• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quách Hào

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Quách Hào

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

452 lượt xem hồ sơ
 1. Kính Chào Bác Hải Thiên Hà, Như bác nói thì mỗi giờ mỗi con người đã có những lá số khác nhau. Theo như lá số trước cháu gửi lấy theo 10h, nhưng ngày trước không có đồng hộ nên cũng không biết chính xác là mấy h, chỉ biết lúc đó mẹ cháu bảo là đang đi cày cấy ở noài đồng, cũng khoản gần trưa thì đau bùng và hạ sinh cháu. Vậy Cháu post thêm Lá số sinh vào Giờ Tị : 9h - 11h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%C3%A1ch+H%C3%A0o&ldate=2,2,10,1,6&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Lá số sinh vào giờ Ngọ 11h - 12h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%C3%A1ch+H%C3%A0o&ldate=2,2,10,1,7&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Kính Bác xem giúp cháu xem có khác gì so với lá số đầu lúc 10h của Cháu k ạ.
 2. Kính Chào Bác Hải Thiên Hà!Chúc Bác mỗi ngày một khỏe hơn!, Thỉnh thoảng cháu cũng hay vào diễn đàn để xem các bài bác trả lời, gần đây cháu cũng thấy bác có thời gian vào diễn đàn. Nếu Bác vào dd Bác có thời gian, Bác giải thích cho Cháu câu hỏi ở trên với ạ, thật sự cháu rất quan tâm đến chủ đề này và thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ đến điều bác nói. Cháu cảm thấy Cháu làm ra tiền nhưng rồi lại hết...cuộc sống chi phí nhiều... Nếu Cháu sinh khoảng từ 11h trưa đến 12h thì lá số có khác nhiều k ạ?
 3. Cám ơn Bác đã đích thân chỉ lối! Bây giờ thì cháu cũng không còn thắc mắc về tuổi tác nữa rồi ạ. Cũng một thời gian cháu tìm hiểu các thuyết luận trên diễn đàn và đọc các luận thuyết của Bác. Cháu rất say mê và nghiền ngẫm. Về tử vi cũng là một bộ môn mà Cháu thích. Hy vọng sau này có căn duyên...để thấm nhuần các thuyết mà Bác và các cổ nhân đã dầy công nghiên cứu. Bây giờ thì cháu đã xác định được về tình duyên rồi ạ. Điều cháu quan tâm bây giờ là chọn ngày giờ cưới hỏi vào cuối năm nay và đầu năm sau thế nào cho đẹp thôi ạ. Kính Chúc Bác sức khỏe để tiếp tục con đường nghiên cứu!
 4. Theo chỉ dẫn của Bác Thiên Luân. Kính Bác thiên đồng xem giúp em Giờ, Ngày, Tháng...cưới với ạ. Em cám ơn Bác Nhiều. @Bác Thiên Luân: Liên hệ với bác Thiên Đồng bằng cách nào ạ?
 5. Năm mới Kính chúc Bác Thiên Luân, Kinh chúc diễn đàn Lý học đông phương ngày càng phát triển dực dỡ! Đúng năm mới cũng là một năm khởi đầu bàn tính chuyện của cả một năm, trong đó chuyện cưới hỏi cũng là một chuyện lớn đc bàn tới. Quả thật, Cháu rất thích nghiên cứu tử vi, thích say mê đọc và tìm luận các thuyết của tử vi, kinh dịch...Nhưng để ngộ dc thì đúng là phải tùy duyên :), Thời gian đầu do còn nhiều thắc mắc còn chưa tỏ, nên có gì Bác bỏ qua và giúp đỡ. Cháu sẽ dành thời gian để nghiên cứu, để thấm nhuần luận thuyết của cổ nhân. Năm nay cháu muốn tổ chức Cưới Vợ, Cháu thích (Dự định) vào khoảng đông chí năm 2011 hoặc đầu năm 2012: Thông tin của chúng cháu như sau: Cháu: Sinh khoảng 10h30 - 12h ngày 12/11/1985 dl tức 01/10/1985 al Ban gái: Sinh khoảng 1h đêm ngày 02/03/1989 dl tức 25/01/1989 al Kính Bác Thiên Luân Xem giúp cháu ngày giờ, tháng, năm cưới hỏi thế nào cho tốt ạ? Cảm ơn Bác nhiều!
