• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

compack

Hội viên
 • Số nội dung

  80
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About compack

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  rich_pham
 1. Nhìn những tấm hình này làm Compack nhớ lại năm ngoái cũng đã có dịp đi cùng cháu nhà - hai cha con cùng nhau chở 01 thùng sữa bột đến tặng cho trung tâm này. Trung tâm này tiền thân dường như là một nhà mở của trường Dòng ..sau được nhà nước tiếp quản và điều hành hiện nay bởi Hội Chữ Thập Đỏ q.Gò Vấp. Cô Hoa / Phó Giám đốc Trung tâm hôm ây cũng có dịp ngồi nói chuyện với Compack về tình hình hoạt động và ngân sách chi phí của trường do Nhà nước cung cấp và các nhà Hảo tâm ủng hộ ... vật chất thì nhận được nhưng ... tiền mặt thì rất khó khăn trong việc báo cáo cấp trên !! Các cháu khuyết tật - cơ nhỡ nơi đây đa phần là tiếp nhận từ các trường hợp bị bỏ rơi tại các bện viện đưa về cho Trung tâm chăm sóc và quản lý. Nhìn các cháu nơi đây ...lại nhớ đến các cháu nơi chùa Kỳ Quang mà dịp trước đã cùng các anh chị đến thăm!
 2. Chị W thân mến! Compack xin đóng góp 2 triệu đồng vào quĩ Từ thiện ủng hộ phát quà cho bệnh nhân / thân nhân bện viện Ung Bứu dịp cuối năm. Chúc các anh chị năm mới nhiều sức khỏe - hạnh phúc và thành công! Trân trọng! Compack
 3. Công đức vô cùng !! Compack rất tiếc là đã ko tham gia được theo anh chị em đến ủy lạo cho bà con khó khăn vì .... điều kiện thời gian ko cho phép. Hy vọng sẽ tham gia vào dịp khác! Nhìn những hoàn cảnh khó khăn này ....Compack chợt lóe trong đầu sẽ làm một chuyến ủy lạo thường niên dịp cuối năm tại đây ..thay thế cho Viện Dưỡng Lão Bình Thạnh và Nhà trẻ Khuyết tật q.Gò vấp ..cty đã từng ủng hộ những năm trước.
 4. Gia đình Compack tặng 300K cho trường hợp này ...sẽ chuyển vào quỹ Từ thiện của trung tâm trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra ... sẽ dành thêm cho cháu Vinh một ít sữa bột nữa.
 5. Vẫn biết ..đời là bể khổ và những gì hiện tại đang phải gánh chịu là từ Nghiệp chướng mà ra nhưng khi nhìn mắt chị rưng rưng nhìn đứa con quặt quẹo trên tay , miệng mếu máo nói lời cám ơn các khách hàng mua dùm tở vé số thì ..... thật lòng tôi không thể không động lòng mà mua giúp cho chị đôi tờ ... Đó là một sáng ngày đầu tháng 11/2010 , khi đang ngồi uống cafe với đồng nghiệp trong một con hẻm nhỏ ở quân Bình Thạnh....tôi thấy chị đẩy chiếc xe đẩy tự chế cũ mèm, hen rỉ với tấm nhựa rách phủ làm mái che mưa nắng , lót chiếc gối rách đen sì cho cháu bé khoảng 6 tuổi bị liệt bại não nằm vặn vẹo người trên xe ... mà nó có thể lọt xuống bất cứ lúc nào vì độ chắc chắn của chiếc xe ấy. Chị tên Duyên ,khoảng tầm 40 hơn ...trên mặt vẫn còn phảng phất vẻ đẹp thời con gái ..mặc dù đã có những nhọc nhằn , nắng gió in trên khuôn mặt theo thời gian và nỗi cơ cực mà chị phải cáng đáng. Chị buồn rầu cho biết gia đình ở Phú Yên, đất đai thì ko có nhiều ..hai