• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anhnt

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anhnt

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào các bác, các anh chị tham gia tư vấn trên diễn đàn. Cháu/em đã tham gia diễn đàn từ lâu hôm nay mạo muội nhờ mọi người bỏ chút thời gian luận giải lá số tử vi giúp con trai cháu với. Chẳng là hôm trc vợ cháu có đi xem tại 1 công ty chuyên về tư vấn thiết kế - phong thủy trên Tô Ngọc Vân, về nhà có vẻ không vui vì kết quả ko tốt lắm. Cháu có xem lại thì thấy họ sai ngay từ giờ sinh, vì theo lá số tử vi lập trên website của trung tâm thì con trai cháu sinh giờ hợi, trong khi đó họ lại xem là giờ tuất (mặc dù vợ cháu đã cho giờ cụ thể). Đây là lá số tử vi của con trai cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là cháu đầu của hai vợ chồng cháu. Nhờ mọi người có kinh nghiệm luận giải đôi điều về cuộc đời của con trai cháu theo lá số này. Cháu cảm ơn nhiều. CHúc mọi người tuần làm việc mới hiệu quả và nhiều niềm vui
 2. Thế giới ‘chưa hết’ nguy cơ khủng hoảng Thị trường chứng khoán New York tăng 45 phần trăm trong sáu tháng qua. Kinh tế gia Mỹ nổi tiếng vì báo trước được khủng hoảng tài chính vừa nói rằng “thế giới đang gieo mầm cho cuộc khủng hoảng tiếp theo.” Nouriel Roubini cho đài BBC hay ông quan ngại về khoảng cách ngày càng rộng giữa nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Ông gọi khoảng cách này là có tính bong bóng, và sự lạc quan thái quá. Trong sáu tháng qua chỉ số chứng khoán chính của Mỹ Dow Jones tăng 45%. Tuy nhiên ông Roubini nói kinh tế thế giới hiện giờ có đặc tính người tiêu dùng mua sắm ít, và nợ ngập cổ. 'Khủng hoảng chưa qua’ Nếu nhìn vào cổ phiếu tăng giá trong mấy tháng gần đây, các nhà đầu tư có lẽ nghĩ rằng sắp tới là giai đoạn lạc quan. Tuy nhiên ông Roubini không nghĩ như vậy. Vị giáo sư tại Đại học New York nói: "Khủng hoảng toàn cầu chưa xong đâu, "Tôi thấy trong kinh tế hiện giờ người tiêu dùng mua sắm ít lắm, họ bị nợ nhiều. Một số người phải cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm. "Hệ thống tài chính thế giới bị hư hại. Đối với các công ty tôi không thấy họ chi tiêu gì cả. Có lẽ hiện giờ ở chỗ nào cũng thừa công suất.” Ông Roubini tin rằng giá nhà tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm, làm phức tạp thêm quá trình hồi phục, vốn mong manh, của kinh tế Mỹ. 'Lạc quan thái quá' Giá nhà tại Mỹ giảm khá mạnh. Theo Hội các văn phòng địa ốc quốc gia, giá một căn nhà hạng trung tại Mỹ giảm 13% so với một năm trước đây. Nay một căn có giá 177.700 USD. Nhiều người tin khủng hoảng tại thị trường nhà cửa sẽ lan tới lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại, gây thêm phiền phức cho ngân hàng. Vậy niềm lạc quan, đôi khi quá mức, của thị trường chứng khoán đến từ đâu? Giống như các kinh tế gia khác ông Roubini tin rằng khối ngân hàng trung ương và chính phủ đã gây ra tình trạng hưng phấn ‘không ổn định’ trên thị trường chứng khoán bằng cách bơm các khoản tiền khổng lồ vào nền kinh tế, hành động nhằm tránh suy thoái. Ông Roubini nói: "Hiện giờ những tài sản có khả năng thanh khoản cao đang quá nhiều. Tuy nhiên giữa giá tài sản và những gì đang diễn ra trong nền kinh tế đang có khoảng cách.” Ông Roubini cho rằng cuối cùng thế nào cũng xảy ra quá trình tự điều chỉnh, và tin rằng một số lỗi lầm quá khứ có thể tránh được nếu các quốc gia tiến hành cải cách.