 6. Năm mới Kính chúc Bác Thiên Luân, Kinh chúc diễn đàn Lý học đông phương ngày càng phát triển dực dỡ! Đúng năm mới cũng là một năm khởi đầu bàn tính chuyện của cả một năm, trong đó chuyện cưới hỏi cũng là một chuyện lớn đc bàn tới. Quả thật, Cháu rất thích nghiên cứu tử vi, thích say mê đọc và tìm luận các thuyết của tử vi, kinh dịch...Nhưng để ngộ dc thì đúng là phải tùy duyên :), Thời gian đầu do còn nhiều thắc mắc còn chưa tỏ, nên có gì Bác bỏ qua và giúp đỡ. Cháu sẽ dành thời gian để nghiên cứu, để thấm nhuần luận thuyết của cổ nhân. Năm nay cháu muốn tổ chức Cưới Vợ, Cháu thích (Dự định) vào khoảng đông chí năm 2011 hoặc đầu năm 2012: Thông tin của chúng cháu như sau: Cháu: Sinh khoảng 10h30 - 12h ngày 12/11/1985 dl tức 01/10/1985 al Ban gái: Sinh khoảng 1h đêm ngày 02/03/1989 dl tức 25/01/1989 al Kính Bác Thiên Luân Xem giúp cháu ngày giờ, tháng, năm cưới hỏi thế nào cho tốt ạ? Cảm ơn Bác nhiều!
 7. Kính gửi Bác Thiên luân! Cháu có thêm một vài thông tin về tuổi cưới hỏi. Bác xem phán thêm xem quan niệm Miền Nam và Miền Bắc có khác nhau không. Vì cháu ở ngoài Hà Nội: Khi đọc bài này Cháu cũng thấy một chút băn khoăn vì Bác Thiên Luân ở trong Sài gòn ?! Trích bài: (Nhưng mà bố mẹ giai em ở SG nên quan niệm lại hoàn toàn khác. Mẹ giai của em quan niệm là phải xem tuổi con trai là chính gái chỉ là phụ thôi. Cho nên khi nghe em nói " lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông" và sang năm em tuổi Kim Lâu thì mẹ của giai nhà em cứ như là nghe thấy lần đầu í. Bản thân em nghĩ khi cưới xin thì người ta đón dâu về nhà chứ đâu phải đón rể về nhà đâu, có lẽ vì vậy mà ngoài bắc mình quan niệm là phải chọn năm mà người con gái có tuổi đẹp để đón về)
 8. Cháu cám ơn Bác!Thật cuộc sống thăng trầm, cuộc sống có những lúc nọ kia, có người nhiều may mắn, có nhiều người phấn đấu cả đời cũng không giàu có...để đi tìm những lí giải cuộc sống cháu cũng muốn nghiên cứu tử vi, nghiên cứu về con người để tìm mối tuơng quan...nên tại sao cháu chọn hình bát quái là một lí do :D. Thật sự cháu cũng thích nghiên cứu phật học, chiêm tinh học, tử vi... Theo cháu nghĩ tử vi cũng như một bộ môn khoa học, nếu thực sự nghiên cứu nó để đúc khắc quy luật, vận động của một con người thì thật là tuyệt vời. Nhưng thật sự cháu băn khoăn nếu biết trước thì sẽ có những cách giải những khó khăn vướng mắc ra sao...để tốt hơn... Bác là người có học thuật tử vi uyên thâm, cháu rất ngưỡng mộ. Như Bác học trò nói, để minh chứng những câu nói đó thì cần sống và chiêm nghiệm...nhưng để những điều biết trước chỉ để đến khi chiêm nghiệm dc nó thì thật là điều biết trước nó k còn giá trị nữa...mà khi đó việc xem tướng số lại chỉ là xem chơi...Xin bác cho ý kiến ạ!
 9. Bác Haithienha ạ! Cho cháu hỏi Mệnh không thân kiếp là như thế nào ạ? Theo bác phán thì số tuổi cháu đúng là vất vả rồi. Cháu băn khoản ở chỗ là "đại vận ngoài 40t sẽ bị phá sản gần như khánh kiệt" chỗ này nếu đúng là biết trước dc thế là chắc sẽ có cách giải đúng k bác. Mà cháu hỏi một chút là làm sao bác biết dc là lúc ngoài 40 tuổi sẽ bị phá sản ạ và phá sản vì lĩnh vực gì ạ? Cháu là con người có tham vọng và lí tưởng phấn đấu.
