• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Li Feng

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Li Feng

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. ÂN SÂU Con người mà biết báo ân Tạo duyên khởi đức ,rất cần cho ta Đức ấy là đức vị tha Không còn vị kỷ ,thật là quí thay. Báo ân con tụng kinh này Trên ơn Quốc tổ cao dầy thương ban Cho con dòng máu Việt Nam Tâm hồn chim Lạc ,trí ngàn Rồng thiêng. Con ơn nòi giống tổ tiên Anh hùng dân tộc giữ gìn non sông Ơn cha mẹ ơn vợ chồng Ơn người ân phúc ơn đồng bào Ơn người yêu ghét con ơn Anh em bằng hữu họ hàng gần xa Cuộc đời chính trực gian tà Kinh ân giải nghiệp đường xa hóa gần. Lời quê mọc cánh chim thần Thành ra kinh nguyện báo ân cho đời Bông hoa như hé miệng cười Nén nhang linh dị như ngời khói hương. Trùng trùng duyên khởi giây vương Vị tha tha lợi là thương chính mình Báo ân ân báo thực tình Đức cao là tạo an bình cho nhau. Ơn nhà ơn nước thâm sâu Sẽ mang tội trọng hàng đầu: bội ân Chặt cầu bôi mặt manh tâm Lòng trung chưa tỏ gian thần thành tên. Lòng thành ngọn khói bay lên Biết bao nhân ảnh thần thiêng về cùng Trái tim con mái sen hồng Âm dương sống thác thủy chung một nhà. Hiếu trung truyền thống ông bà Thọ ân báo đáp mẹ cha dặn dò Người tri ân nghĩa không lo Thân an tạo phúc, đức nhờ tổ tông. Đã mang mạch sống tiên long Gắng mang ân báo Lạc Hồng mới hay Hạt kinh gieo xuống đất này Sẽ thành trụ đức chẳng lay chẳng mòn. Nghe kinh lắng dịu tâm hồn Nguồn ân trí tuệ lại tuôn dạt dào Tạ ơn đất nước đồng bào Ơn sâu đông hải trăng sao nghìn trùng. Tạ ơn những đấng anh hùng “Tí dân hộ quốc” chưa từng biết danh Tri ân những bậc cha anh Tiền nhân chưa phải danh nhân nước nhà. Hy sinh tính mạng vì ta Hy sinh tư lợi nước nhà phồn vinh Tư lợi không hại nước mình Lợi nhà hại nước thật tình không ham. Lợi nhà lợi nước rất cần Đó là cách mạng tinh thần Việt Nam Trong xây dựng hiện đang cần Cũng như chiến đấu tinh thần hy sinh. Tri ân vì nước quên mình Hoàng Sa hải đảo tận tình dân binh Khẩn hoang khai hóa đất lành Biển khơi nào khác đất liền miền Nam. Báo ân mới biết gia ân Người tri ân mới biết phần sẻ chia Có tình mới biết yêu vì Nâng niu trân trọng người tri tri tình. Còn như giả nghĩa giả hình Giả ân giả ái vị mình vô nhân Chưa từng bố đức thi ân Mà sao lại muốn báo ơn lạ đời. Niềm tin “cưỡng chế” nực cười Không nhân ái lại đòi người yêu ta Dó là phi nghĩa gian ma Cũng là kẻ cắp bà già gặp nhau. Biết nhân nghĩa mới bền lâu Có tình mới biết lối vào trái tim Biết suy mới biết trắng đen Biết ơn mới biết đường nên con người. Cũng từ hạt bụi luân hồi Hóa sinh rồi lại vào nơi cát lầm Lầm than điên đảo một vòng Chữ ân thọ, báo chưa xong kiếp người. Trải bao dâu biển cuộc đời Thăng trầm vật đổi sao dời luôn luôn Thọ ơn thời biết đền ơn Nước đi nước lại về nguồn hóa công. Biết ơn trời đất viên dung Mới hay dâu bể trùng phùng biệt li Phế hưng hưng phế thịnh suy Bất khả tri bất tư nghì cũng ơn. Biết ơn để biết trường tồn Ta còn dân tộc ta ơn suốt đời Dặn lòng báo đáp khôn nguôi Cháu con tiếp mãi ân người báo ân. Nay dù gặp bước khó khăn Kết đoàn hòa hợp sức thần cứu nguy Bằng không lỗi đạo bất nghi Bất trung với nước nói chi anh hùng. Báo ân ta báo thật lòng Kinh này con đọc tự trong tim mình Ngày đêm cầu khấn con xin Nghĩa ân con báo con đền từ nay. Báo ân sao lại quên thầy Không thầy chắc hẳn đố mầy làm nên Thầy đời thầy đạo bề trên Tôn vinh giáo dục phải nên trọng thầy. Lòng người dù có đổi thay Thì còn có hạt kinh này chứng tri Con đường Quốc đạo ân thi Quê hương đất nước sáng vì ngày mai.
 2. "Đại trường Ca Tình yêu " nhà thơ Mai Trinh Lửa Trời thiêu đốt con người. Lửa yêu làm đẹp cuộc đời nên thơ, Lửa Trời đốt cháy rừng mơ, Lửa yêu cảm hóa không ngờ - người yêu Văn minh nhân loại - lửa reo Cái nôi tiến hóa - bắt đầu lửa thiêng Thức ăn cho đến tài nguyên Bắt đầu từ lửa nhiệm huyền tìm ra Lửa nào bão chuyển phong ba Hay lòng hoa nở đó là lửa yêu. Yêu là phải đủ mọi điều, Yêu là phải nhớ, phải chiều, phải mong, Yêu là phải giữ trong lòng Những gì kỷ niệm đợi mong ngày nào Yêu là nguồn sống của nhau, Cùng nhìn một hướng cùng cầu hợp duyên, Duyên cầm sắt, lẽ đương nhiên, Nếu không thì cũng là duyên cầm kỳ. Bạn đời chẳng đặng, mong chi? Bạn tâm giao chẳng mong gì nữa đâu. Yêu là giữ mãi nguyện cầu, Tâm đầu ý hiệp cùng nhau nguyện làm Nguyện xây Đất Nước đàng hoàng, Quê hương giàu đẹp huy hoàng hơn xưa Yêu làm đời đẹp nên thơ! Yêu là sao để túi thơ cho đời! Thơ tình, tình bạn, tình người, Tình yêu trong sáng muôn đời còn yêu! Yêu là phải hiểu nhau nhiều, Phải đoán được ý những điều quan tâm, Yêu là muốn được hiến dâng, Những gì mình quý chẳng cần thiệt hơn. Yêu thì chẳng muốn ghen hờn, Ghen sao vẫn giữ được hồn người yêu, Yêu là người phải biết điều, Điều hơn lẽ thiệt kiệt keo làm gì? Yêu thì chẳng nói năng chi. Đồng tình, đồng cảm những gì ước mơ Tuy hai mà một mong chờ Cùng nhau hiệp nhất từng giờ từng giây! Yêu thì như dại như ngây Như diều gặp gió như cây liền cành Yêu mong sớm được ngày lành, Những gì quí nhất để giành cho nhau, Yêu thì mong ước nguyện cầu, Mong sao ý hợp tâm đầu hợp duyên, Mong sao những chuyện tư riêng, Cùng nhau chia sẻ những niềm đắng cay, Yêu nhau như đắm như say, Bảo sao nghe vậy đâu hay thế nào! Sớm hôm chẳng hiểu làm sao? Cứ như ta bị hút vào nam châm, Nam châm hút mạnh khi gần, Còn yêu lại hút mạnh dần từ xa, Ái lực tăng sức cho ta, Như nguồn suối nóng như là thuốc tiên, Thuốc tiên hiệu quả thấy liền Yêu thì lại khiến ta ghiền ta say, Mê say lại thật là hay! Say mà vẫn tỉnh chẳng say chút nào, Tình