vợ chồng lam lũ cũng đủ qua ngày nhưng khi cháu bé ra đời thì khó khăn nhiều hơn ...nhất là khi cháu bị cơn sốt bại liệt lúc 11 tháng tuổi ; gia đình trước đó không biết tiêm ngừa và địa phương vùng nghèo cũng chả ai quan tâm!! Chị đã ẵm con đi bệnh viện Huyện rồi Tỉnh nhưng ..không ai cứu giúp !; hỏi thăm - làm đơn xin cứu xét hết nhưng địa phương nghèo ..không có ngân sách giúp đỡ cho gia đình khó khăn ; cho cháu bé tàn tật ... Nghe người chỉ bảo, chỉ cũng xoay sở tiền bạc để đưa con vào Sài gòn tìm đường chữa trị nhưng ... chưa có kết quả thì tiền cạn kiệt ; Chị nói cũng có báo đài ..hỏi thăm và động viên nhưng cũng chỉ là ...lời nói còn vật chất & tiền bạc cho cháu thì .... chị chưa có cơ hội để được giúp đỡ !! Mệt mỏi và buồn phiền nhưng chị không quay về quê ; chị gia nhập hội người bán vé số ở các tỉnh gần 40 người thuê nhà ở trọ tại khu cầu Sơn q.Bình Thạnh , ngày đẩy xe - đùm con đi bán vé số kiếm tiền. Chị nghẹn ngào :" em còn sức thì còn ráng đi bán vé số nuôi con ..chứ về quê thì ko làm ra được tiền bạc gì cả ...làm ruộng thì ... bão lụt riết , mà đất đai cũng không có ..chồng làm thuê làm mướn ..qua ngày nuôi con nên em cũng phải ráng ... dù ai có hiềm nghi , có cho là em thuê dắt em bé tàn tật thì em cũng chấp..Con em sinh ra, nó có bị gì thì em vẫn nuôi nó ...khi nào nó còn sống thì em còn thương - ráng làm nuôi nó ..khi nó chết thì coi như em hết nợ!" Chị đưa tôi xem các giấy tờ về khai sinh , chứng thực tình trạng sức khỏe của cháu bé cho tôi xem mà theo chị nói là ...chị đã chuẩn bị trước đây và đem trình cho bệnh viện - báo đài để xin cứu giúp mà ko có kết quả. Giúp chị vài tở vé số và một ít tiền gọi là mua sữa cho cháu bé ..Trong thâm tâm , tôi ko hứa với chị về kết quả gì nhiều nhưng nghỉ là mình sẽ đưa trường hợp của chị và cháu bé lên diễn đàn cho các bác anh chị em xem và có hướng giúp đỡ ..dù là một ít tiền bạc hay vật chất đồ dùng cho cháu bé ...gọi là chia xẻ khó khăn cho người mẹ bất hạnh có đứa con tật nguyền phải tha phương cầu thực ...và cầu giúp đỡ từ mọi người. Hình ảnh của c.Duyên và đứa con bại não tật nguyền Là con trai nhưng tôi thấy cháu mặc áo đồng phục nữ trắng ..hỏi ra thì là áo chị xin được của người ta mặc vào cho ấm con ..mấy hôm trời mưa lạnh ..cháu ho nhiều nên phải mặc 2~3 áo giũ ấm! Tấm hình của cháu lúc vài tháng tuổi ( khi chưa bị bệnh)- chị ép vào bao nylon nhựa để nhìn con ngày xưa và bây giờ ...và khóc! CHứng nhận của hội đồng giám định sức khỏe( Hội đồng gì đó mà tôi ko nhớ) về trường hợp xác nhận cháu bé mất sức 91% vĩnh viễn.! Ko hiểu họ xác nhận mà ko giúp đỡ thì xác nhận làm gì nhỉ.! Chị đưa cuốn sổ tay nghi địa chỉ lưu trú của "hội người bán vé số" ...mà mẹ con chị đang gia nhập và cùng sinh sống. Số điện thaọi là của người chủ nhà trọ.
 6. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Gia đình Compack cầu vong linh các nạn nhân được siêu thoát về nơi của Phật.