 10. Cám ơn bác. Tuổi ất sửu. Cháu có xem qua, nếu xem tử vi trọn đời thì đa số nói giống nhau cho muôn vạn tuổi ất sửu. (Vất vả thời tiền vận nhưng hậu vận sung túc...) Trong một đời người chắc chắn ai cũng trải qua những thăng trầm...vì nếu cứ mãi thăng thì sẽ lên 9 tầng mây mất :P, Trong xã hội ắt có người nọ người kia, có người tuổi này vất vả, nhưng cũng có người sung túc...thế nhưng cháu tâm niệm các cụ nói " có làm thì mới có ăn". Chỉ khái quát mấy vấn đề như bác nói mà nêu bật hết một con người thì quả là đơn giản... Tử vi tướng số, cháu nghĩ cũng rất cần phải nghiên cứu kĩ để tham khảo, vận dụng...
 11. Vâng! Cám ơn bác nhiều! Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp. Ah, Cho cháu hỏi thêm nếu xét về thời vận sau này thì số Cháu phát tài phát lộc, hưởng sung túc và hạnh phúc về già không ạ? Chúc các bác một năm mới nhiều tài lộc, sức khỏe!
 12. Cháu cao 1m63, Khuân mặt khôi ngô, da trắng, tóc đen đẹp, trán cao và rộng, mắt to và đẹp (mắt nai trâu) :P, Người cân đối. Tính tình hay suy nghĩ, nhưng cẩn thận, thích lãnh đạo (Chỉ trỏ) hơn là tự mình làm, thường rất tự tin vào bản thân mình, đôi khi hiếu thắng. Có người so sánh tự ca sĩ Hoàng Hải, Cao Thái Sơn. Thuộc tuýp gọi là "xinh trai" như Ưng Hoàng Phúc...
 13. Cám ơn Bác Học Trò nhiều. Tri thức của nhân loại thật là vô vàn biển khơi, để hiểu được thấu tình đạt lý Tử vi, tướng số, kinh dịch...quả là hết cả một đời người nghiên cứu cũng không thấu hết, quả đúng là tùy duyên thì mới ngộ được chấn lý. Cuộc sống thật là kì diệu tài tình, mỗi con người một số phận...và rồi nếu không phải vướng vào trần đời, vướng vào những lo toan của cuộc sống thì con người thật than thản biết bao...cuộc sống là thế... Triết lý Phật pháp (Kinh dịch) khuyên con người phải sống thiện, làm nhiều việc thiện..."Đức năng thắng số" phải chăng giữa kinh dịch, tử vi, bói toán (tâm linh) có mối liên hệ nào đó. Bác Học Trò nghĩ sao về việc này.
 14. Cám ơn Bác đã tư vấn. Nhưng thật sự là Cháu chưa hiểu tường minh, và có cơ sở vì sao tuổi Kim lâu (1,3,6,8) chỉ luận cho tuổi xây nhà? Và nếu luận xem tuổi cưới Vợ gả chồng thì Xem năm cưới lại là dựa theo tuổi đàn ông và xem ngày tháng cưới lại phải dựa vào tuổi đàn bà? Nếu cưới Vợ gả chồng k đúng thì gây ra những hậu họa gì?... Vì những hiểu biết nông cạn, nên mong các bậc tiền bối lượng thứ!
 15. Rất Cám ơn Tiền bối Học Trò! Trong 6 Điều trên tôi cảm nhận như những điều răn của Phật vậy. Nếu con người làm đc 6 điều này quả thật đúng là tương đối hoàn mỹ. Tên của tôi thực là Quang. Nhưng tôi thích tên cái tên Hào hoặc tên đệm là Hào (Hào chỉ là tên danh). Nhưng tại sao trong cái tên Hào có lẽ lại phải bỏ đi dấu huyền? và như Ngài phán, thì tôi hợp với Nghề nội trợ là như thế nào? tôi thực sự không thích nội trợ nhiều. Đúng là năm 2011 tôi đặt rất nhiều niềm tin phấn đấu và nhiều dự định... Nhìn vào Hà Đồ có thể nói hết nên một con người không Tiền bối? Tôi thật sự thích nghiêm cứu về tâm linh, con người. Tôi thực sự cũng muốn biết nhìn vào Hà đồ, như nhìn thấu cuộc đời con người vậy...Xin bậc tiền bối Học Trò chỉ giáo cách học luận Hà Đồ ra làm sao?