yêu kì diệu làm sao! Không thể diễn tả thế nào ra đây! Yêu mà đạt đạo mới hay, Yêu mà mù quáng biết ngày nào khôn, Yêu thì tình lớn tình con, Tình yêu đôi lứa chẳng còn tình chi? Chẳng là tình nhỏ là gì! Có khi hạnh phúc, có khi nát lòng, Thói đời hờn giận mất khôn, Nhỏ nhen thì dễ tính đường thiệt hơn, Vợ chồng tương kính như tân, Đâu ai giữ đượcthanh xuân ngày nào, Cho nên tình lớn chí cao. Cùng nhìn một hướng làm sao đi cùng, Con đường xây dựng quê hương, Con đường nhân ái yêu thương đồng bào, Con đường cách mạng gian lao, Con đường vận động làm sao đại hòa, Con đường thù hận bỏ qua! Con đường đất nước tiến xa phú cường, Con đường biển lớn muôn phương, Con đường đa dạng ta thường phát huy, Con đường bác ái từ bi, Con đường “bầu bí” ta đi tới cùng, Con đường tử tế thật lòng, Con đường trung thực mà không gian tà, Con đường ta vẫn là ta, Con đường đi tới bài ca vuông tròn, Con đường đại nghĩa chí nhân, Con đường muôn sự của chung thật là, Con đường về tắm ao ta, Dù trong dù đục quê nhà vẫn hơn, Con đường vinh nhục dại khôn, Con đường sống chết thiệt hơn định phần. Con đường tiến dũng tín nhân, Con đường quốc đạo mười phân vẹn mười, Con đường Quốc tổ giống nòi, Đồng bào đồng bọc ta thời thương nhau, Con đường nhân ái nêu cao Đại hòa dân tộc làm sao tới gần. Con đường thượng võ tinh thần, Con đường cách mạng tâm thân phải làm, Con đường thiên lý gian nan, Tử qui sính ký vô vàn yên tâm, Con đường vạn giáo đồng nguyên, Hòa giải hòa hợp thành giềng mối chung, Con đường đạo lý tương ân, Nếu ta tuân thủ thung dung trọn đời, Con đường khoa học ai ơi, Những điều mới lạ làm tươi nhân loài, Mục đích ấy chớ đơn sai, Chỉ vì tham vọng của loài phi nhân, Chúng ta sống đẹp sống gần, Con đường truyền thống tinh thần Việt xưa, Thê giới phẳng ta hiện giờ, Quan niệm đó giúp chạy đua tinh thần, Con đường phát triển thêm gần, Văn minh nhân loại góp phần cho ta, Ta không lầm lẫn tinh hoa, Mong sao giúp nước non nhà phồn vinh, Phát huy vốn quí nước mình, Phải là chiến sĩ hòa bình mới hay, Con đường bằng phẳng chông gai, Bàn chân ta để dấu hoài ngày sau, Chúng ta đi với nguyện cầu, Tình yêu sức bật, trước sau một lòng, Tình yêu thì vẫn thủy chung Dân tộc trên hết mặn nồng như xưa, Bao nhiêu hòai bão ươc mơ Trở thành lí tưởng Đại hòa trong tim, Con đường sáng, giấc mơ tiên, Con đường vui trải mấy miền cỏ hoa, Con đường hiện thực giấc mơ, Con đường sống để làm thơ yêu đời, Đường Tự do nối chân trời, Đường tình yêu nối tim người với ta Cùng chung nhịp đập giao hòa Cùng chung đại nguyện sống là dấu son Đường tình yêu trải nước non, Điểm xanh cuộc sống tô hồng Quê hương, Quê hương muôn vạn con đường, Qui về một cội một nguồn Việt Nam, Con đường thoát khỏi nghèo nàn, Con đường phát triển Việt Nam phú cường, Con đường làm đẹp quê hương, Con đường vọng ngoại hết đường sống dai, Con đường quí trọng hiền tài, Con đường tiến tới tương lai vững bền, Con đường nhân chủ làm nền, Con đường dân chủ dựng nên cơ đồ, Con đường độc lập tự do, Con đường hạnh phúc ấm no phú cường Ấy là gìn giữ thiên lương Noi theo đạo sống tấm gương Đại Hòa Đường Quốc Đạo - Khải hoàn ca Con đường bản sắc đậm đà Việt Nam, Con đường bảo vệ giang san, Anh hùng hào kiệt hiên ngang giữ gìn, Con đường quyết tạo niềm tin, Con đường vương đạo văn minh tuyệt vời, Bá đạo quyết bỏ ai ơi, Nói thì làm thật chẳng lời nào sai, Làm trai cho đáng nên trai, Giữ lời - xứng bậc anh tài mày râu Tầm nhìn dân tộc làm đầu Mục tiêu phải đạt mau mau hùng cường Không ai làm nhục quê hương Khiến cho tụt hậu coi thường nước Nam Nguy cơ bắc thuộc phải bàn Phải tính phải toán kỹ càng người ơi. Con đường đã rõ mười mươi Dù cho nghịch cảnh ta thời cứ yêu, Tùy duyên tùy cảnh yêu nhiều, Tùy thời vẫn giữ những điều ước mong, Dù cho xa cách muôn trùng, Cũng đừng vì thế hết cùng yêu nhau, Nếu không thỏa nguyện ước cầu, Nhìn cùng một hướng yêu nhau thật lòng, Tình yêu dù lớn dù con, Dù sao ta vẫn hẵng còn yêu nhau, Tình yêu mới thật nhiệm mầu, Phải gìn giữ nó trước sau một lòng!
 3. Cậu Bé Sao Hỏa đưa Ra Cảnh Báo 2013 Cộng đồng mạng đang xôn xao vì những lời cảnh báo của đại họa toàn cầu năm 2013 của một cậu bé có biệt danh là người sao Hỏa. Trang tin Pravda của Nga đưa tin ngày 5/12, về việc cậu bé Boriska Kipriyanovich, 12 tuổi, và những lời tiên đoán của cậu về năm 2013. Cậu đã từng nói, năm 2011 trái đất sẽ có 3 lần thiên tai chỉ riêng trên đại lục và năm 2013 sẽ là một trận đại hồng thuỷ. Những tiên đoán này được cậu bé 12 tuổi đưa ra và ghi lại thành một đoạn video. Boriska đã nói rằng một thiên tai lớn đầu tiên sẽ dội xuống một đại lục của địa cầu vào năm 2009. Cậu cũng cảnh báo năm 2011 sẽ xảy ra 3 lần thiên tai lớn trên một đại lục. Thậm chí, theo như lời nói của cậu bé sao Hỏa, năm 2013 thiên tai khủng khiếp sẽ khiến trái đất đứng trước nguy cơ diệt vong. Boriska đưa ra những dự đoán về đại thiên tai trong năm 2013 Hiện tại đoạn video kéo dài 1 tiếng ghi lại những lời nói cảnh báo của Boriska đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Các cư dân mạng đều tỏ ra băn khoăn, không biết nên tin hay không tin những lời nói này. Sinh vào tháng 1 năm 1996, Boriska là một đứa trẻ rất khác biệt. Từ nhỏ cậu đã không hay khóc và hầu như không mắc bệnh. Khi mới 8 tháng, cậu đã bắt đầu nói và trước lúc 3 tuổi đã giải thích được những điều liên quan tới vũ trụ. Khi báo chí phỏng vấn một tiến sĩ về cậu bé Boriska, ông đã nói: “Tôi tin những nhà nghiên cứu khoa học có quyền uy trên thế giới sẽ không thể bỏ qua những điều cảnh báo về tương lai thế giới và vũ trụ mà Boriska đã nói”.