 7. Ngôi sao bé nhỏ...con đã về trời!!! 200 hạc giấy còn lại đã được đoàn tụ cùng Nhân Ái (Dân trí) - 100 hạc giấy đã đi cùng Nhân Ái ngày 7/8, hôm nay, 200 cánh hạc còn lại cũng đã đoàn tụ. 2 ngày nay, dòng người vẫn nối tiếp đến thăm và cầu nguyện cho bé, không quản ngại thời tiết Sài Gòn sớm nắng chiều mưa. >> Nhật ký bé Nhân Ái >> Thư gửi Mẹ ruột Nhân Ái! >> Viết cho Thiên sứ: Vẻ vang thì ít, xót xa thì nhiều! 200 con hạc giấy đã về cùng Nhân Ái Bàn thờ Nhân Ái được các bố, mẹ chăm sóc rất kỹ Ngày 9/9, cơn mưa chiều không ngăn được bước chân bạn đọc đến thăm Nhân Ái. Ai thong thả thì đứng lặng hồi lâu, người vội vã thì thắp cho con một nén nhang rồi quay gót. Lúc mới đến người nào cũng bình tĩnh chào hỏi xã giao nhưng chỉ vài giây sau, khi đứng trước di ảnh con, nước mắt đã lăn dài. Nước mắt vẫn rơi Đành phải vỗ về con qua ảnh Chị thắp cho em nén nhang Đội mưa đến thăm Nhân Ái Các bố, các mẹ đã chăm chút cho bàn thờ con thật chu đáo: nào là trái cây, sữa tươi, kẹo mút, kẹo mềm, bánh trung thu hình đàn heo con bú mẹ, có cả những chiếc lồng đèn giấy để Nhân Ái đón Trung thu. Nhiều bạn đọc còn cố công tìm hoa tường vi đến tặng Nhân Ái. Sắp đến giờ đóng cửa, thêm một món quà đến với Nhân Ái, đó là 200 hạc giấy trong đàn hạc 300 con tượng trưng cho 3 điều ước: Nhân Ái khỏi bệnh nhanh chóng, có một gia đình thật sự yêu thương con và con sẽ có một trái tim nhân ái. Nhưng do trước đây, chiếc bình chỉ đựng đủ 100 con nên chị Tuyết Ngọc - người gấp hạc - giữ giúp Nhân Ái số còn lại. Hôm nay chị đem đến để gửi theo con trong ngày cúng thất: “Nhân Ái con yêu, Sự ra đi của con làm tan nát biết bao trái tim cha mẹ trên thế gian này. Nhưng con hãy tin rằng, hình ảnh của con sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim của chúng ta. Hãy mỉm cười con nhé! Thiên sứ bé nhỏ hãy ngủ yên!” Chị Ngọc tâm sự: “Tôi đã đem di ảnh con đến ngôi chùa gần nhà, nhờ sư thầy nhang khói. Sư thầy khuyên tôi nên dũng cảm hơn, cố gắng kìm nén xúc động để con ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi cũng mong các bậc cha mẹ cố gắng làm được điều này”. Hy vọng ở bên kia thế giới, Nhân Ái sẽ vui hơn khi có gấu bông làm bạn Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là: cha mẹ bé đã đến chưa? Đối với việc này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi trên điện thoại với mẹ bé Nhân Ái. Chị Vũ Thị Dung cho biết chồng chị đang đi làm xa, còn chị đau ốm triền miên. Sau khi PV Dân trí đọc địa chỉ chùa Như Lai cho chị, chị hứa sẽ đến thắp nhang cho con. Để gìn giữ sự trang nghiêm và thanh tịnh chốn thiền môn, chùa Như Lai chùa Như Lai (229A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM.) mong quý vị đến thăm bé Nhân Ái lưu ý: Giờ mở cửa: sáng từ 8g – 11g, chiều từ 14g –17g Ngoài ra, mỗi người chỉ thắp 1 nén nhang và không tự ý đốt vàng mã. Nhà chùa đã nhận lời nấu cơm cúng suốt 49 ngày cho bé. Hàng tuần, đúng 10g sáng chủ nhật, sẽ diễn ra lễ cúng thất. Sau 49 ngày, tro cốt của Nhân Ái sẽ được đưa lên tháp cốt ở tầng trên. Từ đây, mọi người có thể đến thăm bé vào 4 ngày: 30, mùng 1, 14 và 15 trong tháng âm lịch. Hồng Nhung VIDEO : Lễ hỏa táng cháu Nhân Ái http://dantri.com.vn/c167/s167-420867/vide...-su-ve-troi.htm
 8. Cám ơn LeDien đã góp ý ... Phàm thấy chuyện thương tâm mà ko giúp được thì càng thêm áy náy ... Compack thấy đây là một trường hợp mà mỗi chúng ta đếu có thể giúp được theo cá nhân của mình... Số điện thoại có đó ... tài khoản có đó .... đâu khó để ko xác mình được đâu a !
