• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

blueriver

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About blueriver

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cảm ơn ntpt, năm sau minh đang tính chuyển đổi công việc vì hiện tại không có cơ hội. Bạn nói nửa đầu năm sau không mấy sáng sủa, vậy không biết mình có nên chuyển việc không? Về tình cảm vợ chồng thì thực ra từ nhiều năm nay đã không được thuận hòa rồi, năm nay thì có thêm nhiều chuyện không vui vẻ gì về tiền bạc công việc nên mới nặng nề thêm. Trước đây có thầy phán là tuy vợ chồng lục đục nhưng ko thể bỏ nhau, nếu bỏ nhau thì cuộc sống sau này còn chán hơn nữa. nptp xem xem vợ chồng mình có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long không?
 2. Kính gửi bác haithienha, bạn ntpt, bạn Quốc Tuấn, Một năm sắp kết thúc, trở lại chủ đề mà năm ngoái tôi đã mở và hỏi mọi người, để chiêm nghiệm lại thì thấy thế này: Về tổng quan thì năm nay là một năm vô cùng đen đủi về tiền bạc, công việc, gia đình - Tiền bạc: từ đầu năm đến giờ mất tiền liên tục: mất cắp, làm rơi, đầu tư thua lỗ. Cũng may nghe lời bác haithienha không đầu tư hết nên cũng ko đến nỗi trắng tay - Công việc: việc chuyển đổi công việc không được như ý, nhiều khó khăn và cuối cùng là bị giáng chức (do thay đổi cơ cấu) - Về sức khỏe: vẫn bình thường - Về tình cảm: vợ chồng lục đục, không khí gia đình nặng nề - Về gia đình: bố đẻ cuối năm phát hiện bị ung thư phổi, đã phẫu thuật Nhờ bác và các anh chị xem giúp xem sang năm 2012 có sáng sủa không? qua lá số có thể biết tình hình sức khỏe của bố mẹ không? Xin cảm ơn
 3. Cháu chào bác Haithienha, Năm ngoái bác cũng xem qua lá số cháu và nói năm nay không được tốt về nhiều mặt (công việc, tiền bạc, sức khỏe). Cháu nghiệm từ đầu năm đến giờ đúng là chưa năm nào tệ như năm nay bác ạ. Về tiền bạc thì từ đầu năm đến giờ toàn mất tiền mất của, mà toàn mất trong những tình huống phải nói là rất vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, cứ như là được lập trình sẵn là sẽ mất ấy. Mà cháu là người khá là cẩn thận bác ạ, rất ít khi sơ ý. Vậy mà từ đầu năm đến giờ 3 lần mất tiền rồi bác ạ. Tiền thì kiếm chẳng ra mà toàn bị hụt đi thôi. Về công việc thì cũng chẳng đâu vào đâu. Cuối tháng 4 âm lịch vừa rồi, công việc của cháu có sự thay đổi. Sang chỗ mới thì gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác, chẳng đâu vào đâu. Đến bây giờ thì mới tạm thời danh chính ngôn thuận, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, công việc thì không tiến triển, mối quan hệ trong công ty thì phức tạp. Cháu thấy nản quá, đang có ý định muốn chuyển việc. Bác xem cháu có chuyển được ko? nếu được thì vào thời gian nào? Bác xem giúp cháu xem từ giờ đến cuối năm thế nào với ạ, cháu đang thấy bế tắc quá. Cháu cảm ơn bác Lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 4. Đúng rồi đó em, trong nhà chị là người nắm tiền bạc đấy, khoản nào chị nắm thì còn chứ đưa cho chồng là tiêu luôn. Chồng chị làm ra khoản nào đưa cho vợ thì còn, nếu giấu vợ giữ lại đầu tư chỗ nọ chỗ kia hoặc để tiêu riêng y như rằng là chẳng còn gì, đến khi mất hết thì vợ mới biết, chán ko thể tả em ạ. Chắc tại cung tài có sao Phá quân nên phá hết của. Nhà đất đang ở thì ko đứng tên chồng chị, còn một căn nữa bố mẹ chồng và em chồng đang ở thì ông ấy đứng tên một mình, vì thế ông ấy cũng hay cho anh em mượn để cầm cố vay ngân hàng mà vợ cũng ko biết. Em xem lá số của chồng chị sang năm có tốt hơn ko?