 4. Con người hoàn toàn có thể dự đoán tương lai 27/11/2010 07:22 (GMT +7) Theo các nhà khoa học, thuật siêu linh không chỉ là "trò chơi" của các ông thầy bói. Rất nhiều người trong số chúng ta cũng có khả năng siêu linh như vậy, tức là có thể "dự đoán tương lai." Để chứng minh cho kết luận của mình, các nhà khoa học đã tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất, họ yêu cầu các đối tượng ghi chép từ mới. Sau đó tiếp tục yêu cầu các đối tượng thí nghiệm bằng mọi cách có thể để hồi tưởng lại càng nhiều từ mới càng tốt. Tiếp theo, họ lựa chọn ngẫu nhiên một nhóm từ trong số những từ các đối tượng được yêu cầu ghi nhớ và in nhóm từ này ra. Kết quả cho thấy, một số đối tượng dễ dàng ghi nhớ nhóm từ, trong khi một số khác lại rất khó ghi nhớ. Vanga được xem như nhà tiên tri lỗi lạc với những dự đoán chính xác của mình. Điều gây ngạc nhiên là những từ các đối tượng thí nghiệm ghi nhớ đều là những từ nằm trong số những từ đã được in ra, trong khi các đối tượng thí nghiệm không biết được trước số lượng từ được các nhà khoa học đã in. Điều này cho thấy sự kiện xảy ra trong tương lai (tức các từ được in ra) đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của các đối tượng thí nghiệm. Tại thí nghiệm thứ hai, các nhà khoa học cho học sinh xem một bức ảnh trên màn hình máy tính. Trong bức ảnh có hai rèm cửa, một trong số hai rèm cửa có cất giấu một bức ảnh khiêu dâm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nhiều đối tượng lựa chọn rèm cửa có chứa ảnh khiêu dâm. Đây không thể giải thích một cách đơn giản là do sự "ngẫu nhiên", bởi bức ảnh khiêu dâm xuất hiện ở rèm cửa nào hoàn toàn là do sự sắp xếp ngẫu nhiên của máy tính. Hơn nữa, sự lựa chọn này xuất hiện sau khi các đối tượng thí nghiệm đã thực hiện sự lựa chọn của mình. Trong số những người tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, những học sinh này trên thực tế đã ảnh hưởng đến sự kiện phát sinh trong tương lai. Các kết quả thí nghiệm cho thấy chúng ta không thể giải thích một cách đơn giản các hiện tượng trên thuộc về "sự ngẫu nhiên thuần túy." Giới khoa học cần phải giải phóng tư tưởng và có thái độ mở đối với khả năng tồn tại của sức mạnh siêu nhiên. Theo TTXVN
 5. Kiểu này chắc phải tổ chức karaoke mừng Đại Lể Phần 1 :Bác Thiên sứ phải ra hát tặng các nhà "pha học " bài "Hà nội những đêm trở gió" . Phần 2 các bác ấy tặng lại bác bài "Im lặng đêm Hà Nội " Ps: Đang mặt vest hút thuốc, mân mê món gió mùa đông bắc đã về...........lúc này là 15h40
 6. Triết lý của người học võ Ông vẫn nhớ như in câu chuyện võ học mà ông từng may mắn được đàm đạo cùng với Bác. Sau lần biểu diễn võ cho người xem ở sân vận động Hàng Đẫy, có lần Bác đã mời ông vào nơi mình ở. Tại đây, thấy Bác đang mải miết tập quyền cước, ông buột miệng hỏi: "Dạ thưa, Bác cũng tập võ Tàu?". Nghe câu hỏi của ông, ngừng tập Bác quay sang từ tốn: "Sao chú lại hỏi thế?". "Dạ, cháu thấy bài quyền Bác đang tập có xuất xứ từ Trung Quốc". "Đúng, chú nói đúng rồi! Đây chính là bài quyền bác học được của người Trung Quốc, nhưng không thể gọi là võ Tàu được!". "Thế gọi là võ Trung Quốc, thưa Bác!". "Chú nói thế cũng không phải, mà phải gọi là võ Việt Nam!". Câu khẳng định của Bác làm ông ngạc nhiên, không hiểu. Thấy vẻ bối rối của ông, Bác khẽ mỉm cười, kéo ông ngồi xuống, Người nói: "Nhà chú có ao thả cá, nhà hàng xóm của chú cũng có ao thả cá. Một hôm, trời mưa, nước lớn, cá nhà chú tràn sang ao nhà hàng xóm thì chú có sang đó mà nhận hay đòi lại cá nhà mình được không? Võ cũng vậy, từ Trung Quốc chảy xuống nước ta thì phải gọi là võ ta chứ!". Triết lý đơn giản nhưng vô cùng chí lý của Người khiến ông suy nghĩ. Thấy thế, Bác liền vỗ vai, thân mật: Chú là người giỏi võ, chú phải cố gắng làm sao để cả dân tộc ta học được võ, có thế thì mới có sức khoẻ để bảo vệ và kiến thiết đất nước! Phong trào học võ, rèn luyện sức khoẻ phải nở như hoa!. Ông bảo, chỉ một lần gặp ấy thôi, ông đã phục sát đất sự uyên bác của Bác Hồ, người mà ông cả đời kính trọng, quý yêu.
 7. "Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?" Một người đàn ông đi làm về muộn, rất mệt mỏi và căng thẳng. Cậu bé con mới lên 7 đang đứng đợi người cha yêu dấu trở về nhà ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy cha, cậu bé lại gần, ôm lấy và rụi đầu vào người cha. Bất ngờ cậu bé hỏi: "Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?" Người cha vừa thoát khỏi một đống công việc bừa bộn rất bực mình về câu hỏi của cậu bé. Ông thoáng nghĩ đó không phải là việc của trẻ con. Tuy nhiên cậu bé cứ khăng khăng muốn biết mỗi giờ người cha của mình kiếm được bao nhiêu. Cuối cùng, người đàn ông cũng nói cho cậu bé biết rằng mỗi giờ ông chỉ kiếm được 20 đô. Cậu bé con suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: "Bố ơi, bố có thể cho con vay 10 đô được không ạ? Người cha lúc này trở nên tức giận không kiềm chế nổi mình. Ông nghĩ rằng con mình lại muốn vòi vĩnh những thứ đồ chơi xa xỉ hay một thứ gì khác mà ông phải đánh đổi hàng giờ làm việc mệt nhọc mới có được. Ông mắng: "Con thật là ích kỷ đấy, con biết bố đã phải làm việc như thế nào không? Đi về phòng ngay đi!" Cậu bé mắt ươn ướt khi thấy thái độ giận dữ của cha, cậu lầm lũi đi lên phòng. 1 tiếng sau, người cha cảm thấy đã nguôi giận phần nào và bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của đứa con. Ông nghĩ chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm thì cậu mới xin ông 10 đô như vậy vì chưa bao giờ cậu bé hỏi xin tiền. Người cha lặng lẽ đi lên phòng đứa con và gõ cửa. "Con còn thức không con trai?" Cậu bé thổn thức: "Chưa bố à." Người cha chậm rãi: "Bố nghĩ rồi, có lẽ bố đã hơi nóng. Bố đi làm cả ngày nên mệt quá. Bố cài 10 đô của con vào cánh cửa rồi nhé!" Cậu bé lao ra cửa, nhìn bố, mỉm cười. Cậu chạy vào phòng, lật gối lên và mang ra cho người bố 1 xấp tiền lẻ và hào hứng: "Bố ơi, bây giờ thì con có đủ tiền rồi." Người cha nghiêm khắc nhìn con, ông gằn giọng: "Tại sao con vẫn muốn bố cho tiền trong khi đã có?" Đứa con ngây thơ: "Vì con chưa đủ tiền mà." Nó nhanh nhảu: "Bố ơi, giờ con đã có đủ 20 đô rồi. Bố ơi, con có thể mua được 1 tiếng làm việc của bố. Mai bố nhớ về nhà sớm hơn 1 tiếng ăn cơm với con nhé." Người cha sững lại, cố kìm dòng nước mắt. Ông ôm cậu bé vào lòng và nói: "Bố thực sự xin lỗi con trai yêu quý!"