 9. Bài này Com thấy trên VN Express nêu hoàn cảnh thương tâm của cháu bé. ACE xin chung tay chia xẻ khó khăn với cha mẹ của cháu để chăm sóc cháu bé . Bé 2 tháng tuổi ngấp nghé cửa tử vì bệnh nặng Hơn một tháng nay, căn nhà nhỏ chưa đầy 16m2 của vợ chồng anh Nghĩa, chị Kim Anh (ở thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) không có tiếng cười. Đứa con trai mới sinh bị tim bẩm sinh và viêm phổi, có thể chết bất cứ lúc nào. Bé Bi kháu khỉnh ra đời, gia đình anh tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng chỉ 11 ngày sau khi lọt lòng, bé Bi bị nhiễm trùng và dị ứng da cùng với nhiều triệu chứng khác lạ. Vợ chồng anh đưa bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khám. Tập thể y bác sĩ tại đây kết luận Bi bị tim bẩm sinh phải chuyển lên tuyến trên gấp để điều trị... “Những ngày nhận tin từ bác sĩ về bệnh tình cháu là những ngày tụi em không ngủ, cứ ngồi ẵm con và chỉ biết khóc”, chị Kim Anh nói trong tiếng nấc... Chị Kim Anh bế bé Bi trên tay, lòng buồn rười rượi. Bé rất khó thở nếu được đặt nằm. Hai vợ chồng chị hầu như chỉ đủ tiền cầm cự cho gia đình, chứ không có tiền đưa con đi chữa bệnh. Ảnh: Lan Hương. Dạo trước, hàng ngày chị Kim Anh đi hái lá giang về bán kiếm tiền chợ. Anh Nghĩa chắt mót nuôi vợ con bằng tiền công phụ hồ ít ỏi. Mùa nắng còn có việc, mùa mưa thì vô chừng, cuộc sống cơ cực nhưng được cái họ sống chan hòa, tình cảm, ai cũng thấy gia đình có hạnh phúc trong cái nghèo. Từ khi cu Bi lâm bệnh, tiền và cả nước mắt của hai vợ chồng đều đã cạn… Mới 23 tuổi nhưng gương mặt của người mẹ trẻ khắc khổ hằn nét mệt mỏi. Biết tin dữ, hàng xóm mỗi người gom góp một ít, hối thúc vợ chồng đưa Bi vào TP HCM chữa, hy vọng mong manh về sự “nhầm lẫn” nào đó. Một lần nữa, hy vọng bị dập tắt khi các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông báo “cháu bị viêm phổi, bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu, nếu không chữa chạy kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng…”. Nằm viện nửa tháng, hiểu rõ hoàn cảnh của anh chị, các bác sĩ cho lời khuyên: “Nằm lâu tốn kém, bệnh cháu khó điều trị vì còn nhỏ quá”. Số tiền ít ỏi của bà con, chòm xóm gom góp giúp đã cũng cạn. Tình cảnh khó khăn, khiến các bác sĩ cũng không thể cầm lòng. Trước khi về, các bác sĩ cũng muốn hút đàm (đờm) ở cổ họng cho Bi mà không thể được, vì sức khỏe cháu quá yếu. Buộc lòng, bác sĩ đành kê toa kèm 6 viên thuốc đặc trị giúp tim cầm cự cho khỏe. “Cháu nhỏ quá, bú sữa bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu, giờ cháu đã yếu lắm rồi”, nói tới đó chị Kim Anh lại bật khóc trong căn nhà chỉ có chiếc giường là tài sản quý nhất... Tiếng nấc của mẹ làm bé thức giấc, khóc không thành tiếng, gương mặt tím tái vì không thở được. Thương con, anh Nghĩa bất chấp mưa gió, không ai mướn phụ hồ, anh đi làm cửu vạn, chạy hàng thuê… “Nếu cần, tôi có thể đi ăn xin, hay bất cứ công việc gì mà người ta mướn tôi làm”, anh Nghĩa nghẹn ngào. Những ngày bé bệnh, chị Kim Anh không dám đi đâu, “Cháu không nằm được, vì sẽ khó thở nên lúc nào em cũng bế trên tay”, chị nói. Ông bà nội tuy ở sát nhà vợ chồng chị, nhưng gia cảnh cũng chẳng khá hơn. Ông nội bé nằm liệt giường 2 năm nay, bà nội gần 70 tuổi. “Tui cũng có hơn gì vợ chồng nó. Giúp gì cho cháu đây, đôi lúc tôi muốn chết cho xong, nhưng nghĩ tới cháu, tới chồng cũng phải gắng gượng…!”, bà kéo vạt áo lau nước mắt. * Hiện bé Bi đang rất cần những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: anh Huỳnh Văn Nghĩa tại thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, điện thoại: 0167 654 9525; hoặc có thể chuyển tiền vào tài khoản 61110000195741, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình Thuận, tên chủ tài khoản Huỳnh Văn Nghĩa.