 5. Chị bị chân trái em ạ, tưởng bị rạn xương nhưng may là không phải, bị giãn dây chằng thôi, nhưng chân sưng to, máu tụ thâm tím hết cả cổ chân và bàn chân, đến giờ phần xây xát đã khỏi nhưng cổ chân vẫn bị chai cứng, tối nào cũng phải ngâm nước nóng cho nó mềm ra. Kể ra thì cũng đen, nhưng ngẫm lại trong 2 cái rủi trên vẫn có cái may. Vụ bị tông xe, chị đang đèo 2 nhóc (gọi là 2 nhóc nhưng đứa nào cũng bốn mấy kí rồi), lại đi xe dylan vừa cao vừa nặng, hên là ko bị ngã xe chứ ngã thì ko biết thế nào. Vụ bị mất trộm thì xe máy vẫn còn. Nên thôi cứ tự an ủi mình vẫn còn may chán. Em nói cẩn thận tháng 12 nữa à, ko biết vụ gì nữa đây. Em xem giúp lá số chồng chị từ giờ đến cuối năm có vấn đề gì ko? Cảm ơn em
 6. Cháu chào bác Haithienha, Trong topic trước bác có nói năm nay và qua năm sau gặp những chuyện không tốt về sức khỏe và tiền bạc. Năm sau thì chưa biết. Năm nay thì 9 tháng đầu năm mọi việc vẫn suôn sẻ như trong top lần trước cháu có noi. Còn mấy tháng nữa hết năm mà thấy bắt đầu đen đủi rồi bác ạ, mặc dù cũng chưa phải là lớn, nhưng mà xảy ra liên tiếp khiến cháu cũng thấy lo lo. Hai việc xảy ra gần đây nhất là: Vụ thứ nhất là cuối tháng 9 vừa rồi cháu bị tông xe, lúc đó cháu cũng thấy đau, nhưng nghĩ không có gì nghiêm trọng, qua hôm sau chân sưng tấy, đi lại khó khăn, cháu phải bó lá, hơn 2 tuần sau mới đi lại bình thường được. Vừa khỏi chân được mấy hôm thì hôm qua, trộm đột nhập vào nhà lấy mất 2 máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại di động của chồng cháu để dưới tầng 1. May là xe máy không mất dù chìa khóa cũng để gần đấy. Dù tai nạn và tài sản mất mát không quá lớn, nhưng cháu thấy chán quá, không biết từ giờ đến cuối năm và qua năm sau thế nào đây. Nhờ bác soi lại giúp lá số của cháu và của chồng cháu với ạ, có đúng là tháng này hạn mất của không ạ, không biết hạn này có gánh đỡ được hạn khác không ạ. Cháu cảm ơn bác. Lá số vợ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 7. Cảm ơn bác haithienha, bạn quoctuan và hhoangtt đã nhiệt tình tư vấn. Những luận giải của bác và mọi người đã cho cháu những thông tin quý giá trước khi quyết định đầu tư cũng như lưu ý giữ gìn sức khỏe. Hiện tại cháu cũng đã có chế độ ăn uống và tập luyện để nâng cao sức khỏe. Còn hạn đến mà ko tránh được thì cũng phải chịu thôi ạ. Nhưng biết trước thế này thì cháu sẽ thận trọng hơn. Cảm ơn những luận giải của hhoangtt, đã động viên tôi rất nhiều. Theo hhoangtt "bản mệnh cơ nguyệt đồng lương đều sáng không bị sát tinh xâm phạm lại có khoa lộc hợp thì không phải danh vọng thì cũng hẳn là tài lộc!", tôi thấy cũng có phần nào ứng với bản thân. Nói danh vọng thì hơi cao xa nhưng hiện tại tôi cũng có một chức vụ và vị trí công việc tốt, tiền bạc thì cũng có đồng ra đồng vào. Nói chung cuộc sống hiện tại trông lên thì chưa bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng hơn nhiều người. Thôi thì trời cho đến đâu thì cứ hưởng đến đấy! Bác haithienha ơi, đại vận kế tiếp của cháu có phải là đại vận tốt nhất ko ạ? Nếu vậy thì cháu phải tranh thủ tích lũy cho về già chứ các đại vận tiếp theo chắc là chán rồi. Theo bác cháu nên làm gì để có thể tận dụng cơ hội trong đại vận tiếp theo và để tích lũy phòng thân ạ?