 8. Một loạt thiên tai trong 24 giờ - Sự trùng hợp bất thường? 4 trận bão nhiệt đới, 2 trận động đất mạnh kèm theo sóng thần, tất cả đều xảy ra ở quanh khu vực Tây Thái Bình Dương và Nam Á chỉ trong vòng có 24 giờ. Vậy chúng có liên quan đến nhau? Hình ảnh sóng thần tiến vào sân bay quốc tế Tafuna, thủ phủ Pago Pago, American Samoa, ngày 29/9. Theo nhà khí tượng học, kiêm nhà sản xuất thời tiết của hãng thông tấn CNN Brandon Miller, những hiện tượng trên rõ ràng là không phải không có tiền lệ trong các hệ thống nhiệt đới. “Tháng 9 biểu trưng cho đỉnh điểm của hoạt động ở các vùng nhiệt đới khắp thế giới. Bản thân vùng Tây Thái Bình Dương mỗi năm phải hứng chịu nhiều trận bão nhiệt đới hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chính vì vậy mà việc có tới tận 4 trận bão cùng ập đến khu vực vào cùng một thời điểm không có gì khác thường”, ông nhận xét. Có lẽ điều đáng chú ý ở đây là 2 trận động đất lớn, một trận 8,3 độ gần Samoa ngày 29/9 và tiếp theo đó là một trận động đất 7,6 độ richter ở tây Indonesia. Tâm chấn của 2 trận động đất này nằm cách nhau 7.600km, nhưng Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đã từ chối cho biết liệu chúng có liên quan gì đến nhau hay không. Ông Miller cho hay: “Chúng tôi chỉ thấy trung bình có khoảng từ 5-10 trận động đất với cường độ kiểu này trên toàn cầu mỗi năm. Vì vậy 2 trận động đất xảy ra trên cùng một khu vực trong vòng có 18 tiếng đồng hồ có vẻ như khá trùng hợp”. Trái đất được bao phủ bởi những mảng kiến tạo khá mỏng, tạo nên lớp vỏ bên ngoài của trái đất – còn được gọi là thạch quyển. Tất cả những mảng kiến tạo này đều liên kết với nhau và liên tục chuyển động, tạo ra áp lực dọc các đường ranh giới giữa chúng. Động đất xảy ra khi áp lực này đạt tới đỉnh điểm nguy hiểm, giống như một sợi dây cao su khi bị kéo tới điểm giới hạn sẽ bị đứt. Khu vực xảy ra 2 trận động đất mạnh liên tiếp trong vòng 24 giờ. “Đó có vẻ như là lý do khiến một trận động đất lớn ở một địa điểm có thể tạo ra thêm lực cần thiết cho một địa điểm khác gần đó, kéo sợi dây cao su tới điểm đứt, gây ra một trận động đất khác nữa”, ông Miller giải thích. Một điều khó hiểu nữa là: Cả hai trận động đất này đều xảy ra ở dọc những điểm cuối đối diện nhau của cùng một mảng kiến tạo, mảng Úc. Mảng kiến tạo Úc này giáp giới với mảng Thái Bình Dương về phía đông (trận động đất ở Samoa xảy ra dọc đường biên này) trong khi ở phía tây, nó giáp với mảng Á – Âu. Rất nhiều mảng kiến tạo này bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương, tạo nên một vòng cung động đất, núi lửa, được biết đến là “Vành đai lửa”. Vành đai này thực chất có hình vành móng ngựa rộng 40.000km, nơi “quy tụ” hầu hết các hoạt động núi lửa của trái đất ở trên mực nước biển và hầu hết các trận động đất của thế giới. Vậy trận động đất ở Samoa có giúp thúc đẩy động đất ở Indonesia? “Chúng tôi không thể nói chắc chắn, nhưng có vẻ điều đó rất có lý”, Miller nhận xét. “Các nhà khoa học chắc chắn sẽ nguyên cứu những điều này và cố gắng tìm mối liên hệ có thể xâu chuỗi chúng với nhau, với một đích cuối cùng là một ngày nào đó có thể đưa ra được cảnh báo trước các trận động đất chết người như thế này”. Số người thiệt mạng trong 2 trận động đất mới đây của Indonesia có thể lên tới hàng ngàn. Trận động đất lớn nhất từng đo được là trận động đất mạnh 9,5 độ richter xảy ra trong vành đai dọc bờ biển Chile. Sau đó nó đã tạo ra sóng thần giết chết khoảng 2.000 trước khi “toả ra” làm 61 người ở Hawaii và 122 người ở Nhật Bản thiệt mạng. Hồi tháng 12/2004, trận động đất đo được ít nhất là 9 độ richter đã làm rung chuyển bờ biển ở đầu phía bắc đảo Sumatra, Indonesia, gây ra một trận sóng thần khủng khiếp ở Ấn Độ Dương, khiến hơn 200.000 người ở 11 quốc gia thiệt mạng. Sức tàn phá của nó đối với Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka là vô cùng thảm khốc. Trong khi đó, đợt phun trào núi lửa khủng khiếp nhất trong lịch sử gần đây là ở Krakatoa, Indonesia vào tháng 8/1883. Nó đã gây ra sóng thần cao tới 40m, ập vào các hòn đảo gần đó, phá huỷ hàng trăm làng mạc, giết chết hàng chục ngàn người. Phan Anh Theo CNN
 9. Indonesia lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2 - Đảo Sumatra của Indonesia sáng nay tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất mạnh, chỉ chưa đầy một ngày sau trận động đất 7,6 độ richter chiều qua, tàn phá nhiều khu vực của hòn đảo này, khiến số người thiệt mạng đã tăng lên 467. Một trung tâm thương mại ở Padang đã bị sập sau trận động đất chiều qua. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay, trận động đất sáng 1/10 mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào lúc 9h31 giờ địa phương ở độ sâu 24km, cách thành phố Padang trên đảo Sumatra khoảng 240km về phía nam. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại từ trận động đất thứ 2. Trận động đất thứ nhất mạnh 7,6 độ richter (Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ban đầu cho biết trận động đất mạnh 7,9 độ richter) xảy ra vào 17h16 phút giờ địa phương ngày 30/9 ở độ sâu 80km, cách thành phố Padang khoảng 53 km về phía tây bắc. Các quan chức địa phương cho hay, ít nhất 200 thi thể đã được tìm thấy sau trận động đất đầu tiên, vốn gây lở đất và mất điện trên diện rộng. Hàng nghìn người được cho là vẫn bị mắc kẹt trong những tòa nhà đổ sập - trong đó có các bệnh viện, một khách sạn và một phòng học. Số người thiệt mạng được dự báo còn gia tăng. Tugiyo Bisri, quan chức thuộc Trung tâm khủng hoảng của Bộ xã hội Indonesia, vừa cho hay số người thiệt mạng trong trận động đất 7,6 độ richter chiều ngày 30/9 đã tăng lên đến 467. Ngoài ra, 421 người khác bị thương rất nặng. Trận động đất chiều qua đã gây ra các vụ hỏa hoạn, làm hỏng nhiều tuyến đường, gây mất điện và thông tin liên lạc tới Padang - thành phố ven biển với khoảng 900.000 dân - bị tê liệt. Hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa trong hoảng loạn do lo sợ sóng thần. Người dân tại thủ đô Jakarta, cách Padang khoảng 940km, chiều qua cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Nhiều tòa nhà tại các quốc gia láng giềng như Malaysia và Singapore cũng bị lắc lư, khiến các nhà chức trách địa phương phải ra lệnh sơ tán người dân khỏi các khu nhà cao tầng. Tại Padang, thủ phủ của tỉnh Tây Sumatra, trận động đất mạnh tới nỗi người dân phải nằm ngồi sụp xuống đất để tránh bị ngã. Trẻ em la hét khi hàng nghìn người lũ lượt kéo nhau đi sơ tán khỏi khu vực ven biển. Ô tô, xe máy xếp thành hàng dài trên những tuyến phố, còi xe inh ỏi. Còn nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Phát ngôn viên Cơ quan quản lý thảm hoạ Indonesia, Priyadi Kardono, cho biết ít nhất 500 ngôi nhà tại Padang đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. 200 thi thể được tìm thấy trong các đống đổ nát tại đây. Tuy nhiên, chưa rõ quy mô của thiệt hại tại các khu vực xung quanh do thông tin liên lạc bị cắt đứt. Thống đốc thành phố Padang đã đưa ra lời kêu gọi trợ giúp các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất trên đài phát thanh el-Shinta của Indonesia. "Chúng tôi có quá nhiều nạn nhân... và thiếu nước sạch, điện, thông tin liên lạc. Chúng tôi thực sự cần sự trợ giúp. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tới Padang để tìm kiếm các thi thể và trợ giúp những người bị thương", Thị trưởng Padang Fauzi Bahar nói. Ông Bahar cho biết thêm, riêng tại Padang, hàng trăm người đã bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập, trong đó có 1 khách sạn 4 sao. Những tòa nhà khác bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng là các bệnh viện, nhà thờ, một trường học và một trung tâm mua sắm. Các quan chức cho hay, trận động đất hôm qua là một trong những trận động đất mạnh nhất tại Indonesia trong vài năm gần đây và có thể còn mạnh hơn cả trận động đất hồi năm 2006 làm hơn 5.000 người thiệt mạng. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất. Hồi năm 2004, một trận động đất rất mạnh ở ngoài khơi Sumatra đã gây ra trận sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở châu Á, trong đó Indonesia thiệt hại nặng nề nhất về người. An Bình Theo AP, BBC Chênh lệch thời gian 49 ngày với dự đoán của năm 2009
