• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Miêu mập

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  231
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

26 Excellent

About Miêu mập

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 15/05/1975

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  TP. Bác Hồ
 • Sở thích
  Nghiên cứu KHKT
 1. Thông tin rất quý giá, cô Wild ạ. Nhưng nguồn này từ đâu vậy cô? Nếu thực sự hiệu quả thì quá tuyệt diệu!
 2. phamhung thân mến, Không chỉ viết đủ số lượng bài là bạn sẽ được setup vào mục "Trao đổi học thuật" đâu, bởi vì để vào được mục này, bạn phải "làm đơn" và chờ được "cấp phép". Bởi vì, vì mục đích có những bài viết chuyên sâu, chất lượng cao, tránh các thành viên vào phá rối, pha loãng chủ đề,...thì các thành viên muốn vào cần phải đạt thêm một số yêu cầu nhất định. Nếu phamhung có nhu cầu thực sự, thì có thể tìm hoặc tạo mới chủ đề xin được vào mục "Trao đổi học thuật", cụ thể là trao đổi về vấn đề gì (lưu ý là vào để trao đổi chứ không phải để học hỏi nhé!). Ban Quản trị sẽ căn cứ "đơn" của bạn mà sẽ ra quyết định setup bạn hay không. Chúc may mắn.
 3. Mình không biết đến bao giờ mới thôi thèm mỡ và cá đây...?