 8. Vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Các luận giải của bác về giờ dần hoàn toàn đúng với cháu, cả hình dáng bản thân lẫn của chồng, về bố mẹ cũng đúng và thông tin về bệnh tật lúc nhỏ cũng đúng luôn. Vậy nếu đúng giờ sinh này thì mấy năm tới hạn nặng lắm phải ko bác? cháu thấy lo quá vì quả thật là gần đây và ngay trong năm nay, thu nhập của cháu cũng khá, đôi khi có những khoản bất ngờ mà mình ko nghĩ đến. Tuy vậy từ năm ngoái đến giờ cháu cũng có nhiều việc phải chi tiền nên làm ra nhiều và chi cũng nhiều bác ạ. Cháu sẽ suy nghĩ về ý định đầu tư, có thể cháu vẫn đầu tư nhưng mà chỉ một phần thôi. Nếu được thì tốt mà có mất cũng ko mất hết. Bác cho cháu hỏi hỏi có cách nào tránh hoặc giảm bớt hạn xấu được ko bác, về bệnh tật cũng như về tiền bạc. Hậu vận của cháu thế nào ạ? Mong nhận được hồi âm của bác, cháu xin cảm ơn.
 9. Bác haithienha kính mến, nếu như đúng lá số của cháu thì chắc chắn hạn đến thiên phủ ngộ thiên không sẽ phá sản. Vậy nếu cháu ko đầu tư thì liệu có giữ được tiền ko ạ? Cháu chỉ sợ là nếu đến hạn rồi thì ko mất tiền kiểu này cũng sẽ mất kiểu khác, cháu ko đầu tư nhưng cũng có thể có những việc bất ngờ xảy ra khiến mình phải hao tốn tiền bạc thì sao ạ? Theo bác cháu phải làm gì bây giờ? Giờ cháu lại có thêm băn khoăn ko rõ giờ sinh đã đúng chưa nữa. Cháu đã pm riêng nhờ bác xác định lại giờ sinh, nhưng cũng biết là bác bận nên cháu post lại lên đây để bác và mọi người tiện theo dõi giờ dần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 giờ mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cao 1,66m, da ngăm đen, mặt hơi dài, hàm răng nhỏ đều và tương đối trắng, tóc mỏng hơi quăn nhẹ. Cháu học ngành kỹ thuật nhưng ra trường lại ko làm đúng ngành nghề được đào tạo, nên cháu cũng phải học thêm rất nhiều, hiện tại đã có bằng cao học. Cháu lấy chồng năm 98, sinh con năm 99 và 2000. Bố mẹ cháu còn đủ cả, cháu có 1 em trai khá giỏi giang và thành đạt. Cháu rất mong sớm nhận được hồi âm của bác, cháu cảm ơn bác.
 10. Vâng, cảm ơn Quoctuan và ntpt đã giải đoán. Hôm qua đọc luận giải của bác Liễu Ngân Đình xong chưa kịp mừng thì hôm nay đọc được luận giải của 2 bạn thấy nản quá. Giờ chẳng biết thế nào nữa. Nói thật là mấy năm gần đây có tích lũy được ít tiền nên cũng muốn thử vận may xem thế nào. Thấy thiên hạlàm ăn ầm ầm, còn mình để tiền trong ngân hàng cũng thấy sốt ruột nhưng cũng chưa biết nên làm gì. Nhân tiện có cơ hội mà triển vọng có vẻ rất khả quan nên mới định rút hết tiền ra để đầu tư. Thế nhưng nếu tình hình mấy năm tới như 2 bạn nói mà bi bét thế thì nản quá, tôi cũng sợ mấy năm nay ki ca ki cóp được ít, đầu tư rồi lại trắng tay thì chết. Tuổi này mà không có khoản tích lũy, lại gây dựng lại thì không biết đến bao giờ, đã thế mấy năm tới lại còn ốm đau bệnh tật nữa. Có 1 điểm trùng nhau mà cả bác liễu ngân đình và 2 bạn đều nói là về sức khỏe đến 2012 phải cẩn thận, không rõ là lá số tử vi có thể hiện rõ là bệnh gì không nhỉ? Vẫn biết là vận hạn đến thì cũng khó tránh, nhưng không biết có cách nào làm giảm nhẹ đi được không?