 10. Thảm họa từ chủ quan và dự báo sai Về vùng đông Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi hay ra đảo Lý Sơn bây giờ, “tan hoang” là cảm nhận rõ nhất. Đây là những nơi mà bão số 9 vần vò tan nát. Chủ quan cộng với dự báo sai trở thành thảm họa đối với người dân vùng này. Giông tố trong lòng người Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thiệt hại của đảo, giọng ông như thất lạc giữa những con số: 500 hec ta hành và hoa màu bị cát biển vùi lấp, 18 tàu đánh cá dù đã neo đậu vào cảng vẫn bị sóng nhấn chìm, cầu cảng cá Lý Sơn - chiếc phao cứu sinh của hai vạn dân trên đảo đã bị sóng “hớt” mất phần chữ T, chỉ còn đường dẫn ra cầu cảng. Dọn dẹp cây đổ trên đường phố Quảng Ngãi sáng ngày 30/9 (Ảnh: T.Đ) Sóng mạnh đến mức, những cọc sắt to bằng nắm tay vẫn bị “bóp” cong queo! Nhưng đau thương nhất là 29 ngư phủ, công dân của đảo, đi trên hai tàu đánh cá vào cách đảo 8 hải lý lúc 8h sáng ngày 29/9 nhưng đến chiều 30/9 vẫn bặt tín vô âm. “Chắc họ đã chết cả rồi”, ông Huyện nói trong vô vọng. Hai tàu này đánh cá ở khu vực Hoàng Sa, hay tin có bão thì chạy thục mạng. Họ nghĩ bão vào Quảng Trị như dự báo chứ nếu biết bão vỗ mặt Quảng Ngãi như thực tế thì việc gì họ phải cắm cổ chạy vào… tâm bão để phải trả giá! Bây giờ, những người đàn bà trên đó lại dõi mắt khơi xa với hy vọng nhỏ nhoi là chồng con họ bị trôi dạt đâu đó. Trời đất đã yên nhưng trong lòng người, giông tố lại nổi lên! Hòn đảo xinh từng đẹp là thế, mà giờ như đi lạc vào miền hoang đảo nào đó: Không lá cây ngọn cỏ, những ngôi nhà tan nát, những mảnh vườn bị vùi dập sau mưa. Không biết đến bao giờ Lý Sơn mới phục sinh cái màu xanh từng quyến rũ bao du khách. Ở làng Phước Thiện Làng Phước Thiện, bên hông khu đô thị mới Vạn Tường, nằm sát nách Nhà máy lọc dầu Dung Quất, mặt hướng ra biển, như vừa trải qua một trận rải thảm của B52 thời chiến tranh. Không một ngọn cây nào còn lá! Nhiều gia đình chỉ còn mấy tấm tôn rách (Ảnh: T.Đ) Vì là nằm sát biển bên bão vỗ trực diện khiến Phước Thiện là địa phương chịu trận nặng nhất của cơn bão - chỉ đứng sau đảo Lý Sơn. Trưởng thôn Phước Thiện, Tiêu Viết Thanh thở dài: “Thôn có trên 1.100 ngôi nhà thì có đến 800 nhà bị bão “bóc” mất tôn hoặc là đánh sập. May nhờ có Trường Dạy nghề Dung Quất mà trú chứ không chết sạch rồi”. Bà Nguyễn Thị Đào là vợ của người xấu số duy nhất trong bão số 9 ở làng Phước Thiện, ông Bùi Phước Tình (58 tuổi), kể trong nước mắt: “Hai vợ chồng vừa ăn xong gói mì tôm thì bão tới, ông bảo tui đi trước vô núp trong Bệnh viện Dung Quất. Tui vừa bước ra sân đã nghe đánh ầm. Nhìn lại thấy cả tấm vách nhà đã đè lên người ổng rồi”. Làng Phước Thiện chỉ có một mình ông Tình tử nạn, song bão vẫn đang thổi liên hồi kỳ trận vào những ngôi nhà nghèo. Bây giờ, cứ một ngôi nhà “lành” thì đùm 3-4 gia đình “rách”, trong lúc các phương tiện sản xuất hầu như bị sóng đánh chìm. Một số vùng, trẻ em vẫn phải sử dung mì tôm sống vì không điện, không nước (Ảnh: T.Đ) Tỉnh Quảng Ngãi đã cấp 1 tấn mì tôm cho làng nhưng đó chỉ là hạt muối đang bỏ vào biển cả mà thôi. Chủ quan + Dự báo sai = Thảm họa! Trong cuộc “giao ban nóng” sáng sớm ngày 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối “nổi nóng”: “Chúng ta không thể chấp nhận kiểu dự báo như bên khí tượng vừa rồi. Bệnh chủ quan cộng với dự báo sai đã đưa đến những hệ lụy ghê gớm”. Hệ lụy đó là, rất nhiều người dân cứ nghĩ bão sẽ vào Quảng Trị như “dự báo” của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chứ không nghĩ bão sẽ đáp úp Quảng Ngãi. Thế là cứ “tà tà”. Trên 1 ngàn gia đình làng Phước Thiện, đến khi bão thốc vào nhà mới chạy giạt vô Trường Dạy nghề Dung Quất. Họ đi tay không còn bỏ lại tất cả, giao phó cho ông trời. Vì vậy, mới núp bão một buổi đã “la làng” khắp nơi vì đói! Cũng cứ nghĩ Quảng Ngãi chỉ “chịu ảnh hưởng” như “nhà khí tượng” đã dự báo nên rất nhiều tàu đánh cá cắm cổ chạy vào các cảng của Quảng Ngãi. Chạy nhanh thì thoát, chạy chậm như 2 tàu ở Lý Sơn thì vĩnh viễn không bao giờ cập cảng được nữa! Tệ đến mức, bão đã kết thúc lúc 2h30 chiều 29/9 mà bản tin đọc lại của “nhà khí tượng” trên VOV lúc 16h vẫn cứ nói: “Bão sẽ đổ bộ vô Quảng Nam - Quảng Ngãi tối nay!”. Dự báo luôn luôn sai số, song sai đến mức ấy thì không còn là “dự báo” nữa mà là quan liêu vậy. Trả giá cho sự quan liêu ấy dĩ nhiên là người dân chứ không ai khác. Nếu trong lòng còn chút tự trọng các vị lãnh đạo của cơ quan dự báo khí tương này nên từ chức , chỉ e là một chút tự trọng cũng không còn.....
 11. 2009 * Ngày 25 tháng 1: lớn của trận động đất 8,2 độ lớn tại Kobe, một nửa triệu thương vong. * Tháng hai: 8,9 cường độ trận động đất lớn ở San Francisco, Hoa Kỳ * Ngày 24 tháng 8: cường độ 8,9 (8,2?) Của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ về phía tây nam; Istanbul bị tàn phá * 25 tháng 8: Động đất 8,2 độ lớn ở Lệ Giang, Trung Quốc * Ngày 03 tháng 9: hurricane lớn nhất của Mỹ kể từ bão Katrina để tấn công New Orleans * Tháng mười một: chính trận động đất ở Nhật Bản, hàng ngàn người chết * 16 tháng 12: 7,8 độ lớn (7,3) trận động đất ở Sumatra? 2010 * Ngày 20 tháng 1: Động đất 7,1 độ lớn ở Colombia * 14 tháng 5: một trận động đất 7,7 độ lớn ở Tokyo * Ngày 15 tháng 6: Mỹ sụp đổ thị trường chứng khoán; thế giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế * Ngày 15 tháng 9: 8,4 cường độ trận động đất lớn ở Tokyo (Great Kanto Earthquake) * 02 Tháng Mười Một: một trận động đất 7,9 độ lớn tại Algeria. * Nhiệt độ trung bình đạt đến 59 độ ở Châu Phi, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. * Tác động của mực nước biển tăng lên bắt đầu được cảm nhận ở các khu vực ven biển trên toàn thế giới * Một số người bắt đầu thay đổi mindsets của họ; tâm linh trở nên quan trọng hơn 2011 * Ngày 17 tháng 2: một trận động đất 7,8 độ lớn tại Afghanistan * Tăng tốc độ nóng lên toàn cầu; bush / cháy rừng hung hăng * Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại Trung Đông do một ổ dịch của chiến tranh * Nhật Bản của nền kinh tế là không * Ngày 08 tháng 10: có hiệu quả điều trị bệnh ung thư được phát hiện; một vi-rút mới "Els" xuất hiện * Bùng phát của dịch cúm gia cầm giết chết lên tới 73 triệu người vào năm 2013 2012 * 31 tháng 7: núi lửa phun trào trong Krakatau ở Indonesia bắt đầu; mong đợi một vụ nổ lớn vào năm 2015 * Cường độ 8,9 trận động đất ở Osaka; kết quả với số lượng lớn của các thương vong * Hoang mạc hoá rộng rãi nguyên nhân phần lớn của Amazon biến mất trong vòng 20 năm tới * 06 tháng 12: thời tiết bất thường trên thế giới; bầu trời trên toàn thế giới bắt đầu quay ảm đạm; bệnh dịch do các bệnh truyền nhiễm biểu hiện sự khởi đầu của sự tuyệt chủng của con người. 