 3. Bác LiFeng và MGL ơi, Tết em cũng muốn đặt vài nồi biếu người thân, các bác có thể chỉ cho em chỗ nào để đặt không ạ ? Cám ơn các bác trước nhé Chúc các bác thân tâm luôn an lạc
 4. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cô Wlildlavender và toàn thể gia quyến. Cầu cho linh hồn cụ mau được siêu thoát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 5. Anhnt xin được đóng góp 1.000.000 VND vào quỹ của Trung tâm.
 6. Lại tai nạn máy bay nữa rồi chú Thiên Sứ ơi kiểu này đi nghỉ mát chắc không dám đi máy bay mất. :rolleyes: :rolleyes: Máy bay chở 150 người lao xuống Ấn Độ Dương Máy bay chở khách của hãng hàng không Yemenia Air. Ảnh: aviationexplorer.com Phi cơ chở khách của hãng hàng không Yemen rơi xuống vùng biển động lúc chuẩn bị hạ cánh ở quần đảo Comoros tại Ấn Độ Dương sáng sớm nay, khi đang chở 150 người. "Chúng tôi vẫn chưa biết địa điểm máy bay rơi. Có lẽ, nó lao xuống khu vực Mitsamiouli. Có 150 người trên máy bay", Idi Nadhoim, quan chức cao cấp chính quyền Comoros, cho biết hôm nay và thêm rằng vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm. Một phát ngôn viên ở sân bay Paris, Pháp, tiết lộ máy bay của hãng Yemenia Air rời khỏi sân bay Paris sáng 29/6. Theo lịch trình, nó sẽ hạ cánh ở Yemen, sau đó tiếp tục lên đường tới Moroni, Comoros. Ibrahim Kassim, đại diện cơ quan an ninh hàng không khu vực (ASECNA), cho hay máy bay có thể rơi xuống vùng cách bờ biển 5-10km. Tàu thuyền dân sự và quân đội đã được điều động đi tìm kiếm. "Có lẽ phi cơ rơi ở gần sân bay nơi nó chuẩn bị hạ cánh", Kassim nói. "Thời tiết lúc không được đẹp và đây là vùng biển động". Thị trấn Mitsamiouli nằm ở hòn đảo chính Grande Comore trên quần đảo Comoros. "Có máy bay rơi trên biển", một người tại văn phòng của hãng Yemenia Air tại Moroni trả lời điện thoại tuy nhiên từ chối đưa ra thông tin chi tiết. Quan chức hàng không ở Yemen cũng từ chối bình luận về vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Yemen Hamid Bourhane cho hay quân đội đã điều xuồng máy đi tìm kiếm nạn nhân. "Trong lúc này, chúng tôi không có thông tin liệu còn ai sống sót hay không", ông nói. Một nhân viên y tế ở thị trấn Mitsamiouli trên hòn đảo chính Grande Comore nói ông đã được gọi tới bệnh viện. "Họ gọi tôi tới bệnh viện và nói rằng có máy bay rơi", ông nói. Yemenia Air có 2 phi cơ Airbus 330-200, 4 chiếc Airbus 310-300 và 4 chiếc Boeing 737-800. Quần đảo Comoros có 3 đảo núi lửa nhỏ - Grande Comore, Anjouan và Moheli, ở eo biển Mozambique cách Madagascar 300km về phía tây bắc và cách châu Phi đại lục với một khoảng cách tương tự. Vị trí quần đảo Comoros trên bản đồ. Đồ họa: BBC. Hải Ninh (theo Reuters)
 7. Xin cho anhnt ghi danh vào lớp học với. Địa chỉ email: ant1981@gmail.com
 8. Chào chú Thiên Sứ. Cháu có PM cho chú nhưng có lẽ chú bận nên chưa trả lời được. Kính nhờ chú xem hộ cháu tình hình kinh tế, sự nghiệp của bản thân trong những năm tới thế nào với ạ, cháu hiện đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, liệu số của cháu có hợp làm ăn trong lĩnh vực nhà đất không? Sau đây là lá số tử vi của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cảm ơn chú nhiều. Chúc chú một ngày vui.
 9. Nhờ bác Gia Nhân xem hộ em với: 1-Nam 1981 : 0912064169 2-Nữ 1981 : 0902161169 Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác một ngày vui
 10. anhnt đã gửi mail để đăng ký học, mong nhanh chóng nhận được hồi âm của BQT.