 11. Dạ, cảm ơn bác Liễu Ngân Đình đã nhiệt tình giải đoán. Đúng là cháu có duyên với bác vì cháu cũng đã được bác giải đoán một vài vấn đề chung về công việc, tiền bạc ở chủ đề khác cũng khá lâu rồi. Lần này, những việc cháu hỏi cụ thể hơn và là những vấn đề mà cháu đang băn khoăn bác ạ. Về công việc thì ko phải là thầy bói nào nói mà là do thay đổi tổ chức trong công ty cháu. Sang năm chắc chắn là cháu sẽ có sự thay đổi công việc, cháu sẽ ko làm ở vị trí hiện tại nữa mà có thể chuyển lên tổng công ty hoặc là một công ty con hay chi nhánh của công ty. Hiện tại thì cháu đang được sếp trên ủng hộ và muốn cất nhắc vào một vị trí trên tổng công ty. Tuy nhiên thì từ nay đến sang năm cũng có thể có nhiều chuyện xảy ra vì thực tế năm vừa rồi công ty cháu nội bộ cũng rất lủng củng. Chính vì thế nên cháu mới băn khoăn và muốn biết xem vận năm sau của cháu có tốt không thôi ạ, để yên tâm thôi ạ. Nếu đen đủi không thuận lợi thì cũng biết là do vận hạn của mình để mà chấp nhận Về đầu tư hùn hạp bác nói thế là cháu yên tâm rồi ạ. ĐÚng là như bác nói "muốn lắm rồi" đến 90% rồi đấy ạ, nhưng mà vấn cứ muốn hỏi để quyết định nốt 10% còn lại. Nhiều khi 10% này lại có thể làm thay đổi tình hình thì sao nên cháu cứ hỏi cho chắc (hì, tính cháu cũng không được quyết đoán cho lắm, hay "thò thụt", nhất là những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thế nên như lần trước bác nói số ko giàu cũng phải). Về sức khỏe cháu sẽ lưu ý. Thực ra từ trước tới nay cháu chẳng ốm đau gì, sức khỏe nói chung là khá tốt, nhưng năm nay đúng là hơi có vấn đề nên cháu lo lắng. bác nói đến năm 2012 mới lo chuyện tò tí te là sao hả bác? cháu lo quá, ko lẽ lại die sớm thế? Số cháu càng già càng lụi thì tiêu cháu rồi, nhưng mà lụi về gì hả bác? không biết nếu lá số ông chồng cháu với các đại vận tương ứng các năm đó tốt thì có đỡ được tí nào không bác? Mong được bác chỉ giáo thêm. Xin cảm ơn bác
 12. Kính gửi các anh chị trên diễn đàn, Trước tôi đã có vài chủ đề tham vấn các anh chị trên diễn đàn và đã được mọi người tư vấn rất nhiệt tình. Hiện tại tôi đang có một số vấn đề muốn nhờ mọi người xem giúp : 1. Khoảng tháng 2-3 dương lịch năm 2011, công việc của tôi sẽ có sự chuyển đổi. Hiện tại thì triển vọng có vẻ rất khả quan, nhưng từ nay đến lúc đó cũng có thể có những thay đổi bất ngờ. Vì vậy nhờ mọi người xem giúp cho việc chuyển đổi đó có tốt đẹp và thuận lợi không? 2. Năm nay tôi có nên hùn hạp, đầu tư gì không? Tôi đang định dồn gần hết số tiền đang có ra để đầu tư vì cũng đang có cơ hội, nhưng cũng hơi lo lắng nên muốn được tư vấn thêm. 2. Sức khỏe của tôi các năm tiếp theo thế nào? Hiện tại tôi đang phải điều trị rối loạn nhịp tim, mặc dù không có nguyên nhân rõ rệt và cũng chưa nghiêm trọng, nhưng tôi cũng khá lo lắng vì phụ nữ ngoài 40 tuổi thường xuất hiện nhiều vấn đề không tốt về sức khỏe. Rất mong được mọi người tư vấn. Xin cảm ơn Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 13. Vâng, cảm ơn bác/anh chị wildladvender đã trả lời sớm. Tôi sẽ báo ngay để cô em biết để còn thu xếp cho kịp.