2013 * Hiệu quả điều trị các bệnh ung thư (ngoại trừ khối u não) đã đạt được * Ngày 01 tháng 11: La Palma núi lửa phun trào trên Quần đảo Canary; có thể kích hoạt lên đến 150-mét sóng thần cao trên Đại Tây Dương; Mỹ bờ biển phía đông bao gồm Florida bị tàn phá * Biển dâng cao trên bờ biển phía đông Hoa Kỳ; thiệt hại to lớn mang về bởi sóng thần 2014 * Dân sự bất ổn trong phần lớn của Châu Phi và Châu Á do thiếu nước * Các nhà khoa học phát hiện ra rằng Asteroid (2002 NT7) có thể là vào một khóa học va chạm với Trái Đất 2015 * Tháng tư: chính khô hạn và thiếu nước nghiêm trọng trên lục địa châu Âu * Nhiệt độ trung bình mùa hè tại Nhật Bản đạt đến một chưa từng thấy 58 độ C * Nổ của núi lửa Krakatau ở Indonesia mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới về thời tiết * Ngày 26 tháng 11: Nhiệt độ trung bình của thế giới đạt đến 59 độ C; người dân trên toàn thế giới bắt đầu hoảng loạn với tình trạng bất ổn dân sự phổ biến rộng rãi * Ngày 28 tháng 11: Động đất 7,7 độ lớn xảy ra tại Naples, Italy; hàng ngàn thương vong 2016 * Chính trong cơn bão Chanchu (Trân), Trung Quốc; hàng ngàn người chết 2017 * Nặng mưa và lũ lụt ở châu Âu và Việt Nam; dẫn đến hàng ngàn người qua đời và người tị nạn * Hạn hán trầm trọng trên thế giới dẫn đến cuộc đối đầu quốc gia trên tiếp cận nước sạch, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, nạn đói và bệnh dịch lan rộng do hạn hán kéo dài * Ngày 04 tháng 10: Nhiệt độ trung bình ở Châu Phi đạt đến 60 độ C * Nhật Bản và Trung Quốc để thay thế các hệ thống kinh tế tư bản cũ với một hình mới 2018 * Các nhà khoa học thành lập mà Asteroid 2002 NT7 có 60 phần trăm cơ hội đụng độ với Trái Đất * Cường ô nhiễm không khí xung quanh các kết quả thế giới trong một bệnh dịch mới * 16 tháng 5: một cường độ 7,6 trận động đất xảy ra ở Iran, khoảng 4.000 thương vong * Ngày 21 tháng 6: một trận động đất cường độ 10,6 khổng lồ trong khu vực Tokai của Nhật Bản * Ngày 19 tháng 10: một trận động đất 8,1 độ lớn, ở El Salvador; hàng ngàn người chết 2019 * Cho dù chúng ta có thể tránh va chạm tiểu hành tinh phụ thuộc vào sức mạnh của khoa học và mindsets của người dân * Đại dịch Cúm gia cầm đã dẫn đến hơn 73 triệu người chết * Ngày 23 tháng năm: một cường độ 7,8 trận động đất xảy ra ở Nga 2020 * Tháng Năm 14, một trận động đất 7,3 độ lớn-tại Afghanistan; hàng ngàn người thiệt mạng và vô số người tị nạn * Ngày 15 Tháng Tám: California trận động đất cường độ 7,1; hàng nghìn người chết; dạo đầu cho sự sụp đổ cuối cùng của các đứt gãy San Andreas 2021 * Ngày 07 tháng 10: Động đất 8,7 độ lớn tại Mexico, 20.000 người bị hư mất * Nam Mỹ (Peru, Ecuador, Bolivia, Colombia, phía bắc và phía nam Brazil) và châu Âu (Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Đức, Ba Lan, Áo và Nga) đối mặt với tình trạng thiếu nước uống nghiêm trọng; nông nghiệp không còn bền vững. * Biến mất của các sông băng do sự nóng lên toàn cầu trong dãy Andes ở Châu Mỹ Latin thêm trầm trọng thêm vấn đề 2022 * 7 tháng 6: một trận động đất 9,1 độ lớn xảy ra ở Peru, Nam Mỹ; dẫn đến sự sụp đổ của các bờ biển 2023 * 09 tháng 2, US San Francisco của trận động đất 8,9 độ lớn; hàng ngàn người chết 2024 * Ngày 06 Tháng Mười: một trận động đất 7,4 độ lớn, ở miền Nam Ấn Độ sẽ xảy ra * 11 tháng 12: một trận động đất 7,5 độ lớn, ở Nga sẽ xảy ra * Cao nhiệt độ 74 độ C để được nhiều kinh nghiệm trong các khu vực nhất định của thế giới 2025 * Ngày 09 tháng 8: một trận động đất 6,8 độ ở phần đông nam của Hy Lạp sẽ xảy ra 2026 * 17 tháng 7: 10,8 độ lớn chưa từng thấy một siêu mạnh trận động đất trên West US Coast; vỡ của đứt gãy San Andreas ở California; phun trào núi lửa và sóng thần rất lớn sẽ được kích hoạt; hàng triệu người thương vong (có tên The Big One) 2027 * Ngày 26 tháng 11: chính núi lửa phun trào trong Yellowstone tại Hoa Kỳ; hàng triệu thương vong; có thể kích hoạt "Ice Age" tại Hoa Kỳ * Hoang mạc hoá của Amazon ở Nam Mỹ intensifies 2028 * Venice, Italy biến mất vào biển 2029 * Khu vực núi lửa phun trào trở nên thường xuyên hơn trên toàn thế giới; nhiều hòn đảo và ven biển sẽ biến mất * Ngày 24 tháng 9: Hà Lan đã biến mất vào biển * Asteroid "99942 Apophis" phát hiện được trên một khóa học va chạm với Trái Đất ill-fated hành tinh; tương đương ảnh hưởng đến 100.000 lần Hiroshima-loại bom nguyên tử. Từ Wikipedia tiếng Việt "Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng Apophis bảo đảm giám sát chặt chẽ hơn, và nhằm mục tiêu đó, trong tháng 2 năm 2008 Hội Planetary trao $ 50,000 tiền thưởng cho các công ty và những sinh viên nộp mẫu thiết kế cho các thiết bị thăm dò không gian mà có thể đặt một thiết bị theo dõi trên hoặc gần tiểu hành tinh." 2030 * Ngày 28 tháng 9: núi lửa phun trào và một trận động đất 9,8 độ khổng lồ tại Nhật Bản 2036 * Tháng mười một: tiểu hành tinh "Apophis" chậm tiếp cận Trái Đất. Các nhà khoa học thành lập một cơ hội 80% có thể có một va chạm với Trái Đất. Cuộc khủng hoảng này được đưa về bởi nhân loại ngày nay ** 2037 * Hệ sinh thái tại Úc và New Zealand bị phá hủy; con sông bắt đầu biến mất 2038 * 80 phần trăm của băng Nam Cực biến mất; mực nước biển trên toàn thế giới tăng mạnh * Cháy rừng lan tràn ở châu Âu; cao, nhiệt độ gây ra sự biến mất của dãy Alps * Ngày 17 tháng 9: một lỗi rạn nứt giữa bờ biển của Amazon Nam Mỹ và bờ biển phía đông của Ấn Độ lực lượng lục địa châu Phi để chia thành hai; một cao 800 m, sóng thần khổng lồ đi du lịch ở tốc độ 800 km / giờ sẽ nhấn Mỹ; một vài triệu thương vong * Kết quả là nửa phía nam của bồn lục địa châu Phi và kinh nghiệm trên thế giới khoảng 300 mét tăng mực nước biển và nhiều hòn đảo và bán đảo này sẽ biến mất * Ngày 26 tháng 11, chính trận động đất trên bờ biển miền Tây nước Mỹ từ Seattle tới San Diego ... (jucelinodaluz.jp)
 12. Thôi Quản trị Close cái topic này lại được rồi , mình mở thêm cái topic mới " Phản biện Phong Thủy Lạc Việt "cho anh em thảo luận tiếp đi . Hi anh Thiên Khôi ! Chúng ta đều là người đọc sách nghiên cứu cái hay trong đó , thật ra theo quan điểm cá nhân tôi ở đây chẳng nên phân biệt phong thủy tàu hay phong thủy việt vì mỗi trường phái đều có lý lẽ và cái hay riêng của nó . Thật sự tôi phải thừa nhận với anh một điều Thiên Sứ và lý thuyết phong thủy lạc việt chưa biết đúng hay sai nhưng một người giám bỏ gần như cuộc đời mình để nghiên cứu nó thì đó là sự đáng quý và đáng tôn trọng. Nếu anh cảm thấy điều tôi nói là có lý , mời anh tham gia vào topic trên ,tôi tuy kiến thức về phong thủy không sâu nhưng củng cố gắng dùng ít kiến thức của tôi về Thẩm thị và Dương thị để thảo luận cùng anh và Thiên Sứ.
