ, bác thiệt là dễ thương, trả lời hết các thắc mắc của em. Bác cho em hỏi một câu nữa ha, đó là vận của em hiện tại nằm trong cung tử tức và có các sao khong kiep riêu hình, thì những sao này tác động như thế nào đến vận năm 2009 này của em hả bác? Tiểu hạn nằm tại điền trạch, năm nay gặp những chuyện xui xẻo về nhà cửa hoặc di dời nhà cửa phải khôngbácc? Bác giải thích giúp em về nguyệt hạn được không bác, em đọc sách thấy nói, nguyệt hạn tính bằng cách lấy từ cung tiểu hạn xem là tháng 1 đếm nghịch đến tháng sinh của mình, dừng tại cung nào thì cung đó là giờ Tý, từ giờ tý đếm thuận tới h sinh, ngừng cung nào thì coi đó là tháng 1 của năm bắt đầu tiểu vận, có phải tính thế này không bác, còn nhật hạn thì từ cung nguyệt hạn đếm thuận cho hết 30 ngày. Bácà, em không hiểu, đời nưuờii trong cùng 1 năm bị tác động đến 2 loại, gọi là Vận và Tiểu hạn, thì cái nào là quan trọng, và khi giải đoán các sao vẫn phải theo kiểu phối chiếu phải không bác, còn nguyệt hạn thì thế nào ạ, nếu tiểu hạn năm 2009 là cung điền trạch, các tháng của nguyệt hạn bắt đầu từccuunngg Nobộcc, vậy tháng nào thì bị cung đó chi phối phải không bác? nếu thế thì tháng nào mình cũng gặp xui cả, vì các cung các sao tốt có xấu có phân bổ tương đối đồng đều. Bác giải thích giúp em ý nghĩa của tiểu vận, nguyệt hạn và nhật hạn bác nhé, em cám ơn bác lắm. Mong thư bác.
 13. bác haithienha ơi, cái vụ người ta nói em lấy chồng như thế là hôm rồi bạn em ra Huế nhờ 1 thầy xem tử vi cho em, vì em muốn xem cách an sao cà giải đóan của thầy này, nghe nói thầy này giỏi lắm, kết qủa là được nghe như thế, em nhờ bạn em, chứ không có gặp trực tiếp để mà tát như bác nói, huuhu, vả lại, em đọc sách thì cũng thấy thất sát mà cư phu thì thể nào tình duyện trắc trờ hết sức vô duyên, hic cho đến giờ phút này, em cũng thấy rõ điểu đó rồi bác ạ, tình duyên của em lảng lắm, vô duyên lắm. hic dù mặt em không vô duyên mà, hhuuhu, bác giúp em ha, em cám ơn bác. À bác ạ, thầy chấm tử vi ngoài Huế còn bảo, 28 tuổi, tức là năm sau em có chồng? em thấy phi lý lắm bác ạ, bác giúp em, em cám ơn bác lấn nữa.
 14. bác haithienha ơi, cám ơn bác nhé, huhhu em lo quá đi mất, ai cũng bảo em là số lấy chồng như thế, em buồm dễ sợ, mặt em cũng trông hiền lành phúc đức mà, mà bác ạ, cung phu mà có thất sát thì quả là không may mắn phải không a? tình duyên của em sao mà trắc trở quá bác ui, huhuhu bác có cách nào giúp em với. Như bác nói, vận của em năm nay rơi vào cung tử tức, vậy năm nay em bị cung đó chi phối chăng? hay là em luôn nghĩ đến việc có con? có phải thế không bác, trong vận này, em thấy bộ sao, hình hư không kiếp riêu y? hic hic giống phá thai vậy trời? em không đời nào làm thế, vả lại em chửa có chồng mà, em lo lắng mất ăn mất ngủ về bộ sao này bác ạ. Tiểu hạn em rơi cung điền, vậy năm nay em chuyển nhà phải không bác, em thử tính nguyệt hạn thì thấy tháng 8 âm lịch này em phải chuyển nhà, em tính thế có đúng không bác? Bác cũng cho em hỏi chút xíu ha, em biết rằng tính tiểu hạn, nếu là nữ thì tính bắt đầu từ cung đại hạn đối chiếu một cung, đại hạn của em là năm 23 tuồi, chiếu 1 cung là 24, tiến 1 cung là 25, rôi lùi lại các cung sau, nếu thế thì vận của em năm 27 tuồi là rơi cung tật ách (em đọc trong sách Hidi khảo cứu thì thấy tính nhu thế), nhưng như thế thì vô lý vì tính các vận tiếp theo thì không trùng với đại vận năm 33 tuổi, còn tính theo kiểu từ cung bắt dau hạn 23 tuổi chiếu sang cung doi diện là cung tài bạch 24 tuội, lùi về ` cung là tậc ach 25 tuôi, sau do tiến các cung theo chieu kim đồng hồ, như vậy vận em rơi vào cung tử tức như bác đã nói, nếu là thề thì em thấy hợp lý hơn, song nhu vậy, sách của Hidi sai sao bác, sách này do ông Dương Thành biên soạn. Bác giải đáp giíup em bác ha, em cám ơn bác,
 15. Bác Haithienha ơi, bác xem giúp em với bác ui, Hôm nay em lượn lờ trong mục tử vi, thấy bác haithienha tốt bụng tư vấn cho bà con nhiệt tình quá, hic em cũng mong bác xem giúp cho em nha bác, hay bác giúp minh các câu hỏi của em nha bác, cám ơn bác lắm. Đây là lá số của em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Em có mệnh liêm trinh, cung phu là thất sát, bạn em bảo, số em số cô độc, có thể không có chồng, huhuh, hoặc nếu có thì nên lấy khoảng 30 tuồi, lấy người đã có gãy gánnh vợ chồng rồi, chứ k phải là lấy người chưa có vợ lần nào, hoặc có số làm lẽ người khác, huhuhu, bác xem có phải thế không bác? em lấy chồng khi nào và có con khi nào hả bác? Bác ơi, năm nay có phải tiểu hạn của em năm nay rơi vào cung điền trạch không bác? còn đại hạn thì rơi cung phúc đức hả bác? bác chỉ giúp em nhé, Mong tin bác, cám ơn bác nhiều ha.