 10. Sao mà cái khó khăn và túng quẫn cứ đầy xung quanh chúng ta !! người thì ko có tiền để uống thuốc - chữa bịnh trong khi có kẻ lại tiêu phí tiền tỉ tỉ !!?? :rolleyes: Gia đình compack xin góp 300K ủng hộ tiền thuốc cho chị ... sẽ chuyển vào quỹ từ thiện trung tâm vào ngày mai.
 11. Cám ơn chị Wild và các ace đã cùng chị tham gia chuyến công tác "tình thương " này ! Đúng là có đi xa hơn nữa tới những nơi như thế này thì mới biết là ... chúng ta và cả con em chúng ta vẫn còn quá nhiều may mắn - hạnh phúc ! Hy vọng compack sẽ có dịp tham gia với ace vào những dịp sau.
 12. Cám ơn c.Wild về thông tin của Chùa Diệu Pháp.Như thế thì tốt quá rồi chị ạ! Vâng, em đồng ý với quan điểm của chị.
 13. Compack đăng ký tham gia chuyến thăm cháu bé vào sáng CN ( 25/07) và đóng góp 500K vào quỹ Từ Thiện dành cho trường hợp cháu bé. ( Nếu ko kịp chuyển tiền vào quỹ TT từ giờ đến cuối tuần thì sẽ trao bằng tiền mặt vào sáng CN cho c.Wild luôn) Tùy tình hình thực tế sau chuyến thăm , nếu cháu bé uống sữa được thì phu nhân Compack sẽ dành riêng thêm cho cháu bé một ít sữa bột nữa.
 14. Rất tiếc là gia đình Compack đã ko có điều kiện để tham gia cùng ace ... cho Tịnh xá này ( Cái này chắc phải gọi là Tịnh xá chị Wild ạ!) vì .... đã có kế hoạch trước đó đi thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn tại một Tu viện bên q.Bình Thạnh. Cũng từ đó mà Compack phát hiện ra thêm một địa điểm nuôi dưỡng các cháu bé khuyết tật - cơ nhỡ gần Tu viện này là : Chùa DIỆU PHÁP. Chị Wild , ko biết chị có biết trung tâm này chưa chị nhỉ ?! .. em định hôn nào sẽ tìm vào hỏi thăm tình hình cụ thể và chụp hình để về đưa lên diễn đàn một địa chỉ mới .. cho công việc Từ thiện chị nhé!
 15. Vừa đọc bài trên VNExpress xong , thấy nặng trĩu trong lòng . Ai làm cha - làm mẹ mà ko xót thương cho cháu bé ! Ước gì có một phép màu nào đó cho cháu được có sức khỏe bình thường như mọi cháu bé khác !!! Ước gì... Con của mình ... mỗi sáng chỉ đi nhà trẻ thôi mà lúc giao cháu cho cô Bảo mẫu ... đã thấy ánh mắt nhìn của con dõi theo mình nó đã ... thấy đứt ruột như thế nào .. huống chi cháu bé này ... mất hẳn tình thương cha mẹ từ lúc tấm bé đến giờ . Chị Wild... em biết chị vừa có tang khó cho Bác ở nhà xong và chị vẫn đang có nhiều chuyện cần phải cáng đáng nhưng mong chị .... chiếu cố cho cháu bé này một chút chị nhé ! Nếu có kế hoạch .. đi thăm cháu .. em xin tham gia với chị . Mong tin chị! P/S: có thể tiền & vật chất dành cho cháu bây giờ ko còn là điều thiết yếu nhưng ..... chút tình thương của ace dành cho cháu .. em nghĩ còn giá trị nhiều hơn ngàn lần!