 13. Miền Bắc nước ta đang bước vào thời kỳ thu hoạch vụ lúa hè thu. Ở một số địa phương, do mặt bằng chật hẹp, người dân phải tận dụng tối đa diện tích đường làng ngõ xóm của mình làm nơi phơi rơm. Màu rơm và mùi rơm mới tạo nên hương sắc rất đặc trưng về làng quê Việt Nam. Bao đời nay, rơm đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người nông dân Việt Nam. Rơm được tận dụng để làm mái nhà, mái bếp, làm chất đốt, làm phân bón... Trong xã hội hiện đại và tùy môi trường dân cư, việc tái chế rơm cũng có những tiêu cực nhất định. Hiện tượng phơi rơm trên mặt đường quốc lộ và việc đốt rơm ở một ở một số địa bàn đã bị phê phán vì gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường, điển hình là hiện tượng khói mù ở Hà Nội mùa hè vừa rồi. Tuy nhiên, hình ảnh những con đường, đụn rơm vàng luôn gắn bó mật thiết với diện mạo nông thôn Việt Nam, đến mức, nếu thiếu nó, hồn quê Việt sẽ phai nhiều. Hơn 100ha lúa hè thu của làng Nam Quất đã được thu hoạch gần xong. Khắp các đường làng ngõ xóm Nam Quất được nhuộm màu vàng tươi và hương thơm dịu của rơm. Rơm lấp đầy sân nhà tràn ra cả đường đi. Rơm chất đầy hai bên bờ mương thủy lợi. Rơm còn ẩm ướt có màu vàng thẫm, trong khi rơm đã khô có màu vàng nhạt. Chị Trần Cô Sa ở xóm Đê đang trải rơm từ những đụn rơm lớn trong sân và hai bên đường xuống lòng đường để phơi. Chị Tạ Thị Thùy ở xóm Cây Đa đang đánh tơi những đụn rơm nhỏ để rơm có thể khô đều. Chị cho biết gia đình chị sử dụng rơm để cho lợn ăn và đun bếp. Việc trải rơm và đánh tơi rơm được thực hiện từ khi trời hửng nắng đến xế trưa. Chiều tối rơm được gom vào. Ở một số nơi đốt rơm khô tạo đám khói lớn, khiến chiều 20/9, vốn nóng 36 độc C, càng ngột ngạt. Tro rơm là phân bón rất tốt cho đồng ruộng.
 14. Muốn lên tới đèn Mũi Dinh (Ninh Phước, Ninh Thuận) phải đi vòng qua 15 km truông bụi, lội bộ 3 km trên sa mạc, rồi trèo thêm 1 km đường núi. Theo Trạm trưởng Phạm Văn Cơ, cũng vì xa xôi thế mà 16 năm nay, ngọn đèn biển này không tuyển thêm được người nào và cũng chưa có ai “đào ngũ”. Ngọn đèn biển 100 năm tuổi.Ngọn đèn trăm tuổi Lục từ mớ tư liệu cũ kỹ của người Pháp, hóa ra đèn biển Mũi Dinh có tuổi đời nhiều hơn cả tên vùng đất nó đang đứng. Năm 1904, toàn quyền Đông Dương Paul Beau đã ký lệnh xây đèn biển Mũi Dinh phục vụ những chuyến hải trình khai thác thuộc địa. Kiến trúc sư Chvanat, người thiết kế đèn biển Mũi Dinh đã chọn vị trí đắc địa nhưng cũng hiểm trở nhất ở độ cao 178m để dựng đèn. Đây cũng là nơi trước khi có đèn biển, dân làng biển Sơn Hải chưa một lần chạm chân. Dân Sơn Hải giờ không ai còn nhớ đèn biển được xây hồi nào nhưng quá khứ đau đớn gắn với ngọn đèn này thì nhiều người vẫn kể. Trạm trưởng Cơ kể rằng cùng thời ông nội mình, hàng trăm trai tráng trong làng đã bị bắt phu xây đèn. Từ con đường hơn 1 km men theo vực thẳm, đến hàng vạn khối đá xây đèn đều được những dân phu trong làng đắp bằng tay. Mấy lớp dân phu Sơn Hải vì thế bị bắt đi từ khi còn trai trẻ cho đến lúc tóc bạc mà vẫn chưa được cho về. Đèn biển Mũi Dinh nay thanh bình, đứng thinh lặng trước trùng khơi, không ai biết đã vùi chôn bao nhiêu dân phu. Lão ngư Tư Vằm, người bãi Tràn, chỉ tay về hẻm núi dưới chân đèn, kể rằng ở đó còn một bãi xương người, nơi những dân phu xấu số bị quẳng xác khi đã kiệt sức. Dân chài mỗi khi ra khơi đều ngang qua hẻm núi này, chắp tay vái lạy, xin các cụ độ trì. Lấy tấm vải mùng khỏi ụ đèn, rơ-le sẽ tự động bật đèn khi trời tối.Nửa đời gác đèn Con đường cát bỏng và dốc núi dựng đứng có lẽ chỉ góp một phần vào lý do 16 năm trạm đèn Mũi Dinh chưa tuyển thêm được người. Ai đã một lần căng sức leo lên ngọn đèn biển này mới biết sự cô đơn và buồn tẻ ở đây có lẽ còn nhiều hơn cả sóng biển đang ầm ào. Một ngày của những người gác đèn bắt đầu từ 18h, khi ngọn đèn biển được thắp lên. Công việc có vẻ đơn giản, leo lên gác đèn, lấy tấm vải mùng khỏi ụ đèn, rơ-le sẽ tự động bật đèn khi trời tối. Thỉnh thoảng lại ra kiểm tra sự cố, đợi trời sáng đèn tắt lại lau chùi và chụp vải mùng lên ụ đèn. Nhưng để có được sự đơn giản ấy, sáu nhân viên trạm đèn phải bảo trì cả một hệ thống điện mặt trời to đùng đặt trên đỉnh núi. Nắng, mưa hay bão tố cũng phải cắm chốt mà “trời càng bão tố thì đèn lại càng phải sáng”, đội trưởng Cơ nói đơn giản. Tất cả sinh hoạt vì thế đành phải gắn với điểm cao hoang vu này, năm này qua tháng khác triền miên. “Không ai nghĩ mình có thể gắn với chốn này lâu đến vậy”, anh Nguyễn Văn Thanh, người đã 26 năm gắn bó với đèn Mũi Dinh, trầm ngâm. Quê anh Thanh tận Quảng Bình, thời trai trẻ hăng máu lang bạt vào đây, “Tưởng chỉ gác chơi chơi vài năm, rứa mà mần một lèo nửa đời người, cưới vợ, sinh con, chừ coi như làm dân chốn ni luôn...”, anh Thanh nhớ lại. Câu chuyện của người có tuổi đời và “tuổi đèn” cao nhất trạm cũng là chuyện chung. Ngoại trừ đội trưởng Phạm Văn Cơ là dân địa phương, năm người còn lại đều vì máu phiêu bạt mà ghé lại trạm đèn này. Cũng chỉ tưởng gác chơi vài năm rồi đành “gian díu” mấy mươi năm. Người Thái Bình, kẻ Hải Phòng, Nam Định nhưng giờ ai cũng có vợ là dân vạn chài Sơn Hải, con cái đề huề... “Chưa kịp ngoảnh lại thì đã già rồi. Chắc gác đèn cho tới khi nào già gần bằng ngọn đèn này thì nghỉ”, anh Thanh tếu táo. Mỗi ngày những người gác đèn biển phải thay nhau xuống núi lấy lương thực. Nghề - nghiệp Mấy mươi năm chuyện đời gói ghém trong vài câu chuyện đơn giản. Nhưng lên đỉnh Mũi Dinh, sống với những người gác đèn vài ngày mới thấy bên trong những câu chuyện ngắn gọn ấy có rất nhiều sự cực nhọc và nỗi niềm... Bám trụ đỉnh núi nên mỗi ngày những người gác đèn đều phải thay phiên nhau xuống núi cõng thức ăn, gạo, muối lên cho cả trạm. Con đường có độ dốc đáng sợ đến mức xe máy không dám thả phanh. Khi chưa có điện mặt trời, các anh còn phải è lưng gánh dầu lên chạy máy phát điện. Mùa nắng, khi hai hầm nước mưa dự trữ cạn kiệt, đoạn đường qua sa mạc và dốc núi thành nỗi ám ảnh khi phải gánh từng can nước lên dùng. Ngay cả việc đến tháng nhận lương cũng chưa có nơi nào “quái chiêu” bằng khi phải đi hơn 300 km ra Quy Nhơn để lấy tiền. “Tất cả biến cố đều phải vượt qua, bỏ vợ, con thì được chứ trạm đèn này không dám bỏ phút nào”, các anh tâm sự. Trạm trưởng Phạm Văn Cơ thiệt tình: “Mấy anh em đã trót vô đây không lấy gái làng chài chỉ có ế thôi. Thâm sơn cùng cốc này mà!”