  1. BabyWolf

   BabyWolf

   Đúng là Miêu mập O.o

  2. Du Ca

   Du Ca

   đừng làm miêu nữa, hê hê, làm hổ đi

  3. Rin86

   Rin86

   mèo nào mình cũng cho ăn he he

 4. Vẫn chưa sinh bé đâu, phamhung ơi - nhưng cũng mấp mé lắm rồi! Hôm nay bé đúng 39 tuần tuổi rồi (273 ngày). Theo bác sỹ nói thì việc sinh bé trong khoảng 270 - 290 ngày là bình thường, còn chuẩn nhất là 280 ngày. Tuy nhiên, vì bé hơi nặng cân (siêu âm ở tuần trước đã là 3,6kg), hơn nữa theo đánh giá của bác sỹ thì bà xã Miêu khó thể sinh thường, và rất sợ đau (hôm trước chỉ chuyển dạ giả một vài cơn mà đã chịu không nổi rồi) nên mọi người 2 bên gia đình đã quyết định sẽ cho bé sinh mổ trước khi bà xã chuyển dạ thực sự - tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cho bé đủ trưởng thành nên vẫn chờ đến đủ 39 tuần. Hôm nay bé vừa đủ 39 tuần, và Miêu đang lo lắng nhờ tư vấn chọn ngày tốt để cho bé chào đời đấy... Một lần nữa cảm ơn phamhung đã quan tâm câu chuyện của Miêu.
 5. Bây giờ thì đã xem lại và gửi tin nhắn bình thường, nhưng không biết rằng khi gửi người nhận có thực sự nhận được hay không mà thôi!
 6. Đính chính lại: Không xem lại được các tin đã nhận, đã gửi. Có thể gửi tin nhắn riêng cho các thành viên, nhưng họ có nhận được hay không thì không biết vì không thấy phản hồi!
 7. Miêu mập không thể xem lại các tin nhắn đã nhận và đã gửi cũng như không thể gửi tin nhắn mới. Đề nghị QTDĐ kiểm tra.
 8. Cái vụ "RIDIELAC" là Miêu chỉ hỏi đùa cô thôi, bởi vì thấy cô nói "Chúc mừng Miêu Mập có đàn Mèo con trong nhà tha hồ mà RIDIELAC nhé!" :lol: . Riêng cháu Miêu quan niệm: sữa tốt cho bé là sữa không độc hại, giúp bé ăn tốt, ngủ tốt, phát triển (cân nặng, chiều cao, trí tuệ) tốt, chứ không phải là sữa hàng hiệu, ngoại nhập, giá cao. Còn dĩ nhiên sữa đảm bảo điều kiện Miêu nêu ra cũng là sữa hàng hiệu có giá cao thì Miêu vẫn chọn vì cơ bản nó là sữa tốt cho con mình :rolleyes: . P/S: Sữa NAN 1 và NAN 2 hình như chỉ bán ngoài Bắc ạ? :unsure: Cảm ơn phamhung. Nhưng sau khi sửa nhà dọn dẹp các bản vẽ hiện đang nơi nao Miêu cũng không nhớ rõ. Mặc khác Tết đã cận kề, Mèo con cũng đang nôn nóng chào đời, Miêu hiện cũng chạy đôn chạy đáo, khá bận rộn nên cũng không có thời gian tìm. Hẹn khi khác vậy! Nhưng phong thủy Lạc Việt quả có sự vi diệu của nó.
 9. Xin cảm ơn cotaomobile. Cảm ơn bác longtri. Năm mới vui vẻ, thành đạt nhé! Miêu xin cảm ơn cô Wild. À, thấy cô nói thế, nhân tiện cho cháu hỏi, trong các sữa bột cho bé sơ sinh (nếu mẹ phải sinh mổ, không thể cho bú sữa ban đầu) thì sữa nào ổn cho bé nhất ạ? Ridielac chăng? Lẽ ra câu hỏi này cháu phải vào mục "y học và sức khỏe" mới đúng chỗ, nhưng do cô đã "nhá hàng" ở đây, Miêu mạn phép mượn đất để hỏi luôn :D . À, mà cũng đâu phải mượn gì, topic này do Miêu lập ra mà... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Cảm ơn, cảm ơn...
 10. Cảm ơn huynh nhé! Huynh đã giúp mình từ :D thành http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Chúc huynh năm mới vạn sự an lành và hạnh phúc, học thuật ngày càng tinh tiến.
 11. Cảm ơn Lãng Tử nhé!
 12. Vợ chồng Miêu lận đận mãi mà 4 năm vẫn chưa có bé đầu lòng. Mãi đến tháng 01-2010 bác sỹ cho biết phải phẫu thuật điều trị cho Vợ thì mới có thể có em bé. Miêu đã nhờ huynh Thiên Đồng tư vấn ngày giờ tốt để thực hiện phẫu thuật - và được Thiên Đồng rất vui vẻ xem giúp trong thời gian ngắn. Bêb cạnh đó, Miêu cũng nhờ huynh Phạm Cương xem giúp phong thủy và tư vấn chỉnh sửa nhà với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất có thể. Kết quả cũng thật mỹ mãn: Phạm Cương cho biết vấn đề cần chỉnh sửa hàng đầu là nhà bếp, và đồng thời cung cấp cho Miêu một bản vẽ mới với sự chỉnh sửa và bố trí lại các vật dụng. Thời gian sửa Miêu thực hiện từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2010, và thật không ngờ ngày 16 tháng 6 năm 2010 thì phát hiện một tin "động trời" là bà xã có thai đã 4 tuần. Niềm vui mừng khôn xiết... Nay bé cũng sắp tới lúc ra đời, Miêu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến huynh Thiên Đồng và huynh Phạm Cương - cùng Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương đã tận tình giúp đỡ, tạo cho Miêu niềm vui lớn này.
 13. Đạo diễn thì... vẫn chỉ là đạo diễn. Giá trị của một kết luận phải xuất phát từ cơ sở lý luận của nó! Yên tâm mà hưởng một cái Tết năm 2012 với giá bia 333 là 1.000.000 đồng/thùng (tăng đột biến do nhiều người nhậu mừng tận thế). Nhà nước cũng được tận thu thuế! ^_^
 14. Đúng vậy cô Wild ạ! Vì vẫn chưa nhận được sự xác nhận của đám "cộng đồng" và "hầu hết". Đấy chính là số đông ^_^ ...
 15. Lâu ngày ghé qua mới biết có mục này. Nhưng cô Wild ơi, sao vẫn chưa thấy ai khai trương vậy? Và nếu vậy, mình cần phải mở một chủ đề trong mục "Tư vấn" là: "Tư vấn pháp lý" chứ nhỉ?