... Nghe câu chuyện duyên số như một sự chấp nhận này không biết nên vui hay buồn. Chỉ biết giờ đã cho ra một thế hệ, đẩy lên vai những người gác đèn xa xứ nhiều trĩu nặng. Anh Tuyển quê Thái Bình, anh Đông quê Hải Phòng đang tính chuyện gửi con về học cấp ba ở miền Bắc cho ông bà. Mấy năm rồi, hai anh phải gửi con ra tận Vũng Tàu nhờ họ hàng cho ăn học. Những anh em còn lại không có điều kiện cũng ráng gửi con ra Phan Rang theo lớp vì làng chài Sơn Hải quá heo hút. Anh Thanh cười buồn: “Để ở nhà đi rẫy, đi ghe với má nó chắc rồi cũng lên gác đèn thôi chứ làm gì được”... Vậy là phía sau sự tếu táo về nửa cuộc đời gác đèn còn có chung cả nỗi trăn trở về nghiệp dĩ đã trót mang theo. Rời Mũi Dinh, tôi về lại đồng bằng theo lối dốc núi những người gác đèn đã mòn chân. Đèn biển ở lại phía sau như trăm năm qua đã thắp sự an bình cho những chuyến tàu ngoài khơi xa. Chỉ có những người ở gần đèn biển nhất hình như vẫn chưa một ngày thôi thấp thỏm về nỗi nhớ quê, về ngày mai của con cái. Đèn biển Mũi Dinh là một trong những ngọn đèn cổ nhất Việt Nam, chỉ sau èn biển Kê gà (Bình Thuận) xây năm 1897 và đèn bienr Cù Lao Xanh (Quy Nhơn) xây năm 1899. Với tâm sáng bán kính khoảng 30 hải lý, đèn biển Mũi Dinh chỉ hướng đất liền cho tàu thuyền từ Phan Tang (Ninh Thuận) cho đến Tuy Phong (Bình Thuận). Công suất bóng đèn là 1.000 W với chu kỳ của vòng xoay là 12 giây. Ở Việt Nam hiện có trên 30 ngọn đèn biển, ngoài Mũi Dinh còn có các đèn biển tiêu biểu như Hòn Dấu (Hải Phòng), Đại Lãnh (Phú Yên), Trường Sa (Khánh Hòa), Kê Gà (Bình Thuận), Bảy Cạnh (Côn Đảo)... Hiện đại nhất là hải đăng Bạch Long Vĩ được xây dựng vào năm 1995, có tầm chiếu sáng 50 hải lý. Theo Pháp Luật TP HCM
 15. Không nhân, nghĩa là chỉ thấy chút hành và loáng thoáng vài chấm mộc nhĩ chưng mỡ hiện lên mờ mờ dưới làn bánh trắng mỏng. Tịnh không có mảy may hơi thịt nào. Một đĩa xinh xinh gồm 6 cái bánh bé được kéo nhỏ tanh tách cắt làm đôi, một túm rau mùi thơm ngát đặt bên trên và một thìa hành khô phi vàng được cẩu thả rắc vào, kèm một bát nước chấm điểm ớt đỏ tươi reo vui trong mắt. bánh cuốn không nhân Hà Nội những năm 90. Thức quà này đối với tôi những năm 90 vẫn là xa xỉ. Và mỗi lần có được nó là một lần vui sướng, hân hoan. Năm thứ nhất ĐH, lần nào được nhận học bổng là cả lũ con gái lại rủ nhau tự thưởng cho mình món này. Nhưng đó là thứ bánh cuốn không nhân cao cấp rồi. Vào những năm 80, bánh cuốn không nhân của tôi cũng khác. Là thứ bánh cuốn của Hà Nội thời bao cấp. Thứ bánh không mua bằng tiền mà đổi gạo. Bình dân hơn. Không ngon bằng. Nhưng bây giờ ở xứ người tưởng lại, thì thương và nhớ nhiều hơn. Nhiều nhất… Sáng Chủ Nhật, sau buổi tổng vệ sinh khu phố, cả nhà thảnh thơi đến lạ. Bố loay hoay sửa lại nan chuồng gà bị mèo cậy xộc xệch cả. Thuở ấy ở khu tập thể, ai chẳng nuôi gà, nuôi lợn dưới tầng một. Mẹ phơi quần áo một bên sân. Hai chị em tôi tha thẩn bắt bọ ngựa trong vườn. Thì bỗng: "Ai… đổi bánh cuốn đê..ê.. ..ê…!". Tiếng rao to, rõ ràng, kéo dài lê thê suốt cả dọc dãy nhà, tưởng chừng nhà nào cũng phải bật dậy vì nó. Giọng rao người tỉnh khác, luyến láy đến là vui tai. Hai chị em dỏng tai nghe rồi chẳng ai bảo ai, hấp tấp chạy ra cửa: "Bánh cuốn ơi…!". Bánh cuốn Hà Nội bây giờ. Hai đứa vừa gọi, mẹ đã ra theo, tay giữ cái rá đựng ít gạo để sẵn từ sớm đợi hàng bánh. Thứ gạo vàng vàng, đo đỏ, nhiều sạn… đem đi đổi thứ bánh trắng muốt, cho dù lá bánh dày khồm khộp chứ không mỏng manh như bánh cuốn Thanh Trì, thì cũng vẫn cứ là lãi! Cô hàng bánh sau khi mặc cả lấy lệ “Một cưn (kg) ăn cưn bảy”, thì thoăn thoắt hạ gánh hàng xuống, giở một bên mủng, lật lớp lá sen bên trên, bốc một tệp bánh mềm mại, bản to bằng cả bàn tay người lớn, để lên lá chuối, đặt vào cân tay. Ngay lập tức, cái mùi đặc trưng của bánh cuốn không nhân dậy lên, hơi chua chua như mùi men bột, nhưng là vị chua dễ chịu, hứa hẹn nhiều điều vui thú. Cô hàng trút vào rá cho mẹ rồi lại quày quả gánh hàng đi, giọng rao vẫn vang vang rộn ràng, thoắt cái đã sang đến K5, K6, rồi đi xa hơn nữa… Hai chị em tôi đứng ngóng theo, thoáng nghe những tiếng “ơi” của nhà nào đó gọi bánh, lòng tự nhiên thấy vui vui. Vào đến nhà, đã thấy mẹ thái hành khô. Tôi nhanh nhảu phụ mẹ đặt chảo lên bếp, cho một thìa mỡ trắng vào, ngắm nhìn mỡ tan ra, tỏa mùi thơm ngầy ngậy. Một vốc hành khô làm gian bếp sực lên mùi ăn uống, mùi thức ngon, mùi vui sướng và hạnh phúc. Bởi trưa chủ nhật nào gia đình tôi cũng quây quần quanh mâm bánh cuốn như thế. Đối với tôi khi ấy, chẳng còn gì hạnh phúc hơn! Xếp từng lớp bánh cuốn lên đĩa to, rưới hành phi lên trên mỗi lớp bánh, trịnh trọng đặt lên mâm nhôm. Bát nước chấm cũng đã sẵn sàng, hăng nồng mùi ớt và hạt tiêu. Một ít rau mùi rau thơm làm xanh một góc mâm, cũng đang khe khẽ tỏa hương, góp thêm vào mâm bánh cuốn một thứ vị không thể thiếu. Không có chả quế vỏ đỏ tươi, nhân vàng vàng điểm mỡ hạt lựu cắt từng miếng hình quả trám đâu! Món đó sau này mới có, khi ăn bánh cuốn không nhân “cao cấp” của những năm 90. Lúc này, chỉ là một mâm bánh cuốn tráng dày, thô, trắng mỡ màng, lẫn lộn đủ thứ mùi vị: chua chua, cay cay, hăng hăng, thơm thơm… Thế thôi cũng đủ làm hai đứa bé háo hức, hai người lớn tủm tỉm cười. Thế thôi cũng khiến một buổi trưa Chủ Nhật thêm đủ đầy niềm vui, đủ cho tôi nhớ suốt cả một đời.